Care este legătura dintre bioenergie şi credinţa creştină?

Întrebare:

Bioenergia are legătură cu  religia?

Cred că persoana care a pus întrebarea a avut în vedere religia creştină. Dar înainte de a răspunde să facem o mică prezentarea a ceea ce prezintă bioenergia.

Ce este bioenergia?
Bioenergia poate avea două sensuri: energia obţinută din biogaz (şi nu e cazul nostru) şi enegia care o are omul şi care o poate exploata (practicată în hinduism).
Explicaţia este dată chiar cei ce o practică:

„Bioenergia este o terapie   bazată pe forţa câmpului energetic. Tratamentul cu bioenergie se realizează prin pase magnetice cu ajutorul mâinilor, fără atingere.
Magnetismul sau bioenergia este un fluid energetic de care dispun mulţi oameni, dar care nu-l utilizează, nu-l dezvoltă, nu-l cunosc. Această capacitate se poate dezvolta prin practicarea Reiki sauYoga.”

Bioenergoterapeutii (persoanele care vindecă cu ajutorul bioenergiei) consideră că au  darul de a vedea unitatea cosmica prin aură. Culoarea aurei poate spune unele lucruri despre om ,de  exemplu:
Albastru deschis = creativitate, logica, comunicare buna
Verde inchis = persoana cu capacitati mari de a vindeca pe ceilalti
Mov deschis = fantezie, evolutie spectaculoasa, boli de stomac”

Cei ce folosesc bioenergia pot atinge performanţa de a mişca obiecte, vindeca unele boli, pot transmite bioenergie altor persoane doar prin puterea gândului.
Bibla atenţionează că unele minuni se pot realiza şi prin puterea satanei:

“Arătarea lui (antihristului) se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. ” (2 Tesaloniceni 2:9-10 )

Deşi textul de mai sus se referă la o perioadă din viitor el arată că şi Satana poate face minuni şi semne.

Bioenergia nu are nimic în comun cu creştinismul.

Chiar dacă unii afirmă că pe icoane  sfinţii sunt reprezentaţi cu aură – crezând că aceasta este o dovadă a faptului că ei lucrau prin bioenergie, aura rămâne un termen departe de credinţa creştină.

Pe unul din site-uri bioenergeticianul este numit  vrăjitor:

Maestrul vrajitor este creierul terapeutului, iar creierul pacientului va fi ucenicul vrajitor. Pentru vindecare vom folosi resursele nebanuite inca, pe care ni le ofera cu generozitate propriul nostru creier. Energiile care ne inconjoara pot fi miscate si modelate relativ usor prin puterea mintii.”

Însă vrăjitoria este condamnată de Biblie. Chiar pe când era Pavel în Efes unii vrăjitori  s-au pocăit şi şi-au ars cărţile :

„ Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră.Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, şi-au adus cărţile, şi le-au ars, înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. ” (Faptele apostolilor 19:18-19)

Bioenergia , conform lui Albert Ignatenco şi Veniamin Galovaneţ („ABC. Bioenergie şi Psihosugestie”pag. 10) vine din cosmos iar prin poziţionarea într-un anumit fel  ea poate fi recepţionată chiar şi de om.
Cei ce practică yoga (sau încărcarea cu bioenerige) recunosc că:
-Dumnezeu există însă afirmă că Dumnezeu se regăseşte în orice lucru creat , deci şi în oameni. Cu o astfel de înţelegere unii se cred dumnezei şi se închină propiei persoane nu lui Dumnezeu.
– sufletul omului se reîncarnează (trece în alt trup după moarte). (Biblia spune că sufletul omului după moartea are doar două destinaţii posibile : locuinţa morţilor sau Împărăţia lui Dumnezeu).

Biblia învaţă că Dumnezeu a creat pământul şi vietăţile dar nu se identifică cu ele.

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelorDumnezeu a zis: “Să fie lumină!” Şi a fost lumină.” (Geneza 1:1-3 )

Dumnezeu a creat totul prin Cuvântul Său – dar nu este parte din creaţie.

Bioenergia este termen folosit de cei ce practică meditaţiile (yoga) , această bioenergie nu are nimic cu credinţa creştină , mai mult – unii care au practicat vindecare cu bioenergie şi s-au pocăit au recunoscut că ceea ce au făcut era foarte rău şi de natură malefică.

Învierea Domnului Isus – farsă sau adevăr?

Credința creștină are câteva adevăruri fundamentale pe care aceasta se bazează. Unul din aceste adevăruri este învierea Domnului Isus. Dacă nașterea Domnului ar fi un fals, atunci toată Scriptura este un fals. Dacă ar fi nașterea Domnului un fals, atunci și nădejdea care o au creștinii este o iluzie, o minciună în care au crezut. Dar dacă nașterea Domnului Isus nu a fost un fals, atunci poziția creștinilor este una deosebită, deoarece după viața pământească îi așteaptă una cerească plină de bucurie și trăită împreună cu Domnul Isus.


