Ce mânie pe Dumnezeu? (Romani 1:18-23) | 365

18 Mânia* lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.
19 Fiindcă* ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu*.
20 În adevăr, însuşirile nevăzute* ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;
21 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte*, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
22 S-au* fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
23 şi au schimbat slava Dumnezeului* nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.

De ce se mânie Dumnezeu? Domnul se mânie când oamenii prezintă minciuna drept adevăr.
La ce minciuni face referire textul?
1. La înlocuirea minciunii cu adevărul lui Dumnezeu.
2. Faptul că nu se închină lui Dumnezeu când înțeleg că El există, nu Îl slăvesc și nu i se închină.
Și este vorba despre o acțiune conștientă, de o alegere. Omul are prea multe dovezi în creație că există un Dumnezeu pur și simplu nu dorește să se raporteze la El. Și ca să nu se închine Lui a făcut o imagine de om căreia poate să i se închine.
Aici aș dori să vorbesc și despre închinarea imaginilor unor oameni. Cei ce se închină acestor imagini atrag mânia lui Dumnezeu asupra lor și mintea lor este întunecată, chiar dacă se fălesc că sunt înțelepți. Slava nu mai aparține lui Dumnezeu și nici mulțumirea ci schimbă slava aceasta (pe care nu ar trebui) cu cea a unui om muritor.
Nu neg că ar exista mulți oameni deosebiți, în multe domenii, inclusiv în domeniul ascultării de Dumnezeu, oare este corect să ne închinăm lor? Uitați-vă care este paradoxul: primii oameni cu frică de Dumnezeu se închinau lui Dumnezeu iar, în timp, s-a mai adăugat și închinarea la cei care au fost muritori (care nici măcar nu pot asculta rugăciunile noastre) pe lângă închinarea Creatorului? Cred că toată slavă și închinarea a fost direcționată greșit – a fost luată de la Dumnezeu și direcționată spre oameni.
Nu vreau să atac pe nimeni dar nici nu vreau să spun ce nu spune Biblia. Biblia spune în cele 10 porunci:

2 „Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos* din ţara Egiptului, din casa robiei.
3 Să* nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
4 Să* nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.
5 Să nu* te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos*, care* pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,
6 şi Mă îndur* până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exod 20)

Dumnezeu nu accceptă alți dumnezei cărora să te închini, indiferent de chipul care îl are, căci este un Dumnezeu gelos. Gelos deoarece doar El merită toată slava, cinstea și gloria! Căci așa ne rugăm în rugăciunea ”Tatăl Nostru”.
Dumnezeu este gelos pe ceea ce îi aparține și este doar a Lui. Și dacă dăm această cinste altor persoane Îl facem gelos și ajugem să atragem, cu succes, mânia lui Dumnezeu peste noi.
Nu este singura trimitere, iată ce transmite Moise și în cartea Deuteronom, capitolul 4:

10 Adu-ţi aminte de ziua* când te-ai înfăţişat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ; şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.”
11 Voi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Muntele* era aprins, şi flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori şi negură deasă.
12 Şi Domnul* v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul* cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar* un glas.
13 El Şi-a vestit* legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele zece* porunci; şi le-a scris pe* două table de piatră.
14 În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit* să vă învăţ legi şi porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
15 Fiindcă n-aţi văzut niciun chip* în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi* cu luare aminte asupra sufletelor voastre,
16 ca nu cumva să vă* stricaţi şi să vă faceţi* un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul* vreunui om sau chipul vreunei femei,
17 sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri,
18 sau chipul vreunui dobitoc care se târăşte pe pământ sau chipul vreunui peşte care trăieşte în apele dedesubtul pământului.
19 Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi* ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea* cerurilor, să fii târât să te închini* înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.

Este categoric înterzis să face vreun chip – fie că e de om sau femeie fiindcă poporul evreu nu a văzut nici un chip când le-a vorbit Domnul pe Munte la Horeb, când au primit cele 10 porunci.

Concluzie: Domnul dorește ceea ce merită – toată cinstea ca și Creator și Dumnezeu, unicul Dumnezeu și nu a cerut niciodată să I Se facă vreun chip pentru a fi venerat. Este ceva nou pentru evrei după ce au ieșit din Egipt.

Scop: Sa invatam azi trimiterea pe de rost.

După ce criterii au fost alese cărţile canonice şi cele apocrife?

Întrebare:

De ce cărţile apocrife nu fac parte din canonul Bibliei? Cine a constatat că ele nu sunt insuflate de Dumnezeu? Care au fost criteriile după care s-au condus? Şi ultima: poate Dumnezeu astăzi să vorbească ca şi în perioada Vechiului Testament? Astăzi sunt mult descoperiri date de Dumnezeu şi oamenii care le au sunt conduşi de Duhul Sfânt. Cum să ne raportăm la aceste descoperiri şi de ce ele trebuie puse la îndoială? Mulţumesc.

Ce sunt cărţile apocrife?

În afară de cărţi inspirate şi canonice, Biserica Ortodoxă consideră ca bune de citit şi folositoare de suflet pentru credincioşi alte paisprezece cărţi care s-au păstrat în Sfânta Scriptură (cărţi din Vechiul Testament) împreună cu cele canonice şi care sunt folosite în cult : Tobit, Iudita, Baruh, Epistola lui Ieremia, Cântarea celor trei tineri, Ezdra III, Cartea înţelepciunii lui Solomon, Cartea înţelepciunii lui Isus Sirah, Istoria Susanei, Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmării lui Bel, I Macabei, II Macabei, III Macabei, Rugăciunea regelui Manase.
Cărţile apocrife conţin informaţii mai mult de tip istoric decât spiritual. Unele cărţi apocrife conţin chiar învăţături ce contravin învăţăturii întregii Scripturi.

După ce criterii s-au ales cărţile canonice de cele apocrife?

Portalul GotQuestions oferă argumentul autoidentificare:

În ceea ce priveşte Noul Testament, procesul de recunoaştere şi aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea bisericii primare creştine. Astfel, la foarte puţin timp de la scrierea lor, unele dintre cărţile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspiraţie divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeaşi autoritate divină ca şi cărţile Vechiului Testament (1 Timotei 5:18; vezi de asemenea Deuteronom 25:4 şi Luca 10:7). Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură (2 Petru 3:15-16). Unele dintre cărţile Noului Testament au circulat între bisericile nou-testamentale (Coloseni 4:16; 1 Tesaloniceni 5:27)

Apoi mai sunt unele momente importante:

b) decizia oamenilor ghidaţi de Dumnezeu.

c) dezbateri referitor la canonicitatea cărţilor. Dezbateri care nu au slăbit nicicum autenticitatea cărţilor.

d) finalizarea canonului – 397 d.Hr. Biserica creştină a considerat canonul Bibliei de a fi complet, dacă este complet, atunci acesta trebuie să fie închis. Deci nu mai pot fi adăugate alte scrieri.

Iată unele teste de autenticitate a cărţilor din Noul Testament.

(1) Autentificarea ca fiind de inspiraţie divină.
Are cartea dovezi interne de inspiraţie, de a fi insuflată de Dumnezeu?
Are  caracter spiritual adecvat? Este pentru zidirea bisericii? Are o doctrină corectă? (Apocrifele şi Pseudepigrapha au fost respinse ca urmare a faptului că  nu îndeplinesc acest test.) Cartea ar trebui să suporte dovezi de valori înalte morale şi spirituale astfel încât să reflecte o lucrare a Duhului Sfânt “.
(2) Autentificarea umană:. Trei aspecte au fost importante aici
(a) a fost autorul un apostol sau avut  aprobarea de la un apostol? Marcu a scris Evanghelia lui Marcu, dar el a făcut acest lucru cu aprobarea lui Petru. Luca, ca un colaborator apropiat al Sfântului Apostol Pavel, a scris sub aprobarea autorităţii sale.
(b) acceptarea Universală a fost un alt factor cheie.  Cartea a fost acceptată, în mare parte ,  de către biserică? Recunoaşterea dată unei  cărţi special de biserica a fost important. Conform acestui criteriu un număr de cărţi au fost respinse.”

