Manipularea: lingușirea și cadourile

Manipularea: sarcasmul

Manipularea: strigătul

Despre mânie

Despre planificare

„Bărbați autentici” de Viorel Iuga

Tema bărbăției este foarte actuală, mai ales când suntem în generația crescută fără de bărbați (mai mult în lipsa exemplelor sănătoase).

Ce înseamnă „mântuit prin credință”?

Mântuirea sau „biletul în rai” nu poate fi cumpărat cu nimic din ce putem noi da- bani, fapte bune sau dedicare în vreun domeniu de slujire bisericească. Acestea trebuiesc dar intrarea în Împărăția lui Dumnezeu se face conform condiției puse de Proprietar și această condiție nu se negociază, ba mai mult – este doar o singură condiție ce trebuie respectată pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu.
De ce este importantă Împărăția lui Dumnezeu? Este simplu – după moarte avem doar două opțiuni – fie raiul, fie iadul. Concluzia este foarte simplă- alege ceea ce este bine pentru tine și alege conștient.
Pare simplu dar tocmai alegerea iadului este numită de către Domnul Isus (Proprietarul raiului) a fi opțiunea cea mai răspândită.
13 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află
.” (Matei 7)

După mai mulți ani de credință încă este un miracol pentru mine faptul că majoritatea aleg poarta cea largă care duce la pierzare și uit faptul că și eu eram pe această cale, nu mergeam pe ea din neștiință -ba chiar eram destul de conștient și am îmbrățișat-o strâns la piept. De ce? Pentru că era o cale plăcută prin faptul că se permiteau multe lucruri. Însă această cale lată nu avea soluții pentru momentele grele emoționale și sufletești. Practic era un gol în inimă care cerea să fie umplut, însă gălăgia drumului ales nu permitea umplerea acestui gol.
Una din soluțiile încercate era citirea cărților, făceam apel la experiența unor oameni foarte buni în anumite domenii – fără rezultat pe termen lung. Dar o carte a reușit să îmi schimbe felul de a gândi – este cartea lui Pavel Coruț „Cheile succesului” – acest autor a reușit să mă transforme din ateu în gnostic. Tot eram pe calea lată dar aveam alte convingeri, acceptam existența unui Creator, a unei puteri. Mulți ani după aceea am aflat că Pavel Coruț este un mix de gnostic și creștin (binențeles că și cărțile lui aveau amprenta autorului) – acesta credea în Dumnezeu dar nu credea în Biblie. (va continua)

Calendare pentru 2022

Vă recomand site-ul calendarlabs.com care vă permite să vă printați în câteva secunde calendarul pentru 2022, pe acest site puteți alege dacă săptămâna să înceapă cu luni sau duminica, să introduceți sărbătorile religioase (orice religie) sau nu, color sau alb/negru, pdf sau word, sau excel și multe altele. Sunt foarte comode pentru a fi printate și folosite în familie sau agendă… deja după bunul plac. Apopo, puteți adăuga si zilele de naștere ale întregii familii. Să aveți un an nou productiv. https://www.calendarlabs.com/excel-calendar

Prin ce sunt bune rezoluțiile la început de an?

1. Prin faptul că îți faci o listă de scopuri/obiceiuri începi să conștientizezi direcția care o vei lua în anul nou.

2. Peste un an vei reuși să îți faci o analiză mult mai pragmatică, deoarece ai o listă în față.

3. Vezi posibilități care nu le-ai fi văzut. De fapt, lista la început de an (sau în orice alt moment) te face mai atent la anumite posibilități. De exemplu, dorești să faci lecții de hipism în anul care vine și când în vre-o discuție, știre sau remarcă cineva menționează ceva legat de hipism, călărie – tu începi să ceri detalii, lucrul care înainte nu îl făceai. Sfatul meu – nu lăsa lista cu scopuri pentru la anul! Doar ca o sugestie, scrie în cap de listă citirea și împlinirea Sfintei Scripturi, aceasta este și trebuie să fie o prioritate. Să ai un an nou și plin de realizări frumoase.

4. Vei realiza că dorințele tale sunt diferite de ceea ce ai făcut până acum – pe unii tocmai aceasta îi sperie. Posibil vor iesi la suprafață unele dorințe demult uitate sau nemaipracticate.

