Datoria # 1 a bărbatului în familie

Trebuie sa traiasca tinerii casatoriti cu parintii?

Nu iubiți lumea !

După omorârea lui Abel, în cartea Geneza sunt prezentați urmașii lui Cain, și sunt prezentați într-o lumină frumoasă – oameni de artă, meșteri deosebiți și fermieri. Le lipsea un singur lucru – o relație cu Dumnezeu. În urmașii lui Cain se poate urmări evoluția naturii umane când aceasta refuză pe Dumnezeu. Întâi apre răutatea (calea lui Cain) apoi dorința de bani (rătăcirea lui Balaam) și dorința de putere (răscoala lui Core). Acești pași sunt prezentați în epistola lui Iuda.
Evanghelistul Ioan însumează totul astfel „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor* şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.

Doi autori și atât de aproape au redat evo…, degradarea naturii umane când aceasta hotărăște să trăiască fără Creator.

Despre câte ceruri este vorba în Biblie?

Întrebare:

Ştiţi că primul verset este “La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”. Despre câte ceruri este vorba în Biblie?


Faptul că în versetul 1 se foloseşte pluralul – putem presupune că au fost create minim 2 ceruri

Versetul 1 nu face referire la atmosferă şi univers deoarece acestea au fost create mai târziu.

“Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.” Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.” (Geneza 1:6-8)

“Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra. ” (Geneza 1:14-19)

Deci nu putem afirma că “cerurile” din versetul 1 cuprind şi cerurile create mai târziu (atmosfera şi stelele).

Biblia vorbeşte despre un al treilea cer

Apostolul Pavel vorbeşte despre sine că a fost răpit în al treilea cer.

“ E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuşi la vedeniile şi descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos, care, acum paisprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie). Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie) a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte care nu se pot spune şi pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească. ” (2Corinteni 12:1-4)

Acest al treilea cer este numit şi rai, de către apostolul Pavel.

Deci, Biblia menţionează trei ceruri.

Unde se afla grădina Eden?

Întrebare:

„Zilele acestea urmăresc un documentar despre minunile naturii și acolo se zice că locul unde viața a apărut pe pămint,raiul sau Edenul,ar fi in Kenia de azi, undeva numit Serengeti. Credeți că pe baza descrierilor din Geneza se poate stabili locul raiului? Vă multumesc anticipat si Doamne ajuta!”

Cartea Geneza oferă o descriere a locului în care a fost amplasată grădina Eden.

„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. Un râu ieşea din Eden şi uda grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe. Numele celui dintâi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila, unde se găseşte aur. Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion şi piatră de onix. Numele râului al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara CuşNumele celui de al treilea este Hidechel (Tigru): el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”„ (Geneza 2:7-17)

Iată ce detalii am aflat despre grădină:
– a fost sădită de Dumnezeu în Eden
– locul ei este spre răsărit (Est),
– un râu se despărțea în patru brațe – râurile Pison, Ghihon, Hidechel(Tigru) și Eufrat.

La moment, două din cele patru râuri din Eden ori sunt redenumite ori nu există, este vorba despre Pison și Ghihon. De fapt, există un râu Ghihon ce trece prin Ierusalim dar posibil să fi fost redenumit după ce au intrat evreii în țara promisă.
Unii cred că râul Pison este râul Dunărea, ceea ce nu poate fi adevărat
Una din ipoteze afirmă că râul Gihon corespunde cu râul Al-Qurnah din Irak, iar râul Pison corespunde cu sistemul de râuri Hafar Al-Batin (de asemeni numit astăzi răul Kuwait).

Dacă e să analizăm după ceea ce știm – grădina Eden trebuie să fie poziționată în locul unde este râul Tigru, râul Eufrat și Asiria (Siria). Cel mai probabil grădina Eden se afla în locul unde acum este Iraq,Iran sau Turcia.

Care este legătura dintre bioenergie şi credinţa creştină?

Întrebare:

Bioenergia are legătură cu  religia?

Cred că persoana care a pus întrebarea a avut în vedere religia creştină. Dar înainte de a răspunde să facem o mică prezentarea a ceea ce prezintă bioenergia.

Ce este bioenergia?
Bioenergia poate avea două sensuri: energia obţinută din biogaz (şi nu e cazul nostru) şi enegia care o are omul şi care o poate exploata (practicată în hinduism).
Explicaţia este dată chiar cei ce o practică:

„Bioenergia este o terapie   bazată pe forţa câmpului energetic. Tratamentul cu bioenergie se realizează prin pase magnetice cu ajutorul mâinilor, fără atingere.
Magnetismul sau bioenergia este un fluid energetic de care dispun mulţi oameni, dar care nu-l utilizează, nu-l dezvoltă, nu-l cunosc. Această capacitate se poate dezvolta prin practicarea Reiki sauYoga.”

Bioenergoterapeutii (persoanele care vindecă cu ajutorul bioenergiei) consideră că au  darul de a vedea unitatea cosmica prin aură. Culoarea aurei poate spune unele lucruri despre om ,de  exemplu:
Albastru deschis = creativitate, logica, comunicare buna
Verde inchis = persoana cu capacitati mari de a vindeca pe ceilalti
Mov deschis = fantezie, evolutie spectaculoasa, boli de stomac”

Cei ce folosesc bioenergia pot atinge performanţa de a mişca obiecte, vindeca unele boli, pot transmite bioenergie altor persoane doar prin puterea gândului.
Bibla atenţionează că unele minuni se pot realiza şi prin puterea satanei:

“Arătarea lui (antihristului) se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. ” (2 Tesaloniceni 2:9-10 )

Deşi textul de mai sus se referă la o perioadă din viitor el arată că şi Satana poate face minuni şi semne.

