Care este legătura dintre bioenergie şi credinţa creştină?

Întrebare:

Bioenergia are legătură cu  religia?

Cred că persoana care a pus întrebarea a avut în vedere religia creştină. Dar înainte de a răspunde să facem o mică prezentarea a ceea ce prezintă bioenergia.

Ce este bioenergia?
Bioenergia poate avea două sensuri: energia obţinută din biogaz (şi nu e cazul nostru) şi enegia care o are omul şi care o poate exploata (practicată în hinduism).
Explicaţia este dată chiar cei ce o practică:

„Bioenergia este o terapie   bazată pe forţa câmpului energetic. Tratamentul cu bioenergie se realizează prin pase magnetice cu ajutorul mâinilor, fără atingere.
Magnetismul sau bioenergia este un fluid energetic de care dispun mulţi oameni, dar care nu-l utilizează, nu-l dezvoltă, nu-l cunosc. Această capacitate se poate dezvolta prin practicarea Reiki sauYoga.”

Bioenergoterapeutii (persoanele care vindecă cu ajutorul bioenergiei) consideră că au  darul de a vedea unitatea cosmica prin aură. Culoarea aurei poate spune unele lucruri despre om ,de  exemplu:
Albastru deschis = creativitate, logica, comunicare buna
Verde inchis = persoana cu capacitati mari de a vindeca pe ceilalti
Mov deschis = fantezie, evolutie spectaculoasa, boli de stomac”

Cei ce folosesc bioenergia pot atinge performanţa de a mişca obiecte, vindeca unele boli, pot transmite bioenergie altor persoane doar prin puterea gândului.
Bibla atenţionează că unele minuni se pot realiza şi prin puterea satanei:

“Arătarea lui (antihristului) se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. ” (2 Tesaloniceni 2:9-10 )

Deşi textul de mai sus se referă la o perioadă din viitor el arată că şi Satana poate face minuni şi semne.

Bioenergia nu are nimic în comun cu creştinismul.

Chiar dacă unii afirmă că pe icoane  sfinţii sunt reprezentaţi cu aură – crezând că aceasta este o dovadă a faptului că ei lucrau prin bioenergie, aura rămâne un termen departe de credinţa creştină.

Pe unul din site-uri bioenergeticianul este numit  vrăjitor:

Maestrul vrajitor este creierul terapeutului, iar creierul pacientului va fi ucenicul vrajitor. Pentru vindecare vom folosi resursele nebanuite inca, pe care ni le ofera cu generozitate propriul nostru creier. Energiile care ne inconjoara pot fi miscate si modelate relativ usor prin puterea mintii.”

Însă vrăjitoria este condamnată de Biblie. Chiar pe când era Pavel în Efes unii vrăjitori  s-au pocăit şi şi-au ars cărţile :

„ Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră.Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, şi-au adus cărţile, şi le-au ars, înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. ” (Faptele apostolilor 19:18-19)

Bioenergia , conform lui Albert Ignatenco şi Veniamin Galovaneţ („ABC. Bioenergie şi Psihosugestie”pag. 10) vine din cosmos iar prin poziţionarea într-un anumit fel  ea poate fi recepţionată chiar şi de om.
Cei ce practică yoga (sau încărcarea cu bioenerige) recunosc că:
-Dumnezeu există însă afirmă că Dumnezeu se regăseşte în orice lucru creat , deci şi în oameni. Cu o astfel de înţelegere unii se cred dumnezei şi se închină propiei persoane nu lui Dumnezeu.
– sufletul omului se reîncarnează (trece în alt trup după moarte). (Biblia spune că sufletul omului după moartea are doar două destinaţii posibile : locuinţa morţilor sau Împărăţia lui Dumnezeu).

Biblia învaţă că Dumnezeu a creat pământul şi vietăţile dar nu se identifică cu ele.

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelorDumnezeu a zis: “Să fie lumină!” Şi a fost lumină.” (Geneza 1:1-3 )

Dumnezeu a creat totul prin Cuvântul Său – dar nu este parte din creaţie.