Psalmul 119:160 spune :

”Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.”

Deci toate cărţile Bibliei relatează acelaşi lucru , iar cele ce sunt în contradicţie cu cărţile canonice nu pot fi acceptate ca fiind de inspiraţie divină.

Poate Dumnezeu să vorbească astăzi ca şi în perioada Vechiului Testament?

Epistola către Evrei ne spune că Dumnezeu a vorbit prin prooroci

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. (Evrei 1:1-2)

Prooroci au existat înainte de venirea Domnului Isus, cât şi în perioada apostolică şi cu siguranţă există şi azi.

Astăzi sunt mulţi care doar pretind că vorbesc din partea lui Dumnezeu sau se proclamă Domnul Isus şi spun că vin cu mesaj divin. Mesajul lor, totdeauna vine în contradicţie cu Sfânta Scriptură.

Domnul Isus a avertizat că vor fi mulţi proroci mincinoşi de care trebuie să ne ferim:

Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?  Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.  Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. (Matei 7: 15-20)

Apostolul Pavel avea doar o dorinţă:

„Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.”(1 Corinteni 2:2)

Iar Domnul Isus a menţionat :

„Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.” (Matei 5:19)

Cum este viaţa persoanei ce aduce acel nou mesaj a lui Dumnezeu? Care este dorinţa lui? Corescpunde acest mesaj cu caracterul lui Dumnezeu? Corespunde acest mesaj cu toată Scriptura? Care este scopul acestui mesaj?

Deci, analizaţi orice descoperire ca venind de la Dumnezeu prin prisma versetelor de mai sus.

De ce trebuie să le punem la îndoială?

Este o întrebare foarte bună. Dacă nu le punem la îndoială – riscăm să acceptăm orice învăţătură fie bună sau fie rea. Dacă învăţătura este bună – nu se întâmplă nimic rău, dar dacă e rea – aceasta va duce la erezie şi va rătăci oamenii, îi va depărta de Dumnezeu.
Ca să puteţi cerceta orice mesaj în lumina Sfintelor Scripturi trebuie să cunoaşteţi bine Cuvântul lui Dumnezeu.

Foametea din Basarabia 1946-1947

Am găsit acest articol foarte util- Foametea din Basarabia 1946-1947. Câțiva ani în urmă – o profesoară de istorie mi-a dat câteva documente despre cazurile de canibalism din raionul Strășeni.

Vezi și Canibalismul provocat de sovetici în Basarabia. Aici găsiți și o listă de cazuri.
Canibalismul în țară este o consecință a păcatului oamenilor. Iată care erau consecințele neascultării, blestemele de care are parte un popor care se lasă de Dumnezeu:

„Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte.Vei fi blestemat în cetate şi vei fi blestemat pe câmp. Coşniţa şi postava ta vor fi blestemate.Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale şi fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat la venirea ta şi vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea şi ameninţarea, în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutăţii faptelor tale, care te-a făcut să Mă părăseşti. Un popor pe care nu-l cunoşti va mânca rodul pământului tău şi tot venitul lucrului tău, şi în toate zilele vei fi apăsat şi zdrobit.Femeia cea mai gingaşă şi cea mai miloasă dintre voi, care, de gingaşă şi miloasă ce era, nu ştia cum să calce mai uşor cu piciorul pe pământ, va privi fără milă pe bărbatul care se odihneşte la sânul ei, pe fiul şi pe fiica ei:
57 nu le va da nimic din pieliţa noului născut, pieliţă ieşită dintre picioarele ei, şi din copiii pe care-i va naşte, căci, ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării şi necazului în care te va aduce vrăjmaşul tău în cetăţile tale.
Deuteronom 28:15-20,33,56-57”

Dumnezeu pedepsește poporul în multe feluri, însă de fiecare dată dorește ca omul, poporul întreg să se întoarcă la El.

Să nu adaugi nimic la ce poruncește Dumnezeu!

Se pare că în viața creștină uneori se pot strecura și unele porunci care ,mai târziu, depărtează de la Dumnezeu. Și aceste porunci nu sunt puține: ce să îmbraci, bați sau nu din palme, faci sport sau nu, să porți batic sau nu în biserică, cum să te rogi – în genunchi sau în picioare, să porți verighetă sau nu. Se pare că unele bisericii au perseverat foarte mult în identificarea unor astfel de porunci „importante” încât cei ce le încalcă sunt catalogați cași păcătoși. Așa este oare?

Dumnezeu spune să nu adăugăm nimic la poruncile Lui.

„Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru aşa cum vi le dau eu.” (Deuteronom 4:2)

Nu este corect, în fața lui Dumnezeu, să adaugi porunci la cele scrise/spuse de El și nici să nu scoți.
Poruncile Domnului trebuie păzite iar păzirea lor este strâns legată de cunoașterea acestor porunci. Contrastul din acest verset „ci să păziți poruncile Domnului” arată că cei ce adaugă la poruncile lui Dumnezeu și cei ce scot din porunci – nici unii și nici alții nu păzesc poruncile lui Dumnezeu. Fariseii au fost cei care au adăugat la poruncile lui Dumnezeu. Iată un exemplu:

„ El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. Căci Moise a zis: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.”
Voi, dimpotrivă, ziceţi: „Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta este „Corban”, adică dat lui Dumnezeu, face bine”; şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!”” (Marcu 7:9-13)

Domnul Isus le spune fariseilor că prin faptul că nu mai fac nimic pentru părinții lor ci doar îi întreabă dacă au nevoie de ceva – ei desființează Cuvântul lui Dumnezeu. Porunca aceasta, de a-ți cinsti părinții, a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe o lespede de piatră. Fariseii au ajuns să înlocuiască și cea mai evidentă poruncă.
Adăugarea și scoaterea din Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a desființa Cuvântul Său, a-i reduce valoarea, a-l schimba cu datini omenești.

Prima adăugarea la poruncile lui Dumnezeu.

Prima persoană care a adăugat la poruncile Domnului a fost Eva:

„Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”” (Geneza 3:1-3)

Iată cum a fost porunca lui Dumnezeu:

„Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza 2:16-17)

Dumnezeu nu a interzis să se atingă de acest pom, posibil Eva a adăugat la această poruncă și „să nu ne atingem de el” din dorință de a asculta de Dumnezeu.
Cineva spunea că „Drumul în iad este pavat cu intenții bune”. Cred că se potrivește perfect cu cazul fariseilor – cred că din intenții bune au mai adăugat ei la poruncile lui Dumnezeu, ca să își facă viața mai ușoară, însă Domnul Isus le spune că „au desființat frumos porunca lui Dumnezeu”.
Tot fariseii au fost acei care au pus atât de mare preț pe poruncile lor încât au ajuns să împiedice pe alții să se apropie de Dumnezeu:

„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre.” (Matei 23:13)

Cum este viața ta? Ții mai mult la tradiții decât la oameni? Ce înveți pe oameni? Cum să se îmbrace, cum să se salute? Ce muzică să asculte? Sau îi înveți Cuvântul lui Dumnezeu?
Crezi că Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru ca omul să fie plăcut lui Dumnezeu sau îți place să adaugi porunci doar că să ai autoritate în biserică?

#credinta, #dumnezeu, #traditie

Despre pedeapsa cu moartea (articol mai vechi)

Deşi nu pare umanist dar e foarte bine ca în ţara noastră să fie introdusă pedeapsa cu moartea . O astfel de pedeapsă a fost ,dar cu timpul a început să fie scoasă din majoritatea ţărilor . Pedeapsa cu moartea a fost scoasă de către fostul preşedinte Vladimir Voronin.

