Despre post: Estera

După ce împăratul Ahaşveroş a alungat pe împărăteasa Vasti, la sfatul sfetnicilor, a trimis să fie căutate în tot ținutul fete fecioare și frumoase. Printre aceste fete luate a fost și Estera, nepoata lui Mardoheu – un evreu luat în robie pe timpul lui Nebucadnețar.
După ce Estera a fost aleasă împărăteasă , Ahaşveroş a ridicat la putere pe Haman.

82„ După aceste lucruri, împăratul Ahaşveroş a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul. L-a ridicat în cinste şi a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă el. Toţi slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul şi se închinau înaintea lui Haman, căci aşa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina. Şi slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: „Pentru ce calci porunca împăratului?” Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta, şi el nu-i asculta, l-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se ţină de hotărârea lui; căci el spusese că este iudeu. Şi Haman a văzut că Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie;” (Estera 3:1-5)

În mânia sa, Haman a făcut astfel ca Ahașveroș să dea poruncă să fie nimicit tot poporul evreu.

„Atunci Haman a zis împăratului Ahaşveroş: „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniştit. Dacă împăratul găseşte cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciţi, şi eu voi cântări zece mii de talanţi de argint în mâinile slujbaşilor, ca să-i ducă în vistieria împăratului.” Împăratul şi-a scos inelul din deget şi l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, vrăjmaşul iudeilor. Şi împăratul a zis lui Haman: „Îţi dăruiesc şi argintul şi pe poporul acesta; fă cu el ce vei voi.””(Estera 3:8-11)

Ziua hotărâtă pentru nimicirea poporului evreu a fost aleasă a fi ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea (luna Adar)- zi în care toată lumea putea prăda și jefui evreii.
La auzul acestei vești Mardoheu și întreg poporul a postit în sac și cenușă cu strigăte mari. Când vestea aceasta a ajuns la Estera, ea inițial nu voia să meargă să vorbească cu împăratul căci putea să nu fie primită, însă Mardoheu i-a transmis următoarele cuvinte:

„Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii, pentru că eşti în casa împăratului. Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?

Și iată răspunsul Esterei:

„Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri.””

Rezultatul a fost că Dumnezeu a făcut astfel încât Mardoheu a ajuns în poziția lui Haman, Haman a fost omorât, iar evreilor li s-a permis să se apere în acea zi. Astfel Dumnezeu a protejat poporul său.
Iată ce învățăm despre post din cartea Esterei:
-postul a fost făcut pentru o anumită nevoie,
-postul a fost făcut cu sac și cenușă, ceea ce arăta o umilință totală,
-tot poporul a postit, nu doar un om sau o familie. A postit tot poporul deoarece decizia împăratului afecta pe fiecare.
-Estera a cerut ca iudeii din Susa să postească pentru ea – fără să mănânce nici să bea 3 zile și 3 nopți.
Ca și în cazul ninivenilor, postul a presupus absența totală de apă și mâncare.
Postul Esterei și a iudeilor nu a fost un post doar cu abținere de la mâncare, ci și cu rugăciune.

„Au trimis scrisori tuturor iudeilor, în cele o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi ale împăratului Ahaşveroş. Ele cuprindeau cuvinte de pace şi de credincioşie, întărind ţinerea acestor zile Purim la vremea hotărâtă, cum le rânduiseră iudeul Mardoheu şi împărăteasa Estera pentru ei şi cum şi le rânduiseră şi pentru ei înşişi şi pentru sămânţa lor, cu prilejul postului lor şi ţipetelor lor.” (Estera 9:30-31)

Nici un post nu s-a făcut fără rugăciune, fără o apropiere de Dumnezeu.
Tu cum postești? Cum este postul tău:înaintea lui Dumnezeu sau înaintea oamenilor? Ce atitudine ai tu în timpul postului? Mardoheu a postit în sac și cenușă, ceea ce presupunea umilință și căutarea voii lui Dumnezeu. Voia cui o cauți în timpul postului? Citești tu Biblia în timpul postului? Dacă nu, nu încurci postul cu înfometarea?

#ahasveros, #estera, #mardoheu, #susa