În acest articol voi prezenta 4 concepții greșite despre relatarea biblică a învierii. Iată care sunt ele:

1. Isus nu a murit, ci a leșinat

Această ipoteză a prezentat-o prima dată Karl Venturini la începutul secolului XIX. Nu a fost o idee izolată, ci a fost preluată de Gottlob Paul (protestant raționalist), ba chiar a fost preluat și de școli teologice, precum Școala critică teologică din Tubingen, absolvenții căreia au preluat această învățătură și au promovat-o mai departe, printre absolvenții acestei școli sunt Ferdinand Cristian Bauer, Bruno Baur, David Friedrich Strauss, autor al cărților “Viaţa lui Isus” şi “Credinţa veche şi nouă“.

Această teoria afirmă că Isus a leșinat pe cruce, iar apoi S-a trezit datorită mirosului de mirodenii și a frigului din interior. După aceasta ucenicii Lui au auzit gemetele Lui din interiorul mormântului și au luptat cu gardienii și L-au luat din mormânt. Nu doar unii teologi au argumente împotrivă, ci această teoria este răspândită și în lumea musulmană, iată argumente doctorului Zakir Naik:

•Luca 24:1 – femeile aduceau medicamente lui Isus, nu face sens dacă El e mort. Iată ce afirmă versetul :
În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.” (una din traduceri în engleză folosește cuvântul „medicamente”, nu „miresme”)

•Ioan 20:15,17 – Maria a crezut că Isus e grădinarul și Isus era încă în durere, deoarece I-a spus Mariei: „Nu mă ține”.

•Ioan 20:19-29 –Isus a arătat trupul ucenicilor, trupul care avea răni pe el.

De ce NU era vorba de leșin:

•1. Preoții și fariseii au venit cu această teorie la Pilat înainte chiar de a doua zi ce L-au pus pe Domnul în mormânt (Matei 27:62-66). Deci, ei se temeau să nu-L fure ucenicii. Pentru aceasta au căpătat o strajă și au pus și un sigiliu pe piatra de la mormânt.

•2. Ațipirea în timp ce erau de gardă era pedepsită cu moartea la romani. Așa se explică și grija soldaților atunci când au mărturisit preoților cele întâmplate la mormânt (Matei 28:14). Dacă mărturiseau că au adormit trebuiau omorâți.

•3. Și apoi, dacă dormeau, cum ar fi putut ști ei că ucenicii L-au furat?

•4. Și dacă i-au văzut pe ucenici furându-I trupul, înseamnă că nu dormeau. De ce atunci nu i-au prins?

•5. Ne aducem aminte că de multe ori preoții și fariseii le porunceau ucenicilor să nu mai vorbească despre învierea Domnului. De ce nu i-au acuzat niciodată că învierea este o minciună, pentru că ei au furat trupul?

•6. Ioan 20:6-7 spune că în mormânt „fâșiile de pânză erau jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-alt loc singur.” Hoții nu manifestă atâta grijă.

•7. Ucenicii, așa cum vedem din mărturia celor doi pe drumul spre Emaus, nu așteptau o înviere. Cum ar fi putut falsifica una?

•8. Ar fi putut ucenicii să-I fure trupul Domnului? Frica și groaza cuprinseseră pe ucenici încă din grădina Ghetsimani. În Matei 26:56 spune că toți L-au părăsit și au fugit.

•9. Să suferi moarte de martir din cauza unei minciuni? Știm că majoritatea ucenicilor au murit ca martiri. Pentru ce? Ar fi fost ei gata să moară de dragul unui Hristos mort? Un Hristos pe care ei L-ar fi furat din mormânt?

2. Isus Și-ar fi înscenat moartea

Această ipoteză a fost propusă de Karl Friedrich Bahrdt (August 25, 1741 – April 23, 1792) care afirmă că  Isus a utilizat droguri, propuse chiar de medicul Luca (autorul Evangheliei după Luca) ca să apară apoi ca un Mesia spiritual. Bahrdt afirmă că Isus a fost resuscitat de Iosif din Arimateea, ambii făcând parte dintr-un grup secret „asenieni”.
Mai târziu au apărut unele ipoteze asemănătoare – una din ele afirmă  că „nu Isus Hristos a fost răstignit pe cruce, ci acel Simon din Cirena”, iar a doua  spune: „trupul lui Isus a fost furat de căpeteniile preoţilor iudei”.

O afirmație îndrăznează vine din lumea musulmană -Mirza Ghulam Ahmad , fondatorul Mișcării musulmane Ahmadiyya, a propus o teorie în (1899 ) în cartea sa „Isus în India” în care afirmă că Isus a călătorit în India, după ce a supraviețuit crucificării.

De ce NU a fost altcineva răstignit în locul lui Isus:

•1. Sunt totuși câteva mărturii care infirmă teoria leșinului: Marcu 15:44-45 “Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat  pe sutaș și l-a intrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.” Ioan 19:31-37 spune că au văzut că Domnul murise și L-au străpuns cu o suliță și a curs apă și sânge din trupul Lui. Sunt mărturii atestate de soldații romani experimentați.

•2. Hai să presupunem că teoria aceasta ar fi adevărată. Totuși, nu-mi pot explica cum un om care a fost bătut cu bicele romane vestite pentru capacitatea lor chiar de a smulge carnea de pe trup, apoi stă atârnat în cuie pe o cruce timp de mai bine de nouă ore, este străpuns și cu o suliță în coastă, înfășurat în pânză este așezat în mormânt. De unde a găsit putere să se dezlege singur, apoi să răstoarne o piatra mare pe care femeile singure nu puteau s-o înlăture, apoi să mai treacă și de garda de soldați romani, să mai străbată cale până la ucenici…etc

•3. Mai mult de atât, chiar dacă ar fi reușit toate acestea, mă întreb: ar fi putut oare o arătare anemică și slabă să inspire la închinare ucenicii?