De ce trebuie introdusă pedeapsa cu moartea?
Constituţia R.Moldova afirmă următoarele:
„Articolul 1
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate.
Articolul 10
(2) Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
Articolul 16
(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
Articolul 24
Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.
(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.
(3) Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici executat decît numai pentru acte săvîrşite în timp de război sau de pericol iminent de război şi numai în condiţiile legii. ”

Deci, pe de o parte statul apără omul şi are grijă ca fiecare persoană să fie ocrotită şi respectată, iar pe de altă parte – a abolit pedeapsa cu moartea.
Cu o astfel de lege nu este apărat victima nici într-un fel. Mai degrabă legile parcă sunt făcute pentru a ajuta criminalii.
Faptul că a fost abolită pedeapsa cu moartea – arată cât de puţin se preţuieşte viaţa unui om în ţara noastră.

Într-un articol mai vechi am prezentat punctul de vedere a Scripturii şi cazurile în care în perioada Vechiului Testament se aplica pedeapsa cu moarte: viol,omor, sodomie şi adulterul. Acum, recunosc dacă ar fi aplicată pedeapsa cu moartea în cazul adulterului – cred că o să fie executată o bună parte din populaţie. Aceasta arată cât de puţin preţuieşte familia în societatea de azi.
Dar nu pot înţelege de ce nu se poate aplica în cazul omului şi violului? În ambele cazuri atentezi la viaţa omului.
Vorbim frumos despre valori, umanism, valori – dar ce facem cu cei ce atentează la viaţa noastră?! Cine ia seama la faptul că ni s-au încălcat drepturile?

Dumnezeu preţuieşte mult viaţa omului.

În cartea Numeri este prevăzut un astfel de caz.
” Iată poruncile de drept pentru voi şi pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui.
Dacă un om omoară pe cineva, ucigaşul să fie omorât, pe mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte.
Să nu primiţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaş vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea.
Să nu primiţi răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă în cetatea lui de scăpare, ca să se întoarcă să locuiască în ţară până la moartea preotului.
Să nu pângăriţi ţara unde veţi fi, căci sângele celui nevinovat pângăreşte ţara; şi ispăşirea sângelui vărsat în ţară nu se va putea face decât prin sângele celui ce-l va vărsa.
Să nu pângăriţi deci ţara în care veţi merge să locuiţi, şi în mijlocul căreia voi locui şi Eu, căci Eu sunt Domnul, care locuieşte în mijlocul copiilor lui Israel.” „ (Numeri 35:29-34)

Dumnezeu nu a abolit pedeapsa cu moartea, pedepsând ucigaşul El apără victima.
Dumnezeu spune să „nu primiţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaş vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea”. În caz contrar ţara va fi spurcată.
Dumnezeu viaţa noastră a tuturor a răscumpărat-o cu moartea Fiului Său.
Cât de mult preţuieşti tu viaţa?
Este vremea să apărăm victimele şi nu să fim umani cu criminalii.

Articole cu aceeaşi tematică :
PEDEAPSA CU MOARTEA?
Pedeapsa cu moartea – de ce nu ?
Aplicarea pedepsei cu moartea ar putea fi reluata in Rusia de la 1 ianuarie 2010

Pro şi contra pedepsei cu moartea.
Ce spune Biblia despre pedeapsa cu moartea / pedeapsa capitală?
Pedeapsa cu moartea, o practică barbară sau o necesitate

#moarte, #moldova, #pericol, #pacat, #social

Care este diferenţa dintre magia albă şi neagră ?

Un cititor al acestui blog a căutat această diferenţă şi cred că interesează pe mai mulţi .

Dar mai întâi să vedem ce zice Biblia despre magie :

„Să nu vă duceţi la ceice cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.” (Levitic 19:31)

„ Dupăce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urîciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronom 18:11)

Acum aici nu se face nici o referire la la tipul de magie ,deoarece magia este doar rea . Oamenii , sau mai bine zis , cei ce practică magia au clasificat-o în albă şi neagră . Pentru Dumnezeu nu este nici o deosebire : albă sau neagră – ambele sunt păcat , şi ambele vor fi pedepsite .

Din păcate , cei ce practică magia sunt şi persoane religioase – ei cunosc unele versete din Sfintele Scripturi , şi chiar învaţă oamenii cum să se roage .

Pentru ei diferenţa este că : cei ce practică magie albă – fac doar bine , dezleagă (nu sunt sigur ce) , iar cei ce practică magia neagră – fac şi rău şi bine .

Magia este subtil introdusă prin diferite metode : Harry Potter , jocuri la calculator , desene animate .
Aşa oamenii sunt mai tentaţi să creadă în magie decât în Cuvântul lui Dumnezeu .

Ce este libertatea şi cum s-o foloseşti .

La articolul Care este diferenţa dintre libertate şi rebeliune ? am primit următorul comentariu:

„Cand ai definit rebeliunea ai apelat la dictionar.
Libertatea nici nu te-ai mai sinchisit sa o definesti in nici un fel. Crezi ca se subantelege? Sau crezi ca nu mai e nevoie sa definim un termen atat de banal.”

Definiţia dată de DEX:

„liber – 1) (despre persoane) care se bucură e libertate; independent din punct de vedere social şi politic; slobod.

2) (despre state, colectivităţi) care nu se află sub stăpânire străină; în stare de independenţă socială şi naţională; autonom; independent; slobod; suveran; neatârnat.

3) care este consfinţit prin lege; garantat de constitutie. votare liberă.

4) (despre acţiuni) care se efectueazг fără restricţii; care se face cu uşurinţă; nestânjenit; nestingherit.

5) (despre persoane) care nu este ocupat; disponibil.

6) (despre persoane) care poate acţiona după buna cuviinţă; care nu este lipsit de dreptul de a se deplasa după bunul plac; aflat în stare de independenţă fizică şi psihică.

Dumnezeu a dat omului libertatea să ia decizii independent însă îl previne asupra consecinţelor .

Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul.

Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rînduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti, şi ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuvinteze în ţara pe care o vei lua în stăpînire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti, vă spun astăzi că veţi peri, şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpînire, după ce veţi trece Iordanul.

Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultînd de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atîrnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov„.” (Deuteronom 30:15-20)

Dumnezeu ne vrea liberi de păcat .

Dumnezeu urăşte păcatul din viaţa omului dar nu urăşte omul .

Spune-le: ,Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă dela calea lui şi să trăiască. ‘ntoarceţi-vă, întoarceţi-vă dela calea voastră cea rea! Pentruce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?” (Ezechel 33:11)

Căci dacă nu ascultăm de Dumnezeu – automat am ales moartea :

,Adevărat, adevărat, vă spun„, le-a răspuns Isus, ,,că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” (Ioan 8:34)

Păcatul dă dependenţă şi omul nu poate să ia decizii fără ca să fie afectat de păcat . Atunci nu putem vorbi despre nici o libertate – este o iluzie de libertate ,însă în realitate acţiunile lui sunt strâns legate de păcat . Am auzit cum tineri au ajuns să fure deoarece erau depedenţi de droguri , de jocuri de noroc . Sunt sigur că dacă nu erau drogurile sau jocurile în viaţa lor nu ajungeau să fure .

Ai libertatea de a alege : o veşnicie în iad sau o veşnicie cu Cel ce te doreşte în Împărăţia cerurilor .

Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Acceptă libertata dată de Domnul Isus şi fii un copil a lui Dumnezeu . În fine ,tu alegi – dar ai grijă ce-ţi doreşti .De alegerea ta ţine veşnicia ta . Poftele şi păcatul nu-ţi vorbesc de veşnicia ta însă Cuvântul lui Dumnezeu îţi promite o mare binecuvântare – viaţa veşnică :

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.”(Ioan 3:16-17)

Care este diferenţa dintre libertate şi rebeliune ?

