Jurnalul unui copil nenăscut

Câteva dovezi că potopul a existat .

Am ales câteva dovezi ştiinţifice care arată că potopul a existat cu adevărat . Iată care sunt ele :

1. Cimitirele de dinozauri din New Mexico şi Wyoming; trupurile mamuţilor care au îngheţat brusc (Siberia).
2. Rapida formare a straturilor geologice (specifică dezvoltării fulgerătoare proprii catastrofei). Conform teoriei catastrofice, arhiva fosilieră s-a format rapid, nu într-un timp îndelungat, cum afirmă uniformismul evoluţionist.
3. Conform uniformismului, straturile vechi ar trebui să se afle la baza coloanei stratigrafice, iar cele mai noi s-ar afla deasupra, dar s-a constatat că de multe ori straturile noi se află la bază, ceea ce poate indica o perturbaţie provocată de un cataclism (Morris-Parker, Introducere în ştiinţa evoluţionistă, pag. 310).
4. Depozitele metalifere, cărbunele şi petrolul sunt dovezi incontestabile ale catastrofei produse. Astfel metalele s-au format din scurgerile de magmă, provenite din activitatea vulcanică, petrolul s-a format din îngroparea cataclismică a masei vegetale ce s-a incarbonizat (H.Morris, Creaţionismul ştiinţific, pag. 96).

5. Pe Pământ era efect de seră , deci era o climă caldă .

La polul sud au fost găsite îngheţate cămile ,bizoni , mamuţi ş.a. La fel s-au găsit fosile de dinozauri la doar 640 km de la polul sud .

6. Până la potop presiunea atmosferică era de două ori mai mare din cauza stratului de apă – şi din acest motiv concentraţia de oxigen era mai mare .

În chihlimbar s-au găsit bule de aer care conţineau cu 50% mai mult oxigen , pe când ipoteza evouţionistă presupune că înainte atmosfera era predominant formată din bioxid de carbon . La brontozaur nările erau foarte mici (dimensiunile comparativ cu a calului ) la fel şi plămânii au avut dimensiuni mici , el trebuie să ia foc ca să răsufle în atmosfera noastră din cauza frecării aerului şi pereţii nasului .

7. Oamenii înainte de potop erau mai mari , cel puţin unii . Iată unele cazuri

-înălţimea scheletului găsit în mina de cărbune din Italia era de 3m şi 52 cm !

– s-a găsit un schelet de înălţimea 2,95 m în anul 1879 .

– schelet de aproape 3 m s-a găsit în iunie 1931 .

Surse : creationism.info.ro

biblicaldiscovery.info

#invatamant, #biblia, #educatie, #istorie

Speechless – un film recoamndat de Alex Spak

Am primit un mesaj de la avocatul britanic Alex Spak care ne-a vizitat la Moldova în toamnă şi ne-a prezentat consecinţele eventuale ale acceptării termenului „orientare sexuală” în legislaţia Moldovei. Filmul „Speechless” este unul care prezintă agenda homosexuală şi efectele ei asupra societăţii americane. Exact aceeaşi agendă este urmărită de homosexuali în lumea întreagă şi Moldova nu face excepţie. Dacă cunoşti engleza, este bine să priveşti filmul şi apoi să spui la cât mai mulţi oameni ca astfel toţi să luăm atitudine şi să ne păzim de marile curse care ni se întind. (vezi filmul aici )

preluat de pe moldovacrestina.net

#homosexualitate, #imoralitate, #nedescriminare, #pericol, #societate

Situaţia omului şi soluţia lui Dumnezeu

De multe ori nu realizăm care este starea noastră reală faţă de Dumnezeu , Cel care ne-a creat . Ne facem lumi închipuite şi trăim în ele sau ne legăm viaţa noastră de lucrurile pământeşti şi afirmăm că plăcerile momentului sunt cele ce guvernează . Facem absolut tot ca să arătăm că ne putem descurca şi fără Dumnezeu . Oare aşa să fie ?

Unii atât de mult se strădui că şi inventează dovezi a faptului că Dumnezeu nu există . Avem nevoie de aşa dovezi ?

Inima omului fără Dumnezeu este rea .

Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? (Ieremia 17:9 )

Fie că dorim sau nu , în lipsa lui Dumnezeu din viaţa noastră îşi fac locul pizma , ura , mânia , certuri , bârfa, curviile şi multe altele . Inima noastră poate să o schmbe doar Cel care a creat-o .

Prorocul Ieremia a trăit în vremuri nu prea fericite în care poporul Israel s-a depărtat mult de la Dumnezeu . De fapt în istoria oricărei naţiuni creştine sunt momente , mai mult sau mai puţin accentuate , în care poporul îl dă pe Dumnezeu la o parte şi face ce-i place . Poporul Israel era într-o stare foarte rea :

Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?” (Ieremia 5:30-31)

Problema poporului a afectat şi pe cei care trebuiau să se ţină tari de Cuvântul Domnului şi să înveţe cale Domnului pe cei din neamul lor . Au fost afectaţi liderii bisericeşti şi în consecinţă a fost afectată toată ţara . Descrie oare această situaţie şi starea poporului din R.Moldova ? Aş vrea să cred că nu .

Faptele bune nu ne îndreptăţesc în faţa lui Dumnezeu .

Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.” (Isaia 64:6)

Mai mult de atât în Noul Testament găsim scris ceva asemănător :

El ne-a mîntuit şi ne-a dat o chemare sfîntă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărîrea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de vecinicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mîntuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.” (1 Timotei 1:9-10)

Dacă ar fi ca salvare să fie prin faptele noastre atunci ar fi o întrecere la făcut fapte bune şi jertva Domnului Isus ar fi fost zadarnică .

Soluţia lui Dumnezeu .

Soluţia a fost prezentată înainte de a se fi împlini :

Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară. În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: ,Domnul, Neprihănirea noastră!” (Ieremia 23:5-6)

Soluţia prezentată de Dumnezeu este Fiul Său , Domnul Isus Hristos . Iată cum este prezentat aici Isus :

– se va trage din David , părinţii Lui pământeşti vor fi din neamul lui David .

– o Odraslă neprihănită ,

– va împărăţi şi va lucra cu înţelepciune,

– Domnul , neprihănirea noastră .

„Ci iată legămîntul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe Domnul!` Ci toţi Mă vor cunoaşte, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (Ieremia 31:33-34)

Domnul promite un nou legământ care va fi calitativ mai bun decât cel vechi , cei care vor intra în acest legământ vor avea Legea lui Dumnezeu în ei şi vor putea astfel să o respecte .

„Pe Cel ce n’a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)

Soluţia este simlă – să-L primeşti pe Domnul Isus în inima ta :

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. ” (Ioan 1:12 )

Cei ce cred în Isus – L-au primit în inima lor .

Tu crezi în Isus ? Ce te încurcă să o faci ?

Dumnezeu să vă ajute să-L primiţi pe Domnul Isus în inima voastră astfel să împliniţi voia lui Dumnezeu pentru voi .

#biblia, #dumnezeu, #inima, #sfaturi

3 greşeli ale jurnalistului de azi .

În Jurnalismul pentru omul de rând sunt prezintate ş unele din greşelile jurnaliştilor de azi – iată trei din ele .

1 Jurnalistul se limitează la „suspecţi obişnuiţi” adica persoane care deţin puterea în guvern . Adica se limitează la un segment îngust a societăţii – la elita puterii .

Foarte rar este prezenată părerea persoanelor din guvern care nu fac parte din cercurile puterii .

2 Des sunt ignoraţi membrii comunităţii : liderii grupurilor religioase , medici , profesori , muncitori de la fabrici , proprietarii micilor magazine , şomerii şi cei ce suferă de sărăcie cronică.

3 „Sângele de prima pagină” . O fideliate a conflictului , dezastrului , crimei şi morţii are un efect destructiv asupra societăţii . Obsesia de care dă dovadă presa privind accidentele , crima şi violenţa dă naştere la percepţii greşite , cum ar fi percepţia faptului că lumea imediată în care trăieşti este mult mai periculoasă decât în realitate . (Un bun exemplul sunt ştirile de la ProTV )

Accentul pe conflict şi discordie în domeniul politicii lasă deseori în umbră serioase probleme fundametale şi ignoră multe domenii în care există cooperare şi realizări .