•4. Dacă este adevărată teoria leșinului, cum a putut Domnul să mai străbată cale de mai bine de 13 mile, drumul până la Emaus?

•5. Hristos ar fi devenit un mincinos dacă ar fi permis răspândirea veștii unei învieri, când de fapt ar fi fost doar un leșin. Este mare diferența între leșin și înviere.

•6. Și de aceasta dată amintim că ucenicii n-ar fi murit moarte de martir dacă Domnul ar fi fost doar leșinat și nu ar fi înviat.

•7. Ucenicii au fost surprinşi de învierea lui Isus, la fel ca oricine altcineva. (Luca 24.1-12)

3. Învierea a fost rezultatul unor viziuni/halucinații

Această ipoteză a fost susținută de unii teologi protestanți germani ca Strauss, Ewald, Hausrath, Holsten, iar dintre francezi Renan, Sabatie şi Reville.

„În asemenea ceasuri hotărâtoare – scrie Ernest Renan – un curent de aer, o fereastră care scârţăie, un mic zgomot întâmplător, hotărăsc credinţele popoarelor pentru veacuri. O dată cu suflarea care trece peste feţele lor, s-a crezut că s-au auzit sunete şi voci. Unii au zis că au auzit cuvântul “Salom”, unii au pretins că au observat semnul cuielor în mâinile şi picioarele Sale, iar în coastă semnul împunsăturii cu suliţa.”

Ca o persoană să aibă halucinații trebuie să respecte anumite condiții :
-să fie un organism bolnav cu nervii zdruncinaţi sau cel puţin epuizat;

– ideea fixă ce se va produce ceea ce este viu aşteptat sau ceva de care cineva se teme.
Ucenicii nu au fost astfel prezentați în Evanghelii, ba dimpotrivă, unii nici nu se așteptau ca Domnul Isus să învie și prima zi, cel puțin, ei au petrecut-o împreună, închiși într-o casă.

Când e vorba de halucinații trebuie să se țină seama și de faptul că viziuni (halucinații) colective nu sunt, iar învierea Domnului a fost văzută de peste 500 de persoane.

4.Mormântul greșit

Această ipoteză spune că, de fapt, femeile s-au dus la alt mormânt, nu la mormântul în care fusese îngropat Domnul, de aici și confuzia ucenicilor precum că a înviat Isus.

De ce NU putea fi greșit mormântul?

•1. Marcu 15:47 spune că femeile văzuseră mormântul în care fusese îngropat Domnul.

•2. Preocuparea femeilor când au plecat spre mormânt nu era dacă vor gasi sau vor recunoaște mormântul, ci era cu totul alta legată de posibilitatea lor de a îndepărta piatra. (Marcu 16:1-3)

•3. Pânza și ștergarul cu care trupul Domnului fusese acoperit erau acolo, fapt ce atestă mormântul corect (Ioan 20:7)

•4. Dacă femeile ar fi greșit mormântul, această greșeală ar fi fost ușor corectată de către preoți, care le-ar fi putut arăta mormântul corect.

•5. Îngerii care au apărut în fața ucenicilor au întrebat: „De ce căutați pe Cel viu printre cei morți”, fiind o dovadă a învierii și a faptului că mormântul era corect, altfel îngerii nici nu apăreau la mormânt greșit sau ar fi anunțat ucenicii de eroare.

surse:valentindedu.wordpress.comsolideogloriablog.wordpress.com

The Atheist Delusion Movie (2016)

Minunile arată prezența lui Dumnezeu?


La această întrebare aș putea răspunde și DA și NU.

Minunile arată prezența lui Dumnezeu.

În cartea Faptele Aposotolilor sunt relatate multe cazuri în care apostoliii făceau minuni. Iată cum a început totul:

38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.”
40 Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
43 Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe* minuni şi semne.

Mesajul lui Petru conținea îndemn la pocăință, o pocăință care trebuia să aducă schimbare în viața oamenilor – în primul rând, ca dovadă a pocăinței urma botezul, apoi trebuia să fie o diferență în modul lor de viață „ticălos”, și această schimbare presupunea o viață între creștini, ucenici ai lui Hristos – o viață de biserică.
Versetul 43 afirmă că prin apostoli se făceau multe semne și minuni, acestea din urmă întăreau mesajul.
Deci, răspunsul este DA – minunile arată prezența lui Dumnezeu.

Sunt minuni care nu arată o prezență divină.

Isus în predica de pe munte (Evanghelia după Matei cap.7) afirmă că unii făcători de minuni nu sunt creștini, măcar că ei se numesc așa.

21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne*, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.
22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
23 Atunci*, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’

Nu e suficient să zici că ești creștin, ci trebuie să și faci voia lui Dumnezeu. Iată ce aflăm despre cei care fac minuni, dar nu sunt creștini:

 • nu au parte de Împărăția lui Dumnezeu,
 • nu fac voia Tatălui,
 • au dus o viață religioasă: prorocii, minuni, au scos draci – și toate acestea, spun ei,  le-au făcut în Numele lui Isus,
 • au lucrat fărădelege.

