Curbet Alexandru

Octombrie 7, 2017

Faptele Apostolilor predicate de Ion Cheptene

Filed under: fapte, predici, religie — Alexandru Curbet @ 5:19

Fapte 2

Fapte 3

Fapte 4

Fapte 5

Fapte 6

Fapte 7

Fapte 8

Fapte 9

Fapte 10

Fapte 12

Anunțuri

Octombrie 6, 2017

Ce înseamnă să unești fapta cu credința?

Filed under: 2 Petru, religie — Alexandru Curbet @ 4:59

În a doua epistolă a sa, Petru scrie ceva foarte interesant:

5 De aceea, daţi-vă* şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa*;
6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7 cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi*, iubirea de oameni.
8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici* neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.
9 Dar cine nu are aceste lucruri este* orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat* de vechile lui păcate.

La prima impresie, versetele 5-7 sunt o progresie, însă una foarte stranie. La început parcă totul e bine – credința trebuie unită cu fapta. Apoi e straniu – fapta cu cunoștința, abia apoi apare înfrânarea, răbdarea și doar la sfârșit dragostea.
De parcă ar fi posibil să ai evlavie fără dragoste, răbdare fără evlaviea, înfrânare fără răbdare și evlavie, cunoștință fără înfrânare și credință fără fapte.
Iată câteva opinii asupra acestui text.
William McDonald

Petru nu greșește ci el enumeră roada Duhului care trebuie să fie în omul credincios. Pur și simplu noi trebuie să depunem efortul să adunăm aceste piese de puzzle pentru a obține o imagine corectă a vieții de creștin.
Petru atrage atenția și asupra lipsei efortului nostru și a roadei Duhului. El afirmă că lipsa acestora ne face lenești și neroditori. Aici e tristețea și fățărnicia vieții de creștin.
Iată ce spune Vernon McGee.

Opiniile lui W. McDonald și V.McGee au fost preluate de pe ebiblia.ro

Octombrie 5, 2017

Cum arată răutatea?

Filed under: Proverbe, religie — Alexandru Curbet @ 6:23

Nu cred că ar mai fi un timp în care să nu identificăm atât de greu răutatea. În zilele de azi răutatea e promovată și e identificată ca și agresivitate, tărie, o calitate bună pentru un om de succes. Dar iată o altă părere:

12 Omul de nimic, omul nelegiuit,
umblă cu neadevărul în gură,
13 clipeşte* din ochi, dă din picior
şi face semne cu degetele.
14 Răutatea este în inima lui, urzeşte* lucruri rele întruna
şi stârneşte* certuri.
15 De aceea nimicirea îi va veni pe neaşteptate;
va fi zdrobit* deodată şi fără leac*.
16 Şase lucruri urăşte Domnul
şi chiar şapte Îi sunt urâte:
17 ochii* trufaşi, limba* mincinoasă,
mâinile* care varsă sânge nevinovat,
18 inima* care urzeşte planuri nelegiuite,
picioarele* care aleargă repede la rău,
19 martorul* mincinos, care spune minciuni,
şi cel ce stârneşte* certuri între fraţi. (Proverbe 6)

1. Minciuna este răutate.
Omul mincinos este numit om de nimic și om nelegiuit. El „umblă cu neadevărul în gură”. Nu contează că e vorba de soția care ascunde sumele cheltuite, soțul care minte unde petrece timpul sau un copil ce îi minte pe ceilalți. Nu contează ce crede omul despre sine- că ar fi mare, important sau de succes – el rămâne a fi un om de nimic.
Nu te naști un om de nimic ci devii prin alegerile tale, prin ceea ce dorești să spui. Un om curajos nu ar reuși o asemenea „performanță”, pur și simplu nu este nivelul său. Minciuna te coboară mult, mai mult în ochii lui Dumnezeu decât în ochii tăi.

2. Cel ce stârnește certuri dă dovadă de răutate.
Motivația de a stârni certuri e dată de răutate. Certurile nu sunt accidente – ele fac parte din planurile sale care ne naște și le crește. Omul certăreț este un om rău.
Din câte am observat eu sunt două feluri de oameni certăreți: primul e cel care dorește să se procedeze corect și el se ceartă pentru un lucru bun și corect, al doilea este cel care se ceartă de fiecare dată când nu se face după placul său. Adevăratul certăreț știe să își arate nemulțumirea și nici o altă soluție nu îi este pe plac. Doar ceea ce are în minte este adevărat.
Din câte am observat, poți să identifici ușor această calitate la altul dar poți fi complet orb la această calitate dacă îți aparține. E ca și cum ai vedea ușor paiul din ochiul fratelui tău și nu ai vedea bârna din al tău.

3. Dumnezeu îl va zdrobi.
Deodată și fără leac. Nu noi, oamenii, ci Dumnezeu. Cel ce are răutate are o problemă cu Dumnezeu. Iată adevăratul conflict.

4. Conluzie.

Dumnezeu urăște răutatea sub mai multe forme:

1. ochii trufaşi,
2. limba mincinoasă,
3. mâinile care varsă sânge nevinovat,
4. inima care urzeşte planuri nelegiuite,
5. picioarele care aleargă repede la rău,
6. martorul mincinos, care spune minciuni,
7. cel ce stârneşte* certuri între fraţi.

Domnul urăște lucrurile rezultate din răutate – mândria, gândurile rele, planurile rele, minciuna și certurile. Toate acestea sunt forme de răutate. Omul ce are măcar una din aceste calități este un om rău, iar răutatea se va vedea în faptele sale.
Care ar fi sensul să te bazezi pe răutate dacă oricum vei fi oprit atunci când nu te aștepți și vei fi pedepsit de Dumnezeu. Prorocul Ieremia spune că inima noastră este predispusă spre rău și înșelăciune dar Domnul Isus ne-a dat o inimă nouă și tot El o curăță prin studierea Cuvântului Său. Tu ce alegi?

Cum sunt faptele tale?

Septembrie 26, 2017

Pilda talanţilor – Ion Cheptene (rusă)

Filed under: Biblia, Ev. Matei, predici — Alexandru Curbet @ 5:33

Partea 1

Partea 2

Partea 3

Partea 4

Partea 5

Septembrie 25, 2017

De unde era lumina din prima zi a creației?

Filed under: creatie, Geneza — Alexandru Curbet @ 4:41

Întrebare:

„1. Există ceva care lumina creația inainte de crearea luminii? Există vreun verset biblic care să spună aceasta?
2 .Biblia spune că Pământul a fost creat în 6 zile obișnuite, iar știința spune că în milioane de ani, unii creștini însă afirmă că la Dumnezeu 1 zi sunt 1000 de ani omenești. Am mai auzit că dacă Dumnezeu ar fi creat Pământul în 6 zile obișnuite acum noi nu am fi putut vedea stele care se află la milioane ani-lumină. Nu am găsit încă o explicație la aceasta. Cândva eram convinsă că Pământul a fost creat în 6 zile obișnuite, dar faza cu stelele nu o înteleg și aș dori o explicație. Mulțumesc!”