Din păcate , unii înţeleg rebeliunea drept adevărata libertate . Persoanele rebele sunt prezentate ca şi cum ar fi persoane cu adevărat libere. Actorii în filme sunt plini de mândrie şi rebeli .

Pentru a face mai bine diferenţa voi prezenta ce înseamnă rebel şi liber în acest articol .

Rebelul este un răzvrătit .

Conform DEX-ului rebel înseamnă 1) şi substantival (despre persoane) care participă sau instigă la o rebeliune; răzvăгtit; revoltat. 2) care manifestă nesupunere; în stare de revoltă. 3) (despre boli) care se vindecă greu. are o tuse rebelă.

Deci unul din sinonime (răzvrătit ) se poate găsi şi în Biblie .

Prima dată găsim acest cuvânt când este descris poporul Israel imediat după ce au trimis iscoade în ţara Canaan . Atunci eu venit iscoadele şi au înmuiat inima poporului speriind că în ţară trăiesc uriaşi puternici , şi drept consecinţă Dumnezeu i-a anunaţat că ei nu vor vedea ţara şi le-a spus să meargă în pustie înapoi . Însă ei nu au vrut să primească pedeapsa şi au mers împotriva voii lui Dumnezeu .

Domnul mi-a zis: ,,Spune-le: ,Nu vă suiţi şi nu vă luptaţi, căci Eu nu sînt în mijlocul vostru; nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmaşii voştri.„ Eu v’am spus, dar n’aţi ascultat; ci v’aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului, şi v’aţi suit semeţi pe munte. Atunci Amoriţii, cari locuiesc pe muntele acesta, v’au ieşit înainte, şi v’au urmărit ca albinele; v’au bătut din Seir, pînă la Horma. La întoarcerea voastră, aţi plîns înaintea Domnului; dar Domnul nu v’a ascultat glasul, şi n’a luat aminte la voi.” (Deuteronom 1:42-45 )

Deci o persoană răzvrătită merge direct , în mod public împotriva regulilor .
De obicei rebeliunea este împotriva cuiva ,de obieci este împotriva lui Dumnezeu , a părinţilor , a autorităţilor , etc.

Un răzvrătit nu ascultă de nimeni şi este credincios nimănui .

Persoanele care se răzvrătesc nu doresc să fie credincioase nimănui , ei mai degrabă acuză şi găsesc defectele altora decât să se uite la starea lor sau să aprecieze ceea ce lucrează alţii .

Să nu fie, ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un neam, care n’avea o inimă tare, şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!” (Psalm 78:8)

Am cunoscut o persoană care în tinereţea lui s-a răzvrătit împotriva profesorilor de la colegiu la care învăţa . A început să arate acest lucru în public . Cred că o făcea prin dezabrobarea a tot ceea ce spuneau ei şi prin vorbe nu prea plăcute la adresa lor . Drept consecinţă a avut o confruntare directă cu un profesor , fost militar . De atunci se tot dădea mare în faţa colegilor şi se lăuda .

Nu cred că este uşor să ai în echipă o astfel de persoană . Cei ce se răzvrătesc au o inimă rea , iar

din prisosul inimii vorbeşte gura” . Cel răzvrătit va arunca cu acuzaţii tot timpul şi va fi nemulţumit . Cel mai des din parte lor poţi auzi astfel de cuvinte : „Dacă aş fi eu în locul lui …. n-aş face aşa ceva ” sau „Nicolăescu nu ştie să-şi facă treabă bine (sau de loc )” .

Celui răzvrătit îşi urmează căile inimii sale .

Principiile după care se conduce sunt pornirile inimi sale .

„ Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mînie necurmată, cînd înaintea Mea cad în leşin duhurile, şi sufletele pe cari le-am făcut. Din pricina păcatului lăcomiei lui, M’am mîniat şi l-am lovit, M’am ascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile inimii lui.I-am văzut căile, şi totuş îl voi tămădui; îl voi călăuzi, şi-l voi mîngîia, pe el şi pe ceice plîng împreună cu el.” (Isaia 57:16-18)

Din acest motiv cei răzvrătiţi nici nu doresc să urmeze calea lui Dumnezeu , căci ei doresc ca iniţiativa să vină de la ei şi nu din altă parte .

Paradoxal este faptul că cei răzvrătiţi doresc să fie ascultaţi , deşi ei nu ascultă de nimeni .

Tot ce este creat are un Creator .

Tot pământul şi vietăţile de pe el ,chiar şi omul sunt creaţi de Dumnezeu . Fie că vrem să acceptăm acest lucru fie că nu , creatorul nu mai putem să-l modificăm . Deci libertatea nu mai poate fi acceptată ca o viaţă fără Creator .

Lucrul care am fost învăţaţi greşit în şcoli a fost că suntem o greşeală a naturii , un accident a evoluţiei . Deci nu trebuie să dăm socoteală nimănui pentru ce facem . Nu e aşa . Tot ateismul care a fost impus în mintea oamenilor a avut ca scop să nu acceptăm că există un Dumnezeu şi nici să nu căutăm voia lui pentru noi .

Libertatea o poate da doar Creatorul .

Dumnezeu spune că omul este păcătos . Iar păcatul robeşte .

,Adevărat, adevărat, vă spun„, le-a răspuns Isus, ,,că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” (Ioan 8:34)

Unica libertate de care are nevoie omul este libertatea faţă de păcat .

Această libertatea este doar în Isus Hristos .

Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: ,,Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sînteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32 )

Deci adevărata libertate pe care o putem căpăta este libertatea de păcate . Dumnezeu ne face liberi .Căci „Toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nu toate sînt de folos; toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpînire pe mine.” (1 Corinteni 6:12 )

Un om liber este un om ascultător .

În primul rând este ascultător de :

– Cuvântul lui Dumnezeu ,

– de părinţi . „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.”(Efeseni 6:1)

– de învăţători .

Mai mult despre ascultare şi respect am scris în articolul Ce (nu) este respectul şi cui să-l atribuim ?

Ce atitudine ai tu faţă de părinţii tăi ? Faţă de profesori ? Cum îmi manifeşti mulţumirea sau nemulţumirea ? Eşti o persoană răzvrătită ?

Analizează-ţi bine atitudinile . Îţi doresc să fii plăcut în faţa lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor .

#comunicare, #imoralitate, #pericol, #parinti

Ce spune Biblia despre iad ?

Am auzit şi persoane care au afirmat că iadul nu există deoarece Dumnezeu este prea bun şi aceasta nu-L caracterizează sau sunt şi din aceea care spun că după moarte nu există nimic . Ca să fie o claritate este bine să nu ne uităm la ce spun oamenii ci la Sfânta Scriptură .

Din păcate , mulţi sunt aceea care mai cred că în iad este distracţie sau este o modalitate de a scăpa de chinuri – slujind diavolului pe pământ şi în iad vei tortura oamenii … Ce rătăcire ! Din cauza că sunt felurite păreri vă propun să vedem ce spune Sfânt Scriptură despre acest loc şi cine va ajunge în el .

1. Pentru cine a fost făcut iazul de foc şi pucioasă  ?

 Iniţial a fost făcut pentru diavol şi îngerii lui :

Apoi va zice celor dela stînga Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!(Evanghelia după Matei 25: 41)
Locul în care va ajunge diavolul şi îngerii lui (dracii) este chiar iazul de foc şi pucioasă  .
Deşi   sataniştii  cred că în  iad oamenii se împart în două categorii : prinţi şi robi . Ei zic că prinţii vor tortura robii iar că să devii prinţ trebuie să slujeşti diavolului pe acest pământ . Dar realitatea este că în focul veşnic vor arde cât demonii atât şi cei care i-au slujit .

Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Apocalipsa 20:10)

Sunt doar două opţiuni pentru veşnicie : ori raiul ori iadul . Nu există a treia variantă , indiferent de ce crezi pe acest pământ .

Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Apocalipsa 20:14-15)
Iadul este un loc în care ajung cei ce nu s-au pocăit . Însă acest loc este doar până la ziua judecăţii căci şi moarte şi locuinţa morţilor va fi aruncată în iazul de foc . Iată ce putem afla despre iad :

 

2. Pilda bogatului şi Lazăr .

Domnul Isus a prezentat această pildă fariseilor căci ei îşi băteau joc de El când le vorbea despre faptul că Legea şi Proorocii au ţinut până la Ioan Botezătorul , iar de acum se propovăduieşte Împărăţia lui Dumnezeu .

Pe cînd era el(bogatul ) în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sînul lui, şi a strigat: ,Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimete pe Lazăr să-şi moaie vîrful degetului în apă, şi să-mi răcorească limba; căci grozav sînt chinuit în văpaia aceasta.`

Pe lîngă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.`” (Luca 16:23-24,26)

Iată ce aflăm despre iad :

– acolo oamenii sunt chinuiţi în văpaie ,

– nu se poate trece din iad în rai, şi nici invers . Deci după moarte nu te mai poate nimeni băga cu forţa in rai , indiferent cât nu se va face pe acest pământ de către cei vii .

3. Cine va ajunge în iad .

Aşa cum am văzut după moarte oamenii pot ajunge în două locuri : ori iad ori rai .

In iad ajung cei care nu au acceptat jerva Domnului Isus şi nu s-au pocăit de faptelel lor rele :

Nu orişicine-Mi zice: ,,Doamne, Doamne!„ va intra în ‘mpărăţia cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi ‘mi vor zice în ziua aceea: ,,Doamne, Doamne! N’am proorocit noi în Numele Tău? N’am scos noi draci în Numele Tău? Şi n’am făcut noi multe minuni în Numele Tău?„ Atunci le voi spune curat: ,,Niciodată nu v’am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege.„”(Matei 7:21-23)

După moarte sunt doar două posibilităţi – ori iadul ori Împărăţia cerurilor . Cei care nu ajung în Împărăţia cerurilor vor ajung în iad ,deci putem vedea cine nu agunge în Împărăţia Cerului :

Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

Lista e mare dar se poate rezuma doar la o caracteristică : toţi cei care nu sunt născuţi din nou.

Tu eşti născut din nou ?

4. Cum să ajungi în Împărăţia cerurilor ?

Prin naşterea din nou sau pocăinţă . Pocăinţa înseamnă împăcarea cu Dumnezeu .

În pilda bogatului şi Lazăr , bogatul spune lui Avraam să trimită pe cineva la fraţii lui căci poate se vor pocăi .

„ Bogatul a zis: ,Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimeţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.`

Avraam a răspuns: ,Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.`

,Nu, părinte Avraame`, a zis el; ,ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.`

Şi Avraam i-a răspuns: ,Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.„”(Luca 16:27:31)

Iadul nu este ca şi în povestea lui Ion Creangă „Ivan Turbincă” locul unde stăpâneşte diavolul , din contra este cel mai oribil loc şi Dumnezeu nu doreşte ca noi să ajungem acolo .

Domnul Isus a venit pe pământ ca fiecare să poată să se împace cu Dumnezeu şi să trăiască o veşnicie cu El .

În concluzie vreau să specific că iadul şi iazul de foc sunt două lucruri diferite ,căci iadul (sau locuinţa morţilor )  va fi aruncat în iazul de foc . Raiul sau Împărăţia cerurilor este a doua destinaţie posibilă în veşnicie . Una din aceste destinaţii este cea fericită , nu există alternative pentru aceasta .
Tu ce alegi ?

PS mulţumesc celor care m-au ajutat să văd greşelile în acest articol şi să le corectez .

 

#biblia, #dumnezeu, #isus, #moarte, #pericol, #pacat

Ce spune Biblia despre destin ?

Zilele acestea am fost întrebat ce spune Biblia despre destin . Am hotărât să răspund printr-un articol.

Ce este destinul ?

Pentru început să definim destinul .De obicei destinul este înţeles ca şi

1) fortă supranaturală care determină în mod irevocabil cursul evenimentelor; fatalitate; ursită; soartă. 2) ansamblu de evenimente consecutive care au loc independent de voinţa unui om şi care compun viata lui.

Unii presupun că sunt în viitor unele evenimente pregătite special pentru ei şi care vor avea loc fie că doresc sau fie că nu doresc .

La destin se face referire atunci când se prezintă evenimente care nu mai pot fi evitate .

Sunt unele evenimente prezentate în Biblie care se vor întâmpla .

Biblia prezintă unele evenimente care vor avea loc în viitor şi care nu vor putea fi oprite de nimeni , căci Domnul Isus ne spune

Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.” (Matei 5:18)

Apoi cartea Apocalipsa ne vorbeşte despre venirea Antihristului , despre fiara şi proorocul mincinos , despre împărăţia de 1000 de ani , despre faptul că vor fi un cer nou şi un pământ nou ,despre faptul că diavolul şi îngerii lui vor fi aruncaţi în iad , că va fi o judecată …. .

Toate acestea sunt evenimente care le-a hotărât Dumnezeu să se întâmple .

Eu am vestit dela început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărîrile Mele vor rămînea în picioare, şi ‘mi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.” (Isaia 46:10 )

Dumnezeu este Atotştiutor şi El cunoaşte şi viitorul nostru .

Dumnezeu ne-a pregătit fapte bune în care să umblăm .

Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:8-10)

Întrebarea unor era dacă omul este mântuit prin fapte sau prin credinţă şi în Epistola către Efeseni , Pavel explică că mântuirea vine prin credinţă , iar drept rezultat viaţa de creştin trebuie să fie caracterizată de fapte bună . Deci credinţa neapărat duce la fapte bune , nu invers.

Aceasta nu înseamnă că suntem predestinaţi la fapte bune . Acestea urmează să fie făcute de om ,adica el trebuie conştient să le aleagă .

Dumnezeu spune poporului Israel înainte să intre în ţara Canaan:

Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rînduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti, şi ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuvinteze în ţara pe care o vei lua în stăpînire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti, vă spun astăzi că veţi peri, şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpînire, după ce veţi trece Iordanul. Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta,” (Deuteronom 30:15-19 )

În faţa omului sunt puse alegerile : binele sau răul . Dumnezeu prezintă omului şi consecinţele fiecărei alegeri ca omul să poată alege singur şi responsabil de urmări.

Ce putem face ca să ne cunoaştem viitorul ?

E simplu :

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12 )

Cei care aleg viaţa au făcut următorii paşi :

-L-au primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii lor .

-cred în Numele Lui .

– sunt copiii lui Dumnezeu .

Cei care nu au ales aceste lucruri – vor arde în iad .

Aşa prezintă lucrurile Sfânta Scriptură , nu eu .

Deci , Biblia nu vorbeşte despre destin în nici un fel . Doar într-un caz , putem spune că a fost destin – când vorbim de viaţa lui Isus Hristos , în rest fiecare face o alegere în viaţa lui – oalegere care ţine de veşnicii .

Tu ce ai ales ?

#biblia, #isus, #social

Contradicţie în cultura româna !!

Dacă nu greşesc azi se sărbătoreşte Sfântul Andrei şi tot de acestă zi se ghicesc fetele pentru a-şi afla ursitul .De fapt , este seara când se fac vrăjile .

Cum e posibil într-o ţară creştină să fie făcute vrăji şi încă de ziua unui sfânt ?

Se pare că naţiunea noastră nu a lăsat păgânismul de-o parte când a îmbrăţişat creştinismul .

Nu se poate să fii creştin şi să calci în picioare ce zice Scriptura . În articolul Ce spune Biblia despre vrăjitorie şi ghicit ?am expus poziţia care o are Dumnezeu faţă de vrăjitorie .Se pare că mai multe neamuri şi-au păstrat şi tradiţiile încă înainte de a fi creştini . Aceste obiceiuri s-au păstrat mai fidel decât multe altele .

