Învierea Domnului Isus – farsă sau adevăr?

Credința creștină are câteva adevăruri fundamentale pe care aceasta se bazează. Unul din aceste adevăruri este învierea Domnului Isus. Dacă nașterea Domnului ar fi un fals, atunci toată Scriptura este un fals. Dacă ar fi nașterea Domnului un fals, atunci și nădejdea care o au creștinii este o iluzie, o minciună în care au crezut. Dar dacă nașterea Domnului Isus nu a fost un fals, atunci poziția creștinilor este una deosebită, deoarece după viața pământească îi așteaptă una cerească plină de bucurie și trăită împreună cu Domnul Isus.


În acest articol voi prezenta 4 concepții greșite despre relatarea biblică a învierii. Iată care sunt ele:

1. Isus nu a murit, ci a leșinat

Această ipoteză a prezentat-o prima dată Karl Venturini la începutul secolului XIX. Nu a fost o idee izolată, ci a fost preluată de Gottlob Paul (protestant raționalist), ba chiar a fost preluat și de școli teologice, precum Școala critică teologică din Tubingen, absolvenții căreia au preluat această învățătură și au promovat-o mai departe, printre absolvenții acestei școli sunt Ferdinand Cristian Bauer, Bruno Baur, David Friedrich Strauss, autor al cărților “Viaţa lui Isus” şi “Credinţa veche şi nouă“.

Această teoria afirmă că Isus a leșinat pe cruce, iar apoi S-a trezit datorită mirosului de mirodenii și a frigului din interior. După aceasta ucenicii Lui au auzit gemetele Lui din interiorul mormântului și au luptat cu gardienii și L-au luat din mormânt. Nu doar unii teologi au argumente împotrivă, ci această teoria este răspândită și în lumea musulmană, iată argumente doctorului Zakir Naik:

•Luca 24:1 – femeile aduceau medicamente lui Isus, nu face sens dacă El e mort. Iată ce afirmă versetul :
În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.” (una din traduceri în engleză folosește cuvântul „medicamente”, nu „miresme”)

•Ioan 20:15,17 – Maria a crezut că Isus e grădinarul și Isus era încă în durere, deoarece I-a spus Mariei: „Nu mă ține”.

•Ioan 20:19-29 –Isus a arătat trupul ucenicilor, trupul care avea răni pe el.

De ce NU era vorba de leșin:

•1. Preoții și fariseii au venit cu această teorie la Pilat înainte chiar de a doua zi ce L-au pus pe Domnul în mormânt (Matei 27:62-66). Deci, ei se temeau să nu-L fure ucenicii. Pentru aceasta au căpătat o strajă și au pus și un sigiliu pe piatra de la mormânt.

•2. Ațipirea în timp ce erau de gardă era pedepsită cu moartea la romani. Așa se explică și grija soldaților atunci când au mărturisit preoților cele întâmplate la mormânt (Matei 28:14). Dacă mărturiseau că au adormit trebuiau omorâți.

•3. Și apoi, dacă dormeau, cum ar fi putut ști ei că ucenicii L-au furat?

•4. Și dacă i-au văzut pe ucenici furându-I trupul, înseamnă că nu dormeau. De ce atunci nu i-au prins?

•5. Ne aducem aminte că de multe ori preoții și fariseii le porunceau ucenicilor să nu mai vorbească despre învierea Domnului. De ce nu i-au acuzat niciodată că învierea este o minciună, pentru că ei au furat trupul?

•6. Ioan 20:6-7 spune că în mormânt „fâșiile de pânză erau jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-alt loc singur.” Hoții nu manifestă atâta grijă.

•7. Ucenicii, așa cum vedem din mărturia celor doi pe drumul spre Emaus, nu așteptau o înviere. Cum ar fi putut falsifica una?

•8. Ar fi putut ucenicii să-I fure trupul Domnului? Frica și groaza cuprinseseră pe ucenici încă din grădina Ghetsimani. În Matei 26:56 spune că toți L-au părăsit și au fugit.

•9. Să suferi moarte de martir din cauza unei minciuni? Știm că majoritatea ucenicilor au murit ca martiri. Pentru ce? Ar fi fost ei gata să moară de dragul unui Hristos mort? Un Hristos pe care ei L-ar fi furat din mormânt?

2. Isus Și-ar fi înscenat moartea

Această ipoteză a fost propusă de Karl Friedrich Bahrdt (August 25, 1741 – April 23, 1792) care afirmă că  Isus a utilizat droguri, propuse chiar de medicul Luca (autorul Evangheliei după Luca) ca să apară apoi ca un Mesia spiritual. Bahrdt afirmă că Isus a fost resuscitat de Iosif din Arimateea, ambii făcând parte dintr-un grup secret „asenieni”.
Mai târziu au apărut unele ipoteze asemănătoare – una din ele afirmă  că „nu Isus Hristos a fost răstignit pe cruce, ci acel Simon din Cirena”, iar a doua  spune: „trupul lui Isus a fost furat de căpeteniile preoţilor iudei”.

O afirmație îndrăznează vine din lumea musulmană -Mirza Ghulam Ahmad , fondatorul Mișcării musulmane Ahmadiyya, a propus o teorie în (1899 ) în cartea sa „Isus în India” în care afirmă că Isus a călătorit în India, după ce a supraviețuit crucificării.