În prima zi Dumnezeu a creat lumina.

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.” (Geneza 1:1-5)

•Lumina  a fost creată la început, în prima zi a existenței materiei și întregului univers.
•Lumina a fost creată de Dumnezeu și ea era bună.
•Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric.
•Dumnezeu a numit lumina zi și întunericul –noapte.
Din acest text cunoaștem că lumina era orientată asupra pământului deoarece lumina o parte din el (s-a introdus termenul de zi și noapte). Lumina din Geneza nu este aceeași lumina din Apocalipsa.
Posibil în primele 5 versete este prezent un paradox – lumina (un efect) fără sursă (cauză). Dar Biblia menționează că Dumnezeu a creat doar  cerurile , pământul și lumina; nu este menționată crearea unei surse de lumină în ziua întâi.  O opinie la acest subiect leagă relatarea din Geneza cu teoria relativității restrânse:

„Albert Einstein susţine în teoria relativităţii că viteza luminii în vid este o constantă care nu depinde de sistemul de referinţă. Consecinţele acestui fapt sunt relativitatea timpului, a spaţiului, a masei şi a altor mărimi fizice. El a ajuns la acest rezultat prin calcul, dar nu a reuşit să explice din ce cauza viteza luminii în vid este constantă. Explicaţia o găsim în altă parte.Pe prima pagină a Bibliei ni se spune că atunci când a făcut lumea, Dumnezeu mai întâi a făcut lumina şi abia după aceea a creat şi celelalte lucruri care puteau fi luate ca sisteme de referinţă. Având în vedere acest fapt este perfect normal ca viteza luminii în vid să nu depindă de obiectele care nu existau atunci când a fost creată lumina.Vedem astfel că teoria relativităţii oferă o nouă confirmare a relatării biblice privind facerea lumii,dar mai vedem ceva: teoria relativităţii e considerată o culme a cunoaşterii omeneşti, pe când Biblia abia de aici începe. În concluzie, consider că ar rebui să avem mai multă încredere în ceea ce ne spune Duhul Sfânt în Biblie şi să nu mai plecăm urechea la basmele celor care o defaimă.”

Alternarea zilei cu noaptea a avut loc de trei ori.

În ziua întâi a fost creată lumina, pământul și cerurile,  însă abia în ziua a patra au fost create stelele, Luna (luminătorul cel mic) și Soarele (luminătorul cel mare). Versetele 14-18 oferă informație suplimentară:

„Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume:luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.”

Luminătorul cel mare va stăpâni ziua, exact acea zi care exista deja, zi care era caracteristică prin faptul că în ea era prezentă lumina.
Dumnezeu a plasat luminătorii în  întinderea cerului să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Lumina din ziua a patra avea ca sursă luminătorii și nu era lumina inițială, de parcă Dumnezeu a creat întâi lumina specifică planetei, apoi steaua care să producă această lumină.
Trebuie de observat că în zilele creației, Dumnezeu  crează din nimic și creează ce nu a mai fost înainte.
Apostolul Pavel  citează un verset din Geneza:

„Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” (2 Corinteni 4:6)

Pavel specifică faptul că lumina nu are sursă.
Prorocul Ieremia afirmă că Dumnezeu a creat sursele de lumină:

„Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor.” (Ieremia 31:35)

În concluzie, Dumnezeu a creat lumina apoi sursa de lumină.

Lasă un comentariu

August 25, 2017

Este Pământul tânăr şi cum s-au despărţit continentele?

Filed under: creatie, Geneza — Alexandru Curbet @ 4:25

 

Întrebare:

“Aproximativ câţi ani are Pământul, având în vedere că oamenii de ştiinţă spun că Pământul are miliarde de ani? A făcut Dumnezeu oare toate lucrurile mai vechi decât cred oamenii? Cum, spre exemplu, ei (oamenii de ştiinţă) spun că munţii s-au format în urma mişcării plăcilor sau în urma vulcanilor. Oare Dumnezeu, când le-a creat, le-a făcut deja mai vechi? Pentru că pentru oamenii de ştiinţă trebuiesc milioane de ani pentru aşa ceva. La început a fost un singur continent sau aşa a creat Dumnezeu Pământul de la început? Îmi pare rău dacă v-am pus prea multe întrebari. Totuşi, vreau să vă mulţumesc pentru răspunsurile la întrebările mele. Şi vă multumesc pentru că faceţi atâtea lucruri bune pentru oameni. Dumnezeu să vă binecuvanteze şi să vă ajute!”

Deoarece sunt mai multe întrebări, voi răspunde pe rând.

1.Câţi ani are Pământul?

Pământul a fost creat în prima zi. Pământul, universul , plantele, toate vietăţile şi omul au fost create în primele 6 zile ale creaţiei. Am calculat vârsta Pământului şi am postat în articolul Câţi ani au trecut de la potop până la moartea Domnului Isus.
Nu toţi oamenii de ştiinţă consideră că Pământul are miliarde de ani, doar acei care au îmbrăţişat concepţia evoluţionistă.
Faptul că munţii se formează în urma mişcării plăcilor tectonice nu are nimic de-a face cu vârsta planetei.
Eroarea se face la datarea radiometrică.
Într-adevăr ca să accepţi că Pământul , tot Sistemul nostru solar şi tot universul au fost create din întâmplare trebuie să accepţi o vârsă foarte mare.

2.Dumnezeu a creat toate lucrurile vechi?

În cartea Geneza este scrisă istoria apariţiei Pământului, şi după cum vezi – planeta şi tot ce cumprinde ea (inclusiv munţii) au vârsta miilor de ani, nu milioane. Vezi câteva argumente despre cât de “vechi” este Pământul.

3. La început a fost un singur continent?

Să urmărim ce spune cartea Geneza despre pământ:

“La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. (Geneza 1:1-2)”

Se pare că la început tot pământul a fost acoperit de apă.

“Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.” Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost.Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.
Pământul.Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.” (Geneza 1:6-10)

Unii cercetători ai Bibliei spun că termenul “uscatul” este la singular şi posibil să arate la un singur continent.
După potop însă totul s-a schimbat – relieful nu a mai fost acelaşi, şuvoaiele de ape au schimbat mult pământul (vezi exemplul Marelui Canion):

Însă, după potop, găsim un detaliu scris despre pământ:

“Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, numit aşa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul; iar numele fratelui său era Ioctan.” (Geneza 10:25)

Posibil aici şi a avut loc împărţirea unui continent în mai multe.

Sper că ţi-am răspuns la toate întrebările.

Lasă un comentariu

August 23, 2017

Programul eBiblia online

Filed under: Biblia, religie, studiu biblic — Alexandru Curbet @ 11:42

Ieri am scris despre comentarii biblice online si astazi am gasit site-ul eBiblia ce contine foarte multe comentarii biblice, pe lângă cele menționate aici puteți găsi o galerie de comentarii foarte bune. Iată aici lista:

Pe lângă comentarii aveți o diversitate de devoționale, schițe de predici, schițe de cărți, concordanță, notițe și schițe de predici. Din păcate, programul poate fi descărcat doar pe telefoane. Vestea bună este că site-ul este accesibil online.