Acest lucru arată cât de uşor oamenii se întorc la obiceiurile lor rele dacă se depărtează de Dumnezeu .

La televizor se vorbeşte despre tradiţiile şi obiceiurile care le avea poporul nostru , şi trebuie să menţionez că multe din ele erau păgâne – veneau în contradiţie cu Biblia .

Domnul Isus a menţionat că toată Scriptura se poate rezuma în câteva rânduri :

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.„ ,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.”(Matei 22:37-40)

Iar cartea Deuteronom arată cât de dedicat trebuie să fie un creştin :

Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.”(Deuteronom 18:13)

Având în vedere aceste lucruri , cum poate cineva să recurgă la ghicit ??

Pentru mine este un paradox .

Propun următoarele articole :

Cum să te eliberezi de blestemele vrăjitorilor?

Dumnezeu este suveran .

Nu încape îndoială că Dumnezeu este atotputernic , dar ce relaţie este între Dumnezeu Creatorul şi creaţia Sa ?

Ce poate face Dumnezeu cu toată creaţia Sa ? Unii cred că Creatorul a creat această lume şi a plecat în Univers să creeze altă lume .

În acest articol vreau să prezint suveranitatea lui Dumnezeu conform Scripturii .
Este foarte important să cunoaştem ce spune Cuvântul Său despre suveranitatea Lui , ca să nu ne lăsăm influienţaţi de orice învăţătură lumească care este contradictorie Biblie .

Conform DEX-ului , „suveran” înseamnă 1) conducător absolut al unui stat; monarh; rege; împărat. 2) fig. persoană care dispune liber de soarta sa, de acţiunile şi de faptele sale.

Suveranitatea lui Dumnezeu este însuşirea puterii Lui supreme de a dispune de soarta tuturor fiinţelor din univers . Absolut nimic nu se întâmplă în univers fără cunoştinţa Lui anterioară şi îngăduinţa sau permisiunea Lui .

Tot ce hotărăşte se întâmplă .

Dumnezeu ne-a prezentat voia Lui în Biblie , în unele cărţi profetice a prezentat şi unele evenimente din viitor (în special Apocalipsa) . Unii oameni sunt dispuşi să nu creadă nimic , dar aceasta nu înseamnă că evenimentele nu vor avea loc .

Iată ce scrie în cartea Isaia :

Domnul oştirilor a jurat, şi a zis: ,,Da, ce am hotărît se va întîmpla, ce am pus la cale se va împlini. Domnul oştirilor a luat această hotărîre: cine I se va împotrivi? Mîna Lui este întinsă: cine o va abate?” (Isaia 14:24,27)

Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sînt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sînt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit dela început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărîrile Mele vor rămînea în picioare, şi ‘mi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.” (Isaia 46:9-10)

Puterea lui Dumnezeu nu este limitată , chiar eu înainte să cunosc cu adevărat ce este scris în Scriptură , credeam că Dumnezeu poate doar ceea ce cuprinde nivelul meu de înţelegere . Cât de mare mi-a fost greşeala ….

Absolut totul din ce a promis Domnul că va face cu acest Pământ va aduce la împlinire , indiferent de ce crede fiecare om , indiferent cât de mulţi oameni nu se vor opune . Numai că avem o avertizare în cartea Apocalipsa dar şi o mângâiere – Dumnezeu ne spune cum se va termina viaţa pe acest pământ , dar şi cum va începe veşnicia .

Satana nu poate trece nicidecum de voia lui Dumnezeu .

În cazul lui Iov , Satana înainte de a-i face rău lui Iov cere voie de la Dumnezeu , şi niciodată nu face mai mult decât îi permite Dumnezeu .

Domnul a zis Satanei: ,,Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău.„Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul mînilor lui, şi turmele lui acopăr ţara. Dar ia întinde-Ţi mîna, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredinţat că Te va blestema în faţă.„ Domnul a zis Satanei: ,,Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.„ Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.” (Iov 1:8-12 )

Din păcate unii se mai închină astăzi Diavolului şi cred că el este adevăratul dumnezeu . Cât de tare se înşeală ei , şi cât de tare vor regreta alegerea care au făcut-o pe acest pământ …

Pe cine-l accepţi tu ca Domn şi Stăpân al vieţii tale ? De cine asculţi ? De Dumnezeu sau de diavol ?

Dumnezeu guvernează cu legile naturii .

Deoarece El a creat natura , tot Dumnezeu a creat şi legile naturii care guvernează acest univers . Fiecare fenomen atmosferic se întâmplă fiindcă aşa a permis Dumnezeu să fie . Chiar dacă vin oamenii şi spun că unele lucruri pot fi preîntâmpinate sau evitate , urmărind marele catastrofe în istorie , se vede că nu chiar este chiar aşa . Catastrofa de la Cernobâl este o dovadă grăitoare.

„ Ca să se ştie, dela răsăritul soarelui pînă la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sînt Domnul, şi nu este altul. Eu întocmesc lumina, şi fac întunerecul, Eu dau propăşirea, şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.” (Isaia 45:6-7 )

„ Daniel a luat cuvîntul şi a zis: ,,Binecuvîntat să fie Numele lui Dumnezeu, din vecinicie în vecinicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adînc şi ascuns; El ştie ce este în întunerec şi la El locuieşte lumina….” (Daniel 2:20-23)

El poate da viaţă şi poate omorâ .

Primul om a fost creat din ţărână şi Dumnezeu i-a suflat suflare de viaţă . Domnul Isus a înviat pe Lazăr care era mort şi apoi a înviat din morţi .

Când era cu ucenicii Domnul Isus le-a spus :

Căci, dupăcum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” (Ioan 5:26)

În Vechiul Testament este scris :

„Să ştiţi dar că Eu sînt Dumnezeu, Şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mîna Mea.” (Deuteronom 32:39 )

Dumnezeu are putere asupra vieţii şi morţii .

O mare bucurie este să avem un aşa Dumnezeu ! Ştiind că este atotputernic şi nu este nimeni care poate să-I spună ce să facă . O mai mare bucurie este să ştim că El este bun şi plin de îndurare şi dragoste faţă de oameni .

Dumnezeu are putere peste tot ce a creat , şi nimic nu poate să se întâmple fără îngăduinţa Lui .Te-ai gândit că şi tu te-ai născut pentru că aşa a dorit Dumnezeu ?

Te-ai gândit că Dumnezeu are un scop cu viaţa ta ?

#dumnezeu, #isus

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta


Fiecare dintre noi cred ca avut ocazia sa vadă care este atitudinea copiilor faţă de părinţi în societatea noastră, şi sunt sigură că nu ar pune nota zece pe aceasta. De curînd vorbind cu o persoană cunoscută a început să-şi descarce sufletul şi să-mi spună că copii ei şi-a pierdut respectul faţă de ea complet că nu mai are nici o autoritate faţă de ei, a ajuns femeia ca să se teamă să mai spună o vorbă mai “apăsată” temându-se ca să nu se aleagă cu vre-o bătaie zdravănă. Văzînd situaţia aceasta nu mi-a venit a crede pentrucă eu am fost crescută într-o familie în care educaţia noastră a fost foarte importantă şi am fost bine instruiţi că respectul faţă de părinţi şi de cei mai in vîrstă este cel mai important lucru, şi cu ocazia această într-adevăr vreau să le mulţumesc părinţilor mei căci au investit în mine valori frumoase şi acum nu-mi pare rău de loc.

Este îngrozitor să ajungi la o vîrstă înaintată şi să te uiţi la copii tăi că nu au nici un respect faţă de tot ce ai investit în ei.