Bioenergia nu are nimic în comun cu creştinismul.

Chiar dacă unii afirmă că pe icoane  sfinţii sunt reprezentaţi cu aură – crezând că aceasta este o dovadă a faptului că ei lucrau prin bioenergie, aura rămâne un termen departe de credinţa creştină.

Pe unul din site-uri bioenergeticianul este numit  vrăjitor:

Maestrul vrajitor este creierul terapeutului, iar creierul pacientului va fi ucenicul vrajitor. Pentru vindecare vom folosi resursele nebanuite inca, pe care ni le ofera cu generozitate propriul nostru creier. Energiile care ne inconjoara pot fi miscate si modelate relativ usor prin puterea mintii.”

Însă vrăjitoria este condamnată de Biblie. Chiar pe când era Pavel în Efes unii vrăjitori  s-au pocăit şi şi-au ars cărţile :

„ Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră.Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, şi-au adus cărţile, şi le-au ars, înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. ” (Faptele apostolilor 19:18-19)

Bioenergia , conform lui Albert Ignatenco şi Veniamin Galovaneţ („ABC. Bioenergie şi Psihosugestie”pag. 10) vine din cosmos iar prin poziţionarea într-un anumit fel  ea poate fi recepţionată chiar şi de om.
Cei ce practică yoga (sau încărcarea cu bioenerige) recunosc că:
-Dumnezeu există însă afirmă că Dumnezeu se regăseşte în orice lucru creat , deci şi în oameni. Cu o astfel de înţelegere unii se cred dumnezei şi se închină propiei persoane nu lui Dumnezeu.
– sufletul omului se reîncarnează (trece în alt trup după moarte). (Biblia spune că sufletul omului după moartea are doar două destinaţii posibile : locuinţa morţilor sau Împărăţia lui Dumnezeu).

Biblia învaţă că Dumnezeu a creat pământul şi vietăţile dar nu se identifică cu ele.

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelorDumnezeu a zis: “Să fie lumină!” Şi a fost lumină.” (Geneza 1:1-3 )

Dumnezeu a creat totul prin Cuvântul Său – dar nu este parte din creaţie.

Bioenergia este termen folosit de cei ce practică meditaţiile (yoga) , această bioenergie nu are nimic cu credinţa creştină , mai mult – unii care au practicat vindecare cu bioenergie şi s-au pocăit au recunoscut că ceea ce au făcut era foarte rău şi de natură malefică.

De ce Dumnezeu a creat păsările în aceeaşi zi cu fiinţele mării?

Întrebare:
” De ce credeţi că a creat Dumnezeu păsările în aceeaşi zi cu fiinţele din mediul acvatic? Toate celelalte animale terestre afara de om le-a creat in ziua a 5-a iar păsările în ziua a 4-a.“

Autorul întrebării cred că are în vedere neconcordanţa dintre relatarea biblică şi cea evoluţionistă.

Evoluţia presupune că viaţa a apărut întâi la nivel monocelular,vietăţi marine, apoi cele de pe uscat şi abia la sfârşit păsările.
Întâi, nu s-au găsit verigi între peşti şi mamifere sau între mamifere şi păsări.
Verigile prezentate sunt:
 peştele cu picioare care ar fi ieşit la mal. Însă nimeni nu explică cum peştele s-a făcut amfibian. E posibil ca de la o simplă ieşire din apă să se producă plămâni? Ce duce la astfel de mutaţii? Sunt posibile ele?
Poza de mai jos arată un peşte obişnuit care se sprijină pe înotătoare.
Peşte undiţar - gata să atace
– pasărea cu dinţi arheopterix. Iată o scurtă analiză :

Evolutionistii au pus mare pret pe descoperirea unei fosile pe care au numit-o arheopterix (sau aripa straveche).
O buna bucata de vreme, ei au afirmat cu tarie ca aceasta este demonstrarea trecerii de la reptila la pasare. Dar care este realitatea cu acest animal “ciudat”?
Fosila acestei vietuitoare are cateva caracteristici ce pot fi usor observate:

– aripi aerodinamice, forma lor este foarte asemanatoare cu cea a aripilor de astazi,

– corpul si aripile acoperite complet cu pene (asemanatoare celor actuale),
– sitemul osos este de tip pneumatic, usor (oasele aripilor si ale picioarelor sunt goale si rezistente),
– toate organele specifice pasarilor sunt complet dezvoltate (ciocul, aripile, coada, etc.)
Pe deasupra, cei care o vreme au sustinut ca fosila aceasta reprezinta veriga lipsa intre reptila si pasare, au lasat-o mai moale. De ce? Simplu. Pentru ca, intre timp, s-au descoperit destul de multe fosile de pasari, asemanatoare celor de astazi, si datate ca vietuind in aceeasi perioada cu arheopterixul. Unele dintre fosilele pasarilor au fost datate inaintea acestei zburatoare.
In concluzie, arheopterixul nu este o veriga ci chiar O PASARE putin mai ciudata. Oare astazi nu exista diverse specii de pasari cu forme mai ciudate?

Dumnezeu a creat toate vietăţile în zilele a 4-a şi a 5-a :

“Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.”
Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.
Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.”(Genesa1 :20-25)