5. Te înveți să fii responsabil de viața ta, să nu te mai plângi de reușitele altora și nereușitele tale. De ce? Din simplul motiv că lista ți-ai făcut-o singur, nu ai împrumutat-o, nu?

Vocația de pedagog | FOCUS 82

Despre disciplinele spirituale

Maturitatea credinciosului depinde de disciplina spirituală. Cine zice că este creștin trebuie să iubească pe Dumnezeu, cuvântul Lui și Biserica Lui și trebuie să aibă obiceiuri în care se regăsesc disciplinele spirituale. De fapt, disciplinele spirituale și sunt obiceiurile unui credincios.

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ – ПСЕВДОНАУКА ?

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, meme, text care spune „когда-нибудь люди поймут, что эволюция псевдонаука но это уже совсем xB другая история”


Марк ЙохансенВ
«Словаре скептика» есть статья «псевдонаука», в которой перечислены десять типичных ошибок псевдонаучных теорий1. Составитель перечня явно не имел в виду теорию эволюции, поскольку в его списке лженаучных теорий на первом месте стоит «креационизм». Однако, как это ни парадоксально, именно теория эволюции обладает почти всеми характерными признаками из этого списка. Давайте же посмотрим, каким образом в теории эволюции проявляются ошибки, описанные этими авторами, провозгласившими себя скептиками. Каждая ошибка будет проиллюстрирована всего лишь одним примером.

1. В основе некоторых псевдонаучных теорий лежат не результаты наблюдений или опытов, а некий текст, считающийся авторитетным.
Почти во всех спорах о происхождении мира эволюционисты в первую очередь взывают к авторитетам. Национальная академия наук безапелляционно заявляет: «Хотя механизмы эволюции еще находятся в процессе исследования, ученые всего мира признают, что вселенная, наша планета и жизнь возникли в результате эволюции и продолжают эволюционировать»2 [курсив мой – М. Й.].Считается, что мы обязаны уважать мнение этих ученых – ведь в науке заключена огромная сила. Однако гравитацию, пастеризацию или полупроводники открыли вовсе не эти проповедники эволюции, хотя они и называют себя «учеными».

2. Некоторые псевдонаучные теории содержат объяснения, не подтверждающиеся наблюдениями.
На официальном сайте Министерства энергетики США признается, что процессы эволюции еще никем не наблюдались ни в естественных, ни в лабораторных условиях. Но дальше следует пояснение: «Если вы думаете, что нам удастся воспроизвести процессы эволюции жизни в лаборатории, то вы слишком многого от нас ждете. Допустим, что у Природы, действующей наугад, на эволюцию жизни на земле ушло около миллиарда лет… Что же вы хотите от нас? Даже если бы мы работали в МИЛЛИОН раз быстрее, то все равно отставали бы на тысячу лет…»3Таким образом, нет никакой надежды, что даже в специально созданных условиях ускоренного процесса мы когда-нибудь сможем наблюдать эволюцию в действии. Как сказал Ричард Докинс, профессор зоологии Оксфордского университета, « Эволюция наблюдаема. Но не в момент ее осуществления!»4

3. Некоторые лженаучные теории невозможно проверить, поскольку они согласуются с абсолютно любым положением вещей в эмпирическом мире.Следующий пункт говорит, в сущности, о том же

4. …или настолько туманны и вязки, что под них можно подогнать все что угодно.У эволюционистов всегда наготове объяснение любого наблюдаемого признака вида. Почему, например, у павлинов или райских птиц такие красивые и сложно устроенные хвосты? «Потому что если павлин может… находить себе пищу, ускользать от хищников и одновременно тащить за собой больший по размеру и более заметный, чем у его соперников, хвост, – отвечают эволюционисты, – значит, он силен и активен и, следовательно, будет лучшим партнером. Поэтому в ходе эволюции отбираются самки, предпочитающие самцов с более сложными хвостами»5.Однако в той же статье говорится: «Трудно объяснить, какая польза может быть от этих броских, но обременительных придатков… в жестокой борьбе за выживание». Будь у павлинов маленькие и тонкие хвосты, эволюционисты наверняка объявили бы их преимуществом в борьбе за выживание (например, потому что с таким хвостом павлину было бы легче убегать от хищников).Теория эволюции с равным успехом «предсказывает» и то, что было на самом деле, и то, чего никогда не было. Теория, объясняющая все, что угодно, в действительности ничего не предсказывает и ничего не доказывает.