Lasă un comentariu

August 22, 2017

Comentarii biblice online

Filed under: Biblia, religie, studiu biblic — Alexandru Curbet @ 10:11

Citirea Bibliei, studierea ei și rugăciunea sunt foarte importante pentru viața unui credincios. Pentru studierea Bibliei este importantă o unealtă – comentariile biblice. Astăzi vă propun două comenatrii biblice online.
Comentariul credinciosului asupra Noului Testament de William MacDonald

Comentariul credinciosului asupra Vechiului Testament de William MacDonald.

 

De curând am găsit blogul https://scripturile.wordpress.com , administratorul căreia este Daniel Brânzei. Autorul a pus la dispoziție comentariile personale, și în alte materiale, sub formă de articole.

Sper că aceste unelte le veți găsi utile. Iar dacă mai cunoașteți alte comentarii biblice online, vă rog să le postați online.

Comments (1)

Iulie 21, 2017

De ce trebuie să ne rugăm?

Filed under: Biblia, Devoțional bărbați, fapte — Alexandru Curbet @ 11:10

Viața de rugăciune este una foarte importantă deoarece chiar biserica primară stăruia (insista) în fiecare zi în aceasta. Iată ce învățăm de la biserica primară.

42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
46 Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
47 Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

1. Rugăciunea cere insistență.
Verbul a stărui înseamnă a insista, a rămâne statornic în ceva. Rugăciunea este ceea ce trebuie să fie pe agenda fiecărui creștin și trebuie să aibă prioritate față de multe lucruri. Rugăciunea era o practică zilnică și trebuie să rămână o practică zilnică a fiecărui creștin.

2. Rugăciunea era comună. Faptul că primii creștini insistau în rugăciune și o făceau zilnic mă duce cu gândul la faptul că rugăciunea era comună. Este corect să ne rugăm împreună cu alții și unii pentru alții.

3. Rugăciunea este o practică ce vine împreună cu învățătura biblică, împărtășirea nevoilor și cercetarea personală.
Învățătura apostolilor este studierea Cuvântului lui Dumnezeu, care învață, îndreaptă, mustră și dă înțelepciune. Eu cred că în timpul studierii Bibliei vei găsi multe motive de rugăciune în care să ceri sfaturi, să mulțumești pentru învățătură și să te pocăiești când ești mustrat de Duhul.

4. Prioritate are Dumnezeu.
Viața creștină este o alergare după premiul care îl dă Dumnezeu, nu lumea. Creștinii studiau învățăturile date de Dumnezeu, se rugau lui Dumnezeu, au ales să facă parte dintr-o comunitate ce are aceleași scopuri și căutau să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu era Cel care îi făcea plăcuți înaintea oamenilor și adăuga la numărul lor.
Să cauți întâi să placi oamenilor nu este o opțiune, ba mai mult – este o opțiune greșită și necreștinească. Cine caută să placă oamenilor nu a înțeles nici porunca lui Dumnezeu și nici nu are o legătură cu Stăpânul și Domnul său.

Viața ta de rugăciune arată creștinismul tău. Insistența în rugăciune este ceea ce trebuie să te caracterizeze.

Lasă un comentariu

Iunie 18, 2017

Conceptul biblic despre inimă

Filed under: internet, predici — Alexandru Curbet @ 20:59

preluat de pe canalul Bisericii Baptiste Buna Vestirea, Chisinau

Lasă un comentariu

Aprilie 11, 2017

55 фактов о смерти Иисуса которые вы не знали

Filed under: profeţii despre Isus, religie — Etichete:, — Alexandru Curbet @ 22:30

55 фактов о смерти Иисуса которые вы не знали

Ниже приведены факты того как Иисус умирал за нас.

Пожалуйста, поделитесь этим сообщением, чтобы распространять Благую Весть Христа.

Итак, распятие было изобретено персами в 300 г. до н.э., и усовершенствовано римлянами в 100 г. до н.э.

1. Это самая болезненная смерть, когда-либо изобретенная человеком, термин „мучение” тут актуален как никогда.

2. Это наказание было в первую очередь для самых „отмороженных” и злобных мужчин-преступников.

3. Иисус был раздет донага и Его одежда поделена между римскими воинами. «делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Псалом 21)

4. Распятие гарантировало Иисусу ужасную, медленную, мучительную смерть.

5. Колени Иисуса были согнуты под углом около 45 градусов, и Он был вынужден нести собственный вес мышцами бедра, что не является анатомически правильным положением, которое можно сохранять более чем на несколько минут без судорог в мышцах бёдер и голени.

6. Весь вес Иисуса давил на Его ноги с гвоздями, пробитыми через них. Поскольку мышцы ног Иисуса быстро уставали, вес Его тела должен был быть перенесен на Его запястья, руки и плечи.

7. Через несколько минут после того как Его положили на Крест, плечи Иисуса были вывихнуты. Минуты спустя локти и запястья Иисуса также оказались вывихнутыми.

8. Результатом этих вывихов является то, что Его руки были на 9 дюймов (23 см.) длиннее, чем обычно, как это показано на Плащанице.

9. Кроме того, в Псалме 21:15 было исполнено пророчество: «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались».

10. После того, как были вывихнуты запястья Иисуса, локти и плечи, вес Его тела через руки вызвал давление на мышцы грудной клетки.

11. Это заставило Его грудную клетку вытянуться вверх и наружу, в самом неестественном состоянии. Его грудная клетка постоянно находилась в состоянии максимального вдоха.

12. Чтобы выдохнуть, Иисус должен был опереться на пробитые гвоздями ноги и поднять собственное тело, позволив грудной клетке двигаться вниз и внутрь, чтобы выпустить воздух из легких.

13. Его легкие находились в состоянии покоя с постоянным максимальным вдохом. Распятие – катастрофа с точки зрения медицины.

14. Проблема заключалась в том, что Иисус не мог свободно опереться на ноги, потому что мышцы Его ног, согнутые под углом 45 градусов, затекли и чрезвычайно болели постоянно находясь в судорогах и в анатомически невероятно неправильном положении.

15. В отличие от всех голливудских фильмов о Распятии, жертва была чрезвычайно активна. Распятая жертва была физиологически вынуждена передвигаться вверх и вниз по кресту, на расстояние около 12 дюймов (30 см.) чтобы дышать.

16. Процесс дыхания вызывал мучительную боль, смешанную с абсолютным ужасом удушья.

17. Поскольку распятие продолжались 6 часов, Иисус все меньше и меньше мог переносить свой вес на ноги, так как Его бедра и другие мышцы ног всё более и более слабели. Увеличивалось смещение Его запястий, локтей и плеч и дальнейшее поднятие Его грудной клетки делало Его дыхание все труднее и труднее. Через несколько минут после распятия Иисус стал страдать сильной одышкой.

