La ce fel de insecte s-a referit Dumnezeu în Levitic 11?

Întrebare:
„Levitic 11:23 „Pe toate celelalte târâtoare care zboară şi care au patru picioare să le priviţi ca o urâciune.” Ce târâtoare care au patru picioare zboară? Pentru cei care cred că ar fi vorba de insecte sau gândaci, care gândaci au doar 4 picioare şi zboară?”


Citește răspunsul meu puteți să îl găsiți pe moldovacrestina.md.

„Eu doar spun ce este adevărat, eu nu bârfesc!”

Astăzi am făcut studiu cu scumpa mea soție, am ales un subiect sensibil – vorbirea de rău. Drept suport am găsit un set de versete despre vorbire (bârfă) și le-am analizat pe fiecare. Am rămas mirat cât de ușuratic luam vorbirea, secretele, sinceritatea și încrederea care mi-o acordau unii. Sunt sigur că standartele lui Dumnezeu sunt diferite de ale mele, însă tot ce doresc este să ajung la standartele prezentate de Dumnezeu, și aș vrea ca vorbirea mea să fie una fără reproș. Una din concluziile la care am ajuns este că dragostea știe să ierte și să uite, pe când lipsa acesteea vede bârfa, vorbele rele motivate. Iată versetele cu pricina:

Proverbe 16:28 „Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni.”

 • omul neastâmmpărat (cu gând rău) stârnește certuri; orice gând rău duce la certuri.
 • pârâtorul (defăimătorul) dezbină pe cei mai buni prieteni; pârâtorul este cel care vorbește de rău.

Cel care gândește rău acela și vorbește de rău. Acțiunile lui sunt acestea: defaimă (pe nedrept, nu uită greșelile din trecut și le reamintește) și stârnește certuri.
A stârni certuri  înseamnă a aduna aliați,a  lucra necinstit cu un scop – să strice numele cuiva.
În contrast: „Proverbe 19:11 Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile.”

Proverbe 25:23 „Vântul de miazănoapte aduce ploaia, şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită.”

De fiecare dată o limbă clevetitoare aduce o față mâhnită, așa cum și vântul aduce ploaie.
Mâhnită= descurajată.
Clevetirea aduce tristețe, găsește motive să vorbească de rău, să bârfeasacă.
(Proverbe 18:8 „Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor.”)
Bârfa place celui ce o spune și celui ce o ascultă, însă aduce întristare și deznădejde.
Biserica sau echipa poate să își piardă motivarea din cauza bârfelor, descurajărilor, vorbirii pe la spate și amintirea greșelilor din trecut.
Dumnezeu iartă și uită și dă aceeași șansă, chiar dacă consecințele nu le îndepărtează („Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.”(1 Ioan 1:9)).
Iertarea merge mână-n mână cu uitarea. Este corect să uiți să nu mai amintești.

Romani 16:17-18 (Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători.)

 • să ne ferim de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii primite;
 • să ne depărtăm de ei;
 • înșeală pe cei lesne crezători;

-înseală cu vorbe dulci și amăgitoare;

 • atacă învățătura;

-slujesc pântecelui lor;

 • nu slujesc lui Hristos;

Este important să cunoști credința creștină în detalii, fundamental.

Psalmul 15:1-3 „1 Doamne, cine va locui în cortul Tău?
Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
2 – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu
şi spune adevărul din inimă.
3 Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său
şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.”

Va locui în Cortul lui Dumnezeu :

 • cel ce umblă în neprihănire – spune adevărul din inimă.

Constrast : nu clevetește, nu face rău aproapelui său și nu aruncă ocara asupra aproapelui său (nu dă vina pentru consecintele alegerii lui pe aproapele său).
A cleveti înseamnă a nu spune adevărul

Iacov 4:11-12 (11 Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător.
12 Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău?)

Îndemn – să nu ne vorbim de rău unii pe alții! Dacă vorbești de rău – nu împlinești Legea.
A vorbi de rău nu este aceiași cu a confrunta păcatul.

Matei 18:15-20
„15 Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.
16 Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
17 Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.”

Nu îl vorbești de rău dacă îi spui personal lui, ci îl vorbești de rău când îl discuți cu alții.

Matei 12:37 „Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”

 • cuvintele tale vor fi folosite împotriva ta sau în favoarea ta. Vina se vede din cuvintele tale.

Matei 7:1-5 – „1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
2 Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura.
3 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
4 Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău?…
5 Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.”

Ai dreptul să mustri decât dacă tu ești exemplu. Nu condamna pe cineva pentru un păcat care și tu îl faci – el va vedea fățărnicia ta.
Nu este fărățnicie să spui în față, să confrunți individual; și dacă este cazul să ierți. Înseamnă aceasta oare că trebuie să veghezi asupra fratelui tău?

Proverbe 17:9 „Cine acoperă o greşeală, caută dragostea,
dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. ”

Cei ce iubește știe să acopere greșelile și dorește să le acopere, iar cel care nu iubește le pomenește mereu și duce lipsă de prieteni.
Cel ce iubește nu se plânge pe nimeni –iartă și acoperă cu dragoste.

Proverbe 11:13 „Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse,
dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.”

A bârfi înseamnă a aduce aminte lucruri din trecut, lucruri care ar defavoriza persoana despre care se vorbește. Așa ceva în politică se face.
Persoana credincioasă/care poate ține un secret/persoană de încredere – nu dă pe față lucrurile ascunse, ci ține ce i s-a încredințat.

Levitic 19:16 „Să nu umbli cu bârfe în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieţii aproapelui tău. Eu sunt Domnul.”

Bârfa trebuie scoasă în mod categoric. Bârfa este pusă alături cu „a te ridica împotriva vieții aproapelui tău„.

2 Corinteni 12:20 „Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc aşa cum n-aş vrea să vă găsesc, şi eu însumi să fiu găsit de voi aşa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngâmfări, tulburări.”

Pavel se teme de următoarele lucruri în biserică:
-gâlceavă, pizmă, mânie, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngâmfări și tulburări. Aceste lucruri nu le vrea nimeni, în special liderul bisericii. Toate aceste lucruri merg împreună, de parcă ar rezulta una din alta. Poate cineva să fie gâlcevitor fără să aducă cu sine mânie, gâlceavă și dezbinare?Este oare bârfă fără îngâmfare?

Apocalipsa 21:8 „Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Mincinoșii și ucigașii vor arde în iazul cu foc și pucioasă.

Matei 5:21-26
„21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.”
22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
23 Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24 lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
25 Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.
26 Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.”

Caută să te împaci primul cu persoana care are ceva împotriva ta. Chiar dacă nu ești tu vinovat – oricum trebuie să iei inițiativa ca să te împaci. Dacă ești vinovat – îți ceri iertare, dacă nu ești vinovat – cauți să te împaci. Dacă are ceva împotriva ta este corect să lămurești lucrurile.

Proverbe 26:20 „Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.”

Clevetitorul, persoana care vorbește de rău și aduce aminte greșelile din trecut, aduce numai ceartă. Fără o atitudine de clevetire – discuțiile ar fi corecte și nu s-ar transforma în ceartă. Orice clevetire întreține o ceartă.

Iacov 3:8 „dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte.”

Cel care își înfrânează limba este cel care are o relație personală cu Dumnezeu și are gândul lui Dumnezeu, mintea lui este plină de Cuvântul lui Dumnezeu.
Dragostea zidește, pe când lipsa dragostei lui Dumnezeu distruge.

#barfa, #biblia, #clevetire, #lingusire, #lingursitor, #manie, #relatii

Crescută între homosexuali – o adolescentă Dawn Stefanowicz

Canadianca Dawn Stefanowicz e cunoscuta la nivel mondial pentru bestseller-ul ei Out From Under: The Impact of Homosexual Parenting (“Scapata de sub tutela homosexuala”), o carte publicata in 2006, in care descrie experientele ei de viata crescind intr-o familie cu un tata homosexual.  Recent a acordat un interviu publicatiei Catholic World Report in care relateaza citeva din aceste experiente. Ca si copil iar apoi adolescenta, Dawn a fost crescuta de un tata care avusese o sumedenie de partneri homosexuali cu care, insa, traia in aceasi casa cu sotia si copii lui. Experientele acestea i-au imprimat lui Dawn niste simtaminte de lunga durata, dar toate neplacute, i-au impiedicat dezvoltarea armonioasa, i-au inhibat identitatea sexuala, si i-au afectat viata de adult si de casnicie. Dawn descrie evenimente fascinante din anii 70, 80 si 90 care se deruleaza in Toronto, debutind de pe vremea liberalului premier canadian Pierre Trudeau.

