Adam -nu ai nici o scuză! (Devoțional pentru bărbați)

Primul bărbat din istoria omenirii urma să fie un exemplu de urmat, din motiv că nu avea defecte trupești și avea o comunicare vie și directă cu Creatorul său.

„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:26-27)


Primul om, și toți ceilalți, sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu, făcuți să fie lideri și să dea naștere la lideri. Primul om știa să stăpănească și, cred, se sfătuia cu Dumnezeu când nu știa. El știa că a fost creat să stăpânească și să reflecte gloria lui Dumnezeu. Știa că toată creația i-a fost încredințată deoarece era un om de încredere. A fost făcut și învățat să fie un om de încredere.
Adam nu avea scuze, dar în zilele noastre noi știm să le găsim.
Un bărbat are cea mai mare responsabilitate în familie – să o întrețină. Fără scuze. A fost creat să fie așa.
Adam stăpânea peste creația lui Dumnezeu și avea o comunicare cu Dumnezeu.
Noi credem că stăpânim peste ceea ce e DOAR al nostru și uităm să comunicăm cu El.
Adam nu a avut nici o scuză, nici noi nu avem. Nu putem să ne scuzăm că lucrăm prea mult sau că suntem prea ocupați cu alte lucruri dacă uităm să comunicăm cu Dumnezeu.

Ce fel de lumină era în prima zi a creației?

Foarte mulți m-au întrebat despre lumina din Geneza 1:3-4 unde este scris:

Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.

Problema este că lumina a fost creată în ziua întîi iar soarele, luna și stelele au fost create doar în ziua a patra.
Părerea mea o puteți găsi în articolul De unde era lumina din prima zi a creației?

Bărbatul unei singure neveste.

În articolul precedent am văzut la ce-i folosește bărbatului să fie fără prihană, în acest articol vreau să vedem o altă calitate a bărbatului plăcut lui Dumnezeu – fidelitatea.
Deși sunt multe cauze a infidelității nu le voi aborda în acest articol ci doar voi prezenta beneficiile alegerii de a fi integru. Integru presupune și fidelitate în căsătorie.
Poate oare un bărbat să fie neprihănit și să își permită să gândească ceva imoral? Sunt standartele lui Dumnezeu prea mari pentru noi?

Ce spune Geneza?

Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.”De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.” (Geneza 2:22-24)

În a 6-a zi a creației Dumnezeu a creat bărbatul și femeia și a instituit astfel familia. Scopul familiei a fost unitatea dintre soț și soție. Unitatea dintre soț și soție este atât de puternică încât ei se identifică genetic unul în celălalt. Telegonia este o dovadă pentru acesta.

Ce spune Domnul Isus?

„Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”” (Matei 19:3-6)

Domnul Isus afirmă categoric că despărțirea nu este inițiată de Dumnezeu și este un lucru împotriva planului Său.
În alt text Domnul Isus afirmă un lucru de care trebuie să țină cont orice bărbat:

„Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”” (Matei 15:18-20)

Problema celor ce ajung să curvească sau să preacurvească este gândirea lor. Ei au permis gândurilor (care la prima vedere par destul de nevinovate) să le ocupe mintea. Inițial posibil a văzut o imagine indecentă sau a văzut un caz de imoralitate, apoi a început gândul său „dar dacă eu…”. Posibil și-a permis ca gândul să meargă mai departea, până când a ajus să îl obsedeze.
Un bărbat care a curvit este unul care a gândit mult înainte să păcătuiască. Posibil din acest motiv Pavel afirmă că un slujitor (o persoană cu standarte înalte) trebuie să fie bărbatul unei singure neveste.
Iată un comentariu la acest verset:

„Această condiţie nu priveşte starea civilă a pastorului (liderului), nu spune nimic despre căsătorie sau divorţ (pentru comentarii, priviţi la notiţele versetului 4). Nu se pune problema statutului marital al episcopului, ci a purităţii sale morale şi sexuale. Acest criteriu se află în fruntea listei deoarece este capitolul la care liderii sunt cel mai înclinaţi să cadă. …
„Bărbatul unei singure neveste” îl reprezintă pe acel bărbat complet devotat/dedicat soţiei sale, menţinând o afecţiune singulară, o deosebită puritate sexuală atât în gând cât şi în faptă. A încălca această cerinţă înseamnă a-şi pierde „prihana” (nevinovăţia, integritatea) sa (Tit 1:6,7) (compară şi cu Prov.6:32,33).”

Care sunt consecințele imoralității

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” (Evrei 13:4)

Una din consecințe este judecata lui Dumnezeu. Posibil tu vei spune că alegerea ta nu afectează pe nimeni, ceea ce faci este în urma unui liber consimțământ și nu încalci legea. Posibil nu încalci legea omenească însă înaintea lui Dumnezeu ești vinovat. Nimeni nu dorește să fie pedepsit sau să se gândească la consecințe atunci când încalcă o lege crezând că pedeapsa îl va ocoli.

„Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

O altă consecință este că nu vei avea parte de viața veșnică. O veșnicie o vei petrece separat de Dumnezeu și în chinuri. Nu vreau să sperii ci doar să prezint adevărul. Dacă citești încă o dată versetul din Apocalipsa vei vedea că curvarii este pusă în același rând necredincioșii, ucigașii și vrăjitorii. Ei cu nimic nu sunt mai buni.
Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului ci recuperarea lui. Dumnezeu este gata să ierte pe oricine vine la El cu pocăință și se dezice de păcatul său. Partea ta e să alegi de cine să asculți. Responsabilitatea este a ta, ca de obicei.

Dacă ești căsătorit trăiește-ți viața de familie într-un mod corect față de partenerul de căsătorie și față de Dumnezeu, dar dacă încă nu ești căsătorit – ia decizia să te păstrezi curat pentru viitoarea ta soție. Nu fă acest lucru pentru oameni sau pentru a impresiona pe cineva, ia această dezicie pentru tine și în fața lui Dumnezeu.

#femeia, #femeie, #matei

Cum a apărut Luna? (ziua a patra)

Răspunsul la întrebare parcă ar fi simplu. Sunt două ipoteze:

1. A fost creată de Dumnezeu în primele 6 zile ale creaţiei.
Luna a fost creată în ziua a patra împreună cu Soarele şi restul universului:

” Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.” (Geneza 1:14-19 )

Biblia prezintă şi motivul pentru care a fost creată Lună – să lumineze Pământul.

2. Luna s-a desprins de Pământ în urma impactului acestuia cu un corp ceresc.
Binenţeles că acest eveniment trebuia să aibă loc miliarde de ani în urmă.
Un articol prezintă o explicaţie destul de interesantă:

„Cei doi oameni de stiinta (Rob de Meijer si Wim van Westrenen) afirma ca, in urma efectului fortei centrifuge a Terrei, forta ce a concentrat cantitati uriase de uraniu si thoriu aproape de suprafata scoartei terestre, in regiune Ecuatorului, a avut loc o reactie nucleara in lant, similara cu cea a bombelor atomice de astazi, insa cu mult mai puternica. Atat de puternica incat sa smulga o uriasa bucata din scoarta terestra si sa o propulseze pe orbita. Nimic altceva decat Luna de astazi.”

Aici apar câteva întrebări:
Uraniu şi Toriu erau în stare pură sau în compuşi ? Dacă erau în stare pură atunci trebuia să se respecte principiul maselor critice pentru a avea loc o fisiune nucleară . Ştiind că timpul de înjumătăţire pentru Uraniu şi toriu este de miliarde de ani, unde este  radioactivitatea rezultantă din această fisiune ? De ce fonul radioactiv a naturii este foarte mic? Nu trebuia să fie mai mare?
Zăcămintele de elemente radioactive trebuiau să fie pure, sau cu puritate înaltă, ceea ce este în contradicţie cu realitate.
Dacă s-a rupt o bucată din planetă – unde sunt urmările ? De ce nu avem un spaţiu gol cât Luna? Pământul ar trebui să arate ca un măr muşcat.
În urma exploziei nu putea să se rupă un corp de formă sferică şi să fie propulsat cu o viteză de 8 km/s (prima viteză cosmică) pentru a se roti în jurul Pământului. Deşi viteza de 8km/s este una destul de modestă, trebuia o viteză mai mare.
Dacă zăcământul de uraniu se afla la suprafaţă de ce a avut loc (ipotetic) o ruptură cu adâncimea de mii de kilometri? (diametrul Lunii este de 3400 km!!)
În urma impactului cu un corp ceresc (într-un asemenea caz) orbita Pământului trebuia să se schimbe. Deci putem afirma că Pământul putea să părăsească orbita şi să se „plimbe” prin Univers. Dacă este aşa – atunci planeta noastră nici nu s-a format în Sistemul nostru Solar.

Aşa să fie oare?

Pe Jupiter cresc plante?

Întrebare:

„Pe planeta Jupiter cresc plante? „

Pe planeta Jupiter sunt condiţii foarte vitrege: temperatura e aproape -150 C, uragane mari şi nu se poate deosebi litosfera de atmosferă. Din aceste motive pe planeta Jupiter nu poate exista viaţă nici sub formă de plante.

În cele 6 zile ale creaţiei Dumnezeu a creat doar o planetă pe care , tot Dumnezeu , a făcut posibil să fie viaţă – Pământul. Iar celelalte corpuri cereşti (şi Jupiterul) au ca scop să lumineze noaptea.

Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul,” (Geneza 1:14-17)

#creatie, #jupiter, #planete

Schelete stranii … dar care adeveresc Scripturile

La sfârşitul secolului 19 şi începutul secolului 20 au fost găsite mai multe schelete umane de dimensiuni foarte mari.
În Tennessee , SUA au fost găsite schelete umane ce aveau înălţimea de 215 cm. Acestea fiind printre primele schelete de dimensiuni uriaşe. În anii ce au urmat au fost găsite de către arheologi schelete umane ce aveau înălţimi cu adevărat uriaşe – până la 6-7m!!

