„Eu doar spun ce este adevărat, eu nu bârfesc!”

Astăzi am făcut studiu cu scumpa mea soție, am ales un subiect sensibil – vorbirea de rău. Drept suport am găsit un set de versete despre vorbire (bârfă) și le-am analizat pe fiecare. Am rămas mirat cât de ușuratic luam vorbirea, secretele, sinceritatea și încrederea care mi-o acordau unii. Sunt sigur că standartele lui Dumnezeu sunt diferite de ale mele, însă tot ce doresc este să ajung la standartele prezentate de Dumnezeu, și aș vrea ca vorbirea mea să fie una fără reproș. Una din concluziile la care am ajuns este că dragostea știe să ierte și să uite, pe când lipsa acesteea vede bârfa, vorbele rele motivate. Iată versetele cu pricina:

Proverbe 16:28 „Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni.”

 • omul neastâmmpărat (cu gând rău) stârnește certuri; orice gând rău duce la certuri.
 • pârâtorul (defăimătorul) dezbină pe cei mai buni prieteni; pârâtorul este cel care vorbește de rău.

Cel care gândește rău acela și vorbește de rău. Acțiunile lui sunt acestea: defaimă (pe nedrept, nu uită greșelile din trecut și le reamintește) și stârnește certuri.
A stârni certuri  înseamnă a aduna aliați,a  lucra necinstit cu un scop – să strice numele cuiva.
În contrast: „Proverbe 19:11 Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile.”

Proverbe 25:23 „Vântul de miazănoapte aduce ploaia, şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită.”

De fiecare dată o limbă clevetitoare aduce o față mâhnită, așa cum și vântul aduce ploaie.
Mâhnită= descurajată.
Clevetirea aduce tristețe, găsește motive să vorbească de rău, să bârfeasacă.
(Proverbe 18:8 „Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor.”)
Bârfa place celui ce o spune și celui ce o ascultă, însă aduce întristare și deznădejde.
Biserica sau echipa poate să își piardă motivarea din cauza bârfelor, descurajărilor, vorbirii pe la spate și amintirea greșelilor din trecut.
Dumnezeu iartă și uită și dă aceeași șansă, chiar dacă consecințele nu le îndepărtează („Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.”(1 Ioan 1:9)).
Iertarea merge mână-n mână cu uitarea. Este corect să uiți să nu mai amintești.

Romani 16:17-18 (Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători.)

 • să ne ferim de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii primite;
 • să ne depărtăm de ei;
 • înșeală pe cei lesne crezători;

-înseală cu vorbe dulci și amăgitoare;

 • atacă învățătura;

-slujesc pântecelui lor;

 • nu slujesc lui Hristos;

Este important să cunoști credința creștină în detalii, fundamental.

Psalmul 15:1-3 „1 Doamne, cine va locui în cortul Tău?
Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
2 – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu
şi spune adevărul din inimă.
3 Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său
şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.”

Va locui în Cortul lui Dumnezeu :

 • cel ce umblă în neprihănire – spune adevărul din inimă.

Constrast : nu clevetește, nu face rău aproapelui său și nu aruncă ocara asupra aproapelui său (nu dă vina pentru consecintele alegerii lui pe aproapele său).
A cleveti înseamnă a nu spune adevărul

Iacov 4:11-12 (11 Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător.
12 Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău?)

Îndemn – să nu ne vorbim de rău unii pe alții! Dacă vorbești de rău – nu împlinești Legea.
A vorbi de rău nu este aceiași cu a confrunta păcatul.

Matei 18:15-20
„15 Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.
16 Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
17 Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.”

Nu îl vorbești de rău dacă îi spui personal lui, ci îl vorbești de rău când îl discuți cu alții.

Matei 12:37 „Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”

 • cuvintele tale vor fi folosite împotriva ta sau în favoarea ta. Vina se vede din cuvintele tale.

Matei 7:1-5 – „1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
2 Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura.
3 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
4 Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău?…
5 Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.”

Ai dreptul să mustri decât dacă tu ești exemplu. Nu condamna pe cineva pentru un păcat care și tu îl faci – el va vedea fățărnicia ta.
Nu este fărățnicie să spui în față, să confrunți individual; și dacă este cazul să ierți. Înseamnă aceasta oare că trebuie să veghezi asupra fratelui tău?

Proverbe 17:9 „Cine acoperă o greşeală, caută dragostea,
dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. ”

Cei ce iubește știe să acopere greșelile și dorește să le acopere, iar cel care nu iubește le pomenește mereu și duce lipsă de prieteni.
Cel ce iubește nu se plânge pe nimeni –iartă și acoperă cu dragoste.

Proverbe 11:13 „Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse,
dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.”

A bârfi înseamnă a aduce aminte lucruri din trecut, lucruri care ar defavoriza persoana despre care se vorbește. Așa ceva în politică se face.
Persoana credincioasă/care poate ține un secret/persoană de încredere – nu dă pe față lucrurile ascunse, ci ține ce i s-a încredințat.

Levitic 19:16 „Să nu umbli cu bârfe în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieţii aproapelui tău. Eu sunt Domnul.”

Bârfa trebuie scoasă în mod categoric. Bârfa este pusă alături cu „a te ridica împotriva vieții aproapelui tău„.

2 Corinteni 12:20 „Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc aşa cum n-aş vrea să vă găsesc, şi eu însumi să fiu găsit de voi aşa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngâmfări, tulburări.”

Pavel se teme de următoarele lucruri în biserică:
-gâlceavă, pizmă, mânie, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngâmfări și tulburări. Aceste lucruri nu le vrea nimeni, în special liderul bisericii. Toate aceste lucruri merg împreună, de parcă ar rezulta una din alta. Poate cineva să fie gâlcevitor fără să aducă cu sine mânie, gâlceavă și dezbinare?Este oare bârfă fără îngâmfare?

Apocalipsa 21:8 „Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Mincinoșii și ucigașii vor arde în iazul cu foc și pucioasă.

Matei 5:21-26
„21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.”
22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
23 Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24 lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
25 Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.
26 Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.”

Caută să te împaci primul cu persoana care are ceva împotriva ta. Chiar dacă nu ești tu vinovat – oricum trebuie să iei inițiativa ca să te împaci. Dacă ești vinovat – îți ceri iertare, dacă nu ești vinovat – cauți să te împaci. Dacă are ceva împotriva ta este corect să lămurești lucrurile.

Proverbe 26:20 „Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.”

Clevetitorul, persoana care vorbește de rău și aduce aminte greșelile din trecut, aduce numai ceartă. Fără o atitudine de clevetire – discuțiile ar fi corecte și nu s-ar transforma în ceartă. Orice clevetire întreține o ceartă.

Iacov 3:8 „dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte.”

Cel care își înfrânează limba este cel care are o relație personală cu Dumnezeu și are gândul lui Dumnezeu, mintea lui este plină de Cuvântul lui Dumnezeu.
Dragostea zidește, pe când lipsa dragostei lui Dumnezeu distruge.

#barfa, #biblia, #clevetire, #lingusire, #lingursitor, #manie, #relatii

Discriminare.md discriminează creștinii!!