În primul rand:sintem bombardati cu argumente ca si copiii crescuti de homosexuali sunt la fel de bine ajustati social si emotional ca si cei crescuti in familiile traditionale. Dimpotriva. Expereintele lui Dawn dovedesc tocmai contrariul si nu sunt unice. Nu sunt nici o exceptie ci regula sentimentelor, experientelor si daunelor inhibitive pe care toti copiii crescuti in camine homosexuale le experimenteaza. În al doilea rând ne confruntam cu o propaganda acerba, atit din partea ideologilor homosexualitatii cit si a forurilor europene care promoveaza aceasi notiune gresita: structura familiei e irelevanta pentru cresterea copiilor. In al treilea rind, copiii crescuti de homosexuali incep sa se transforme in adulti si tot mai des isi exprima simtamintele de repulsie fata de mediul in care au crescut. Relatasesm, cu luni in urma, despre Marc Regnerus, sociolog la University of Texas (Austin) care a publicat in iunie cel mai extensiv si autoritativ studiu sociologic facut pina acuma privind impactul structurilor homosexuale asupra copiilor crescuti de homosexuali. Rezultatele studiului lui sunt greu de contrazis si confirma experientele lui Dawn. Sunt rezultate bazate pe informatii date de copiii care au devenit adulti si ca atare au discernamint. In contrast, toate studiile antecedente au fost facute pe baza informatiilor date de parinti homosexuali despre copiii lor inca minori. In alte cuvinte, chestionarele sociologilor erau bifate de parinti, nu de copiii lor.

Nadajduim ca lectura materialului de astazi nu doar va va face placere, dar mai ales va va atentiona asupra efectelor dezastruoase pe care structurile de convietuire netraditionale le au asupra copiilor. Materialul de astazi a fost pregatit de colegii de la AFR Timisoara, Daniel si Marieta Tut. Interviul a fost abreviat, editat si tradus de ei. Le multumim. Textul integral in engleza al interviului se afla aici: http://www.catholicworldreport.com/Item/1448/raised_under_the_glbt_umbrella.aspx Dna Stefanowicz ne-a permis sa traducem articolul ei in romaneste si, cu aceasta ocazie, transmite tuturor cititorilor nostri urari de bine.

 
INTERVIU

Intrebare:  De ce a-ti decis sa impartasiti in cartea si prelegerile dumneavoastre publice propriile experiente privind cresterea intre homosexuali?

Dawn Stefanowicz: M-am simtit indatorata. Am depus marturie in fata  Comitetului  Afacerilor  Legale si Constitutionale ale  Senatului Canadian la Ottawa in 2004, pentru ai convinge sa nu includa “orientarea sexuala” in legea crimelor bazate pe incitare la ura, din cauza  restrictiilor libertatii de exprimare si religioase. Mai tarziu am depus aceasi martie la o scoala. Imediat, activisti homosexuali, adusi cu autocarele, au inceput a scanda asa de tare in timp ce imi tineam cuvantarea ca nu se mai putea auzi ce spuneam. De o multime de ori am fost interupta. Am fost ingrijorata chiar si de propria siguranta, si am rugat pe un gardian de paza sa ma insoteasca pana la masina. Am mers acasa si am inceput sa scriu cartea. Vroiam sa-mi impartasesc experientele de a fi crescuta intr-o casa cu parinti de acelasi sex.

Intrebare: Un lucru pe care-l accentuezi este ca nu ai observat nici o data o relatie monogama in familia ta.

Raspuns: Corect. Pentru copii ca si mine, parintii sunt “parteneri”, dar nu monogami. Monogamia, in comunitarea de homosexuali inseamna “monogamie in serie”, adica ai un singur partener pentru cateva luni si apoi mergi mai departe, sau esti intr-o singura relatie, dar simultan ai multipli parteneri. Studiile arata ca majoritatea relatiilor masculine homosexuale devin deschise inca din primul an. Un articol recent publicat in New York Times confirma acest fapt – 50% din “casatoriile” de acelasi sex devin deschise, adica se “deschid” spre alti parteneri sexuali  inca din primul an. Tatal meu putea fi intr-o relatie de angajament pe termen lung cu partenerul lui, dar puteau exista si alte relatii sexuale in afara relatiilor “oficiale”.

Pe cand cresteam eram inconjurata in mod obisnuit de cupluri homosexuale. In casa noasta erau atat partenerii tatalui cat si alti prieteni barbati, si astfel in mod constant ma luau si pe mine in diferite locuri de intalnire ale comunitatii homosexuale. Eram doar un copil dar am fost expusa la activitati sexuale fatise. Spre exemplu, pe cand aveam doar noua ani, tata m-a luat cu el la un magazin erotic din centrul orasului. [Nota AFR: e vorba de orasul Toronto unde a crescut autoarea] A motivat ca vrea ca eu sa fiu expusa sexualitatii devreme in viata sa-mi pierd rusinea. Pentru el nu exista nici un motiv de intimidare in privinta sexualitatii. Sexul era ceva foarte deschis, public, era parte integranta din comunitatea homosexuala. Ma lua sa vad si lucrari de arta ale artistilor homosexuali, ale caror picturi si sculpturi integrau simboluri falice. Ma lua chiar si pe plajele de nudisti unde se intilneau homosexualii. A vrut chiar si sa ma dezbrac ca si ei, goala, dar nu am facut-o. Am fost in locuri ca acestea unde barbatii se “pescuiau” reciproc, propunandu-se unul altuia pentru sex. Existau si locuri prin apropiere unde puteai merge sa ai sex. Exista o intreaga retea, iar daca politia venea, se anuntau unul pe altul si se opreau.

Toate acestea insa erau inaintea erei Internetului, dar aveau retele incredibile prin care  homosexualii se informau destre locurile de intalnire unde puteau merge pentru o “scurta afacere”. Aceste locuri puteau fi plajele publice, salile de sport, chiar si parcurile din apropierea locurilor de joaca pentru copii. Tatal meu mergea in cautarea unor astfel de locuri peste tot in Canada. Ii placea sa vina si in Statele Unite. Orasele lui favorite erau San Francisco, Miami si Fort Lauderale. Putea gasi pe cineva in doar cateva minute, mergind undeva apoi pentru a avea sex. Dealtfel, tata detinea si un apartament in centrul orasului [Toronto], langa biroul sau unde putea intalni pe cineva pentru sex rapid. Odata, pe cand eram prin clasa a zecea, imi amintesc ca tata a venit la scoala pentru a ma vedea cum cant in orchestra. Nu o mai facuse niciodata. I-am vazut ochii holbati cand a intalnit baietii care erau pe scena cu mine. Mi-am dat seama ca de fapt el nu se afla acolo pentru mine, ci pentru a ademeni baieti tineri.

Intrebare: Cu timpul, cand ai crescut, tatal tau te-a folosit ca si “momeala” ca sa atraga barbati cu care dorea sa aiba sex.

Stefanowicz: Da. Ma indemna sa ma imbrac intr-un mod provocator, sa port camasa asta sau aia, si mergeam astfel impreuna in cautare. Un barbat se putea identifica ca fiind homosexual, dar tata stia ca lor le placeau si tinerele frumosase si atractive. Sau, puteam fi un mod de a atrage atentia si celor bisexuali sau heterosexuali. Tatalui ii placeau indeosebi barbatii bine imbracati, curati, ordonati si intretinuti care erau mai tineri cu vreo zece ani decat el. Era intotdeauna cu cate un barbat mai tanar decat el, niciodata de o varsta cu el sau mai batran. Cunosteam o gramada de homosexuali care aveau ca si preferinta tineri baieti care intrau in pubertate. Cautau in special pe cei vulnerabili ai caror tati erau absenti din familii.

Intrebare: Ai obiectat vreodata la modul in care tatal tau te folosea astfel?

Stefanowicz: Nu-mi placea, insa eram devastata. Vroiam sa-i fac pe plac si sa petrec timp cu el. De fapt ii cautam dragostea si sa fiu acceptata de el. Ca urmare trebuia sa-l accept.

Intrebare: Tatal tau a adus multi barbati in casa voastra pentru sex?

Stefanowicz: Da. Asta a fost copilaria mea intr-o casa de homosexuali. Nu era o casa desemnata pentru cresterea copiilor ci pentru intrunirea homosexualilor. Eram ingrijorata de boli. Nu stiu cum sa ma exprim altcumva, dar sexul homosexualilor este mizerabil si dezordonat. Vedeam cerceafuri murdare, acoperite de sperma, materii fecale si mazgalite cu gel lubricant. Prezervativele nu erau folosite. Nu se stia de SIDA pe atunci. De fapt, ani mai tarziu, cand am impartasit astfel de lucruri doctorului meu de familie, el m-a trimis sa fac aceleasi analize la sange pe care le faceau cei ce intretineau relatii de acelasi sex. Diferiti barbati veneau si locuiau pentru o vreme in camera noastra recreationala. Pe cand tata avea vreo 30 de ani, un tanar artist de 18 ani a venit sa locuiasca cu noi. Intretineau relatii sexuale, dar mergeau si singuri la agatat alti barbati. Aduceau si alti barbati acasa pentru a avea sex in grup. Ochii mei tineri au vazut o gramada de lucruri. Nu era o imagine frumoasa sau roza. Fratele meu geaman a vazut si el o astfel de partida de sex in grup. Nu intelegea cum de tata putea saruta alti barbati, dar nu putea arata  afectiune fata de el.

Intrebare: Ai fost abuzata sexual?

Stefanowicz: Am imagini de abuz sexual in mintea mea, am avut si cosmaruri despre asta. Mama mi-a confirmat ca am fost abuzata sexual de tata in perioada infantila, dar nu poate sa confirme imaginile din mintea mea in ce priveste abuzul pe care eu mi-l amintesc. Multi alti copiii care proveneau ca si mine din casatorii de acelasi sex mi-au impartsit ca au fost abuzati. Exista un risc de abuz mult mai mare intr-un astfel de mediu.

