Vot parlamentar 2005

Am găsit un filmuleţ pe net , care a fost postat de Ion Bargan şi e foarte interesant şi util să ne amintim cum a fost patru ani în urmă .

#istorie, #moldova, #politica, #sfaturi, #social

Cine era Isus înainte de naşterea din fecioara Maria ?

Cele patru Evanghelii descriu amănunţit viaţa Domnului Isus , însă doar într-o Evanghelie găsim o relatare despre preexistenţa (existena înainte de naşterea din fecioară )  a Domnului Isus Hristos . Iată ce află în Evanghelia după Ioan , capitolul 1 :

Era la început .
Versetul 1 spune ne prezintă un mare adevăr : „La început era Cuvântul , şi Cuvântul era cu Dumnezeu , şi Cuvântul era Dumnezeu „
Cuvântul , adica Isus Hristos , era deja la început şi era prezent activ căci „Toate lucrurile au fost făcute prin El ; şi nimic din ce a fost făcut , n-a fost făcut făr El „(v.3)
În versetul 10 se mai repetă acest lucru „… lumea a fost făcută prin El …”.
Din cele relatate putem înţelege că Isus a participat la creaţie ca şi Creator nu doar ca observator ; deci dacă toate lucrurile au fost create cu /de El – atunci Domnul Isus ne ştie cel mai bine pe noi ,oamenii . El a creat  materia şi legile naturii , legi care El le poate modifica .

Isus era cu Dumnezeu şi era Dumnezeu .
Tot în versetul 1 se arată dumnezeirea lui Isus : „Cuvântul era cu Dumnezeu , şi Cuvântul era Dumnezeu”. Domnul Isus nu a încetat să fie  Dumnezeu după ce  a luat chip de om căci şi-a păstrat aceleaşi capacităţi de Creator . În cazul nunţii din Cana  Domnul Isus a transformat apa în vin , apoi a înmulţit pâinile şi a mers pe apă , a înviat pe Lazăr , a vindecat bolnavii , S-a înălţat la cer .
Şi toate acestea le-a făcut ca oamenii să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu şi astfel să aibă viaţă veşnică .
Dar  tuturor celor ce L-au primit , adică celor ce cred în Numele Lui , le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu .” (v.12)

Cuvântul a luat formă de om .

Interesant este că în versetul 14 este scris „Cuvântul S-a făcut trup” , El era la început – şi aici mă refer la începutul creaţiei , dar la un moment dat a luat formă de om .
Şi toate acestea au fost făcute doar ca noi să credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi crezând în El să avem viaţă veşnică .

Tu crezi în Isus ? Dacă nu , de ce nu crezi ?

#biblia, #creatie, #dumnezeu, #istorie, #isus

Câteva dovezi că potopul a existat .

Am ales câteva dovezi ştiinţifice care arată că potopul a existat cu adevărat . Iată care sunt ele :

1. Cimitirele de dinozauri din New Mexico şi Wyoming; trupurile mamuţilor care au îngheţat brusc (Siberia).
2. Rapida formare a straturilor geologice (specifică dezvoltării fulgerătoare proprii catastrofei). Conform teoriei catastrofice, arhiva fosilieră s-a format rapid, nu într-un timp îndelungat, cum afirmă uniformismul evoluţionist.
3. Conform uniformismului, straturile vechi ar trebui să se afle la baza coloanei stratigrafice, iar cele mai noi s-ar afla deasupra, dar s-a constatat că de multe ori straturile noi se află la bază, ceea ce poate indica o perturbaţie provocată de un cataclism (Morris-Parker, Introducere în ştiinţa evoluţionistă, pag. 310).
4. Depozitele metalifere, cărbunele şi petrolul sunt dovezi incontestabile ale catastrofei produse. Astfel metalele s-au format din scurgerile de magmă, provenite din activitatea vulcanică, petrolul s-a format din îngroparea cataclismică a masei vegetale ce s-a incarbonizat (H.Morris, Creaţionismul ştiinţific, pag. 96).

5. Pe Pământ era efect de seră , deci era o climă caldă .

La polul sud au fost găsite îngheţate cămile ,bizoni , mamuţi ş.a. La fel s-au găsit fosile de dinozauri la doar 640 km de la polul sud .

6. Până la potop presiunea atmosferică era de două ori mai mare din cauza stratului de apă – şi din acest motiv concentraţia de oxigen era mai mare .

În chihlimbar s-au găsit bule de aer care conţineau cu 50% mai mult oxigen , pe când ipoteza evouţionistă presupune că înainte atmosfera era predominant formată din bioxid de carbon . La brontozaur nările erau foarte mici (dimensiunile comparativ cu a calului ) la fel şi plămânii au avut dimensiuni mici , el trebuie să ia foc ca să răsufle în atmosfera noastră din cauza frecării aerului şi pereţii nasului .

7. Oamenii înainte de potop erau mai mari , cel puţin unii . Iată unele cazuri

-înălţimea scheletului găsit în mina de cărbune din Italia era de 3m şi 52 cm !

– s-a găsit un schelet de înălţimea 2,95 m în anul 1879 .

– schelet de aproape 3 m s-a găsit în iunie 1931 .

Surse : creationism.info.ro

biblicaldiscovery.info

#invatamant, #biblia, #educatie, #istorie

Actul unirii cu Basarabia

Actul unirii cu Basarabia

Votat de Sfatul Ţării
la 27 martie St. V. 1918

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama ei România.

Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururi şi totdeauna!

Preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ; Vice-preşedinte, Pantelimon Halippa; Secretarul Sfatului Ţării I. Buzdugan

#istorie, #moldova

Diferenţa dintre calendarul iulian şi calendaru gregorian .


Calendarul iulian a fost introdus de Iuliu Cezar în 46 î.Hr., intrând în uz în anul 45 î.Hr. Calendarul iulian are un an obişnuit de 365 de zile, împărţit în 12 luni, cu un an bisect adăugat la fiecare patru ani, ceeace face ca anul mediu să aibă 365,25 de zile. Calendarul iulian a rămas în uz în unele ţări până în secolul al XX-lea şi mai este folosit încă de mai multe biserici naţionale ortodoxe.

Calendarul iulian a fost folosit în Europa din timpurile Imperiului Roman până în anul 1582, când Papa Grigore al III-lea a promulgat calendarul gregorian, care a fost în scurtă vreme adoptat de majoritatea ţărilor catolice. Ţările protestante l-au adoptat ceva mai târziu, iar ţările din Europa Răsăriteană l-au adoptat mult mai târziu, unele la începutul secolului al XX-lea.

Motivul Bisericii Catolice pentru ajustarea calendarului era acela de a sărbători Paştele la data pe care o credeau ei că a fost stabilită la Primul Conciliu de la Niceea în anul 325. Deşi unul dintre canoanele conciliului impunea ca toate Bisericile creştine să sărbătorească Paştele în aceiaşi zi, în realitate aceasta nu s-a întâmplat. Biserica Alexandriei sărbătorea Paştele în sâmbăta după sau în a 14-a zi după luna plină care cădea după echinoţiul de primăvară, pe care l-au stabilit pe 21 martie. Însă Biserica Romei considera că echinocţiul cădea pe 25 martie şi folosea altă zi a de sărbătorire. Din secolul al X-lea, toate bisericile (cu excepţia a câteva de la graniţa Imperiului Bizantin), au adoptat Paştele alexandrin, care plasa încă echinocţiul pe 21 martie. Deşi călugărul britanic Beda Venerabilul notase deja schimbarea datei în 725, ea a continuat să se schimbe chiar în secolul al XVI-lea. Când a început folosirea noului calendar, pentru a corecta eroarea acumulată în 13 secole care trecuseră de la Conciliul din Niceea, s-a trecut la ştergerea a 10 zile din calendarul solar. Ultima zi a calendarului iulian a fost 4 octombrie 1582 şi a fost urmată de prima zi a calendarului gregorian, 15 octombrie 1582.

(Sursa Wikipedia : Calendar iulian , Calendar gregorian)

#istorie

Simbolurile de stat

În acest articol vreau să prezint simbolurile de stat ale Republicii Moldova , căci este bine ca fiecare să cunoască ceea ce face ţara noastră să fie deosebită .

Primul simbol este stema statului .

În enciclopedia liberă Wikipedia am găsit stemele aproape la toate statele lumii , este o galerie frumoasă . Astfel vă veţi convinge că fiecare stat este unic şi reprezentativ prin aceste steme . Este un simbol care reprezintă statul respectiv .

Iată cum am găsit explicată stema statuli nostru pe site-ul preşedintelui Republicii Moldova :

Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală avînd în partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour avînd între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stînga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut sînt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur (acvila crucială) şi ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în stînga un sceptru de aur.

Dacă vom privi mai atent la stemele statului nostru , încă din antichitate bourul este prezent pe stema steagului Principatului Moldovei .

Deşi de-a lungul istoriei stema a suferit anumite modificări , în general ea a rămas aceeaşi .

Drapelul statului

Semnificaţia culorilor drapelului (tricololorului) este :

Drapelul de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul – este simbolul oficial al Republicii Moldova. El simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul statului moldovenesc, reflectă principiile lui democratice, tradiţia istorică a poporului moldovenesc, egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea tuturor cetăţenilor republicii.

Deci statul care poartă acest drapel trebuie să-şi onoreze trecutul , prezentul şi să se îngrijească de viitorul ţării , să respecte tradiţia –sărbătorile frumoase ale acestui neam şi să-şi respecte cetăţenii . Avem un tricolor frumos , care a fost fluturat nu o dată în războaie şi a dus acest popor la biruinţă .

În Sfânta Scriptură , în cartea Exod 17 , găsim unul din numele lui Dumnezeu „Iehova – nisi” (Dumnezeu , Steagul meu ) . Acest nume este folosit de Moise după lupta cu Amalec la Refidim:

Domnul a zis lui Moise: ,,Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de subt ceruri.„ Moise a zidit un altar, şi i-a pus numele ,,Domnul, steagul meu.„” (Exod 17:14-15)

Potrivit cu Enciclopedia Biblică Internaţională Standart , un steag este o flamură (bucată de material textil atasată la un suport, purtând culorile şi emblemele unei naţiuni, ale unui stat, ale unei unităţi militare sau ale unei organizaţii şi servind ca semn distinctiv sau simbol al acestora; steag) sau un stindad „purtat în fruntea unui corp militar , pentru a indica linia de marş sau punctul de adunare.”

Astfel , fiecare creştin trebuie să se încreadă în Dumnezeu ca cel care dă victorie şi să ducă până la sfârşit lupta cea bună .

Imnul statului

Care este compozitie muzicală solemnă, care este un simbol al suveranităţii şi independenţei statului. Mi-a plăcut un punct din Regulamentul privind intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova :

„În interpretare vocală, Imnul de Stat al Republicii Moldova se intonează în limba de stat, în deplină concordanţă cu textul prevăzut de anexa nr. 1. „

Iar la anexa numărul unu – în limba română este scris imnul „Limba noastră ”. Deci nu mai are rost să vorbim despre limba de stat a acestei ţări .

(Versurile, notele muzicale si Audio (Real Player))

În acelaşi regulament , la pct. 9 găsim scrise următoarele

„Respectul profund faţă de Imnul de Stat al Republicii Moldova este o datorie patriotică a fiecărui cetăţean al Republicii Moldova.”

Ce atitudine ai tu faţă de simbolurile de stat ?

Trebuie să ştii că simbolurile ţării noastre reflectă istoria acestui neam şi acestei bucăţi de pământ . Cum îţi arăţi tu respectul faţă de acest neam ?

Foarte interesant este faptul că unor moldoveni plecaţi în străinătate le este ruşine să spună cuiva că este moldovan , iar când vin în ţară – critică totul şi pe toţi .

Tu ce faci ? Critici sau doreşti binele acestei ţări .

Eu îmi iubesc ţara , şi accept că acum este o perioadă mai dificilă ; dar vor veni şi vremuri mai bune dacă poporul acestei ţări îşi va întoarce faţa către Dumnezeu .

#istorie, #moldova