5. Некоторые теории, будучи проверены экспериментально, не получили подтверждения; напротив, они либо были опровергнуты, либо для их обоснования требовалось множество надуманных гипотез.
Эволюционисты вынуждены признать, что ископаемые доказательства их теории чрезвычайно скудны, а то и вовсе отсутствуют. «В конце докембрийской эры произошло нечто странное. Окаменелости этой эпохи свидетельствуют о невероятном разнообразии многоклеточных и имеющих твердый панцирь живых существ, появившихся практически одновременно. Ученые до сих пор размышляют над причинами столь внезапного появления новых организмов, получившего название “кембрийский взрыв”»

6.Поэтому, чтобы объяснить отсутствие доказательств, эволюционисты выдвигают ряд выдуманных специально для этого гипотез. Одна из них – популярная теория «прерывистого равновесия». Согласно ей, иногда эволюция происходит настолько быстро, что «переходных» форм оказывается слишком мало, и они не находят отражения в летописи окаменелостей.Мы не видим эволюцию в настоящем, потому что она происходит слишком медленно, но не видим и следов ее протекания в прошлом, потому что она происходила слишком быстро!6. В основе некоторых псевдонаучных теорий лежат древние мифы и легенды…Ну ладно, этот конкретный пункт не имеет прямого отношения к теории эволюции, хотя некоторые эволюционные идеи можно проследить вспять до трудов древнегреческих философов-язычников – например, Эмпедокла (ок. 490–430 г. до н.э.)7.
7. В качестве обоснования некоторых псевдонаучных теорий приводятся главным образом отдельные случаи и догадки.Эволюционисты пытаются отыскать животных, которые бы соответствовали «эволюционному древу». В классическом примере с лошадью они выстроили по размеру животных со сходным строением тела и объявили это эволюцией лошади. Что это: подлинное происхождение лошади или придуманная классификация? Если не считать «первой лошади», которая, вполне возможно, вовсе не была лошадью, окаменелости свидетельствуют лишь о широкой изменчивости внутри сотворенного вида. По мнению биолога Хериберта-Нильсона, «родословное дерево лошади цветет и разрастается только в учебниках»8.Большинство организмов, которые, согласно теории эволюции, должны существовать, так никогда и не были обнаружены. Зато существуют другие, которые совсем не вписываются в эволюционное древо, – например утконос. Однако эволюционисты упорно цепляются за немногочисленных животных, по виду напоминающих нечто среднее между барсуком и лошадью или между рептилией и птицей. Эти редкие внешние соответствия служат «доказательством» эволюции в той же мере, в какой случайные догадки экстрасенса «подтверждают» его способность читать чужие мысли.

8. В некоторых псевдонаучных теориях метафизические утверждения перепутаны с утверждениями, основанными на опыте.Одни эволюционисты настаивают, что теория эволюции не влияет на наши метафизические представления. «Э Эволюцияволюция не имеет отношения к морали и не отрицает возможности разумного замысла для Вселенной»9. Другие же безапелляционно заявляют, что она определяет наше понимание нематериального мира. На сайте Американской ассоциации содействия развитию науки в разделе «Наука, этика и религия» встречаются такие утверждения: «Теория эволюции – современный миф о сотворении. Она рассказывает нам о нашем происхождении, тем самым формируя наше представление о самих себе… Называя теорию эволюции мифом, я не имею в виду, что она ошибочна. Я лишь хочу сказать, что она имеет огромное символическое значение, не зависящее от того, истинна она или нет. Применимо ли к ней слово «религия»? Это зависит от того, какой смысл мы вкладываем в этот очень гибкий термин. Я применил его здесь не случайно»10.Как выразился Ричард Докинс, «Дарвин дал атеистам возможность почувствовать себя интеллектуально полноценными»11.