Intrebare: Au fost partenerii tatalui tau draguti cu tine?

Stefanowicz: Cateodata gateau pentru mine, ma ajutau la lectii sau ma scoteau afara pentru anumite activitati. Dar nu stateau in casa noastra pentru mine sau pentru fratii mei. Erau acolo pentru tata. Si eu si  fratii mei simteam ca nu avem nici o importanta pentru ei. De altfel, chiar daca diferiti barbati veneau si locuiau cu noi pentru o vreme, nu au fost niciodata pentru noi ca si  parinti sau ca si membrii unei familii. Ar trebui sa adaug ca, ca si femeie, nu am simtit niciodata ca am vreo valore, ca sunt apreciata sau iubita. Traiam intr-un mediu injositor. Am experimentat o gramada de lucruri confuze privind identitatea sexuala. De exemplu, cateodata tata se imbraca in haine de femeie iar partenerii lui adoptau roluri “ pseudo-feminine”.

Intrebare: Ai fost martora la moartea unora dintre ei.

Stefanowicz: Da. Unii din partenerii tatalui meu s-au sinucis, altii au murit de SIDA. Am vazut cu ochii mei chiar pe tatal meu murind de SIDA.

Intrebare: Unde a fost mama ta in tot acest timp?

Stefanowicz: Mama mea a fost grav bolnava cu diabet cronic de la varsta de 18 ani. Era dealtfel si o persoana slaba. Se simtea ranita si singura, dar nu s-a opus pe fata la ceea ce vedea ca se intampla.Vedea anumite lucruri si pleca. Din cauza bolii si pasivitatii ei, inca de la 8 ani aveam o multime de responsabilitati. Majoritatea gatitului si curateniei cadea pe mine. Cand  s-au casatorit, tata nu a avut nici o intentie sa-i fie credincios. S-a casatorit doar pentru a avea copii. Dupa ce eu si fratele meu geaman ne-am nascut, relatiile lor sexuale au luat sfarsit. Mama l-a insotit uneori pe tata in vizitele lui sordide. De fapt, ea insasi s-a implicat intr-o relatie cu o femeie, cam in perioada adolescentei mele. Imi amintesc si cum partenerii tatalui meu ii aranjau mamei parul, il pieptanau sau ii puneau bigudiuri.

Intrebare: Iti urasti tatal?

Stefanowicz: Nu, intotdeauna l-am iubit chiar daca tot ce a facut mi-a cauzat stress, singuratate si cosmaruri. Eram doar suparata pentru ca a pus nevoile lui mai presus de persoana mea. Simteam intotdeauna riscul de a fi aruncata afara, asa cum a aruncat pe multi dintre partenerii lui. Ii cautam doar dragostea, dar el nu o putea exprima. Cind era pe moarte m-am rugat intr-un mod special pentru el. Vroiam sa-l iert si sa capat si eu pace. Intr-adevar l-am iertat.

Intrebare: Cum au fost ultimii sai ani?

Stefanowicz: A intampinat dificultati. Nu putea merge. Ii era greu sa mearga in locurile preferate. SIDA i-a cauzat pete violete pe fata si pe corp, pe care incerca sa le ascunda cu cosmetice, camasi cu maneci lungi si pantaloni. A inceput sa slabeasca si si-a pierdut energia. Stia ca se afla in fata unei situatii grave. Se simtea singur, de aceea constant incercam sa-i spun ca-l iubesc. Cateodata nu vroia sa aiba nimic de a face cu mine. In timp, mi-a impartasit turbulentele interioare. A fost abuzat sexual cand era copil, tatal lui fiind un alcoholic violent. A fugit de acasa la 15 ani. Asta m-a ajutat sa-l inteleg si sa-l iert.

Inca mai aveam resentimente fata de partenerii tatalui, in special fata de ultimul. El si tata au avut o relatie “deschisa” timp de 14 ani. Mama nu traia cu tata, dar el traia cu el si-l ingrija. Tata avea ceva avere si amantul lui stia ca ar putea obtine averea tatalui cand tata urma sa moara. Nici unul din partenerii tatalui nu au fost ca un parinte adoptiv pentru mine. De fapt eram ofensata ca tata petrecea prea mult timp cu ei si nu cu mine. Ultimul sau partener a murit de SIDA in 1996. L-am vazut pe tata cu o zi inainte de a muri. Era puternic drogat cu medicamente si in dureri cumplite. Abia m-a recunoscut. I-am tinut mana. Tata i-a zis partenerului sau:”Spune-i ca o iubesc”. Am observat ca tata inca mai pastra o poza cu o barca pe o mare linistita pe care i-am daruit-o cu multi ani in urma. Am fost multumita ca inca a pastrat-o. Mi-a aratat ca o pretuise. M-am rugat ca tata sa capete pacea descrisa in tablou.

Intrebare:  Iar acum, ca adult, ti-ai revenit din experinetele negative ale copilariei?

Stefanowicz: La varsta de 30 de ani am facut 13 luni de terapie. Multi ani am experimentat insecuritate, depresie, deprivare de somn si confuzie sexuala. Vindecarea mea a inclus confruntarea cu realitatea si iertarea.

Intrebare: Cum a fost cartea ta primita?

Stefanowicz: Multi o sustin. Peste 50 de copii crescuti in camine de acelasi sex, acum ajunsi maturi, m-au contactat si s-au identificat cu experientele mele. Barbati care au trait in mediul homosexual mi-au scris cautand raspunsuri.”Cum pot parasi comunitatea de homosexuali?” ma intreaba ei “fara suportul familiei sau al comunitatii?”. Ei cauta dragoste, intelegere si ajutor. Le spun ca nu trebiue sa mearga pe acelasi drum ca si tatal meu. Acesti oameni recunosc ca s-au gandit doar la ei cand s-au implicat in relatii cu alti barbati. Nu au vazut ca alegerile care le fac ranesc pe altii. Luau in considerare doar placerea de moment si ignorau complet consecintele. Iar femei care se confrunta cu probleme lesbiene, ma intreaba mereu despre mama.

Intrebare: Ce spui criticilor tai?

Stefanowicz: Multi sunt amagiti de acceptarea tot mai pe larg a homosexualitatii. Nu se gandesc la implicatiile pe termen lung care acest mod de viata le are asupra copiiilor. Daca criticile care mi se aduc sunt murdare, nu raspund. Daca sunt sincere, le raspund si le spun ca tatal meu nu a gasit niciodata fericirea. Ii las a stie ca imi pasa de ei, ca le inteleg circumstantele si am compasiune fata de ei. Le spun ca trebuie neaparat sa gaseasca suport intr-o comunitate unde pot fi onesti, sa caute iertare, si sa gaseasca salvare prin Hristos.

Intrebare: Multi critici spun ca nu toate relatiile homosexuale sunt caracterizate de atit de multa promiscuitate ca ale tatalui tau?

Stefanowicz: Este adevarat. Dar daca te asociezi unei comunitati de homosexuali, riscul de a te implica sexual cu mai multi parteneri este enorm. Studiile indica un nivel inalt de promiscuitate printre barbatii care intretin relatii sexuale cu alti barbati, iar incidenta bolilor sexuale transmisibile continua sa fie mult mai ridicata la persoanele care intretin relatii sexuale cu persoane de acelasi sex. Tatal meu nu a fost unic. Sunt multi alti barbati care au o energie nesfarsita in a se azvarli in placerile de moment.

Intrebare: Care sunt pozitiile tale privind casatoriile intre persoane de acelasi sex?

Stefanowicz: Am depus marturie  in fata oficialitatilor din Canada, Statele Unite, si in alte locuri. Pe scurt le expun istoria mea, iar apoi le reamintesc ca din punct de vedere istoric si religios casatoria traditionala este semnificativa. Este liantul care tine strans legata dintre cultura noastra cu societatea, stabilind cadrul in care copiii pot fi educati cel mai bine in conditii de siguranta. Apoi e problema monogamiei si importanta pentru copii de a avea langa ei atat mama cat si tata, de a avea rude cu care sunt legati la nivel biologic. Identitatea, siguranta si sentimentul de apartenenta ancestrala vin din cunoasterea mamei nostre si a tatalui nostru, fapt care este pierdut in uniunile homosexuale. Fiecare copil doreste sa creasca alaturi de parintii lui biologici care sa-si fie credinciosi unul altuia. Nu doresc nici unui copil stressul enorm de a creste cu parinti care pun pe prim plan orientarea lor sexuala. Multi ani din viata mi-am urmarit tatal trecand de la o realtie sexuala la alta. Aceasta era prioritatea vietii lui. Un copil nu poate avea nevoile relationale si afective implinite intr-un astfel de mediu. Copiilor nu le pasa de cuvintele “gay”sau prieten, ei vor doar sa petreaca timp cu tatal lor. Au nevoie de o relatie stabila, de  o casatorie si camin de sex opus, de o comunitate si o scoala care sa le impartasasca valorile. Au nevoie de fundamentele unei credinte crestine. Grija mea cea mai mare este pentru copii. Am fost nascuta sub aceasta umbrela a comunitatii homosexuale. Nu am ales sa fiu nascuta in ea. Iesirea din ea a fost pentru mine un drum singuratic. Dar mi-a dat libertate si fericire pe care vreau sa le impartasesc si cu altii.
Sursa: Alianta Familiilor din Romania

E normal să urăști păcatul ?

Într-o discuție pe o rețea de socializare despre păcatul homosexualității cineva mi-a reproșat că Dumnezeu ne învață să iubim aproapele și nu trebuie să urâm păcatul.
Ca să răspund la această acuzație vreau să prezint câteva lucruri.

Păcatul este călcarea poruncilor lui Dumnezeu.

„Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” (1 Ioan 3:4)

Păcatul este călcarea legilor lui Dumnezeu, a poruncilor date de Dumnezeu în Sfânta Scriptură.
Dacă discuția la care am făcut referire era despre păcate ce țin de relații sexuale (homosexualitate) în cartea Levitic sunt prezentate aceste păcate și consecințele lor:

„Voi să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziţi legile Mele şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul care vă sfinţesc.
Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele lui să cadă asupra lui.
Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.
Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său şi descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela şi femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor.
Dacă un om se culcă cu nora sa, amândoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o amestecătură de sânge: sângele lor să cadă asupra lor.
Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor.
Dacă un om ia de nevastă pe fată şi pe mama ei, este o nelegiuire: să-i ardă în foc, pe el şi pe ele, ca nelegiuirea aceasta să nu fie în mijlocul vostru.
Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea; şi vita s-o omorâţi.
Dacă o femeie se apropie de o vită, ca să curvească cu ea, să ucizi şi pe femeie şi pe vită; să fie omorâte: sângele lor să cadă asupra lor.
Dacă un om ia pe sora sa, fata tatălui său sau fata mamei lui, dacă îi vede goliciunea ei, şi ea o vede pe a lui, este o mişelie; să fie nimiciţi sub ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea surorii lui, îşi va lua pedeapsa pentru păcatul lui.
Dacă un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor şi-i descoperă goliciunea, dacă-i descoperă scurgerea, şi ea îşi descoperă scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciţi din mijlocul poporului lor.
Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, nici a surorii tatălui tău, căci înseamnă să descoperi pe ruda ta de aproape: amândoi aceştia îşi vor lua pedeapsa păcatului.
Dacă un om se culcă cu mătuşa sa, a descoperit goliciunea unchiului său; îşi vor lua pedeapsa păcatului lor: vor muri fără copii.
Dacă un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui său: nu vor avea copii. Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele şi să le împliniţi, pentru ca ţara în care vă duc să vă aşez, să nu vă verse din gura ei. Să nu trăiţi după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră; căci ele au făcut toate aceste lucruri şi-Mi este scârbă de ele.” (Levitic 20:7-23)

Homosexualitatea este numită „un lucru scârbos” și în perioada Vechiului Testament cei ce practicau homosexualitatea meritau moartea. Vreau să atenționez că Dumnezeu numește aceste practici scârboase, care nu au fost în planul Său pentru oameni. Acest mod de viață era condamnat public iar acum acest mod de viață este „ceva normal”

Atitudinea lui Dumnezeu față de păcat.

Dumnezeu condamnă păcatul și îl condamnă pentru o veștnicie:

„ Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.” (Psalm 1:4-6)

Iar în Epistola către Corinteni Dumnezeu este categoric cu păcatul – astfel încât cei ce păcătuiesc nu vor vedea Împărăția Cerurilor.

„ Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Corinteni 6:9-11)

Un mod de viață greșit duce la consecințe rele și eterne. Doar că există o scăpare – pocăința, dorința să fii curat înainte lui Dumnezeu. Cel ce crede în Domnul Isus este socotit neprihănit în Numele Celui în care a crezut, El te face curat și El îți dă putere să trăiești plăcut Lui.
Dorința lui Dumnezeu pentru toți oamenii este ca ei să se împace cu El, să aibă viață veșnică:

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” (2Petru 3:9)

Omul are libera alegere – să aleagă ascultarea de Dumnezeu sau nu, însă Dumnezeu este drept și datorită dreptății Sale El pedepsește păcatul.
Unii cred că Dumnezeu este dragoste și nu poate pedepsi păcatul pentru eternitate, însă această înțelegere este una greșită – Dumnezeu iubește pe toți oamenii din motiv că ei au fost creați după chipul și asemănarea Sa dar el pedepsește păcatul, aici pe pământ și , dacă omul nu se pocăiește, în veșnicie.

Care este atitudinea ta față de păcat? Ai făcut compromis cu conștiința ta? De unde îți iei valorile tale? Dorești să fii în relații bune cu toți și dai dreptate tuturor?  Vrei să fii tolerant cu toți ? Cât vei amâna împăcarea cu Dumnezeu?

#homosexualitate, #imoralitate, #pericol, #principii, #pacat, #societate

Jertfele umane sunt permise de Biblie?

Jertfele(umane si animale) tin de religiile asa-zis pagane, dar voi aici admiteti mai sus descendenta pagana a crestinismului insusi.

Dar despre jertfele umane prezente in biblie de ce nu spuneti nicio vorba? Despre jertfirea fiicei lui Eftale catre d-nezeu in schimbul obtinerii victoriei in lupta?

În cartea Levitic sunt enumerate jertfele de animale cerute de Dumnezeu , precum şi scopul lor, iată câteva exemple:

„”Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă fie din turmă.Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; şi anume să-l aducă la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. „(Levitic 1:2-3)

„Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulţumire: Dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără cusur, înaintea Domnului. ” (Levitic3:1)

„”Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune: „Când va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute; şi anume: Dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea, şi prin aceasta a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un viţel fără cusur, ca jertfă de ispăşire pentru păcatul pe care l-a făcut. ” (Levitic4:2-3)

Atfel Dumnezeu a rânduit mai multe feluri de jertfe : de mulţumire, de mâncare , de ispăşire, pentru vină . Toate aceste jertfe făceau parte din Vechiul Legământ şi ele erau valabile până la Noul Legământ, adica până la venirea Domnului Isus.

„Dar în partea a doua(a cortului întâlnirii) intră numai marele preot, odată pe an, şi nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuşi şi pentru păcatele din neştiinţă ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul prea sfânt, nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul dintâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta, la desăvârşirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar nişte porunci pământeşti, date, ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi şi felurite spălături, până la o vreme de îndreptare.

Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta; şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi, să capete veşnica moştenire, care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nici o putere câtă vreme trăieşte cel ce l-a făcut.

De aceea şi întâiul legământ n-a fost sfinţit fără sânge.

Şi într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat sânge de viţei şi de ţapi, cu apă, lână stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul,

şi a zis: „Acesta este sângele legământului, care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.” De asemenea, a stropit cu sânge cortul şi toate vasele pentru slujbă.Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare. „(Evrei 9:7-22)

Deci , jertfele din perioada Vechiului Testament :

-nu curăţeau cugetul ci doar trupul,

-erau aduse de preoţi, şi cea de ispăşirea pentru norod era adusă de marele preot o dată în an. şi cu sânge de animal.

 • fără vărsare de sânge nu este iertare.

Însă Domnul Isus:

 • S-a adus pe Sine ca jertfă, căci jertfele din perioada Vechiului Testament arătau la Jertfa Supremă – la Domnul Isus.
 • o dată pentru totdeauna (deci acum nu mai este nevoie de jerfe animale).
 • prin jertfa Sa Isus Hristos a întemeiat un Legământ Nou.

Haideţi să vedem pasajul în care s-a Iefta a adus ca jertfă pe fiica sa:

„Iefta a făcut o juruinţă Domnului, şi a zis: „Dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon, oricine va ieşi pe porţile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiii lui Amon, va fi închinat Domnului, şi-l voi aduce ca ardere de tot.”

Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon, şi Domnul i-a dat în mâinile lui.

Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere, de la Aroer până spre Minit, loc care cuprindea douăzeci de cetăţi, şi până la Abel-Cheramim. Şi fiii lui Amon au fost smeriţi înaintea copiilor lui Israel.

Iefta s-a întors acasă la Miţpa. Şi iată că fiica sa i-a ieşit înainte cu timpane şi jocuri. Ea era singurul lui copil; n-avea fii şi nici altă fată.

Cum a văzut-o, el şi-a rupt hainele, şi a zis: „Ah! fata mea! adânc mă loveşti şi mă tulburi! Am făcut o juruinţă Domnului, şi n-o pot întoarce.” Ea i-a zis: „Tată, ai făcut o juruinţă Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ţi-a ieşit din gură, acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmaşii tăi, pe fiii lui Amon.” Şi ea a zis tatălui său: „Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă duc să mă pogor în munţi, şi să-mi plâng fecioria cu tovarăşele mele.” „

(Judecători11:30-37)

Iefta a făcut o juruinţă Domnului se pare că mai mult în grabă, în dorinţa lui de a fi plăcut Domnului. Însă ceea ce nu şita el e că poţi răscumpăra oamenii aducşi ca jertfă:

„Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le:

,Când se vor face juruinţe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului, după preţuirea ta.Iar preţuirea pe care o vei face unui bărbat de la douăzeci până la şaizeci de ani, să fie de cincizeci de sicli de argint, după siclul sfântului locaş: dacă este femeie, preţuirea să fie de treizeci de sicli.De la cinci până la douăzeci de ani, preţuirea să fie de douăzeci de sicli pentru un băiat, şi de zece sicli pentru o fată. De la o lună până la cinci ani, preţuirea să fie de cinci sicli de argint pentru un băiat, şi de trei sicli de argint pentru o fată. De la şaizeci de ani în sus, preţuirea să fie de cincisprezece sicli pentru un bărbat, şi de zece sicli pentru o femeie.Dacă cel ce a făcut juruinţa este prea sărac ca să plătească preţuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot, să-l preţuiască; şi preotul să facă o preţuire potrivit cu mijloacele omului aceluia. „(Levitic 27:1-8)

Pur şi simplu Iefta nu cunoştea bine Scripturile. Uneori dorinţa noastră de a sluji lui Dumnezeu ne impune parcă să facem anumite promisiuni lui Dumnezeu, promisiune pe care , posibil, nu le vom putea ţine. Din acest motiv este foarte important să studiem Biblia, pentru a nu face lucruri neplăcute lui Dumnezeu.

Tu cum cunoşti Sfintele Scripturi?

Ori le cunoşti superficial şi doar din dorinţa de a porni o ceartă?

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le:
Leviticul 27:2
,Când se vor face juruinţe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului, după preţuirea ta.
Leviticul 27:3
Iar preţuirea pe care o vei face unui bărbat de la douăzeci până la şaizeci de ani, să fie de cincizeci de sicli de argint, după siclul sfântului locaş:
Leviticul 27:4
dacă este femeie, preţuirea să fie de treizeci de sicli.
Leviticul 27:5
De la cinci până la douăzeci de ani, preţuirea să fie de douăzeci de sicli pentru un băiat, şi de zece sicli pentru o fată.
Leviticul 27:6
De la o lună până la cinci ani, preţuirea să fie de cinci sicli de argint pentru un băiat, şi de trei sicli de argint pentru o fată.
Leviticul 27:7
De la şaizeci de ani în sus, preţuirea să fie de cincisprezece sicli pentru un bărbat, şi de zece sicli pentru o femeie.
Leviticul 27:8
Dacă cel ce a făcut juruinţa este prea sărac ca să plătească preţuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot, să-l preţuiască; şi preotul să facă o preţuire potrivit cu mijloacele omului aceluia.

Eurobarometrul compară homosexualii cu persoanele cu dezabilităţi

Ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeană a constatat unele motive care sunt invocate la un interviu de angajare (pentru refuz) : acestea ar fi orientarea sexuală , handicapul fizic ş.a.
Interesant este faptul că homosexualitatea este pusă lângă handicap fizic ca oamenii să le considere ca făcând parte dintr-o categorie. Homosexualii şi aşa fac eforturi importante ca cei din jur să creadă că orientarea lor sexuală este înăscută ,iată un citat din articol :
Ultimul Eurobarometru realizat de catre Comisia Europeana arata ca 63 la suta din manageri considera ca aspectul fizic, tinuta si modul de prezentare sunt primele criterii care ar putea sa dezavantajeze un candidat la un interviu. Mai mult, 22 la suta dintre acestia considera ca pe un dezavantaj important la angajare persoanele care sunt de alta orientare sexuala, in aceasta categorie intrand, deopotriva, homosexualii, transexualii si lesbienele.”

Nu am înâlnit nici într-o organizaţie , asociaţie , instituţie vre-o anchetă care să-ţi solicite orientarea sexuală. Deoarece aceste întrebări nu se pun la angajare , presupun că cei care operează cu aceste cifre au ca scop să arate lumii , încă o dată , ce discriminaţi sunt homosexualii. Pe când , în realitatea nu e nici un caz de discriminare. Imoralii totdeauna au dorit să arate ca victime, deşi este exact opusul.

Biblia spune: “Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor.”(Levitic 20:13)
Este corect să discriminăn homosexualii , căci prin acţiunile lor ei discriminează întreaga societate , aşa au făcut în Marea Britanie , România şi Moldova.

Imaginea de pe : gardianul.ro

#homosexualitate, #imoralitate, #nedescriminare, #pericol, #societate, #tineri

Care este diferenţa dintre magia albă şi neagră ?

Un cititor al acestui blog a căutat această diferenţă şi cred că interesează pe mai mulţi .

Dar mai întâi să vedem ce zice Biblia despre magie :

„Să nu vă duceţi la ceice cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.” (Levitic 19:31)

„ Dupăce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urîciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronom 18:11)

Acum aici nu se face nici o referire la la tipul de magie ,deoarece magia este doar rea . Oamenii , sau mai bine zis , cei ce practică magia au clasificat-o în albă şi neagră . Pentru Dumnezeu nu este nici o deosebire : albă sau neagră – ambele sunt păcat , şi ambele vor fi pedepsite .

Din păcate , cei ce practică magia sunt şi persoane religioase – ei cunosc unele versete din Sfintele Scripturi , şi chiar învaţă oamenii cum să se roage .

Pentru ei diferenţa este că : cei ce practică magie albă – fac doar bine , dezleagă (nu sunt sigur ce) , iar cei ce practică magia neagră – fac şi rău şi bine .

Magia este subtil introdusă prin diferite metode : Harry Potter , jocuri la calculator , desene animate .
Aşa oamenii sunt mai tentaţi să creadă în magie decât în Cuvântul lui Dumnezeu .

Trebuie să fie o taxă fixă pentru botezul copiilor ?

O cititoare a blogului mi-a adresat următoarea întrebare

„…de ce preotii cer o taxa pentru botezarea unui copil.Mie mi s-a cerut 150 de lei acum 3 ani,totusi daca cineva nu are ce se intampla?Ca dau cat vreau sau in functie de posibilitati este una dar in momentul in care mi se cere o suma fixa este grav

Despre botezul copiilor am vorbit în articolul „Cum trebuie privit botezul în apă ?”

De obicei cuplurile aduc copii pentru binecuvântarea copiilor la preot/păstor .

În perioada Vechiului Testament era specificat următorul lucru :

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Cînd o femeie va rămînea însărcinată, şi va naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată ca în vremea sorocului ei.În ziua a opta, copilul să fie tăiat împrejur. Femeia să mai rămînă încă treizeci şi trei de zile, ca să se cureţe de sîngele ei; să nu se atingă de nici un lucru sfînt, şi să nu se ducă la sfîntul locaş, pînă nu se vor împlini zilele curăţirii ei.Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptămîni, ca pe vremea cînd i-a venit sorocul; şi să rămînă şase zeci şi şase de zile ca să se curăţească de sîngele ei.

Cînd se vor împlini zilele curăţirii ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la uşa cortului întîlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot, şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispăşire.

Preotul să le jertfească înaintea Domnului, şi să facă ispăşire pentru ea; şi astfel, ea va fi curăţită de curgerea sîngelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naşte un băiat sau o fată.

Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispăşire. Preotul să facă ispăşire pentru ea, şi va fi curată.„” (Levitic 12)

Vreau să spun că despre obligativitatea prezentării unei sume fixe nu era vorba , ci dacă nu putea aduce jertva de un miel , pui de porumbel şi turturea – aducea doar două turturele şi doi pui de porumbel .

La naşterea lui Isus părinţii Lui ,Maria şi Iosif , au adus ca jerfă la Templu porumbei şi turturele:

Şi, cînd s’au împlinit zilele pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului, – după cum este scris în Legea Domnului: ,,Orice întîi născut de partea bărbătească va fi închinat Domnului„, şi ca să aducă jertfă: o păreche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în Legea Domnului.” (Marcu 2:22-24)

Prin faptul că a venit Domnul Isus pe pământ fiecare are trecere liberă la Dumnezeu :

Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfînt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său: – şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu.” (Evrei 10:18-21)

Nu mai este cazul să se aducă jertve lui Dumnezeu căci nu mai este nevoie de cineva ca să mijlocească între noi şi Dumnezeu şi nici să ne mai aducă aminte de păcat . Acum este Duhul Sfânt care ne călăuzeşte şi ne aduce aminte tot ce ne-a învăţat Isus .

De unde a apărut expresia „ţap ispăşitor ” ?

Citind cartea Levitic , am găsit spre surpinderea mea expesia „ţap ispăşitor ”.

Această expresie arată o persoană care suportă consecinţele faptelor rele săvârşite de altcineva .

Odată în an , marele preot trebuia să intre în Cortul Întâlnirii ca să facă ispăşire pentru tot poporul şi pentru sine . Să aducă jertvă (aşa cum se poruncea în Vechiul Testament) pentru păcatele din neştiinţă ale poporului , ca să fie curăţiţi de toate păcatele lor înaintea Domnului şi să-şi smerească sufletele .

Să vedem ce spune textul de la Levitic :

Să ia cei doi ţapi, şi să-i pună înaintea Domnului, la uşa cortului întîlnirii. Aaron să arunce sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul, şi un sorţ pentru Azazel. Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi pentru Domnul, şi să-l aducă jertfă de ispăşire. Iar ţapul care a ieşit la sorţi pentru Azazel, să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispăşirii, şi să i se dea drumul în pustie pentru Azazel. …

Cînd va isprăvi de făcut ispăşirea pentru sfîntul locaş, pentru cortul întîlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu. Aaron să-şi pună amîndouă mînile pe capul ţapului celui viu, şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să-l izgonească în pustie, printr’un om care va avea însărcinarea aceasta. Ţapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într’un pămînt pustiit; în pustie, să-i dea drumul. (Levitic 16:7-10 , 20-21)

Aici puteţi găsi ce înseamnă Azazel .

