Proverbe 1:7-9 | 365

7 Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
8 Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
9 Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău.

Ce este frica de Domnul?
Frica de Domnul este începutul științei, cu ea începe drumul vieții cel care dorește să fie înțelept. Frica de Domnul presupune și ascultarea de părinți așa cum e menționată în cele 10 porunci doar că ascultarea de părinți are prezentată o altă consecință -sfaturile lor vor fi pentru cel ce le urmează o moștenire frumoasă.

Scop: Sa invatam azi trimiterea pe de rost.

Anunțuri

Dumnezeu iubeşte şi lucrează (Psalmul 23)| 365

1 Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2 El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;
3 îmi înviorează sufletul şi mă* povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
5 Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.
6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Ce face Dumnezeu? 
1. Domnul este păstorul, El este cel ce îşi face griji pentru aleşii lui şi El alege lucrurile care le vor face bine şi nu rău. Ca şi Păstor, Domnul ghidează viaţa credinciosului şi El ştie unde trebuie să ajungă creştinul şi vede destinaţia finală, pe când noi nu o putem vedea totdeauna.  Când alege pentru oameni, Dumnezeu alege lucrurile care îi vor aduce odihnă.
Dumnezeu afirmă în cartea Proverbelor că unele acţiuni aduc bucuria şi odihna, cum ar fi pedepsirea corectă a copiilor tăi.

Pedepseste-ti fiul, si el iti va da odihna si iti va aduce desfatare sufletului.(Prov.29:17)

Nu procesul de pedepsire este plăcut ci rezultatul acţiunilor fiului, alegerile lui după pedeapsă îţi vor aduce bucurie şi odihnă.
Cred că David când a scris aceste rânduri se referea la consecinţele ascultării de Cuvântul Domnului, căci El „îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte”.

2.Domnul protejează. Protecţia lui Dumnezeu vine şi prin faptul că dă sfaturi care ne feresc de potenţiale pericole dar şi prin faptul că este cu noi în greutăţi. În greutăţi El ne dă propăşirea şi El ia o parte din greutăţi asupra Sa.
În timpul vieţii Sale pe Pământ, Dumnezeu Isus Hristos a luat păcatele noastre asupra Sa.

„4 Totuşi El* suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5 Dar El era străpuns* pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile* Lui suntem tămăduiţi.
6 Noi* rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” (Isaia 53)

Isaia vorbeşte despre faptul că Domnul a venit când noi eram fără Păstor şi a venit tocmai ca păstor a sufletelor noastre şi a trecut El prin greutăţile şi pedepsele care trebuia să trecem noi: El a fost pedepsit în locul nostru, El a fost scuipat pentru greşelile noastre şi dispreţuit cu dispreţul care îl meritam noi tocmai pentru ca noi prin credinţa în El să avem parte de păşuni verzi şi odihna veşnică.
Isus este păstorul care îşi dă viaţa pentru oile sale ca oile să aibă viaţă din belşug. El este cu noi în greutăţi şi în odihna noastră. Să nu căutăm pe Domnul când ne este greu, dar şi când ne este bine. Când ne este bine avem mai mare nevoie de El, de sfaturile Lui şi de învăţătura Sa ca să nu ajungem mai rău decât am fost, ca să putem ajuta pe alţii şi ca să vorbim şi altora despre dragostea lui Hristos şi grija Lui.

Ca şi taţi ai copiilor noştri trebuie să tindem să acţionăm şi noi aşa faţă de copiii noştri – să îi învăţăm corect, să le dăm direcţia corectă şi să îi asigurăm că vom fi cu ei în greutăţi. Ei trebuie să ştie aceasta şi sunt sigur că se vor bucura de familia care o au şi îşi vor găsi odihna în sânul familiei.

Concluzie:Psalmistul nu alege vreo cale fără ca să ştie că aceasta e o cale plăcută lui Dumnezeu şi nu acceptă o altă relaţie cu Dumnezeu decât petru totdeaua şi aceasta îi aduce o pace şi o bucurie. Care dumnezeu a mai făcut aceasta pentru întreaga omenire? El merită toată cinstea şi gloria!

Nu am putut sa nu pun şi însemnările pastorului Vernon McGee referitor la acest psalm deosebit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scop. Sa invatam azi trimiterea pe de rost

 

 

Resolving serious conflict

Erik and Elena Brewer's Weblog

AAEAAQAAAAAAAAz6AAAAJGM0NmY4MTA1LTAyMGEtNGJjOC1hNzVlLWI2YjMxYzVhMGRlYgIn our Sunday School classes at Southern Calvert Baptist Church, we have been walking through the book of Acts. It has been an awesome series as we have learned the secret to the success of the early church. They were led by the Holy Spirit. What does that look like in a practical manner? The answer is found in the book of Acts.

