Un tânăr foarte curajos!

Este vorba despre un tânăr adolescent care a trăit în țara natală într-un confort ce nu toți și l-au permis. A avut parte de o educație aleasă și a învățat foarte mult. Putem spune că a fost student străin fără bursă. De cine este vorba?
Este un tânăr care a influențat o țară întreagă. Calitățile lui profesionale au fost recunoscute de conducătorii țării și chiar de dușmanii acestora.
De tânăr a avut o disciplină spirituală căreia i-a fost fidel până la moarte.
Posibil părinții lui l-au învățat într-un mod extraordinar, astfel încât aflat într-o țară străină, el nu s-a conformat culturii și nu a cedat celor mai mari presiuni, deși a avut parte de încercări foarte mari.
A fost sensibil la nevoile poporului său chiar dacă nu era în țară, inima lui bătea în mod deosebit pentru țara lui.
Nu a aplicat niciodată lingușirea, deși cei ce îl înconjurau o făceau.
A avut curajul să spună adevărul chiar și celor de care depindea.
Nimeni niciodată nu i-a putut reproșa nimic, ci doar au încercat să îl prindă în capcane.
I-au schimbat numele, dar caracterul nu au putut să-l schimbe.

Dacă aș judeca după zilele noastre – aș dori să am un astfel de copil, să știu că ceea ce l-am învățat face parte din el și la sfaturile lui pleacă urechea chiar și conducătorii de țări.  M-aș bucura enorm să știu că este un om de încredere – că chiar și șefii lui se încred în el știindu-l fără gânduri ascunse.
Cine nu ar dori să fie o astfel de persoană?
Secretul lui a fost simplu. Doar un singur lucru – el făcea toate lucrurile cel mai bine. Nu pentru că el știa tot, ci pentru că Dumnezeu i-a dat înțelepciune.

1 În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului şi l-a împresurat.
2 Domnul a dat în mâinile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinear, în casa dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei dumnezeului său.
daniel biblia3 Împăratul a dat poruncă lui Aşpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câţiva din copiii lui Israel de neam împărătesc şi de viţă boierească,
4 nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească în casa împăratului şi pe care să-i înveţe scrierea şi limba haldeilor.
5 Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui şi din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie în slujba împăratului.
6 Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria.
7 Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, şi anume: lui Daniel i-a pus numele Beltşaţar, lui Hanania, Şadrac, lui Mişael, Meşac, şi lui Azaria, Abed-Nego.
8 Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.
9 Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoinţă şi trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători.
10 Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: „Mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncaţi şi să beţi, ca nu cumva să vadă feţele voastre mai triste decât ale celorlalţi tineri de vârsta voastră, şi să-mi puneţi astfel capul în primejdie înaintea împăratului.”
11 Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredinţase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria:
12 „Încearcă pe robii tăi zece zile şi să ni se dea de mâncat zarzavaturi şi apă de băut;
13 să te uiţi apoi la faţa noastră şi la a celorlalţi tineri care mănâncă din bucatele împăratului şi să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea!”
14 El i-a ascultat în privinţa aceasta şi i-a încercat zece zile.
19 Împăratul a stat de vorbă cu ei: dar între toţi tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. De aceea, ei au fost primiţi în slujba împăratului.
20 În toate lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele care erau în toată împărăţia lui.
21 Aşa a dus-o Daniel până în anul dintâi al împăratului Cirus. (Daniel 1)

#incercari, #daniel, #disciplina, #tinar