Un panou publicitar cu cele 10 porunci în Suceava

O doamnă din Suceava, România a plasat un panou publicitar pe care apar cele 10 porunci. Este o inițiativă foarte frumoasă.
Însăși Monitorul de Suceava a pus un titlur la articol interesant „A investit mii de euro într-un panou publicitar, pentru a-i face “reclamă” lui Dumnezeu”.

O ideie asemănătoare a avut 4 ani un preot ortodox din Iași – însă nu a folosit panouri publicitare ci fațadele unor blocuri din cartierul Mircea cel Bătrân.

Cred că este corect să fie plasate astfel de mesaje pentru că în ele este cuprinsă voia lui Dumnezeu.

În orașul Strășeni , cu ajutorul bisericilor Maranata și Emanuel am reușit să plasăm și să menținem un panou publicitar cu un verset biblic mai bine de 3 ani.

Ideia a aparținut pastorului Vasile Filat care a plasat primele panouri de acest fel în Chișinău. Unul din ele era cu porunca ce ține de ascultarea părinților.

#cele-zece-porunci, #decalog, #panou-publicitar, #romania, #suceava

2 Timotei 2:23

Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.

Cum va fi in zilele de pe urma (2 Timotei 3)

„Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.
Sunt printre ei unii, care se vâră prin case, şi momesc pe femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului. După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa. Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni. ” (2 Timotei 3:1-9)

Coloseni 1:13-14

„Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. ” (Coloseni 1:13-14 )

sursa imaginii:allposters

Proverbele 2:1-6

„Fiule,
dacă vei primi cuvintele mele,
dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi
dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
dacă
vei cere înţelepciune, şi
dacă te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară,
atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.”

Cum să vezi dacă în ţară au fost aleşi oameni buni sau răi?

Biblia ne dă un răspuns- după reacţia populaţiei:

„Când biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă, dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde. (Proverbele 28:12) ”
” Când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde, dar când pier ei, cei buni se înmulţesc.”(Proverbele 28:28 )

De aici putem afirma că:

  • Când cei rău sunt aleşi – fiecare se ascunde.
  • Când cei buni sunt aleşi – este o mare bucurie în ţară.
  • prosperă cei buni. Apare un indice- prosperitatea celor buni.

1 Ioan 1:6

Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.

imaginea:Delilah

Proverbele 10:12

Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile.

Evrei 4:12

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” (Evrei 4:12)

Ce avem în Domnul Isus?

Conform Sfintelor Scripturi Isus a spus

Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Noul Testament este plin de promisiuni, în acest articol voi prezenta doar câteva din ele:

„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.” (Ioan 14:2 )

„În Isus suntem rânduiţi să fim după plăcerea lui Dumnezeu „(Efeseni 1:4).

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor” (Efeseni 1:7)

„În El am fost făcuţi şi moştenitori” (Efeseni 1:11)

„El însuş a zis: ,,Nicidecum n’am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.„” (Evrei 13:5)

” Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.
Şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în ceeace a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sînt ispitiţi.” (Evrei 2:17-18)

Este extraordin ar să ai un astfel de Dumnezeu!!
Vă doresc la toţi un Paşte frumos.

Coloseni 3:23-25

Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.
Căci cine umblă cu strâmbătate, îşi va primi plata după strâmbătatea, pe care a făcut-o; şi nu se are în vedere faţa omului.

Ioan 14:21

„Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.”

2 Timotei 3:12-13

De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi.
Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii, şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.

</

Daniel 12:3

Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.

Îngrijorarea – cea care fură bucuria

Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?” (Matei 6:27)

Versetul zilei – Iacov 1:25

Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

Proverbele 25:17

Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască. –

Ioan 13:34-35

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.

Primul panou cu verset biblic din Străşeni are aproape un an!

Ideea a venit în primul rând lui Vasile Filat ,care a şi pus-o în practică – astfel a apărut primul panou publicitar cu verset biblic din Chişinău .

Această pânză a fost prima şi din Străşeni, cu timpul pânzele au fost schimbate şi la moment este alta , cu versetul de la Evanghelia după Matei 6:33:

DSCN0632

DSCN0633

DSCN0634

Mulţumesc mult lui Sergiu Ciobanu care se îngrijeşte de aceste panouri şi bisericilor care contribuie la menţinerea lui.

Responsabilitatea unui creştin (Ezechiel 3:18-21)

„Când voi zice celui rău: ,Vei muri negreşit!”, dacă nu-l vei înştiinţa, şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta!
Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dat tu îţi vei mântui sufletul!
Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui şi va face ce este rău, îi voi pune un laţ înainte, şi va muri. Dacă nu l-ai înştiinţat, va muri prin păcatul lui şi nu i se va mai pomeni neprihănirea, în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta!
Dar dacă vei înştiinţa pe cel neprihănit să nu păcătuiască, şi nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înştiinţarea, iar tu îţi vei mântui sufletul!”