18. Его движения вверх и вниз на Кресте, чтобы дышать, доставляли мучительную боль Его запястьям, Его ступням и вывихнутым локтям и плечам.

19. Движения становились менее частыми по мере того, как Иисус становился все более изможденным, но ужас неминуемой смерти от удушья заставлял Его продолжать прилагать усилия дышать.

20. У мышц ног Иисуса развилась мучительная судорога от давления при попытках поднять собственное тело, чтобы выдохнуть.

21. Боль от двух раздробленных срединных нервов в Его запястьях буквально взрывалось при каждом движении.

22. Иисус был весь покрыт кровью и потом.

23. Кровь была результатом Бичевания, которое чуть не убило Его, и пот в результате Его попыток выдохнуть. К тому же Он был совершенно наг, а вожди иудеев, толпы и воры по обе стороны креста издевались, ругались и смеялись над Ним. Кроме того, это наблюдала собственная мать Иисуса. Представьте Его эмоциональное унижение.

24. Физически тело Иисуса переживало целую серию ведущих к смерти истязаний.

25. Из-за того, что Иисус не мог поддерживать адекватную вентиляцию легких, Он находился в состоянии гиповентиляции.

26. Его уровень кислорода в крови начал падать, у него развилась гипоксия. Кроме того, из-за ограниченных дыхательных движений уровень углекислого газа в крови (СО2) начал повышаться, это состояние называется гиперкритическим.

27. Рост уровня СО2 заставлял Его сердце биться быстрее, чтобы увеличить приток кислорода и удаление СО2.
28. Дыхательный центр в мозгу Иисуса посылал срочные сообщения в его легкие – дышать быстрее. Иисус начал тяжело дышать, судорожно хрипеть.
29. Физиологические рефлексы Иисуса требовали от него более глубокого дыхания, и Он невольно двигался вверх и вниз по Кресту гораздо быстрее, несмотря на мучительную боль. Мучительные движения спонтанно начинались несколько раз в минуту, к радости толпы, которая издевалась над Ним с римскими солдатами и синедрионом. „Я же червь (красное размазанное пятно), а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему». (Псалтирь 21:7-9)
30. Однако из-за пригвождения Иисуса к Кресту и Его увеличивающегося истощения, Он не может больше обеспечивать кислородом своё тело.
31. Гипоксия (недостаток кислорода) и Гиперкапния (обилие СО2) заставляли Его сердце биться все быстрее и быстрее, теперь у Него развилась Тахикардия.
32. Сердце Иисуса билось все быстрее и быстрее, и его частота пульса, вероятно, составляла около 220 уд/мин.
33. Иисус ничего не пил в течение 15 часов, начиная с 6 вечера предыдущего вечера. Напомним, что Он пережил бичевание, которое чуть не убило Его.
34. Он истекал кровью по всему телу из-за бичевания, тернового венца, гвоздей в запястьях и ногах, а также множественными рваными ранами, полученными Им при избиениях и падениях.
35. Иисус уже был очень обезвожен, а Его кровяное давление упало до минимума.
36. Его артериальное давление было, вероятно, около 80/50.
37. Он был в шоке первой степени, с гиповолемией (низкий уровень крови), тахикардией (чрезмерно быстрый пульс), тахипноэей (чрезмерно быстрым дыханием) и гипергидрозом (чрезмерным потоотделением).
38. Около полудня сердце Иисуса, вероятно, начало „пробуксовывать”.
39. Легкие Иисуса, вероятно, начали заполняться легочным отеком.
40. Это только усугубляло его дыхание, которое было уже сильно усложнено.
41. Иисус переживает сердечную и дыхательную недостаточность.
42. Иисус сказал: «Я жажду», потому что Его тело вопило о жидкости. „Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.” (Псалтирь 21:16)
43. Иисус остро нуждался в внутривенном вливании крови и плазмы, чтобы спасти Свою жизнь.
44. Иисус не мог дышать должным образом и медленно задыхался.
45. На этом этапе у Иисуса, вероятно, развилось нарушение кровообращения (Haemopericardium).
46. ​​Плазма и кровь собрались в пространстве вокруг Его сердца, называемого Перикардом. „сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.” (Псалтирь 21:15)
47. Эта жидкость вокруг Его сердца вызвала сердечную тампонаду (что мешало сердцу Иисуса биться правильно).
48. Из-за возрастающих физиологических потребностей сердца и развития Haemopericardium, Иисус, вероятно в конечном итоге получил разрыв сердца. Его сердце буквально лопнуло. Скорее всего, это стало причиной Его смерти.
49. Чтобы замедлить процесс смерти, солдаты установили на Крест небольшой деревянный уступ, который позволил бы Иисусу «привилегированно» нести свой вес на кресте.
50. Результатом этого было то, что на Кресте могли умирать до девяти дней.

51. Когда римляне хотели ускорить смерть, они просто ломали ноги жертвы, заставив жертву удушиться в считанные минуты.

52. В три часа дня Иисус сказал: «Свершилось». В тот момент Он испустил Свой Дух и умер.
53. Когда солдаты пришли к Иисусу сломать Ему ноги, Он уже был мертв. Ни одна из частей Его тела не была сломлена во исполнение пророчества.
54. Иисус умирал в течении шести часов после самых мучительных и ужасающих пыток, когда-либо изобретенных.

55. Он умер, чтобы простые люди, такие как вы и я, могли отправиться на Небеса.

„Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.” (2 к Коринфянам 5:21)

sursaa. http://www.inlight.news/2017/04/55.html

Lasă un comentariu

Februarie 9, 2017

Dependenţa de dulce

Filed under: despre post, meditaţii — Alexandru Curbet @ 8:58

Unul din motive de ce nu se poate ţine post este dependenţa de dulce. Soluţia încă nu am găsit-o.

Lasă un comentariu

Februarie 8, 2017

Cum trebuie să privească realitatea un creștin

Filed under: Biblia, creatie, Dumnezeu, familie, meditaţii, predici, religie, social, univers — Alexandru Curbet @ 14:40

Video de mai jos este începutul unor prelegeri foarte reușite despre cum trebuie privită lumea din perspectiva biblică și cum un creștin poate să se transforme după voia lui Dumnezeu.

Lasă un comentariu

Februarie 1, 2017

Biblia audio

Filed under: Biblia — Alexandru Curbet @ 8:43

Aici puteţi descărca biblia audio sau o puteţi asculta. Astăzi am încercat sa ascult pasajul după plan anual.
Biblia trebuie citita şi cunoscută de orine îşi spune creştin. Nu există creştin cară să nu citească biblia. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu şi urî Cuvântul Său.
Vă provoc să citiţi biblia timp de un an după acest plan de citire.