(Jurnalismul pentru omul de rând )

Sper ca aceste greşeli să fie evitate de fiecare blogger , căci Biblia spune : „Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri, sînt o scîrbă înaintea Domnului. ”(Proverbe 20:10)

Banca timpului

Este o prezentare care te motivează la planificarea timpului .
Cel puţin te va ajuta să elimini acţiunile nefolositoare.

Dumnezeu vorbeşte cu tine în fiecare zi

Rezultatul sondajului : „Ce calităţi trebuie să aibă viitorii deputaţi ?”

Mai demult am plasat acest sondaj pe blog . Am dorit să văd care sunt calităţile care alegătorii le aşteaptă de la candidaţii noştri .Iată rezultatele :

Cei mai mulţi au dorit ca toate calităţile enumerate să fie în candidaţi (50 de persoane -21%)

Adica , oamenii aşteaptă de la candidaţi ca ei să aibă un caracter frumos nu numai să vorbească frumos şi să dea promisiuni fără ca să le îndeplinească .

Să iubeasacă acest popor aceasta este dorinţa a 38 de persoane (sau 16%) .De mult ţara aceasta nu a avut un conducător care să iubească din toată inima acest popor . Dacă vom alege un aşa lider al ţării – atunci sunt sigur că toate lucrurile vor merge spre bine .

Să se ţină de cuvânt – 36 (15%) . Cred că toţi sunt dezamăgiţi de promisiuni date în perioada electorală şi de scuzele care vin peste patru ani . Eu cred că nu mai e cazul să aşteptăm ce promit candidaţii ci să-i întrebăm ce au făcut în aceşti patru ani . Faptele arată cât de mult se ţin de cuvânt . Mai ales că 12 % ai ales opţiunea – Să nu mintă .

33 de persoane din 239 (14%) doresc de la conducători ca ei să nu accepte imoralitatea . Această nevoie e cu atât mai mare cu cât asociaţia imoralilor din Moldova doresc ca să fie introdusă Legea Nedescriminare pentru a le da libertate totală homosexualilor şi nu numai atât – să le dea dreptul să facă tot ce doresc în ţara aceasta . În perioada electorală doi din liderii politici sunt de acord să susţină homosexualii – domnii Diacov şi Braghiş . Problema este că liderii imorali vor face legi imorale . Oare domnii Diacov şi Braghiş prin promovarea imoralităţii fac rău exact poporului pe care vor să-l conducă ?

10% din respondenţi s-au declarat împotriva „murdăriei” alor demnitari . Această practică a fost folosită la alegerile trecute , actuale şi cele de doi ani în urmă – la alegerile locale . Şi mie mi se face incomod pentru liderii politici care folosesc aşa tactici ne-nobile . Dacă apar atâtea probe împotrivă – de ce nu dau în judecată în timp de patru ani şi nu înainte de alegeri ?

Să nu înjure – au ales 21de persoane (9%) . Sper să nu am ocazia să aud vre-un demnitar înjurând niciodată .

Doar zece persoane au ales opţiunea „Nici una din acestea ” – ceea ce pot spune despre acestea persoane este că :

– ori nu sunt din R.Moldova ,

– ori nu prezintă nici un interes pentru ţara noastră şi nici pentru viitorul ei .

Pe data de 5 aprilie se merită să-ţi dai votul doar pentru cei care nu-ţi vor înşela aşteptările !!

#moldova, #societate

29 Martie – Zi de Post şi Rugăciune

Aşa cum s-a anunţat anterior şi prin bisericile din ţară, mâine, 29 martie, va fi o zi în care sunt chemaţi toţi creştinii să se alipească la un post şi rugăciune pentru Alegerile Parlamentare care vor fi in data de 5 aprilie. Să ne rugăm ca să ne dea Dumnezeu discernământ tutor să votăm drept şi prin aceste voturi Dumnezeu să ridice în dregătorii oameni care vor putea să ne asigure un trai paşnic şi liniştit ca să putem duce Evangelia şi să putem trăi cu evlavie.

Sindromul Marii Uniri (?)

Actualii deputaţi ar trebui să ţină cont de părerea poporului aşa cum au făcut-o şi cei din anul 1918 . Atunci s-a dorit unirea cu România deoarece au realizat că sunt un neam şi o limbă .

