Cum arată o persoană fără frâu (Exod 32)

Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmaşilor săi

Aceste cuvinte aparţin lui Moise. El vorbea despre poporul Israel.

1. Contextul.

Moise a fost chemat de Dumnezeu pe muntele Sinai pentru ca sa primească tablele legii, pe care erau scrise cele 10 porunci. Moisea într-adevăr era plecat de mult timp și a stat aproape 40 de zile pe munte. „Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți.”(Exod 23:18)
Moise era conducătorul acestui popor și acest popor a fost scos din Egipt prin semne mari și minuni cum nu au mai fost nicodata. Ei au văzut toată apa Egiptului plină de sânge, 3 zile de lumină peste evrei și 3 zile de întuneric peste egipteni, toţi egiptenii plini cu bube, toată ţara Egiptului plină de muscă cânească, lăcuste şi broaște, au văzut un stâlp de foc şi de fum,  au văzut marea despicată şi … încă nu au învăţat să se încreadă în Domnul. Inima lor era o inimă răzvrătită care încă trebuia educată prin școala pustiei.  Generația lor nu cunoștea multe despre Dumnezeu, ei nu aveau o cultură a trăirii cu Yehova, ei nu aveau o tradiţie sau o istorie și nu cunoștea pe Dumnezeu, așa ca să îşi raporteze viaţa Creatorului lor.

2. Omul este un închinător înnăscut.

Această idee a prezentat-o vorbitorul Tedd Tripp în cărţile sale, el afirmă că omul este o fiinţă înnăscută să se închine cuiva, să fie închântat de cineva, să urmeze pe cineva de care este impresionat. Din păcate, oamenii (din lipsa cunoașterii de Dumnezeu) sunt încântați de persoanele pe care le văd fie la TV, fie pe net, fie publice, fie de la amvon și nu mai dau închinarea lui Dumnezeu și nu se pot raporta corect la Dumnezeu. Eu cred că această descriere se potrivește ca o mănușă celor cu inima împărțită. Știind că omul caută să fie încântat de cineva sau de ceva, el va tinde să fie impresionat și să urmeze într-un fel sau o persoana sau un mod de gândire, sau un sistem de valori.
Cred că aici Pavel a știut ce să facă ca oamenii să rămână cu o credinţă neprefăcută – le ațintea privirea credincioșilor la Dumnezeul Biblie, la persoana Dumnezeului Isus Hristos: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” (1 Corinteni 2:2)
Atunci când un tată nu învață pe copiii săi caracterul lui Dumnezeu și nu este pasionat de Scriptură, atunci copiii săi vor fi încântați de ceea ce le arată lumea, iar lumea are cu ce să impresioneze și cu ce să le fure atenția, slava și încântarea.
Noi ne rugăm în rugăciunea „Tatăl nostru” –Căci  a Ta este Împărăția și puterea și slava în vecidar noi oferim slava lui Dumnezeu??

3. Nu au mai putut răbda.

Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte… . Ei trebuiau să aștepte căci până în acel moment au ascultat și au văzut mari izbăviri, iar acum au hotărât să facă cum voiesc, fără să întrebe pe Dumnezeu, fără să întrebe pe Moise, și iată ce a ieşit:

s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis: „Haide! fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.”
2 Aaron le-a răspuns: „Scoateţi* cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre, şi aduceţi-i la mine.”
3 Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron.
4 El* i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: „Israele! Iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.”

Nu putem să îi acuzăm de toate relele, dar tonul a fost dat de unul din lideri – Aaron, marele preot. Cred că la acea perioadă nici Aaron nu era cu multă experienţă în a conduce un popor, el încă învăţa, iar greşeala care o fac mulţi este să facă pe placul poporului, indiferent că este corect sau nu. Ceea ce conta pentru el era că avea aprobarea majorităţii.
Nu majoritatea decide ce este corect, ci Dumnezeu. Aici avem o situaţie clară când majoritatea (adica toţi) au ales să nu asculte de legea lui Dumnezeu. Dacă o biserică ia o hotărâre care nu este corectă nu înseamnă că biserica respectivă face ceea ce este corect, dacă un lider de biserică ia o hotărâre care este aprobată de mulţime încă nu înseamnă că această decizie este corectă.
Biblia trebuie să fie consultată întâi apoi opinia publică. Nu putem să facem ce dorim în biserică deoarece biserica este Trupul lui Hristos, este Mireasa Lui şi cine greşeşte va da socoteală Capului care este Hristos.

3. Închinarea greşită nu este o închinare lui Dumnezeu.

Iată care au fost deciziile poporului – să facă o sărbătoare la care să mănânce şi să danseze. Nu era închinare, ci semăna mai mult cu o petrecere. De ce spun că era o petrecere, deoarece strigătele lor erau strigăte ca de război. De parcă atunci s-ar fi inventat şi muzica rock.

17 Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, şi a zis lui Moise: „În tabără este un strigăt de război!”
18 Moise a răspuns: „Strigătul aceasta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu este glasul unor oameni care cântă!”

Scopul nu a fost să glorifice pe Dumnezeu, ci să îşi satisfacă dorinţele, ca să nu zic poftele.

5 Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!”
6 A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace.

Ce mai aflăm despre acest popor fără frâu?

v.9 „Domnul a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat.” De ce ar fi încăpăţânat? Tocmai din motivul că au făcut ce doreau nu ceea ce a cerut Moise şi nici într-un caz ceea ce a cerut Dumnezeu. Cum v-ar părea dacă în armată fiecare soldat ar fi foarte încăpăţânat să execute ordinele generalului?  Poate să câştige acest general vreun război? Vor mai fi soldatii eficienţi?
Ascultarea de Dumnezeu este esenţială în viaţa de credinţă, de fapt chiar această ascultare ne face creştini şi categoric nu poţi fi creştin dacă nu asculţi de Dumnezeu.  Ascultarea totdeauna aduce glorificarea Lui, a celui ce te-a înscris la oaste. 

4. Consecinţele

Drept consecinţă, au fost omorâţi 3000 din popor şi poporul a fost lovit cu urgie. Iată acum cred că în tabăra evreilor tot era un strigăt, dar se deosebea foarte mult de cel ce a fost cu o zi înainte.
Nu noi alegem consecinţele, Dumnezeu o face foarte bine, de fapt doar El alege consecinţele. Nu cred că cei ce au dat dovadă de neascultare au luat în calcul şi consecinţele. Nici nu cred că cineva după ce a fost pedepsit nu ar fi vrut să dea timpul înapoi ca să schimbe lucrurile. Dar timpul curge doar într-o direcţie, niciodată înapoi; din acest motiv trebuie să fim atenţi la felul nostru de trai.
Noi trebuie să ne raportăm la Dumnezeu şi ceea ce spune El, altfel nu ne putem numi creştini. Înainte împăratul întreba prorocii ca aceştia să se roage Domnului şi să ştie ce să facă în anumite situaţii, acum noi avem intrare liberă la Tatăl ceresc, prin Fiul şi putem să întrebăm personal. Dumnezeu răspunde şi azi  prin Cuvântul Său şi prin Duhul Său. Nu pogi fi neglijent în viaţa aceasta cu toate lucrurile, cel puţin întreabă pe Domnul ce să faci.
Cazul poporului când s-a arătat fără frâu trebuie să fie o avertizare pentru noi ca să nu repetăm greşelile altora.

 

Ce mânie pe Dumnezeu? (Romani 1:18-23) | 365

18 Mânia* lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.
19 Fiindcă* ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu*.
20 În adevăr, însuşirile nevăzute* ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;
21 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte*, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
22 S-au* fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
23 şi au schimbat slava Dumnezeului* nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.

De ce se mânie Dumnezeu? Domnul se mânie când oamenii prezintă minciuna drept adevăr.
La ce minciuni face referire textul?
1. La înlocuirea minciunii cu adevărul lui Dumnezeu.
2. Faptul că nu se închină lui Dumnezeu când înțeleg că El există, nu Îl slăvesc și nu i se închină.
Și este vorba despre o acțiune conștientă, de o alegere. Omul are prea multe dovezi în creație că există un Dumnezeu pur și simplu nu dorește să se raporteze la El. Și ca să nu se închine Lui a făcut o imagine de om căreia poate să i se închine.
Aici aș dori să vorbesc și despre închinarea imaginilor unor oameni. Cei ce se închină acestor imagini atrag mânia lui Dumnezeu asupra lor și mintea lor este întunecată, chiar dacă se fălesc că sunt înțelepți. Slava nu mai aparține lui Dumnezeu și nici mulțumirea ci schimbă slava aceasta (pe care nu ar trebui) cu cea a unui om muritor.
Nu neg că ar exista mulți oameni deosebiți, în multe domenii, inclusiv în domeniul ascultării de Dumnezeu, oare este corect să ne închinăm lor? Uitați-vă care este paradoxul: primii oameni cu frică de Dumnezeu se închinau lui Dumnezeu iar, în timp, s-a mai adăugat și închinarea la cei care au fost muritori (care nici măcar nu pot asculta rugăciunile noastre) pe lângă închinarea Creatorului? Cred că toată slavă și închinarea a fost direcționată greșit – a fost luată de la Dumnezeu și direcționată spre oameni.
Nu vreau să atac pe nimeni dar nici nu vreau să spun ce nu spune Biblia. Biblia spune în cele 10 porunci:

2 „Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos* din ţara Egiptului, din casa robiei.
3 Să* nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
4 Să* nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.
5 Să nu* te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos*, care* pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,
6 şi Mă îndur* până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exod 20)

Dumnezeu nu accceptă alți dumnezei cărora să te închini, indiferent de chipul care îl are, căci este un Dumnezeu gelos. Gelos deoarece doar El merită toată slava, cinstea și gloria! Căci așa ne rugăm în rugăciunea ”Tatăl Nostru”.
Dumnezeu este gelos pe ceea ce îi aparține și este doar a Lui. Și dacă dăm această cinste altor persoane Îl facem gelos și ajugem să atragem, cu succes, mânia lui Dumnezeu peste noi.
Nu este singura trimitere, iată ce transmite Moise și în cartea Deuteronom, capitolul 4:

10 Adu-ţi aminte de ziua* când te-ai înfăţişat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ; şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.”
11 Voi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Muntele* era aprins, şi flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori şi negură deasă.
12 Şi Domnul* v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul* cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar* un glas.
13 El Şi-a vestit* legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele zece* porunci; şi le-a scris pe* două table de piatră.
14 În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit* să vă învăţ legi şi porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
15 Fiindcă n-aţi văzut niciun chip* în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi* cu luare aminte asupra sufletelor voastre,
16 ca nu cumva să vă* stricaţi şi să vă faceţi* un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul* vreunui om sau chipul vreunei femei,
17 sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri,
18 sau chipul vreunui dobitoc care se târăşte pe pământ sau chipul vreunui peşte care trăieşte în apele dedesubtul pământului.
19 Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi* ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea* cerurilor, să fii târât să te închini* înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.

Este categoric înterzis să face vreun chip – fie că e de om sau femeie fiindcă poporul evreu nu a văzut nici un chip când le-a vorbit Domnul pe Munte la Horeb, când au primit cele 10 porunci.

Concluzie: Domnul dorește ceea ce merită – toată cinstea ca și Creator și Dumnezeu, unicul Dumnezeu și nu a cerut niciodată să I Se facă vreun chip pentru a fi venerat. Este ceva nou pentru evrei după ce au ieșit din Egipt.

Scop: Sa invatam azi trimiterea pe de rost.

Cati ani sunt de la Samuel la judecatori?