Lasă un comentariu

Ianuarie 3, 2017

95 de motive ale stiintelor sociale in favoarea credintei si practicii religioase

Filed under: familie, jurnalism, religie — Alexandru Curbet @ 17:18

In mai am discutat despre religiozitate si ateism in lume, ultimul sondaj mondial indicand cresterea procentajului ateilor in lume, cu 3% mai mult in comparatie cu acum 7 ani. Acest fapt e folosit ca argument ca religia nu mai are rost, e fara sens in epoca numita post-moderna, si ca umanitatea se indreapta spre o epoca noua fara credinta in Dumnezeu. Oare asa sa fie? Nu e prima data cind dusmanii credintei prevestesc moartea religiei si a credintei. Au facut-o de multe ori in trecut si de fiecare data au fost dovediti mincinosi. In 2013 influenta religiei este mult mai mare decit acum 100 de ani ori in toiul razboiului rece. Scepticilor le amintim ca la Forumul Economic Mondial (“World Economic Forum”), un eveniment care se tine anual la Davos, Elvetia, au participat, anul acesta, un numar record de specialisti in domeniul religiei. Oare de ce? Pentru ca elita mondiala incepe sa-si deschida ochii tot mai mult ca in aceasta epoca post-moderna, tehnologizata, bazata, zic ei pe stiinta si ratiune, influenta religiei creste, nu descreste. Asta contravine predictiilor ateilor si ii nedumereste.

Preocuparea elitei mondiale cu influenta crescinda a religiei a determinat elita de la Davos sa formeze un grup de asa numiti “lideri ai credintei”, constituiti in grupul “Global Agenda Council on the Role of Faith” (“Consiliul Agendei Globale privind Rolul Credintei”). Anul acesta tematica a fost intitulata, agresiv, “Is Religion Outdated in the 21st Century?” (“Este religia depasita in Secolul XXI”?) Unii au spus ca da, altii nu. Dar studiile sociologice ce spun?

Acum un veac a fost usor pentru intelectualii ateii sa respinga religia ca un opiu pentru oameni. Lucrurile insa s-au schimbat si nu mai exista nicio scuza ca astazi sa mai afirme asta. Ca sa ignore religia in ziua de astazi, ateii trebuie sa ignore rezultatele studiilor sociologice, psihologice si economice despre religie. Deoarece aceste studii, facute in ultimele decade si disponibile tuturor, dovedesc ca religia a conferit, si continua sa confere, beneficii inestimabile si de netagaduit societatii. Beneficiile economice ale religiei sunt exceptionale. Oamenii religiosi platesc taxe si isi fac datoriile cetatenesti cu mai multa constiinciozitate decit personale pentru care credinta e fara rost. Beneficii similare se simt si in viata de familie, nivelul de viata, nivelul educatiei, si relatiile publice.

family

In octombrie 2012 sociologul Pat Fagan de la Family Research Council (Washington, DC) a publicat un raport exceptional privind beneficiile pe care religia le confera societatii. Raportul lui este un rezumat usor accesibil fiecarui cititor nespecialist si identifica beneficiile religiei pentru societate. Raportul e bazat pe zeci de studii facute in ultimii zeci de ani de psihologi, sociologi si economisti privind impactul religiei asupra societatii. Raportul denota ca in 95 de domenii sociale si de existenta umana persoanele si societatile religioase sunt avantajate din toate punctele de vedere in comparatie cu persoanele ori sistemelor sociale si politice in care religia este ori a fost interzisa.

Familia si viata de familie

Zeci de studii sociologice arata ca persoanele religioase beneficiaza de stabilitate maritala mai ridicata, de nivele de satisfactie conjugala mai ridicate, si de o predispozitie mai ridicata spre casatorie. De fapt, participarea la slujbele religioase este indicatorul principal al stabilitatii casniciei. Cuplurile care isi focalizeaza viata pe spiritualitate si credinta sunt mai fericite, incidenta de violenta domestica este mult mai scazuta, rata divortului este si ea mult mai scazuta, si sotii declara ca sunt multimiti de afectiunea care o primesc in casatorie. In contrast, tinerele care nu merg la biserica au o predispozitie de 7 ori mai mare ca tinerele care merg la biserica sa traiasca in concubinaj. Tinerele care coabiteaza inceteaza sa mai mearga la biserica.

Relatiile intre parinti si copii sunt si ele mai bune. Parintii care practica credinta au o relatie mult mai buna cu copiii lor si sunt mai mult implicati in cresterea si educarea lor. Copiii care merg la biserica cu parintii dezvolta relatii de afectiune mai strinse cu parintii. Implicarea copiilor in credinta rezulta in stabilitate emotionala pentru ei. Deasemenea, peste ani, relatiile strinse intre parinti si copii sunt mai durabile. In familiie unde credinta e pretuita, nevoia disciplinarii copiilor este mai mica ca si in alte familii.

Comportamentul si atitudinile fata de sex

Satisfactia sexuala e mai ridicata la cuplurile credincioase decit la cele necredincioase. Incidenta actelor sexuale la adolescentii din familii credincioase este mai mica decit la tinerii din familii necredincioase. Valorile traditionale si religia sunt factorii cei mai frecvent mentionati de adolescentii care practica abstinenta. In urma religiei, alti factori care le impun abstinenta sunt teama de sarcina, bolile transmisibile, si disciplina parentala. Tinerii credinciosi sunt mai putin permisivi privind comportamentul sexual decit cei care nu merg la biserica, au o incidenta mai mica privind sexul pre-marital, si dupa casatorie sunt mai putin inclinati spre adulter ca ceilalti tineri. In comparatie cu persoanele care se considera “foarte religioase”, cei care nu se considera de loc religiosi sunt mult mai predispusi sa aibe copii in afara casatoriei.

Divortul

Incidenta divortului e mult mai scazuta la persoanele care se definesc ca fiind “religioase” decit la persoanele care se definesc ca fiind “ne-religioase”. Casatoriile unde ambii soti merg la slujbe religioase au o incidenta de divortialitate de 2.4 ori mai mica decit casatoriile unde sotii nu merg la biserica de fel. Persoanele care inceteaza sa mearga la biserica cunosc o incidenta de divortialitate de 2.5 de ori mai mare decit cuplurile care continua sa mearga la biserica. Persoanele care considera credinta religioasa “foarte importanta” au o incidenta de divortialitate cu 22% mai mica decit cuplurile care nu impartasesc aceleasi convingeri religioase. Deasemenea, cuplurile religioase care se gindesc la divort dar merg la cursuri de consiliere, divorteaza mult mai rar decit cuplurile nereligioase care contempleaza divortul dar merg la cursuri de consiliere.

Educatia

Copiii si tinerii crescuti in biserica invata mai bine si au note mai bune la examene. Mai multi dintre ei dobindesc studii superioare si notele la universitate sunt mai bune decit la studentii care nu practica credinta. Elevii credinciosi sunt  mai sirguinciosi la invatatura, mai disciplinati intelectual, si fac temele de casa cu mai multa responsabilitate. Deasemenea, parintii credinciosi sunt mai mult implicati in activitatile scolare ale copiilor lor decit parintii necredinciosi. Exista deasemenea o corelatie pozitiva intra copiii religiosi si aspiratiile lor in viata. Cu cit elevii si studentii sunt mai credinciosi, cu atit aspiratiile lor sunt mai inalte si altruiste. In plus, in medie, tinerii crescuti intr-un mediu religios tind sa fie mai educati si sa aibe mai multi ani de scoala si studii superioare decit tinerii care provin din familii nepracticante.