Chiar dacă au fost şi piedici – totuşi poporul nostru nu a trebuit să întrebe pe nimeni dacă ceea ce fac place şi altora , prioritate era binele ţării şi a naţiunii .

Unde sunt acei demnitari cărora le pasă de ţara noastră ?

Doresc mult ca pe data de 5 aprilie toţi demnitarii din ţara noastră să aibă în inimă o dorinţă de a face doar binele poporului .

Actul unirii cu Basarabia

Actul unirii cu Basarabia

Votat de Sfatul Ţării
la 27 martie St. V. 1918

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama ei România.

Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururi şi totdeauna!

Preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ; Vice-preşedinte, Pantelimon Halippa; Secretarul Sfatului Ţării I. Buzdugan

#istorie, #moldova

Lord , you are worthy

Chemarea şi responsabilităţile ucenicilor lui Hristos?

Am auzit de multe ori cum unii oameni îi cheamă pe alţii să se împace cu Dumnezeu, prezentându-le o viaţă în roz, fără probleme şi fără suferinţe. Alţii, mai mult, au format o doctrină spunînd că dacă eşti ucenicul lui Hristos, nu vei avea niciodată necazuri, boală sau  lipsuri, etc. Apoi tot ei spun că dacă cineva trăieşte sărac, aceasta este din cauza că nu-i ajunge credinţă, sau din cauza ca el nu este un ucenic adevărat al lui Hristos. Oare chiar aşa să fie? Este adevărat că viaţa cu Hristos, este o viaţă plină de bucurii şi împliniri sufleteşti pe care nimeni şi nimic în lumea aceasta nu ţi le mai poate oferi. Dar ar fi greşit să credem că viaţa cu Hristos, este lipsită de greutăţi şi încercări sau suferinţe. Astăzi am început să studiez cartea de studiu Biblic Inductiv, care se numeşte : “Vrei să fii ucenicul lui Isus? Trebuie să plăteşti preţul!” Este un studiu unical şi care te învaţa ce înseamnă defapt să fii ucenicul lui Hristos şi care este preţul  care trebuie să-l plăteşti. Vă recomand să procuraţi şi dvs această carte şi să studiaţi de sine stătător adevărurile minunate din ea.
Aş vrea în acest articol să privim la “chemarea şi responsabilităţile unui ucenic al lui Hristos” .(citeşte tot articolul )

Limbajul culorilor

“De vor fi păcatele voastre cum e cîrmîzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lîna“.

Isaia 1: 18

Albul şi roşul, ce vor să spună aceste culori? Care este semnificaţia acestor culori? Mai mulţi cercetători au ajuns la concluzia că fiecare culoare sau chiar nuanţă semnifică o anumită stare sufletească. Dacă e să le urmărim în istorie, felul cum au fost percepute de diferite culturi, oameni; se profilează următoarea semnificaţie a acestora:

roşu:înflăcărare, zbucium, iritare, agresivitate, vigoare, forţă, pasiune

-albul:pace, inţelegere, sinceritate, puritate

În afara de aceste semnificaţii sa mai demonstrat că culorile au anumite influienţe psiho-fiziologice asupra omului: (citeşte tot articolul )

Rezultatele unei vieţi trăite imoral (Proverbe 5 )

Unii afirmă a fi în concubinaj este un lucru frumos şi modern , alţii spun că înainte de a te căsători cu cineva trebuie să-l cunoşti bine (din punct de vedere intim ) . Biblia spune că este păcat şi arată că duce la rău . Deoarece primele concepţii sunt mult cunoscute azi doresc să prezint care sunt rezultate unei vieţi trăite în desfrâu şi cum ar trebui să se poarte cei care doresc să evite aceste lucruri .
Carte Proverbe a fost scrisă de cel mai înţelept om din istoria omenirii , împăratul Solomon . În capitolul 5 al acestei cărţi el prezintă pericolul unei vieţi desfrânate . Ceea ce voi face eu va fi doar prezentarea acestor argumente în articol .

Rezultatele modului desfrânat de viaţă .