Iată rezultatul unei discuții pe facebook cu reprezentanții de la discriminare.md. De obicei nu postez discuții de pe rețea de socializare însă aș vrea ca fiecare să poată analiza argumentele aduse de apărătorii homosexualilor.
20130213-xg27-64kb
20130213-8mka-93kb
20130213-jsxv-120kb
20130213-urqj-136kb
20130213-oirt-126kb
20130213-pyxr-133kb
20130213-nwhy-95kb
20130213-7paw-123kb
20130213-ckjn-101kb
20130213-osrt-130kb

20130213-iofu-101kb

#biblia, #discriminare, #homosexualitate, #parade-gay

Cum să ştii dacă eşti creştin după voia lui Dumnezeu?

Mulţi se înşeală sau sunt înşelaţi de alţii cum că ar fi creştini. Cu regret acest lucru se întâmplă des, unii se obişnuiesc cu gândul că sunt creştini , alţii cred că creştinismul este ereditar, iar unii nici nu ştiu dacă sunt sau nu creştini.
Deci,cum să verifici singur dacă eşti sau nu creştin?

În primul rând cercetează Scriptura.
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în noi, cercetarea lui ne ajută să ne vedem starea:

„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.  Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. ” (Iacov 1:22-24)

Biblia mustră atunci când greşeşti, dar cu scop de a corecta.
Unii iau Biblia ca pe o carte care doar condamnă şi interzice, dar nu e doar atât – ea are multe promisiuni frumoase pentru oameni de la Dumnezeu.

Verifică-ţi modul tău de viaţă.
Apostolul  Pavel în Epistola către Efeseni prezintă în contrast două moduri de a trăi: unul plăcut lui Dumnezeu şi unul nu. Modul de trai urât este prezentat la timpul trecut ,sugerând că acesta era doar un mod de trai fără Dumnezeu – pe când modul nou de trai trebuie să fie diferit.

” Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. ” (Efeseni 5:3-6)

În acest pasaj Apostolul Pavel menţionează ce nu trebuie să fie pomenit între creştini:
fapte precum: curvia, necurăţia, preacurvia,lăcomia de avere, idolatria: astfel de fapte schimbă motivaţia oricărui om şi duce la scopuri greşite în viaţă.
vorbe: cuvinte porcoase, vorbe nechibzuite, glume proaste.
Vezi care din cele enumerate mai sus sunt prezente în viaţa ta?
Posibil nu curveşti în mod fizic- dar ce se întâmplă în mintea ta? Ştiai că curvia la nivelul minţii este pasibilă de aceeaşi pedeapsă ca şi cea fizică? Domnul Isus a spus că dacă doar ai poftit o femeie în inima ta – ai şi preacurvit cu ea în inima ta.
Care sunt priorităţile tale în viaţă? Unde îţi petreci cel mai mult timpul ? Ştiai că timpul tău arată priorităţile tale?

„Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. ” (Matei 6:21)

Nu te înşela!!!
Unii se înşeală singuri pe sine ,crezând că dacă face răul – totuşi Domnul îl va ierta, unii cred că Dumnezeu va pune faptele lor bune şi cele rele pe un cântar, şi unde se va înclina cântarul – acolo va ajunge şi el după moarte. Alţii cred că dacă s-a născut în familie sau ţară creştină are acces în împrăţia lui Dumnezeu.
Iată ce spune Biblia:

„Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.” (Efeseni 5:5-6)

În aceste versete sunt două expresii căci ştiţi bine că şi nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte .Aceste expresii arată la acele categorii de oameni care se cred creştini , căci ei ştiu bine voia lui Dumnezeu dar preferă să se înşele singuri, crezând poate că vor căpăta milă în faţa lui Dumnezeu în ziua judecăţii. Adevărat, milă poţi căpăta- dar numai pe pământ, nu şi după moarte.
Definiţia pentru  deşarte (vorbe)este : lipsite de adevăr, rupte de realitate, arată goliciune cuiva sau a ceva.
Deci ca să nu fii amăgit de cuvinte deşarte este bine ca singur să ştii adevărul.
Cum este viaţa ta? Arată modul tău de trai o credinţă vie în Dumnezeu?

Viaţa unui creştin este după modelul lui Hristos.

Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros”, lui Dumnezeu. ” (Efeseni 5:2 )

A iubi pe alţii nu este o opţiune a noastră , este o poruncă a lui Dumnezeu, e ceva ce am ales să facem odată cu momentul împăcării cu Dumnezeu, atunci am promis că Îi vom da ascultare. Ascultare de poruncile Lui şi voia Sa.
Cum se vede dragostea lui Hristos în viaţa ta?

#biblia, #inima

Biserica Luterana din Suedia capituleaza.

Saptamana trecuta, sinodul bisericii luterane din Suedia a decis sa accepte casatoriile homosexuale. Aceasta decizie survine ca o urmare fireasca a disolutiei crestinismului intr-o tara campioana a “drepturilor omului”, tara in care biserica luterana, fosta biserica de stat pana in anul 2000, a devenit incapabila sa mai afirme valorile crestine.(Sursa. buletin informativ AFP)
Cu regret am constatat acest fapt,deoarece Biblia condamnă acest păcat şi-l numeşte o „patimă rea”. Acesta este rezultatul „informării” populaţiei de către imorali.
Acelaşi lucru l-au făcut în Marea Britanie, SUA şi-l intenţionează în România şi R.Moldova.

Imoralii au un mod urât de a se promova- ei intentează procese pe motiv de discriminare, aşa cum a fost în cazul unui homosexual care a cerut să i se racoleze sânge deşi era bolnav de sifilis, sau este dat în judecată primaru Moscovei .Şi parcă nimeni nu vede că societatea doreşte să fie apărată de aceşti violatori de copii.
Modul lor de a acţiona este cel de a acuza pe toţi că nu-i acceptă doar din motiv că au o altă orientare sexuală. Şi aceasta va dura până ţările în care se intentează astfel de procese cedează – exact aşa cum s-a întîmplat cu Suedia.
Vă propun un articol în care adevăraţii preoţi ai lui Dumnezeu au avut de suferit din cauza atacurilor ale homosexualilor.(evenimentele au avut loc în ianuarie 2005)

”IN SUEDIA, CEI CARE PREDICA BIBLIA IN BISERICA MERG LA INCHISOARE”

#biblia, #homosexualitate, #imoralitate, #pericol, #politica, #pacat, #sex, #societate

Isus – jertva pentru omenire.

 

În acest articol vom vedea care a fost scopul venirii Domnului Isus pe pământ. Mulţi se întreabă dacă puteau oamenii să ajungă în rai şi fără să fi murit Isus , sau dacă Dumnezeu este dragoste – de ce a permis să moară Fiul Său pe cruce.

Starea omenirii.
Venirea Domnului Isus s-a făcut în mod deosebit faţă de toţi ceilalţi oameni.
În Epistola către Romani 5:12 scrie:
De aceea, după cum printr-un singur om (Adam) a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor , din pricină că toţi au păcătuit.”
Dumnezeu nu a creat primul om ca acesta să păcătuiască şi Dumnezeu nu a avut ca scop
moartea tuturor oamenilor.
Deoarece Adam a încălcat porunca Domnului a fost pedepsit, însă această pedeapsă nu a afectat doar pe Adam. Păcatul totdeauna afectează şi pe cei din jurul nostru , însă păcatul lui Adam a afectat întreaga omenire , în primul rând:

 • a intrat păcatul în lume,
 • prin păcat a intrat moartea, deci Adam trebuia să moară şi să vadă pe unul din fii lui murind;
 • moartea a trecut asupra tuturor oamenilor.

Deoarece păcatul a afectat toţi oamenii ,toţi oamenii trebuiau să moară. Acest lucru nu L-a ales Dumnezeu ci omul. Nu a fost planul lui Dumnezeu ci consecinţele alegerii omului.

Naşterea lui Isus.
Domnul Isus nu a apărut în momentul conceperii de către Maria, El era înainte de întemeierea lumii şi a participat la creaţie:
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. … Toate lucurile au fost făcute prin El , şi nimic din ce a fost făcut ,n-a fost făcut fără El.
Şi Cuvântul s-a făcut trup.” (Ioan 1:1,3,14)
Domnul Isus era la început, nu a apărut mai târziu.
Evanghelia după Matei prezintă nişte detalii prinvind naşterea Domnului Isus:
„Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. ” (Matei 1:18-23
Pruncul care trebuia să se nască din Maria nu era conceput cu un bărbat , ci era plasat în corpul Mariei de Duhul Sfânt. Faptul că îngerul s-a prezentat lui Iosif, soţul Mariei , este încă o dovadă că pruncul era de la Duhul Sfânt.
Deci Domnul Isus nu este un urmaş al lui Adam şi nici nu a moştenit natura păcătoasă a lui.
De ce a venit Isus?
Îngerul a prezentat scopul venirii lui Isus : „pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale”, deci toţi cei care au făcut legământ cu Domnul Isus sunt poporul Lui şi sunt mântuiţi de păcatele lor.
În Epistola către Evrei 2:14-15 este menţionat :
„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.”
„Părtaşi sângelui şi cărnii” înseamnă că a fost nevoit să vină în trup omenesc din următoarele motive:

 • prin moartea Sa să nimicească pe cel ce are puterea morţii , adică pe diavol,
 • să izbăvească pe toţi aceia care erau supuşi robiei, prin frica de moarte.

Isus – jertva perfectă şi suficientă.
„…căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine); vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat”, (lucruri aduse toate după Lege); apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. ” (Evrei 10: 4-10)
Jervele care le aducea poporul evreu în perioada Vechiului Testament nu puteau şterge păcatul, acele jerve arătau la o altă jertvă – perfectă , care trebuia să fie făcută o dată pentru totdeauna- la jertva Domnului Isus.
Căci doar Acel care nu a fost păcătos putea să se jertvească pentru întreaga omenire, din motiv că toţi oamenii s-au născut păcătoşi – nimeni nu putea face ceea ce a făcut Domnul Isus.
Apostolul Pavel menţionează :
Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)
Din dragoste pentru omenire, văzând imposibilitatea altei soluţii, Dumnezeu a pregătit un plan de salvare pentru omenire. Doreşti să accepţi acest plan şi pentru viaţa ta ? Dacă da, împacă-te cu Dumnezeu acum printr-o rugăciune de pocăintă şi trăieşte-ţi viaţa în ascultare de poruncile Lui.

#biblia, #dumnezeu, #inima, #isus, #moarte

Astăzi a avut loc un seminar în biserica din Căpriana

Astăzi la biserica baptistă din Căpriana a fost organizat un seminar cu tinerii pe tema „Importanţa studierii Scripturii”.
Scopul acestui seminar a fost să motivez tinerii din biserică să studieze profund Biblia şi să-l studieze în mod regulat.
Împreună am văzut ce rezultate are studierea Sfintelor Scripturi şi toţi tinerii au afirmat că ar dori aceste rezultate în viaţa lor.
Mă bucur mult pentru fiecare din cei ce au o râvnă să studieze Biblia.
Am văzut că Studierea Bibliei aduce bucurie unui om şi împlinire. Tinerii au înţeles că ascultarea de Dumnezeu se vede în modul în care ei ascultă de părinţi şi în relaţiile cu ceilalţi oameni.
M-a bucurat mult faptul că tinerii au luat hotărâri importante în ceea ce ţine de disciplina lor sprituală.
Iată impresiile unor tineri:
„Îmi înviorează sufletul Cuvântul lui Dumnezeu şi am pace în inimă după studierea Cuvântului Său” Ungureanu Ina.

Vă doresc la fiecare să cunoaşteţi cât mai profund Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l trăiţi în viaţa voastră.

#biblia, #dumnezeu, #tineri

Cortul întâlnirii este imaginea adevăratului cort.

După ce poporul evreu a părăsit Egiptul a rămas în pustiu timp de 40 de ani , pentru neascultarea lor. În această perioadă Dumnezeu a dat poruncile Sale poporului Său.

Atunci când Moise a urcat pe muntele Sinai şi a stat acolo timp de 40 de zile Dumnezeu i-a vorbit :

„Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.” (Exod 25:8-9)

Acest cort era chipul/ imaginea altui cort , a acelui pe care Dumnezeu i l-a arătat lui Moise.

„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.” (Evrei 8:1-2)

Adevăratul cort nu se afla pe pământ şi nici nu a fost creat de oameni ci de Dumnezeu. Adevăratul cort se află în cer şi are ca Mare Preot pe Domnul Isus.

Iată înstrucţiunile care le-a primit Moise referitor la cort (de menţionat că aproape fiecare verset începe cu expresia „Cum poruncise lui Moise Domnul”)

În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, Cortul era aşezat.
Moise a aşezat Cortul; i-a pus picioarele, a aşezat scândurile şi verigile şi a ridicat stâlpii.
A întins învelitoarea care slujea de acoperiş deasupra Cortului, şi pe deasupra a pus învelitoarea acoperişului Cortului, cum poruncise lui Moise, Domnul.


Apoi a luat mărturia şi a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot şi a aşezat capacul ispăşirii deasupra chivotului.
A adus chivotul în Cort; a atârnat perdeaua despărţitoare înaintea lui şi a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise, Domnul.

A aşezat masa în Cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a Cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru; şi a pus pe ea pâinile, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise, Domnul.
Apoi a aşezat sfeşnicul în Cortul întâlnirii, în faţa mesei, în partea de miazăzi a Cortului;şi i-a aşezat candelele, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise, Domnul.


Apoi a aşezat altarul de aur în Cortul întâlnirii în faţa perdelei dinăuntru; a ars pe el tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise, Domnul.
A aşezat perdeaua la uşa Cortului.
A aşezat altarul pentru arderile de tot la uşa locaşului Cortului întâlnirii; şi a adus pe el arderea de tot şi jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise, Domnul.

A aşezat ligheanul între Cortul întâlnirii şi altar şi a pus în el apă pentru spălat. Moise, Aaron şi fiii lui şi-au spălat mâinile şi picioarele în el; când intrau în Cortul întâlnirii şi se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise, Domnul.
Apoi a ridicat curtea împrejurul Cortului şi altarului şi a pus perdeaua la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.” (Exod 40)

Expresia „Cum poruncise lui Moise Domnul” arată că Dumnezeu a învăţat poporul să Se închine Lui, că Dumnezeu doreşte o închinare după voia Sa nu cum dorim noi.Uneltele din interiorul cortului – toate arătau la faptul că Dumnezeu ne învaţă să ne închinăm Lui .

Pe parcurs vom vedea cum oamenii au schimbat semnificaţia celor puse de Dumnezeu şi au început să-şi dea porunci după urechea lor.

Cum este închinarea ta? Este potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu?

#inchinare, #biblia, #cort, #dumnezeu

Cum să reacţionezi la conflict.

De curând am început studierea cărţii 2 Corinteni care vorbeşte mult despre o inimă dedicată. Este un studiu extraordinar care aduce multă mângâiere şi are o mulţime de sfaturi practice.  În acest articol vreau să vă prezint câţiva paşi care trebuie să-i parcurgi în rezolvarea unor conflicte.

1. Să ai o conştiinţă curată.

Trebuie să ai o conştiinţă care nu are nimic de ascuns , fără motivaţii greşite şi lumeşti.Fără răspunsuri sau comportări amăgitoare. Să priveşti totul din perspectiva veşniciei nu a rezultatului imediat , să priveşti la ziua Domnului căci acolo vei da socoteală de tot ce ai făcut pe pământ , ca să poţi să ajungi atunci cu o conştiinţă curată.

2. Să acţionezi totdeauna cu bunătate , îndurarea şi în folosul celorlalţi.

3. Da al tău să fie da şi nu să fie nu .

Să nu faci repede concluzii greşite şi să nu te grăbeşti să gândeşti rău despre cineva.

4.Să fii deschis în relaţii şi să confrunţi păcatul.

5.Vine o vreme când trebuie să fii gata să abandonezi relaţia respectivă , să laşi timp celeilalte părţi să decidă dacă preţuieşte suficient de mult relaţia voastră încât să facă ceea ce trebuie făcut .

Aşa este şi în relaţia cu Dumnezeu , El nu forţează omul să facă ceea ce nu doreşte , El şi-a făcut partea Sa .

Mai multe lucruri vei afla studiind Epistola  2 Corinteni căci vei avea de învăţat cum apostolul Pavel a rezolvat un conflict cu biserca din Corint , şi multe alte adevăruri importante pentru viaţa noastră.

#biblia, #sfaturi, #societate

Cum trebuie să fie ascultarea ? (exemplul lui Avraam)

Pentu a prezenta o ascultare faţă de Dumnezeu vom privi în cartea Genesa capitolul 22 .

1.Nu a cârtit când a trebuit să aducă ca jertfă lui Dumnezeu ceea ce avea mai scump.
În una din zile , Dumnezeu a cerut lui Avraam să facă un lucru aparent straniu.

„Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” (Genesa 22:1-2)

Acest fiu , Isaac i s-a născut lui Avraam târziu – când avea vârsta de 100 de ani şi acest fiu era cel promis de Dumnezeu ca să-i continue neamul , moştenitorul lui Avraam. Era unicul fiu a lui Avraam cu Sara. Poate şi ţie Dumnezeu îţi cere anumite lucruri care îţi par stranii la moment : să laşi confortul şi să te implici în ceva ce nu făcea parte din planurile tale ?

2.Nu a amânat .
Avraam avea o calitate a caracterului foarte frumoasă- nu amâna . Când i-a spus Dumnezeu atunci a acţionat.

„Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.”(Genesa 22:3)

Nu a stat să amâne sau să răstălmăcească totul în favoare sa ci a acţionat . Când amâni apar gânduri nu numai să amâni dar şi să abandonezi ; ori apar alte lucruri care cer o impicare imediată .

3.Nu s-a plâns .

Avraam ştia că arderea de tot presupunea jupuierea pielii şi tăierea trupului în bucăţi . Descrierea detaliată o avem în cartea Levitic 1

3. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; şi anume să-l aducă la uşa Cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului.4. Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, şi va fi primit de Domnul, ca să facă ispăşire pentru el. 5. Să înjunghie viţelul înaintea Domnului; şi preoţii, fiii lui Aaron, să aducă sângele şi să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la uşa Cortului întâlnirii. 6. Să jupoaie viţelul adus ca ardere de tot şi să-l taie în bucăţi. 7. Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar şi să pună lemne pe foc. 8. Preoţii, fiii lui Aaron, să aşeze bucăţile, capul şi grăsimea, pe lemnele puse pe focul de pe altar. 9. Să spele cu apă măruntaiele şi picioarele; şi preotul să le ardă toate pe altar.”

Acum această procedură Avraam trebuia să o facă , dar nu cu un animal ci cu propriul şi unicul fiu şi cu toate acestea nu s-a plâns nimănui nici lui Dumnezeu .

4.A crezut că Dumnezeu va purta de grijă .

„Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?”, i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?” „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte..”

Epistola către Evrei ne vorbeşte despre acest eveniment în felul următor

„ Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!El căruia i se spusese: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!”Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.” (Evrei 11:17-19)

Avraam s-a încrezut în Dumnezeu nu în puterea lui de înţelegere şi nici în sine.

5. Ascultarea aduce binecuvântarea lui Dumnezeu.
Totdeauna ascultarea de poruncile lui Dumnezeu aduce mângâiere şi binecuvântare . Dumnezeu l-a pus la încercare şi Avraam a trecut victorios prin această încercare. Binecuvântarea lui Avraam a fost următoarea:

„Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,

 • te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării
 • şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.
 • Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!”

De această binecuvântare am beneficiat şi noi căci toate neamurile pământului vor fi binecuvântate .

Cum este ascultarea ta de Dumnezeu? Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam , ceea ce însemna o relaţie apropiată . Cum este relaţia ta cu Creatorul tău ? În ceea ce faci te simţi tentat mai mult să amâni decât să împlineşti imediat ? Ce atitudine vei lua atunci când Cuvântul lui Dumnezeu îţi va arăta că ai greşit şi trebuie să te îndrepţi ? Vei amâna sau vei lua o hotărâre şi vei merge pe ea fără să te uiţi în urmă ?

#biblia, #copii, #dragoste, #dumnezeu, #inima, #parinti

De ce trebuie să ai o disciplină spirituală ?

Disciplina spirituală înseamnă o disciplină de a studiu şi/sau citi zilnic Sfintele Scripturi.

1. Te ajută să lupţi contra firii .

Cu toţii ,cei ce am acceptat iertarea lui Dumnezeu în viaţa noastră , avem de luptat cu firea pământească . Am lăsat în urmă

„preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea” (Galateni 5:19-21)

şi am hotărât să nu ne mai lăsăm conduşi de firea noastră pământească . Aceste rezultate apar doar atunci când ne lăsăm conduşi de firea noastră . Dar odată ce am făcut legământ cu Domnul Isus trebuie să fim conduşi de Duhul .

Dacă nu ai o disciplină spirituală nu vei putea să fii călăuzit de Duhul . Între cei ce practică muzică este o zicală „Dacă nu mă antrenez o zi simt eu , dacă nu mă antrenez două zile simt şi alţii ” exact aşa e şi cu disciplina spirituală . Poate prima zi nu vei sesiza nimic – dar a doua zi chiar îţi vei permite să ridici tonul , să îţi exprimi nemulţumirea , …

În consecinţă vei putea lua decizii importante pentru viaţa ta .

2. Reuşeşti să-ţi controlezi gândurile .

Deorece percepem vizual şi auditiv majoritatea informaţiei – într-o zi primim foarte multă informaţie ,majoritatea fiind de o moralitate îndoielnică . Astfel rişti ca gândurile să-ţi zboare la nişte imagini care nu-ţi fac altceva decât să-ţi atragă atenţia la lucruri de nimic .

„Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” (2Corinteni 10:5)

3. Veghezi .

Împăratul David a hotărât să nu plece la război şi a rămas acasă .

„Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.  David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul.”   Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţat de necurăţia ei, ea s-a întors acasă.” (1 Samuel 11:2-4)

David ştia Legea lui Dumnezeu şi ştia că ceea ce face este greşit , dar aceasta nu l-a oprit . Cunoaşterea nu presupune ascultare automată . Aproape toţi ştiu cele zece porunci dar nu se grăbesc toţi să asculte de ele.

Cercetarea Sfintelor Scripturi te ajută să veghezi asupra ta , a stării tale spirituale, căci „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,  pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

4. Poţi să înveţi pe alţii .

Apostolii împreună cu cei ce l-au acceptat pe Domnul Isus ca şi Mântuitor ,după pogorârea Duhului Sfând ,au pus accent pe câteva lucruri

„Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.”

Nu poate cineva ca s-a oprit de învăţat să înveţe pe alţii . Poate în alte domenii mai e valabil (discutabil)  dar în ceea ce ţine de propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu nu merge. Mă bucur că Dumnezeu mi-a trimis învăţători care cercetează Sfintele Scripturi şi sunt un exemplu frumos şi demn de urmat.

5. Vei putea avea şi menţine o relaţie vie cu Dumnezeu .

Vei primi plăcere de la păzirea porunicilor lui Dumnezeu . Cel ce nu cercetează disciplinat Scripturile la început amână , apoi găseşte lucruri mai importante/urgente de făcut ca în sfârşit să nu dorească să-şi facă timp pentru a vorbi cu Dumnezeu şi să nu-l intereseze ce are Dumnezeu pentru el . Cineva mi-a spus o dată că el ştie toată Biblia pe de rost şi nu acceptă să-l înveţe cineva, deşi modul lui de trai era cu mari restanţe. Vă propun şi un articol foarte interesant ce prezintă un aspect asemănător. Crucea pe care o purtam

#biblia, #desfatare, #dumnezeu, #inima, #isus

Cum trebuie să fie un conducător ?(Proverbe 28-29)

10 calitati care te pot transforma dintr-un simplu antreprenor intr-un lider de succes

Cartea Proverbe are o mulţime de adevăruri pentru toate domeniile veţii , dar în capitolele 28-29 am identificat mai multe care fac referire la domnitori . Pentru zilele noastre domnitorii pot fi numiţi demnitarii ţării : preşedintele , miniştri , parlamentarii , primarii ş.a. .

Ieri opoziţia ţării noastre şi-a îndeplinit promisiunea : nu au votat un preşedinte comunist , provocând astfel anticipatele . Deci în iulie sau august vom alege iarăşi parlamentul ţării şi este foarte important ca demnitarii să iubească ţara şi neamul nostru .

Din acest motiv vreau să vedem ce spune Biblia despre demnitari :

1 Trebuie să urască lăcomia .

„Un voievod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire, dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele. ” (Proverbe 28: 16)

Lăcomia merge mână în mână cu asuprirea , orice om lacom va dori mai mult – deci va asupri poporul care-l conduce , de fapt care trebuia să-l conducă . Puterea nu este un joc pentru un cerc restrâns de oameni ci este o responsabilitate faţă de un popor întreg .

Toate regimele sau imperiile când au avut un conducător lacom – au avut parte şi de asuprire. Asurpirea este un indice a lăcomiei nu a patriotismului .

2 Să ai un caracter integru

Bibilia vorbeşte mult despre un caracter integru dar cartea Proverbe menţionează şi rezultatele unei vieţi trăite frumos şi corect .

Când biruie cei neprihăniţi, este o mare slavă, dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde.”(Proverbe 28:12)

Un caracter integru este apreciat, indiferent câţi nu ar fi să afirme contrariul.

3 Pedepseşte orice nedpretate.

Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie.” (Proverbe 29:14)

Domnitorii care pedepsesc dur hoţii şi criminalii nu au trebuit să o facă continuu. Vlad Ţepeş a fost unul din domnitorii care pedepsea în mod public criminalii. Metodele par aspre dar ceea ce a făcut Ţepeş este că a preţuit mult victima şi nu criminalul .

Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte. ” (Proverbe 29:4)

4 Ai grijă pe cine asculţi .

Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, toţi slujitorii lui sunt nişte răi. ” (Proverbe 29:12)

5 Nu lucra ca pentru oameni ci ca pentru Dumnezeu .

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.” (Proverbe 29:25)

Un demnitar a afirmat că săptămânal a fost vizitat de demnitari străini , ONG-uri străine care puneau presiune asupra lui ca să accepte Proiectul de Lege Nedescriminare , dar acest demnitar a refuzat în mod constant . Să ne dea Dumnezeu cât mai mulţi demnitari care nu fac compromisuri doar ca să nu fie în conflict cu cineva .

#biblia, #politica, #social, #societate

Documentar socant ! Acesti oameni au vazut iadul, demoni si draci. Iadul este real.

Parerea multora este impartita in ceea ce priveste raiul si iadul . Acestea sunt cateva marturii despre iad , nu doresc ca marturiile sa fie lluate ca si o unealta de a speria oamenii – doresc ca toti sa cunoasca dragostea lui Dumnezeu si dorinta lui Dumnezeu de a fi in alt loc decat cel descris in aceste clipuri .
Partea 1

Partea 2

Partea 3

Partea 4

Partea 5

Partea 6

Partea 7

Partea 8

Partea 9

#biblia, #dragoste, #dumnezeu, #inima, #isus, #moarte, #pericol, #pacat, #violenta

Poze de la Sarbatoarea Familei 24 mai 2009

DSCN0219

DSCN0229

DSCN0244

Ieri am umflat multe baloane si am ajuns sa fiu tinta multor copiii . Ce sa zic – am ramas intr-un sfarsit fara nici un balon .

Pozele preluate de pe  :

sergiudrummer.wordpress.com
ghenadiana.wordpress.com

#biblia, #creatie, #casatorie, #dumnezeu, #educatie, #familie, #moldova, #societate

Cine era Isus înainte de naşterea din fecioara Maria ?

Cele patru Evanghelii descriu amănunţit viaţa Domnului Isus , însă doar într-o Evanghelie găsim o relatare despre preexistenţa (existena înainte de naşterea din fecioară )  a Domnului Isus Hristos . Iată ce află în Evanghelia după Ioan , capitolul 1 :

Era la început .
Versetul 1 spune ne prezintă un mare adevăr : „La început era Cuvântul , şi Cuvântul era cu Dumnezeu , şi Cuvântul era Dumnezeu „
Cuvântul , adica Isus Hristos , era deja la început şi era prezent activ căci „Toate lucrurile au fost făcute prin El ; şi nimic din ce a fost făcut , n-a fost făcut făr El „(v.3)
În versetul 10 se mai repetă acest lucru „… lumea a fost făcută prin El …”.
Din cele relatate putem înţelege că Isus a participat la creaţie ca şi Creator nu doar ca observator ; deci dacă toate lucrurile au fost create cu /de El – atunci Domnul Isus ne ştie cel mai bine pe noi ,oamenii . El a creat  materia şi legile naturii , legi care El le poate modifica .

