Despartirile pe termen lung in casatorie

Alte cărți din proiectul „Проект Твоя Библия (Russian)”

Din proiectul „Проект Твоя Библия (Russian)” puteți găsi mai multe emisiuni despre cărți din Biblie. Recomand.

Urmăriti mai multe aparitii pe canalul lor de youtube.

 

Cum trebuie să se manifeste adevărata dragoaste ?

picture12.jpg

Am văzut multe cupluri care nu mai pot să-şi manifeste dragostea unul pentru altul . Am văzut şi copii care , deşi îşi iubesc părinţii , nu pot / vreau să-şi manifeste dragostea pentru ei . Iar când se poartă urât – ajung să aibă regrete mari . Deci cum este comportamentul şi cum trebuie să fie comportamentul unei persoane care iubeşte cu adevărat ?

În acest articol vreau să răspund la această întrebare .

   În articolul anterior am spus cum trebuie să fie dragoste AGAPE- dragostea cu care ne-a iubit Dumnezeu , şi am menţionat că această dragoste vine de la Dumnezeu .

Textul care dă o definiţie dragostei este la 1 Corinteni 13:4-8

4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie, 5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău, 6 nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, 7 acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul. 8 Dragostea nu va pieri niciodată.

Deoarece dragostea se vede în fapte , să vedem ce fel de fapte izvorăsc din dragoste :

Răbdarea- o persoană care iubeşte are răbdare .

  Nu se grăbeşte să-şi satisfacă poftele . Această trăsătură a dragostei se vede la Dumnezeu în relaţie cu oamenii . „Dumnezeu … voieşte ca toţi oamenii fie mîntuiţi şi vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:4)

Mulţi tineri înainte de căsătorie se grăbesc să ajungă la relaţiile intime . Unii tineri spun chiar că „Nu mai pot răbda !” , ci doreşte să aibă o relaţie sexuală cu logodnica . Dar iubeşte el cu adevărat ? Dragostea este îndelung răbdătoare . Oare despre dragoste va vorbi acest tânăr ? Nu confundă el pasiunea cu dragostea ?

 Este plină de bunătate .

Şi cu cel care merită ,şi cu cel care nu merită . Şi când se simte bine , şi atunci când se simpte mai puţin bine .Este o dragoste prietenească , care este gata să ajute  pe cel nevoiaş – o trăsătură activă a Domnului Isus . Isus a murit pentru toţi noi , ca crezând în EL să avem viaţă veşnică . Nu este o dovadă de dragoste ?

Isus Hristos când era răstignit pe cruce , a vestit evanghelia (vestea bună) chiar şi tâlharului de pe cruce . Nu S-a gândit nici atunci la Sine.

Cum este dragostea  ta ? Te porţi bine cu cei din jur când te simţi bine doar ?

Unii vor să arate că au atâtea griji pe cap , că nici nu mai răspund frumos celor ce-i înconjoară , motivând că se simţeau rău . Eu cred că îşi căutau scuze pentru a se purta cu răutatea . Chiar dacă încearcă să pară buni , mai târziu .

 Nu pizmuieşte .

Nu este stăpânită de gelozie şi invidie . Când dragostea vede că altul prosperă şi are daruri înalte se bucură .Această laudă nu ia lauda care se cuvine altuia ci se mulţumeşte cu ce primeşte de la Dumnezeu .

Nu se va simţi incomod sau străin în prezenţa celor care se află într-o stare mai înforitoare ca ei , ci se va bucura pentru ei .

Cum se poate forma o prietenie dacă , prietenii între ei se invidiază ?

Această dragoste nu va căuta ce-i dezbină , şi niciodată nu va bârfi . Şi nici nu-şi va face un obicei din aceasta .

 Nu se laudă .Nu se umflă de mîndrie

Nu se va lăuda niciodată , căci în spatele laudei va sălăşui mândria . Adica , nu-şi va da o importanţă mai mare decât i se cuvine , şi nu se va crede superioară altora

Este o dragoste smerită , căci „cel ce se va înălţa va fi smerit şi cine se smereşte , va fi înălţat” .

Ştie că „ mîndria merge înaintea pieirii” , şi nu va căuta să se înalte singură niciodată .

Deşi se pare că mîndria este înţeleasă greşit , şi este şi expresia „a se ţine mândru”.

 Nu se poartă necuviincios .

Este o dragoste elegantă , cu maniere .Dă altora respectul , cinstea care se cuvine .

Dacă într-un cuplu , unul are o purtare urâtă , cu siguranţă nu mai poate fi vorba de dragoste . Unii bărbaţi , în timpul logodnei sau căsătoriei fac obicei din a numi soţia şi copii cu cuvinte murdare . Doresc să facă rău unii altora , şi ajung şi să se bârfească .

Dacă un tânăr /o tânără înainte de căsătorie se poartă urât cu părinţii , după căsătorie nu se va schimba .

Sunt şocat ce cuvinte folosesc unii la adresa părinţilor , fraţilor sau prietenilor . Un băiat chiar a ajuns să-şi poreclească sora mai mică .

Adevărata dragoste nu este aşa .

 Nu caută folosul său .

Nu caută propria plăcere , cinste ,etc., adică nu este egoistă. Egoismul stă la rădăcina multor rele.

În relaţie cu oamenii apropiaţi , al cui folos îl cauţi tu ?

Cauţi întâi să-ţi satisfaci propriile plăceri , sau sari să le împlineşti pe a altora ?

Treci cu nepăsare peste problemele altora? Cui ai venit în ajutor , ultima vreme , şi nu ai fost chemat ?

Această dragoste face totul deoarece îi pasă de alţii , şi dorşte să facă binele altora .

 Nu se mânie .

Chiar atunci când este vorbită de rău ,insultată sau rănită „nu se mânie” , ci „binecuvântează pe cei ce o bleastămă”. Nici nu ameninţă atunci când este ameninţată .

Cât de mult s-ar schimba lumea dacă ar dispăriea mânia din viaţa lor … .

 Nu se gândeşte la rău .

Nu se răzbună , nu caută să facă altora rău . Nu ţine socoteală de toate relele care i-au fost făcute , ci mai degrabă uită , după cum şi Domnul nu ţine în seamă păcatele noastre , ci ne socoteşte neprihăniţi din cauza jerfei Domnului Isus.

Înţeleptul Solomon a zis „Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile. ”

Acestă dragoste ,nu numai nu se gândeşte la rău , dar şi evită să-l facă .

 Nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr.

Dragostea mai degrabă deplânge pe cel nelegiuit căci ştie că cel ce persistă în rău va fi pedepsit de Dumnezeu care nu suportă să vadă răul . Mai degrabă se „bucură să împreună cu adevărul” Evangheliei , sau adevărul divin .

Nu se va bucura atunci când cuiva îi va merge mai prost , ci va merge să-l ajute . Nu-i va aduce aminte „ţi-am zis eu!!” , nu va căuta vinovatul ci va dori să rezolve problema cât mai curând .

 Acoperă totul .

Această figură de stil arată că dragostea nu se plânge niciodată că trebuie să sufere sau a suferit prea mult , căci ea „rabdă ” sau „acoperă totul ”.

 Crede totul .

Dragostea refuză să se dea biruită de îndoială când este vorba  să creadă că alţii au calităţi bune . Dragostea ne face să credem în promisiunele şi în Cuvântul lui Dumnezeu . Omul firesc este gata să creadă lucruri rele despre fratele sau semenul său şi se bucură dacă acestuia i se întâmplă un rău .

 Nădăjduieşte totul .

Nu în sensul că are nădejdea că Dumnezeu o să-i dea doar lucruri bune, ci nădăjduieşte pentru că aşteaptă chiar de la oameni ca să se îndrepte din starea lor rea . Pavel n-a pierdut nădejdea că evreii , fraţii lui de neam şi trup vor primi Evanghelia . Această dragoste aşteaptă , sau „nădăjduieşte ” ca harul lui Domnului Isus să biruiască în toţi şi toate .

 Sufere totul .

Epresia se referă la dragostea care suferă fapte sau evenimente neplăcute în sensul de a persevera până la capăt , fără a-şi pierde încrederea atunci când are piedici pe cale .

Nu vorbesc despre o dragoste care este între doi tineri , ce doresc să nu fie singuri . Aici nu vei găsi caracteristicile acestei fel de dragoste . Dragostea adevărată este sinceră , dar şi matură . Deoarece ia hotărâri sigure în viaţa sa , şi le urmează .

Dacă vrei să iubeşti cu această dragoste , trebuie să ştii că o găseşti doar la Dumnezeu . Mulţi încearcă să aibă acest comportament prin eforturi proprii , dar nu reuşesc . Deoarece nu L-au căutat pe Dumnezeu întâi.  Poţi să ai şi tu această dragoste . Dar , dragul meu , acestă dragoste îţi va da şi viaţa veşnică , deoarece ca să ai această dragoste trebuie să-L ai şi pe Dumnezeu în inima ta . Căci cei ce „L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;”

Dacă doreşti din toată inima , şi eşti gata să faci o alegere în viaţa ta urmează aceşti paşi . Dumnezeu să te binecuvânteze , căci această alegere o fac doar cei cu adevărat curajoşi şi care doresc ca principiile de viaţa a lui Dumnezeu să fie şi principiile lui .

Domnul să te ajute !