Nu iubiți lumea !

După omorârea lui Abel, în cartea Geneza sunt prezentați urmașii lui Cain, și sunt prezentați într-o lumină frumoasă – oameni de artă, meșteri deosebiți și fermieri. Le lipsea un singur lucru – o relație cu Dumnezeu. În urmașii lui Cain se poate urmări evoluția naturii umane când aceasta refuză pe Dumnezeu. Întâi apre răutatea (calea lui Cain) apoi dorința de bani (rătăcirea lui Balaam) și dorința de putere (răscoala lui Core). Acești pași sunt prezentați în epistola lui Iuda.
Evanghelistul Ioan însumează totul astfel „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor* şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.

Doi autori și atât de aproape au redat evo…, degradarea naturii umane când aceasta hotărăște să trăiască fără Creator.