9. Некоторые псевдонаучные теории… противоречат известным научным законам и прибегают к специально созданным гипотезам для объяснения своих необоснованных утверждений.На одном из эволюционистских сайтов говорится: «Вплоть до XIX века было широко распространено мнение, что в определенных условиях живое часто возникает из неживого, то есть происходит так называемый процесс самозарождения. Такое мнение возникло на основании наблюдений за появлением личинок червей или плесени в оставленном на открытом воздухе органическом веществе. Позже выяснилось, что при всех этих обстоятельствах живое возникает только из живого… Никто и никогда не наблюдал возникновение живого организма из неживой материи»12.Однако эволюционисты закрывают глаза на то, что их теория противоречит законам науки: «Доказал ли [Пастер], что живое никогда не возникает из неживого? Нет, потому что это невозможно опровергнуть опытным путем»…13Они словно бы не замечают, что результаты экспериментов за последние двести лет идут вразрез с их теорией. Согласно их предположениям, вполне возможно, что опыт, доказывающий истинность их теории, просто еще не был поставлен.

10. Псевдоученые утверждают, что основывают свои теории на эмпирических данных: они даже применяют научные методы, однако их представления о том, что такое эксперимент, проводимый в контролируемых условиях, явно недостаточны.Эволюционисты заявляют, что их теория научна, но специалисты Национального центра научного образования (который, по сути, являет собой антикреационистскую группу лоббистов) признают, что у них есть проблема: «Неспособность многих студентов понять и признать факт эволюционного развития часто вызвана наивными представлениями о природе науки… Они считают, что гарантией успеха науки в достижении истинного знания служит «научный метод», который в традиционном представлении означает формулирование гипотез, прогнозирование, а затем – проведение решающего эксперимента в лабораторных условиях… Но ведь многие биологи-эволюционисты, напротив, заняты реконструкцией событий прошлого. И их методы не соответствуют расхожему представлению о «научном методе»14.Итак, если вы не можете обосновать свою теорию с помощью научного метода, включающего в себя не правдоподобные россказни, а контролируемый эксперимент, достаточно просто сказать, что только «наивные» люди полагают, будто научный метод имеет что-то общее с «наукой».Таким образом, из десяти отличительных особенностей лженауки, перечисленных в «Словаре скептика», к теории эволюции подходят девять. Вряд ли найдется другая псевдонаука, будь то астрология, уфология или гадание на кофейной гуще, которая бы так идеально соответствовала определению лженауки.Литература и примечания:

Литература и примечания

 1. Carroll, R.T., Pseudoscience, The Skeptic’s Dictionary, skepdic.com/pseudosc.html 19 June 2006. Вернутьсяк тексту
 2. National Academy of Sciences, Evolution resources from the National Academies, nationalacademies.org/evolution, 19 June 2006. Вернутьсяк тексту
 3. Barrans Jr., R., Ask a scientist: microevolution [обратите внимание – на самом деле это статья о макроэволюции!] United States Department of Energy, www.newton.dep.anl.gov/askasci/bio99/bio99509.htm, 19 June 2006. Вернутьсяк тексту
 4. Richard Dawkins, PBS interview with Bill Moyers, 3 December 2004, www.pbs.org/now/transcript/transcript349_full.html, 8 November 2006. Вернутьсяк тексту
 5. Stewart, D., The importance of being flashy—feathers, International Wildlife, September 1995, , November 2006. Вернутьсяк тексту
 6. Friedman, R., The Cambrian explosion: tooth and claw, Astrobiology magazine, April 2002, www.astrobio.net/news/print.php?sid=134Вернутьсяк тексту
 7. Duggan, G.H., Review of The Blind Watchmaker by Richard Dawkins, Apologia, 6(1):121–122, 1997. Вернутьсяк тексту
 8. Подробности «истории лошади» см.: Sarfati, J., The non-evolution of the horseCreation 21(3):28–31, 1999. . Вернутьсяк тексту
 9. Wilkins, J.S., Evolution and philosophy: does evolution make might right?’ The Talk. Origins Archive, 1997, www.talkorigins.org/faqs/evolphil/social.html, 19 June 2006. Вернутьсяк тексту
 10. Midgley, M., Evolution as a religion: a comparison of prophecies, science, ethics, and religion, , October 2005. Вернутьсяк тексту
 11. Dawkins R., The Blind Watchmaker, Penguin, London, p. 6, 1991. Вернутьсяк тексту
 12. Absolute Astronomy. Biogenesis, , 19 June 2006. Вернутьсяк тексту
 13. См.: Wilkins, John S., Spontaneous Generation and the Origin of Life, The Talk. Origins Archive, April 2004, www.talkorigins.org/faqs/abioprob/spontaneous-generation.html, 19 June 2006. Вернутьсяк тексту
 14. Cooper. R.A., The goal of evolutionary instruction: belief or literacy?, National Center for Science Education, www.ncseweb.org/resources/rncse_content/vol21/1132_the_goal_of_evolution_instruct_12_30_1899.asp, 19 June 2006. Вернуться к тексту

Знаете ли вы, почему пальцы Бога и Адама не соприкасаются на знаменитом произведении искусства Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане?