Sanatatea fizica

Dupa cum e de asteptat, religia are un impact pozitiv si asupra sanatatii. Studiile indica ca barbatii si femeile care merg la biserica saptaminal au cea mai joasa rata de mortalitate. Sunt si mai sanatosi. In vreme de boala isi revin mai repede decit persoanele nereligioase. Au mai multi prieteni si o retea mai larga de suporteri in timpul convalescentei, ceea ce le stimuleaza pozitiv starea psihica si spirituala. Studiile demografice si a longevitatii de varsta indica o corelatie directa intre nivelul de religiozitate a persoanelor care traiesc vieti luni si religiozitatea lor. De fapt, studiile sociologice si demografice indica ca persoanele care sunt implicate in activitati religioase traiesc, in medie, cu 7 ani mai mult ca persoanele nereligioase. La populatia de culoare acest decalaj e mult mai ridicat – de 14 ani. Tinerii care merg la biserica tind sa manince mai sanatos, sa doarma mai bine si sa fie mai in forma decit tinerii pentru care religia e irelevanta in viata zilnica. Deasemenea, acesti tineri consuma mai putin alcool, droguri, fumeaza mai putin ori deloc si sunt mai putin violenti decit tinerii care nu practica credinta.

Sanatatea mintii

Sanatatea mintii coreleaza direct cu practicarea credintei. Persoanele religioase denota mai multa nadejde si orientare spre viitor si multe dintre ele afirma ca atitudinea pozitiva fata de viitor se datoreaza credintei religioase pe care o impartasesc. Persoanele religioase au mai multa stima si respect de sine. Singuratatea, deznadejdea, si tristetea sunt mai putin intilnite la persoanele religioase decit la cele fare religie. Deasemenea, incidenta suicidului e mult mai scazuta la persoanele religioase decit la cele fara religie. Consumul de alcool, droguri, comportamentul riscant sunt mai putin intilnite la persoanele credincioase decit la cele fara credinta. Criminalitatea este si ea mai scazuta in cartierele cu o concentratie mare de persoane care practica credinta ori merg la biserica. La fel traficul de droguri. Generozitatea deasemenea coreleaza direct cu simtamintele religioase ale cetatenilor. De exemplu, cele mai generoase persoane din SUA locuiesc in sudul Americii (“Deep South”), unde religia e mai influenta, iar cele mai putin generoase in statele din Noua Anglie (New England) unde absenta credintei e mai accentuata.

Studiul dlui Pat Fagan se intituleaza 95 Social Science Reasons for Religious Worship and Practice (“95 de motive ale stiintelor sociale in favoarea credintei si practicii religioase”) si poate fi citit in intregime aici: http://48460.bbnc.bbcust.com/document.doc?id=38&erid=130681

Sursa: Alianța Familiilor din România

Lasă un comentariu

Ianuarie 2, 2017

Plan de citire a Biblei într-un an

Filed under: Biblia — Alexandru Curbet @ 13:17

Acest plan permite citirea Vechiului Testament o dată și a Noului Testament de 2 ori timp de un an. Vă provoc să citiți Biblia timp de un an.
plan-de-citire-biblia-1 plan-de-citire-biblia-2

descarcă pdf

Comments (3)

Noiembrie 27, 2016

S-a găsit Arca lui Noe?

Filed under: Geneza — Alexandru Curbet @ 8:15

Întrebare:
“Ce parere aveti despre această descoperire?Descoperire SENZATIONALA! Arca lui Noe, gasita in Turcia!

Ce spune Biblia despre locul în care s-a oprit Noe?

“Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie; şi Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, şi apele s-au potolit. Izvoarele Adâncului şi stăvilarele cerurilor au fost închise, şi ploaia din cer a fost oprită. Apele au scăzut de pe faţa pământului, scurgându-se şi împuţinându-se, şi, după o sută cincizeci de zile, apele s-au micşorat.
În luna a şaptea, în ziua a şaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat.”(Geneza 8:1-4)

Munții Ararat

Muntele Ararat are două picuri – posibil relatarea biblică face referire la acestea când menţionează nu “muntele” ci “munţii” Ararat.

Unii se întreabă dacă aceşti munţi sunt cu adevărat munţii menţionaţi în Biblie, făcând referire la Josif Flavius.

Potopul a fost global nu local.

Biblia menţionează că tot pământul a fost acoperit de ape, astfel încât nu a fost salvat nimeni afară de  8 suflete : Noe şi soţia sa, cei trei fii şi soţiile lor.
Dacă potopul nu a fost global (aşa cum este menţionat în articolul la care se face referinţă) atunci crearea unei corăbii ar fi lipsită de sens.

Corabia putea să se păstreze doar într-un singur caz – dacă se “conserva” , adica – lemnul era ferit de umezeală şi nu a rămas la suprafaţă – căci în aproape 5000 de ani reuşea să putrezească.
Dacă Arca lui Noe s-ar găsi în munţi , ascuns de un strat de gheaţă – ar fi o explicaţie plauzibilă.

Tentative de a căuta Arca lui Noe au fost şi în trecut.
Aceasta este o poză a aviaţiei americane din anii 1960.

Munții Ararat

Arca lui Noe sau ,cum este numit, “fenomenul Ararat”

Nu se explică, fără a implica potopul, cum o navă de dimensiuni considerabile, de formă paralilepipedică, se găseşte la altitudine mare în munţi.

Lasă un comentariu

Noiembrie 26, 2016

De unii oameni nu cred în Hristos- de John Piper

Filed under: predici — Alexandru Curbet @ 20:09
Comments (2)

Noiembrie 24, 2016

Vârsta lui Noe poate fi demonstrată?

Filed under: Geneza — Alexandru Curbet @ 8:11

Întrebare:

Cineva foarte insistent mă  întreabă de ceva timp dacă este vre-o demonstraţie ştiinţifică a faptului că Noe a trăit peste 900 de ani sau această vârstă e calculată  din contextul biblic? Mulţumesc anticipat.

Ce spune Biblia?

“Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.
Noe era de şase sute de ani când a venit potopul pe pământ.
Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani.
Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.” (Geneza 5:32; 7:6 ;9:28-29)

Vârsta lui Noe nu poate fi determinată ştiinţific din motiv că nu s-au găsit osemintele lui Noe. Însă se vorbeşte mult despre faptul că s-a găsit arca lui Noe.
Deci, dacă demonstrăm că a existat un potop, o arcă (evenimente deosebite şi unice descrise de Biblie) putem afirma că relatarea despre Noe şi vârsta lui sunt adevărate.

