2 Tesaloniceni 1:6-10 | 365

6 Fiindcă* Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
7 şi să vă dea odihnă* atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului* Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
8 într-o* flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce* nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu* ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
9 Ei* vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la* slava puterii Lui,
10 când* va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi* privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.

Dumnezeu este judecătorul și răzbunătorul creștinilor.  El știe ce ne întristrează și El ia atitudineno. Fără să ne spună, să ne dea dare de seamă. Vom cunoaște toate lucrurile când vom ajuge în prezența Lui.

Scop: să învățăm trimiterea pe de rost.