Isus era cu Dumnezeu şi era Dumnezeu .
Tot în versetul 1 se arată dumnezeirea lui Isus : „Cuvântul era cu Dumnezeu , şi Cuvântul era Dumnezeu”. Domnul Isus nu a încetat să fie  Dumnezeu după ce  a luat chip de om căci şi-a păstrat aceleaşi capacităţi de Creator . În cazul nunţii din Cana  Domnul Isus a transformat apa în vin , apoi a înmulţit pâinile şi a mers pe apă , a înviat pe Lazăr , a vindecat bolnavii , S-a înălţat la cer .
Şi toate acestea le-a făcut ca oamenii să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu şi astfel să aibă viaţă veşnică .
Dar  tuturor celor ce L-au primit , adică celor ce cred în Numele Lui , le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu .” (v.12)

Cuvântul a luat formă de om .

Interesant este că în versetul 14 este scris „Cuvântul S-a făcut trup” , El era la început – şi aici mă refer la începutul creaţiei , dar la un moment dat a luat formă de om .
Şi toate acestea au fost făcute doar ca noi să credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi crezând în El să avem viaţă veşnică .

Tu crezi în Isus ? Dacă nu , de ce nu crezi ?

#biblia, #creatie, #dumnezeu, #istorie, #isus

Cine decide daca eşti sau nu credincios ?

Astăzi am primit un comentariu :

Cine decide daca sunt sau nuh credincios ?Constiinta mea ?

Da sunt da asta nu inseamna ca trb sa fiu un fanatic care are tot timpu Biblia in mana , intelegi , si cine crezi ca conduce Vaticanul, Basescu si Vaticanul “e tara din orash” ..”

Prin acest articolvreau să răspund  acestei persoane .

A crede înseamnă a-L primi pe Domnul Isus ca Domn şi Stăpân al vieţii tale .
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12)
Nu este suficient să ştii că este Dumnezeu- trebuie să ştii că El doreşte să fii în Împărăţia  cerurilor  cu El . Domnul Isus a venit pe pământ să-L facă cunoscut oamenilor pe Dumnezeu şi să le prezinte o cale de a se apropia de Dumnezeu Tatăl .
Deci credinţa implică şi acţiune din partea ta.

A crede înseamnă a te naşte din nou .
Nicodim a venit la Isus şi L-a întrebat :
„Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor.
Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?”Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:2-5)

Naşterea din nou presupune un legământ cu Domnul Isus .

Nu crezi dacă :

 • doar te-ai născut în familie /ţară creştină .
 • ai citit Biblia .
 • s-a rugat cienva pentru tine .
 • părinţii tău sunt preoţi .

-doar crezi că eşti mai bun ca alţii .

Ai făcut tu legământ cu Domnul Isus ? Ce te poate împiedica ?
Se vede credinţa ta în faptele tale ?

Îţi propun mai  jos un video care te-ar ajuta şi cu această întrebare .

#biblia

Homosexualitatea discriminează heterosexualitatea- cazul R.Moldova

În articolele recente  am prezentat cazurile Marii Britanii şi României .
În R.Moldova apar câteva semne a discriminării heterosexualilor de către homosexuali .
Doresc să prezint tactica imoralilor prin care doresc să se promoveze :

 • doresc să fie cât mai mediatizaţi ca populaţia să se obişnuiască cu ei sau să obosească  şi să le permită să facă ceea ce doresc ,
 • la orice argument sau dovadă orientat împotriva  lor reacţionează violent şi agresiv . Una din metodele care le folosesc ei este negarea argumentului . Când dr. Paul Cameron a vizitat Moldova – imoralii au creat imediat un  blog pentru a arunca cu mizerii în dr . Paul şi de a-i nega autoritatea în domeniu . Dumnealui este academician la Institutului Familiei şi studiază problema homosexualităţii de mai bine de 15 ani , este unul din cei mai buni specialişti mondiali .  Însă homosexualii s-au grăbit să arunce cu acuzaţii urâte (de fapt e una din metodele lor) .

-altă metodă este să trimită literatură de a lor sistematic autorităţilor . Ei trimit săptămânal (după spusele unui deputat)  cel puţin o revistă pe săptămână pentru ca demnitarii să se obişnuiască cu un aşa fel de trai .

 • afirmă că homosexualitatea este  născută . De fapt este un mit , dacă ar fi născută nu s-ar mai pune problema gemenilor homosexuali . Realitatea arată că nu este o caracteristică născută ci un moft şi o deprindere urâtă .
 • doresc răspândirea imoralităţii între tineri . Dacă generaţia de azi va fi învăţată să aibă relaţii imorale , atunci nu va putea acuza pe cei care tot trăiesc în imoralitate . Iată câteva tentative de a lor :  manualele „Deprinderi de viaţă ” , „Sexul pe înţelesul celor mici ” (manual pentru grădiniţă !?), „Sexul explicat adolescenţilor ” şi piesa „Monoloagele vaginului „ . Ceea ce fac ei este o sfidare la adresa părinţilor, care au dreptul să-şi educe copii ei şi nu alţii (cum pretind imoralii) , la adresa dreptului copilului şi o sfidare la adresa bunului simţ . În Proiectul de lege Nedescriminare au chiar şi un articol aparte în care insistă să aibă acces la toate nivelele educaţionale .
 • doresc să-L scoată pe Dumnezeu din viaţa publică . Sus şi tare este strigat faptul că biserica este separată de stat . Regret , o ţară în care marea majoritate s-a declarat creştină – în această ţară legea trebuie să fie bazată pe Sfintele Scripturi . De ce doresc ei scoaterea Bibliei ? Deoarece nu le convine ca oamenii să ia decizii bazându-se pe conştiinţa lor (aşa cum fac creştinii) .

De fapt ei mai mult jignesc şi acuză decât respectă . Conform Proiectului de lege Nedescriminare doresc ca orice document  care discriminează să fie considerat nul , iar Biblia îi discriminează !

 • vorbesc de respect dar nu ştiu să-l trăiască . Ei spun că respectă pe toţi dar anul trecut au arătat că nu respectă autorităţile . Le-a fost refuzat să facă paradă în centrul capitalei dar ei au dorit să iasă – sfidânt autorităţile . Ştiind aceasta , în Piaţa Marii Adunări Naţionale s-au strâns mai multe persoane şi biserici , au fost şi combatanţii de pe Nistru şi Afganistan (căci imoralii au dorit să pună flori la monumentul lui Ştefan cel Mare ) sfidând istoria .

Conform Proiectului de lege Nedescriminare , vor să pedepsească cu puşcăria pe fiecare care va emite judecăţi contra imoralilor .

 • anul acesta au dat premi  pentru cei mai toleranţi jurnalişti , adica celor care au promovat imoralii (au scris articole despre ei prezentându-i în „adevărata lumină „) .

Hotărâţi şi dumneavoastră dacă acceptarea imoralilor nu va afecta întreaga naţiune .

#biblia, #dumnezeu, #homosexualitate, #imoralitate, #moldova, #nedescriminare, #pericol, #pacat, #social, #societate, #tineri

Sărbătoarea Paştelui e un mare motiv de mulţumire .

În câteva zile se va sărbători Paştele sau Moartea şi Învierea Domnului Isus Hristos .