Şi cred că acum este rîndul nostru cel al copiilor să fim atenţi şi hai să vedem nişte adevăruri care ne învaţă Dumnezeu cu privire la respectul faţă de părinţi, pentrucă va veni vremea cînd vom fi şi noi părinţi şi sunt sigură că nimeni dintre noi nu ar dori să aibă o soartă ca a femeii de mai sus sau chiar mai rău.

Mai jos vor citi cîteva texte de pe paginile Sfintelor Scripturi şi vom vedea ce trebuie să facem ca să schimbăm situaţia la care s-a ajuns.

1. De ce trebuie să-mi respect părinţii?

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Deuteronom 5:16)

· zile lungi

· în ţara pe care ţi-o dă Dumnezeu

· să fii fericit.

1. De cine să ascultaţi mai mult?

Copii, ascutaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. “Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintîi poruncă însoţită de o făgăduinţă- “ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”(Efeseni 6:1-3)

– ascultaţi în Domnul de părinţii voştri – dacă părinţii îţi cer să faci ceva care trece peste limitele Cuvîntului lui Dumnezeu (ex. să furi, să minţi…. etc.) atunci să nu-i asculţi.

· aşa este drept

· este o poruncă dată de Dumnezeu

3. Care va fi rezultatul dacă îţi cinsteşti părinţii?

· vei fi fericit

· vei trăi multă vreme pe pămînt.

Fiecare dintre noi are dreptul să aleagă cum să se comporte cu părinţii lui, dar tot fiecare va da răspuns în faţa lui Dumnezeu pentru cum se comportă. Un proverb spune că “fă altuia aşa cum ai dori să ţi se facă”, dacă tu te comporţi urît cu părinţii tăi cum crezi că se va comporta copii tăi cu tine?.

Vreau acum să-ţi dau nişte întrebări la care să te gîndeşti şi chiar să ei atitudini în urma acestora:

1. Cînd ultima dată ai spus părinţilor tăi cît de mult îi iubeşti?

2. Cum îţi arăţi tu respectul faţă de cei care te-au adus la viaţă şi au avut atîtea nopţi nedormite stînd la căpătîiul tău?

3. Cînd pleci acasă să-i vizitezi mergi cu mîna goală sau cumperi cîte ceva din puţinul pe care îl ai ca să-i bucuri puţin?

4. Gîndeşte-te la zece lucruri pentru care ar trebui să le mulţumeşti părinţilor tăi?

5. Dacă părinţii tăi sunt peste hotare nu te-ai gîndit că poate chiar tu ai fost cel care i-a “împins” să plece doar ca să-ţi asigure ţie un trai mai bun?

6. Te te-ai face dacă părinţii tăi nu ar mai fi?

Dacă pînă acum nu te-ai comportat aşa cum ar fi trebuit să te comporţi te sfătui să ei telefonul sau să pleci direct la ei ca să le mulţumeşti în primul rînd pentrucă există şi….. deja tu şti mai bine motivele pentru care ar trebui să le mulţumeşti.

Autor : Sveta Sîli

#familie, #parinti, #tineri

” Moldova sunt eu, eşti tu, este ceea ce iubim şi ceea la ce visăm.”

Se apropie două sărbători importante pentru ţara noastră „Ziua Independeţei ” şi „Limba noastră cea română ” (aşa cum a fost numită la început ) . Aceste sărbători ne vor aminti încă o dată istoria acestui pământ şi ne vor oferi o ocazie să apreciem ceea ce avem şi ceea ce suntem . În acest articol voi prezenta Moldova şi voi prezenta punctul meu de vedere asupra patriotismului .

1 De ce iubesc această ţară ?

Am fost întrebat această vară , de ce iubesc această ţară şi de ce mă mândresc cu ţara mea . Iată unele răspunsuri care le-am dat :

– Pentru că părinţii pe care mi i-a dat Dumnezeu sunt din această ţară . Aici este ţara părinţilor mei , locul în care îmi sunt rudele şi majoritatea prietenilor . Indiferent unde aş pleca – doresc să mă întorc aici .

Una din cele zece porunci spune aşa :

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” Deci această ţară mi-a dat-o Dumnezeu . Dumnezeu a hotărât să mă nasc aici şi în acestă perioadă . Tot El doreşte să am zile multe în această ţară . Este o promisiune minunată.

– Simt că aici am un viitor . Deşi este o perioadă mai grea pentru ţara noastră , ştiu că vor veni zile mai bune şi că viitorul meu va fi legat strâns de această ţară . Eu , tu şi toţi noi suntem responsabili pentru viitorul nostru , noi putem să-l facem mai bun , cu ajutorul lui Dumnezeu .

– Pur şi simplu îmi place aici . Nu este o stare de confort , ci pur şi simplu aici mi se bucură inima . Aici am găsit oameni cu caracter frumos , oameni cu valori morale , unii din ei chiar îmi sunt prieteni .

2 Cine a fost Moldova şi cine este Moldova azi .

Trecutul acestei ţări este unul foarte frumos – avem în istoria acestui neam oameni cu care ne putem mândri . Suntem moştenitorii lui Ştefan cel Mare , domnitorul care nu a permis imperiului musulman să treacă în Europa . O ţară mică , ajutată de Dumnezeu a oprit un imperiu mare !! Avem mai mulţi domnitori de care ne putem mândri , oameni cu caracter , oameni cu principii .

Uneori uităm să privim printre noi – cu siguranţă veţi observa mulţi eroi : acei care se luptă pentru binele familiei , părinţii noştri , profesorii noştri – care în pofida faptului că aveau un salariu mic , ne-au dat cunoştinţe temeinice ; primul parlament al Republicii Moldova – au avut curajul şi înţelepciunea să accepte responsabilitatea unei independenţe ; sportivii care au rămas în ţară şi antrenează tinerii de azi , medicii , s.a.m.d. .

Sper că aţi realizat că Moldova sunt oamenii de pe acest pământ . Aceasta este valoarea noastră – oamenii .

3 Poate în Moldova să fie o situaţie mai bună ?

La moment , în ţara noastră situaţia economică şi socială nu este prea frumoasă .

În Vechiul Testament găsim o situaţei similară a poporului Israel – din cauza că nu mai ascultau de Dumnezeu şi s-au depărtat de El , Dumnezeu i-a trimis în robia imperiului babilonian , deşi i-a preîntâmpinat de mai multe ori :

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe cari ţi le dau astăzi, iată toate blestemurile cari vor veni peste tine şi de cari vei avea parte.

Vei fi blestemat în cetate, şi vei fi blestemat pe cîmp.

Fiii tăi şi fiicele tale vor fi date ca roabe pe mîna altui popor; ţi se vor topi ochii de dor, uitîndu-te toată ziua după ei, şi mîna ta va fi fără putere.

(Deuteronom 28:15, 16, 32 )

Dar şi acolo Dumnezeu nu i-a lăsat şi le-a dat o nădejde :

„… dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara. (2 Cronici 7:14)

Aici este prezentată soluţia şi pentru ţara noastră , soluţia nu este aderarea la UE , granturi nerambursabile , ci conştientizarea faptului că avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu . Să ne recunoaştem faptele noastre rele şi să ne lăsăm de ele , căci Dumnezeu promite că va tămădui ţara . Ţara noastră este inundată de imoralitate – şi aceasta poate fi unul din motivele sărăciei .

4 Cum doresc să fie ţara noastră .

Am un vis – ca această ţară să pună prioritate pe învăţămân şi educaţie , să arate că investeşte în oameni . Ca profesorii să fie apreciaţi şi încurajaţi ca să nu mai plece peste hotare .

Să fie apreciat sportul , ca sportivii să nu mai plece la competiţii pe bani proprii .

Să dispară corupţia sub orice formă şi la orice nivel , ca unui cetăţean simplu să i se respecte drepturile la fel ca şi unui deputat .

Iar seara orice mamă să-şi poată plimba copilul până târziu , fără ca să-i fie frică că vor fi martori la vre-o scenă puţin plăcută , sau fără să se gândească că cineva le poate face rău .

