Comentariu asupra prevederilor referitoare la adopție în proiectul legii privind parteneriatul civil (uniunea consensuală)


Vă oferim astăzi, pe website-ul nostru, primul comentariu cu privire la noul proiect al legii parteneriatului civil, ce urmează a fi dezbătut și votat în perioada următoare. Această analiză împreună cu altele vor fi puse la dispoziția comisiilor juridice din Camera Deputaților și Senat.

În rezumat, deși proiectul legii parteneriatului civil interzice cu totul adopțiile pentru partenerii de același sex, apreciem că această interdicție este una „de formă”, fiind evident discriminatorie în contextul juridic actual. Interdicția nu va rezista unui minim control de constituționalitate ori convenționalitate și va fi abandonată, astfel cum este de fapt și intenția ascunsă a inițiatorilor și așa cum o dovedește experiența din alte țări.

Oricum, noi ne pronunțăm, ca principiu, împotriva oricăror adopții la parteneriatele civile; prin natura lor, aceste aranjamente juridice nu se bucură de stabilitatea optimă creșterii și educării copiilor și nici nu întrunesc condițiile morale solicitate de art. 461 Cod Civil pentru încuviințarea adopției.

Comentariul integral se regăsește aici.

Sursa Alianța Familiei din România