În capitolul 5 al cărţii Proverbe este descrisă femeia desfrânată .
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele: depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei, ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi; ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia; ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi, şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”(Proverbe 5:7-14)

Deci rezultatele sunt :

– vei da altora (femeii stricate) vlaga ta ,

– vei da unui om fără milă anii tăi , (omul fără milă este femeia stricată)

– nişte străini se vor sătura de averea ta ,

– te vei trudi pentru casa altuia ,

– vei geme atunci când carne şi trupul ţi se vor istovi şi abia atunci vei realiza că era mai bine să atragi atenţie la cei care te avertizau .

Cum să eviţi aceste consecinţe .

Femeia stricată este prezentată ca una şireată „buzele ei strecoară miere ” , „cerul gurii ei este mai lunecos decât undelemnul ” deci trebuie să fii atent la pericolul care-l aduce ea căci „ Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge.

În cazul în care o persoană realizează la bătrâneţe greşelile făcute în tinereţe el regretă câteva lucruri . În aceste regrete sunt de fapt prezentate acele lucruri care nu trebuie să le neglijăm .

Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării !

Deci pentru a nu avea regrete mari în viitor este bine să :

– asculţi glasul învăţătorilor tăi şi să iei aminte la ceea ce te învăţau . Aici drept învăţători sunt cei care te învaţă din Sfintele Scripturi aşa cum ar fi duhovnicul ,preotul sau învăţătorul tău . Este regretabil că unii se cred mai deştepţi decât învăţătorii lor şi consideră că aceştia le doresc răul astfel refuzând să mai asculte învăţăturile şi sfaturile lor.

– să nu urăşti certarea şi să nu dispeţuieşti mustrarea.Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea?

În ziua de azi puţini sunt cei care nu se mai supără pe cei care-i mustră . Parcă a venit un val de aroganţă şi mândrie iar orice critică nu este primită bine . Dacă eşti criticat poate este cazul să te opreşti şi să analizezi lucrurile ? Posibil că mergi pe un drum lunecos şi persoana care-ţi vorbeşte doreşte să te oprească din a face un rău mare .

Dumnezeu să te ajute să îţi păstrezi viaţa curată .

#femei, #imoralitate, #moarte, #pericol, #pacat

Articolele din ianuarie 2008

29.01.08 Cum să procedezi când profesorii te nedreptăţesc?

29.01.08 Cum a început totul în industria filmelor.

29.01.08 Alte 6 paradoxuri creştine

27.01.08 Mitul homofobiei

27.01.08 Ce să faci când dragostea şi pasiunea nu este reciprocă?

22.01.08 Cum să te cunoşti când nu accepţi să stai la întâlnire?

22.01.08 Primele 6 paradoxuri creştine

22.01.08 Originea sistemului solar

20.01.08 Cum sa fugi de poftele tineretii?

20.01.08 Despre pericolul jocurilor virtuale !!

16.01.08 Cum să nu sărăceşti ?

16.01.08 Interzis minorilor

13.01.08 Adevărata revoluţie sexuală !

13.01.08 Începutul universului (continuare )

10.01.08 Începutul universului

08.01.08 Vezi cum în zbor se duce timpul !

08.01.08 Ce spune Biblia despre consumul excesiv de alcool !

06.01.08 Adevărul despre diavol

03.01.08 20 de argumente pentru creatie !!

03.01.08 Cum progresează păcatul ?(1 Samuel 11-12)

PSD , Braghiş şi Muşuc susţin deschis homosexualii .

Într- o conferinţă de presă (vezi mesajul video aici ) Domnul Braghiş se bucură că este susţinut de homosexuali . Şi mai pune homosexualitatea în rândul lucrurilor normale , precum culoarea părului , a ochilor .ş.a. De parcă imoralitatea este normală şi fără a putea fi schimbată .