Care pare să fie problema acestora din urmă? Modul lor de viață nu era creștinesc, nu era după modelul lui Hristos, căci ei trăiau fărădelege. Ei au trăit o minciună crezând că sunt creștini și că vor avea parte de Împărăția lui Dumnezeu.
Deci, răspunsul e NU- nu toate minunile arată prezența lui Dumnezeu.

Care să fie diferența dintre acestea două?
Modul de trai. Prin apostoli s-au făcut minuni și prin pseudo-creștini tot s-au făcut minuni, însă cu siguranță Dumnezeu a fost cu apostolii. A fost Dumnezeu cu ei deoarece mesajul lor arăta spre Dumnezeu, iar mesajul pseudo-creștinilor a fost unul egoist. Vedeți cum credeau ei că ajung în Împărăția lui Dumnezeu: prin prorocii, minuni și scoaterea dracilor și nu au căutat să se uite la viața lor. Ei pun trei întrebări „N-am făcut noi …” pe când Împărăția lui Dumnezeu e despre ce a făcut El pentru oameni, e despre har și pocăință. Apostolii nu căutau să facă minuni, acestea se făceau deoarece ei căutau cu totul alte lucruri în viață – rugăciunea, învățau, părtășia cu frații.

Concluzie: înainte de a crede o minune – cercetați viața persoanei prin care s-a făcut și mesajul ca să vedeți dacă aceasta vine de la Dumnezeu sau de la Diavol.

Cât de sigure sunt apartamentele „apocaliptice”?

Astăzi am citit articolul Proiect „apocaliptic”: Apartamente sub pământ  în care se relatează despre un proiect de a rezista Apocalipsei (adică a evenimentelor descrise în cartea Apocalipsa).

Conform descrierii apartementele:

 • au un perede de 3 m grosime,
 • au piscină, cinematograf, bibliotecă, centru medical și școală.
 • rezistă unei explozii de bombă atomică,
 • are 53m înălțime,
 • va avea o fermă unde vor exista o crescătorie de peşti şi o grădină de legume pentru a hrăni 70 de persoane, atâta timp cât acestea locuiesc în interior,
 • vor rezista la orice cutremur,

Prețul apartamentelor variază între 1 și 2 milioane dolari.

Ce evenimente prezintă Apocalipsa după Ioan?

Ioan prezintă o serie mare de calamități naturale:

–  nu va fi pace,

 • foamete, molimă
 • prigoana celor ce cred în Domnul Isus,
 • cutremur de pământ,
 • grindină și foc amestecat cu sânge,
 • 1/3 din pământ arsă,
 • 1/3 din mare s-a făcut sânge,
 • 1/3 din oameni mor,
 • va fi afectată luminozitatea corpurilor cerești,
 • oamenii chinuiți timp de 5 luni,
 • ș.a.

Însă Apocalipsa sfârștește astfel…

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.” (Apocalipsa 21:1)

Deci chiar toată planeta va pieri cu tot ce are ea: păduri, orașe, oceane, animale, ș.a.m.d. Chiar și hotelurile apocaliptice.
Posibil un așa bloc de apartamente și va supraviețui primelor cataclisme dar el nu protejează de final.

Problema oamenilor care vor trăi în timpurile apocaliptice va fi de altă natură

În toate aceste cataclisme ei vor recunoaște pe Dumnezeu dar vor refuza să se pocăiască.

„Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble.Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor.„ (Apocalipsa 9:20-21)

„Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor.” (Apocalipsa 16:9,11)

Atunci oamenii vor avea o inimă împietrită și în loc să-i dea slavă lui Dumnezeu vor huli Numele Lui.  Nu se vor putea ascunde de mânia lui Dumnezeu și faptele lor vor fi rele.

Cum aștepți tu vremurile apocaliptice? Te ascunzi la adăposturi „sigure” sau vii cu pocăință înaintea lui Dumnezeu?

Are voie femeia să predică în biserică?

Întrebare

„Aș vrea sa știu cum este cu femeia și predica sau mai bine spus -cum e cu femeia în biserică? După Scriptură are voie să predice sau nu? Sau cum e cu poezia? Uneori o poezie e ca și o predică sau poate uneori chiar și mai îndreptătoare ca o predica.”

Această întrebare frământă pe foarte mulți: unii cred că femeia categoric nu are voie să predice alții cred că femeia poate să predice. Unii merg chiar la o extremă și consideră că femeia nu trebuie să aibă nici o funție în biserică. Să vedem ce spune Biblia.

Diaconi puteau fi bărbați și femei

În epistola către Timotei Pavel îi dă sfaturi cum să aleagă diaconii.

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav, ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat. Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. (1 Timotei 3:8-13)

În tot capitolul 3 Pavel descrie caracteristicile unui slujitor și persoanele care doresc să fie slujitori trebuie să aibă caracteristicile din capitolul 3. Când descrie diaconii Pavel menționează „femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile”, se pare că Pavel include în slujba diaconilor și femeile.
În epistola către Romani Pavel menționează chiar o diaconiță.

Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţa Bisericii din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.” (Romani 16:1-2)

Biserica din Chencrea a înțeles foarte bine spusele lui Pavel despre cine poate fi diacon.

Învățători puteau fi bărbați și femei.

