Un panou publicitar cu cele 10 porunci în Suceava

O doamnă din Suceava, România a plasat un panou publicitar pe care apar cele 10 porunci. Este o inițiativă foarte frumoasă.
Însăși Monitorul de Suceava a pus un titlur la articol interesant „A investit mii de euro într-un panou publicitar, pentru a-i face “reclamă” lui Dumnezeu”.

O ideie asemănătoare a avut 4 ani un preot ortodox din Iași – însă nu a folosit panouri publicitare ci fațadele unor blocuri din cartierul Mircea cel Bătrân.

Cred că este corect să fie plasate astfel de mesaje pentru că în ele este cuprinsă voia lui Dumnezeu.

În orașul Strășeni , cu ajutorul bisericilor Maranata și Emanuel am reușit să plasăm și să menținem un panou publicitar cu un verset biblic mai bine de 3 ani.

Ideia a aparținut pastorului Vasile Filat care a plasat primele panouri de acest fel în Chișinău. Unul din ele era cu porunca ce ține de ascultarea părinților.

#cele-zece-porunci, #decalog, #panou-publicitar, #romania, #suceava

2 Timotei 2:23

Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.

Cum va fi in zilele de pe urma (2 Timotei 3)

„Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.
Sunt printre ei unii, care se vâră prin case, şi momesc pe femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului. După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa. Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni. ” (2 Timotei 3:1-9)

Coloseni 1:13-14

„Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. ” (Coloseni 1:13-14 )

sursa imaginii:allposters

Proverbele 2:1-6

„Fiule,
dacă vei primi cuvintele mele,
dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi
dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
dacă
vei cere înţelepciune, şi
dacă te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară,
atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.”

Cum să vezi dacă în ţară au fost aleşi oameni buni sau răi?

Biblia ne dă un răspuns- după reacţia populaţiei:

„Când biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă, dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde. (Proverbele 28:12) ”
” Când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde, dar când pier ei, cei buni se înmulţesc.”(Proverbele 28:28 )

De aici putem afirma că:

  • Când cei rău sunt aleşi – fiecare se ascunde.
  • Când cei buni sunt aleşi – este o mare bucurie în ţară.
  • prosperă cei buni. Apare un indice- prosperitatea celor buni.

1 Ioan 1:6

Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.

imaginea:Delilah