Răspuns la ascultare .

Este foarte frumos să ştii că Dumnezeu apreciază ascultarea ta faţă de poruncila Sale . Şi chiar e aşa : Dumnezeu nu doreşte să-ţi pară rău niciodată de alegerile care le faci . Ba uneori mai primim belşug de binecuvântări .

Am experimentat acest lucru şi mă bucur mult de aceasta.

Ştiţi cum e scris despre binecuvântări în cartea Levitic :

Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, vă voi trimete ploi la vreme, pămîntul îşi va da roadele, şi pomii de pe cîmp îşi vor da rodurile.” (Levitic 25:3-4 )

Dumnezeu binecuvântează rodul muncii tale . În aceasta toamnă am avut ocazia să ne bucurăm de împlinirea poruncilor Sale. Nu vreau să promovez cultul prosperităţii , ci doar să atrag atenţia la păzirea poruncilor lui Dumnezeu , căci acest fapt într-un fel sau altul va aduce bucuria în viaţa ta .

Când sexul proavoacă durere şi vinovăţie ?

Deşi mulţi au relaţii sexuale în afara căsătoriei majoritatea au sentimente de ruşine şi vinovăţie ,sau chiar se simt necuraţi . Mulţi nu îşi găsesc împlinirea în aceste relaţii , şi suferă enorm chiar dacă nu spun aceasta. Unii nu au avut satisfacţia care au crezut că o va aduce relaţia intimă . Şi din ce în ce mai mulţi sunt dezamăgiţi de această latură a vieţii .

Îmi amintesc de o colegă de facultate care se simţea mereu murdară în urma unei relaţii sexuale în care un băiat a abuzat-o, şi tot timpul atrăgea o atenţie excesivă igienei personale. Avea impresia că este murdară ,şi nu putea să scape de acest sentiment .

De ce se întâmplă acesta ?

În acest articol vreau să arăt de ce tinerii ,şi nu numai ei ,suferă de pe urma relaţiilor sexuale.

1. Motivul ar fi că relaţiile intime nu sunt folosite corect .În cartea Levitic 20 sunt reprezentate mai multe situaţii care provoacă astfel de sentiment :

„10 Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.

12 Dacă un om se culcă cu noru-sa, amîndoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o amestecătură de sînge: sîngele lor să cadă asupra lor.

13 Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amîndoi au făcut un lucru scîrbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sîngele lor să cadă asupra lor.

15 Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea; şi vita s’o omorîţi.

16 Dacă o femeie se apropie de o vită, ca să curvească cu ea, să ucizi şi pe femeie şi pe vită; să fie omorîte: sîngele lor să cadă asupra lor.

21 Dacă un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui său: nu vor avea copii.

22 Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele, şi să le împliniţi, pentruca ţara în care vă duc să vă aşez, să nu vă verse din gura ei.”

Situaţiile prezentate aici sunt : zoofilia , incestul , homosexualistatea .

La aceste a se mai adaugă curvia şi preacurvia .(Epistola către Evrei 13:4)

2. Ele sunt descrise drept „un lucru scîrbos ”, şi un păcat care trebuie pedepsit cu moartea . Aceasta este atitudinea Lui Dumnezeu cu privire la aceste lucruri , şi aşa trebuie să fie şi atitudinea noastră ca şi creştini . Dumnezeu nu rămâne indiferent , ci pedepseşte , cu atât mai mult noi trebuie să nu tolerăm aceste comportamente . Nu trebuie să permitem promovarea homosexualilor şi altor comportamente imorale , dar nici nu trebuie să-i privim cu indiferenţă . Dumnezeu doreşte să acţionezi imediat , deoarece ştie că acest rău se răspândeşte ca o boală infecţioasă . Cum acţionezi tu ? Faci şi tu parte din cei nepăsători ? Încurajezi asemenea practici ?

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni ‘mpărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii (băieţi care se prostitueză ), nici sodomiţii (homosexualii), nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni ‘mpărăţia lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6 : 9-10)

3. Oamenii se simt incomod deoarece nu folosesc sexul cum ar dori Dumnezeu . Ştiu că în societatea noastră este o suprasaturare de informaţie , din acest punct de vedere . Dar totuşi , nimeni nu s-a întrebat de ce relaţia intimă a ajuns să fie folosită incorect . Analizând situaţia am ajuns la concluzia că sexul a ajuns să fie folosit incorect deoarec…

Te-ai lăsat condus de poftele tale : ai cedat în faţa tentaţiilor şi apropourilor colegilor sau a prietenilor, şi ai luat marea hotărire să laşi dragostea să-ţi conducă viaţa .Ca viaţa ta să fie condusă de un sentiment , nu de principii , nu de valori , ci de nişte sentimente schimbătoare!?

Relaţiile intime nu ţi-au fost prezentate corect sau au fost promovate într-un mod greşit . Cu regret , în multe şcoli se învaţă cum elevii să folosească prezervativul , cu scopul să se protejeze . Dar de ce ? De ce unui adolescent să se protejeze ? Aceste întrebări şi le pune şi ei (adolescenţii) . Astfel , în loc să înveţe abstinelţa , se promovează subtil relaţiile înainte de căsătorie . „Dacă şcoala le promovează atunci e OK!!”

Nu ştiu de ce , dar mult e ziare ,de tipul „Bravo ” , „ Popcorn” şi „Cool” dau sfaturi tinerilor cum să se descurce în relaţii intime . Sunt fete şi băieţi de 14 ani??? care cer sfaturi în acest domeniiu. Iar argumentele sunt diferite : fiecare face ce doreşte , nu facem sex ci dragoste,trebuie să ai experientă (parcă în noaptea nunţii vei da vreun examen de capacitate ), trebuie să te cunoşti (uneori ca să capeţi acea experienţă ). Deşi nu-ştiu dacă măcar unul din motive este cît de cît real .

Oricum nu conteză cum ai ajuns în această stare , ci contează că doreşti să te opreşti , doreşti să te simţi curat (curată) şi să poţi să începi o viaţă nouă ,pînă la căsătorie .

4. Să ştii că există o soluţie – indiferent cât de tare te-ai afundat în mlaştina aceasta a relaţiilor pericouloase .

Primul pas este să nu mai încerci să fugi de problemă . Nu crede că schimbarea partenerului îţi va oferi pace , conştiinţa ta cu tine va rămîne . Cu aşa sitaţie s-a confruntat şi David :

Cîtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mîna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pămîntul de seceta verii.Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: ,,’mi voi mărturisi Domnului fărădelegile!„ Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.” (Psalm 32:3-5)

Al doilea pas este să ceri iertare lui Dumnezeu ,exact cum a experimentat-o şi David: ştiid că El te va ierta şi te va curăţi de orice păcat , tu trebuie doar să te apropii de El .

Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.”

(.1 Corinteni 6: 11)

Pentru a evita orice păcat de acest tip , ar fi mai bine să te abţii de la relaţii intime până la căsătorie , oferindu-te doar partenerului de căstorie .

Domnul să te binecuvânteze să faci o alegere corectă în viaţa ta !!

#homosexualitate, #imoralitate

Pericolele homosexualităţii

În unele articole anterioare mi-am expus părerea că homosexualitate este un pericol pentru societate , iar drept răspuns în multe comentarii am fost acuzat că nu percep realitatea şi sperii pe unii cu afirmaţiile mele .

Pentu o mai multă explicaţie vreau să prezint situaţia mai detaliat .

Pentu început vreau să prezint cazul Sodomei şi Gomorei – oraşe care au fost distruse din cauza păcatului care era răspândit în acele oraşe .

În vremea nimicirii Sodomei şi Gomorei Avraam avea vârsta de 99 de ani şi Sara, soţia lui , 89 de ani .

Într-o zi , pe când Avraam stătea lângă stejarii lui Mamre din Hebron , a fost vizitat de trei bărbaţi a căror identitate îi era necunoscută . Totuşi Biblia ne descoperă că doi dintre ei erau îngeri mesageri . Cei trei musafiri i-au adus lui Avraam confirmarea că , după aproape douăzeci şi cinci de ani de aşteptare , Dumnezeu avea să le dea în sfârşit copilul promis prin legământ (prin care avea să se nască o mare şi unică naţiune , prin care într-o zi avea să vină Mesia ).

După ce i-au dat această veste lui Avraam , cei trei bărbaţi s-au ridicat şi au privit spre Sodoma . Intenţionau să viziteze cetatea pentru a vedea dacă păcatul ei era aşa de mare cum se dusese vestea . Cei doi îngeri s-au îndreptat spre Sodoma în timp ce a treia persoană a mai zăbovit puţin lângă Avraam pentru a-i dezvălui planul pe care îl avea referitor la cele două cetăţi . Atunci Avraam a început să mijlocească înaintea lui Dumnezeu deoarece considera că nu este corect ca oamenii neprihăniţi de acolo să aibă parte de aceeaşi judecată ca şi cei răi . Discuţia lor a continuat până când Domnul i-a promis că dacă va găsi acolo zece persoane neprihănite ,cetăţile nu vor fi nimicite .