Bioenergia este termen folosit de cei ce practică meditaţiile (yoga) , această bioenergie nu are nimic cu credinţa creştină , mai mult – unii care au practicat vindecare cu bioenergie şi s-au pocăit au recunoscut că ceea ce au făcut era foarte rău şi de natură malefică.

Învierea Domnului Isus – farsă sau adevăr?

Credința creștină are câteva adevăruri fundamentale pe care aceasta se bazează. Unul din aceste adevăruri este învierea Domnului Isus. Dacă nașterea Domnului ar fi un fals, atunci toată Scriptura este un fals. Dacă ar fi nașterea Domnului un fals, atunci și nădejdea care o au creștinii este o iluzie, o minciună în care au crezut. Dar dacă nașterea Domnului Isus nu a fost un fals, atunci poziția creștinilor este una deosebită, deoarece după viața pământească îi așteaptă una cerească plină de bucurie și trăită împreună cu Domnul Isus.


În acest articol voi prezenta 4 concepții greșite despre relatarea biblică a învierii. Iată care sunt ele:

1. Isus nu a murit, ci a leșinat

Această ipoteză a prezentat-o prima dată Karl Venturini la începutul secolului XIX. Nu a fost o idee izolată, ci a fost preluată de Gottlob Paul (protestant raționalist), ba chiar a fost preluat și de școli teologice, precum Școala critică teologică din Tubingen, absolvenții căreia au preluat această învățătură și au promovat-o mai departe, printre absolvenții acestei școli sunt Ferdinand Cristian Bauer, Bruno Baur, David Friedrich Strauss, autor al cărților “Viaţa lui Isus” şi “Credinţa veche şi nouă“.

Această teoria afirmă că Isus a leșinat pe cruce, iar apoi S-a trezit datorită mirosului de mirodenii și a frigului din interior. După aceasta ucenicii Lui au auzit gemetele Lui din interiorul mormântului și au luptat cu gardienii și L-au luat din mormânt. Nu doar unii teologi au argumente împotrivă, ci această teoria este răspândită și în lumea musulmană, iată argumente doctorului Zakir Naik:

•Luca 24:1 – femeile aduceau medicamente lui Isus, nu face sens dacă El e mort. Iată ce afirmă versetul :
În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.” (una din traduceri în engleză folosește cuvântul „medicamente”, nu „miresme”)

•Ioan 20:15,17 – Maria a crezut că Isus e grădinarul și Isus era încă în durere, deoarece I-a spus Mariei: „Nu mă ține”.

•Ioan 20:19-29 –Isus a arătat trupul ucenicilor, trupul care avea răni pe el.

De ce NU era vorba de leșin:

•1. Preoții și fariseii au venit cu această teorie la Pilat înainte chiar de a doua zi ce L-au pus pe Domnul în mormânt (Matei 27:62-66). Deci, ei se temeau să nu-L fure ucenicii. Pentru aceasta au căpătat o strajă și au pus și un sigiliu pe piatra de la mormânt.

•2. Ațipirea în timp ce erau de gardă era pedepsită cu moartea la romani. Așa se explică și grija soldaților atunci când au mărturisit preoților cele întâmplate la mormânt (Matei 28:14). Dacă mărturiseau că au adormit trebuiau omorâți.

•3. Și apoi, dacă dormeau, cum ar fi putut ști ei că ucenicii L-au furat?

•4. Și dacă i-au văzut pe ucenici furându-I trupul, înseamnă că nu dormeau. De ce atunci nu i-au prins?

•5. Ne aducem aminte că de multe ori preoții și fariseii le porunceau ucenicilor să nu mai vorbească despre învierea Domnului. De ce nu i-au acuzat niciodată că învierea este o minciună, pentru că ei au furat trupul?

•6. Ioan 20:6-7 spune că în mormânt „fâșiile de pânză erau jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-alt loc singur.” Hoții nu manifestă atâta grijă.

•7. Ucenicii, așa cum vedem din mărturia celor doi pe drumul spre Emaus, nu așteptau o înviere. Cum ar fi putut falsifica una?

•8. Ar fi putut ucenicii să-I fure trupul Domnului? Frica și groaza cuprinseseră pe ucenici încă din grădina Ghetsimani. În Matei 26:56 spune că toți L-au părăsit și au fugit.

•9. Să suferi moarte de martir din cauza unei minciuni? Știm că majoritatea ucenicilor au murit ca martiri. Pentru ce? Ar fi fost ei gata să moară de dragul unui Hristos mort? Un Hristos pe care ei L-ar fi furat din mormânt?

2. Isus Și-ar fi înscenat moartea

Această ipoteză a fost propusă de Karl Friedrich Bahrdt (August 25, 1741 – April 23, 1792) care afirmă că  Isus a utilizat droguri, propuse chiar de medicul Luca (autorul Evangheliei după Luca) ca să apară apoi ca un Mesia spiritual. Bahrdt afirmă că Isus a fost resuscitat de Iosif din Arimateea, ambii făcând parte dintr-un grup secret „asenieni”.
Mai târziu au apărut unele ipoteze asemănătoare – una din ele afirmă  că „nu Isus Hristos a fost răstignit pe cruce, ci acel Simon din Cirena”, iar a doua  spune: „trupul lui Isus a fost furat de căpeteniile preoţilor iudei”.

O afirmație îndrăznează vine din lumea musulmană -Mirza Ghulam Ahmad , fondatorul Mișcării musulmane Ahmadiyya, a propus o teorie în (1899 ) în cartea sa „Isus în India” în care afirmă că Isus a călătorit în India, după ce a supraviețuit crucificării.

De ce NU a fost altcineva răstignit în locul lui Isus:

•1. Sunt totuși câteva mărturii care infirmă teoria leșinului: Marcu 15:44-45 “Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat  pe sutaș și l-a intrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.” Ioan 19:31-37 spune că au văzut că Domnul murise și L-au străpuns cu o suliță și a curs apă și sânge din trupul Lui. Sunt mărturii atestate de soldații romani experimentați.

•2. Hai să presupunem că teoria aceasta ar fi adevărată. Totuși, nu-mi pot explica cum un om care a fost bătut cu bicele romane vestite pentru capacitatea lor chiar de a smulge carnea de pe trup, apoi stă atârnat în cuie pe o cruce timp de mai bine de nouă ore, este străpuns și cu o suliță în coastă, înfășurat în pânză este așezat în mormânt. De unde a găsit putere să se dezlege singur, apoi să răstoarne o piatra mare pe care femeile singure nu puteau s-o înlăture, apoi să mai treacă și de garda de soldați romani, să mai străbată cale până la ucenici…etc

•3. Mai mult de atât, chiar dacă ar fi reușit toate acestea, mă întreb: ar fi putut oare o arătare anemică și slabă să inspire la închinare ucenicii?

•4. Dacă este adevărată teoria leșinului, cum a putut Domnul să mai străbată cale de mai bine de 13 mile, drumul până la Emaus?

•5. Hristos ar fi devenit un mincinos dacă ar fi permis răspândirea veștii unei învieri, când de fapt ar fi fost doar un leșin. Este mare diferența între leșin și înviere.

•6. Și de aceasta dată amintim că ucenicii n-ar fi murit moarte de martir dacă Domnul ar fi fost doar leșinat și nu ar fi înviat.

•7. Ucenicii au fost surprinşi de învierea lui Isus, la fel ca oricine altcineva. (Luca 24.1-12)

3. Învierea a fost rezultatul unor viziuni/halucinații

Această ipoteză a fost susținută de unii teologi protestanți germani ca Strauss, Ewald, Hausrath, Holsten, iar dintre francezi Renan, Sabatie şi Reville.