Întrebare:

Am citit articolul legat de cîţi ani au trecut de la facerea lumii până la Exod. Acum vă întreb -cam ce vârstă credeţi că are lumea, socotind anii de la facerea ei pina în zilele noastre?  Dacă se poate divizând în 2 perioade-una de la facere la venirea lui Isus si a 2-a de dupa nasterea Mântuitorului pâna azi. Tot citim pe internet articole fara temei  ,zic eu , ce afirmă ca vârsta Pământului e de nu ştiu câte milioane de ani, că de la Pământ la nu stiu ce stea/planeta sânt atâţia ani lumina, ca ei trimit mesaje în spatiu în speranţa că vor primi raspuns de la nu ştiu ce civilizaţii extraterestre.  Făra folos ,zic eu , de vreme ce Biblia nu mentioneaza alte planete create de Dumnezeu pe care sa trăiască alte creaţii ale Sale. Vă mulţumesc si Doamne ajuta!

Îmi cer scuze că răspund cu întârziere.

Într-un articol am prezentat anii ce au trecut de la facerea lumii până la scoaterea poporului evreu din robia egipteană. Am calculat că au trecut 2666 ani până la ieşirea poporului din Egipt.

De la ieşirea din Egipt până la intrarea în ţara Canaan au trecut 40 de ani.

Aceştea au fost anii în care poporul evreu mânca mana pe care le-o dădea Dumnezeu.

“Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci de ani, până la sosirea lor într-o ţară locuită; au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele ţării Canaanului.” (Exod 16:35)

Perioada judecătorilor a fost aproximativ 480 de ani.

Din motiv că nu se ştie anul naşterii lui Iosua  apare un interval de timp pe care-l putem presupune . Prima menţionare despre Iosua se face în Exod 17, atunci Moise îi porunceşte să ia câţiva oameni ca să lupte. Atunci era în a treia lună după ieşirea din Egipt.  Apoi în cartea Judecători 2:8 spune că Iosua a trăit 110 ani.

Câţi ani condus Iosua poporul evreu în ţara Canaan? Dacă presupunem că Iosua a avut 30 de ani în Exod 17, atunci la ieşirea din pustiu avea în jur de 70 de ani. Deci a condus poporul 40 de ani.Apoi mai este perioada în care au fost bătrânii care au văzut lucrările lui Dumnezeu.

Astfel anii care îi putem considera de la intrarea în Canaan inclusiv perioada judecătorile este aproximativ  480 de ani.

În cartea Faptele Apostolilor ,capitolul 13 aflăm un mic detaliu:

“Şi, după ce a nimicit şapte popoare în ţara Canaanului, le-a dat de moştenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători, până la prorocul Samuel. (Fapte 13 :19-20)

Vă propun un articol în care se fac aceste calcule : Perioada judecătorilor. Capitolele la care se fac referinţă sunt din cartea Judecătorilor.

Deci de la Adam până la ieşirea din Egipt au trecut 2666 ani apoi a urmat perioada de 40 de ani în pustie, şi apoi perioada cuprinsă în cartea Judecători – de aproximativ 480 de ani.
În total de Adam până la Samuel au trecut 3186 de ani.

(va urma)

Câţi ani au trecut de la Adam la ieşirea din ţara Egipt?

Întrebare:

“Câţi ani au fost de la începutul lumii până la potop?
Câţi ani au fost de la Adam până la Avraam?
De la Adam şi până la ieşirea poporului evreu din Egipt, câţi ani au fost?”

Să răspund pe rând:

1. Câţi ani au fost de la începutul lumii până la potop?

Ca să calculăm va fi necesar să adunăm toţi anii din cartea Geneza până la potot:

Genesa 5
3 La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i-a pus numele Set.
6 La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
9 La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
12 La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
15 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
25 La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
28 La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29 El i-a pus numele Noe.
32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Noe era de şase sute de ani când a venit potopul pe pământ. (Geneza 7:6)”

2. Câţi ani au fost de la Adam până la Avraam?

Geneza 11 ne ajută să calculăm anii de la potop până la Avraam.

“10 Iată spiţa neamului lui Sem: La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.
12 La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah.
14 La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.
16 La vârsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg.
18 La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.
20 La vârsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug.
22 La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.
24 La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah.
26 La vârsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.”

3. Câţi au au trecut de la Adam la ieşirea poporului evreu din Egipt?

De la Avraam până la Iacov au trecut 160 de ani:

““Avraam era în vârstă de o sută de ani la naşterea fiului său, Isaac.” (Geneza 21:5)
“Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan-Aram, şi sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă; şi Domnul l-a ascultat: nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei.Cel dintâi a ieşit roşu de tot, ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieşit fratele său, care ţinea cu mâna de călcâi pe Esau; şi de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de şaizeci de ani când s-au născut ei.” (Geneza25:20-26)”

La intrarea în Egipt Iacov a intrat la faraon , care l-a întrebat câţi ani are:

“Faraon a întrebat pe Iacov: „Care este numărul zilelor anilor vieţii tale?”
Iacov a răspuns lui faraon: „Zilele anilor călătoriei mele sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieţii mele au fost puţine la număr şi rele şi n-au atins zilele anilor vieţii părinţilor mei, în timpul călătoriei lor.””(Geneza 47:8-9)

Cartea Exod ne dă numărul exact de ani cât au stat poporul evreu în Egipt:

“Şederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci de ani.(Exod 12:40)”

Deci, de la Avraam până la ieşirea din ţara Egipt au trecut 720 de ani.
Dacă adunăm anii de la Adam la Avram (1946 ani) şi de la Avraam la ieşirea din Egipt (720 ani) vom avea 2666 de ani. Deci poporul evreu a ieşit din Egipt în, aproximativ, anul 2666 de la crearea lumii.

Dumnezeu se uită la noi din prisma a ceea ce vom fi

Uneori avem impresii greșite despre propria persoană, ba chiar permitem și altora să o aibă și nu facem nimic pentru a o corecta.
Suntem învățați să îndrăznim și e normal să o facem. Pentru a vă încuraja, vă voi prezenta trei persoane care fie au greșit,  fie se vedeau nevrednice de o anumită poziție care Dumnezeu le-a pregătit-o.

Aaron.

Îl găsim în poziția de mare preot, o persoană care mijlocea pentru popor și căreia îi vorbea Dumnezeu, dar nu totdeauna a fost așa. Aaron a fost un rob, născut rob și a trăit între robi. Când poporul a fost scos din Egipt, Aaron a fost totdeauna lângă Moise și atunci a început să se vadă liber și să gândească ca un om liber. După ce au trecut Marea Roșie s-au început nemulțumirile și cârtirile și aici Aaron nu a avut cea mai inspirată decizie. O decizie atât de greșită, că a dus la moartea a mii de oameni. În acea perioadă Dumnezeu a chemat pe Moise pe muntele Sinai și Moise a vorbit cu Dumnezeu 40 de zile.

„ 1Poporul, văzând că Moise* zăboveşte să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis*: „Haide! fă-ne un dumnezeu care să* meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.”
2. Aaron le-a răspuns: „Scoateţi* cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre, şi aduceţi-i la mine.”
3. Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron.
4. 
El* i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: „Israele! iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.”
5.Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a* strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!”
6. A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire*. Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace. (Exod 32)

Aaron nu a fost pedepsit, dar din cauza lui au murit 3000 de oameni.

25 Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu*, spre batjocura vrăjmaşilor săi;
26 s-a aşezat la uşa taberei şi a zis: „Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la el.
27 El le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra de la o poartă la alta, şi fiecare să* omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa.”
28 Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise; şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.
29 Moise* a zis: „Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!” (Exod 32)

Dumnezeu chiar îl pune în funcția de mare preot și nu-i mai aduce aminte despre greșeala lui.

Petru.

Cazul apostolului Petru este mai cunoscut căci el s-a lăsat de Domnul Isus de 3 ori în câteva ore.

Pocăința lui Petru a fost sinceră și profundă. Petru a fost afectat profund de greșeala sa, mai ales în contextul când fii lui Zebedei căutau să aibă poziții speciale în cer, iar Domnul Isus i-a spus că pe Petru va clădi Biserica Sa. După înviere, Domnul Isus îl caută intenționat și îl asigură de dragostea Sa.
Îngerul ce a apărut în fața femeilor în dimineața învierii a menționat pe Petru în mod special.

3 Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?”
4 Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.
5 Au* intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb, şi s-au înspăimântat.
6 El* le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră.
7 Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea: acolo Îl veţi vedea, cum* v-a spus.”
8 Ele au ieşit afară din mormânt şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi* n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.(Marcu 16)

Ghedeon.

Ghedeon primește o abordare diferită de mulțe persoane.

11 Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer*. Ghedeon*, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian.
12 Îngerul Domnului i S-a arătat* şi i-a zis: „Domnul este* cu tine, viteazule!”
13 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te*, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde* sunt toate minunile acelea* pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: „Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?” Acum Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!”

Ghedeon este numit viteaz, deși el încerca să ascundă grâul în teasc,ceea ce arăta mai mult neîncredere decât curaj. Dumnezeu îl numește viteaz nu din motiv că ar fi fost, ci pentru că va fi. Nu este prima dată când Ghedeon arată neîncredere, deși este pus în poziția de general și apoi conducător al poporului său.

Nu contează cât de mult ai greșit înaintea lui Dumnezeu, pocăința adevărată și hotărâtă te pune la dispoziția Lui pentru lucruri mari și frumoase. Prin Petru, Aaron și Ghedeon s-a făcut istorie, poporul a fost izbăvit de vrăjmași și  a avut loc renaștere spirituală. Cum a spus cineva,  „Dumnezeu iubește pocăința” și aș adăuga „și o așteaptă de la fiecare”.

ESTI CRESTIN? TE AMENDAM! ESTI CRESTIN? TE EXILAM …

Esti crestin? Te amendam. Esti crestin? Te exilam. Esti crestin? Te arestam. Esti crestin? Te concediem. Esti crestin? Te deprivam de drepturi. Esti crestin? Te reeducam. Si lista continua. Acesta e verdictul secularismului si al institutiilor lui impotriva crestinilor care isi manifesta credinta in spatiul public. Penalizarile pentru a fi crestin in zilele noastre cresc din zi in zi. Asta a fost dovedita din nou, fara echivoc, de evenimentele care s-au petrecut dincolo de Atlantic saptamina trecuta. Incidentele despre care scriem astazi au o tema comuna: exercitarea drepturilor crestinilor este penalizata. Ele sunt o simptoma a unei probleme despre care scriem mereu – secularismul e intolerant, iar structurile seculare discrimineaza la adresa crestinilor. Incidente de genul celor despre care scriem astazi le mentionam aproape saptaminal in scrisoarea noastra saptamanala de marti si la care va incurajam pe toti sa va abonati. Ea deschide ochii spre o realitate diferita, una care lipseste din media romana, si va tine la curent cu ultimele evenimente care ne afecteaza credinta in viata publica.

New Mexico: Esti Crestin? Te Amendam

Acesta e mesajul unei decizii judecatoresti emise pe 22 august de Tribunalul Suprem al statului american New Mexico. In 2006 o familie crestina, proprietara a unui studio de fotografie, a refuzat sa fotografieze ceremonia de “casatorie” a doua femei. Refuzul a fost motivat pe consideratii de constiinta si a convingerilor religioase a proprietarilor. Fiind refuzate, cele doua femei au dat studioul in judecata. Legea

New Mexico

nediscriminarii din New Mexico interzice refuzul serviciilor pe baza de orientare sexuala. Comisia Drepturilor Omului din New Mexico (The New Mexico Commission on Human Rights), al carei echivalent in Romania ar fi Consiliului National de Combatere a Discriminarii, i-a gasit pe fotografi vinovati de discriminare pe baza de orientare sexuala. Fotografii au facut recurs, iar dupa 6 ani, Tribunalul Suprem din New Mexico a dat castig de cauza lesbienelor. Libertatea religioasa si de constiinta a fotografilor crestini a fost declarata irelevanta. Nediscriminarea si egalitatea in drepturi, a declarat tribunalul, au prioritate in raport cu libertatea religioase si de constiinta.

Foarte ingrijoratoare, insa, sunt comentariile si analiza judecatorilor conform carora intr-un stat de drept libertatea religioasa, exprimata la nivel de actiune, este limitata cind e exercitata in detrimentul drepturilor altor persoane. (“In a constitutional form of government, personal, religios, and moral beliefs, when acted upon to the detriment of someone else’s rights, have constitutional limits.”) Individul e liber sa creada cum vrea, au spus judecatorii, dar cind actiunile lui intra in conflict cu drepturile altora, e necesara o acomodare.(“One is free to believe, think and speak as one’s conscience, or God, dictates. But when actions, even religiously inspired, conflict with other constitutionally protected rights, then there must be some accommodation”.)E irelevant, au afirmat ei, ca fotografii sunt constansi sa-si compromita credinta religioasa care le-a inspirat si definit viata. Compromisul e o consecinta necesara a faptului ca traim intr-o societata “multiculturala”. (“A multicultural, pluralistic society, one of our nation’s strengths, demands no less”.) Ba mai mult, compromisul e un pret pe care crestinul trebuie sa-l plateasca pentru a trai intr-un stat liber. (fotografii crestini “are free to think, to say, to believe, as they wish; they may pray to the God of their choice and follow those commandments in their personal lives wherever they lead. … But there is a price to pay, one that we all have to pay somewhere in our civic life. .. it is the price of citizenship”.)

Opinia judecatoreasca o puteti citi aici, iar citatele acestea se afla pe ultimele doua pagini ale opiniei:http://www.adfmedia.org/files/ElanePhotoNMSCopinion.pdf

Notati indeosebi ce declara tribunalul: credinta e doar atit – convingeri personale care pot fi exercitate la nivel personal, dar nu pot fi transpuse in actiuni in spatiul public. Asta reflecta ostilitatea secularismului fata de religie: religia este o chestiune privata, nu publica. Nu stim, insa, de nici un alt drept care nu poate fi exercitat in public. Exceptia e religia care, dupa ideologia secularista, poate fi practica doar in spatiul personal, nu public.

AFR va recomanda: Pa marginea deciziei Tribunalului Suprem din New Mexico va recomandam comentariul urmator: http://www.nationalreview.com/article/356539/clashing-claims-ryan-t-anderson

Esti Crestin? Te Reeducam

Un caz similar e pe rol in statul american Oregon unde o patiserie crestina a refuzat sa impodobeasca sala de nunta a unui cuplu homosexual cu torte, tot din motive de constiinta si convingeri religioase. Au fost si ei dati in judecata. Ministrul Muncii din stat a facut o afirmatie, cu privire la crestini, recomandind ca afacerilor lor sa nu fie inchise ci ei sa fie “reabilitati”. (“The goal is never to shut down a business. The goal is to rehalibitate”.) Citim printre randuri obiectivul sinistru al secularismului – munca crestinilor trebuie utilizata dar gandirea lor transformata sa accepte casatoriile homosexuale si homosexualitatea. Istoria pare sa se repete. Asa a fost in Uniunea Sovietica, China comunista si Romania. Inchisorile de la Sighet, Jilava si Canalul Dunarea-Marea Neagra sunt martore ale reeducarii crestinilor care s-au opus ideologiei seculariste si comuniste. Detalii despre incidentul din Oregon le puteti citi aici: http://www.ncregister.com/blog/joan-desmond/opponents-of-same-sex-marriage-need-rehabilitation#ixzz2cwe4ON28

Esti Crestin? Te Concediem

„O voce ce strigă în pustie”

Universitatile americane, care ar trebui sa fie cele mai tolerante si sa promoveze pluralismul si diversitatea de opinii, se afla in primul rind al discriminarii impotriva crestinilor care critica homosexualitatea si casatoriile homosexuale. Saptamina trecuta Dartmouth University, una din cele mai prestigioase universitati americane, a concediat un episcop anglican. Episcopul, originar din Malawi, a fost angajat sa conduca centrul universitar de spiritualitate, etica si dreptate sociala. Meteahna lui insa a fost tocmai locul de provenienta: Biserica Anglicana din Malawi se opune homosexualitatii si casatoriilor homosexuale. (notă personală. Pe emblema universității este scris „O voce ce strigă în pustie” sunt cuvintele lui Ioan Botezătorul și se face referire la promovarea valorilor creștine) Cu ani in urma acest episcop a criticat decizia Bisericii Episcopale din SUA de hirotonie a unui episcop homosexual. Dartmouth e un exemplu ingrijorator de cenzurare si persecutie a crestinilor care afirma valorile biblice in detrimentul celor seculare. Detalii privind acest incident le aflati aici: http://www.theamericanconservative.com/dreher/no-african-christians-apply-dartmouth/

Esti Crestin? Nu ai drepturi

Canada e cu un pas inaintea Americii privind discriminarea impotriva crestinilor. Recent, le Parti Quebecois din Quebec a lansat un proiect legislativ care sa interzica persoanelor religioase sa poarte simboluri religioase in public si angajatilor din domeniul public sa poarte simboluri religioase la locul de munca. Francezii secularisti din Quebec se inspira in actiunea lor discriminatorie de la francezii continentali care au institutionalizat laicismul in Franta. Laicismul insa nu este o doctrina seculara neutra, ci una care exclude religia din spatiul public si o transforma in intregime intr-o afacere personala. Exclude influenta religiei in politica, legislatie, moralitate, educatie, ori in spatiul public si institutiile publice. Secularistii englezi au scontat acelasi succes. Este legal pentru companiile engleze sa interzica portul simbolurilor religioase la locul de munca, iar Curtea Europeana a Drepturilor Omului, (a se citi: nu a companiilor!) a declarat aceasta prohibitie ca fiind nediscriminatorie. Va ganditi sa emigrati in Quebec? Lasati-va simbolurile religioase acasa. E posibil ca ajunsi la Montreal cu crucea la gat sa fiti arestati ori amendati in loc sa vi se spuna “bine ati venit”. Detalii privind proiectul legislativ din Quebec pot fi citite aici: http://www.ottawacitizen.com/opinion/op-ed/Quebec+bans+religion+from+public+square/8821970/story.html

Esti crestin? Iti indoctrinam copiii in homosexualitate

Un ultim incident s-a petrecut tot saptamina trecuta, dar in statul american New Jersey unde guvernatorul statului a semnat o lege care interzice consilierea adolescentilor care se lupta cu simtaminte homosexuale. Tot mai multi parinti crestini americani se plang ca unii dintre copiii lor, expusi mediei deocheate americane, se declara atrasi sexual de persoane de acelasi sex. Vreme de citeva decade parintii au desfasurat prin biserici asa numitele programe de “exod” din diverse patimi, alcool, fumat, pornografie ori homosexualitate. Unii psihologi au lansat programe speciale pentru a ajuta tinerii care nu doresc atractii homosexuale, sa-si revina la normal. Cu luni in urma California a devenit primul stat american care sa interzica prin lege consilierea ori ajutorarea adolescentilor sa se debaraseze de atractii homosexuale. Saptamina trecuta New Jersey a devenit al doilea stat, iar tot saptamina trecuta statul New York a initiat si el un proiect legislativ identic. Detalii aici: http://www.nydailynews.com/blogs/dailypolitics/2013/08/three-nys-dems-want-to-follow-nj-gop-gov-chris-christie-in-banning-gay-conve-0

Cine va castiga batalia?

Ascensiunea fara precedent din ultimii ani a drepturilor homosexualilor s-a facut in detrimentul libertatii religioase. Batalia inca continua, dar mai fiecare decizie judecatoreasca si initiativa legislativa se pronunta impotriva crestinilor. Crestinii pierd iar libertatea lor de constiinta si religioasa e tot mai subreda. Intrebarea tot mai des pusa este: va supravietui libertatea religioasa asaltului drepturilor homosexualilor? Subiectul acesta a facut obiectivul unui interviu acordat, pe 23 august, publicatiei americane National Review Online de un expert american in drept constitutional si libertate religioasa. Vi-l recomandam: http://www.nationalreview.com/corner/356560/will-religious-liberty-survive-same-sex-marriage-kathryn-jean-lopez

Lectii pentru Romania si crestini

Atentionam de multi ani comunitatea crestina din Romania privind pericolele care privesc libertatea noastra religioasa. Simtim o somnolenta privind acest subiect si chiar o oarecare incredere falsa ca “in Romania nu se va intimpla nici odata asa ceva.” Atentionare: gandirea aceasta e gresita. Daca diminuarea libertatii religioase in una din cele mai religioase tari din lume, SUA, se produce atit de rapid, acelasi trend va incepe sa bata si la usa Romaniei curind. E vremea sa ne trezim si sa pretuim ce avem.

Un pericol iminent pentru libertatea religioasa din Romania e proiectul legislativ initiat de dl Remus Cernea privind parteneriatele civile. El interzice “discriminarea” impotriva parteneriatelor homosexuale. Imaginati-va un cuplu homosexual cerindu-va sa le fotografiati “nunta” ori sa le inchiriati salile de nunti pentru a-si comemora uniunile. Imaginati-va cerindu-va sa le impodobiti sala de “nunta” cu flori, ori sa faceti catering pentru ceremoniile si uniunile interzise de Biblie. O veti face? Daca refuzati veti fi dati in judecata. Proiectul dlui Cernea impune patronilor sa acorde concediu obligatoriu cuplurilor homosexuale dupa “nunta”. Patroni crestini: cum veti reactiona cind vi se va cere sa faceti lucrul acesta?

Daca crestinilor din Romania inca nu le pasa, evenimente ca cele descrise astazi ii va forta sa le pese. Dar s-ar putea sa fie prea tarziu. S-ar putea ca trezirea sa se faca la un punct cind pierderea libertatii religioase ori a manifestarii credintei in spatiul public sa fie ireversibila. Auzim des comentariul: “Nu imi pasa. Cum ma afecteaza asta pe mine”? Acum e evident ca legiferarea lucrurilor rele ne afecteaza. Va reamintim ca Declaratia de la Timisoara promoveaza libertatea religioasa si drepturile crestinilor de a-si manifesta credinta in spatiul public. Puteti citi si semna Declaratia aici: http://www.alianta-familiilor.ro/decl_timisoara.php

Un alt pericol, dar la nivel unional, e directiva propusa pentru interzicerea “discriminarii” pe baza de “orientare sexuala” in prestarea de servicii. Acum poate intelegeti de ce acest proiect de directiva e foarte periculos pentru crestini. Proiectul nu a fost inca adoptat, Germania inca impotrivindu-se directivei. In 2009 AFR a inregistrat in Parlamentul European un memoriu de opozitie impotriva directivei.

sursa: AFR

#canada, #constiinta, #crestini, #drepturi, #germania, #homosexuali, #homosexualitate, #imoralitate, #pericol, #sua

Ce este un comportament stricat?

Ne este greu să credem că Dumnezeu care este dragoste poate urî ceva, însă Dumnezeu urăște păcatul. Expresia „Domnul urăște” este foarte des întâlnită în cartea Proverbe, deci din această carte vom putea vedea ce lucruri urăște Dumnezeu. Foarte intersant este faptul că Dumnezeu Își respectă propriile reguli și ceea ce urăște singur nu face.

broken_screen
Dumnezeu urăște oamenii stricați.

„ Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.” (Proverbe 3:32)

Ca să vedem la ce se referă Dumnezeu ca fiind un comportament stricat să vedem câteva trimiteri.
În primul rând aflăm că cei stricați nu vor ajunge în Împărăția lui Dumnezeu

„Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu” (Efeseni 5:5)

Cei stricați nu vor avea nici o moștenire în Împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă aici, pe pământ, se numesc creștini – ei nu vor avea partea de viața veșnică promisă de Dumnezeu. Acest comportament este pus în rând cu curvarii, lacomii și idolatri și pare a fi un păcat la fel de distructiv .
Comportament stricat înseamnă comportament idolatru:

„vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre,ca nu cumva să vă stricaţi şi să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei.” (Deoteronom 4:15b-16)

Idolatria este condamnată și în cele 10 porunci:

„Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” (Exod 20:3-6)

Comportament stricat este și comportamentul homosexual, astfel homosexualii din Ghibea sunt numiți în acest mod:

„ Pe când se înveseleau ei, iată că oamenii din cetate, nişte fii ai lui Belial, oameni stricaţi, au înconjurat casa, au bătut la poartă şi au zis bătrânului, stăpânul casei: „Scoate pe omul acela care a intrat la tine, ca să ne împreunăm cu el.”” (Judecători 19:22)

În ziua de azi sunt voci care afirmă că homosexualitatea este doar un mod alternativ de viață și reprezintă doar relații sentimentale, însă Biblia în repetate rânduri menționează că homosexualitatea este un comportament stricat chiar și oamenii din Sodoma au fost numiți stricați:

„dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi;” (2 Petru 2:6-7)

Idolatria și homosexualitatea sunt comportamente ce afectează pe cei din jur și mai mult de atât – ele nu doar afectează prezentul ci și viitorul.
Cum te relaționezi tu la Dumnezeu? Spui păcatului păcat – așa cum îi spune și Dumnezeu? Crezi că credința este doar o chestie personală? Crezi că homosexualitatea este doar un comportament ce trebuie acceptat?

De ce nu e bine să recurgi la avort ca şi soluţie?

În termenii de căutare pe blogul meu cineva a accesat următoarea afirmaţiie:

Vreau sa fac avort,sunt din Cojusna,r.Straseni

Ce spune Biblia despre valoarea vieţii umane?
În cartea Exod 21: 22-25 este descrisă o situaţie:

Dacă se ceartă doi oameni, şi lovesc pe o femeie însărcinată, şi o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă, pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărîrea judecătorilor. Dar dacă se întîmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mînă pentru mînă, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vînătaie pentru vînătaie.”

Care pedeapsa dacă femeia doar a născut mai devreme ?

 • să plătească o gloabă (o sumă de bani) hotărâtă de soţul femeii însărcinate.

Care va fi pedeapsa pentru vre-un handicap care îl va suferi copilul?

 • viaţă – pentru viaţă,

-picior- pentru picior,
-arsursă -pentru arsură,

 • rană pentru rană.

Deci viaţa fătului este/poate fi egalată doar cu viaţa unui om viu matur.

Cum se face un avort?

Câţiva ani în urmă am dorit să conving o fată să nu facă avort. I-am explicat că va regreta ,că are ocazia să dea naştere la o nouă fiinţă. Din păcate , nu m-a ascultat. Viaţa ei mai bună nu s-a făcut.
Aş vrea totuşi , persoanele care doresc să facă avort să asculte mărturia unei supravieţuitoare a avortului.


Mult aş dori ca nici o femeie/fată să nu facă acest pas. Gândiţi-vă că noi, cei care trăim, putem să facem alegeri în viaţă deoarece cândva părinţii noştri au ales ca noi să trăim.

Jertfele umane sunt permise de Biblie?

Jertfele(umane si animale) tin de religiile asa-zis pagane, dar voi aici admiteti mai sus descendenta pagana a crestinismului insusi.

Dar despre jertfele umane prezente in biblie de ce nu spuneti nicio vorba? Despre jertfirea fiicei lui Eftale catre d-nezeu in schimbul obtinerii victoriei in lupta?

În cartea Levitic sunt enumerate jertfele de animale cerute de Dumnezeu , precum şi scopul lor, iată câteva exemple:

„”Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă fie din turmă.Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; şi anume să-l aducă la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. „(Levitic 1:2-3)

„Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulţumire: Dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără cusur, înaintea Domnului. ” (Levitic3:1)

„”Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune: „Când va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute; şi anume: Dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea, şi prin aceasta a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un viţel fără cusur, ca jertfă de ispăşire pentru păcatul pe care l-a făcut. ” (Levitic4:2-3)

Atfel Dumnezeu a rânduit mai multe feluri de jertfe : de mulţumire, de mâncare , de ispăşire, pentru vină . Toate aceste jertfe făceau parte din Vechiul Legământ şi ele erau valabile până la Noul Legământ, adica până la venirea Domnului Isus.

„Dar în partea a doua(a cortului întâlnirii) intră numai marele preot, odată pe an, şi nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuşi şi pentru păcatele din neştiinţă ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul prea sfânt, nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul dintâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta, la desăvârşirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar nişte porunci pământeşti, date, ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi şi felurite spălături, până la o vreme de îndreptare.

Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta; şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi, să capete veşnica moştenire, care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nici o putere câtă vreme trăieşte cel ce l-a făcut.

De aceea şi întâiul legământ n-a fost sfinţit fără sânge.

Şi într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat sânge de viţei şi de ţapi, cu apă, lână stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul,

şi a zis: „Acesta este sângele legământului, care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.” De asemenea, a stropit cu sânge cortul şi toate vasele pentru slujbă.Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare. „(Evrei 9:7-22)

Deci , jertfele din perioada Vechiului Testament :

-nu curăţeau cugetul ci doar trupul,

-erau aduse de preoţi, şi cea de ispăşirea pentru norod era adusă de marele preot o dată în an. şi cu sânge de animal.

 • fără vărsare de sânge nu este iertare.

Însă Domnul Isus:

 • S-a adus pe Sine ca jertfă, căci jertfele din perioada Vechiului Testament arătau la Jertfa Supremă – la Domnul Isus.
 • o dată pentru totdeauna (deci acum nu mai este nevoie de jerfe animale).
 • prin jertfa Sa Isus Hristos a întemeiat un Legământ Nou.

Haideţi să vedem pasajul în care s-a Iefta a adus ca jertfă pe fiica sa:

„Iefta a făcut o juruinţă Domnului, şi a zis: „Dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon, oricine va ieşi pe porţile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiii lui Amon, va fi închinat Domnului, şi-l voi aduce ca ardere de tot.”

Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon, şi Domnul i-a dat în mâinile lui.

Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere, de la Aroer până spre Minit, loc care cuprindea douăzeci de cetăţi, şi până la Abel-Cheramim. Şi fiii lui Amon au fost smeriţi înaintea copiilor lui Israel.

Iefta s-a întors acasă la Miţpa. Şi iată că fiica sa i-a ieşit înainte cu timpane şi jocuri. Ea era singurul lui copil; n-avea fii şi nici altă fată.

Cum a văzut-o, el şi-a rupt hainele, şi a zis: „Ah! fata mea! adânc mă loveşti şi mă tulburi! Am făcut o juruinţă Domnului, şi n-o pot întoarce.” Ea i-a zis: „Tată, ai făcut o juruinţă Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ţi-a ieşit din gură, acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmaşii tăi, pe fiii lui Amon.” Şi ea a zis tatălui său: „Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă duc să mă pogor în munţi, şi să-mi plâng fecioria cu tovarăşele mele.” „

(Judecători11:30-37)

Iefta a făcut o juruinţă Domnului se pare că mai mult în grabă, în dorinţa lui de a fi plăcut Domnului. Însă ceea ce nu şita el e că poţi răscumpăra oamenii aducşi ca jertfă:

„Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le:

,Când se vor face juruinţe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului, după preţuirea ta.Iar preţuirea pe care o vei face unui bărbat de la douăzeci până la şaizeci de ani, să fie de cincizeci de sicli de argint, după siclul sfântului locaş: dacă este femeie, preţuirea să fie de treizeci de sicli.De la cinci până la douăzeci de ani, preţuirea să fie de douăzeci de sicli pentru un băiat, şi de zece sicli pentru o fată. De la o lună până la cinci ani, preţuirea să fie de cinci sicli de argint pentru un băiat, şi de trei sicli de argint pentru o fată. De la şaizeci de ani în sus, preţuirea să fie de cincisprezece sicli pentru un bărbat, şi de zece sicli pentru o femeie.Dacă cel ce a făcut juruinţa este prea sărac ca să plătească preţuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot, să-l preţuiască; şi preotul să facă o preţuire potrivit cu mijloacele omului aceluia. „(Levitic 27:1-8)

Pur şi simplu Iefta nu cunoştea bine Scripturile. Uneori dorinţa noastră de a sluji lui Dumnezeu ne impune parcă să facem anumite promisiuni lui Dumnezeu, promisiune pe care , posibil, nu le vom putea ţine. Din acest motiv este foarte important să studiem Biblia, pentru a nu face lucruri neplăcute lui Dumnezeu.

Tu cum cunoşti Sfintele Scripturi?

Ori le cunoşti superficial şi doar din dorinţa de a porni o ceartă?

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le:
Leviticul 27:2
,Când se vor face juruinţe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului, după preţuirea ta.
Leviticul 27:3
Iar preţuirea pe care o vei face unui bărbat de la douăzeci până la şaizeci de ani, să fie de cincizeci de sicli de argint, după siclul sfântului locaş:
Leviticul 27:4
dacă este femeie, preţuirea să fie de treizeci de sicli.
Leviticul 27:5
De la cinci până la douăzeci de ani, preţuirea să fie de douăzeci de sicli pentru un băiat, şi de zece sicli pentru o fată.
Leviticul 27:6
De la o lună până la cinci ani, preţuirea să fie de cinci sicli de argint pentru un băiat, şi de trei sicli de argint pentru o fată.
Leviticul 27:7
De la şaizeci de ani în sus, preţuirea să fie de cincisprezece sicli pentru un bărbat, şi de zece sicli pentru o femeie.
Leviticul 27:8
Dacă cel ce a făcut juruinţa este prea sărac ca să plătească preţuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot, să-l preţuiască; şi preotul să facă o preţuire potrivit cu mijloacele omului aceluia.

Exodul 30:10 versus Noul Testament – Evrei 9:15-16

Vechiul Testament – Exodul 30:10 versus Noul Testament – Evrei 9:15-16
Restrictia accesului la Dumnezeu este ridicata. Se elimina nevoia de jertfe animale, care in prima instanta era necesara pentru accesul la Dumnezeu.

Unul din cititorii blogului a menţionat despre o aparentă contradicţie în Sfintele Scripturi – între versetele de la Exod şi din cartea Evrei.

În perioada Vechiului Testament ispăşirea pentru popor o făcea marele preot o dată în an, şi ispăşirea se făcea cu sângele animalelor.

„Numai odată pe fie care an, Aaron va face ispăşire pe coarnele altarului. Ispăşirea aceasta o va face odată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispăşirea păcatului, printre urmaşii voştri. Acesta va fi un lucru prea sfânt înaintea Domnului.” (Exodul 30:10 )”

Iată explicaţia dată în Noul Testament:
„Legămîntul dintîi avea şi el porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un locaş pămîntesc de închinare. ‘n adevăr, s’a făcut un cort. ‘n partea dinainte, numită ,,Locul Sfînt„, era sfeşnicul, masa şi pînile pentru punerea înaintea Domnului; după perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema ,,Locul prea sfînt„.El avea un altar de aur pentru tămîie, şi chivotul legămîntului, ferecat peste tot cu aur. ‘n chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise, şi tablele legămîntului. Deasupra erau heruvimii slavei, cari acopereau capacul ispăşirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamăruntul despre aceste lucruri.
Şi după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoţii cari fac slujbele, intră totdeauna în partea dintîi a cortului.
Dar în partea a doua intră numai marele preot, odată pe an, şi nu fără sînge, pe care îl aduce pentru sine însuş şi pentru păcatele din neştiin ă ale norodului.
Prin aceasta, Duhul Sfînt arăta că drumul în Locul prea sfînt, nu era încă deschis cîtă vreme sta în picioare cortul dintîi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, cînd se aduc daruri şi jertfe, cari nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta, la desăvîrşirea cerută de cugetul lui.
Ele sînt doar nişte porunci pămînteşti, date, ca toate cele privitoare la mîncări, băuturi şi felurite spălături, pînă la o vreme de îndreptare.
Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvîrşit, care nu este făcut de mîni, adică nu este din zidirea aceasta; şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o răscumpărare vecinică.
Căci dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!
Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legămînt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legămîntul dintîi, cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le-a fost făgăduită.” (Evrei 9:1-15)

Să vedem care sunt diferenţele dintre cele două jertve: jertva adusă de marele preot şi cea adusă de Domnul Isus:
-marele preot intra în fiecare an pe când Domnul Isus a intrat o dată şi pentru todeauna în locul Prea Sfânt.

 • marele preot intra în locaşul de pe pamant însă Domnul Isus a intrat în locaşul ceresc.
 • lucrurile din vechime erau o asemănare , ele arătau la Domnul Isus.

Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta, la desăvârşirea cerută de cugetul lui. „

 • toate aceste porunci sunt până la o vreme.
 • marele preot intra o dată în an cu sângele animalelor care-l aducea pentru păcatele din neştiinţă a poporului , iar Domnul Isus a intrat în Locul preasfânt ceresc, odată pentru totdeauna , cu propriul sânge, ca oamenii să capete o răscumpărare veşinică,
 • astfel Domnul Isus a instaurat un nou legământ.

Ce înseamnă că Soarele şi Luna s-au oprit pentru jumate de zi?

Uite ca tocmai mi-a mai venit o intrebare in cap:
“Opreşte-te, soare, asupra Gabaonului, Şi tu, lună, asupra văii Aialonului!””
Esti amabil sa-mi spui ce inseamna asupra si unde se aflau Gabaonul si valea Aialonului?
In mod logic cele doua locatii ar fi trebuit sa fie in locuri opozabile ale terrei(dar vechii israeliti nsetiind ca pamantul e rotund….discutia devine tampa). Esti capabil sa cerzi ca soarele si luna(iti repet ca soarele e fis in sistemul solar asa ca nu se putea opri) puteau sta deasupra unor regiuni aflate la sa zicem 2.000 km?! Drept sa-ti spun nu ma mai poate mira nimic la cate ineptii am auzit.”

Pasajul cu pricina se află în cartea Iosua capitului 10:12-15.
Este descrisă o luptă care a avut-o poporul lui Israel cu Amoriţii înainte să intre în ţara promisă :

„Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe Amoriţi în mâinile copiilor lui Israel, şi a zis în faţa lui Israel: „Opreşte-te, soare, asupra Gabaonului, Şi tu, lună, asupra văii Aialonului!” Şi soarele s-a oprit, şi luna şi-a întrerupt mersul, până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului, şi nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă. N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel. Şi Iosua şi tot Israelul împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghigal.”

Dacă ne uităm la harta Ţării Canaan , atunci vedem că aceste două locuri sunt foarte apropiate de Ierusalim:

De fapt se pare că Gabaon se află chiar în apropierea văii Aialon, dacă nu chiar în valea Aialon, dar nicidecum la 2000 de km!
Ca să răspund cititorului – faptul că Iosua a menţionat două locuri vecine îmi permite să afirm că expresia :„Opreşte-te, soare, asupra Gabaonului, Şi tu, lună, asupra văii Aialonului!” arată ca în acea zi(seară) pe cer să fi apărut şi Luna şi Soarele, cum se întâmplă foarte des.

Ce implică oprirea Pământului în loc.

Primele polemici asupra acestui subiect au fost între Galileo şi Biserica Catolică , foarte interesante sunt argumentele lui Galileo – cum argumentează că Pământul se roteşte în jurul Soarelui cu ajutorul acestui pasaj.
Dacă ziua a stat în loc înseamnă că Soarele s-a oprit pe bolta cerească. Acest lucru poate fi posibil în cazul în care Pământul s-ar fi oprit în loc. Tocmai aici este minunea – Pământul se roteşte în jurul axei sale cu o viteză la exuator de 465 m/s, iar în jurul Soarelui cu aproximativ 30 km/s, ca să opreşti totul fără ca să zboare nimic de pe Pământ – trebuie o minune.

Care este legătura dintre Big- bang şi formarea planetelor

„Inca lipseste legatura dintre BigBang si formarea planetelor.”

Acest comentariu este de la un cititor al blogului în care doreşte să-i aduc argumente pentru faptul că Big Bang explică formarea planetelor.

Biblia vorbeşte despre formarea Pământului.
În cartea Genesa capitolul 1 , Biblia preintă evoluţia evenimentelor din prima săptămână de existenţă a Pământului. În cele şase zile de creaţie Dumnezeu a creat Pământul şi tot ce e pe el, şi tot universul.
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. ” (Genesa 1:1-2)

Din motiv că în versetul 1 este scris că la „la început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul ” mulţi se grăbesc să afirme că Pământul la început deja exista. Biblia nu vorbeşte doar în acest pasaj despre creaţie, iată încă un pasaj:
Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.” (Exod 20:11)
Cert este că la început – s-a referit la prima zi a creaţiei.

Ce spune teoria „Big Bang”?
Convingerea unora despre Big- bang este foarte puternică. Iată care este concepţia ei pe scurt:
Big Bang este termenul folosit pentru descrierea exploziei uriase despre care cercetatorii cred ca a avut loc acum 15 miliarde de ani, si a creat universul.Materie, energie, spatiu si timp – toate se vede ca au fost create intr-o fractiune de secunda, cu miliarde de ani in urma, cand a avut loc o explozie colosala, numita Big Bang, care a creat o caldura extraordinara.
Nimeni nu stie ce a cauzat Big Bangul si nu putem sti ce a fost inaintea lui. Insa chiar dupa eveniment, se crede ca universul era un nod de particule strans unite, de zece mii de milioane de grade celsius.
Din acel moment, universul a inceput sa se extinda si sa se raceasca. Prima data s-a format hidrogenul si heliul (cei mai comuni atomi din univers) . In timpul urmatorului miliard de ani s-au format primele stele si galaxii, alaturandu-se datorita fortei de gravitatie. In final, au inceput sa se formeze planetele.
„(unul din referate la această temă)
Un autor afirmă că „Majoritatea oamenilor de ştiinţă sunt de acord că Pământul şi celelalte planete stâncoase din sistemul solar s-au format dintr-un disc de gaz şi de praf. De-a lungul timpului, particulele microscopice de praf s-au unit, formând corpuri de dimensiunea unor roci mici. Aceste roci s-au transformat în bolovani, apoi planete de dimensiuni mici, pentru a deveni în final planete desăvârşite.”

Vă propun să vedeţi aici şi deficienţele conceptului de Bib Bang.

Cortul întâlnirii este imaginea adevăratului cort.

După ce poporul evreu a părăsit Egiptul a rămas în pustiu timp de 40 de ani , pentru neascultarea lor. În această perioadă Dumnezeu a dat poruncile Sale poporului Său.

Atunci când Moise a urcat pe muntele Sinai şi a stat acolo timp de 40 de zile Dumnezeu i-a vorbit :

„Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.” (Exod 25:8-9)

Acest cort era chipul/ imaginea altui cort , a acelui pe care Dumnezeu i l-a arătat lui Moise.

„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.” (Evrei 8:1-2)

Adevăratul cort nu se afla pe pământ şi nici nu a fost creat de oameni ci de Dumnezeu. Adevăratul cort se află în cer şi are ca Mare Preot pe Domnul Isus.

Iată înstrucţiunile care le-a primit Moise referitor la cort (de menţionat că aproape fiecare verset începe cu expresia „Cum poruncise lui Moise Domnul”)

În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, Cortul era aşezat.
Moise a aşezat Cortul; i-a pus picioarele, a aşezat scândurile şi verigile şi a ridicat stâlpii.
A întins învelitoarea care slujea de acoperiş deasupra Cortului, şi pe deasupra a pus învelitoarea acoperişului Cortului, cum poruncise lui Moise, Domnul.


Apoi a luat mărturia şi a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot şi a aşezat capacul ispăşirii deasupra chivotului.
A adus chivotul în Cort; a atârnat perdeaua despărţitoare înaintea lui şi a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise, Domnul.

A aşezat masa în Cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a Cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru; şi a pus pe ea pâinile, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise, Domnul.
Apoi a aşezat sfeşnicul în Cortul întâlnirii, în faţa mesei, în partea de miazăzi a Cortului;şi i-a aşezat candelele, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise, Domnul.


Apoi a aşezat altarul de aur în Cortul întâlnirii în faţa perdelei dinăuntru; a ars pe el tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise, Domnul.
A aşezat perdeaua la uşa Cortului.
A aşezat altarul pentru arderile de tot la uşa locaşului Cortului întâlnirii; şi a adus pe el arderea de tot şi jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise, Domnul.

A aşezat ligheanul între Cortul întâlnirii şi altar şi a pus în el apă pentru spălat. Moise, Aaron şi fiii lui şi-au spălat mâinile şi picioarele în el; când intrau în Cortul întâlnirii şi se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise, Domnul.
Apoi a ridicat curtea împrejurul Cortului şi altarului şi a pus perdeaua la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.” (Exod 40)

Expresia „Cum poruncise lui Moise Domnul” arată că Dumnezeu a învăţat poporul să Se închine Lui, că Dumnezeu doreşte o închinare după voia Sa nu cum dorim noi.Uneltele din interiorul cortului – toate arătau la faptul că Dumnezeu ne învaţă să ne închinăm Lui .

Pe parcurs vom vedea cum oamenii au schimbat semnificaţia celor puse de Dumnezeu şi au început să-şi dea porunci după urechea lor.

Cum este închinarea ta? Este potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu?

#inchinare, #biblia, #cort, #dumnezeu

Drepturile omului mai bune ca cele 10 porunci ?

Daca asemuiesti lupta oamenilor astora(a homosexualilor ) cu cea a negrilor pentru egalitate intelegi mai bine.
e acelasi lucru, asa cum biblia incurajeaza sclavia si oamenii nu mai tin legal sclavi asa orientarea sexuala e un non-issue.

Si mai trebuie sa citesti drepturile omului, sunt o chestiune simpla si extrem de logica. mult mai buna decat 10 porunci fara sens.

Acest comentariu l-am primit recent şi este ca replică tuturor creştinilor care nu acceptă homosexualitatea .
Chiar recent am găsit un articol referitor la cele zece porunci pe portalul moldovacrestina.net:

„Cunoşti cele 10 porunci? Foarte rar am întâlnit oameni care ar fi putut să mi le spună pe toate pe dinafară? Dar cum ai putea să-ţi trăieşti viaţa în conformitate cu ele, dacă nici măcar nu le cunoşti.

Să ţi le spun aşa cum le găsim scrise în a doua carte din Biblie, Exodul, la capitolul 20, versetele 1 – 17:

 1. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
 2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
 3. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.
 4. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
 5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
 6. Să nu ucizi.
 7. Să nu preacurveşti.
 8. Să nu furi.
 9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
 10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.

Primele patru reglementează relaţia omului cu Dumnezeu şi ultimele 6 ţin de relaţia noastră cu aproapele, adică cu ceilalţi oameni.

Când a fost întrebat de către un învăţător al Legii Vechiului Testament, care este cea mai mare poruncă lăsată de Dumnezeu, Mântuitorul, le-a rezumat aceste 10 porunci în două şi i-a răspuns:

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” (Matei 22:37-40)

Cum îndeplineşti tu acele 10 porunci în viaţa ta? Cum se manifestă dragostea ta faţă de Dumnezeu? Cum este dragostea ta faţă de aproapele? Ce faci pentru Dumnezeu şi ce faci pentru aproapele tău?”

Iată ce spun drepturile omului :

Voi prezenta doar câteva articole din declaraţia drepturilor omului :

Articolul 2.

Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate în prezenta declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte împrejurari.
În afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sunt independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari de suveranitate.

Articolul 7

Toti oamenii sunt egali în fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala împotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta declaratie si împotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

Însă cum am menţionat , homosexualiii discriminează heterosexualii încălcând astffel ceea pe ce se înseamnă drepturile omului .

Articolul 16.
 1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie în ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea casatoriei, în decursul casatoriei si la desfacererea ei.
 2. Casatoria nu poate fi încheiata decât cu consimtamântul liber si deplin al viitorilor soti.
 3. Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si adre dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.

Homosexualii încalcă drepturile omului la care fac apel : articolul 16 prevede căsătoria dintre un bărbat şi o femeie .

Desigur că dacă nu vor schimba şi declaraţia dreptului omului … . Dacă se va întâmpla aşa ceva vre-o dată , atunci va trebui denumită în „Declaraţia dreptului homosexualului ” .
O mare deosebire face între cele 10 porunci şi declaraţia dreptului omului :

 • cele 10 porunci sunt neschimbate şi sunt date de Creatorului omului .
 • cele zece porunci tratează şi relaţia omului cu Dumnezeu , nu numai relaţia om -om . Superioară este relaţia omului cu Dumnezeu şi motivaţia ascultării este frica de Domnul nu pedeapsa de organizaţiile internaţionale .
 • cele 10 porunci promovează dragostea faţă de oameni.
 • cele zece porunci sunt aceleaşi pentru toţi şi nimeni nu este avantajat şi nici dezavantajat dacă le respectă .

#dumnezeu, #educatie, #societate

Cum să procedezi creştineşte în aceste vremuri grele pentru Moldova?

Femeie in rugaciune la sediul Presedintiei din Chisinau la 7 aprilie 2009

Ce s-a întâmplat ieri, 7 aprilie, nu s-a mai întâmplat nici odată în Moldova. Nu am fi crezut nimeni că indignarea unui popor paşnic şi liniştit poate să ajungă până acolo ca mulţimea să privească cu furie şi mulţumită cum ardeau şi erau devastate clădirile Parlamentului şi a sediului Preşedinţiei. Cu durere în inimă am privit fiind la faţa locului. Am întâlnit acolo în piaţă şi pe alţi creştini cu frică de Dumnezeu, care priveau cu îngrijorare şi nu ştiau cum să procedeze. Iată câteva lucruri care suntem datori şi se aşteaptă de la noi să le facem în aceste vremuri grele.

Informează-te şi nu crede minciunile

Este foarte greu de înţeles cine sunt acum vinovaţii, de aceea fii atent şi nu crede minciunile care sunt răspândite. Caută să te informezi bine şi judecă la rece înainte ca să-ţi faci concluziile. Eu am privit cu atenţie reportajele video de la JurnalTV care prezintă integral tratativele între liderii opoziţiei cu preşedintele Voronin şi reprezentanţii guvernării comuniste, apoi am privit şi conferinţa de presă care au avut-o Serafim Urecheanu, Marian Lupu, Dorin Chirtoacă şi Vlad Filat. Fără să le dea acces liderilor opoziţiei la postule de radio şi televiziune, guvernarea a răspândit zvonuri că liderii partidelor de opoziţie au organizat acţiunile de protest.

Nu te lua după mulţime ca să faci rău

Spiritul mulţimii este foarte periculos şi afectează rău pe om, făcându-l gata să comită orice fel de crimă. Nu au nici o îndreptăţire cei ce au devastat clădirile Preşedinţiei şi Parlamentului, mai ales când acolo nu era nimeni care ar fi putut să le răspundă la revendicările lor. Dumnezeu a scris în Sfintele Scripturi o poruncă care spune:

Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. (Exodul 23:1-2)

Fii în rugăciune

Aceasta este puterea creştinilor, care nu este cunoscută altora, dar pe care noi am experimentat-o şi o experimentăm în fiecare zi. Unii din cei ce protestează s-au pornit să facă schimbarea necesară în ţară fără să se gândească şi să apeleze la Dumnezeu care a spus:

Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn. (Psalmul 127:1-2)

Dacă nu venim la Dumnezeu să cerem ajutor şi izbăvire, dacă acţionăm ca şi naţiune fără să ne pese de voia Lui, să nu ne trezim că am instaurat un rău şi mai mare după aceste evenimente, cum ar fi dictatura. De aceea, să ne rugăm singuri şi să fim acum într-un spirit de rugăciune pentru ţară. Să ne rugăm ca să le zădărnicească Dumnezeu planurile celor răi pentru că este prea suspicioasă liniştea guvernării în timp ce au fost devastate aceste două clădiri importante ale statului. Spuneţi la toţi prietenii, veniţi să vă rugaţi cu familiile, cu vecinii, cu toată biserica. Pentru că mulţi vor merge în piaţă, vă îndemn pe toţi să formaţi grupe mici acolo, să vă rugaţi printre oameni, pentru oameni şi să invitaţi oamenii să se roage cu voi.

Realizează cauza adevărată a nenorocirii

Este adevărat că sunt multe pricinile care au adus la acest dezastru pe care îl trăim astăzi, dar păcatele noastre, ale naţiunii întregi, sunt principala cauză, aşa cum spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură:

Poporul acesta însă are o inimă dârză şi răzvrătită; se răscoală şi pleacă, şi nu zic în inima lor: „Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie şi târzie şi ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriş.” Din pricina nelegiuirilor voastre n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi. Căci în poporul Meu sunt oameni răi; ei pândesc ca păsărarul care întinde laţuri, întind curse şi prind oameni. Cum se umple o colivie de păsări, aşa se umplu casele lor prin vicleşug; aşa ajung ei puternici şi bogaţi. Se îngraşă, lucesc de grăsime; întrec orice măsură în rău, nu apără pricina, pricina orfanului, ca să le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiţi. Să nu pedepsesc Eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea popor? (Ieremia 5:23-29)

Spune şi altora ca să ştie că adevărata cauză a nenorocirilor prin care trecem sunt păcatele noastre ca şi naţiune.

Cheamă oamenii la pocăinţă

Când ţara lui trecea printr-o foarte mare încercare din pricina păcatelor locuitorilor, proorocul Ieremia s-a rugat pentru poporul său astfel:

S-a dus bucuria din inimile noastre, şi jalea a luat locul jocurilor noastre. A căzut cununa de pe capul nostru! Vai de noi, căci am păcătuit! Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii, este din pricină că muntele Sionului este pustiit, din pricină că se plimbă şacalii prin el. Dar Tu, Doamne, împărăţeşti pe vecie; scaunul Tău de domnie dăinuie din neam în neam! Pentru ce să ne uiţi pe vecie şi să ne părăseşti pentru multă vreme? Întoarce-ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară! Să ne fi lepădat Tu de tot oare şi să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult? (Plângerile lui Ieremia5:14-22)

Să luăm exemplul lui Ieremia ca să chemăm pe toţi din naţiunea noastră la pocăinţă şi să ne rugăm pentru pocăinţa poporului nostru. Aşa să ne ajute Dumnezeu.

preluat : moldovacrestina.net

#dumnezeu, #moldova, #pericol

Dumnezeu care vindecă (Iehova rafa)

În Vechiul Testament , Dumnezeu S-a prezentat sub mai mute nume : Adonai , Elohim , El Şadai , El Roi , El Elion , Iehova . Fiecare din aceste nume arată o latură a caracterului lui Dumnezeu .

În articolul de azi voi prezenta numele Iehova rafa , ceea ce înseamnă Dumnezeu care vindecă .

Interesant este faptul că în ultumul timp tot mai des se aude despre epidemii care cuprind ţări întregi , de boli care afectează mulţi oameni şi , se pare , că încă nu şi-au găsit leacul . Interesant este faptul că Dumnezeu Se prezintă în Biblie ca un Mare medic ,deci să vedem ce vindecă El .

Ce vindecă Dumnezeu .

Sfânta Scriptură ne redă cazul împăratului Ezechia care era bolnav de moarte :

În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Rînduieşte ce ai de rînduit casei tale, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.„…

Isaia, care ieşise, n’ajunsese încă în curtea din mijloc, cînd cuvîntul Domnului i-a vorbit astfel: ,,’ntoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Ţi-am auzit rugăciunea, şi ţi-am văzut lacrămile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. (2 Împăraţi 20:1,4-6)

Dumnezeu poate vindeca boli de moarte , chiar şi acelea care nu pot fi vindecate de doctori . În multe cazuri Dumnezeu a vindecat , chiar şi în zilele noastre . Dumnezeu nu a vindecat doar în trecut dar face acest lucru şi în prezent .

Vindecă orice rană şi durere .

„De ce te plîngi de rana ta, de durerea, pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! Totuş, toţi cei ce te mănîncă vor fi mîncaţi, şi toţi vrăjmaşii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jăfuiesc vor fi jăfuiţi, şi voi da pradă pe toţi cei ce te prădează. Dar te voi vindeca, şi îţi voi lega rănile, zice Domnul. Căci ei te numesc: ,Cel izgonit,` ,Sionul acela de care nimănui nu-i pasă.„”(Ieremia 30:15-17)

Vindecă şi bolile de naştere .

În timpul în care Domnul Isus a fost pe pământ a întâlnit un orb din naştere şi l-a vindecat .

„Cînd trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: ,,’nvăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s’a născut orb?„ Isus a răspuns: ,,N’a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s’a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.” (Ioan 9:1-3)

Dumnezeu cu adevărat vindecă toate tipurile de boli , chiar şi a înviat morţii . Însă cel mai grav că nu toţi realizează care este cauza bolii … şi reacţionează greşit .

Cauza bolii .

Cele mai frecvente menţiuni ale cauzei sunt păcatul . Păcatul din viaţa noastră poate fi o cauză a bolii care o purtăm în trupul nostru (vreau să menţionez din start că nu e singura cauză ).

În cazul orbului , ucenicii lui Isus L-au întrebat ,,Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s’a născut orb?„

Cel mai grav este că păcatele părinţilor pot afecta copii . Ca şi părinte realizezi tu acest lucru ?

„De ce te plîngi de rana ta, de durerea, pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! ( Ieremia 30:15 )

În cazul împăratului David , când a poruncit numărătoarea copiilor (ceea ce nu trebuia să facă ) Dumnezeu a pedepsit tot poporul . Pentru neascultarea împăratului a suferit tot poporul .

„ Du-te şi spune lui David: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,’ţi pun înainte trei urgii; alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.„ Gad s’a dus la David, şi i-a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Primeşte: sau trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de protivnicii tăi şi atins de sabia vrăjmaşilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului şi ciuma să fie în ţară şi îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ţinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete.„ David a răspuns lui Gad: ,,Sînt într’o mare strîmtorare! Să cad în mînile Domnului, căci îndurările Lui sînt nemărginite; dar să nu cad în mînile oamenilor!„ Domnul a trimes ciuma în Israel, şi au căzut şaptezeci de mii de oameni din Israel.”(1 Cronici 21:10-14)

O altă cauză a bolii poate fi şi cauzele naturale (lipsa de alimentare coretă , accident ) aşa cum a fost şi cazul lui Timotei care suferea de boli de stomac . De obicei misionarii investesc în vestirea Evangheliei timpul lor , efortul lor dar şi sănătatea lor .

Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi cîte puţin vin, din pricina stomahului tău, şi din pricina deselor tale îmbolnăviri.” (1 Timotei 5:23 )

Ţin să specific că vinul era considerat ca şi medicament (în cantităţi reduse ).

Cum să te vindeci .

Sunt câţiva paşi care trebuie să-i faci :

– să asculţi cu luare aminte de glasul Domnului ,

– să faci ce este bine înaintea lui Dumnezeu ,

– să asculţi de poruncile Lui ,

– să păzeşti toate poruncile Lui.

El a zis: ,,Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; căci Eu sînt Domnul, care te vindecă.„”(Exod 15:26)

– să te rogi lui Dumnezeu .

