O mare autoamăgire

Este trist cânt ești mințit, însă și mai rea este autoamăgirea.
Biblia vorbește despre unii care iubesc o minciună și trăiesc o minciună. Posibil așa au fost învățați, posibil este vorba despre un confort.
Este vorba despre persoanele care nu vor ajunge în Împărăția cerurilor.

Mulți cred că vor ajunge în rai deoarece sunt și persoane mai rele decât ei, și după moarte faptele lor bune și rele vor fi puse pe un cântar și, în dependență  de în ce direcție va înclina balanța, fiecare își va petrece veșnica fie în rai, fie în iad.
Vreau să prezint 2 texte care vorbesc foarte clar despre cine nu va fi în rai:

„Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)
„ Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Corinteni 6:9-11)

Iată cine nu va intra în rai:
-fricoșii,
-necredincioșii,
-scârboșii,
-ucigașii,
-curvarii,
-vrăjitorii,
-malahii,
-sodomiții,
-închinătorii la idoli,
-mincinoșii,
-hoții,
-cei lacomi,
-bețivii,
-defăimătorii,
-hrăpăreții.
Toate aceste comportamente îți asigură un loc departe de Dumnezeu, doar dacă nu alegi să crezi în Domnul Isus și să fii spălat de toate aceste păcate.
Uneori păcatul aduce plăcere, însă modul de viață curat înaintea lui Dumnezeu aduce o bucurie și o plăcere mult mai mare, despre care nu poți ști deoarece nu ai ajuns să o experimentezi. Poți să presupui cum este să asculți de Dumnezeu, poți să asculți pe alții, poți să te uiți dintr-o parte – însă nici una din aceste metode nu presupune experiența adevărată.
Nu te poți minți că ai șanse să ajungi în rai dacă nu vrei să îți schimbi modul de viață, dacă nu trăiești așa cum dorește Dumnezeu. Unii trăiesc cum vor ei și așteaptă ca Dumnezeu să facă tot cum vor ei. Hai să privim lucrurile altfel: de ce nu trăim viața așa cum dorește Dumnezeu și să ne așteptăm ca, potrivit promisiunilor Lui, să avem o veșnicie alături de El?

#iad, #minciuna, #rai

De ce trebuie să existe un iad?

Crater din Darvaz, Uzbekistan

Mulţi nu cred în iad, unii afirmă că bunătatea lui Dumnezeu (şi dragostea Lui pentru oameni) sunt incompatibile cu existenţa unui loc precum iadul.
În acest articol vreau să prezint realitatea iadului şi compatibilitatea existenţei acestuia cu caracterul lui Dumnezeu.

Cei ce nu se pocăiesc vor avea parte de mânia lui Dumnezeu.
Dumnezeu este drept – El te va răsplăti potrivit cu faptele tale, dar locul tău în veşnicie depinde de credinţa ta.

” Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea; şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.” (Romani 2:5-11)

Din aceată trimitere aflăm că Dumnezeu este drept în hotărârile Sale şi judecata Sa este dreaptă, iată ce a hotărât:

  • dacă nu te pocăieşti (nu intri în legământ cu Domnul Isus) atunci „îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei „. va avea parte de mânie şi urgie.
  • dar dacă intri în legământ cu Domnul Isus ai parte de viaţă veşnică.

Jertva Domnului Isus a fost unica cale prin care putem ajunge la Tatăl.

„El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.”(Efeseni 2:17-18)

La Tatăl, în Împărăţia Cerurilor putem ajunge doar prin credinţa în Isus. Deci,nu faptele tale sunt definitorii ci credinţa ta.
Dar ce se întâmplă cu cei ce nu cred în Isus?

Cei ce nu cred în Domnul Isus au parte de o soartă mult prea tristă.

„Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!„(Apocalipsa 22:15)

Unul din exemple este Sodoma şi Gomora.
Sodoma şi Gomora erau două oraşe imoralitatea (în deosebi homosexualitatea) se practica deschis, chiar şi în spaţiu public. Aceste două oraşe au fost distruse într-o singură zi, iar locul lor nici acum nu se ştiu sigur unde este. Iată ce spune epistola lui Iuda despre Sodoma şi Gomora:

„Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.„(Iuda 1:7)

Aceste oraşi sunt o pildă pentru noi că Dumnezeu pedepseşte păcatul , dar aici aflăm ceva nou – pedeapsa lor este una ce durează o veşnicie – într-un foc.
Domnul Isus când a trimis ucenicii în Israel să vestească Evanghelia le-a spus:

„În orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămâneţi la el până veţi pleca. La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine; şi, dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau din cetatea aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre.” Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei, decât pentru cetatea aceea.”(Matei 10:11-15)

Domnul Isus afirmă că cei ce nu au crezut – deşi au auzit Evanghelia – vor fi judecaţi mai aspru decât Sodoma şi Gomora care nu au cunoscut vestea împăcării cu Dumnezeu.
Cineva spunea „dacă nu ai dorit să trăieşti cu Dumnezeu în viaţa aceasta, de ce să te oblige trăieşti o veşnicie cu El?”
Necredinţa are o consecinţă – pedeapsa veşnică. Pedeapsa – este consecinţa faptului că Dumnezeu este drept. El pedepseşte neascultarea.