Stranii au fost şi datările acestor oase -unele presupun o vârstă de aproapte 185 milioane.

Aici ne întntâlnim cu două probleme:

 • la o astfel de vârstă existau şi dinozauri, însă evoluţia afirmă că oamenii au vârsta de aproape 40 milioane. Eroare? Nu,doar datare greşită.
 • în presupusa evoluţie oamenii au crescut în înălţime – nu au scăzut.

Biblia spune că uriaşii erau pe pământ înainte de potop:

„Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.” (Geneza 6:1-4)

Uriaşii erau şi în ţara Canaan , ţară pe care i-o promisese Dumnezeu lui Avraam şi seminţiei lui .

” Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Trimite nişte oameni să iscodească ţara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiţi câte un om pentru fiecare din seminţiile părinţilor lor, toţi să fie dintre fruntaşii lor.”
Ei au zis: „Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră, şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.”„(Numeri 13:1-2,32-33)

Dumnezeu tot ce a spus s-a împlinit. Care este atitudinea ta faţă de Cuvântul Lui ? Nu cumva crezi că Biblia este o carte învechită şi care nu prezintă adevărul ?

Poate Dumnezeu să facă o piatră mare astfel încât să n-o poată ridica?

Întrebarea , de obicei, este pusă de unii atei pentru a pune în situaţie dificilă pe cei ce cred în Dumnezeu.
Iată două posibile răspunsuri (de obicei cele greşite):

1) NU. Dacă Dumnezeu nu poate să facă o astfel de piatră – înseamnă că El nu este atotputernic.
2) DA. Dacă Dumnezeu poate să facă o astfel de piatră şi să n-o ridice înseamnă că El nu este atotputernic.

Iată răspunsul meu.

Dumnezeu a creat tot universul.
În cele 6 zile ale creaţiei Dumnezeu a creat planeta Pământ, sistemul solar şi tot universul:

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. (Geneza 1:1,14-15)”

Ca să putem da răspuns trebuie să clarificăm „cu cât să fie ridicată?”.
Dumnezeu a creat totul, chiar şi gravitaţia.

„Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. (Ieremia 10:12 )”

Putem spune despre ceva – că ridicăm un corp numai dacă îi modificăm poziţia faţă de o suprafaţă, de obicei, o suprafaţă a unui corp ceresc.
Dar în cazul în care piatra este mai mare decât orice corp deja existent (creat de Dumnezeu) nu vei ridica piatra de pe un corpul ceresc ci invers- corpul ceresc de pe piatră.

La fel trebuie să întrebăm „faţă de ce?”.
Dacă faţă de Pământ – întrebarea nu face sens din motiv că nu vei ridica piatra (care va fi mai mare ca Pământul) ci Pământul de pe piatră.
Dacă faţă de o stea – iarăşi nu face sens, din motiv că contactul acestor două vor declanşa reacţii violente din motiv că o stea în stare de plasmă (cu temperaturi ridicate) va tinde să topească orice corp din apropiere.

Concluzie: Ca să-L pui pe Dumnezeu la încercare mai bine încredinţează-ţi viaţa în mâinile Lui şi nu vei rămânea dezamăgit.

#atei, #dumnezeu, #gravitatie

Diferenţa dintre basm şi evoluţie

Girafa dă lecţii de creaţie

Structura gâtului girafei (care poate ajunge până la 2m) pune în dificulatate evoluţioniştii – ei nu pot explica cum o vietate cu gât mic a ajuns să evoluţioneze într-o fiinţă cu gât mare.
Ipoteza că girafa se hrănea cu frunzele copacilor la înălţimile la care alte animale nu ajung este nesigură , iată şi motivul:

1Girafele din Africa de sud , într-adevăr,se hrănesc cu frunzele copacilor, însă girafele din celelalte ţări – nu fac acest lucru chiar dacă mâncare nu este suficientă.

2. Al doilea motiv ar fi ca girafele femele prefera doar pe masculii cu gatul lung. Insa nu se observa vre-o diferenta dintre masculi sau femele dupa lungimea gatului – caci lungimea gatului este proportionala cu inaltimea fiecarei girafe.

Rob Simmons si Res Altwegg de la Universitatea din Cape Town afirma ca nu este nici o dovada ca girafele au gatul lung din motiv ca se hraneau cu frunzele de pe copaci sau ca ar fi selective in perioada de imperechere (adica – femelele ar alege partenerii cu gaturile lungi).

Inca o problema este inima acestor animale care trebuie sa pompeze sange la 2m inaltime spre cap.

Biblia spune ca toate animale au fost create dupa soiul lor :

„Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. „(Geneza 1:24-25)

Ca sa afirmi ca girafa a evoluat fiindca isi alungea gatul si pentru ca le lupta cu ajutorul gaturilor – nu este suficient.
Pentru ca girafa sa evoluteze trebuie sa aiba loc modificari la nivel genetic, ceea ce implica mult mai multe modificari decat lungimea gatului – trebuie sa apara si un sistem sanguin sofisticat .

De ce nu ţine cont teoria Big Bang?