Dovezi ale faptului că a existat un potop

După cum relatează Biblia potopul a fost unul global, nu local. O astfel de catastrofă globală nu putea să treacă fără urme, deci iată dovezile:

1. Cimitirele de dinozauri din New Mexico şi Wyomingtrupurile mamuţilor care au îngheţat brusc (Siberia).

Toată lumea știe ceva despre elefanții fosili (mamuți) găsiți depozitați la rece în părțile arctice ale Siberieiși Peninsulei Alaska. Puțini par să aibă o idee corespunzătoare cu privire la numărul lor incredibil, deși unele din insulele arctice, mult în interiorul Cercului Arctic, sunt compuse în principal din oase de elefant și oase de alte animale cu destul nisip și destulă gheață pentru a le cimenta laolaltă. Dar ce nu știe nimeni este că uriașe grămezi de bușteni sau trunchiuri de copac, toate despicate, frânte și îngrămădite în cea mai mare confuzie, se găsesc asociate cu aceste resturi fosile de elefant. Aceste trunchiuri de copaci sfărâmați și în dezordine se adaugă în mare măsură la celelalte dovezi că o catastrofă acvatică sălbatică a stat la baza acestei stări de fapt.

2. Rapida formare a straturilor geologice

(Specifică dezvoltării fulgerătoare proprii catastrofei). Conform teoriei catastrofice, arhiva fosiliferă s-a format rapid, nu într-un timp îndelungat, cum afirmă uniformismul evoluţionist.

3. Conform uniformismului, straturile vechi ar trebui să se afle la baza coloanei stratigrafice

Cele mai noi s-ar afla deasupra, dar s-a constatat că de multe ori straturile noi se află la bază, ceea ce poate indica o perturbaţie provocată de un cataclism (Morris-Parker, Introducere în ştiinţa evoluţionistă, pag. 310).

4. Depozitele metalifere, cărbunele şi petrolul

Sunt dovezi incontestabile ale catastrofei produse. Astfel metalele s-au format din scurgerile de magmă, provenite din activitatea vulcanică, petrolul s-a format din îngroparea cataclismică a masei vegetale ce s-a incarbonizat (H.Morris, Creaţionismul ştiinţific, pag. 96).

5. Indicii istorice

În secolul al XIX-lea au avut loc patru expediţii în Ninive, unde s-au descoperit 30.000 de tăbliţe de lut cu scriere cuneiformă, care au aparținut împăratului Asurbanibal (668-626 î.Hr.). Câteva tăbliţe fac referire la nimicirea întregii omeniri prin potop, din pricina  păcatelor oamenilor. Berrosos, un preot, istoric şi astronom babilonian care a trăit cu peste 300 de ani înainte de Christos, menţiona tradiţia existenţei arcei pe muntele Ararat. Lucrarea sa, Babyloniaca, s-a pierdut, dar s-au păstrat anumite fragmente reproduse de alţi autori antici. Istoricul evreu Iosif Flavius menţionează cele scrise de Berrosos şi alţi cronicari antici.

“Potopul şi arca sunt amintite de toţi străinii care au scris lucrări de istorie, printre aceştia numărându-se şi Berrosos Caldeanul. Privitor la potop, el afirmă următoarele: ‘Zice-se că şi acum s-ar afla în muntele Cordyerilor, din Armenia, o parte din acea corabie, unsă pe dinăuntru cu smoală. Unii o desprind de acolo [smoala] şi o folosesc drept amuletă pentru îndepărtarea primejdiilor’. Despre aceasta a scris şi Hieronymus Egipteanul, autorul Antichităţilor feniciene, aşijderea Mnaseas şi mulţi alţii. Nicolaos din Damasc (64-2 î.Ch.) în cartea XCVI-a din lucrarea sa, descrie aceste lucruri prin vorbele următoare: ‘Mai sus de Milyada, în Armenia, se află un munte uriaş, numit Baris, către care se zvoneşte că au fugit mulţi oameni, găsindu-şi salvarea; unul dintre ei, sosit într-o arcă, ar fi poposit pe vârful muntelui, lemnele rămase din corabia lui dăinuind acolo multă vreme. Poate că este unul şi acelaşi cu cel despre care a scris Moise, legiuitorul iudeilor’.” (Iosif Flavius, Antichităţi iudaice, Bucureşti, Hasefer, p. 18-19)

6. Apă peste tot

În timp ce geologii atei iau în derâdere ideea unui potop global, ei admit că la un moment dat, regiuni întinse ale Pământului au fost acoperite de apă. Pe pajiştile din statul american Wyoming se pot găsi cochilii de scoici, rămase din ceea ce geologii numesc Marea Interioară Occidentală. Milioane de trilobiţi – artropode vieţuitoare pe fundul mării – pot fi găsiţi îngropaţi în statele Ohio şi New York. De fapt, trilobiţii sunt destul de des întâlniţi pentru a fi consideraţi ca fosilă de referinţă; există straturi de trilobiţi în Germania, China, în munţii Canadei, Marea Britanie, Rusia şi Maroc.

7. O pădure tropicală îngropată de ape

Recent, o echipă de cercetători americani şi englezi au publicat un articol în revista Geology, descriind o pădure fosilă de 40 de mile pătrate, îngropată în statul american Illinois. Se consideră că un cutremur este cel vinovat de îngroparea rapidă a pădurii tropicale sub nivelul mării, ea ajungând sub apa mâloasă. Observatorii pot analiza mina de cărbune unde a fost descoperită pădurea tropicală, urmărind plantele şi copacii de pe tavanul minei. Frunzele şi muşchii uriaşi s-au conservat cu un ridicat grad de detaliu.

“A fost o experienţă deosebită. Am intrat în mină într-un vehicul blindat, ajungând până la câteva sute de metri sub pământ”, relatează botanistul Howard Falcon-Lang de la Universitatea Bristol, din Marea Britanie. “Pădurea fosilă îşi avea rădăcinile deasupra minei, iar când cărbunele a fost excavat, ea a devenit vizibilă pe tavanul minei.” Paleobotaniştii sunt încântaţi de posibilitatea studierii acestor plante dispărute, ca parte a unui întreg ecosistem și nu ca plante fosile individuale.
De această pădure fosilă a fost răspunzătoare o catastrofă. Dacă insectele sau bacteriile ar fi avut o şansă să atace plantele moarte, acestea s-ar fi descompus repede. Conservarea deosebită a acestei păduri fosile a fost posibilă pur şi simplu datorită îngropării sau acoperirii rapide cu mâl.

8. Vechile linii de țărm sau de plajă.

Acestea se găsesc înconjurând toate continentele la înălțimi variabile, cele superioare fiind parțial șterse prin intemperii sau eroziuni, sau pot fi recunoscute numai de un observator cu experiență pe versanții munților. Acestea mai sunt numite și țărmuri ridicate, iar geologii le numesc adesea escarpe. Unele dintre ele sunt numai la câteva picioare deasupra nivelului actual al mării, în timp ce altele sunt la înălțime de o 150 sau mai multe sute de metri. Două din cele mai ușor de distins se văd pe coasta Atlanticului a Statelor Sudice la respectiv 7,5 și 35 de metri deasupra liniei prezente a coastei, fiind urmărite pe o distanță de câteva sute de kilometri.