Doresc o conducere care din toată inima doreşte binele poporului şi face legi pentru acest popor şi nu pentru un grup de oameni . Ca la baza constituţiei să fie legile Sfintelor Scripturi .

5 Noi putem fi fericiţi aici la noi în ţară .

Mulţi sunt nefericiţi aici în ţară , foarte mulţi nu sunt mulţumiţi de starea poporului . Dar să nu rămânem doar cu nemulţumirea . Întreabă-te ,ce poţi tu să faci pentru această ţară ? Nu toţi avem funcţii înalte ca să putem propune schimbări mari, dar putem să facem schimbări mici : putem să nu mai vorbim de rău ţara , să nu mai facem mizerie în jur , să nu încurajăm imoralitatea şi mita , să nu trecem pe lângă un bătrân care are nevoie de ajutorul nostru , să cerem statului schimbări , să insistăm asupra unor valori creştine sănătoase în societatea noastră , să promovăm pe cei buni nu pe cei răi … .

Nu este cazul să ne mai plângem de ceea ce nu face statul ci să ne întrebăm de ce putem face noi şi cum putem ajuta statul .

Tu ce faci , te plângi sau acţionezi ?

Nu uita că prin tine oamenii străini pot să-şi facă impresia despre toată ţara .

#moldova, #tineri

Iehova – Eu sunt Cel ce sunt

În zilele noastre foarte mulţi au auzit despre numele lui Dumnezeu ca Iehova , dar puţini cunosc semnificaţia acestui nume .

În acest articol voi prezenta semnificaţia numelui Iehova .

Numele Iahova este cel mai folosit în Biblia .

Şi mai ales în Vechil Testament , care a fost scris în limba ebraică . Acest nume a apărut de 6.823 de ori .

În ebraică , iniţial cuvintele se scriau dar fără vocale , şi numele Iehova , era scris IHWH (sau IHVH) . Mai târziu s-au introdus vocalele din numele Adonai (Stăpând , Domn ) – astfel obţinându-se numele Iehova .

Numele Iehova provine din cuvântul havah care înseamnă „a fi sau a deveni ” .

Acest nume apare în Biblie în cartea Exod , capitolul 3.

Moise a fugit din Egipt şi trăia de 40 de ani în pustiu . În acea zi el păştea oile socrului său Ietro , când a văzut un un foc :

Îngerul Domnului i S’a arătat într’o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s’a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. (Exod 3:2)

Atunci Dumnezeu S-a prezentat prima dată lui Moise :

Dumnezeu a zis: ,,Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pămînt sfînt.„ Şi a adăugat: ,,Eu sînt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.„ Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: ,,Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.

…. Eu te voi trimete la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.„

Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Cine sînt eu, ca să mă duc la Faraon, şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?„

Dumnezeu a zis: ,,Eu voi fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimes: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.„

Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Iată, cînd mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune: ,Dumnezeul părinţilor voştri m’a trimes la voi`; şi mă vor întreba: ,Care este Numele Lui?` ce le voi răspunde?„

Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Eu sînt Cel ce sînt.„ Şi a adăugat: ,,Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte ,Eu sînt`, m’a trimes la voi.„. (Exod 3:5-14)

Dumnezeu Iehova este veşnic – El a fost , este şi va fi . Prin faptul că se numeşte Eu sunt , ne arată că EL este acelaşi şi principiile Lui nu se schimbă niciodată . Cu mai mare bucurie ne putem baza pe un aşa Dumnezeu neschimbător , care nu-şi schimbă promisiunile şi esenţa Lui .

Isus tot este Iehova .

În timpul în care Isus a fost pe acest pământ , EL s-a prezentat cu acest nume :

„ De aceea v’am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi Eu sînt, veţi muri în păcatele voastre.„ ,,Cine eşti Tu?„ I-au zis ei. Isus le-a răspuns: ,,Ceeace dela început vă spun că sînt.„ Am multe de zis despre voi şi de osîndit în voi; dar Celce M-a trimes, este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.„ Ei n’au înţeles că le vorbea despre Tatăl. Isus deci le-a zis: ,,Cînd veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sînt, şi că nu fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum M’a învăţat Tatăl Meu.” (Ioan 8:24-28 )

Mai tîrziu Isus afirmă că El cu Tatăl una sunt . Acest lucru ne arată că EL este acum cu cei care Îl iubesc – EL este acum ,şi nu-şi schimbă promisiunile chiar dacă nu-ţi respecţi promisiunile faţă de Dumnezeu .

Mă bucur că Dumnezeu nu este ca omul – EL nu se schimbă , şi Domnul Isus este egal cu Iehova şi nici El nu se schimbă .

L-ai cunoscut tu pe Dumnezeu Iehova ? Dacă nu , atunci apropie-te de El cu toată încrederea că te va primi , căci a promis :

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28 )

Dacă vei cunoaşte numele lui Dumnezeu , îi vei cunoaşte caracterul Lui , iar acest lucru îţi va da pace şi linişte în viaţa ta .

Mă bucur că L-ai aflat pe Dumnezeu ca Iehova , rămâne doar să apelezi la El , deoarece El este aici şi te aude .

Domnul să te binecuvinteze !

#dumnezeu, #isus

În această noapte s-au împlinit 67 de ani de la primele deportări staliniste

În noaptea de 13-14 iunie 1941 au fost deportate primele familii în Siberia de către regimul comunist de pe atunci .

Aceste depărtări au durat între anii 1941 -1951. Aproape zece ani au fost deportaţi cetăţenii RSSM (Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti ) , actuala Republică Moldova .

În acea noapte au venit pe nepregătite , nu le-au permis să ia aproape nimic din averea lor . I-au dus la gară şi i-au suit în trenuri marfare (pentru vite) , şi i-au dus în Siberia . Acolo , indiferent de starea lor – fie copil , fie femeie , au trebuit să taie păduri ,să pună calea ferată pentru URSS .

În Străşeni am identificat cinci persoane care au fost deportate şi s-au întors de acolo . Desigur că sunt mai multe …. Unii au stat 6 ani în Siberia ,alţii 9 …mai mulţi sunt daţi dispăruţi .

Când au ajuns în ţară , conducerea nu le-a dat nimic înapoi din ce a fost confiscat : casă , pământuri , bunuri .

Nu-i înţeleg pe unii cum poată să fie nostalgici după vremurile de atunci ?

Tot în acea perioadă a fost şi „Operaţia Iug” – deportarea aproape a 300.000 de moldoveni în anii ’46-’47 .

Care era motivul ? Simplu – care era mai bogat şi care era mai şcolit . Aşa au fost deportaţi preoţii , primarii , boierii şi familiile lor . Au fost deportaţi cei care erau consideraţi „duşmanii statului” … rus .

Această perioadă mă duce cu gândul la o perioadă asemănătoare a poporului evreu . Imperiul Babilonian a luat Israelul în robie , au fost duşi în robie cei de viţă nobilă , toate căpeteniile ,toţi oamenii viteji , războinicii ,familia împăratului . În ţară au rămas doar o parte mică din popor .

Dumnezeu a vorbit acestui popor cu mult timp în urmă :

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe cari ţi le dau astăzi, iată toate blestemurile cari vor veni peste tine şi de cari vei avea parte…. Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, dela o margine a pămîntului pînă la cealaltă:” (Deuteronom 28 :15, 64 )

Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea faţă de poporul Israel , şi a făcut acest lucru deoarece ei nu au ascultat de Domnul şi nu au păzit legile Lui .

În perioada comunistă , în toate şcolile se preda şi se vorbea despre ateism – astfel că mulţi şi-au schimbat obiceiul de a merge duminica la biserică cu cel de a merge la piaţă .

Pe lângă faptul că deportările au avut scopul rusificării ,ele au fost şi pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultare .