Vladimir Pustan | Cum sa biruim descurajarea

Când se vede curajul unui lider. (Neemia 4:7-8, 14-15) | 365

7 Dar Sanbalat, Tobia, arabii, amoniţii şi asdodienii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta şi că spărturile începeau să se astupe.
8 S-au* unit toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni.
14 M-am uitat şi, sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru nevestele voastre şi pentru casele voastre!”
15 Când au auzit vrăjmaşii noştri că am fost înştiinţaţi, Dumnezeu le-a nimicit planul, şi ne-am întors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui.

De ce s-au supărat vrăjmaşii? Sanbalat si Tomia (căci ei erau cei ce tulburau pe alţii) erau foarte supăraţi deoarece nu doreau ca poporul evreu să aibă măcar zidurile ridicate căci fiecare cetate însemnată a fiecărei ţări avea ziduri trainice. Ei nu doreau binele evreilor şi nici nu îi lăsau în pace. Deoarece au încercat mai înainte să îi ia în derâdere şi nu a funcţionat, acum ei doresc să treacă la fapte. De la ameninţări cu vorba au trecut la acţiuni concrete pentru a le face rău.
De ce unii oameni nu se bucură când poporul Domnului propăşeşte? Deoarece ei au ceva împotriva acestuia  şi împotriva Dumnezeului lor. Uneori cred că acţionează dintr-o răutate a lor.  O răutate care şi-o motivează singuri. Din cartea lui Neemia putem observa că aduc acuzaţii grave poporului evreu ca şi cum evreii ar dori să facă o revoltă.
Iată deci strategiile celor ce doresc să îţi facă rău:
1.întâi vin batjocorile precum că nu ar fi în stare de nimic, că nu vor putea face nimic calitativ,
2. apoi că au motive ascunse,
3. după care vor face tot posibilul să le zădărnicească planurile prin scrisori şi tărăgănare a lucrului, iar în final
4. ajung la ameninţări cu moartea  şi încep facă paşi concreţi pentru aceasta.
Exact aşa l-au tratat şi fariseii pe Domnul Isus – iniţial căutau să Îl  prindă cu vorba, ca să îl poată discredita public  apoi au prezentat lucrurile ca şi cum Mântuitorul lucra împotriva Legii lui Moise şi au venit cu acuzaţii false. Nimic nu s-a schimbat cu trecerea timpului.
Cel mai straniu e că aceşti vrăjmaşi îşi consumă energia şi timpul doar pentru a face rău unei persoane sau pentru a face să înceteze o lucrare.

Care ar fi soluţia?
Neemia a găsit o soluţie pentru situaţia în care se afla – în primele perioade nu acorda timp şi interes la ameninţări şi vorbe iar aceasta, personal cred, că i-a supărat şi mai mult. Când dai importanţă celui rău – orice vorbă de-a lui, orice acţiune te afectează, iar când nu îi acorzi atenţia care o cerşeşte  atunci acţiunile lui te vor influienţa mai puţin sau chiar deloc. Cel rău depune tot efortul ca să îţi facă rău, nu pentru că faci lucrarea lui Dumnezeu ci pentru că aşa doreşte el, aşa este punctul lui de vedere, de fapt, este chiar exprimarea naturii lui  – a răutăţii lui în relaţia cu alţii.
Neemia a început o lucrare mare, rezidirea zidului Ierusalimului, şi el a dus această lucrare la bun sfârşit tocmai pentru că în toate el se încredea în Domnul şi era corect faţă de popor.
Când a fost avertizat de un pericol eminent el a echipat oamenii şi i-a pregătit de o eventuală luptă, dar niciodată nu a deviat de la scopul său, care, de fapt, era voia lui Dumnezeu.  În final Neemia spune că Domnul le-a zădărnicit planurile.

Nu cred că poţi să faci voia lui Dumnezeu într- o lucrare mare şi să nu ai piedici, dar cred că în lucrarea Domnului ai  parte de călăuzirea şi protecţia Celui ce te-a înrolat la oaste.

Concluzie: Când faci un lucru anume poţi să îţi consumi energia şi timpul concentrat pe voia lui Dumnezeu sau să schimbi părerea oamenilor (cu condiţia că ele se pot schimba) şi fără să realizezi ceva. Neemia a schimbat părerea oamenilor după ce a terminat lucrarea.

Când au auzit toţi vrăjmaşii noştri, s-au temut toate popoarele dimprejurul nostru; s-au smerit foarte mult şi au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. (Neemia 6:16)

Scop: Sa invatam azi trimiterea pe de rost.

Neemia 4:1-2,6 | 365

1 Când a auzit Sanbalat* că zidim iarăşi zidul, s-a mâniat şi s-a supărat foarte tare. Şi-a bătut joc de iudei
2 şi a zis înaintea fraţilor săi şi înaintea ostaşilor Samariei: „La ce lucrează aceşti iudei neputincioşi? Oare vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viaţă unor pietre înmormântate sub mormane de praf şi arse de foc?”
6 Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălţimea lui. Şi poporul lucra cu inimă.

Cine vorbește? Sanbalat, care făcea parte din dușmanii poporului lui Dumnezeu.

De ce vorbește așa? Deoarece lucrarea poporului lui Dumnezeu creștea.  Dușmanii au anumite tactici – una dintre ele e să își arate supărarea. Cei care se arată indignați și se supără când nu se face după placul lor sunt persoane care manipulează. Sanbalat este un exemplu de manipulator.
Altă tactică e să batjocorească, să ia în derâdere pe cei ce doresc să facă voia lui Dumnezeu.

Ce pot învăța? Neemia a zidit zidul indiferent de atacurile celor răi. A zidit deoarece a rămas hotărât și a știut că această lucrare este voia lui Dumnezeu și a văzut că Domnul i-a îndreptat pașii până la acest moment. Era să mai reușească să facă ceva Neemia dacă se oprea la primele supărări ale lui Sanbalat si Tobia? Sigur că nu! Mai avea încredere în sine și în ceea ce face dacă credea batjocurile lor? Categoric nu!.
Deci,  când începi să faci ceva după voia lui Dumnezeu vei avea parte de opoziție care va folosi mijloace necinstite împotriva ta. Rămâne să te încrezi în Domnul și să stai tare. Într-un final, tu hotărăști dacă asculți oamenii sau pe Dumnezeu.

Scop. Sa invatam azi trimiterea pe de rost.