Tu ce alegi să faci ? Nu cumva îţi împietreşti inima la Cuvântul lui Dumnezeu? Nu amâna să te împaci cu Dumnezeu acum.

#biblie, #iad, #pedeapsa-vesnica

Despre iad şi moarte (partea 1)

Referitor la: “Ce spune Biblia despre iad ?”;Ce spune Biblia despre viata si moarte?
Din versetul Matei 25:41 nu reiese ca diavolul si ingerii lui ar fi constienti si sufera in foc.
Expresia “iazul de foc” din Apoc. 20:10 ,folosit pentru a defini locul unde va ajunge diavolul, fiara si prorocul mincinos, este un simbol si nu un lac de foc propriu-zis. In Apoc. 20:14 apostolul Ioan ne ajuta sa intelegem ce inseamna “iazul de foc” completand ideea, spunand ca: “Si Moartea si Locuinta Mortilor au fost aruncate in iazul de foc.” Iazul de foc este moartea a doua”. Sunt “Moartea si Locuinta Mortilor” persoane menite sa se chinuie intr-un foc vesnic? Nu!!
Ce este moartea a doua?Apocalipsa 21:4 spune ca: “ Moartea nu va mai exista.”!!In lumina acestui verset cei aruncati in moartea a 2-a nu vor mai exista, vor fi anihilati pentru vesnicie!!Moartea a 2-a este ca somnul de veci pentru cei rai :”…ii voi imbata, ca sa se inveseleasca si apoi sa adoarma somnul de veci, ca sa nu se mai scoale,” zice YHWH.” (Ieremia51:39) “…vor bea, vor sorbi si vor fi ca si cand n-ar fi fost vreodata.”(Obadia 16)”Cand moare cel rau, ii piere speranta si asteptarea oamenilor nelegiuiti duce la nimic.”(Proverbe 11:7) “Cei rai se intorc in Locuinta Mortilor[“unde totul a incetat sa fie, nu voi vedea vreun om”(Isaia 38:10,11) insemnand ca in Seol nu exista nici un om!!]:toate neamurile care uita pe Dumnezeu”(Psalmul 9:17) In contrast cu acestia”cel nevoias nu este uitat pe vecie[“Se vorbeste oare de bunatatea Ta in mormant…si dreptatea Ta in tara uitarii?” (Ps.88:11,12)]; nadejdea celor intristati nu piere pe vecie”(Psalmul 9:18).

Deci , să răspundem pe paşi:

Diavolul şi îngerii lui nu se află încă în iazul de foc

„Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! „(atei 25:41)

Domnul Isus vorbeşte despre judecata viitoare, iată cum începe versetul 31
Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. „

Sunt “Moartea si Locuinta Mortilor” persoane menite sa se chinuie intr-un foc vesnic?
Locuinţa morţilor este o locuinţă temporară – nu o persoană. Sufletele celor ce nu au crezut în Domnul Isus stau acolo până la judecată.

„Apocalipsa 21:4 spune ca: “ Moartea nu va mai exista.”!!In lumina acestui verset cei aruncati in moartea a 2-a nu vor mai exista, vor fi anihilati pentru vesnicie!!Moartea a 2-a este ca somnul de veci pentru cei rai ”
Iată ce spune primele versete din capitolul 21:

” Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” „(Apocalipsa 21:1-4

Se pare că lucrurile descrise în acest pasaj se referă la Noul Ierusalim, nicidecum la iazul de foc.

Textul din Isaia este din cântecul lui Ezechia:

„În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ,Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.”
Ezechia s-a întors cu faţa la perete, şi a făcut Domnului următoarea rugăciune:
„Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată, şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi.
Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel:
„Du-te, şi spune lui Ezechia: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.
Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii şi însănătoşirii lui.
„Ziceam: ,În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei, care-mi mai rămân! Ziceam: ,Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii; nu voi mai vedea pe nici un om în locuinţa morţilor! „(Isaia 38:1-5,9-11)

La prima citire se poate presupune că în Locuinţa morţilor Ezechia nu va vedea nici un om , dar chiar şi această presupunere nu este împotriva existenţei Locuinţei morţilor.

#dumnezeu, #iad, #locuinta-mortilor