На картине палец Бога вытянут до максимума, но палец Адама находится с последней сокращённой фалангой. Смысл картины состоит в том, чтобы объяснить, что Бог всегда рядом, но решение остается за человеком.Если человек хочет прикоснуться к Богу, ему нужно будет вытянуть палец, но и согнутым пальцем, он сможет провести всю свою жизнь, не пытаясь найти Его. «Последняя сжатая фаланга пальца Адама представляет собой его свободную волю»

Rolul tatălui învățat de apostolul Pavel in 1 Tesaloniceni 2


În #1 rând tatăl trebuie să își facă timp să dea sfaturi că să protejeze copilul. Un exemplu în această privință este cartea Proverbe. Sfaturile trebuiesc toată viața și doar cele bune.

În al #2 rând tatăl trebuie sa mângâie deoare copilul va da gres cu sfaturile, va încerca să asculte, va.avea.caderi, deci va avea nevoie sa îi fim aproape.

În al #3 rând, trebuie să repeți acest ciclu continuu😉 și verifici comportamentul și motivația copilului.

Puțină teologie în jurul întrebării: „De ce a trecut Găina strada?”

Este posibil ca imaginea să conţină: pasăre, text şi în aer liber

Luteran: Găina a trecut strada prin credință, doar prin credință.

Calvinist: A fost predestinată să treacă strada.

Pelagian: Ea a ales să treacă din proprie voință și n-are nevoie de ajutorul nimănui.

Semi-pelagian: Găina a trecut singură jumătate din drum, Dumnezeu a trecut-o cealaltă jumătate.

Dante Alighieri: În plin trafic, găina cunoaște purgatoriul.

Jonathan Edwards: Găina a trecut strada, pentru că dacă nu o trecea, mânia lui Dumnezeu i-ar fi ars penele.

MacArthur: Suveranitatea lui Dumnezeu se descoperă uimitor în această găină care face voia lui Dumnezeu, pentru a-L glorifica pe Dumnezeu.

Luther King Jr: Am un vis, ca orice găină, indiferent de culoare, să treacă strada!

Benedict XVI: Nu există alte străzi valide în afara Bisericii Catolice.

Ortodoxul: Dacă autobuzul va călca găina, atunci strada va deveni loc de pelerinaj la sfintele moaște.

Exegetul biblic: Dacă ne uităm în originalul grecesc, găsim faptul că era o găină de rasă Welsummer.

Postmilenaristul: Faptul că găina a trecut strada e o dovada clară a răspândirii Evangheliei și a iminentei veniri a Domnului.

Cesaționistul: Găinile au trecut strada doar în perioada apostolică. Acum așa ceva nu se mai poate întâmpla asta.

Adventistul: Găina a putut trece strada pentru că nu era Sabat.

Martorii lui Iehova: Găina a trecut strada ca să bată la ușa de peste drum.

Joel Osteen: Eu nu știu de ce a trecut strada, eu nu sunt în măsură să o judec, dar știu că găina și-a atins nivelul maxim de evoluție spirituală și dezvoltare personală.

Relativistul: Depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Ce este o găină? Ce este o stradă?

Indianul divorțat: Găina este reîncarnarea fostei mele soacre.

Heraclit: O găină nu poate trece de două ori aceeași stradă.

Ateul: Găina este doar o iluzie.

Milițianul: Găina a călcat linia dublu continuă și trebuie amendată.

Activistul LGBT: Denumirea „găină” e discriminatorie și desemnează un simplu construct cultural.

Avocatul transgender: Găina domestică era, de fapt, cocoș de lupte.

Teologul liberal: Mitul despre găina care trece strada exprimă convingerile religioase ale unei epoci demult apuse.