În acest articol vreau să prezint motivele pentru care Domnul Isus a murit şi motivele pentru care El a înviat .

De ce a murit Domnul Isus

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:16-18)

– din dragoste pentru lume ,

– pentru ca oricine va crede în Isus să aibă viaţă veşnică . Deci , iată şi dovada dragostei – a murit ca noi să avem viaţă , căci „fără vărsare de sînge , nu este iertare. ”

– ca lumea să fie mântuită (salvată) prin El .

– ca să nu mai fie nevoie de jertve şi nici de alte ritualuri sau fapte bune pentru salvare , ci doar să fie suficient să crezi în Isus .

– ca cei ce cred să nu fie judecaţi .

De ce a înviat .

Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n’a înviat.

Şi dacă n’a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică, şi zădarnică este şi credinţa voastră. Ba încă noi sîntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă, am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, cînd nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu înviază. Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n’a înviat.

Şi dacă n’a înviat Hristos, credinţa voastră este zădarnică, voi sînteţi încă în păcatele voastre,

şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sînt pierduţi.Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci sîntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pîrga celor adormiţi.

Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rîndul cetei lui. Hristos este cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sînt ai lui Hristos.” (1 Corinteni 14:13-23)

Iată care sunt motivele învierii Domnului Isus :

– ca să arate că morţii vor învia . Avem o siguranţă că vom învia .

– ca să fie propovăduită Evanghelia salvării prin credinţă .

– ca să se arate martorilor credincioşi , astfel credinţa lor să fie bazată pe un fapt important – până acolo că toţi martorii au ales moartea decât să se lase de credinţa lor .

– să ne prezinte că credinţa noastră nu este zadarnică – avem o nădejde şi un viitor , la fel avem o siguranţă că cei care au murit împăcaţi cu Hristos au moştenit viaţa veşnică .

– ca Hristos să fie primul dintre cei înviaţi .

Cum să te apropii corect de această sărbătoare .

Domnul Isus Şi-a arătat dragostea faţă de mine , de tine , de toţi oamenii . El a mers la cruce conştient , ştiind că doar aşa va putea salva toţi oamenii de pierzarea veşnică şi îi va putea aduce în Împărăţia lui Dumnezeu .

Dumnezeu ne ştie foarte bine starea şi ne încredinţează încă o dată că nu starea noastră ne poate opri ci dorinţa (sau mai bine zis lipsa dorinţii) de a-I accepta salvarea .

Posibil te lupţi cu păcatul de mult timp şi chiar ai ajuns să-l justifici şi nici nu doreşti să te laşi de el , posibil ai îndemnat pe alţii să aibă un mod de viaţă păcătos – Dumnezeu cunoaşte tot ce ai făcut , dar tot El te doreşte salvat .

„Dacă zicem că n’avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n’am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvîntul Lui nu este în noi.” (1 Ioan 1:8-10)

Nu este păcat care nu poate fi iertat de Dumnezeu – spun aceasta bazat pe cuvintele lui Dumnezeu . Uneori suntem prea duri cu noi şi nu dorim noi să ne iertăm dar uităm un singur lucru – nu avem nevoie de iertarea noastră , avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu .

Este singurul lucru care contează pentru veşnicie – să îţi ceri iertare de la Dumnezeu şi să-I promiţi ascultare deplină .

Poate ai fost implicat în minciuniile zilelor de 5-7 aprilie , poate nu ai recunoscut pe Dumnezeu , poate te jucai de-a biserica şi de-a creştinismul , poate te compari cu alţii şi te vezi mai bun ? Fiecare din noi are nevoie de o apropiere de Dumnezeu şi acum e momentul să iai o hotărâre – nu o lua pentru părinţi , vecini , colegi sau prieteni ci pentru Dumnezeu .

Vă doresc la toţi un Paşte în care să veniţi cu inimi pline de recunoştinţă lui Dumnezeu pentru că ne-a pregătit totul pentru a fi cu El .

#biblia, #dragoste, #dumnezeu, #inima, #isus, #moarte, #sfaturi

Faptul că Dumnezeu nu pedepseşte homosexualii imediat înseamnă că Dumnezeu nu există ?

La unul din articole mi-a fost postat un comentariu – iată o parte din el :

Din nou Noua dreapta Alex?
Eu la asta ma refeream ca ar trebui sa-ti fie rusine, ca le popularizezi intentiile legionare.
Bine poate ii sustii (ceea ce nu m-ar mira considerand vastitatea subiectului pe care il are homofobia (haha!) pe blogul tau.
Totusi, sper ca privind acolo in doctrina ta crestina vezi ca zicea jesus ca trebuie sa accepti pe fiecare asa cum e.
D-aia e considerat mantuitorul lumii nu doar al evreilor ce nu l-au recunoscut. D-aia propovaduieste pentru ajutorarea strainilor and all that jazz.
Singurele referiri pe care le stiu din VT despre homosexuali sunt cele in care spune sa fie omorati cu pietre (cam orice merita omorat cu pietre atunci si sunt sigur ca ti-ar conveni sa faci asta) sau ca e o uraciune.
Iar sa spui ca dumnezeu zice ca nu accepta homosexualii e o aberatie enorma:
1. dumnezeu e atotstiutor
2. fiind atotstiutor e normal ca a stiut ca vor exista homosexuali
3. fiind o fiinta dotata cu inteligenta superioara stia si la ce se va ajunge in lupta homosexualilor pentru normallitate si acceptare (inclusiv uciderea lor doar pe motivul orientarii sexuale)
4. dar a preferat sa nu faca nimic.
De ce? Pentru ca nu exista.
Dar separat de asta, iti recomand filmul Milk. Poate iti mai trece homofobia
.”

Homofobia este un termen care pretinde o boală .
Aceasta este dorinţa homosexualilor (şi a celor care sunt de acord cu stilul lor de viaţă ) – ca cei ce nu acceptă homosexualitatea să pară anormali . Adica – nu homosexualii sunt problema – ci persoanele care nu le acceptă . Vreau să amintesc că termenul homofobie a fost inventat tot de activiştii homosexuali şi are înţelesul de „frica de homosexuali ” pe când eu doar nu sunt de acord cu stilul lor de viaţă şi consider că ceea ce fac ei este un lucru scârbos .

„…tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s’au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvîrşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scîrboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. (Romani 1:27)

Nu am găsit nici o referire la faptul că Isus a îndemnat să accept pe toţi aşa cum sunt .

Dimpotrivă – Domnul Isus a menţionat că cei care sunt ai lui Dumnezeu ,cei care L-au acceptat pe Isus în inima lor ,nu trebuie să ia parte la lucrurile rele ale lumii acestea :

Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe cînd sînt încă în lume, pentruca să aibă în ei bucuria Mea deplină. Le-am dat Cuvîntul Tău; şi lumea i-a urît, pentrucă ei nu sînt din lume, dupăcum Eu nu sînt din lume. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sînt din lume, dupăcum nici Eu nu sînt din lume. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul. Cum M’ai trimes Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lume.” (Ioan 16:13-18)

Unul din motivele pentru care cei ce trăiesc în felul lumii acestea nu acceptă creştinii şi nici principiile lui Dumnezeu este că ei nu au aceleaşi aspiraţii şi dorinţe . Căci lumea , adica cei care nu-L cunosc încă pe Dumnezeu se conduc după alte principii :

Căci tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămîne în veac.”(1 Ioan 2:16-17)

Însă să nu înţeleagă cititorul că Dumnezeu are doar aleşii Săi şi doreşte răul pentru cei care încă nu-L cunosc cu adevărat şi nu ascultă de Dumnezeu . Dumnezeu doreşte pocăinţa păcătosului şi salvarea lui , El doreşte ca toţi oamenii să ajungă în Împărăţia cerurilor :

Domnul nu întîrzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3:9)

Este o aberaţie să afirmi că Dumnezeu nu există .

