Care este diferenţa dintre libertate şi rebeliune ?

Din păcate , unii înţeleg rebeliunea drept adevărata libertate . Persoanele rebele sunt prezentate ca şi cum ar fi persoane cu adevărat libere. Actorii în filme sunt plini de mândrie şi rebeli .

Pentru a face mai bine diferenţa voi prezenta ce înseamnă rebel şi liber în acest articol .

Rebelul este un răzvrătit .

Conform DEX-ului rebel înseamnă 1) şi substantival (despre persoane) care participă sau instigă la o rebeliune; răzvăгtit; revoltat. 2) care manifestă nesupunere; în stare de revoltă. 3) (despre boli) care se vindecă greu. are o tuse rebelă.

Deci unul din sinonime (răzvrătit ) se poate găsi şi în Biblie .

Prima dată găsim acest cuvânt când este descris poporul Israel imediat după ce au trimis iscoade în ţara Canaan . Atunci eu venit iscoadele şi au înmuiat inima poporului speriind că în ţară trăiesc uriaşi puternici , şi drept consecinţă Dumnezeu i-a anunaţat că ei nu vor vedea ţara şi le-a spus să meargă în pustie înapoi . Însă ei nu au vrut să primească pedeapsa şi au mers împotriva voii lui Dumnezeu .

Domnul mi-a zis: ,,Spune-le: ,Nu vă suiţi şi nu vă luptaţi, căci Eu nu sînt în mijlocul vostru; nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmaşii voştri.„ Eu v’am spus, dar n’aţi ascultat; ci v’aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului, şi v’aţi suit semeţi pe munte. Atunci Amoriţii, cari locuiesc pe muntele acesta, v’au ieşit înainte, şi v’au urmărit ca albinele; v’au bătut din Seir, pînă la Horma. La întoarcerea voastră, aţi plîns înaintea Domnului; dar Domnul nu v’a ascultat glasul, şi n’a luat aminte la voi.” (Deuteronom 1:42-45 )

Deci o persoană răzvrătită merge direct , în mod public împotriva regulilor .
De obicei rebeliunea este împotriva cuiva ,de obieci este împotriva lui Dumnezeu , a părinţilor , a autorităţilor , etc.

Un răzvrătit nu ascultă de nimeni şi este credincios nimănui .

Persoanele care se răzvrătesc nu doresc să fie credincioase nimănui , ei mai degrabă acuză şi găsesc defectele altora decât să se uite la starea lor sau să aprecieze ceea ce lucrează alţii .

Să nu fie, ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un neam, care n’avea o inimă tare, şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!” (Psalm 78:8)

Am cunoscut o persoană care în tinereţea lui s-a răzvrătit împotriva profesorilor de la colegiu la care învăţa . A început să arate acest lucru în public . Cred că o făcea prin dezabrobarea a tot ceea ce spuneau ei şi prin vorbe nu prea plăcute la adresa lor . Drept consecinţă a avut o confruntare directă cu un profesor , fost militar . De atunci se tot dădea mare în faţa colegilor şi se lăuda .

Nu cred că este uşor să ai în echipă o astfel de persoană . Cei ce se răzvrătesc au o inimă rea , iar

din prisosul inimii vorbeşte gura” . Cel răzvrătit va arunca cu acuzaţii tot timpul şi va fi nemulţumit . Cel mai des din parte lor poţi auzi astfel de cuvinte : „Dacă aş fi eu în locul lui …. n-aş face aşa ceva ” sau „Nicolăescu nu ştie să-şi facă treabă bine (sau de loc )” .

Celui răzvrătit îşi urmează căile inimii sale .

Principiile după care se conduce sunt pornirile inimi sale .

„ Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mînie necurmată, cînd înaintea Mea cad în leşin duhurile, şi sufletele pe cari le-am făcut. Din pricina păcatului lăcomiei lui, M’am mîniat şi l-am lovit, M’am ascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile inimii lui.I-am văzut căile, şi totuş îl voi tămădui; îl voi călăuzi, şi-l voi mîngîia, pe el şi pe ceice plîng împreună cu el.” (Isaia 57:16-18)

Din acest motiv cei răzvrătiţi nici nu doresc să urmeze calea lui Dumnezeu , căci ei doresc ca iniţiativa să vină de la ei şi nu din altă parte .

Paradoxal este faptul că cei răzvrătiţi doresc să fie ascultaţi , deşi ei nu ascultă de nimeni .

Tot ce este creat are un Creator .

Tot pământul şi vietăţile de pe el ,chiar şi omul sunt creaţi de Dumnezeu . Fie că vrem să acceptăm acest lucru fie că nu , creatorul nu mai putem să-l modificăm . Deci libertatea nu mai poate fi acceptată ca o viaţă fără Creator .

Lucrul care am fost învăţaţi greşit în şcoli a fost că suntem o greşeală a naturii , un accident a evoluţiei . Deci nu trebuie să dăm socoteală nimănui pentru ce facem . Nu e aşa . Tot ateismul care a fost impus în mintea oamenilor a avut ca scop să nu acceptăm că există un Dumnezeu şi nici să nu căutăm voia lui pentru noi .

Libertatea o poate da doar Creatorul .

Dumnezeu spune că omul este păcătos . Iar păcatul robeşte .

,Adevărat, adevărat, vă spun„, le-a răspuns Isus, ,,că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” (Ioan 8:34)

Unica libertate de care are nevoie omul este libertatea faţă de păcat .

Această libertatea este doar în Isus Hristos .

Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: ,,Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sînteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32 )

Deci adevărata libertate pe care o putem căpăta este libertatea de păcate . Dumnezeu ne face liberi .Căci „Toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nu toate sînt de folos; toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpînire pe mine.” (1 Corinteni 6:12 )

Un om liber este un om ascultător .

În primul rând este ascultător de :

– Cuvântul lui Dumnezeu ,

– de părinţi . „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.”(Efeseni 6:1)

– de învăţători .

Mai mult despre ascultare şi respect am scris în articolul Ce (nu) este respectul şi cui să-l atribuim ?

Ce atitudine ai tu faţă de părinţii tăi ? Faţă de profesori ? Cum îmi manifeşti mulţumirea sau nemulţumirea ? Eşti o persoană răzvrătită ?

Analizează-ţi bine atitudinile . Îţi doresc să fii plăcut în faţa lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor .

#comunicare, #imoralitate, #pericol, #parinti

Blessed be your name