Exod 12:12 | 365

Judecata lui Dumnezeu este împotriva celor care păcătuiesc.

În noaptea aceea, Eu voi trece* prin ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor* Egiptului, Eu*, Domnul.

Definiția prostului (Proverbe 12:1) | 365

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa;
dar cine urăşte mustrarea este prost. –

Această definiție este ofensatoare pentru unii dar aici trebuie să specific două lucruri:

    1. Cred că se referă la mustrarea care o primim după citirea/studierea Bibliei. Când Biblia spune că a fura e rău  – atunci trebuie să ne schimbă. Când Biblia spune că cei care nu au grijă de părinți și cei din familia lor sunt mai răi ca păgânii atunci trebuie să te schimbi.
      Personal, nu cred că oricine poate primi mustrarea dar si orice mustrare nu trebuie primită. Aici e partea cea grea și aici se vede maturitatea noastră.
    2. Cel ce primește mustrarea este prost dar Dumnezeu îl numește prost, nouă nu ne este îngăduit să numim prost pe nimeni, și nici nebun.

22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va* cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. (Matei 5:22)

Nu putem folosi versetul din Proverbe ca să numim în dreapta și în stânga pe toți proști. Nu e treaba noastră.

2 Tesaloniceni 1:6-10 | 365

6 Fiindcă* Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
7 şi să vă dea odihnă* atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului* Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
8 într-o* flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce* nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu* ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
9 Ei* vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la* slava puterii Lui,
10 când* va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi* privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.

Dumnezeu este judecătorul și răzbunătorul creștinilor.  El știe ce ne întristrează și El ia atitudineno. Fără să ne spună, să ne dea dare de seamă. Vom cunoaște toate lucrurile când vom ajuge în prezența Lui.

Scop: să învățăm trimiterea pe de rost.

Ce presupune ”chip vrednic de Domnul”?(Coloseni 1:10-12) | 365

10 … Să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca* să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade* în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu,
11 întăriţi*, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare* şi îndelungă răbdare, cu bucurie*,
12 mulţumind* Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină.

Să te porți într-un chip vrednic de Domnul este de datoria fiecărui creștin, de fapt e ceea ce te definește ca și urmaș a lui Hristos Domnul. Să vedem ce înseamnă  mod vrednic din perspectiva epistolei către Coloseni.

1. Să Îi fii plăcut Domnului în orice lucru.
Ca să Îi fii pe plac Domnului trebuie să asculți de toate poruncile Sale iar aceasta presupune:

  • să cunoști poruncile Domnului
  • să împlinești aceste porunci.

Domnul Isus a afirmat că dacă Îl iubim vom asculta de poruncile Lui (Ioan 14:15)

Dacă* Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

Păzirea poruncilor se face DOAR dacă Îl iubim pe Domnul nostru, și avem multe motive să Îl iubim. Eu cred că păzirea poruncilor trebuie să fie din dragoste. Exact ca și un părinte care așteaptă de la copiii săi să îl asculte din plăcere știind că acesta le dorește binele, în același mod și creștinii trebuie să asculte de Tatăl ceresc din motiv că El dorește binele tuturor.
Poruncile nu sunt doar ca să te facă deosebit ci sunt mai mult pentru siguranța ta și bucuria ta.

2. Să alegi să faci fapte bune.
Faptele bune nu sunt o condiție pentru mântuire ci sunt un rezultat al inimii schimbate, iar noi trebuie să alegem să facem aceste fapte.

8 Căci* prin har aţi fost mântuiţi, prin* c.redinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul* lui Dumnezeu.
9 Nu* prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

3. Să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu.
Faptele bune sunt legate de cunoașterea lui Dumnezeu: cu cât mai multe afli despre Creatorul tău cu atât dorești să fii mai bun. Cunoașterea biblică trebuie să aducă cu sine totodeauna și faptele bune în viața credinciosului.  Trebuie să fie foarte evident contrastul dintre viața și cuvintele celui care nu vrea să învețe nimic despre Domnul său, acesta ar fi precum un medic ce fumează în pauză însă sfătuiește pacienții să nu fumeze căci acesta dăunează sănătății.
Tocmai cunoștința ta întărește faptele tale bune! Tocmai cunoștința ta va fi motorul voinței tale și dorinței de a face fapte bune!

Trăiești într-un mod vrednic de convingerile tale?

Scop: să învățăm trimiterea pe de rost.

Unde am fost și unde am ajuns (Coloseni 1:13-14) | 365

13 El ne-a izbăvit de sub puterea* întunericului şi* ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14 în* care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Unde am fost? Am fost sub puterea întunericului, acolo unde nu era dragoste (în special dragostea lui Dumnezeu) și unde nu aveam parte de iertare.
Când eram în întuneric nu acceptam autoritatea lui Dumnezeu și nici autoritatea Cuvântului Său. Iată ce spune Domnul Isus despre tendința de a fi și creștini dar și de a face ce dorim:

Nicio* slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Luca 16:13)

Puterea întunericului presupune și impresia de creștinism diluat, impresia de a nu asculta în totalitate de poruncile lui Dumnezeu. Dorința de sluji și pe Dumnezeu și dragostea de avere/îmbogățire.
Apostolul Iacov afirmă ceva mai dur:

4 Suflete preacurvare!* Nu ştiţi că prietenia* lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine* vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.
5 Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul* pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.
6 Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu* stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”

Iacov numește pe creștinii diluați foarte dur – suflete preacurvare, căci ei prietenesc mai mult cu lumea decât cu Dumnezeu, posibil sunt creștini doar de duminica sau de ocazie. Dumnezeu este gelos deoarece ne iubește mult, aceasta fiind dovada că ne este pregătită o împărăția a dragostei.

Scop: Să învățăm trimiterea pe de rost.

Psalmul 16 | 365

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci* în Tine mă încred.
2 Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu,
Tu eşti singura* mea fericire!”
3 Sfinţii care sunt în ţară,
oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.
4 Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini,
dar eu n-aduc jertfele lor de sânge
şi nu pun numele* lor pe buzele mele.
5 Domnul* este partea mea de moştenire şi paharul* meu,
Tu îmi îndrepţi sorţul meu.
6 O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi,

  • frumoasă moşie mi-a fost dată.

7 Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte,
căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima*.
8 Am necurmat pe Domnul înaintea* ochilor mei:
când este El la dreapta mea*, nu mă clatin*.
9 De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveseleşte*,
şi trupul mi se odihneşte în linişte.
10 Căci* nu vei lăsa sufletul* meu în Locuinţa morţilor,
nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
11 Îmi vei arăta cărarea vieţii*;
înaintea* feţei Tale sunt bucurii nespuse
şi desfătări veşnice în dreapta* Ta.

Scop: Să învățăm pe de rost trimiterea

Proverbe 3:5-8 | 365

5 Încrede-te* în Domnul din toată inima ta
şi nu* te bizui pe înţelepciunea ta!
6 Recunoaşte-L* în toate căile tale,
şi El îţi va netezi* cărările.
7 Nu te socoti singur* înţelept;
teme-te* de Domnul şi abate-te de la rău!
8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău
şi răcorire oaselor* tale.

Scop: Să învățăm pe de rost trimiterea