De ce NU a fost altcineva răstignit în locul lui Isus:

•1. Sunt totuși câteva mărturii care infirmă teoria leșinului: Marcu 15:44-45 “Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat  pe sutaș și l-a intrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.” Ioan 19:31-37 spune că au văzut că Domnul murise și L-au străpuns cu o suliță și a curs apă și sânge din trupul Lui. Sunt mărturii atestate de soldații romani experimentați.

•2. Hai să presupunem că teoria aceasta ar fi adevărată. Totuși, nu-mi pot explica cum un om care a fost bătut cu bicele romane vestite pentru capacitatea lor chiar de a smulge carnea de pe trup, apoi stă atârnat în cuie pe o cruce timp de mai bine de nouă ore, este străpuns și cu o suliță în coastă, înfășurat în pânză este așezat în mormânt. De unde a găsit putere să se dezlege singur, apoi să răstoarne o piatra mare pe care femeile singure nu puteau s-o înlăture, apoi să mai treacă și de garda de soldați romani, să mai străbată cale până la ucenici…etc

•3. Mai mult de atât, chiar dacă ar fi reușit toate acestea, mă întreb: ar fi putut oare o arătare anemică și slabă să inspire la închinare ucenicii?

•4. Dacă este adevărată teoria leșinului, cum a putut Domnul să mai străbată cale de mai bine de 13 mile, drumul până la Emaus?

•5. Hristos ar fi devenit un mincinos dacă ar fi permis răspândirea veștii unei învieri, când de fapt ar fi fost doar un leșin. Este mare diferența între leșin și înviere.

•6. Și de aceasta dată amintim că ucenicii n-ar fi murit moarte de martir dacă Domnul ar fi fost doar leșinat și nu ar fi înviat.

•7. Ucenicii au fost surprinşi de învierea lui Isus, la fel ca oricine altcineva. (Luca 24.1-12)

3. Învierea a fost rezultatul unor viziuni/halucinații

Această ipoteză a fost susținută de unii teologi protestanți germani ca Strauss, Ewald, Hausrath, Holsten, iar dintre francezi Renan, Sabatie şi Reville.

„În asemenea ceasuri hotărâtoare – scrie Ernest Renan – un curent de aer, o fereastră care scârţăie, un mic zgomot întâmplător, hotărăsc credinţele popoarelor pentru veacuri. O dată cu suflarea care trece peste feţele lor, s-a crezut că s-au auzit sunete şi voci. Unii au zis că au auzit cuvântul “Salom”, unii au pretins că au observat semnul cuielor în mâinile şi picioarele Sale, iar în coastă semnul împunsăturii cu suliţa.”

Ca o persoană să aibă halucinații trebuie să respecte anumite condiții :
-să fie un organism bolnav cu nervii zdruncinaţi sau cel puţin epuizat;

– ideea fixă ce se va produce ceea ce este viu aşteptat sau ceva de care cineva se teme.
Ucenicii nu au fost astfel prezentați în Evanghelii, ba dimpotrivă, unii nici nu se așteptau ca Domnul Isus să învie și prima zi, cel puțin, ei au petrecut-o împreună, închiși într-o casă.

Când e vorba de halucinații trebuie să se țină seama și de faptul că viziuni (halucinații) colective nu sunt, iar învierea Domnului a fost văzută de peste 500 de persoane.

4.Mormântul greșit

Această ipoteză spune că, de fapt, femeile s-au dus la alt mormânt, nu la mormântul în care fusese îngropat Domnul, de aici și confuzia ucenicilor precum că a înviat Isus.

De ce NU putea fi greșit mormântul?

•1. Marcu 15:47 spune că femeile văzuseră mormântul în care fusese îngropat Domnul.

•2. Preocuparea femeilor când au plecat spre mormânt nu era dacă vor gasi sau vor recunoaște mormântul, ci era cu totul alta legată de posibilitatea lor de a îndepărta piatra. (Marcu 16:1-3)

•3. Pânza și ștergarul cu care trupul Domnului fusese acoperit erau acolo, fapt ce atestă mormântul corect (Ioan 20:7)

•4. Dacă femeile ar fi greșit mormântul, această greșeală ar fi fost ușor corectată de către preoți, care le-ar fi putut arăta mormântul corect.

•5. Îngerii care au apărut în fața ucenicilor au întrebat: „De ce căutați pe Cel viu printre cei morți”, fiind o dovadă a învierii și a faptului că mormântul era corect, altfel îngerii nici nu apăreau la mormânt greșit sau ar fi anunțat ucenicii de eroare.

surse:valentindedu.wordpress.comsolideogloriablog.wordpress.com

55 фактов о смерти Иисуса которые вы не знали

55 фактов о смерти Иисуса которые вы не знали

Ниже приведены факты того как Иисус умирал за нас.

Пожалуйста, поделитесь этим сообщением, чтобы распространять Благую Весть Христа.

Итак, распятие было изобретено персами в 300 г. до н.э., и усовершенствовано римлянами в 100 г. до н.э.

1. Это самая болезненная смерть, когда-либо изобретенная человеком, термин „мучение” тут актуален как никогда.

2. Это наказание было в первую очередь для самых „отмороженных” и злобных мужчин-преступников.

3. Иисус был раздет донага и Его одежда поделена между римскими воинами. «делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Псалом 21)

4. Распятие гарантировало Иисусу ужасную, медленную, мучительную смерть.

5. Колени Иисуса были согнуты под углом около 45 градусов, и Он был вынужден нести собственный вес мышцами бедра, что не является анатомически правильным положением, которое можно сохранять более чем на несколько минут без судорог в мышцах бёдер и голени.

6. Весь вес Иисуса давил на Его ноги с гвоздями, пробитыми через них. Поскольку мышцы ног Иисуса быстро уставали, вес Его тела должен был быть перенесен на Его запястья, руки и плечи.

7. Через несколько минут после того как Его положили на Крест, плечи Иисуса были вывихнуты. Минуты спустя локти и запястья Иисуса также оказались вывихнутыми.

8. Результатом этих вывихов является то, что Его руки были на 9 дюймов (23 см.) длиннее, чем обычно, как это показано на Плащанице.

9. Кроме того, в Псалме 21:15 было исполнено пророчество: «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались».

10. После того, как были вывихнуты запястья Иисуса, локти и плечи, вес Его тела через руки вызвал давление на мышцы грудной клетки.

11. Это заставило Его грудную клетку вытянуться вверх и наружу, в самом неестественном состоянии. Его грудная клетка постоянно находилась в состоянии максимального вдоха.

12. Чтобы выдохнуть, Иисус должен был опереться на пробитые гвоздями ноги и поднять собственное тело, позволив грудной клетке двигаться вниз и внутрь, чтобы выпустить воздух из легких.

13. Его легкие находились в состоянии покоя с постоянным максимальным вдохом. Распятие – катастрофа с точки зрения медицины.

14. Проблема заключалась в том, что Иисус не мог свободно опереться на ноги, потому что мышцы Его ног, согнутые под углом 45 градусов, затекли и чрезвычайно болели постоянно находясь в судорогах и в анатомически невероятно неправильном положении.

15. В отличие от всех голливудских фильмов о Распятии, жертва была чрезвычайно активна. Распятая жертва была физиологически вынуждена передвигаться вверх и вниз по кресту, на расстояние около 12 дюймов (30 см.) чтобы дышать.

16. Процесс дыхания вызывал мучительную боль, смешанную с абсолютным ужасом удушья.

17. Поскольку распятие продолжались 6 часов, Иисус все меньше и меньше мог переносить свой вес на ноги, так как Его бедра и другие мышцы ног всё более и более слабели. Увеличивалось смещение Его запястий, локтей и плеч и дальнейшее поднятие Его грудной клетки делало Его дыхание все труднее и труднее. Через несколько минут после распятия Иисус стал страдать сильной одышкой.

18. Его движения вверх и вниз на Кресте, чтобы дышать, доставляли мучительную боль Его запястьям, Его ступням и вывихнутым локтям и плечам.

19. Движения становились менее частыми по мере того, как Иисус становился все более изможденным, но ужас неминуемой смерти от удушья заставлял Его продолжать прилагать усилия дышать.

20. У мышц ног Иисуса развилась мучительная судорога от давления при попытках поднять собственное тело, чтобы выдохнуть.

21. Боль от двух раздробленных срединных нервов в Его запястьях буквально взрывалось при каждом движении.

22. Иисус был весь покрыт кровью и потом.

23. Кровь была результатом Бичевания, которое чуть не убило Его, и пот в результате Его попыток выдохнуть. К тому же Он был совершенно наг, а вожди иудеев, толпы и воры по обе стороны креста издевались, ругались и смеялись над Ним. Кроме того, это наблюдала собственная мать Иисуса. Представьте Его эмоциональное унижение.

24. Физически тело Иисуса переживало целую серию ведущих к смерти истязаний.

25. Из-за того, что Иисус не мог поддерживать адекватную вентиляцию легких, Он находился в состоянии гиповентиляции.

26. Его уровень кислорода в крови начал падать, у него развилась гипоксия. Кроме того, из-за ограниченных дыхательных движений уровень углекислого газа в крови (СО2) начал повышаться, это состояние называется гиперкритическим.

27. Рост уровня СО2 заставлял Его сердце биться быстрее, чтобы увеличить приток кислорода и удаление СО2.
28. Дыхательный центр в мозгу Иисуса посылал срочные сообщения в его легкие – дышать быстрее. Иисус начал тяжело дышать, судорожно хрипеть.
29. Физиологические рефлексы Иисуса требовали от него более глубокого дыхания, и Он невольно двигался вверх и вниз по Кресту гораздо быстрее, несмотря на мучительную боль. Мучительные движения спонтанно начинались несколько раз в минуту, к радости толпы, которая издевалась над Ним с римскими солдатами и синедрионом. „Я же червь (красное размазанное пятно), а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему». (Псалтирь 21:7-9)
30. Однако из-за пригвождения Иисуса к Кресту и Его увеличивающегося истощения, Он не может больше обеспечивать кислородом своё тело.
31. Гипоксия (недостаток кислорода) и Гиперкапния (обилие СО2) заставляли Его сердце биться все быстрее и быстрее, теперь у Него развилась Тахикардия.
32. Сердце Иисуса билось все быстрее и быстрее, и его частота пульса, вероятно, составляла около 220 уд/мин.
33. Иисус ничего не пил в течение 15 часов, начиная с 6 вечера предыдущего вечера. Напомним, что Он пережил бичевание, которое чуть не убило Его.
34. Он истекал кровью по всему телу из-за бичевания, тернового венца, гвоздей в запястьях и ногах, а также множественными рваными ранами, полученными Им при избиениях и падениях.
35. Иисус уже был очень обезвожен, а Его кровяное давление упало до минимума.
36. Его артериальное давление было, вероятно, около 80/50.
37. Он был в шоке первой степени, с гиповолемией (низкий уровень крови), тахикардией (чрезмерно быстрый пульс), тахипноэей (чрезмерно быстрым дыханием) и гипергидрозом (чрезмерным потоотделением).
38. Около полудня сердце Иисуса, вероятно, начало „пробуксовывать”.
39. Легкие Иисуса, вероятно, начали заполняться легочным отеком.
40. Это только усугубляло его дыхание, которое было уже сильно усложнено.
41. Иисус переживает сердечную и дыхательную недостаточность.
42. Иисус сказал: «Я жажду», потому что Его тело вопило о жидкости. „Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.” (Псалтирь 21:16)
43. Иисус остро нуждался в внутривенном вливании крови и плазмы, чтобы спасти Свою жизнь.
44. Иисус не мог дышать должным образом и медленно задыхался.
45. На этом этапе у Иисуса, вероятно, развилось нарушение кровообращения (Haemopericardium).
46. ​​Плазма и кровь собрались в пространстве вокруг Его сердца, называемого Перикардом. „сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.” (Псалтирь 21:15)
47. Эта жидкость вокруг Его сердца вызвала сердечную тампонаду (что мешало сердцу Иисуса биться правильно).
48. Из-за возрастающих физиологических потребностей сердца и развития Haemopericardium, Иисус, вероятно в конечном итоге получил разрыв сердца. Его сердце буквально лопнуло. Скорее всего, это стало причиной Его смерти.
49. Чтобы замедлить процесс смерти, солдаты установили на Крест небольшой деревянный уступ, который позволил бы Иисусу «привилегированно» нести свой вес на кресте.
50. Результатом этого было то, что на Кресте могли умирать до девяти дней.

51. Когда римляне хотели ускорить смерть, они просто ломали ноги жертвы, заставив жертву удушиться в считанные минуты.

52. В три часа дня Иисус сказал: «Свершилось». В тот момент Он испустил Свой Дух и умер.
53. Когда солдаты пришли к Иисусу сломать Ему ноги, Он уже был мертв. Ни одна из частей Его тела не была сломлена во исполнение пророчества.
54. Иисус умирал в течении шести часов после самых мучительных и ужасающих пыток, когда-либо изобретенных.

55. Он умер, чтобы простые люди, такие как вы и я, могли отправиться на Небеса.

„Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.” (2 к Коринфянам 5:21)

sursaa. http://www.inlight.news/2017/04/55.html

#crucificaare, #isus

Isus a leşinat sau chiar a murit?

Isus a murit si a inviat a treia zi. Poate fi vazut ca un mit. Sau poate a fost in coma? Sau doar leşinat?
Unul din cititorii blogului a pus întrebarea : „Isus a murit? Pobil să fi leşinat!”

Am dorit să răspund la aceastră întrebare – însă am dat de un articol care prezintă foarte bine răspunsul:A fost invierea lui Isus o farsa? Ce spun dovezile medicale?
Sau puteţi citi articolul:Dincolo de credinţa oarbă

#isus

De ce Domnul Isus S-a născut din fecioară ?

Domnul Isus Hristos a venit pe Pământ acum , aproape 2000 de ani cu un scop major – de a prezenta planul de salvare care Îl are Dumnezeu pentru oameni .

În cartea „Mărturii care cer un verdict ” Josh McDowell prezită următorul aspect :

Dacă Dumnezeu ar deveni om ,atunci ne-am aştepta să aibă o intrare neobişnuită în această viaţă .

Iar naşterea lui Hristos dintr-o fecioară este dovada în acest sens .

Conceptul naşterii lui Isus din fecioară trebuie să fie în concordanţă cu modul prezis pentru Mesia în Vechiul Testament .

Prima profeţie cu privire la venirea Lui se află înregistrată în Genesa 3:15 . În acest verset , Dumnezeu spune că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui .Astfel , Izbăvitorul va veni din sămânţa femeii nu din sămânţa bărbatului , cum este acceptabil din puct de vedere biologic .

O profeţie clară apare în Isaia 7:14 care spune că „… fecioara va rămâne însărcinată , va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel ” . Este foarte clar că se face referinţă la o fecioară. În mod logic , aceasta se referă la femeia din Genesa 3:15 .

Henry Morris spunea „Deşi în înţelesul lui exact a fost disputat , folosirea lui este întotdeauna compatibilă cu sensul de „virgină” şi în unele cazuri acesta este singurul înţeles posibil .Experţii care au tradus Vechiul Testament în versiunea greacă Septuaginta , au folosit în traducerea lui Isaia 7:14 cuvântul grecesc standart pentru „fecioară” . Tot la fel a făcut şi Matei , când a citat această profeţie (Matei 1:23 ) ca fiind împlinită la naşterea lui Hristos din fecioară .”

Cum a putut apărea conceptul naşterii din fecioară aşa de repede dacă nu era bazat pe realitate ?

Dacă Evangheliile nu au fost relatări istorice , cum de au fost acceptate universale la o dată atât de timpurie ?

Domnul Isus trebuia să se nască fără păcat .

Mai întâi să privim la mărturia lui Isus cu privire la Sine Însuşi .

Cine din voi mă poate dovedi că am păcat ?” (Ioan 8:46)

El nu a primit nici un răspuns .Când i-a provocat să-L acuze , EL a putut să reziste cercetărilor lor .El era fără păcat ; de aceea a putut să fie atât de deschis .

El a spus de asemenea : „Eu totdeauna fac lucrurile care Îi plac Lui .”(Ioan 8:29)

Puritatea conştientă a lui Hristos este uluitoare prin faptul că este total diferită de experienţa celorlalţi credincioşi . Fiecare creştin ştie că în măsura în care se apropie mai mult de Dumnezeu ,devine mai conştient de păcatul lui .Nu aceeaşi este situaţia lui Hristos .Isus a trăit mai aproape de Dumnezeu decât oricare alt om , necunoscând totuşi nici un sentiment de vinovăţie .

În aceeaşi ordine de idei , ni se spune despre ispitirea lui Isus (Luca 4) , dar niciodată despre păcatele Lui . Nu –L auzim niciodată mărturisind sau cerându-Şi iertarea pentru păcatele Lui , deşi spune ucenicilor Săi să o facă .

Cei mai apropiaţi asociaţi ai Lui , Petru şi Ioan , atestă că El era fără păcat .

„…ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:19)

El n’a făcut păcat, şi în gura Lui nu s’a găsit vicleşug” (1 Petru 2:22)

Şi ştiţi că El S’a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.” (1 Ioan 3:5)

Ioan merge atât de departe încât să spună că dacă cineva se socoteşte fără păcat , este mincinos şi-L face mincinos şi pe Dumnezeu .Şi totuşi Ioan depune mărturie cu privire la caracterul fără păcat al lui Isus când a spus că în Hristos : „nu este păcat” (1 Ioan 3:5).

#biblia, #dumnezeu, #femei, #isus, #marturie

Profeţii despre Isus (ultima parte )

Deşi aceasta este ultima parte a articolului „Profeţii despre Isus ” , acest fapt nu înseamnă că acestea sunt toate profeţiile . Mai sunt multe altele , dar eu am selectat doar câteva .

Prin acest articol vreau să aduc la cunoştinţa tuturor creştinilor că Isus este cu adevărat Dumnezeu , Mântuitorul şi Salvatorul promis cu mulţi ani în urmă (Vechiul Testament a fost scris cu mult înaintea venirii lui Isus ) . Dovada se găseşte chiar în Biblie . Dacă cineva doreşte să nu creadă în Domnul Isus va găsi multe motive , dar dacă doreşte să creadă – va căuta mai mult argumente .

31 Străpuns în mâini şi în picioare .

Profeţia : „Căci nişte cîni mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mînile şi picioarele: (Psalm 22:16)

Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns.” (Zaharia 12:10)

Împlinirea : „Cînd au ajuns la locul, numit ,,Căpăţîna„, L-au răstignit acolo,(Lica 23:33)

Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ,,Am văzut pe Domnul!„ Dar el le-a răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.„(Ioan 20:25)

32 Răstignit între tâlhari

Profeţia : „De aceea ‘i voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S’a rugat pentru cei vinovaţi.

(Isaia 53:12)

Împlinirea : „mpreună cu El, au fost răstigniţi doi tîlhari: unul la dreapta şi celălalt la stînga Lui.(Matei 27:38)

33 A mijlocit pentru cei ce-L răstigneau

Profeţia : „De aceea ‘i voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S’a rugat pentru cei vinovaţi. (Isaia 53:12:)

Împlinirea : „Isus zicea: ,,Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!„” (Luca 23:34)

34 Respins de poporul Său

Profeţia : „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obicinuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă. (Isaia 53:3:)

Am ajuns un străin pentru fraţii mei, şi un necunoscut pentru fiii mamei mele.

”(Psalm 69:8)

Împlinirea : „Căci nici fraţii Lui nu credeau în El. … A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din Farisei?(Ioan 7:5,48)

A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1:11)

35 Urât fără temei

Profeţia : „Cei ce mă urăsc fără temei, sînt mai mulţi decît perii capului meu; ce puternici sînt ceice vor să mă peardă, ceice pe nedrept îmi sînt vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n’am furat. (Psalm 69:4)

Împlinirea : „Dar lucrul acesta s’a întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ,M’au urît fără temei.`(Ioan 15:25)

36 Prietenii Lui stăteau de-o parte

Profeţia : „Prietenii şi cunoscuţii mei se depărtează de rana mea, şi rudele mele stau de o parte. (Psalm 38:11)

Împlinirea : „Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile, cari-L însoţiseră din Galilea, stăteau departe, şi se uitau la cele ce se petreceau.(Luca 23:49)

37 Trecătorii dădeau din cap

Profeţia : „Am ajuns de ocară lor; cînd mă privesc ei, dau din cap. (Psalm 109:25)

Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:,,S’a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte .(Psalm 22:7-8)

Împlinirea : „Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap,(Mate 27:39)

38 Veşminte împărţite şi zaruri aruncate

Profeţia : „îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa mea. (Psalm 22:18)

Împlinirea : „ Ostaşii, dupăce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele, şi le-au făcut patru părţi, cîte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n’avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus pînă jos. Şi au zis între ei: ,,Să n’o sfîşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.„ Aceasta s’a întîmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: ,,Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.„ Iată ce au făcut ostaşii.(Ioan 19:23-24)

39 Va suferi de sete

Profeţia : „Ei îmi pun fiere în mîncare, şi, cînd mi-e sete, îmi dau să beau oţet. (Psalm 69:21)

Împlinirea : „După aceea, Isus, care ştia că acum totul s’a sfîrşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: ,,Mi-e sete.„(Ioan 19:28)

40 Strigătul lui de părăsit

Profeţia : „Dumnezeule! Dumnezeule! Pentruce m’ai părăsit, (Psalm 22:1a)

Împlinirea : „Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eli, Eli, Lama Sabactani?„ adică: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M’ai părăsit?„(Matei 27:46)

41 S-a încredinţat pe Sine Însuşi lui Dumnezeu

Profeţia : „În mînile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate! (Psalm 31:5)

Împlinirea : „Isus a strigat cu glas tare: ,,Tată, în mînile Tale ‘mi încredinţez duhul!„ Şi cînd a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul.(Luca 23:46)

42 Oasele nu vor fi zdrobite

Profeţia : „Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărîme. (Psalm 34:20)

Împlinirea : „Cînd au venit la Isus, şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;(Ioan 19:33)

43 Întuneric peste ţară

Profeţia : „În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază, şi voi întuneca pămîntul ziua nămeaza mare. (Amos 8:9)

Împlinirea : „Dela ceasul al şaselea pînă la ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste toată ţara.(Matei 27:45)

44 Îngropat în mormântul bogatului

Profeţia : „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui. (Isaia 53:9)

Împlinirea : „Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus. El s’a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într’o pînză curată de in, şi l-a pus într’un mormînt nou al lui însuş, pe care-l săpase în stîncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormîntului, şi a plecat.” (Matei 27:57-60)

Acetea sunt unele profeţii despre Isus , care s-au adeverit total în viaţa Lui . Prin aceasta Dumnezeu ne arată că tot ce se întâmplă pe pământ este ştiut dinainte de EL şi absolut tot ceea ce spune El este adevărat .

Profeţii împlinite despre Isus (partea 3)

images12.jpg 

În acest articol vreau să continui cu prezentarea profeţiilor din Vechiul Testament cu privire la Domnul Isus , care au fost împlinite în viaţa Sa .

 21 Vândut pentru 30 de arginţi

Profeţia Eu le-am zis: …Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!… Şi Mi-au cîntărit, ca plată, trei zeci de arginţi.   ( Zaharia 11:12)

Împlinirea

„…  şi le-a zis: ,,Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mînile voastre?„ Ei i-au cîntărit treizeci de arginţi. ” ( Matei 27:15)

  Atunci Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, s’a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor,” (Matei 27:3) 

22 Banii aveau să fie aruncaţi în Casa lui Dumnezeu

Profeţia „…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.  (Zaharia 11:13b)

Împlinirea

Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s’a dus…” ( Matei 27:5)

 23 Preţul lui va fi dat pentru ţarina olarului

Profeţia

„…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.  (Zaharia 11:13b)Împlinirea

 Şi dupăce s’au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia ,,Ţarina olarului,„ ca loc pentru îngroparea străinilor.” ( Matei 27:7) 

Cu privire la ultimele patru prorocii , găsim atât în prorocie cât şi împlinire următoarele :

-Trădat

-De un prieten

-Pentru 30 de monete (nu 29)

-de argint (nu de aur )

-aruncate (nu aşezate )

-în Casa Domnului

– bani folosiţi pentru cumpărarea „ţarinei olarului” .