Conform wikipedia , începutul universului a avut loc printr-o explozie a unui punct :

„Ceea ce a existat a fost doar un punct de o natură cu totul specială, o aşa-numită singularitate, ceva fără dimensiuni dar cu o energie infinită. La momentul „zero” acest punct a ieşit din starea lui de singularitate (încă nu se ştie din ce cauză) şi şi-a manifestat uriaşa energie printr-o inimaginabilă explozie, Big Bangul, care mai continuă şi în ziua de azi”

Dimensiunea acestui punct era foarte mică , mai mică decâ o moleculă de hidrogen:

„La această „vârstă fragedă” tot universul era conţinut într-o sferă de mărime infimă, subnucleară, de numai 10(la puterea–33) centimetri diametru (nucleul unui atom are ordinul de mărime de 10(la puterea–13) centimetri). Temperatura la acel stadiu era însă inimaginabil de mare, de ordinul a 10  32 grade.”

Până acum să analizăm unele aspecte ale acestei ipoteze:

 • cum dintr-un punct mai mic decât un atom s-au format sisteme solare, stele şi galaxii întregi ?

Toată materia DOAR din sistemul nostru solar, condensată într-un punct (fără spaţiu dintre nucleu şi electroni) nu va putea fi strâns într-o sferă atât de mică! Dar o galaxie? Dar toate roiurile de galaxii?

 • la momentul exploziei particulele obţinute (quark-urile, electronii, protonii ,neutronii, ş.a.) s-au împrăştiat în toate direcţiile. Cum s-au unit între ele mai târziu dacă se deplasau în direcţii diferite?
 • de ce la o astfel de exlozie s-au format doar 92 tipuri de particule (92 feluri de atomi) ? La o astfel de explozie trebuiau să se facă miliarde de tipuri de atomi – nu doar 92! Acelaşi atom de C (carbon) se găseşte şi pe Pământ şi pe Lună ,şi pe Soare – deci în tot universul.
 • teoria Big Bang propune următorul scenariu : o mare aglomeraţie de gaze şi praf a început să se rotească în jurul unui punct. De ce? De ce a început să se rotească ? Sub influienţa la ce factori?

Teoria pare atractivă iniţial , dar nu putea avea loc.

#aparitia-universului, #big-bang, #evolutie

Cărbunele …şi secretele care le deţine

Iată care este definţia de către wikipedia

Cărbunele este o rocă sedimentară de culoare brun – neagră cu proprietăţi combustibile formată prin (carbonizare) îmbogăţirea în carbon (în condiţiile lipsei oxigenului) a resturilor unor plante din epocile geologice. Procesul de incarbonizare a plantelor preistorice s-a produs cu milioane de ani în urmă, prin două procese mai importante:
1. faza biochimică produsă de bacterii şi ciuperci care transformă celuloza şi lignina din plante;
2. faza geochimică, faza propriu zisă de incarbonizare, care se produce la temperaturi şi presiuni ridicate formându-se într-un timp îndelungat huila şi antracitul. Acest proces are ca rezultat o îmbogăţire de peste 50 % din volum în carbon.

Voi aduce argumentele din „Creaţionismul ştiinţific” a faptului că straturile de cărbune au fost create rapid, posibil prin transportarea de acumulări masive de plante de către apele de inundaţie , amestecate cu şuvoaie alternative de nisip, mîl , sau nămol calcaros din alte direcţii.

1. Copacii fosili se găsesc adeseori stând înclinaţi şi uneroi cu susul în jos în straturile de cărbune. (dacă fosilizarea ar avea loc în sute şi mii de ani -atunci nu ar avea cum să fie fosilizaţi copaci întregi fără implicarea unei catastrofe).
2. Depozitile de cărbune se despart uneori în două straturi separate prin sedimente marine transportate.
3. Fosile marine – moluşte, corali, bureţi etc, – se găsesc adeseori în straturile de cărbune.
4. Multe straturi de cărbune nu au nici o formă de sol fosil sub ele .
5. Mari bolovani se află uneori în straturile de cărbune.
6.Aşa numitele stigmaria, descrise uneori ca rădăcini ale copacilor din stratul de cărbuneau fost descrise de către Rupke a fi fragmente care nu aparţin copacilor respectivi, ci în realitate au fost transportate acolo de curenţi de apă.(Acest exemplu nu este singurul fenomen straniu  conform modelului uniformitarist, din contră este un fenomen destul de comun, aşa cum afirmă şi profesorul N. A. Rupke de la Universitatea Princenton. Broadhurst  ne descrie [. F.M.Broadhurst, Some Aspects of the Paleocology of Non Marin Faunas and Rates of Sedimentation in the Lancashire Coal Mesures. In: American Journal of Science,  vol. 262, 1964.,pg.866]: „Este clar că pomii în poziţia de creştere (verticală) reprezintă o formă rară în Lancashire (Teichmuller, 1956, a observat şi el un arbore fosilizat în poziţie similară în zona carboniferă Rhein-Westfalia), dar existenta lor confirmă că rata de sedimentare a trebuit să fie foarte rapidă.)

Autorii sugerează faptul că modelul potopic ar fi mult mai realist. Convertirea vegetaţiei în cărbune prin compresie adiabatică (adică , într-un sistem închis, fără câştig sau pierdere de căldură) la încălzirea şi subacţiunea unor tensiuni de forfecare , este mai uşor de urmărit în contextul unei catastrofe decât în acumularea verticală înceată de sedimente.

#copaci-fosili, #carbune, #fosile, #potop

Avortul şi sterilizarea poate salva planeta?

Recent am dat de o consecinţă a gâdnirii „ecologice” .
În Marea Britanie au aparut unele cazuri extreme , care duc la o extremă ecologia şi la aplicare în viaţa lor.
Recent un cuplu a hotărât să nu facă copii , din motive ecologice. Iată spusele lor:

Din dorinţa de a-şi reduce contribuţia la poluarea mediului înconjurător Toni Vernelli a făcut un avort, iar la 27 de ani, a eliminat definitiv riscul ca oroarea (de avea copii) să se producă, prin sterilizare. Aceasta a fost mica ei contribuţie la salvarea planetei.
Soţul ei a susţinut-o 100%.
La 35 de ani, Toni spune:Să ai copii este egoist. Nu este decît dorinţa de a-ţi perpetua genele pe cheltuiala planetei.
Fiecare persoană care se naşte foloseşte mai mută mîncare, mai multă apă, mai mulţi conbustibili fosili, mai mulţi copaci, şi produce mai multă poluare, mai multe gaze cu efect de seră şi contribuie la problema suprapopulării.”

Biblia spune:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” „(Geneza 1:27-28)

Alt cuplu afirmă :
„Sarah Irving a renunţat la mai multe relaţii cu parteneri care doreau copii, pîna l-a întîlnit pe Mark, bărbatul perfect, care a fost de acord să îşi facă operaţia de sterilizare.
Sarah s-a hotărît încă din adolescenţă:

„Mi-am dat seama că un copil ar polua planeta – şi că a nu avea niciodată un copil este lucrul cel mai benefic pentru mediului înconjurător.”

Mark, soţul ei adaugă:

„Sarah şi cu mine ne ducem vieţile cît de ecologic cu putinţă. Nu avem maşină, mergem cu bicicleta peste tot şi nu călătorim niciodată cu avionul.
Reciclăm, folosim becuri ecologice şi mîncăm doar mîncare organică.
Pe scurt, facem tot ce ne stă în putere pentru a ne reduce amprenta de carbon, dar totul ar fi fără rost dacă am avea un copil.
Acesta este motivul pentru care am facut operaţia de vasectomie. Ar fi greşit din punct de vedere moral să contribui la schimbarea climei şi la distrugerea Pămîntului.
Sarah şi cu mine nu avem nevoie de copii ca să ne simţim împliniţi. Ceea ce ne face fericiţi este să ştim că ne aducem contribuţia la salvarea preţioasei noastre planete. „
Biblia spune că omul trebuie să se înmulţească – gândirea ecologică spune că suntem prea mulţi. Biblia spune că pământul e făcut ca omul să-l stăpâneasacă – gândirea ecologică spune că trebuie să ne gândim la combustibili.
Oare nu e invers decât a fost de la început?

Tot acelaşi articol prezintă mai jos o altă realitate -în Anglia a ajuns şi Mohammed Salim, tată a 11 copii (şi soţia însărcinată) care a renunţat la serviciul său şi trăieşte pe ajutor social . Mohammed are timp acum pentru ca să se ocupe de partidul lui, Islam Zinda Badd (Trăiasca Islamul)

Cine din cei expuşi mai sus sunt un pericol mai mare? Gândirea ecologică sau islamul?

#avort, #ecologie, #islam

Atavismele la om

Ce este atavism?

ATAVÍSM s. n. Apariție la un descendent animal sau vegetal a unor particularități (fizice sau psihice) proprii ascendenților îndepărtați. – Din fr. atavisme.

Adica, conform concepţiei evoluţioniste „ontogeneza repetă filogeneza” se crede că etapele evoluţiei întregului regn animal , orice embrion în dezvoltare repetă aceste etape. După cum am văzut această dovadă e mai mult un trucaj urât.
Organe rudimentare(atavice) şi embrionii recapitulativi au ca scop să ateste o evoluţie anterioară.

Organele rudimentare ale omului, precum şi ale mai multor animale diferite, au fost mult timp descrise ca vestigii nefolositoare ale unor stucturi care au fost folositoare într-un stadiu precedent.
Practic toate aşa -numitele organe „vestigiale” , în special,s-au dovedit a aveo o deosebită utilitate.
Iată unele dintre acestea :
glanda tiroidăFuncţia tiroidei este aceea de a converti iodul – care se găseşte în multe alimente – în hormoni tiroidieni: tiroxina (T4) şi triiodotironina (T3). Numai glanda tiroidă are celule capabile să absoarbă iodul. Tiroida preia iodul din alimente, suplimenţi nutritivi şi sare iodată şi îl combină cu aminoacizi pentru a produce hormonii tiroidieni T3 şi T4.
Hormonii tiroidieni exercita efecte metabolice in diferite tesuturi ale organismului prin cresterea consumului de oxigen si a productiei de caldura ca rol principal dar au si efecte specifice pe diferite organe cum ar fi cresterea frecventei si debitului cardiac, cresterea activitatii digestive, efecte scheletice ce contribuie la cresterea si modelarea oaselor, controlul centrului respirator, efecte pe musculatura, sistem nervos

timusul–  este o glandă cu secreţie internă aşezată în partea superioară a toracelui care influienţează creşterea organismului în primii ani ai copilăriei  şi se atrofiază mai târziu.

Timusul constă din 2 lobi inegali, drept și stâng, de culoare cenușie, uniți între ei. Este acoperit cu o capsulă conjunctivă de la care pornesc spre interior prelungiri (septuri) ce împart lobii în lobuli.
Funcții

 • Maturizarea celulelor-T (timocitelor) (anticorpi);
 • Eliminarea reaplicelor autoagresive ale celulelor-T, care provoacă omului așa-numitele boli autoimune;
 • Producerea hormonului de creștere la copii (timopoetină;
 • Functii limfatice.

coccisulreprezinta un os triunghiular la extremitatea de jos a coloanei vertebrale.
Este necesar pentru menţinerea poziţiei corpului, fără el acest lucru fiind dificil.

Va urma(vezi partea 2)

#atavisme, #creatie, #evolutie, #om

Teoria Big Bang nu este aplicabilă sistemului nostru solar

Conform teoriei Big Bang , dintr-o aglomeraţie de praf s-au format bucăţi mai mari de rocă , iar acele bucăţi de rocă s-au contopit într-un corp ceresc (în satelici şi planete).

Conform acestei teorii – dacă am avea praf şi bucăţi de rocă rotindu-se undeva în spaţiu atunci ar trebui ca ele să adeverească modelul Big Bang-ului. Iată două exemple a neconcordanţei acestui model.

1. Centura de asteroizi.
Între planetele Marte şi Jupiter se află o centură de asteroizi .

Numărul asteroizilor pe centură este de peste 2000. Distanţa de la planeta Marte este de aproape 50 milioane km.
Apare o întrebare simplă : De ce aceşti asteroizi nu formează aglomerări mai mari? De ce nu asistăm la „lipirea” mai multor asteroizi?
Dacă modelului Big Bang ar fi adevărat atunci aceasta ar avea loc.

2. Inelele planetelor.
Toate planetele gigantice din Sistemul nostru Solar au inele , fie mai vizibile fie mai accentuate.
De ce aceste inele nu se „strâng” într-un corp ceresc?


De fapt, chiar modelul evoluţionist presupune că inelele, precum şi centura de asteroizii au apărut din cauza că în locul lor a fost o planetă (sau un satelit) care din motive necunoscute a explodat.
Dacă a explodat atunci , conform teoriei Big Bang ar trebui să se refacă la loc.
Încă , dimpotrivă , evoluţioniştii ajung să presupună câte miliarde de ani au inelele planetelor.
Conceptul evoluţionist nu se resprectă pe sine, cum poate el fi predat în şcoli ?

Care este diferenţa dintre Soare şi Lună sau de ce unii sunt ignoranţi ?


Luna nu este luminator in sensul in care este Soarele. Soarele creeaza lumina zilei. Luna nu creeaza lumina ci doar o reflecta pe cea a Soarelui. Este o eroare grava a autorilor vechiului Aceasta eroare grava se explica prin convingerea oamenilor primitivi ca lumina exista de la sine iar Soarele si Luna doar o lasa sa treaca! Mai este o posibilitate, iluzorie insa: ipoteza ca lumina despre care se vorbeste sa nu fie formata din fotoni? In cazul acesta presupun ca ar fi fost oportuna folosirea unui alt termen, nu credeti?
O alta eroare grava o reprezinta credinta ca ar fi putut creste verdeata pe planeta in lipsa Soarelui. Va reamintesc faptul ca gravitatia Soarelui tine Terra(si restul planetelor) pe orbita. Nicidecum Soarele nu ar fi putut aparea ulterior Pamantului, ce sa mai vorbim de verdeata… Explicatia e foarte simpla: autorii textului in cauza nu aveau cunostinte de fizica, astronomie, botanica, etc. Ei aveau doar nevoie de o doctrina care sa-i tina uniti pe israeliti, sa-i faca sa creada ca sunt iubiti de zei, etc si nu au acordat atentie celorlalte detalii


Vin cu nişte precizări la comentariul cititorului .

1. Biblia nu menţionează că Luna ar fi la fel ca şi Soarele. Ba mai mult, sunt descrişi ca fiind diferiţi ca mărime (ceea ce vizual nu era încă observabil):

„Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost.
Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea, şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. ” (Genesa 1:14-18)

Este clar că Soarele avea ca scop să lumineze ziua, iar Luna – noaptea.
Ceea ce pare a fi o eroare, de fapt este o neconcordanţă cu unele opinii subiective.