Acest sprijin , imoralii îl dau doar candidaţilor care-i susţin . Deci se pare că este un schimb de susţinere . Căci în această perioadă homosexualii au înaintat un Proiect nedescriminare care doresc mult să fie votat în parlament . Acceptarea unui astfel de proiect de lege le va da mână liberă imoralilor să se căsătorească , să înveţe copii la şcoală şi grădiniţă sub pretext de toleranţă şi discriminare modul de viaţă a oamenilor stricaţi (cum ar fi homosexuali ,lesbiene , transexuali ) . Şi prin acest proiect de lege ei doresc să atace în mod direc autoritatea Bibliei ,considerând-o nulă căci e document care discriminează direct .
Paradoxal este faptul că domnii Diacov şi Braghiş s-au declarat creştini şi totodată merg să facă promoveze imoralii . Pe acei pe care Biblia îi condamnă că fac lucruri scârboase !?
Îmi pun mari semne de întrebare asupra sincerităţii lor şi credinţei lor .

Eu NU voi vota nici Diacov şi nici Braghiş .

Primul botez la biserica Buna Vestire , Chişinău .

Duminca trecută a avut loc primul botez în noua biserică Buna Vestire din Chişinău .

A fost un eveniment frumos , cei cinci tineri care şi-au făcut mărturia au arătat încă o dată ce dragoste are Dumnezeu pentru oameni şi cum lucrează în inimile noastre . Încă o dată am observat că Dumnezeu are o abordare idividuală pentru fiecare .

Înainte de actul botezului preotul Vasile Filat a prezentat perspectiva biblică asupra botezului .

Iată câteva întrebări la care a răspuns prin mesajul său :

1 .Ce este botezul ?

Potrivit cu definiţia dată în 1 Petru 3:21-22

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile.

Botezul este :

– o icoană închipuitoare

– o ilustraţie a unui adevăr ,

– nu este o curăţire de întinăciuni trupeşti .

Deci botezul este un simbol şi botezul nu curăţă de păcate . Ci mai degrabă o mărturie , în faţa oamenilor , a unei inimi curate . Curăţite de Domnul Isus Hristos.

2 Ce simbolizează botezul ?

Dacă este simbol , care este acest simbol ?

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui
.” (Romani 6:3-5)

Simbolul este îngroparea , adica , moartea firii pământeşti faţă de păcat şi

învierea , adica învierea la o viaţă mai nouă împreună cu Hristos ..

3 Cine a instituit botezul ?

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.(Marcu 16:14-16)

Botezul L-a insitutit Domnul Isus , nu oamenii , nu preoţii ,nici o biserică –nici ortodoxă , nici catolică , nici protestantă , nici apostolii , nici credincioşii .

De fapt , botezul este primul indice de ascultare a unui credincios , dacă ai crezut din toată inima – atunci următorul pas este botezul .

4 Cine poate fi botezat ?

În cartea Faptele Apostolilor este redată o întâmplare – Filip a vorbit unui famen :

Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?” Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.” (Faptele Apostolilor 8:30-38)

Deci se poate boteza cel care a crezut din toată inima .

Nu poate să se boteze cel ce nu înţelege Cuvântul lui Dumnezeu .

Iar la sfârşit trebuie să te întrebi singur : ai înţeles mesajul Evangheliei ? crezi din toată inima în Isus ?

Mesajul video precum şi toată slujba o puteţi vedea aici .Primul botez al Bisericii „Bunavestirea” din Chisinau (video)

#biblia, #desfatare, #dragoste, #dumnezeu, #marturie

A apărut lecţia 16 : Cum să alegi corect la viitoarele alegeri parlamentare?

Deoarece suntem în perioada electorală şi marea majoritate sunt indecişi vă propun o lecţie care vă va ajuta să faceţi alegerea cu discernământ .

Autorul lecţiei este Ghenadie Curbet şi o puteţi găsi pe blogul familiei lor . Dar pentru comoditate – am copiat lecţia şi am plasat-o pe blogul Lecţii biblice .

Suport pentru cei care doresc să-şi salveze căsnicia

Ieri la îndemnul unor prieteni , am vizionat filmul „Fire proof ” , în care se prezenta un cuplu care era pe cale să divorţeze. Pentru cei care doresc să-şi salveze căsnicia – aici veţi găsi un exemplu frumos de comportament .
Aceast film mi-a amintit încă o dată că o căsătorie trebuie menţinură exact ca şi o relaţie de prientenie . Am rămas profund mişcat , şocat , surprins , încântat . Vă sugerez să-l priviţi dacă aveţi ocazia .
Mai jos aveţi o prezentare a filmului , dar e în engleză .