Jihadistul radical: Găina e necredincioasă și trebuie decapitată.

BONUS:

Donald Trump: Vom face un zid pentru ca găinile mexicane să nu mai treacă strada.

Preluat de pe facebook

🔴 Христианское АВТО Радио – слушать онлайн (24/7)

ЧТО НАТВОРИЛ ДАРВИН: Кровавое наследие теории эволюции

Автор: Raymond Hall
Перевод: А. Мусиной 20 мая 2005 г.
Стояло лето 1972 года, и я со своими студентами отправился в Польшу, которая тогда еще была за железным занавесом. В курс обучения входила марксистская теория, и мы хотели увидеть некоторые из ее плодов на практике.
Въезжая на территорию Восточной Германии, я ощутил волнение: прежде мне не приходилось пересекать Берлинскую стену. Нейтральная полоса, отвратительного вида тюремные укрепления, разделяющие Западную и Восточную Германию, – от всего этого бежали мурашки по коже.
Но особенно жуткое чувство я испытал на территории концентрационного лагеря Освенцим на юге Польши. Я видел на фотографиях груды человеческих волос, зубов, очков; видел газовые камеры, где были безжалостно уничтожены тысячи невинных жертв. Было лето, но птицы не пели. В воздухе витала смерть. Польский юноша, наш гид, прошептал: «В этом лагере погибли мои бабушка и дедушка. Мой долг – делать все, чтобы люди знали, что здесь творилось».
Основополагающий вопрос
Три года спустя мы с женой отправились в гости к нашей подруге по переписке – Доротее. Она жила в Восточной Германии и сама приехать к нам в гости не могла – это ей, разумеется, было запрещено. Снова нейтральная полоса, снова Берлинская стена – и сердце мое сжалось.
С тех пор мы приезжали в ГДР еще много раз. Однажды мы спросили Доротею: «Как ты считаешь, что-то меняется к лучшему?» Она ответила кратко: «Нет», но отчаяние в ее глазах было более чем красноречивым.
Думаю, вы можете представить себе, сколько радостных слез было пролито в ноябре 1989 года, когда Берлинская стена все-таки рухнула! Тюремные двери распахнулись и наши друзья вырвались на свободу!
И все же в глубине остался один основополагающий вопрос.
Я видел, к каким ужасным последствиям привел целую страну нацизм. Я видел и не менее мрачные и зловещие последствия коммунизма. Почему стольким людям пришлось испытать столько зла?

Общий знаменатель
В годы, прошедшие с моей первой поездки в Польшу, я пытался осмыслить марксизм и нацизм. Каким образом сформировались эти две философии, послужившие обоснованием и оправданием ужасных деяний, последствия которых мне довелось наблюдать? Я искал некий общий знаменатель.
Я выяснил, что марксизм претендовал на роль научного мировоззрения. Он был основан на социально-экономической теории, которая, как считалось, отражала подлинную историю жизни. В центре этой теории была классовая борьба между владельцами средств производства (капиталистами, или «буржуазией») и рабочим классом («пролетариатом»), этих средств лишенным.
Зло, согласно социалистическому мировоззрению, – это угнетение рабочего класса буржуазией. Теперь, когда Маркс просветил человечество относительно «подлинной истории жизни», люди могут взять эту историю в собственные руки и ускорить «природу», стремящуюся к главной цели – мировой революции, которая очистит мир от этого «зла» и создаст на земле социалистическую Утопию.
Гитлер, как я выяснил, придерживался сходного мировоззрения. Это ясно следует из его книги Mein Kampf («Моя борьба»). Он считал, что люди, подобно животным и растениям, ведут постоянную борьбу за выживание. Пиком истории человечества будет выживание наиболее приспособленных – таковыми он считал «арийскую расу», воплощением которой для него были немцы.
И Гитлер, и Сталин с невероятной жестокостью и безжалостностью последовательно воплощали эту «научную» логику в жизнь. Это же делал и Мао Цзе Дун, тоже погубивший бесчисленные миллионы своих соотечественников-китайцев ради воплощения утопической марксистской мечты. И они убедили в своей правоте не только себя, но и миллионы других – обычных людей, таких, как мы с вами.
Но откуда же они почерпнули эти идеи? Какова «научная» основа этого зла?