2. În cartea Genesa este menţionată deja lumina, cea pe care Dumnezeu a despărţit-o în zi şi noapte (adica să lumineze dintr-o parte Pământul).
„Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.”
Dumnezeu a zis şi s-a făcut , nu doar lumina ci şi cerul, uscatul, plantele şi animalele.
Este greşit să afirmi că lumina din prima zi nu era din fotoni, faptul că era de la altă sursă nu înseamnă că natura ei era diferită. E o deducere greşită.
Dacă într-un oraş este doar un izvor şi eu am adus apă din altă parte (altă sursă), apa tot apă rămâne – nu mai trebuie s-o redenumesc.

3. Plantele puteau creşte şi în lipsa Soarelui căci , după cum am menţionat, lumina nu lipsea. Dar dacă şi nu era lumină – timp de 24 de ore plantele nu aveau să sufere.

4. Autorul Sfintelor Scripturi este Dumnezeu.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. ” (2 Timotei 3:16-17)

Dumnezeu a creat tot universul şi întreg Pământul. El a creat nu doar natura dar şi legile ei:

„ Cine s-a suit la ceruri, şi cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el, şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? ” (Proverbele 30:4)

Poporul Israel nu avea toate cunoştinţele din ştiinţele care sunt azi , dar ştia ceea ce oamenii au dorit să uite – Dumnezeul poporului lor a creat totul.
E uşor să afirmi că un popor era ignorant DOAR din motiv că nu avea cunoştinţele de azi. Conform acestei logici – generaţiile trecute erau mai „sălbatice” decât cei ce cunosc mai mult , adica faţă de generaţiile acutale?!!
Autorul întrebării a pornit de la premisa că în trecut oamenii erau sălbatici şi trăiau în triburi, pe când Biblia ne spune despre nepoţii lui Adam că deja trăiau în corturi şi în cetăţi.

„ Cain s-a împreunat cu nevasta sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh.
Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael;
Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael; şi
Metuşael a fost tatăl lui Lameh.
Lameh şi-a luat două neveste: numele uneia era Ada, şi numele celeilalte era Ţila.
Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi şi păzesc vitele. ” (Geneza 4:17-20)

Apropo, poporul evreu a intrat în legământ cu Dumnezeu de bunăvoie,deci ideea conform căreia era nevoie de o doctrină pentru a-i manipula este total greşită şi nefondată.

#creatie, #lumina, #luna, #pamant, #soare

Zilele creaţiei – ziua 2

„Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.”
Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost.
Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua. ” (Genesa 1:6-8)

În ziua întâia au fost create cerurile.
Deoarece sunt mai multe ceruri putem concluziona că în ziua descrisă a fost creat unul din ele numit şi atmosferă.
În ziua a patra a fost creat alt cer- universul.

Cum a fost creată atmosfera?
Versetul 6 afirmă că apa (fie în stare lichidă sau gazoasă) înconjura pământul „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape” , deci pentru a despărţi apa trebuia să fie un spaţiu care le separă (întindere).
Nu se menţionează că ar fi apa deasupra îtinderii doar în formă de nori, deoarece la potop se menţionează că s-au revărsat aceste ape pe pământ.
Pentru a răspunde la întrebare trebuie să vedem ce spune Biblia despre tăria cerului .

Mai jos vă propun o imagine care reprezintă concepţia evreilor despre pământul după a doua zi a creaţiei.


Cele 10 greşeli ale lui Darwin

Au trecut aproape 200 de ani de la naşterea lui Charles Darwin şi în acest timp marea partea a oamenilor a acceptat ideea de evoluţie ca fiind ceva sigur.
În acest articol veţi găsi cele 10 greşeli pe care s-a bazat Darwin în elaborarea teoriei sale. Dacă la baza concepţiilor sale au stat unele greşeli există pericolul ca toată teoria sa să fie greşită.
Iată pe scurt unele greşeli :
1. Teoria „”băltoacei călduţe”
2. Presupusa simplitate a celulei.
3. Ideile lui despre informaţia din interiorul celulei .
4 Aşteptarea lui privind fosilele intermediare.
5. Incapacitatea de a vedea limitele variaţiei specilor.
6. Ignorarea exploziei din Cambian.
7. Teoria sa privind omologia.
8. Teoria sa privind evoluţia omului din maimuţă.
9. Teoria sa privind copacul vieţii.
10. Respingerea creaţiei lui Dumnezeu.

Aceste greşeli sunt analizate în „Cele zece greşeli ale lui Darwin”

#charles-darwin, #creatie, #darwin, #evolutie, #greseli, #maimuta, #omul, #teroii

În ce-a fost împărţit pământul ?

Si mai exact, asta cand a fost?
Apropo, a fost impartit [pământul] in ce? in continente, tari, regiuni, sate, zone de influenta sau poate chiar hectare?
Ce anume se are in vedere?

Să vedem ce se întâmplă cu pământul în primele perioade.

Pământul la început era acoperit de ape.
În prima zi a creaţiei pământul , sau suprafaţa planetei era acoperită de ape.

„Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. (Geneza 1:2 )”

Epresia „pustiu şi gol” a fost tradus în engleză ca – fără formă. Posibil să nu fi fost nici dealuri şi nici munţi.
Apoi, în ziua a apele s-au strâns şi a apărut uscatul :

„Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.
Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. ” (Geneza 1:9-10)

Din versetele 9-10 putem vedea câteva lucruri:

 • uscatul este folosit la singular, ce presupune ideea unui singur continent.
 • apele nu au fost numite „oceane” ci „mări” , ceea ce înseamnă că suprafaţa usctului era mult mai mare decât cea actuală (cel puţin diferită de ce e astăzi).

Pământul a căpătat formă abia după ce s-au strâns apele.

Pământul a fost acoperit cu ape a doua oară .
Când a fost potopul – tot pământul a fost acoperit cu apă.

” Apele au ajuns din ce în ce mai mari şi toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost acoperiţi. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi. ” (Geneza 7:19-20)

Dar apele nu puteau să dispară pur şi simplu, în capitolul 8 găsim relatat:

„Apele au scăzut de pe faţa pământului, scurgându-se şi împuţinându-se, şi, după o sută cincizeci de zile, apele s-au micşorat. ” (Geneza 8:3 )

Apele nu aveau unde să se scurgă deoarece peste tot era apă. Dar aceasta se întâmpla dacă straturile de pământ rămâneau drepte. Vă propun să vedeţi câteva forme ale stratului pământesc:

Se pare că ridicarea pământului a dus la scurgerea apei.

Răspuns: pământul a fost împărţit în continente pe vremea lui Peleg.

Când a avut loc împărţirea pământului?

Pentru a putea răspunde la această întrebare trebuie să calculăm anii care-i prezintă Biblia de la crearea lui Adam până la Peleg, pentru simplitate voi lua din pasajele din Genesa 5 şi Genesa 11 doar textele care arată nemijlocit vârstele .

Genesa 5

3 La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i-a pus numele Set.
6 La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
9 La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
12 La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
15 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
25 La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
28 La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29 El i-a pus numele Noe.
32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.


Genesa 11

10 Iată spiţa neamului lui Sem. La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.
12 La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah.
14 La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.
16 La vârsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg.

18 La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.
19 După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.


Total de la Adam la Peleg sunt 1755 de ani.
Expresia „pe vremea lui Peleg” poate insemna si „in perioada vietii lui”, deci aceasta perioada cuprinde 239 de ani , sau poate sa insemne un moment – un eveniment in acea perioada.

Genesa 1 prezintă zile de creaţie sau epoci de creaţie?

„Buna.
Privitor la cele 7 epoci de creatie, asa cum ai aratat a fost o seara si apoi o dimineata arata ca defapt nu aveau cum sa fie 24 de ore. Numara orele de seara pana dimineata si vezi cate sunt.Faptul ca epocile incep cu seara si se termina dimineata inseamna altceva, mult mai frumos si real. Si pe deasupra nu are nimic a face cu evolutionismu.
Totusi este in corcondanta cu teoria Big Bangului, care de altfel atesta existenta unui Creator.”

1. Genesa capitolul 1 reprezintă zile de 24h.

Am adus mai multe argumente înt-un articol mai vechi, dar vreau să repet argumentele:

 • când Moise a primit cele 10 porunci Dumnezeu i-a spus:

” Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S’a odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihnă şi a sfin it-o.” (Exod 20:11)

 • Anii de viaţa a lui Adam ne aduc un argument în plus. Adam a fost creat în a şasea zi:

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.” (Genesa 1:27,31)

Dacă zilele creaţiei nu erau de 24 de ore,ci de perioade de ani atunci vârsta lui Adam nu putea fi dată corect :

„Iată cartea neamurilor lui Adam. ‘n ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvîntat, şi le-a dat numele de ,,om„, în ziua cînd au fost făcu i.
La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i-a pus numele Set.
După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
Toate zilele pe cari le-a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani;
apoi a murit.” (Genesa 5:1-5)

2. Faptul că fiecare zi se termina cu noapte şi iar dimineaţa arată consecutivitatea evenimentelor.

Versetul 1 din cartea Genesa menţionează „La început„, de fapt e începutul creaţiei, şi de la acest început perioadele de timp au început să fie separate prin dimineaţă şi noapte – separare care durează până acum.
După potop Dumnezeu a spus:

” Cît va fi pămîntul, nu va înceta sămănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!„” (Genesa 8:22)

Iar în cartea Ieremia ne aminteşte că ziua şi noapte îşi urmează acelaşi curs de la început fără schimbare:

” ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Dacă puteţi să rupeţi legămîntul Meu cu ziua, şi legămîntul Meu cu noaptea, aşa încît ziua şi noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe şi legămîntul Meu cu robul Meu David, aşa încît să nu mai aibă fii, cari să domnească pe scaunul lui de domnie, şi legămîntul Meu cu Leviţii, preoţii, cari ‘mi fac slujba.” (Ieremia 33:20-21)

#creatie, #dimineata, #dumnezeu-creator, #noapte, #seara, #zi, #zile