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma :

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Cînd i-a văzut Lot, s’a sculat, le-a ieşit înainte, şi s’a plecat pînă la pămînt. Apoi a zis: ,,Domnii mei, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămîneţi peste noapte în ea şi spălaţi-vă picioarele; mîne vă veţi scula de dimineaţă, şi vă veţi vedea de drum.„ ,,Nu„, au răspuns ei, ,,ci vom petrece noaptea în uliţă„. Dar Lot a stăruit de ei pînă au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azimi şi au mîncat.

Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrîni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. Au chemat pe Lot, şi i-au zis: ,,Unde sînt oamenii cari au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.„ Lot a ieşit afară la ei la uşă, a încuiat uşa după el, şi a zis: ,,Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate! Iată că am două fete cari nu ştiu de bărbat; am să vi le aduc afară, şi le veţi face ce vă va plăcea. Numai, nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă au venit supt umbra acoperişului casei mele.„ Ei au strigat: ,,Pleacă!„ Şi au zis: ,,Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin, şi acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decît lor.„ Şi împingînd pe Lot cu sila, s’au apropiat să spargă uşa.

Dar bărbaţii aceia au întins mîna, au tras pe Lot înlăuntru la ei în casă, şi au încuiat uşa. Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa. Bărbaţii aceia au zis lui Lot: ,,Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice, şi tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plîngere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimes Domnul, ca să-l nimicim.„” (Genesa 19: 1-13 )

Din acest text vedem că tot oraşul era infectat de acest comportament , „tineri şi bătrâni ” . Cum vă închipuiţi – „tot norodul ”?

Sunt sigur că nici unul din locuitorii Sodomei nu se născuse homosexual , ci ei au învăţat un comporatament , astfel că toţi au devenit homosexuali .

Dacă în ţara noastră va accepta căsătoriile între homosexuali , vom ajunge foarte repede ca tot norodul să fie la fel .

Faptul că ei doreau să se împreuneze cu nişte bărbaţi necunoscuţi – care nu contează dacă doresc sau nu – reprezintă agresiunea lor . Ceea ce doreau să o facă se numeşte viol . Bărbaţi doreau să violeze alţi bărbaţi .

Când vorbesc de pedofilie – mulţi cred că inventez , iată un exemplu clar – homosexualii ne se opresc din răspândirea păcatului lor .

Interesant este faptul că nu a venit doar un homosexual , au venit mai mulţi (ca la pride ) , şi insistau în destrăbălarea lor .Ei nu se limitau la cercul lor de parteneri , aşa cum crede majoritatea , ei doreau „pradă ” nouă . Şi îşi manifestau dorinţele foarte agresiv .

În momentul în care Lot a intervenit pentru oaspeţii lui , ei (imoralii ) l-au acuzat pe Lot , de parcă el era omul-problemă , nu ei .

,,Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin, şi acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decît lor.„

Cât de cunoscut e şi în zilele noastre aceasta ! Ei au inventat termenul de „homofobie” care presupune că persoana care nu acceptă homosexualitate este bolnavă , are probleme , întâmpină greutăţi în a accepta unele lucruri … .

Imoralii acuză pe toţi cei care nu sunt de acord cu planurile lor . Au fost acuzaţi preoţi , oamenii care doresc să aibă familie sănătoasă şi necontaminată , persoanele cu principii , cei care au fost la manifestarea de prostest – care s-au expus împotriva homosexualilor .

Ei strigă toleranţa peste tot , dar ei nu tolerează pe nimeni : „Ei bine, o să-ţi facem mai rău decît lor.

Ei sunt foarte insistenţi şi pervertiţi în gândirea lor :

Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa.

Chiar şi când au fost orbiţi – tot căutau să violeze !!!

Dorinţa lor se rezumă doar la perversiuni .

Dumnezeu condamnă astfel de păcat .

Voi aduce câteva versete din cartea Levitic :

„ Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urîciune.

Să nu vă spurcaţi cu nici unul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s’au spurcat neamurile pe cari le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pămîntul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui.

Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.

Păziţi poruncile Mele, şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urîte cari se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru.„”

(Levitic 19:22 ,24 ,25,29 ,30)

Dumnezeu condamnă păcatul sodomiei (homosexualităţii) , printre multe altele , şi le numeşte : urâciune , spurcăciune şi obicei urât .

Care ar trebui să fie atitudinea nostră faţă de aceste practici ?

Care este atitudinea ta faţă de aceste practici ?

Trebuie să ştii că Dumnezeu condamnă păcatul din viaţa omului dar iubeşte omul .

În Epistola a doua lui Petru , găsim scis următoarele :

„…dacă a osîndit El la peire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire..” (2 Petru 2:6 )

Se arată clar că Sodoma şi Gomora au fost osândite de Dumnezeu , cu scopul ca să slujească drept exemplu pentru cei care vor trăi în acelaşi păcat .

În versetul 9-10 scrie că „va pedepsi în ziua judecăţii , mai ales pe ceice, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia, şi dispreţuiesc stăpînirea .”

A dispreţui înseamnă că acţionezi cu bună ştiinţă împotriva principiilor pe care Dumnezeu le-a stabilit în Cuvântul Său ; înseamnă a acţiona împotriva adevărului , a accepta o minciună pentru că nu vrei să te supui lui Dumnezeu . Dacă Dumnezeu este Dumnezeu , poate cineva să scape nepedepsit pentru o astfel de atitudine ?

#homosexualitate, #imoralitate, #viol

De ce nu accept homosexualitatea

La marşul de protest de duminica am fost şi eu prezent , la fel ca şi mulţi alţii . Sunt indignat de îndrăzneala şi obrăznicia minorităţilor sexuale din Moldova .

Am distribuit buclete pentru a atenţiona populaţia referitor la pericolul imoralităţii care vine odată cu homosexualii şi adoptarea legii nondisciminare .

Am discutat cu multe persoane şi absolut toţi (afară de un tânăr) erau de acord cu acest protest împotriva homosexualilor . Foarte mulţi ne-au încurajat în ceea ce facem .

În acest articol vreau să-mi prezint motivele din care nu accept şi nu voi accepta niciodată homosexualitae :

1 Mai mult de 90 % din homosexuali sunt şi pedofili .

Acesta este un mare pericol pentru societatea noastră , deoarece este ameninţată direct orice familie . Nu doresc să aud atentate asupra copiilor şi nici cazuri de viol de către vre-un pedofil .

2 Dumnezeu spune că aceste practici sunt un lucru scârbos .

Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amîndoi au făcut un lucru scîrbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sîngele lor să cadă asupra lor.” (Levitic 20:13)

Ca şi creştin , nu pot tolera aceste practici , deoarece Dumnezeu le urăşte ; şi Dumnezeu ne cheamă şi pe noi să luăm atitudine împotriva acestor urâciuni .

Iar homosexualii doresc ca Biblia să nu mai fie luată în consideraţie !!?

3 Imoralii corup moralitatea tinerilor .

Agung să atenteze la moralitate prin diferite mijloace : prin piesa de teatru „Monoloagele vaginului ” , prin cărţi de tipul „Sexul pe înţelesul celor mici ” , prin seminare de tipul celui la Călăraşi ; unde insistent ajung să promoveze nonvalori .

Dorinţa lor este ca tinerii de astăzi să aibă „mintea deschisă ” pentru experienţe noi . Nu mai spun ce experienţe .

4 Doresc ca un lucru anormal să fie tratat ca şi normal .

Prin faptul că doresc legi aparte prin care să încadreze homosexualitatea în cadrul legal . Proiectul de lege nondisciminare prevede ca să fie oficiate şi căsătoriile între persoane de acelaşi sex . Oare aceste lucruri sunt normale ?

Din multiplele discuţii cu oamenii de pe străzile Chişinăului , nimeni nu era de acord cu asemenea căsătorii .

Ei tocmai aceasta doresc – ca după ce vor fi cu drepturi egale ă motiveze prin faptul că sunt acceptaţi de lege . Acest proiect de lege tocmai este paravanul lor .

Nimeni nu consideră aceste căsătorii normale , dar contrar voinţei întregii naţiuni – ei doresc să fie consideraţi normali . Atunci va trebui să fie normali şi violatorii şi prostituatele şi hoţii (aşa cum s-a menţionat la emisiunea Epicentru ) .

5 Atentează la conceptul de familie .

Familia este o unire între un bărbat şi o femeie . Biblia spune că ei vor fi „un singur trup ” , deoarece au fost creaţi parte bărbătească şi parte femeiască . Două părţi vor forma un singur întreg .

Acest lucru nu le convine , şi ei doresc să fie oficiate căsătoriile între persoane de acelaşi sex . Ei au obrăznicia să folosească termenul căsătorie (care se referă la o uniune doar între o femeie şi un bărbat ) în cuplurile de homosexuali !!

Devine strigător la cer .

Dumnezeu a iniţiat familia , tot EL le-a poruncit lui Adam şi Eva :

,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul,” (Genesa 1:28) .

Acest concept (căsătoria) a fost făcut pentru bărbat şi femeie cu scopul ca oamenii să se înmulţească (să dea naştere la copii ) şi să umprle pământul .

Cum pot ei folosi acest termen la homosexuali ?

Ei denaturează conceptul de căsătorie şi familie .

6 Ei sunt imorali şi doar acest lucru promovează .

Din câte am observat ei nu au un set de valori după care să se conducă . Deşi s-ar părea că îşi construiesc ei singuri valorile .