Особый взгляд на мир
Мировоззрение Гитлера, Маркса, Сталина и Мао не было сформированы ни немцем, ни русским, ни китайцем. Его родоначальником был англичанин – Чарльз Дарвин.
Основы этого мировоззрения заложила книга Дарвина «О происхождении видов путем естественного отбора, или сохранение наиболее благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1859). Каждый из упомянутых вождей применил принцип «выживания наиболее приспособленных» к собственной ситуации. Для Маркса и Сталина это была классовая борьба; для Гитлера это была расовая борьба. А поскольку дарвинизм свел на нет авторитет Библии в вопросе о происхождении жизни, из него логичным образом вытекало, что они вовсе не обязаны держать ответ перед Богом за массовые убийства, совершенные ими в ходе воплощения этих идей. Впрочем, у них было оправдание – дарвинизм. Если нет абсолютных стандартов добра и зла, власть имущие ни перед кем не несут ответственности. Кто сильнее, тот и прав.
По мере своего распространения и усвоения обществом дарвинистское эволюционное мышление не только оказывало определяющее воздействие на деятелей, подобных Марксу и Гитлеру, но и становилось «научной» парадигмой для оправдания их деяний «во благо» всего человечество.

Устрашающая мечта
В течение многих лет неоднократно посетив ГДР, Польшу, Чехословакию и Венгрию, я уже привык к виду мрачных и безликих панельных многоэтажных домов, из которых состоят районы на окраинах городов. Недавно я побывал в Румынии и не удивился, увидев такой же район в столице этой страны, Бухаресте, который когда-то называли «маленьким Парижем».
Следы разрухи и запустении были ужасны – не только на окраинах, но и в самом центре города. Я разговаривал с женщиной, чей дом снесли, чтобы проложить главный проспект, ведущий к так называемому Дворцу народа – на самом деле это был дворец ныне покойного коммунистического диктатора Николае Чаушеску.
Я шел по этой культурной пустоши, не в силах выразить словами глубину своей тоски. Я видел собственными глазами, к чему привело дарвинистское мышление в интерпретации советского диктатора Сталина, а вслед за ним – румынского тирана Чаушеску, как оно сказалось на жизни еще одного народа и еще одной страны.
Все они были неправы
В воскресный день в Бухаресте я поделился этими мыслями с группой румын-христиан. Я, англичанин, выразил огромнейшее сожаление по поводу того вреда, который нанес миру один из моих соотечественников.
Гитлер был неправ. Сталин был неправ. Чаушеску был неправ. Теория Дарвина, на которой все эти диктаторы строили свои деяния, оказалась неверна. Свидетельства тому были у меня перед глазами: прискорбное воздействие, которая она оказала на жизни каждого, с кем мне довелось говорить. Для этих людей это было не любопытная теория, но жуткая практика.
Однако я смог сказать им и о Том, Кто оказался прав – не только в теории, но и на практике. Он понимал подлинную историю мира и подлинную природу жизни, потому что Он сотворил жизнь и мир (Иоан. 1:1–3).
Я веду речь об Иисусе Христе, Боге во плоти (Иоан. 8:58). Он пришел на землю удостоверить и исполнить обетования, данные Им ранее. Он не только выполнил все, что обещал, но и даровал человечеству надежду на то новое и прекрасное, чему еще предстоит свершиться, – и подтвердил это Своим Воскресением из мертвых.

Не из хаоса
В то воскресенье я обратился к фрагменту из десятой главы Евангелия от Иоанна, где Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам… Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:1–10).
Иисус – это Слово (Иоан. 1:1), говорившее к миру с самого начала: «В начале сотворил Бог небо и землю… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его… И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма… Так совершены небо и земля и все воинство их» (Быт. 1:1, 27, 31, 2:1).
Мы не возникли из хаоса и не движемся по пути «выживания наиболее приспособленных» к выдуманной нами же утопии. Наш путь ­– от совершенства к страданиям от смерти из-за грехопадения наших прародителей, которые отвергли Бога – так же, как много лет спустя поступил Дарвин, а вслед за ним Гитлер, Сталин, Чаушеску…
Все они были неправы в том, что касалось пути, пройденного человечеством. Об их неправоте свидетельствует крах их идеалов. Но Иисус был прав и об этом говорят благие плоды Его жизни.
Они ошибались и в том, что касается будущего. Мечту о прекрасном будущем дано исполнить не человеку, а Богу. История движется к дню Господню, к обетованным новым небесам и новой земле, которые учредятся, когда исчезнет смерть и погибнет все старое (2 Пет. 3:10).
Все, кто любит Иисуса, ждут Брачного пира Агнца (Отк. 19); все нынешние бракосочетания и празднества – лишь слабый отсвет того, грядущего. Новые небеса и новая земля станут домом для всех, кто любит Иисуса и хочет в полноте блаженства пребывать с Ним в вечности. Тогда будут утерты все слезы – даже слезы погибших в Освенциме и Бухаресте.