„În asemenea ceasuri hotărâtoare – scrie Ernest Renan – un curent de aer, o fereastră care scârţăie, un mic zgomot întâmplător, hotărăsc credinţele popoarelor pentru veacuri. O dată cu suflarea care trece peste feţele lor, s-a crezut că s-au auzit sunete şi voci. Unii au zis că au auzit cuvântul “Salom”, unii au pretins că au observat semnul cuielor în mâinile şi picioarele Sale, iar în coastă semnul împunsăturii cu suliţa.”

Ca o persoană să aibă halucinații trebuie să respecte anumite condiții :
-să fie un organism bolnav cu nervii zdruncinaţi sau cel puţin epuizat;

– ideea fixă ce se va produce ceea ce este viu aşteptat sau ceva de care cineva se teme.
Ucenicii nu au fost astfel prezentați în Evanghelii, ba dimpotrivă, unii nici nu se așteptau ca Domnul Isus să învie și prima zi, cel puțin, ei au petrecut-o împreună, închiși într-o casă.

Când e vorba de halucinații trebuie să se țină seama și de faptul că viziuni (halucinații) colective nu sunt, iar învierea Domnului a fost văzută de peste 500 de persoane.

4.Mormântul greșit

Această ipoteză spune că, de fapt, femeile s-au dus la alt mormânt, nu la mormântul în care fusese îngropat Domnul, de aici și confuzia ucenicilor precum că a înviat Isus.

De ce NU putea fi greșit mormântul?

•1. Marcu 15:47 spune că femeile văzuseră mormântul în care fusese îngropat Domnul.

•2. Preocuparea femeilor când au plecat spre mormânt nu era dacă vor gasi sau vor recunoaște mormântul, ci era cu totul alta legată de posibilitatea lor de a îndepărta piatra. (Marcu 16:1-3)

•3. Pânza și ștergarul cu care trupul Domnului fusese acoperit erau acolo, fapt ce atestă mormântul corect (Ioan 20:7)

•4. Dacă femeile ar fi greșit mormântul, această greșeală ar fi fost ușor corectată de către preoți, care le-ar fi putut arăta mormântul corect.

•5. Îngerii care au apărut în fața ucenicilor au întrebat: „De ce căutați pe Cel viu printre cei morți”, fiind o dovadă a învierii și a faptului că mormântul era corect, altfel îngerii nici nu apăreau la mormânt greșit sau ar fi anunțat ucenicii de eroare.

surse:valentindedu.wordpress.comsolideogloriablog.wordpress.com

The Atheist Delusion Movie (2016)

Minunile arată prezența lui Dumnezeu?


La această întrebare aș putea răspunde și DA și NU.

Minunile arată prezența lui Dumnezeu.

În cartea Faptele Aposotolilor sunt relatate multe cazuri în care apostoliii făceau minuni. Iată cum a început totul:

38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.”
40 Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
43 Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe* minuni şi semne.

Mesajul lui Petru conținea îndemn la pocăință, o pocăință care trebuia să aducă schimbare în viața oamenilor – în primul rând, ca dovadă a pocăinței urma botezul, apoi trebuia să fie o diferență în modul lor de viață „ticălos”, și această schimbare presupunea o viață între creștini, ucenici ai lui Hristos – o viață de biserică.
Versetul 43 afirmă că prin apostoli se făceau multe semne și minuni, acestea din urmă întăreau mesajul.
Deci, răspunsul este DA – minunile arată prezența lui Dumnezeu.

Sunt minuni care nu arată o prezență divină.

Isus în predica de pe munte (Evanghelia după Matei cap.7) afirmă că unii făcători de minuni nu sunt creștini, măcar că ei se numesc așa.

21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne*, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.
22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
23 Atunci*, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’

Nu e suficient să zici că ești creștin, ci trebuie să și faci voia lui Dumnezeu. Iată ce aflăm despre cei care fac minuni, dar nu sunt creștini:

 • nu au parte de Împărăția lui Dumnezeu,
 • nu fac voia Tatălui,
 • au dus o viață religioasă: prorocii, minuni, au scos draci – și toate acestea, spun ei,  le-au făcut în Numele lui Isus,
 • au lucrat fărădelege.

Care pare să fie problema acestora din urmă? Modul lor de viață nu era creștinesc, nu era după modelul lui Hristos, căci ei trăiau fărădelege. Ei au trăit o minciună crezând că sunt creștini și că vor avea parte de Împărăția lui Dumnezeu.
Deci, răspunsul e NU- nu toate minunile arată prezența lui Dumnezeu.

Care să fie diferența dintre acestea două?
Modul de trai. Prin apostoli s-au făcut minuni și prin pseudo-creștini tot s-au făcut minuni, însă cu siguranță Dumnezeu a fost cu apostolii. A fost Dumnezeu cu ei deoarece mesajul lor arăta spre Dumnezeu, iar mesajul pseudo-creștinilor a fost unul egoist. Vedeți cum credeau ei că ajung în Împărăția lui Dumnezeu: prin prorocii, minuni și scoaterea dracilor și nu au căutat să se uite la viața lor. Ei pun trei întrebări „N-am făcut noi …” pe când Împărăția lui Dumnezeu e despre ce a făcut El pentru oameni, e despre har și pocăință. Apostolii nu căutau să facă minuni, acestea se făceau deoarece ei căutau cu totul alte lucruri în viață – rugăciunea, învățau, părtășia cu frații.

Concluzie: înainte de a crede o minune – cercetați viața persoanei prin care s-a făcut și mesajul ca să vedeți dacă aceasta vine de la Dumnezeu sau de la Diavol.

Cât de sigure sunt apartamentele „apocaliptice”?

Astăzi am citit articolul Proiect „apocaliptic”: Apartamente sub pământ  în care se relatează despre un proiect de a rezista Apocalipsei (adică a evenimentelor descrise în cartea Apocalipsa).

Conform descrierii apartementele:

 • au un perede de 3 m grosime,
 • au piscină, cinematograf, bibliotecă, centru medical și școală.
 • rezistă unei explozii de bombă atomică,
 • are 53m înălțime,
 • va avea o fermă unde vor exista o crescătorie de peşti şi o grădină de legume pentru a hrăni 70 de persoane, atâta timp cât acestea locuiesc în interior,
 • vor rezista la orice cutremur,

Prețul apartamentelor variază între 1 și 2 milioane dolari.

Ce evenimente prezintă Apocalipsa după Ioan?

Ioan prezintă o serie mare de calamități naturale:

–  nu va fi pace,

 • foamete, molimă
 • prigoana celor ce cred în Domnul Isus,
 • cutremur de pământ,
 • grindină și foc amestecat cu sânge,
 • 1/3 din pământ arsă,
 • 1/3 din mare s-a făcut sânge,
 • 1/3 din oameni mor,
 • va fi afectată luminozitatea corpurilor cerești,
 • oamenii chinuiți timp de 5 luni,
 • ș.a.

Însă Apocalipsa sfârștește astfel…

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.” (Apocalipsa 21:1)

Deci chiar toată planeta va pieri cu tot ce are ea: păduri, orașe, oceane, animale, ș.a.m.d. Chiar și hotelurile apocaliptice.
Posibil un așa bloc de apartamente și va supraviețui primelor cataclisme dar el nu protejează de final.

Problema oamenilor care vor trăi în timpurile apocaliptice va fi de altă natură

În toate aceste cataclisme ei vor recunoaște pe Dumnezeu dar vor refuza să se pocăiască.

„Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble.Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor.„ (Apocalipsa 9:20-21)

„Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor.” (Apocalipsa 16:9,11)

Atunci oamenii vor avea o inimă împietrită și în loc să-i dea slavă lui Dumnezeu vor huli Numele Lui.  Nu se vor putea ascunde de mânia lui Dumnezeu și faptele lor vor fi rele.

Cum aștepți tu vremurile apocaliptice? Te ascunzi la adăposturi „sigure” sau vii cu pocăință înaintea lui Dumnezeu?

Are voie femeia să predică în biserică?

Întrebare

„Aș vrea sa știu cum este cu femeia și predica sau mai bine spus -cum e cu femeia în biserică? După Scriptură are voie să predice sau nu? Sau cum e cu poezia? Uneori o poezie e ca și o predică sau poate uneori chiar și mai îndreptătoare ca o predica.”

Această întrebare frământă pe foarte mulți: unii cred că femeia categoric nu are voie să predice alții cred că femeia poate să predice. Unii merg chiar la o extremă și consideră că femeia nu trebuie să aibă nici o funție în biserică. Să vedem ce spune Biblia.

Diaconi puteau fi bărbați și femei

În epistola către Timotei Pavel îi dă sfaturi cum să aleagă diaconii.

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav, ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat. Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. (1 Timotei 3:8-13)

În tot capitolul 3 Pavel descrie caracteristicile unui slujitor și persoanele care doresc să fie slujitori trebuie să aibă caracteristicile din capitolul 3. Când descrie diaconii Pavel menționează „femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile”, se pare că Pavel include în slujba diaconilor și femeile.
În epistola către Romani Pavel menționează chiar o diaconiță.

Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţa Bisericii din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.” (Romani 16:1-2)

Biserica din Chencrea a înțeles foarte bine spusele lui Pavel despre cine poate fi diacon.

Învățători puteau fi bărbați și femei.

La pocăință fiecare persoană primește Duhul Sfânt și un dar duhovnicesc. Iată cum sunt date darurile Duhului Sfânt:

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.” (1 Corintei 12:7-11)

Iată ce aflăm despre darurile duhovnicești.
–    sunt pentru folosul altora,
–    sunt date de Duhul Sfânt
–    Duhul le dă fiecăruia în parte (fiecăruia care este născut din nou),
–    Duhul le dă cum voiește.
Nu oamenii hotărăsc ce dar să primească ci le dă Duhul.
În Noul Testament găsim referire la unele femei învățători.

„Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus, care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate bisericile ieşite dintre Neamuri.” (Romani 16:3-4)

Priscila este soția lui Acuila, este unul din învățătorii acelui timp, Pavel îi numește pe ambii –  tovarăși de lucru. Pavel învăța Neamurile despre credința în Domnul Isus și acest cuplu binecuvântat făcea aceeași slujbă.
Printre apostolii acelui timp Pavel face referire la o femeie:

„Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar.” (Romani 16:7)

Iunia – o femeie – este o persoană de vază între apostoli.

Darul prorociei este și la femei.

Duhul Sfânt alege să dea daruri oamenilor, bărbaților și femeilor. În Sfintele Scripturi găsim referire la femei care proroceau.

„Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului.” (Luca 2:36-38)

La fel, fetele lui Filip evanghelistul proroceau:

„A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei şapte, şi am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau.” (Fapte 21:8-9)

Răspuns la întrebarea din titlu:

Da, femeile pot să predice (prorocească) în biserică, Noul Testament încurajează această practică și Biblia ne dă exemple de femei care așa de bine s-au isprăvit cu slujba lor că au ajuns printre persoanele de vază.
Unii ar putea să nu fie de acord din cauza versetele care spune că „Femeia să nu învețe pe alții”. Referitor la această întrebare vă invit să priviți predicaRugăciunea și purtarea femeilor evlavioase.

#biserica, #diaconi, #diaconite, #predica

A existat Isus sau nu ?

Întrebare:

„Buna am o intrebare . Uni uameni zic ca Iisus nu a existat dar Biblia afirmă contrariul, pe cine sa cred?”

La această întrebare am răspuns prin seria de articole Profeţii despre Isus, prin care se aduce argumentul biblic, adica a faptului că toate profeţiile despre Isus s-au împlinit în persoana Mântuitorului, ceea ce omeneşte ar fi imposibil ca să coincidă atâtea evenimente şi cu atâta exactitate în viaţa unui singur om.
Al argument sunt scrierile istoricilor antici.