La pocăință fiecare persoană primește Duhul Sfânt și un dar duhovnicesc. Iată cum sunt date darurile Duhului Sfânt:

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.” (1 Corintei 12:7-11)

Iată ce aflăm despre darurile duhovnicești.
–    sunt pentru folosul altora,
–    sunt date de Duhul Sfânt
–    Duhul le dă fiecăruia în parte (fiecăruia care este născut din nou),
–    Duhul le dă cum voiește.
Nu oamenii hotărăsc ce dar să primească ci le dă Duhul.
În Noul Testament găsim referire la unele femei învățători.

„Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus, care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate bisericile ieşite dintre Neamuri.” (Romani 16:3-4)

Priscila este soția lui Acuila, este unul din învățătorii acelui timp, Pavel îi numește pe ambii –  tovarăși de lucru. Pavel învăța Neamurile despre credința în Domnul Isus și acest cuplu binecuvântat făcea aceeași slujbă.
Printre apostolii acelui timp Pavel face referire la o femeie:

„Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar.” (Romani 16:7)

Iunia – o femeie – este o persoană de vază între apostoli.

Darul prorociei este și la femei.

Duhul Sfânt alege să dea daruri oamenilor, bărbaților și femeilor. În Sfintele Scripturi găsim referire la femei care proroceau.

„Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului.” (Luca 2:36-38)

La fel, fetele lui Filip evanghelistul proroceau:

„A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei şapte, şi am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau.” (Fapte 21:8-9)

Răspuns la întrebarea din titlu:

Da, femeile pot să predice (prorocească) în biserică, Noul Testament încurajează această practică și Biblia ne dă exemple de femei care așa de bine s-au isprăvit cu slujba lor că au ajuns printre persoanele de vază.
Unii ar putea să nu fie de acord din cauza versetele care spune că „Femeia să nu învețe pe alții”. Referitor la această întrebare vă invit să priviți predicaRugăciunea și purtarea femeilor evlavioase.

#biserica, #diaconi, #diaconite, #predica

A existat Isus sau nu ?

Întrebare:

„Buna am o intrebare . Uni uameni zic ca Iisus nu a existat dar Biblia afirmă contrariul, pe cine sa cred?”

La această întrebare am răspuns prin seria de articole Profeţii despre Isus, prin care se aduce argumentul biblic, adica a faptului că toate profeţiile despre Isus s-au împlinit în persoana Mântuitorului, ceea ce omeneşte ar fi imposibil ca să coincidă atâtea evenimente şi cu atâta exactitate în viaţa unui singur om.
Al argument sunt scrierile istoricilor antici.

Poate un creştin care a curvit să aibă iertare?

Întrebare:

Dacă un om ,care L-a cunoscut pe Dumnezeu ,ajunge sa curveasca mai are iertare ?”

 

Întâi rupe legătura cu persona cu care ai ajuns să curveşti, fie că eşti căsătorit sau necăsătorit, spune-i că ai hotărât să trăieşti frumos înaintea lui Dumnezeu. Posibil să nu te înţeleagă sau să te şantajeze să continuaţi relaţia voastră.

Răspunsul este – da,această persoană mai are iertare.
Biblia ne oferă răspunsul:
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9)
Dumnezeu este gata să ne ierte dacă venim cu pocăinţă înaintea Lui, indiferent de gravitatea păcatului. Însă mai este ceva…

Dumnezeu iartă dar nu înlătură consecinţele.
În cazul când David a păcătuit cu Bat Şeba Dumnezeu l-a iertat dar consecinţele păcatului nu i le-a înlăturat.

„Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis: „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi. Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el.”
David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan: „Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă.” Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu te-am uns împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul;te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat. Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul.” Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale şi le voi da altuia care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui.” David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvârşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.” (2 Samuel 12:1-14)

Consecinţele păcatului lui David au fost foarte mari:

 • copilul născut din Bat Şeba s-a născut mort,
 • Amnon, fiul său, o violează pe Tamar, sora sa vitregă,
 • Absalom , fiul lui se răzvrăteşte împotriva tatălui şi se face împărat
 • Absalom omoară pe Amnon

-Absalom se culcă cu ţiitoarele tatălui său în văzul întregului popor.
Scriu aceste lucruri doar ca să reamintesc că păcatul nu ne afectează doar pe noi ci şi pe cei din jur, familia noastră, naţiunea noastră.
Deci acum tu…

Trebuie să vii cu pocăinţă înaintea lui Dumnezeu.
Pocăinţă înseamnă să-ţi ceri iertare de la Dumnezeu pentru că ai păcătuit împotriva Lui, în primul rând, şi să iei o hotărâre să nu mai repeţi acest păcat.
Curvia înainte ca să aibă loc – ia naştere în mintea omului. Deci trebuie să-ţi păzeşti mintea, gândurile în primul rând. Ai grijă la ce filme te uiţi,ce reviste citeşti, ce discuţii poţi cu alţii şi la felul în care glumeşti. Dacă vei permite gândurilor rele să-ţi preocupe mintea – vei căuta să şi înfăpuieşti. Deci orice gând care nu este potrivit cu voia lui Dumnezeu trebuie respins.

” Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” (2 Corinteni 10:5)

Lasă să te preocupe studierea Sfintelor Scripturi şi bucură-te de libertatea care ţi-a dă Cuvântul lui Dumnezeu.