Vezi articol original 1.857 de cuvinte mai mult

Itinerarul biblic in format audio și pdf

Situl twr360.org oferă mai multe oportunități și lucrări, în limba română este pus la dispoziția tuturor doritorilor comentariile biblice a lui Vernon McGee(itinerar biblic) și emisiunile Descătușatul care le cunoașteți de la Radio Micul Samaritean.

După o simplă căutare puteți găsi comentariile pe cărți și pasaje.
Îl alte limbi puteți găsi și alte lucrări, seminare, predici și cărți audio și pdf.

Sper că informația ați găsit-o folositoare.

De ce încurajez învățarea textelor pe de rost? | Proiect 365

Cuvântul Domnului este o candelă pe cărarea vieții și este dulce ca mierea pentru un creștin.  Cred și știu că învățarea pe de rost a unor versete și a unor pasaje aduc multă pace și cresc dragostea pentru Biblie.
Pentru a încuraja cât mai mulți să aibă bucuria de a cunoaște cât mai mult din Scriptură voi aduce câteva argumente de la lume adunate:

  1. Avantajul memorării pasajelor biblice este că ele devin cel mai bun aliat în momentele cele mai constrângătoare.
    Nu e nevoie să înveţi toată Biblia pe de rost, dar fiecare pasaj memorat ar putea să joace un rol vital când faci faţă provocărilor pe care viaţa ţi le pune în faţă. (sursa)
  2. Inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea (Ieremia 7:9). Putem născoci multe scuze împotriva înfăptuirii lucrurilor pe care Domnul ni le-a poruncit și care ne-ar fi atât de benefice.(sursa). La aceiași sursă veți găsi o metodă interesantă cum să memorați pasaje mai mari care se numește Metoda de memorare extinsa a Scripturii. 
  3. Isus a făcut asta. În toate Evangheliile Isus citează din Vechiul Testament. Citează din 24 de cărţi diferite, de aproximativ 180 de ori! Este clar faptul că El privea Scripturile ca autoritate supremă în viaţă şi ca un mod de a înţelege inima şi voia lui Dumnezeu. De ce să nu Îl urmăm şi noi pe Isus cunoscând şi încrezându-ne în Scriptură aşa cum a facut El ? (Sursa prezintă 10 motive superbe pentru a memora Scriptura, eu am preluat doar primul motiv)

Credința creștină gravitează în jurul persoanei Mântuitorului iar El este Cuvântul iar cine iubește pe Isus nu poate să nu îi iubească și învățătura.

Când se vede curajul unui lider. (Neemia 4:7-8, 14-15) | 365

7 Dar Sanbalat, Tobia, arabii, amoniţii şi asdodienii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta şi că spărturile începeau să se astupe.
8 S-au* unit toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni.
14 M-am uitat şi, sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru nevestele voastre şi pentru casele voastre!”
15 Când au auzit vrăjmaşii noştri că am fost înştiinţaţi, Dumnezeu le-a nimicit planul, şi ne-am întors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui.

De ce s-au supărat vrăjmaşii? Sanbalat si Tomia (căci ei erau cei ce tulburau pe alţii) erau foarte supăraţi deoarece nu doreau ca poporul evreu să aibă măcar zidurile ridicate căci fiecare cetate însemnată a fiecărei ţări avea ziduri trainice. Ei nu doreau binele evreilor şi nici nu îi lăsau în pace. Deoarece au încercat mai înainte să îi ia în derâdere şi nu a funcţionat, acum ei doresc să treacă la fapte. De la ameninţări cu vorba au trecut la acţiuni concrete pentru a le face rău.
De ce unii oameni nu se bucură când poporul Domnului propăşeşte? Deoarece ei au ceva împotriva acestuia  şi împotriva Dumnezeului lor. Uneori cred că acţionează dintr-o răutate a lor.  O răutate care şi-o motivează singuri. Din cartea lui Neemia putem observa că aduc acuzaţii grave poporului evreu ca şi cum evreii ar dori să facă o revoltă.
Iată deci strategiile celor ce doresc să îţi facă rău:
1.întâi vin batjocorile precum că nu ar fi în stare de nimic, că nu vor putea face nimic calitativ,
2. apoi că au motive ascunse,
3. după care vor face tot posibilul să le zădărnicească planurile prin scrisori şi tărăgănare a lucrului, iar în final
4. ajung la ameninţări cu moartea  şi încep facă paşi concreţi pentru aceasta.
Exact aşa l-au tratat şi fariseii pe Domnul Isus – iniţial căutau să Îl  prindă cu vorba, ca să îl poată discredita public  apoi au prezentat lucrurile ca şi cum Mântuitorul lucra împotriva Legii lui Moise şi au venit cu acuzaţii false. Nimic nu s-a schimbat cu trecerea timpului.
Cel mai straniu e că aceşti vrăjmaşi îşi consumă energia şi timpul doar pentru a face rău unei persoane sau pentru a face să înceteze o lucrare.