În cele enumerate de autorul comentariului se poate deduce şi alte concluzii , ca de exemplu :

– Dumnezeu doreşte ca toţi homosexualii ,ateii să vină la pocăinţă .

dragostea lui Dumnezeu nu se include în tiparele oamenilor . Dumnezeu este dragoste .

Iar în concluzie pot spune că „Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.” (Proverbe 16:25)

Doar Isus este – calea, adevărul şi viaţa . Adevărata cale care duce la Dumnezeu .

#biblia, #dragoste, #dumnezeu, #homosexualitate, #imoralitate, #isus, #nedescriminare

Câteva dovezi că potopul a existat .

Am ales câteva dovezi ştiinţifice care arată că potopul a existat cu adevărat . Iată care sunt ele :

1. Cimitirele de dinozauri din New Mexico şi Wyoming; trupurile mamuţilor care au îngheţat brusc (Siberia).
2. Rapida formare a straturilor geologice (specifică dezvoltării fulgerătoare proprii catastrofei). Conform teoriei catastrofice, arhiva fosilieră s-a format rapid, nu într-un timp îndelungat, cum afirmă uniformismul evoluţionist.
3. Conform uniformismului, straturile vechi ar trebui să se afle la baza coloanei stratigrafice, iar cele mai noi s-ar afla deasupra, dar s-a constatat că de multe ori straturile noi se află la bază, ceea ce poate indica o perturbaţie provocată de un cataclism (Morris-Parker, Introducere în ştiinţa evoluţionistă, pag. 310).
4. Depozitele metalifere, cărbunele şi petrolul sunt dovezi incontestabile ale catastrofei produse. Astfel metalele s-au format din scurgerile de magmă, provenite din activitatea vulcanică, petrolul s-a format din îngroparea cataclismică a masei vegetale ce s-a incarbonizat (H.Morris, Creaţionismul ştiinţific, pag. 96).

5. Pe Pământ era efect de seră , deci era o climă caldă .

La polul sud au fost găsite îngheţate cămile ,bizoni , mamuţi ş.a. La fel s-au găsit fosile de dinozauri la doar 640 km de la polul sud .

6. Până la potop presiunea atmosferică era de două ori mai mare din cauza stratului de apă – şi din acest motiv concentraţia de oxigen era mai mare .

În chihlimbar s-au găsit bule de aer care conţineau cu 50% mai mult oxigen , pe când ipoteza evouţionistă presupune că înainte atmosfera era predominant formată din bioxid de carbon . La brontozaur nările erau foarte mici (dimensiunile comparativ cu a calului ) la fel şi plămânii au avut dimensiuni mici , el trebuie să ia foc ca să răsufle în atmosfera noastră din cauza frecării aerului şi pereţii nasului .

7. Oamenii înainte de potop erau mai mari , cel puţin unii . Iată unele cazuri

-înălţimea scheletului găsit în mina de cărbune din Italia era de 3m şi 52 cm !

– s-a găsit un schelet de înălţimea 2,95 m în anul 1879 .

– schelet de aproape 3 m s-a găsit în iunie 1931 .

Surse : creationism.info.ro

biblicaldiscovery.info

#invatamant, #biblia, #educatie, #istorie

Situaţia omului şi soluţia lui Dumnezeu

De multe ori nu realizăm care este starea noastră reală faţă de Dumnezeu , Cel care ne-a creat . Ne facem lumi închipuite şi trăim în ele sau ne legăm viaţa noastră de lucrurile pământeşti şi afirmăm că plăcerile momentului sunt cele ce guvernează . Facem absolut tot ca să arătăm că ne putem descurca şi fără Dumnezeu . Oare aşa să fie ?

Unii atât de mult se strădui că şi inventează dovezi a faptului că Dumnezeu nu există . Avem nevoie de aşa dovezi ?

Inima omului fără Dumnezeu este rea .

Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? (Ieremia 17:9 )

Fie că dorim sau nu , în lipsa lui Dumnezeu din viaţa noastră îşi fac locul pizma , ura , mânia , certuri , bârfa, curviile şi multe altele . Inima noastră poate să o schmbe doar Cel care a creat-o .

Prorocul Ieremia a trăit în vremuri nu prea fericite în care poporul Israel s-a depărtat mult de la Dumnezeu . De fapt în istoria oricărei naţiuni creştine sunt momente , mai mult sau mai puţin accentuate , în care poporul îl dă pe Dumnezeu la o parte şi face ce-i place . Poporul Israel era într-o stare foarte rea :

Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?” (Ieremia 5:30-31)

Problema poporului a afectat şi pe cei care trebuiau să se ţină tari de Cuvântul Domnului şi să înveţe cale Domnului pe cei din neamul lor . Au fost afectaţi liderii bisericeşti şi în consecinţă a fost afectată toată ţara . Descrie oare această situaţie şi starea poporului din R.Moldova ? Aş vrea să cred că nu .

Faptele bune nu ne îndreptăţesc în faţa lui Dumnezeu .

Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.” (Isaia 64:6)

Mai mult de atât în Noul Testament găsim scris ceva asemănător :

El ne-a mîntuit şi ne-a dat o chemare sfîntă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărîrea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de vecinicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mîntuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.” (1 Timotei 1:9-10)

Dacă ar fi ca salvare să fie prin faptele noastre atunci ar fi o întrecere la făcut fapte bune şi jertva Domnului Isus ar fi fost zadarnică .

Soluţia lui Dumnezeu .

Soluţia a fost prezentată înainte de a se fi împlini :

Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară. În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: ,Domnul, Neprihănirea noastră!” (Ieremia 23:5-6)

Soluţia prezentată de Dumnezeu este Fiul Său , Domnul Isus Hristos . Iată cum este prezentat aici Isus :

– se va trage din David , părinţii Lui pământeşti vor fi din neamul lui David .

– o Odraslă neprihănită ,

– va împărăţi şi va lucra cu înţelepciune,

– Domnul , neprihănirea noastră .

„Ci iată legămîntul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe Domnul!` Ci toţi Mă vor cunoaşte, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (Ieremia 31:33-34)

Domnul promite un nou legământ care va fi calitativ mai bun decât cel vechi , cei care vor intra în acest legământ vor avea Legea lui Dumnezeu în ei şi vor putea astfel să o respecte .

„Pe Cel ce n’a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)

Soluţia este simlă – să-L primeşti pe Domnul Isus în inima ta :

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. ” (Ioan 1:12 )

Cei ce cred în Isus – L-au primit în inima lor .

Tu crezi în Isus ? Ce te încurcă să o faci ?

Dumnezeu să vă ajute să-L primiţi pe Domnul Isus în inima voastră astfel să împliniţi voia lui Dumnezeu pentru voi .

#biblia, #dumnezeu, #inima, #sfaturi