#credincios, #curvie, #dumnezeu, #iertare, #pacat

Celulele în formă de cruce

Întrebare:

„Astazi am vazut o emisiune pa AS tv.A fost foarte miscatoare ,era vorba de complexitatea universului,nimic nu e la intamplare, si in cele din urma s-a ajuns la om – creatia divina.
M-ar interesa cum se numeste celula minune din corpul uman care coordoneaza intregul organism…a fos numita int-un fel anume ,este in forma de cruce si toata lumea o are,au descoperit-o geneticienii ..a fost o emisiune superba!”

Posibil te referi la următoarea emisiune:

Louie Giglio from Crestin Informat on Vimeo.

Este o ruşine să te pocăieşti a doua oară dacă te-ai lăsat de Hristos o dată ?

În discuţie cu un domn în vârstă ,chiar azi,mi-a spus că îi este ruşine să se pocăiască (să se întoarcă la Hristos) şi că nu i se pare serios din partea lui să se pocăiască.
Ca să răspund la această întrebare să vedem exemplul Apostolului Petru înainte şi după moartea Domnului Isus.

Petru nu s-a lăsat de Isus când nu înţelegea mesajul Lui.
În Evanghelia după Ioan este relatat un caz – îmulţirea pâinilor.Deşi mulţimea după acest eveniment a insistat să fie lângă Isus – motivaţia lor nu era corectă. Iar când Domnul Isus le-a vorbit,ei nu au înţeles mesajul Său. Din acest motiv mulţi s-au lăsat de Isus.

Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. În Proroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică. Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu, şi au murit. Pâinea care Se coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.””(Ioan 6:44-51)

Atunci Petru nu s-a lăsat ca toţi ceilalţi ci a rămas lângă Isus.

Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El. Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” (Ioan 6:69-71)

Dorinţa lui Petru s-a văzut şi înainte de prinderea lui Isus.

„„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu; dar mai târziu vei veni.” „Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.” Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.” (Ioan 13:36-38)

Cu toţii ştim că Petru s-a lăsat de Domnul Isus de 3 ori într-o singură noapte.
Acum să revin la întrebarea din titlu: este ruşine să te pocăieşti dacă ai călcat legământul cu Isus?
Petru a realizat greşeala sa şi a plâns . A realizat greşala şi şi-a plâns păcatul.Chiar în aceeaşi seară, chiar în aceeaşi clipă. Poate şi tu ai călcat legământul cu Dumnezeu şi îţi este ruşine să spui cuiva sau chiar să vii cu pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. Ruşine trebuie să le fie celor care nu se pocăiesc nu celor care doresc împăcarea cu Dumnezeu.
Dintre ucenicii lui Isus a mai fost unul care a greşit mult,aş îndrăzni să spun că a greşit mai mult ca Petru, acesta este Iuda.
Iuda a vândut pe Învăţător , pe Domnul Isus pentru câţiva arginţi. El tot a realizat păcatul din viaţa sa dar spre deosebire de Petru el nu a plâns ci a dorit să fugă de responsabilitate- a acţionat ca un laş.
Te invit să nu fii laş , să nu te ascunzi de Faţa Domnului ci să te pocăieşti căci „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”

Pluton este cea mai apropiata planeta de Soare?

Nu, Pluton este cea mai îndepărtată planetă din Sistemul nostru Solar. Cea mai apropiată planetă este Mercur.

Pluton se află la peste 4 miliarde km de Soare , pe când Mercul la doar 50 milioane km.

Pluton face parte din planetele pitice.

De ce creştinii merg la război?

Întrebare:

„Biserica adevărată a Domnului Isus nu poate accepta imoralitatea. Are anumite legi de care trebuie să asculte – nu de ce spune statul.
Daca scrii asta, atunci de ce mergeti la razboaie, ucigandu-va intre voi? ca asa spune statul? Fapte 5:29.”

Întrebarea a fost pusă la articolul CUM TE AFECTEAZĂ PE TINE CĂSĂTORIILE ÎNTRE HOMOSEXUALI? .

Pentru a răspunde trebuie să împart răspunsul în două:

1. Trebuie creştinul să meargă la război?
Răspunsul îl vei găsi în următoarele articole Poate creştinul să facă armată şi să meargă la război? şi Ce se aşteaptă de la creştini în vreme de război?

2. Textul de la Fapte 5:29 vorbeşte despre ascultarea de Dumnezeu.
În capitolul 5 este relatată prinderea apostolilor şi aruncarea lor în temniţă, după care un înger i-a eliberat.

” Cineva a venit şi le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-aţi băgat în temniţă stau în Templu şi învaţă pe norod.” Atunci căpitanul Templului a plecat cu aprozii şi i-au adus; dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie ucişi cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Şi marele preot i-a întrebat astfel: „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră şi căutaţi să aruncaţi asupra noastră sângele acelui Om.” Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.” Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă, şi s-au sfătuit să-i omoare.” (Fapte 5:25-33)

Versetul 29 se referă la faptul că nu poţi asculta de autorităţi când acestea îţi interzis să vesteşti voi a lui Dumnezeu şi nu la război.

sursa imagine: voxpublica

Care este taxa pentru botez?

Întrebare:
„Sunt din Tolfa ,Italia şi vreau să botez un baieţel . Ştie cineva taxa de botez?”