Care ar fi soluţia?
Neemia a găsit o soluţie pentru situaţia în care se afla – în primele perioade nu acorda timp şi interes la ameninţări şi vorbe iar aceasta, personal cred, că i-a supărat şi mai mult. Când dai importanţă celui rău – orice vorbă de-a lui, orice acţiune te afectează, iar când nu îi acorzi atenţia care o cerşeşte  atunci acţiunile lui te vor influienţa mai puţin sau chiar deloc. Cel rău depune tot efortul ca să îţi facă rău, nu pentru că faci lucrarea lui Dumnezeu ci pentru că aşa doreşte el, aşa este punctul lui de vedere, de fapt, este chiar exprimarea naturii lui  – a răutăţii lui în relaţia cu alţii.
Neemia a început o lucrare mare, rezidirea zidului Ierusalimului, şi el a dus această lucrare la bun sfârşit tocmai pentru că în toate el se încredea în Domnul şi era corect faţă de popor.
Când a fost avertizat de un pericol eminent el a echipat oamenii şi i-a pregătit de o eventuală luptă, dar niciodată nu a deviat de la scopul său, care, de fapt, era voia lui Dumnezeu.  În final Neemia spune că Domnul le-a zădărnicit planurile.

Nu cred că poţi să faci voia lui Dumnezeu într- o lucrare mare şi să nu ai piedici, dar cred că în lucrarea Domnului ai  parte de călăuzirea şi protecţia Celui ce te-a înrolat la oaste.

Concluzie: Când faci un lucru anume poţi să îţi consumi energia şi timpul concentrat pe voia lui Dumnezeu sau să schimbi părerea oamenilor (cu condiţia că ele se pot schimba) şi fără să realizezi ceva. Neemia a schimbat părerea oamenilor după ce a terminat lucrarea.

Când au auzit toţi vrăjmaşii noştri, s-au temut toate popoarele dimprejurul nostru; s-au smerit foarte mult şi au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. (Neemia 6:16)

Scop: Sa invatam azi trimiterea pe de rost.

Cel rău nu acceptă mustrarea lui Dumnezeu (Psalmul 50:16-23) | 365

16 Dumnezeu zice însă celui rău:„Ce tot înşiri tu legile Mele  şi ai în gură legământul Meu,
17 când* tu urăşti mustrărileşi arunci* cuvintele Mele înapoia ta?
18 Dacă vezi un hoţ, te uneşti* cu el,şi te însoţeşti cu* preacurvarii.
19 Dai drumul gurii la rău,şi limba ta* urzeşte vicleşuguri.
20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale.
21 Iată ce ai făcut, şi* Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit* că Eu sunt ca tine. Dar te* voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi!
22 Luaţi seama, dar, voi care uitaţi* pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâşii, şi să nu fie nimeni să vă scape.
23 Cine* aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui* ce veghează asupra căii lui,  aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”

Cum arată cel rău în ochii Domnului?
1. Este religios, el vorbeşte despre legile lui Dumnezeu şi afirmă că a făcut legământ cu Dumnezeu. Nu doar cei care nu cunosc pe Dumnezeu sunt păcătoşi dar şi cei care îmbracă o mască de religiune. Ceva asemănător spunea Domnul Isus în Evanghelia după Matei:

21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne*, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am* prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
23 Atunci* le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă* de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”

Faptul că ştii să te adresezi lui Dumnezeu nu înseamnă că eşti creştin, acestor persoane Domnul Isus le spune că nu le-a cunoscut niciodată deoarece ei lucrează fărădelege, adica trăiesc în păcat. Posibil aceste cuvinte sunt o avertizare pentru creştini ca să îşi verifice şi să întărească credinţa.

2. Nu acceptă mustrarea lui Dumnezeu. Domnul spune că pedepseşte pe cel care îl iubeşte, omul rău (şi religios) nu acceptă mustrarea lui Dumnezeu. Solomon spune că cel care nu acceptă mustrarea este prost şi apucă pe căi greşite (Prov 10:17; 12:1). Mustrarea Domnului o găsim  în Cuvântul Său scris  şi propovăduit iar cel care nu îşi schimbă viaţa după standardele biblice şi nici nu se lasă de păcatele sale – această persoană nu acceptă mustrarea lui Dumnezeu. Astfel de persoană nu se simte vinovată de călcarea a nici unei porunci, deci nu are nici motiv de pocăinţă.
Viaţa lui este doar alegeri diferite de voia lui Dumnezeu – el vorbeşte lucruri rele, se uneşte cu hoţii (adica fură), trăieşte în precurvie (imoralitate).

Ce le va face Dumnezeu?
Sigur vor fi pedepsiţi – vor fi sfâşiaţi fără leac.

Concluzie: Cel ce se numeşte creştin trebuie să îşi cerceteze viaţa prin perspectiva Cuvântului Său. Dacă nu faci acest lucru – nu te poţi numi creştin.

Scop. Sa invatam azi trimiterea pe de rost.