9. Fisurile umplute cu oase.

În Anglia și în multe alte parți ale Europei, așa cum sunt descrise de Sir Joseph Prestwick și de alții, se găsesc mari fisuri verticale sau crăpături în pământ, pline până la refuz de oase. Fisurile măsoară de la câțiva centimetri până la câțiva metri în curmeziș, mulți kilometri în lungime și nimeni nu știe cât de adânci. Oasele sunt toate frânte, de dată recentă, cu margini de fractură ascuțite, nu roase sau zdrobite de animale. Animalele reprezentate sunt, de obicei, cele mari din latitudinile tropicale, ca elefanți, hipopotami, rinoceri, cămile și altele asemenea lor, care au dispărut, cel puțin local, deși sunt reprezentați și cai, lei, reni, urși și altele.

Faptul că a fost un potop global ne permite să afirmăm cu certitudine că a existat şi Noe.

Surse:

http://adventist.md

http://articolecrestine.com/

Lasă un comentariu

Mai 25, 2016

După ce criterii au fost alese cărţile canonice şi cele apocrife?

Filed under: Biblia — Alexandru Curbet @ 5:02

Întrebare:

De ce cărţile apocrife nu fac parte din canonul Bibliei? Cine a constatat că ele nu sunt insuflate de Dumnezeu? Care au fost criteriile după care s-au condus? Şi ultima: poate Dumnezeu astăzi să vorbească ca şi în perioada Vechiului Testament? Astăzi sunt mult descoperiri date de Dumnezeu şi oamenii care le au sunt conduşi de Duhul Sfânt. Cum să ne raportăm la aceste descoperiri şi de ce ele trebuie puse la îndoială? Mulţumesc.

Ce sunt cărţile apocrife?

În afară de cărţi inspirate şi canonice, Biserica Ortodoxă consideră ca bune de citit şi folositoare de suflet pentru credincioşi alte paisprezece cărţi care s-au păstrat în Sfânta Scriptură (cărţi din Vechiul Testament) împreună cu cele canonice şi care sunt folosite în cult : Tobit, Iudita, Baruh, Epistola lui Ieremia, Cântarea celor trei tineri, Ezdra III, Cartea înţelepciunii lui Solomon, Cartea înţelepciunii lui Isus Sirah, Istoria Susanei, Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmării lui Bel, I Macabei, II Macabei, III Macabei, Rugăciunea regelui Manase.
Cărţile apocrife conţin informaţii mai mult de tip istoric decât spiritual. Unele cărţi apocrife conţin chiar învăţături ce contravin învăţăturii întregii Scripturi.

După ce criterii s-au ales cărţile canonice de cele apocrife?

Portalul GotQuestions oferă argumentul autoidentificare:

În ceea ce priveşte Noul Testament, procesul de recunoaştere şi aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea bisericii primare creştine. Astfel, la foarte puţin timp de la scrierea lor, unele dintre cărţile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspiraţie divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeaşi autoritate divină ca şi cărţile Vechiului Testament (1 Timotei 5:18; vezi de asemenea Deuteronom 25:4 şi Luca 10:7). Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură (2 Petru 3:15-16). Unele dintre cărţile Noului Testament au circulat între bisericile nou-testamentale (Coloseni 4:16; 1 Tesaloniceni 5:27)

Apoi mai sunt unele momente importante:

b) decizia oamenilor ghidaţi de Dumnezeu.

c) dezbateri referitor la canonicitatea cărţilor. Dezbateri care nu au slăbit nicicum autenticitatea cărţilor.

d) finalizarea canonului – 397 d.Hr. Biserica creştină a considerat canonul Bibliei de a fi complet, dacă este complet, atunci acesta trebuie să fie închis. Deci nu mai pot fi adăugate alte scrieri.

Iată unele teste de autenticitate a cărţilor din Noul Testament.

(1) Autentificarea ca fiind de inspiraţie divină.
Are cartea dovezi interne de inspiraţie, de a fi insuflată de Dumnezeu?
Are  caracter spiritual adecvat? Este pentru zidirea bisericii? Are o doctrină corectă? (Apocrifele şi Pseudepigrapha au fost respinse ca urmare a faptului că  nu îndeplinesc acest test.) Cartea ar trebui să suporte dovezi de valori înalte morale şi spirituale astfel încât să reflecte o lucrare a Duhului Sfânt “.
(2) Autentificarea umană:. Trei aspecte au fost importante aici
(a) a fost autorul un apostol sau avut  aprobarea de la un apostol? Marcu a scris Evanghelia lui Marcu, dar el a făcut acest lucru cu aprobarea lui Petru. Luca, ca un colaborator apropiat al Sfântului Apostol Pavel, a scris sub aprobarea autorităţii sale.
(b) acceptarea Universală a fost un alt factor cheie.  Cartea a fost acceptată, în mare parte ,  de către biserică? Recunoaşterea dată unei  cărţi special de biserica a fost important. Conform acestui criteriu un număr de cărţi au fost respinse.”

Psalmul 119:160 spune :

”Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.”

Deci toate cărţile Bibliei relatează acelaşi lucru , iar cele ce sunt în contradicţie cu cărţile canonice nu pot fi acceptate ca fiind de inspiraţie divină.

Poate Dumnezeu să vorbească astăzi ca şi în perioada Vechiului Testament?

Epistola către Evrei ne spune că Dumnezeu a vorbit prin prooroci

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. (Evrei 1:1-2)

Prooroci au existat înainte de venirea Domnului Isus, cât şi în perioada apostolică şi cu siguranţă există şi azi.

Astăzi sunt mulţi care doar pretind că vorbesc din partea lui Dumnezeu sau se proclamă Domnul Isus şi spun că vin cu mesaj divin. Mesajul lor, totdeauna vine în contradicţie cu Sfânta Scriptură.

Domnul Isus a avertizat că vor fi mulţi proroci mincinoşi de care trebuie să ne ferim:

Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?  Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.  Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. (Matei 7: 15-20)

Apostolul Pavel avea doar o dorinţă:

„Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.”(1 Corinteni 2:2)

Iar Domnul Isus a menţionat :

„Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.” (Matei 5:19)

Cum este viaţa persoanei ce aduce acel nou mesaj a lui Dumnezeu? Care este dorinţa lui? Corescpunde acest mesaj cu caracterul lui Dumnezeu? Corespunde acest mesaj cu toată Scriptura? Care este scopul acestui mesaj?

Deci, analizaţi orice descoperire ca venind de la Dumnezeu prin prisma versetelor de mai sus.

De ce trebuie să le punem la îndoială?

Este o întrebare foarte bună. Dacă nu le punem la îndoială – riscăm să acceptăm orice învăţătură fie bună sau fie rea. Dacă învăţătura este bună – nu se întâmplă nimic rău, dar dacă e rea – aceasta va duce la erezie şi va rătăci oamenii, îi va depărta de Dumnezeu.
Ca să puteţi cerceta orice mesaj în lumina Sfintelor Scripturi trebuie să cunoaşteţi bine Cuvântul lui Dumnezeu.

Lasă un comentariu
Older Posts »

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: