O conversație cu Paul W.

#marturie, #paul-washer, #trezire

Biserica din Tesalonic (2 Tesaloniceni , capitolul 1)

Biserica din Tesalonic era o biserică căreia Apostolul Pavel i-a scris de mai multe ori , scrisoarea a doua , care este numită şi Epistola a doua către Tesalonceni , dă o caracteristică interesantă acestei biserici , iar din punctul meu de vedere chiar foarte frumoasă . Acum noi trăim într-o vreme când biserici sunt multe şi diferite dar vreau să vedem succint câteva caracteristici frumoase ale acestei biserici .

Au o credinţă vie .
Credinţa lor se numea vie deoarece se manifesta în relaţia cu oamenii . O relaţie frumoasă cu Dumnezeu nu poate să nu se vadă în relaţia cu oamenii :
” Trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentrucă credinţa voastră merge mereu crescînd, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.”
O credinţă vie şi crescândă se vede într-o relaţie bazată pe dragoste  . Dragostea se vede în mai multe aspecte – acceptarea celor care sunt slabi în credinţă :
„Noi, cari sîntem tari, sîntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, şi să nu ne plăcem nouă înşine.” (Romani 15:1)
Sau în relaţia de zi cu zi :
Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.” (1 Corinteni 13:4-8)
V-aţi închipuit aşa biserică ? Pare a fi visul oricui .

Statorinici în prigoniri şi necazuri .
În biserica din Tesalonic cu siguranţă existau prigoniri căci era într-un imperiu care se închina regelui şi multor idoli . În filmul „Quo vadis” se descrie într-un mod foarte frumos o biserică din acele timpuri – doar că erau creştinii din Roma antică , la un moment dat împăratul Nero a dat foc Romei şi a învinuit creştinii de aceasta .
„De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile, pe cari le suferiţi.”
În secolul trecut , secolul comunismului biserica a suferic iarăşi una din cele mai dure prigoniri până acolo că erau distruse templele şi transfomate în grajduri şi depozite, iar cei ce mergeau la biserică în noapte învierii erau discutaţi la adunarea partidului şi mustraţi aspru. Unor creştini li se cerea în mod forţat să se dezică de credinţa lor .
Astăzi biserica suferă prigoniri din partea oranizaţiilor care promovează imoralitatea şi doresc ca răul să fie numit bine iar binele rău . Doresc să ajungă la un nivel de degradare pe care biserică să-l binecuvinteze : se doreşte ca homosexualii să fie consideraţi cu drepturi egale (pe care deja le au ) şi chiar să se căsătorească civil şi religios .
Se insistă mult ca biserica să-şi „revadă ” unele principii , ca să devină mai „tolerantă” . În Suedia , bisericile deja au capitulat – au acceptat să cunune religios cuplurile homosexuale .
În acest secol prigonirile vin din partea autorităţilor şi unor organizaţii care chipurile militează pentru drepturile omului .
Întrebarea e dacă biserica va rămâne statornică în credinţa ei .

Cine mi-a spus că exemplele frumoase sunt urmate . Doresc să se întrebe fiecare creştin dacă nu cumva credinţa  şi statornicia lui  sunt puse la bătaie ?
Biserica din Tesalonic era formată din oameni care au luat toţi o hotărâre fermă şi aceasta a făcut ca biserica să aibă impact în societate .
Dumnezeu să ne ajute ca să fim un exemplul frumos pentru ceilalţi .

#marturie, #societate

Primul botez la biserica Buna Vestire , Chişinău .

Duminca trecută a avut loc primul botez în noua biserică Buna Vestire din Chişinău .

A fost un eveniment frumos , cei cinci tineri care şi-au făcut mărturia au arătat încă o dată ce dragoste are Dumnezeu pentru oameni şi cum lucrează în inimile noastre . Încă o dată am observat că Dumnezeu are o abordare idividuală pentru fiecare .

Înainte de actul botezului preotul Vasile Filat a prezentat perspectiva biblică asupra botezului .

Iată câteva întrebări la care a răspuns prin mesajul său :

1 .Ce este botezul ?

Potrivit cu definiţia dată în 1 Petru 3:21-22

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile.

Botezul este :

– o icoană închipuitoare

– o ilustraţie a unui adevăr ,

– nu este o curăţire de întinăciuni trupeşti .

Deci botezul este un simbol şi botezul nu curăţă de păcate . Ci mai degrabă o mărturie , în faţa oamenilor , a unei inimi curate . Curăţite de Domnul Isus Hristos.

2 Ce simbolizează botezul ?

Dacă este simbol , care este acest simbol ?

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui
.” (Romani 6:3-5)

Simbolul este îngroparea , adica , moartea firii pământeşti faţă de păcat şi

învierea , adica învierea la o viaţă mai nouă împreună cu Hristos ..

3 Cine a instituit botezul ?

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.(Marcu 16:14-16)

Botezul L-a insitutit Domnul Isus , nu oamenii , nu preoţii ,nici o biserică –nici ortodoxă , nici catolică , nici protestantă , nici apostolii , nici credincioşii .

De fapt , botezul este primul indice de ascultare a unui credincios , dacă ai crezut din toată inima – atunci următorul pas este botezul .

4 Cine poate fi botezat ?

În cartea Faptele Apostolilor este redată o întâmplare – Filip a vorbit unui famen :

Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?” Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.” (Faptele Apostolilor 8:30-38)

Deci se poate boteza cel care a crezut din toată inima .

Nu poate să se boteze cel ce nu înţelege Cuvântul lui Dumnezeu .

Iar la sfârşit trebuie să te întrebi singur : ai înţeles mesajul Evangheliei ? crezi din toată inima în Isus ?

Mesajul video precum şi toată slujba o puteţi vedea aici .Primul botez al Bisericii „Bunavestirea” din Chisinau (video)

#biblia, #desfatare, #dragoste, #dumnezeu, #marturie

Folosind la maximum timpul dedicat conversaţiei

 

„Noi pur şi simplu nu mai stăm de vorbă unul cu celălalt”, se plâng adesea cuplurile. După ani de căsnicie, multe cupluri se dezobişnuiesc să vorbească. Prinşi în plasa neglijenţei, partenerii îşi pierd îndemânarea în această privinţă.

Unele cupluri sunt prea ocupate. Ritmul accelerat al vieţii din zilele noastre, cu membrii familiei alergând în direcţii diferite, reprezintă, cu certitudine, un factor important. Alte obstacole pot fi acele activităţi pe care fiecare dintre cei doi le îndeplinesc separat, ca, de exemplu, hobby-urile, orele de instruire, gimnastica aerobică, activităţile din cadrul bise!icii – preocupări individuale, care omit conversaţia între cei doi. In alte familii, televizorul este deschis atât de multe ore pe zi, încât timpul pentru a sta de vorbă împreună este drastic limitat. Cu timpul, membrii familiei se obişnuiesc să nu vorbească, să nu fie auziţi, să vorbească doar în timpul reclamelor sau să fie întrerupţi foarte des.

Lipsa timpului pentru a sta de vorbă poate fi atât o scuză, cât şi un simptom al unor probleme mai profunde. “Atunci când cuplurile se plâng că nu au timp să stea de vorbă, adevăratul motiv este ace1a că, poate în mod inconştient, ei aleg să nu facă acest lucru”, afirmă Richard H. Mikeesell, doctor în filozofie, psiholog cu liberă practică în Washington, D.C.

Citeşte aici partea întâi a articolului  şi partea a doua .

#comunicare, #creatie, #casatorie, #desfatare, #educatie, #familie, #inima, #marturie, #sfaturi

Centrul Bucurestiului, raiul pedofililor


(Razvan Chiruta, Petre Teodoru)
Miercuri, 11 Februarie 2009

Dupa ce in editiile trecute reporterii „Romaniei libere” au refacut traseele prin care adolescenti romani ajung sa se prostitueze in marile capitale europene, astazi si-au indreptat atentia asupra unui fenomen cel putin la fel de ingrijorator: pedofilia in centrul Bucurestiului. Acest flagel a fost intens prezentat de mass-media in anii trecuti, mai ales in legatura cu scandalurile in care au fost implicate personaje celebre, precum Kurt Treptow, istoricul american condamnat la inchisoare in Romania pentru abuz sexual asupra unor

copii. De o buna bucata de vreme, insa, politia nu a mai prezentat nici un caz de pedofilie. Din acest motiv, multi au fost tentati sa creada ca fenomenul a disparut, iar problema copiilor abuzati sexual a fost rezolvata. Din pacate, lucrurile stau exact pe dos: nimic nu a fost rezolvat.

Reporterii „Romaniei libere” au gasit fara prea mult efort numerosi copii ai strazii din Bucuresti care povestesc cum sunt racolati de pedofili straini si autohtoni. Intocmai ca in anii ‘90, astfel de lucruri au loc chiar sub nasul politistilor sau al functionarilor de la Autoritatea pentru Protectia Drepturilor Copilului. Angajatii acestei din urma institutii au recunoscut ca, desi cunosc fenomenul abuzurilor sexuale care au loc asupra tinerilor fara adapost, nu au cum sa-l previna deoarece colaborarea cu politistii si jandarmii, singurii care ar putea opera arestari, este ca si inexistenta. Politia a refuzat sa raspunda intrebarilor adresate in scris de „Romania libera”, desi am asteptat zece zile o reactie oficiala din partea acestei institutii.

„Un englez l-a amenintat ca-l arunca de la balcon daca nu se culca cu el. si atunci au facut-o cu prezervativ.” Asa incepe una dintre povestile lui Mirel, un copil al strazii din Bucuresti, despre experientele sexuale ale prietenilor sai din Piata Universitatii. Lui Mirel ii este rusine sa vorbeasca despre experientele lui. Cand il intrebam, rade fortat, isi pune capul intre genunchi, se ascunde.
Mirel nu a implinit inca 18 ani, dar traieste pe strada de cand se stie. Canalele si gurile de metrou din jurul Pietei Universitatii reprezinta casa lui. „Un tip mi-a dat mie si lui Marian cinci milioane sa intram cu el in bloc. Am spus ca nu. I-am zis: «Du-te, frate, de aici!» Dar alti baieti merg! Spoitoru a fost”, spune Mirel.
Desi este iarna, Mirel este imbracat in pantaloni scurti. Din cand in cand se strange de frig, se invarte, se misca incontinuu. La un moment dat, nu mai rezista, se intoarce spre prietenul sau si-i cere tricoul. Andrei ezita o secunda, apoi isi scoate haina si i-o da. Mirel se mai joaca un pic cu tricoul, apoi se imbraca. Bucata aia de panza subtire doar ii da impresia ca-i tine de cald, mai ales ca are si cate o gaura pe fiecare umar. Acum, Andrei devine agitat. Frigul il prinde tot mai mult, asa ca se strange de mijloc, face exercitii stanga/dreapta, se ridica in picioare si alearga un pic. Dar nu poate sa-si ceara haina inapoi, e randul lui Mirel sa o poarte.

L-a batut si l-a violat
In cele din urma, Mirel prinde curaj si incepe sa-si povesteasca pataniile. Il mai imping de la spate si prietenii sai, mai relaxati in fata camerei de filmat. Asa ca, in cele din urma, recunoaste ca si el a avut o experienta sexuala cu un pedofil. De fapt, a fost batut si obligat de acesta din urma sa accepte un act de sex oral.
» Reporter: si cu bodyguardul asta cum s-a intamplat? Aici te-a luat sau unde?
Mirel: Eram desculti si mi-a zis: „Hai, mai, la mine, ca sa iti dau o pereche de adidasi”. si dupa aia mi-a zis: „Aoleu, mi-e mila de tine, Mirele, de cand asteptam ca sa te prind”.

» R.: Si te-a batut?
A.: Da.

» R.: Si dupa aia?
A.: Mi-e rusine… (da din cap ca da).

Din pacate, povestea lui Mirel e doar una dintre alte zeci asemanatoare. Unii copii au fost fortati, altii au fost pacaliti, o parte o fac de bunavoie, pentru banii pe care ii pot castiga in acest mod.
Vali are 20 de ani, dar e pe strada de opt ani. L-am gasit si pe el tot in Piata Universitatii. Cersea la semafor, printre masini, cu nepotul sau de 12 ani, Marian. Baiatul cel mic arata ca o fata. Are parul lung, cercei in ambele urechi si trasaturi feminine. Impreuna cu Vali si Marian a venit la intalnirea cu noi si Madalina, care mai are o luna pana face 18 ani. Fata s-a nascut pe strada si a crescut tot aici. Are o punga de aurolac din care trage din cand in cand. „Imi da o senzatie asa, de parca ai fi beata. Ma face sa uit de viata mea”, ne explica fata. Madalina tremura din toate oasele, nu atat de frig, si abia poate vorbi. Chiar si cu Vali, care e un soi de lider al lor, faci eforturi sa intelegi ce spune.

» Reporter: stiu ca vin o gramada de straini pentru copii, pentru baieti.
Vali.: Da, dar nu prea vine mereu, mereu. O data la o saptamana.

» R.: Si cati bani va dau?
V.: Eu am fost la unul, Adi, cu BMW-ul… I-am spus: „Mai, nene, eu nu o fac…”. Unul m-a abordat o data. Mi-a spus: „Vrei sa faci baie?”. Eram murdar si am spus: „Hai ca fac”. Mi-a dat niste spaghete. Mi-a dat 50 de euro.

„Cauta, mai ales, copii”
Vali stie, la randul sau, multe povesti despre tineri agresati sau care se vand pe bani, care se prostitueaza. Unii cu straini, altii cu romani. Vali isi aminteste cum s-a laudat unul dintre cei ce traiesc in canalele de la Piata Romana ca a primit 300 de euro pentru o partida de sex cu un barbat. Baiatul era foarte mandru de suma primita, pentru ca de obicei plata e mult mai mica.

» Reporter: Ce cauta barbatii care va cumpara, baieti sau fete?
Vali: Fete, baieti din astia de seamana lu’ nepotu-miu.

» R.: Mai tineri?
V.: De 17, 18 ani. Mai maturi, asa, nu.

» R.: Nu vor majori?
V.: Nu.

» R.: Si cat ofera ei?
R.: 50 de euro, 100 de euro, un milion, 500.000 de mii, depinde cat are.

Tot Vali ne dezvaluie ca barbatii care-i violeaza sau ii „inchiriaza” pentru sex sunt organizati in adevarate filiere. Cei straini, mai ales, nu vin singuri daca nu cunosc limba romana. Aproape de fiecare data sunt insotiti de un traducator.
Zonele preferate de straini si romani pentru racolarea de copii in Bucuresti sunt Piata Universitatii, Piata Romana si zona Ateneului Roman.

Autoritatea pentru Protectia Copilului: „Avem nevoie de ajutor”
Povestile acestor minori, care poate pentru multi bucuresteni pot parea incredibile, sunt confirmate de functionari ai Autoritatii pentru Protectia Drepturilor Copilului. Mai mult, Adina Codres, consilier in cadrul acestei institutii, admite ca numarul abuzurilor sexuale este in realitate mai mare decat in statistici. „Potrivit datelor pe care le detinem, pana in septembrie 2008 au fost 26 de cazuri demonstrate de exploatare sexuala”, ne-a precizat Adina Codres. Jumatate din cazurile confirmate au avut loc in orase, iar restul la tara. De asemenea, opt s-au produs in familie, dar restul in alte parti, conform statisticilor oferite de ANPDC.
Dincolo de aceste date, exista mult mai multe cazuri despre care autoritatile nu au informatii sau, mai grav, nu le pot demonstra. „Abuzul sexual, in general, este foarte greu de demonstrat. Doar printr-un flagrant”, afirma Adina Codres. Paradoxal este insa ca acesti copii ai strazii care ajung victime ale abuzului sexual sau se prostitueaza pe bani sunt racolati la doar 500 de metri de sediul central al ANPDC din Bucuresti. Consilierul Adina Codres afirma insa ca institutia nu e capabila sa-i protejeze singura pe copiii strazii. „Intr-adevar, suntem la 500 de metri, dar Autoritatea nu poate face singura prevenirea si combaterea acestui fenomen, ci doar impreuna cu organele abilitate sa stea acolo. Noi, ca experti in autoritate, nu am putea sa facem lucrul acesta, sa stam acolo, langa copii, in traficul de la Universitate.

Acolo sunt alte institutii (n.r. – Politia Comunitara, Jandarmeria) care sunt in parteneriat cu noi, astfel incat sa combatem impreuna. In momentul acesta, lucram la un plan, desi toata lumea rade cand mai spune cineva dintr-o autoritate centrala ca are un plan. «Iar planuri, iar strategii!» Dar daca nu exista o coerenta, o consecventa si o colaborare, degeaba ma vait eu ca la 500 de metri exista copii in strada. Eu i-am vazut, am instrumentat direct un caz. Dar fenomenul este unul extrem – e vorba de o filiera, de trafi-canti, de oameni care se informeaza unul pe celalalt, se duc unul pe celalalt, este o zona de infractionalitate foarte grava.”
» Pedofilii, monitorizati in SUA
Tarile vestice sunt extrem de dure cu pedofilia. In California, o persoana condamnata pentru abuz sexual asupra unui minor este monitorizata si dupa ce iese din inchisoare, pentru ca la orice incercare de abuz asupra unui minor sa fie reperata si sa se intervina in timp util. In Canada, parintii nu au voie sa doarma in acelasi pat cu copiii lor. Autoritatile reactioneaza imediat la reclamatiile facute de un strain sau de un copil. Pedepsele pot ajunge si la zece ani de inchisoare.

» Politia ridica din umeri
Desi problema abuzurilor sexuale asupra copiilor strazii este cunoscuta de autoritati, aceasta nu pare a fi o preocupare reala pentru politistii romani. Am adresat Inspectoratului General al Politiei urmatoarele intrebari: Exista statistici si studii ale IGPR privind pedofilia in Romania? Ne puteti spune cati pedofili au fost cercetati sau arestati in ultimii doi ani?
Ce masuri ati luat pentru diminuarea acestui fenomen? Nu am primit nici un raspuns, in conditiile in care au trecut mai bine de zece zile de la adresarea unei solicitari oficiale.

Lista neagra a pedofililor
Romania este de multi ani o destinatie preferata pentru pedofilii straini. Presa a relatat in numeroase randuri despre perversi care au intretinut relatii sexuale cu minori. Unul dintre pedofilii „renumiti” este Kurt Treptow (foto), un istoric american care in 2002 a fost arestat la Iasi. Cazul sau s-a dovedit cu atat mai controversat cu cat a fost suspectat a fi agent dublu CIA si SIE. Kurt Treptow a fost condamnat atunci la sapte ani de inchisoare, dar a fost eliberat intre timp pentru buna purtare. In acelasi an, tot la Iasi, a mai fost arestat si Michel Sounalet, acuzat ca a facut sex cu un minor. Francezul a fost condamnat la patru ani de inchisoare, dar a iesit dupa numai doi, din cauza varstei sale inaintate.
Lista cu nume de pedofili arestati in Romania mai cuprinde, printre altii, si pe: francezul Michel Paul Albenque, condamnat pentru ca a intretinut raporturi sexuale cu sute de tineri; pe britanicii Andrew John Robert Badler, pastor al Bisericii Internationale Penticostale, surprins intr-un apartament din Bucuresti cu doi baieti de 15 ani, si Mason Neal Jeffrey, poet, care a corupt si supus la perversiuni sexuale zece copii.
Germanul Jürgen Dieter Henk (56 de ani) a racolat, in perioada iulie-decembrie 2000, mai multi copii ai strazii, cu varste cuprinse intre 15 si 17 ani. Bolnav de SIDA, pedofilul i-a infectat pe numerosi aurolaci timisoreni si a decedat un an mai tarziu, pe patul unui spital din Targu Mures.

preluat de pe : românia liberă .

#homosexualitate, #imoralitate, #marturie, #nedescriminare, #pericol, #pacat, #sex, #tineri

Mărturia unei tinere bolnave de anorexie

Pe site-ul unui ziar am găsit o ştire care m-a şocat :

Urmand modelul manechinelor cu dimensiuni ca la carte, din ce in ce mai multe fete, din mai toate colturile lumii, se declaranemultumite de felul in care arata. Si de aici si pana inceputul unui adevarat razboi cu kilogramele in plus e doar un pas. Tinerele se straduiesc sa slabeasca, prin tot soiul de metode: cure, pastile, sedinte istovitoare de fitness sau, si mai rau, se infometeaza. Ceea ce nu stiu multe dintre ele, este faptul ca pot ajunge foarte usor la anorexie. Semnalul de alarma este tras chiar de o tanara care a luptat sa scape dintr-un asemenea cosmar. Dupa ce zilele trecute, o fata de 18 ani, din Hampshire, Marea Britanie, a murit din cauza infometarii, o alta englezoaica, Emma Robinson, de 21 de ani, diagnosticata la randul sau cu anorexie, marturiseste cum prietenii virtuali o incurajau sa se infometeze, cu riscul de muri. Emma spune ca exista pagini pe Internet care incurajeaza femeile sa devina schelete ambulante si ca ea insasi a fost atrasa de un asemenea site, potrivit site-ului Fabulous Mag. ….
Oasele sunt curate si pure. Grasimea este murdara si atarna pe oasele tale ca un parazit
Tanara povesteste cum, cu laptopul pe genunchi si cu dureri crunte de stomac din cauza foamei, citea comentariile de pe pagina personala de web. De fiecare data cand simtea nevoia sa manance, mesajele primite de la prietenii ei virtuali, anorexici, o impulsionau sa se infometeze in continuare. De la astfel de oameni a invatat cum sa-si infraneze foamea cu ajutorul drogurilor, precum amfetamina, sau cum sa se motiveze, laudandu-se online cu cat de putin manca. Tot ei au invatat-o cum sa-si ascunda boala de familie si prieteni. Emma avea chiar un jurnal cu poze ale vedetelor care erau slabe, dar si un motto dupa care se ghida: „Oasele sunt curate si pure. Grasimea este murdara si atarna pe oasele tale ca un parazit”.” (vezi tot articolul )

Din păcate aceste fete nu realizează că adevărata frumuseţe este cea a caracterului nu exterioară . Prea mult  pe ecranele TV şi în spoturi publicitare sunt fete care „sunt de dorit ” . Unele fete doresc din răsputeri să devină şi ele la fel , doar că îşi fac mai rău sănătăţii .
Dumnezeu după ce a făcut omul a văzut că toate erau foarte bune .
Psalmistul a afirmat :
„Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”(Psalm 139:14)
Căci aşa suntem – făpturi minunate . Dumnezeu ne vede perfecţi , doar că noi mai găsit nişte „defecte” pe care ni le arată lumea .
Trebuie mai des să ne uităm sus decât la părerea lumii .

#femei, #marturie, #pericol

De ce Domnul Isus S-a născut din fecioară ?

Domnul Isus Hristos a venit pe Pământ acum , aproape 2000 de ani cu un scop major – de a prezenta planul de salvare care Îl are Dumnezeu pentru oameni .

În cartea „Mărturii care cer un verdict ” Josh McDowell prezită următorul aspect :

Dacă Dumnezeu ar deveni om ,atunci ne-am aştepta să aibă o intrare neobişnuită în această viaţă .

Iar naşterea lui Hristos dintr-o fecioară este dovada în acest sens .

Conceptul naşterii lui Isus din fecioară trebuie să fie în concordanţă cu modul prezis pentru Mesia în Vechiul Testament .

Prima profeţie cu privire la venirea Lui se află înregistrată în Genesa 3:15 . În acest verset , Dumnezeu spune că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui .Astfel , Izbăvitorul va veni din sămânţa femeii nu din sămânţa bărbatului , cum este acceptabil din puct de vedere biologic .

O profeţie clară apare în Isaia 7:14 care spune că „… fecioara va rămâne însărcinată , va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel ” . Este foarte clar că se face referinţă la o fecioară. În mod logic , aceasta se referă la femeia din Genesa 3:15 .

Henry Morris spunea „Deşi în înţelesul lui exact a fost disputat , folosirea lui este întotdeauna compatibilă cu sensul de „virgină” şi în unele cazuri acesta este singurul înţeles posibil .Experţii care au tradus Vechiul Testament în versiunea greacă Septuaginta , au folosit în traducerea lui Isaia 7:14 cuvântul grecesc standart pentru „fecioară” . Tot la fel a făcut şi Matei , când a citat această profeţie (Matei 1:23 ) ca fiind împlinită la naşterea lui Hristos din fecioară .”

Cum a putut apărea conceptul naşterii din fecioară aşa de repede dacă nu era bazat pe realitate ?

Dacă Evangheliile nu au fost relatări istorice , cum de au fost acceptate universale la o dată atât de timpurie ?

Domnul Isus trebuia să se nască fără păcat .

Mai întâi să privim la mărturia lui Isus cu privire la Sine Însuşi .

Cine din voi mă poate dovedi că am păcat ?” (Ioan 8:46)

El nu a primit nici un răspuns .Când i-a provocat să-L acuze , EL a putut să reziste cercetărilor lor .El era fără păcat ; de aceea a putut să fie atât de deschis .

El a spus de asemenea : „Eu totdeauna fac lucrurile care Îi plac Lui .”(Ioan 8:29)

Puritatea conştientă a lui Hristos este uluitoare prin faptul că este total diferită de experienţa celorlalţi credincioşi . Fiecare creştin ştie că în măsura în care se apropie mai mult de Dumnezeu ,devine mai conştient de păcatul lui .Nu aceeaşi este situaţia lui Hristos .Isus a trăit mai aproape de Dumnezeu decât oricare alt om , necunoscând totuşi nici un sentiment de vinovăţie .

În aceeaşi ordine de idei , ni se spune despre ispitirea lui Isus (Luca 4) , dar niciodată despre păcatele Lui . Nu –L auzim niciodată mărturisind sau cerându-Şi iertarea pentru păcatele Lui , deşi spune ucenicilor Săi să o facă .

Cei mai apropiaţi asociaţi ai Lui , Petru şi Ioan , atestă că El era fără păcat .

„…ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:19)

El n’a făcut păcat, şi în gura Lui nu s’a găsit vicleşug” (1 Petru 2:22)

Şi ştiţi că El S’a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.” (1 Ioan 3:5)

Ioan merge atât de departe încât să spună că dacă cineva se socoteşte fără păcat , este mincinos şi-L face mincinos şi pe Dumnezeu .Şi totuşi Ioan depune mărturie cu privire la caracterul fără păcat al lui Isus când a spus că în Hristos : „nu este păcat” (1 Ioan 3:5).

#biblia, #dumnezeu, #femei, #isus, #marturie

A fi sau a nu fi …gay? (Un tânăr homosexual îşi descrie viaţa într-un interviu)

Am dat pe site-ul iubire.md de un articol care se întitulează „A fi sau a nu fi …gay”.

În acest articol sunt prezentate răspunsuri pe care le-a dat un băiat homosexual din România unor întrebări .

La întrebarea „Si inca ceva, ce crezi tu ca e homosexualitatea? E o boala, e..doar ceva cu care se naste o parte din oameni..pentru ca oricum daca e sa iti spun parerea mea, cred ca nu e natural asta si natura nu are planuri pentru cei ca tine pentru ca instinctul sexual „normal” e necesar pentru supravietuirea speciei oarecum, iar la homosexuali..acesta nu duce la asa ceva.

O parte a răspunsului este „Nu cred ca e o boala, pentru ca psihologii pur si simplu nu o considera asa. Pentru unii e predispozitie genetica, pentru altii o alegere mai mult sau mai putin constienta. Inca din anii ’60 s-a scos de pe lista bolilor mintale. Este o simpla relatie de dragoste intre doua persoane de acelasi sex, mature si care ambele sunt de acord sa se implice in asa ceva.”

Deci este o confirmare că imoralitatea este o preferinţă ,un moft – nimic altceva .

Atunci mi se pare extrem de interesant faptul că ei (homosexualii ) doresc să aibă legi speciale pentru cei cu mofturi , preferinţe diferite.

Sunt sigur ca daca as avea un copil as fi intelegator cu el, nu i-as impune nimic. L-as creste cum as fi vrut sa fiu eu crescut de parinti: cu intelegere. As vrea sa ii fiu prieten, nu doar parinte. Si ce mare chestie daca vreau sa il cresc impreuna cu un alt barbat? E o familie neconventionala, dar tot familie este, daca parintii lui se iubesc.”

Se pare că tot ce contează este dragostea … . Nu contează că sunt violaţi copii , că sunt abuzaţi , le sunt încălcate drepturile – tot ce contează e că doi oameni se iubesc . Nu contează că e păcat , că societatea nu-i acceptă , că e împotriva firescului … ceea ce contează e dragostea .

Nimic nu contează – doar sentimentele !

Prima experienţă :

uite daca desigur o poti face in doar citeva cuvinte, povesteste-mi, te rog, cind si cum ai realizat tu intiia oara ca iti plac baietii? ce nu ti-a placut in a face sex cu o fata? tu esti de parerea ca asa te-ai nascut sau te-a determinat vreun factor, ca de exemplu relatia deosebita cu mama

Răspunsul este:
Apoi de prin a 6a pana in clasa a noua am tot incercat relatii cu fete, dar imi dadeam seama ca imi lipseste ceva, ca asta nu e pentru mine. Asa ca pe la vreo 14 ani am facut prima oara sex cu o fata. Cu chiu cu vai, a trebuit sa ma imbat ca sa “mearga”. Si atunci am realizat ca fetele nu ma atrag din punct de vedere sexual.
Si m-am intrebat daca pot iubi un baiat. Asa ca la cateva luni am avut prima relatie cu un tip ceva mai in varsta, de 16 ani, cu care am facut si sex. Totul a fost bine si frumos, relatia a mers si mi-am dat seama ca sunt gay. Desi la betie tind sa devin bisexual.:)) (adica imi plac si baietii, si fetele). ”
Acest tânăr la sigur era supus unei presiuni din exterior şi gândurile lui erau îndreptate spre relaţii intime. Faptul că a avut relaţii cu un alt tânăr (ambii de 14 şi16 ani ) se pare că nu a alarmat pe nimeni care a comentat la acest „intreviu”. Nimeni nu şi-a pus întrebarea , cum au ajuns aceşti tineri să întreţină relaţii la o vârstă destul de mică?

Una din politicile duse de imorali în ţările în care este acceptată sintagma „orientare sexuală” drept criteriu de discriminare –este scăderea vârstei la care o persoană poate avea relaţii intime . Apoi să le permită acestora să înfieze copii . Interesant pentru ce ?

M-a şocat cometariul unei mame :

– я как мать двоих мальчиков (им 2 и 4 года) понимаю, что такое дело как сексуальная ориентация не вибирается. Конечно, я надеюсь что моим мальчикам будут нравиться девушки (хотябы ради того, чтобы им было легче в жизни), но если один из них будет гейем, я попытаюсь его понять и помочь как смогу. Ну и что, если он вместо девушки принесёт нам еще одного парня в семью?
Главное найти вторую половину и верных друзей, которые примут тебя таким, какой ты есть. А мой вопрос: как восприняли это твои родители и на сколько они это приняли?

Se pare că toţi cei care puneau întrebări erau de acord cu ceea ce făcea acest tânăr , dar atitudinea unei mame care are doi băieţi de 2 şi 4 ani să fie una ca aceasta ??

Am rămas fără cuvinte.

Se pare că realizatorii acestui interogatoriu au ales întrebările cu grijă .Toate întrebările conţin la început un mesaj de încurajare apoi apare şi întrebarea .

Nu înţeleg de ce site-ul se mai numeşte „Site-ul familiei tale ” !? Chiar şi administratorii acestui site promovează valori greşite sau nu au discernământ faţă de temele şi articolele expuse.

Intrebarea mea: nu ti s-a parut nici intr-un moment scirbos sa fii gay?(dsv)
”Nu mi se pare scarbos sa fii gay. Daca eu il iubesc pe barbatul din fata mea, nu vad nimic scarbos in asta. Unii preoti zic ca sodoma si gomora era un exemplu de neospitalitate si viol, nu neaparat de homosexualitate. Iisus a zis “cine este fara de pacat, acela sa arunce piatra”. Si el a predicat iubirea fata de semeni, nu ura. ”
Din păcate acest tânăr , aşa ca şi mulţi imorali răstălmăcesc Sfânta Scriptură afirmând că Sodoma şi Gomora a fost un exemplu de neospitaltate şi doresc să ignore faptul că au fost distruse din cauza imoralităţii .

Iar cazul când Isus a afirmat „Cine este fără păcat ” se referă la o situaţie aparte : în perioada dinainte de Isus dacă era prinsă în preacurvie – trebuiau omorâţi cu pietre şi bărbatul şi femeia . Fariseii au adus-o însă doar pe femeie, căci doreau să-L pună în situaţie dificilă pe Domnul Isus . Ei de fapt erau acei care au păcătuit , ascunzând pe bărbatul care a săvârşit preacurvia , ceea ce le-a spus Isus „Cine din voi este fără păcat acela să arunce primul cu piatra
Dumnezeu a predicat dragostea pentru semenii noştri ,dar a predicat şi ura faţă de păcat . Iar păcatul sodomiei este unul care nu permite sodomiţilor să ajungă în Împărăţia Cerului .

#homosexualitate, #imoralitate, #marturie, #pericol, #pacat, #tineri

Despre sărbătoarea „Tăierea capului lui Ioan Botezătorul ”

În această zi oamenii sărbătoresc diferit acest eveniment . Unii nu lucrează , alţii nu beau nici un lichid roşu , nu se spală haine şi multe altele . Dar ce spune Biblia despre acestă sărbătoare şi depsre Ioan Botezătorul ? Cine a fost el ? Ce viaţă a dus ?

În acest articol voi răspunde la acest întrebări şi voi prezenta pe scurt viaţa şi moartea lui Ioan Botezătorul .

Cine era Ioan Botezătorul (Luca 1) .

La începutul Evangheliei după Luca , chiar în primul capitol găsim scris despre cum a fost înştiinţată fecioara Maria despre faptul că va da naştere Mântuitorului , dar şi despre cum a fost înştiinţat tatăl lui Ioan Botezătorul , Zaharia despre naşterea fiului său .

Îngerul Gavril s-a arătat lui Zaharia când acesta făcea slujba în Templu şi i-a zis :

Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umplea de Duhul Sfînt încă din pîntecele maicii sale. El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. (Luca 1:13-17 )

Acest copil care trebuia să se nască urma să aibă un destin aparte – să întoarcă mulţi la Domnul , dar avea menirea şi să pregătească Domnului un norod pentru Isus Hristos .

Ioan era fiul unui preot , dar viaţa şi-a trăit-o în pustiu îmbrăcat într-o haină de lână de cămilă

Apoi se spune că Elizaveta , mama sa , era rudă cu Maria , din care S-a născut Domnul Isus . Posibil că Ioan îl cunoştea pe Isus din copilărie .