12 predicatori pe care îi ascult și la care revin

Zilele trecute am descoperit un om cu un dar de învățător deosebit și un predicator bun, după predicile căruia dorești tot mai mult să asculți de poruncile lui Dumnezeu. Știu că sunt foarte mulți predicatori foarte buni dar eu nu ascult prea mulți, dar  dacă mai cunoașteți pe predicatori din aceia care au frică de Domnul și au și darul vă rog să mi-i recomandați.

 1. James Vernon McGee.
  De mai mulți ani ascult Itinerarul Biblic scris de acest om deosebit cu ajutorul la Solar Bible Bus  dar le puteți găsi la fel de ușor pe twr360.org.
 2. Marius Cruceru
  Nu pot să clasific predicile, dar cele la care revin cel puțin o dată în an sunt seria Disciplinilor Spirituale. Pe lângă predicile de pe youtube puteți accesa site-ul fratelui Marius. Are un stil de a scrie destul de sincer și direct foarte necesar zilelor noastre.
 3. Vladimir Puștan
  Vladimir Puștan îl ascult din motiv că spune ce gândesc alții dar ambalează frumos. Aici seamănă mult cu Marius Cruceru. Fratele Vladimir are un canal Cireșarii unde puteți găsi toate predicile. Recomand.
 4. Richard Wurbrand
  Nu este nevoie să explic căci e de la sine înțeles de ce este în listă fratele Richard, vă recomand cărțile scrise de el: Cu Dumnezeu în subterană, Cristos pe ulița evreiască, Marx și Satan ș.a. .
 5. Livius Percy.
  Un lucru care l-am urmărit cu plăcere e faptul cum fratele Livius explică Biblia cu Biblia fără să își expună viața personală în predici. Ascult cu drag si recomand tuturor.
 6. Petru Lascău.
  Este o descoperire recentă și încă este în cercetare dar l-am îndrăgit din ce am auzit.
 7. Paul Tripp.
  Este cunoscut mai mult după cartea sa Păstorind o inimă de copil, și prin conferințele pentru familie (unde și l-am cunoscut). Revin nu doar la predicile acestui om deosebit dar și la cărțile lui.
 8. Tim Keller.
  Știe să aducă multă vindecare în situații grele. Aduce răspunsuri la unele probleme, răni, situații cu o bândețe rară.
 9. Alexandru Gîrbu.
  Este un predicator din Chișinău (poate trebuia de pus în capul listei?) pasionat de explicat. Îl urmăresc de mai mulți ani și îmi plac tot mai mult predicile lui.
 10. Woodie Baucham.
  Este foarte practic și l-am găsit foarte profund în cadrul unei conferințe.
 11. Kurilenco Victor.
  Un predicator rus orb cu o frică mare de Domnul. Este un conservatist cu toate explicațiile pentru ceea ce face. Recomand.
 12. Alexei Kolomiițev.
  Un păstor vorbitor de limba rusă cu multă pasiune pentru ceea ce face.

  PS La prima scriere am uitat să adaug pe Viorel Iuga (conferințele dumnealui le aveam pe CD-uri ) și Luigi Mițoi (foarte des am revăzut predica Cum să îți alegi partenerul de căsătorie).
  Nu mă acuzați că nu am pus îi această listă pe Billy Graham, Ravi Zacharias sau John Piper – pe aceștia nu i-am ascultat (mai mult frânturi de emisiuni) ci le-am citit cărțile.

Ioab – cel care caută răzbunare

Penina – femeia invidioasă