 24 Părăsit de ucenici

Profeţia

„Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile!  ( Zaharia 13:7 )

Împlinirea

 Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. ” ( Marcu 14:50)

Atunci Isus le-a zis: ,,’n noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.` ” ( Matei 26:31)

 25 Acuzat de martori mincinoşi

Profeţia Nişte martori mincinoşi se ridică, şi mă întreabă de ceeace nu ştiu.  ( Psalm 35:11)

Împlinirea

Preoţii cei mai de seamă, bătrînii şi tot Soborul căutau vre-o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî.  Dar n’au găsit niciuna, măcar că s’au înfăţişat mulţi martori mincinoşi.” (Matei 26:59-60)

 26 Mut în faţa acuzaţiilor

Profeţia Cînd a fost chinuit şi asuprit, n’a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n’a deschis gura.  ( Isaia 53:7)

Împlinirea

Dar n’a răspuns nimic la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor.” ( Matei 27:12)

 27 Rănit şi lovit

Profeţia

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.  (Isaia 53:5)

Şi dacă-l va întreba cineva: …De unde vin aceste răni pe cari le ai la mîni?… el va răspunde: …’n casa celor ce mă iubeau le-am primit….” (Zaharia 13:6)

Împlinirea Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mînile lor, ca să fie răstignit.” ( Matei 27:26)

 28 Bătut şi scuipat

Profeţia

Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.  ( Isaia 50:6)

Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz! ” (Isaia 5:1)

Împlinirea

 Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii, şi L-au pălmuit,” ( Matei 26:67)

 29 Batjocorit

Profeţia

Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic: ,,S’a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!„   ( Psalm 22:7-8)

Împlinirea

 Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.” ( Matei 27:31) 

30 Căzut sub cruce

Profeţia

Mi-au slăbit genunchii de post, şi mi s’a sleit trupul de slăbiciune.  Am ajuns de ocară lor; cînd mă privesc ei, dau din cap.  (Psalm 109:24-25)

Împlinirea

Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească.Isus, ducîndu-Şi crucea. ” (Ioan 19:16-17)

Pe cînd ‘l duceau să-L răstignească, au pus mîna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea dela cîmp; şi i-au pus crucea în spinare, ca s’o ducă după Isus.” (Luca 23:36)

Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.  Pe cînd ieşeau afară din cetate, au întîlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.” (Matei 27:31-32)  

Înainte de sărbătoarea Paştelui , este bine ca fiecare să conştientizeze dragostea lui Dumnezeu  şi  dovezile care le aduce pentru omenire ; ca fiecare să poată  afirma cu tărie că acesta este Fiul lui Dumnezeu promis , Unsusul .

  

Vino mâine să afli ce caracter trebuie să se reflecte în cel care a făcut legământ cu Hristos .

Profeţiile despre Isus Hristos , şi împlinirile lor în Noul Testament (partea 2)

 

În prima partea  a acestui articol am enumerat câteva profeţii care vorbeau despre Isus înainte ca El să se fi născut , şi care s-au împlinit . În acest articol vreau să mai enumăr unele profeţii despre Mesia , căci tocmai ele stau ca dovadă că Isus este Fiul lui Dumnezeu .

 

11 El va fi profet

Profeţia

Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.” (Deuteronom 18:18)

Împlinirea

,,Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii„, răspundeau noroadele.” (Matei 21:11)

 

12 Mare preot  

Profeţia

Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: ,,Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.„” (Psalm 110:4)

Împlinirea

Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,” (Evrei 3:1)

Tot aşa şi Hristos, nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are dela Cel ce I-a zis: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.„ Şi, cum zice iarăş într’alt loc: ,,Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec.„  (Evrei 5:5-6)

 

13 Împărat

Profeţia

,,Totuş, Eu am uns pe ‘mpăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfînt.„” (Psalm 2:6)

Împlinirea

Şi I-au scris deasupra capului vina: ,,Acesta este Isus, ‘mpăratul Iudeilor.„” (Matei 27:37)

 

14 Ungerea specială a Duhului Sfânt

Profeţia

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.” (Isaia 11:2)

Împlinirea

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s’au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El.  Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care ‘mi găsesc plăcerea.„” (Matei 3:16-17)

 

15 Râvna lui pentru Dumnezeu

Profeţia

Căci rîvna Casei Tale mă mănîncă şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.” (Psalm 69:9)

Împlinirea

A făcut un bici de ştreanguri, şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor, şi le-a răsturnat mesele. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: ,,Ridicaţi acestea de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.„ Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: ,,Rîvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine.„   (Ioan 2:16-17)

 

16 Precedat de mesager  

Profeţia

Un glas strigă: ,,Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!” (Isaia 40:3)

Împlinirea

‘n vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii.

 2 El zicea: ,,Pocăiţi-vă, căci ‘mpărăţia cerurilor este aproape.„

 3 Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, cînd zice: ,,Iată glasul celui ce strigă în pustie: ,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.„” (Matei 3:1-2)

 

17 El avea să intre în Ierusalim călare pe un măgar

Profeţia

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că ‘mpăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mînz, pe mînzul unei măgăriţe.” (Zaharia 9:9)

Împlinirea

Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi şi-au aruncat hainele pe el, şi au aşezat pe Isus, călare deasupra. Pe cînd mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum. Şi cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre pogorîşul muntelui Măslinilor,” (Luca 19:35-37)

 

18 Învierea  

Profeţia

Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea.” (Psalm 16:10)

El ne va da iarăş viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.” (Osea 6:2)

Împlinirea

„..Sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea putrezirea.” (Faptele apostolilor 2:31)

„Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. ” (Matei 28:6-7)

 

19 Aşezat la dreapta lui Dumnezeu

Profeţia

Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.„” (Psalm 110 :1)

Împlinirea

El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,” (Evrei 1:3)

 

20 Trădat de un prieten

Profeţia

Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mînca din pînea mea, ridică şi el călcîiul împotriva mea.” (Psalm 41:9)

Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi: nu protivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m’aş ascunde dinaintea lui.  Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine!  Noi, cari trăiam împreună într’o plăcută prietenie, şi ne duceam împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!” (Psalm 55:12-14 )

Împlinirea

Iuda Iscarioteanul, cel care a vîndut pe Isus.” (Matei 10:4 )

Dupăce a spus aceste cuvinte, Isus S’a tulburat în duhul Lui, a mărturisit, şi a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde.„” (Ioan 13:21)

Nu-mi propun să scriu toate profeţiile , căci sunt câteva sute ; ci vreau ca în preajma sărbătorilor de Paşti să reamintesc încă o dată  divinitatea lui Isus Hristos .

Profeţiile despre Isus Hristos , şi împlinirile lor în Noul Testament

picture100.jpg 

În acest articol vreau să prezint dovada faptului  că Isus din Nazaret , este Fiul lui Dumnezeu , care a venit să ne salveze omenierea de moartea veşnică . Deoarece mulţi nu cred că Isus a existat iar alţii , mai sceptici , zic că Isus nu a murit ;  vreau să zic că Isus Hristos a fost pe acest pământ şi El este Fiul lui Dumnezeu . Mai mult , voi aduce argumente că El este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că despre El s-a vorbit cu câteva mii de ani înainte ca El să apară pe pământ . Nu mai este alt caz similar pe întegul pământ . Oamenii aşteptau venirea Lui .

Deci profeţiile vor fi puse împreună cu versetele care vor arăta împlinirea lor :

 1  Născut din sămânţa femeii

Profeţia :

Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămînţa ta şi sămînţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcîiul.” (Genesa 3:15 )

Împlinirea :

Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege,” (Galateni 4:4 ) .

Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s’a arătat în vis un înger al Domnului, şi i-a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s’a zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt.” (Matei 1:20)

 2 Născut dintr-o fecioară

Profeţia :

De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). ” (Isaia 7:14)

Împlinirea :

Maria… ea s’a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt. Şi  Iosif … n’a cunoscut-o, pînă ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.” (Matei 1:18,24,25) 

3  Fiul lui Dumnezeu

Profeţia :

Eu voi vesti hotărîrea Lui,„- zice Unsul- ,,Domnul Mi-a zis: ,Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.” (Psalm 2:7)

Împlinirea :

Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care ‘mi găsesc plăcerea.„” (Matei 3:17)

 4 Din casa lui David

Profeţia :

,Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară.” (Ieremia 23:5)

Împlinirea :

Din sămînţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mîntuitor, care este Isus. ” (Faptele Aposolilor 13:23) 

5 Născut din Betleem

Profeţia :

Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine ‘mi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.  (Mica 5:2)

Împlinirea :

După ce S’a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod…” (Matei 2:1)

 6 El va fi întâmpinat cu daruri

Profeţia :

Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.” (Psalm 72: 10)

Împlinirea :

După ce S’a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s’au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s’au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă.” (Matei 2:1,11) 

7 Irod ucide pruncii

Profeţia :

,Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se aude la Rama, plîngeri şi lacrămi amare: Rahela îşi plînge copiii; şi nu vrea să se mîngîie pentru copiii ei, căci nu mai sînt!” (Ieremia 31:15)

Împlinirea :

Atunci Irod, cînd a văzut că fusese înşelat de magi, s’a mîniat foarte tare, şi a trimes să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, dela doi ani în jos, cari erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase întocmai dela magi. ” (Matei 2:16)

 8 Preexistenţa Lui

Profeţia :

Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine ‘mi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.  (Mica 5:2)

Împlinirea :

El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” (Coloseni 1:17)

La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.El era la început cu Dumnezeu.” (Ioan 1:1-2) 

9 El va fi numit Domn

Profeţia :

Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.„” (Psalm 110:1)

Împlinirea :

Astăzi în cetatea lui David, vi s’a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.” (Luca 2:11)

Şi Isus le-a zis: ,,Cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, ‘l numeşte Domn, cînd zice:,Domnul a zis Domnului Meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale? Deci, dacă David ‘l numeşte Domn, cum este El fiul lui?„” (Matei 22:43-45) 

10 El va fi Emanuel (Dumnezeu cu noi )

Profeţia :

De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). ” (Isaia 7:14)

Împlinirea :

,Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuil„, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeu este cu noi„.” (Matei 1:23)

  Acestea nu sunt toate prorociile cu privire la viaţa lui Isus . Pe parcurs voi reveni cu alte profeţii împlinite în viaţa lui Isus , care dovedesc cu putere că El este Fiul lui Dumnezeu .Dacă nu recunoşti pe Isus ca salvator personal , atunci cecetează ce spune Biblia despre EL , şi ia o hotărâre să trăieşti după voia Lui . Primeşte-L în viaţa ta , şi fii ascultăror Lui până la moarte  , şi vei avea astfel pacea Lui , bucuria  Lui , iertarea Lui şi salvarea  LUI . Domnul să te binecuvânteze ! 

Vino mâine ca să afli : Cum trebuie să te porţi cu părinţii tăi  ?