Am răspuns la o întrebare asemănătoare în articolul Trebuie să fie o taxă pentru botezul copiilor? . De asemenea vă invit să citiţi articolul Cum trebuie privit botezul în apă.

Tabăra de studiere a limbii engleze va fe în perioada 23 iulie – 1 august

Întrebare:
„Buna ziua.Am gasit informatie despre tabara de vara unde se studiaza si limba engleza.Sunt interesata pentru ca as vrea sa-i gasesc ocupatie copilului meu de 12 ani vara aceasta.Multumesc anticipat.”

Echipa EFNL va organiza tabăra de engleză în perioada 23 iulie- 1 -august. Vedeţi detalii la articolul Tabăra EFNL 2011

Pe Jupiter cresc plante?

Întrebare:

„Pe planeta Jupiter cresc plante? „

Pe planeta Jupiter sunt condiţii foarte vitrege: temperatura e aproape -150 C, uragane mari şi nu se poate deosebi litosfera de atmosferă. Din aceste motive pe planeta Jupiter nu poate exista viaţă nici sub formă de plante.

În cele 6 zile ale creaţiei Dumnezeu a creat doar o planetă pe care , tot Dumnezeu , a făcut posibil să fie viaţă – Pământul. Iar celelalte corpuri cereşti (şi Jupiterul) au ca scop să lumineze noaptea.

Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul,” (Geneza 1:14-17)

#creatie, #jupiter, #planete

Cum să faci deosebire între oamenii răi şi oamenii buni?

Întrebare:

Am citit postarea dumneavoastră referitoare la „oamenii buni și oamenii răi”. după părerea dumneavoastră, care sunt oamenii buni și care sunt oamenii răi? Care sunt criteriile după care ar trebui să-i departajăm? Vă mulțumesc!

Foarte mult vorbeşte despre omul rău şi omul bun cartea Proverbe. Pentru a răspunde la întrebare voi folosi capitolele 10-12.

Cel rău:
-gura celor răi ascunde silnicie (10:6)
-cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. (10:16)
-gura celor răi spune răutăţi (10:32)
-cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său (11:9)

 • cel rău dobândeşte un câştig înşelător (11:18)
 • cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului (11:20)
 • aşteptarea celor răi este numai mânie. (11:20)
 • Domnul osândeşte pe cel plin de răutate (12:2)
 • sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune (12:5)
 • cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge (12:6)
 • înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul (12:20)

Cel bun (neprihănit):
-umblă fără prihană, umblă fără teamă (10:9)
-cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă (10:16)
-buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute (10:32)

 • nevinovat (11:5)
 • cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi (11:20)

-dorinţa celor neprihăniţi este numai bine (11:20)
-urmăreşte binele (11:27)
-omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului (12:2)

 • gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate (12:5)
 • cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună (12:26)

Evanghelia după Matei ne dă mai multă lumină:

“Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.”(Matei 7:17-18)

Omul rău se vede după faptele sale rele, lui nu-i este în fire să facă lucuri bune. Exact aşa e cu omul bun – lui nu-i este caracteristic să facă lucruri rele. Modul lor de viaţă (faptele lor) îi caracterizează pe ambii.

“Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna?
Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”” (Matei 15:17-20)

Domnul Isus afirmă că un om cu gânduri rele va căuta să facă faptele din mintea lui. Faptele noastre sunt o continuitate la gândurile noastre. Noi facem ceea ce gândim. Un om care are o vorbire urâtă nu poate fi un om bun. La noi în popor este o expresie:”Mai înjură el din când în când, dar e om cu inimă bună” Chiar aşa să fie?

Cum sunt faptele tale? Gândurile tale sunt curate? Analizează-ţi gândurile în lumina versetelor de mai sus.

În una din epistolele sale, Apostolul Pavel a afirmat:

„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. ” (1 Corinteni 6:9-11)

Isus a leşinat sau chiar a murit?

Isus a murit si a inviat a treia zi. Poate fi vazut ca un mit. Sau poate a fost in coma? Sau doar leşinat?
Unul din cititorii blogului a pus întrebarea : „Isus a murit? Pobil să fi leşinat!”

Am dorit să răspund la aceastră întrebare – însă am dat de un articol care prezintă foarte bine răspunsul:A fost invierea lui Isus o farsa? Ce spun dovezile medicale?
Sau puteţi citi articolul:Dincolo de credinţa oarbă

#isus

Ce cred eu despre anul 2012 si 2029?

Această întrebare mi-a fost adresată de către un cititor al blogului,iată răspunsul meu:

În anul 2012 sau 2029 nici un om nu poate şti ce se va întâmpla.

„Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, Şi toate faptele sunt cântărite de El. ” (1 Samuel 2:3)

Doar Dumnezeu ştie viitorul , El ştie tot ce are să se întâmple.

Nu cred că în 2012 sau 2029 va fi sfârşitul lumii.
Foarte mulţi sunt speriaţi de ştirile care presupun că în anul 2012 va fi o catastrofă ce va cuprinde tot Pământul – sau va fi sfârşitul lumii.
Unii regizori chiar s-au grăbit să facă filme cu scenarii posibile, alţii au dat şi ziua şi ora când totul se va începe.
Iată ce spune Biblia despre sfârşit:

„Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor,
şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”
Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. „(2 Petru 3:3-13)

Nimeni nu ştie când va fi sfârşitul- nici un om.

„Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. ” (Marcu 13:32)

Sfârşitul lumii va fi cu siguranţă, dar înainte de aceasta vă invit să faceţi un studiu profund asupra cărţii Apocalipsa şi Daniel pentru a vedea evenimentele care se vor întâmpla înainte.

Despre iad şi moarte (partea 1)

Referitor la: “Ce spune Biblia despre iad ?”;Ce spune Biblia despre viata si moarte?
Din versetul Matei 25:41 nu reiese ca diavolul si ingerii lui ar fi constienti si sufera in foc.
Expresia “iazul de foc” din Apoc. 20:10 ,folosit pentru a defini locul unde va ajunge diavolul, fiara si prorocul mincinos, este un simbol si nu un lac de foc propriu-zis. In Apoc. 20:14 apostolul Ioan ne ajuta sa intelegem ce inseamna “iazul de foc” completand ideea, spunand ca: “Si Moartea si Locuinta Mortilor au fost aruncate in iazul de foc.” Iazul de foc este moartea a doua”. Sunt “Moartea si Locuinta Mortilor” persoane menite sa se chinuie intr-un foc vesnic? Nu!!
Ce este moartea a doua?Apocalipsa 21:4 spune ca: “ Moartea nu va mai exista.”!!In lumina acestui verset cei aruncati in moartea a 2-a nu vor mai exista, vor fi anihilati pentru vesnicie!!Moartea a 2-a este ca somnul de veci pentru cei rai :”…ii voi imbata, ca sa se inveseleasca si apoi sa adoarma somnul de veci, ca sa nu se mai scoale,” zice YHWH.” (Ieremia51:39) “…vor bea, vor sorbi si vor fi ca si cand n-ar fi fost vreodata.”(Obadia 16)”Cand moare cel rau, ii piere speranta si asteptarea oamenilor nelegiuiti duce la nimic.”(Proverbe 11:7) “Cei rai se intorc in Locuinta Mortilor[“unde totul a incetat sa fie, nu voi vedea vreun om”(Isaia 38:10,11) insemnand ca in Seol nu exista nici un om!!]:toate neamurile care uita pe Dumnezeu”(Psalmul 9:17) In contrast cu acestia”cel nevoias nu este uitat pe vecie[“Se vorbeste oare de bunatatea Ta in mormant…si dreptatea Ta in tara uitarii?” (Ps.88:11,12)]; nadejdea celor intristati nu piere pe vecie”(Psalmul 9:18).

Deci , să răspundem pe paşi:

Diavolul şi îngerii lui nu se află încă în iazul de foc

„Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! „(atei 25:41)

Domnul Isus vorbeşte despre judecata viitoare, iată cum începe versetul 31
Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. „

Sunt “Moartea si Locuinta Mortilor” persoane menite sa se chinuie intr-un foc vesnic?
Locuinţa morţilor este o locuinţă temporară – nu o persoană. Sufletele celor ce nu au crezut în Domnul Isus stau acolo până la judecată.

„Apocalipsa 21:4 spune ca: “ Moartea nu va mai exista.”!!In lumina acestui verset cei aruncati in moartea a 2-a nu vor mai exista, vor fi anihilati pentru vesnicie!!Moartea a 2-a este ca somnul de veci pentru cei rai ”
Iată ce spune primele versete din capitolul 21:

” Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” „(Apocalipsa 21:1-4

Se pare că lucrurile descrise în acest pasaj se referă la Noul Ierusalim, nicidecum la iazul de foc.

Textul din Isaia este din cântecul lui Ezechia:

„În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ,Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.”
Ezechia s-a întors cu faţa la perete, şi a făcut Domnului următoarea rugăciune:
„Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată, şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi.
Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel:
„Du-te, şi spune lui Ezechia: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.
Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii şi însănătoşirii lui.
„Ziceam: ,În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei, care-mi mai rămân! Ziceam: ,Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii; nu voi mai vedea pe nici un om în locuinţa morţilor! „(Isaia 38:1-5,9-11)

La prima citire se poate presupune că în Locuinţa morţilor Ezechia nu va vedea nici un om , dar chiar şi această presupunere nu este împotriva existenţei Locuinţei morţilor.

#dumnezeu, #iad, #locuinta-mortilor

cum pot sa-mi pun pe blogul meu -Flag Counter

Salut!
As dori sa aflu cum pot sa-mi pun pe blogul meu -Flag Counter!!!
Va rog frumos sa ma ajutatzi!!!
Multzumesc anticipat.

Pentru a instala pe blogul tău Flag Counter urmează pasii de mai jos.

1 Intri pe site-ul flagcounter.com.

2. Accesezi butonul Get Your Flag Counter

3. Imediat după aceasta, v-a apărea opţiunea să vă înregistraţi, dacă nu doriţi – tastaţi SKIP.
În final vă vor apărea două coduri – unul pentru site-uri şi bloguri , altul pentru forumuri, dumneavoastră copiaţi-l pe cel pentru site-uri.

4. Deschideţi un widjet text şi inseraţi codul. Atât.

Nu uita să apeşi pe butonul SALVEAZĂ!!!

Biblia spune că „Domnul a făcut toate pentru o ţintă.” (Proverbe 16:4)
Foloseşte această unealtă în mod înţelept.