Misiunea lui Ioan Botezătorul .

După cum am văzut din pasajul din Evanghelia după Luca , Ioan trebuia să pregătească un popor pentru Domnul Isus . Ioan a venit ca proroc după o perioadă de aproape 400 de ani în care poporul Israel nu avuse proroci . Lumea deja era în aşteptarea lui Mesia .

În Evanghelia după Ioan (Ioan evanghelistul nu Botezătorul ) este redată mai detaliat scopul lui Ioan .

A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.

Ioan a mărturisit despre El, cînd a strigat:

,,El este Acela despre care ziceam eu: ,Celce vine după mine, este înaintea mea, pentrucă era înainte de mine`. -Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n’a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.„ Iată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe nişte preoţi şi Leviţi să-l întrebe: ,,Tu cine eşti?„ El a mărturisit şi n’a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. Şi ei l-au întrebat: ,,Dar cine eşti? Eşti Ilie?„ Şi el a zis: ,,Nu sînt!„ ,,Eşti proorocul?„ Şi el a răspuns: ,,Nu!„” (Ioan 1: 6-8; 15-21 )

Scopul lui Ioan era să arate lumii cine este Mesia (Hristosul ) . Căci Ioan singur s-a numit ,,Eu sînt glasul celuice strigă în pustie: ,Neteziţi calea Domnului`, cum a zis proorocul Isaia.„

Astfel el a afirmat despre Isus : „Eu nu-L cunoşteam; dar Celce m’a trimes să botez cu apă, mi-a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt.`” În filmul „Viaţa lui Isus ” este frumos reprezentat acest eveniment , căci abia după ce Ioan a văzut Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel peste Isus ,abia după aceea L-a prezentat pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu şi ca Mielul lui Dumnezeu .

În toate cuvântările sale, Ioan Îl prezenta pe Domnul Isus . Când boteza , când vorbrea cu ucenicii , cu orice ocazie – căci acesta era scopul vieţii sale . Mare onoare i-a fost dată acestui om , ca să-L prezinte pe Singurul Dumnezeu în chip de om . Şi scopul acesta şi l-a îndeplinit până la moarte .

Moartea lui Ioan Botezătorul este prezentată foarte bine în pasajul de la Matei 14: 3-12

Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase şi-l pusese în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; pentrucă Ioan îi zicea: ,,Nu-ţi este îngăduit s’o ai de nevastă.„ Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentrucă norodul privea pe Ioan ca pe un prooroc. Dar, cînd se prăznuia ziua naşterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeţilor, şi a plăcut lui Irod. Deaceea i-a făgăduit cu jurămînt că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă-sa, ea a zis: ,,Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!„Împăratul s’a întristat; dar din pricina jurămintelor sale, şi de ochii celor ce şedeau la masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea. Şi a trimes să taie capul lui Ioan în temniţă. Capul a fost adus într’o farfurie, şi dat fetei, care l-a dus la mamă-sa.

Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat, şi s’au dus de au dat de ştire lui Isus.

Ioan nu putea să prezinte pe Isus fără să-i înveţe pe oameni cale spre neprihănire (căci avea şi ucenici ) . Astfel el nu a putut tăcea când în viaţa unui om îşi făcuse loc un păcat , chiar dacă era împăratul . Acest lucru nu a plăcut împăratului (însă aceasta nu înseamnă că nu era adevărat ceea ce spunea Ioan) şi a fost aruncat în temniţă . În răutatea sa , soţia lui Irod , prin vicleşug l-a omorât pe Ioan .

Aşa procedează uneori oamenii care trăiesc în păcat , mai bine ignoră pe cei care le spun că purtarea lor este rea şi urâtă în faţa lui Dumnezeu , decât să-şi schimbe comportamentul . În aşa fel ,dacă nimeni nu le arată la faptele lor rele , ei se văd mai buni .

Ce faci tu cu păcatul din viaţa ta : îl ascunzi sau îţi ceri iertare lui Dumnezeu şi doreşti să te schimbi?

Ce zice Scriptura despte această zi ?

Nimic special . Însă ca orice sărbătoare , această zi are menirea să ne aducă aminte despre viaţa lui Ioan Botezătorul ,şi scopul vieţii sale . Aşa cum Ioan a avut marea onoare să vorbească oamenilor despre Fiul lui Dumnezeu , aşa şi noi avem acestă onoare şi cinste să vorbim oamenilor despre Isus Hristos ,care este unica cale către Dumnezeu Tatăl .

Ce faci tu de acestă sărbătoare ? Cum vorbeşti tu despre Domnul Isus ?

L-ai cunoscut personal pe Isus Hristos ? Dacă nu , ce te împedică s-o faci ?

Gândeşte-te la aceste lucruri , căci dacă Dumnezeu a hotărât ca viaţa unui om să fie dedicată vestirii Domnului Isus , înseamnă că vestea pe care o ducea el era şi este foarte importantă

#isus, #marturie

Marturia lui Sorin Savitschi

#marturie, #video