Pentru un creştin , valorile sunt scise pe paginile Sfintei Scripturi . De unde îşi iau ei valorile ?

7 Corup moralitatea populaţiei prin minciuni , de felul :

– sexul copilului nu se dă la naştere , ci se dobândeşte . Ei doresc ca lumea să creadă că ei sexul dat la naştere nu înseamnă nimic , ci contează alegerea lui care o va face în timpul vieţii . Aici vor interveni ei , şi le vor oferi „posibilităţi ” de alegere .

-2% din homosexuali sunt ereditari . Adică , sunt incurabili , şi nu pot fi schimbaţi . Nimeni nu va putea interveni pentru a schimba aceste lucruri .

Nu cred că Dumnezeu , care participă la crearea fiecărei fiinţe , a greşit ceva . Nu este posibil ca Dumnezeu să facă ceva greşit .

8 Dacă vor ajunge la putere , ei vor face legi imorale .

Un exemplul este Arnold Schwarzenegger

Din aceste motive nu voi putea accepta homosexualitatea niciodată .

Dar mai am o veste !

Dumnezeu îi iubeşte şi pe homosexuali , dar urăşte păcatul din viaţa lor , şi doreşte foarte mult ca ei să vină la pocăinţă :

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)

La Sfânta Părtăşanie se mănâncă trupul lui Isus şi se bea sângele lui Isus Hristos ?

Am auzit de la unele persoane că atunci când merg la Sfânta Părtăşani, pâinea care o iau – este trupul lui Isus , iar vinul este sângele lui Isus .

În acest articol , vreau să scriu despre poziţia Bibliei referitor la acest subiect .

Pentru a răspunde la întrebarea din titlu am căutat pasajele din Scriptură care vorbesc despre Cina Domnului , şi iată ce am obţinut .

1 Prima menţionare

Prima menţionare a Domnului Isus despre trupul Său că ar fi pâinea este în Evanghelia după Ioan , capitolul 6 .

În acest capitol au loc câteva evenimente foarte importante .

În primul rând are loc înmulţirea pâinilor (5 pâini şi 2 peşti) . Domnul Isus a văzut seara că oamenii sunt flămânzi , şi a înmulţit pîinile şi peştii , astfel încât au fost strânse 12 coşuri cu fărâmituri . Poporul văzând că Isus i-a hrănit , au dorit cu tot înadinsul să-L caute , din simplul motiv – s-au săturat atunci şi doreau că aşa va fi tot timpul – Isus să-i hrănească .

Drept răspuns, Isus le-a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că Mă căutaţi nu pentrucă aţi văzut semne, ci pentrucă aţi mîncat din pînile acelea, şi v’aţi săturat.

Lucraţi nu pentru mîncarea peritoare, ci pentru mîncarea, care rămîne pentru viaţa vecinică, şi pe care v’o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuş Dumnezeu, pe el L-a însemnat cu pecetea Lui.„”(Ioan 6:26-27)

În aceeaşi seară Isus a lăsat ucenicii să plece iar noaptea a venit pe mare la ei . Dar norodul a trecut marea şi-L căuta insistent .

Isus a folosit acest eveniment pentru ca să le vorbească despre Împărăţia cerului .

Însă iudeii puneau la îndoială cuvintele Lui :

,,Ce semn faci Tu, deci„, I-au zis ei, ,,ca să-l vedem, şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?

Ei întreabă de semne şi cereau minuni chiar după ce Isus a înmulţit pâinile !!? Ce trebuia mai mult ?

Cum eşti tu ? Aştepţi o minune ca să accepţi pe Isus ca Dumnezeul vieţii tale ?

Aici se prezintă Isus ca şi Pâinea vieţii , a zis :

,,Eu sînt Pînea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată. Dar v’am spus că M’aţi şi văzut, şi tot nu credeţi.

Deşi Isus le arată soluţia , ei tot nu doresc să o accepte .

Iudeii cîrteau împotriva Lui, pentrucă zisese: ,,Eu sînt pînea care s’a pogorît din cer.„ Şi ziceau: ,,Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum dar zice El: ,Eu M’am pogorît din cer?„

Apoi urmează versetele 53-57

„ Isus le-a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mîncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sîngele Lui, n’aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănîncă trupul Meu, şi bea sîngele Meu, are viaţa vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sîngele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănîncă trupul Meu, şi bea sîngele Meu, rămîne în Mine, şi Eu rămîn în el. După cum Tatăl, care este viu, M’a trimes pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănîncă pe Mine, va trăi şi el prin Mine.”

Deoarece am auzit aşa părere că la Sfânta Părtăşanie , pâinea şi vinul sunt trupul şi sângele lui Isus , trup şi sânge real – doar că ele nu arată a trup şi sânge ci arată ca şi pâine şi vin (?). Am căutat în Biblie dar nu am găsit aşa interpretare . Dar să vedem ce mai spune pasajul din Ioan 6 .

Mulţi ucenici nu au putut accepta această interpretare şi au plecat .

„ Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: ,,Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s’o sufere?„”

„ Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s’au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El.”

Pe mulţi ucenici i-a deranjat acest lucru , deoarece în cartea Levitic capitolul 7 , este scris :

„ Să nu mîncaţi sînge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în cari veţi locui.Cine va mînca vreun fel de sînge, va fi nimicit din poporul său!„” (Levitic 7:26-27)

Dar cum putea Dumnezeu să dea o poruncă în Vechiul Testament şi tocmai El să o încalce (căci atunci cel ce mânca sânge trebuia să fie nimicit ) ?

Desigur că nu acest lucru L-a presupus Domnul Isus : la început EL vorbeste despre faptul că este Pâinea vieţii – apoi spune că „cine mă mănâncă pe , va trăi şi el prin Mine ” . Iar în primul capitol din Evanghelia după Ioan ne spune că Isus este Cuvântul .
Aceste comparaţii sunt foarte importante , deoarece:

– pâinea este vitală pentru om , şi arată că fără ea (pâinea) oamenii nu pot trăi . Prin simplul fapt că face referire la mana cerească – unica sursa de hrană a evreilor timp de 40 de ani , şi prin exemplul care L-a dat – le-a dat lor pâine ca să poată trăi .

– Cuvântul (este numită şi Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu ) -aceeaşi dependenţă pe care o are omul de hrană , trebuie să o aibă şi faţă de Cuvântul lui Dumnezeu .

3 Isus a venit să prezinte un legământ nou , mai bun decât cel care-l dădea Legea .

„Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou” .(Evrei 12:24)

Scopul lui Isus pe pământ a fost să iniţieze un legământ nou cu omenirea .

În perioada Vechiului Testament , orice legământ se făcea cu vărsare de sânge , deci Isus ca şi Mijlocitor al legământului a venit să-Şi verse propriul sânge .

2 La cina cea de taină .

Domnul Isus , în momentul cinei a zis ucenicilor :

„Pe cînd mîncau ei, Isus a luat o pîne; şi după ce a binecuvîntat, a frînt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicînd: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu.„ Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicînd: ,,Beţi toţi din el; căci acesta este sîngele Meu, sîngele legămîntului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, pînă în ziua cînd îl voi bea cu voi nou în ‘mpărăţia Tatălui Meu.„” (Matei 26:26-29)

Cum putea să fie trupul lui Isus şi sângele Lui , dacă El stătea cu ucenicii la masă . Nu le-a dat din trupul Său , ci le-a dat o pâine .

Nu le-a dat sânge ci le-a dat vin .

Am auzit părerea că la Sfânta Părtăşanie se mănâncă din trupul ceresc al lui Isus , care nu se muntuie . Bine , dar când Isus era la cină cu ucenicii – al cui trup l-au mâncat ?

Este evident !

4 Ce spune Pavel despre Sfânta Părtaşanie .

Deoarece Biserica din Corint , avea unele neclarităţi la felul de a primi cina Domnului , Sfântul Apostol Pavel le-a scris :

„ Căci am primit dela Domnul ce v’am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vîndut, a luat o pîne. Şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt-o, şi a zis: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu, care se frînge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.„ Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: ,,Acest pahar este legămîntul cel nou în sîngele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecîte ori veţi bea din el.„ Pentrucă, oridecîteori mîncaţi din pînea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, pînă va veni El.”” (1 Corinteni 11:23-26)

Deci unul din scopuri cu care se face cina (părtăşania ) este ca oamenii să-şi aducă aminte de Domnul Isus , Mijlocitorul legământului celui nou . Să recunoască faptul că salvarea nu vine prin faptele lor , nici prin tinerea unor tradiţii , nici prin rugăciunele unora , ci prin sângele lui Isus Hristos .

Alt motiv din care se face cina este : vestim moartea Domnului . Vestim lumii întregi că Domnul a murit pentru noi , şi noi avem salvare în El .

Deci , în concuzie :

La Cină (Sfânta Părtăşanie) nu se mănâncă din trupul şi sângele lui Isus Hristos .

Este un obicei instaurat de Domnul Isus , pentru a ne aduce aminte de jertfa Lui , şi legământul cel nou .

Dragul meu , cum iai cina ? Dar mai ales ,ai făcut legământ cu Domnul Isus ? Dacă nu , atunci urmează aceşti paşi .

Domnul să te binecuvinteze !