– să te smereşti ,

– să te abaţi de la căile tale rele .

dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.”(2 Cronici 7:14)

– să apelezi la Dumnezeu căci „tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile.”

– să mori faţă de păcat . Să renunţi la obiciurile tale rele ,la orice mod de viaţă păcătos .

El (Isus) a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.”(1 Petru 2:24)

-să nu neglijezi medicamentele . Dumnezeu nu afirm că medicamentele sunt de prisos , chiar folosirea lor este încurajată .Dumnezeu lucrează în multe feluri .

În concluzie : cauzele bolii sunt ,de obicei , păcatul din viaţa noastră sau un mod nesănătos de viaţă însă Dumnezeu poate da vindecare în orice situaţie .

Din păcate mulţi tineri care sunt dezamăgiţi şi suferă nu ştiu că Dumnezeu poate să le vindece inima şi sufletul de orice dezamăgire (căci El nu a dezamăgit pe nimeni) şi să dea bucurie şi pace celor ce cred în Isus ca Domn şi Mântuitor .

Dacă eşti bolnav este bine să te cercetezi în faţa lui Dumnezeu şi dacă este nevoie să-ţi ceri iertare pentru păcatul comis şi să renunţi la el .

#biblia, #dumnezeu, #inima, #isus, #pacat

Etica folosirii computerului

În zilele noastre calculatorul a luat o amploare foarte mare .În jurul a 30% -50% din populaţie are computer şi majoritatea din ei îl folosesc într-un mod iraţional, pentru a-şi satisface nevoile trupului, firii pămînteşi.Pe zi ce trece computerul începe să devină pentru om un idol, este un lucru care te face să fii dependent, de care deja eşti lănţuit şi devine din ce în ce mai greu de a te lăsa de acest viciu.Dacă nu încerci să foloseşti eficient computerul pentru a nu deveni un rob al lui şi de a nu te lăsa obsedat de acest lucru care conţine în el lucruri murdare, cum ar fi: pornografia şi alte lucruri urîte care nu te face sa devii mai înţelept sau cu o gîndire mai sănătoasa. Atunci poţi cădea într-o extremă, aceea de a trăi o lume ireală , virtuală, în care te afli doar tu şi o maşină care este programată de a-ţi răspunde la întrebările care te satisfac.Însă nu pot neglija faptul că computerul este un lucru bun, o sursă care-ţi poate fi de mare ajutor atunci cînd ai nevoie de o planificare , de a găsi o informaţie, de a face o prezentare, prin aceasta îţi poate fi de folos şi îţi poate uşura munca.Pentru a nu fi o persoană dependentă de anumite lucruri ci din contra de a rămîne o pesoană independentă doresc ca să aplici aceste principii de etică pentru folosirea computerului.

1. Vorbirea -este bine să utilizăm un vocabular coerent, un limbaj adecvat care ne arată că suntem nişte persoane inteligente.De fapt vorbirea ne arată ce fel de comportament avem şi cît de coenteresaţi suntem faţă de o persoană atunci cînd comunicăm cu ea.Vorbirea este un lucru important deoarece aceasta te reprezintă

ca personalitate. În Biblie este scris :“Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie.Ochii Domnului sînt în orce loc , ei văd pe cei răi şi pe cei buni.-Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul.”(Proverbe 15:2-4)

2. Pasiune-cînd începi să petreci mai mult timp cu computerul deja nu mai vezi ce se întîmplă în jurul tau, nu mai găseşti plăcere de a te afla cu prietenii sau de a juca un volei, de a pleca la biserică, de a ieşi la o primblare, ci unica ta desfătare este computerul, timpul pierdut pentru jocuri şi alte lucruri.Psalmistul David scrie:

“Domnul să-ţi fie desfătarea,şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima .Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpîni ţara.”(Psalmi37:4,9).

3. Rob- ceea ce numim noi dependentţă de un lucru sau o persoană de fapt este robire, devii robul computerului deoarece el iţi fură tot timpul şi te face să păcătuieşti.Păcatul este atunci cănd priveşti lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, cum ar fi:pornografia,imagini urîte care te fac să deviezi de la normă ş.a.(Căci firea a fost supusă deşărtăciunii-nu de voie,nu de voie,ci din pricina celui ce a supus-o-cu nădejdea însă, că li ea va fi izbăvită din robia stricăciunii,ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.) Romani 8:20-21.

4. Abatere-de la normă, de la adevăr, de a nu-ţi schimba principiile morale de viaţă.Proorocul Moise a scris în cartea sa Exod 23:2 că:” Să nu te iei după mulţime ca să faci rău,şi la judecată să nu mărturiseşti trecînd de partea celor mulţi,ca să abaţi dreptatea.”Ca atunci cînd te vei folosi de computer să nu te abaţi de la adevăr ascultînd părerea greşită a unora care te va face să gîndeşti ca ei.

5. Să ştim scopul pentru care ne folosim de computer pentru a nu ne lăsa prinşi în unele capcane, cum ar fi jocurile.chiar şi biblia ne vorbeşte :”Spun lucru acesta, pentruca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. ” Coloseni 2:4.

6. Să veghem asupra acţiunilor noastre, asupra la ceea ce facem dacă este bine sau nu.Cu ce ne ajută pe noi, ne zideşte la ceva sau nu? Dacă avem nevoie de acel lucru cu adevărat sau nu? Matei ne spune :”Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită”.Matei 24:41.

7. Să nu mîncăm lîngă computer,deoarece am putea să vărsăm ceva întîmplător pe el şi atunci nu-l vei putea folosi în mod eficient şi cînd vei avea cea mai mare nevoie de el.Solomon are un proverb:”Înţeleptul ascultă sfaturile.”(Proverbe 12:15)

8. Să ne ferim privirile de la lucruri care ne pot influenţa la o gîndire nesănătoasă.Şi care ne poate influenţa la nişte acţiuni de care am putea regreta la final.În Ioan Domnul Isus spune:”Le-a orbit ochii,şi le-a împietrit inima.”(Ioan 12:40

9. Să nu lăsăm ca computerul să devină pentru noi un idol sau un dumnezeu, să nu fim nişte alergători după nişte dumnezei străini.Căci “Domnul urăşte pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi.“(Psalmi 31:6)

10. Şi toate lucrurile să le facem ca pentru Domnul .

“Aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre “ Efeseni 4:1

Autor : Curbet Elena

#invatamant, #comunicare, #educatie, #internet, #sfaturi

De ce oamenii înjură ?

Zilele acestea parcă mai des ca de obicei am auzit oamenii înjurând şi mi-am pus întrebarea de ce oamenii înjură .De la mic la mare . Acest tip de vorbire „zgârâie” auzul şi nu este niciodată plăcut .

Se pare că această întrebare a frământat diferite societăţi în diferite perioade , am aflat chiar că înjurăturiile erau pedepsite . Iată unele pedepse :

– împăratul Carol cel Mare a prescris pentru înjurătură pedeapsa cu moartea. Împăratul Frederic al IV-lea bătaia cu vergi. Sfântul Ludovic al Franţei celui care înjura îi marca buza de jos cu fierul roşu.

– o ordonanţă din anul 1347 prevedea tâierea buzei superioare la a doua înjurătură şi tăierea limbii la a patra.

– smulgerea limbii, perforarea limbii cu ace, trimiterea la galere, bătaia cu vergi. În unele părţi, cei care înjurau erau închişi în coşuri şi lăsaţi de mai multe ori la fund în apă, în alte părţi erau purtaţi goi pe stradă în timp ce erau loviţi cu biciul sau chiar însemnaţi cu fier roşu pe frunte.

Deşi cea mai eficientă a fost pedeapsa Mussolini : în Italia înjurătura în public se amenda cu 500 de lire . Vedem că înjurăturile nu erau tolerate atunci , de ce ar fi tolerate acum ? Şi nu vreau să zic că trebuie pedepsite fizic .

Acestea erau pedepsele ,dar care este motivaţia oamenilor ?

În acest articol voi prezenta unele motive.

În primul rând oamenii înjură pentru că aşa au auzit la alţii .

Părinţii des se întâlnesc cu aceată problemă la copii , chiar dacă părinţii nu înjură după câteva săptămâni de grădiniţă copilul deja are un vocabular modest de înjurături . Copiii fac ceea ce văd la alţii . Ştiind acest lucru , o mamă mi-a spus că insistă ca copilul să vorbească corect şi îl mustră de fiecare dată când acesta vorbeşte urât .

Tinerii adolescenţi înjură , de obicei , pentru ca doreşte să se încadreze în grupul celor de vârsta lui şi să pară „adult” .

Din răzbunare .

Uneori în dorinţa de a se răzbuna , unii folosesc înjurăturile deoarece ele jignesc foarte tare . Acest tip de comportament îl poţi întâlni la adolescenţi şi cei imaturi . Uneori ei se simt ameninţaţi şi cred că astfel se vor răzbuna .

Un tânăr a întrebat antrenorul de arte marţiale de ce ei studiază Sfintele Scripturi , antrenorul i-a răspuns „Cu pumnul poţi face răni care trec în câteva zile , dar cu vorba poţi să răneşti pentru o viaţă .” Se pare că acest antrenor pune preţ mai mult pe caracterul elevului decât pe aptitudinile lui . Iar unul din proverbe spune :

Cel încet la mînie preţuieşte mai mult decît un viteaz, şi cine este stăpîn pe sine preţuieşte mai mult decît cine cucereşte cetăţi.” (Proverbe 16:32)

Alteori este vorba de o lipsă de bun simţ .

Unii mai spun că nu au cei şapte ani de acasă . Această lipsă de bun simţ vine din răutatea care o poartă oamenii în inima lor . Se pare că înjurăturile sunt ceva comun care nu mai sunt văzute ca un indice a educaţiei . Am rămas uimit când un demnitar cu funcţie înaltă , atunci când am rămas doar trei persoane în birou a înjurat de-a binelea .

Iată ce motiv de înjurături am găsit într-un articol :
Nu e greu sa injuri. De fapt, cred ca e unul dintre lucrurile care se fac foarte usor. Nu-ti trebuie decat o limba, buze si binenteles dinti pentru a putea rosti injuratura cat mai raspicat. Auzi oameni injurand aproape la tot pasul. Unii injura de dimineata pana seara. Injura ca nu poate incuia usa, injura ca si-a gasit masina zgaraiata in parcare, injura ca masina nu mai porneste. Apoi injura farurile, ca le-a uitat aprinse aseara… totusi ce vina au farurile? Ii injura pe cei care imping masina ca sa porneasca, pentru ca au fost murdari pe maini… erau niste maturatori… La un moment dat, injura ca nu mai are pe cine injura…

Totusi avem parte si de injuraturi „elegante”. Nu folosim cuvinte indecente. Injuram in asa fel incat injuratura noastra sa fie tolerata. Daca se poate sa si rada cei care ne aud si sa ramana uimiti cei care ne aud pentru prima data. Folosim injuraturi de genu: O, mustre-te Domnu!, Ispita ei de treaba!, Fuga dracu’! Domnu’ sa te imburde (rastoarne) in Rai! Doamne aldui-l! Sau… O! Doamne ajuta-ti….! O! Da ce truda ai? Si multe alte expresii care mai de care mai mioritice.” (citeşte tot aticolul )

De ce nu trebui să înjuri ?

Când în jur sunt numai înjurături trebuie să ne punem întrebarea corectă , ce să fac ca să nu înjur ? Domnul Isus a spus :

Nu este niciun pom bun, care să facă roadă rea, şi niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaşte după roada lui. Nu se strîng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.” (Luca 6:43-45)

Deci vorba rea şi urâtă arată o inimă rea şi un caracter urât . Nu poate un om bun să înjure. Ori e bun , ori nu e.

Se pare că noi excelăm în toleranţă ! Am auzit şi vorba asta „El e om bun ,dar câte-o dată mai vorbeşte urât .” Categoric nu . Vorbele urâte arată o inimă plină de gunoi .

Deşi în Biblie nu găsim cuvântul înjurătură , dar găsim des vorbindu-se despre batjocură ,hulă şi cuvinte porcoase ..

Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sînt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţămire. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n’are parte de moştenire în ‘mpărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.” (Efeseni 5:4-5 )

De aici putem afla câteva adevăruri :

– sunt numite porcoase ,ca să arate urâciunea lor .

– nu sunt cuviincioase ,

– cel ce le foloseşte nu va avea parte de moştenire în Împărăţia lui Dumnezeu .

Nu e plăcut lui Dumnezeu acest tip de vorbire . Vorbirea noastră trebuie să fie cu har .Nu înjura niciodată – nici în privat , nici în public , nici pe chat-uri , nici pe site-uri , forumuri .Sunt destui care o fac . Nu fi unul din ei .

Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.” (Exod 20:7 )

Cum să nu mai înjuri ?

Ca să nu mai ai o vorbire urâtă trebuie ca inima ta să fie curată . Noi nu putem curăţi inima prin nici o faptă bună şi chiar prin nici o filosofie sau pedeapsă fizică .

Doar Dumnezeu o poate face . Trebuie să-L recunoşti pe Isus ca Domn şi Mântuitor şi atunci El va veni în inima ta şi o va curăţi . Nu te înşela – înjurăturile arată doar un adevăr – că eşti fără Dumnezeu . Suntem o ţară în care marea majoritatea se cred creştini dar nu fac ceea ce este scris în Biblie .Suntem o ţară care înjură , şi înjură chiar şi de Dumnezeu .

Nu fi aşa . Ia o hotărâre să fii un creştin adevărat , după voia lui Dumnezeu .

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni ‘mpărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni ‘mpărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Corinteni 6:9-11)

Vino la Dumnezeu să fii spălat şi curăţit în Numele lui Isus Hristos .

Căci şi dorinţa lui David era :

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!

Fie ca Dumnezeu să-ţi dea o inimă nouă şi curată .

#moarte, #pericol, #tineri

Numai preotul are voie să citească din Biblie ?

Astăzi cineva mi-a spus că numai preotul are voie să citească din Biblie .

Deoarece mai mulţi trăiesc cu această presupunere , m-am hotărât să prezint poziţia Bibliei .

La Mara când poporul evreu abia a ieşit din robia egipteană , când a făcut apele amare în ape dulci (bune de băut ) ; Dumnezeu vorbeşte la tot poporul :

Acolo a dat Domnul poporului legi şi porunci, şi acolo l-a pus la încercare.

El a zis: ,,Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; căci Eu sînt Domnul, care te vindecă.„” (Exod 15:25-26 )

Deci poruncile erau date nu doar la o grupare de oameni , ci la tot poporul .

Ca să nu încalci voia lui Dumnezeu trebuie să o ştii .

Preoţii trebuie să înveţe oamenii Legea Domnului .

Aaron , fratele lui Moise avea doi fii care au adus foc străin înaintea Domnului şi au fost nimiciţi.

Exact atunci Dumnezeu îi spune lui Aaron :

Tu şi fiii tăi împreună cu tine, să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, cînd veţi intra în cortul întîlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege vecinică printre urmaşii voştri, ca să puteţi deosebi ce este sfînt de ce nu este sfînt, ce este necurat de ce nu este curat, şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile, pe cari li le-a dat Domnul prin Moise. (Levitic 10:9-11 )

Fii lui Aaron erau în stare de ebrietate şi nu puteau deosebi ce este sfânt şi ce nu este sfânt . O poruncă pentru leviţi a fost să nu consume alcool pentru că ei aveau datoria să înveţe poporul legile care le-a dat Dumnezeu . Prin aceasta se arată una din datoriile (nu opţiune ) preoţilor .

Deci preoţii trebuie să înveţe ei poporul voia lui Dumnezeu . Trebuie oare numai ei să citească Sfintele Scripturi ?

Cercetaţi Scripturile,

Îndemnul lui Isus a fost „Cercetaţi Scripturile”.

Apostolul Pavel spune „Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului”. (Efeseni 4:10)

Biserica primară este un exemplu de biserică pentru toate timpurile . Imediat după ce Petru în ziua Cincizecimii a vorbit norodului ,cei care au crezut s-au botezat şi stăruiau „în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni.”.

Primii creştini au pus mare preţ pe studierea Bibliei , nu doar citirea ei . Nu toţi erau preoţi ,dar toţi cercetau Scripturile .

Cercetarea Sfintelor Scripturi aduce fericire .

Psalmul 119 vorbeşte mult despre atitudinea care trebuie să o avem faţă de Biblie şi arată nişte rezultate frumoase care apar în viaţa creştinului dacă studiază Biblia .

„Ferice de cei fără prihană în calea lor, cari umblă întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, cari-L caută din toată inima lor, cari nu săvîrşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui! Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie.O, de ar ţinti căile mele la păzirea orînduirilor Tale! Atunci nu voi roşi de ruşine, la vederea tuturor poruncilor Tale! Te voi lăuda cu inimă neprihănită, cînd voi învăţa legile dreptăţii Tale. Vreau să păzesc orînduirile Tale: nu mă părăsi de tot! Cum îşi va ţinea tînărul curată cărarea? ‘ndreptîndu-se după Cuvîntul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat dela poruncile Tale. Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalm 119:1-10 )

Părinţii trebuie să înveţe copii de mici Scriptura .

Importanţa cercetării şi citirii Cuvântului a înţeles-o Iosua ,a acceptat că nu doar el are nevoie de Cuvânt dar şi copiii lui .

„ Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” (Iosua1:8 )

Cred că cei care cred că Biblia pot să o citească doar preoţii nu au întrebat pe aceştia dacă pot s-o citească sau nu .

Apoi , fiecare are o Biblie acasă şi nu-i înţeleg rostul dacă nu e citită şi studiată . Prezenţa unei Biblii în casă nu face pe nimeni mai bun şi nici nu-l apropie de Dumnezeu .

Bibila este o scrisoare de dragoste pentru om de la Dumnezeu , şi ea nu a fost scrisă ca doar cei ce au studii speciale s-o înţeleagă – ea a fost scrisă ca s-o poată pricepe oricine .Nu este o carte cu proprietăţi magice ,dar are sfaturi cu implicare asupra veşniciei omului. Căci „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17)

Biblia trebuie să fie citită şi studiată de fiecare creştin . Pot să te întreb când ultima dată ai citit Biblia ?

Dacă nu ai o Biblie – cumpără-ţi una ! Este cel mai frumos lucru care îl vei avea . Şi cel mai frumos cadou pe care poţi să-l dai .

Te sfătuiesc să cauţi un preot care învaţă oamenii din Sfintele Scripturi corect şi după voia lui Dumnezeu .

Dumnezeu să te ajute la aceasta .

#desfatare, #dumnezeu

Ce (nu) este respectul şi cui să-l atribuim ?

Din ce în ce mai des ,respectul este un cuvânt care nu spune nimic şi cel mai des trebuie câştigat . Oare suntem departe de adevăr îmbrăţişând aceste convingeri .

DEX-ul defineşte respectul ca sentiment sau atitudine de înaltă stimă faţă de o persoană; cinste; consideraţie. .

În acest articol vreau să prezint ce este respectul şi căror categorii de persoane trebuie atribuit.

În primul rând trebuie să respectăm părinţii .

Una din cele zece porunci este scris :

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” ( Exod 20:12)

Nu este scris că trebuie să cinsteşti părinţii numai pentru că se poartă bine cu tine , nu numai pentru faptul că îngrijesc de tine , sau numai când se poartă bine cu tine .

Este un o poruncă „să cinsteşti ” . Nu este o alegere , o opţiune la care poţi să apelezi când doreşti sau să o abandonezi când te-ai săturat .

Este o acţiune care trebuie înfăptuită constant , zi de zi .

Această poruncă are şi o făgăduinţă – „să ţi se lungească zilele în ţara , pe care ţi-o dă Domnul , Dumnezeul tău .”

Respectul faţă de părinţi se vede nu numai atunci când trăieşti la ei acasă , ci şi după ce ai părăsit casa părinţilor . Datoria copiilor este să îngrijească de părinţi mai ales atunci când ei sunt în nevoie şi la bătrâneţe .

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s’a lepădat de credinţă, şi este mai rău decît un necredincios.” (1 Timotei 5:8)

Deci fiecare trebuie să se îngrijească de părinţii săi . Astfel îşi arată respectul faţă de părinţi .

O altă categorie sunt persoanele în vârstă .

Mă bucur să văd cum tinerii în troleibus oferă locul imediat unui bătrân . Dar sunt tot mai dese cazurile când nepoţii arată un dispreţ faţă de buneii lor .

Zilele trecute am auzit de un caz în care o elevă s-a purtat urât cu profesorul ei . Când a intrat în clasă şi a văzut că nu are loc , s-a dus la profesor şi i-a smuls scaunul de sub el . Profesorul a căzut jos , această scenă a fost filmată de un alt elev . Care a fost reacţia celor din jur ? Profesorul a fost de vină , deoarece i-a tras o palmă fetei obraznice ?!

Biblia spune :

Să te scoli înaintea perilor albi, şi să cinsteşti pe bătrîn. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sînt Domnul. (Levitic 19:32)

Peri albi se referă în general la persoane în vârstă .

Este curios de urmărit cum îşi fac efectul frazele de tipul „Tu eşti cea mai importantă fiinţă din univers .”, „Este viaţa ta , faci ce vrei cu ea .” , „Nimeni nu are dreptul să te pedepsească ,chiar dacă ai făcut ceva rău .”

Aceste fraze se repetă tot mai des în manualele moderne propuse elevilor spre studiu. Oare cei care le editează ce principii au ? Ce scop urmează ei ?

Dispreţul semănat în inimile tinerilor cu siguranţă va da roade . Dar nişte roade amare ….

Alte categorii de oameni sunt enunţaţi într-o poruncă :

iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 22:39 )

Respectul trebuie arătat tutror oamenilor din jurul nostru .

Căci Domnul Isus a zis :

„,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.„ ,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.”” (Matei 22:37-42)

Respectul ţine mult şi de dragostea faţă de oameni . Mai greu arăţi respect faţă de o persoană dacă inima îţi este plină de ură .

Repspectul tău faţă de Dumnezeu se vede şi faţă de oameni . Căci în rugăciuea „Tată nostru ” ne rugăm cu cuvintele :

„Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.”

Să nu ajungem ca făţarnicii – să ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se facă pe acest pământ , însă în realitate să fim noi cei care o încălcăm .

Cum se manifestă lipsa de repsect?

„Orice amărăciune, orice iuţime, orice mînie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v’a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.”(Efeseni 4:31-32)

Prin :

– iuţime ,

– mânie ,

– strigăte ,

– clevetire (vorbe urâte şi bârfă ),

– răutate .

În Epistola către Romani mai este scris :

„ Fiindcă n’au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sînt şoptitori, bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.

Şi, măcar că ştiu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1:28-32)

– curvie ,

– viclenie ,

– lăcomie ,

– pizmă ,

– ucidere,

– ceartă ,

– minciună ,

– ura faţă de Dumnezeu ,

– obrăznicie ,

– lăudăroşenie ,

neascultare faţă de părinţi .

– nu se ţin de cuvânt ,

– fără dragoste firească ,

– fără milă .

Cum respecţi tu pe cei din jur ?

Cum viaţa ta arată respect faţă de părinţi , profesori , persoane în vârstă , cei din jur ?

Ce spune aceasta despre relaţia ta cu Dumnezeu ? Poţi să fii ascultător de Dumneze şi să nu respecţi oamenii ?

Ce decizii vei lua în urma celor citite ?

#dumnezeu, #educatie, #familie, #parinti, #societate