Pilda talanţilor – Ion Cheptene (rusă)

Partea 1

Partea 2

Partea 3

Partea 4

Partea 5

De unde era lumina din prima zi a creației?

Întrebare:

„1. Există ceva care lumina creația inainte de crearea luminii? Există vreun verset biblic care să spună aceasta?
2 .Biblia spune că Pământul a fost creat în 6 zile obișnuite, iar știința spune că în milioane de ani, unii creștini însă afirmă că la Dumnezeu 1 zi sunt 1000 de ani omenești. Am mai auzit că dacă Dumnezeu ar fi creat Pământul în 6 zile obișnuite acum noi nu am fi putut vedea stele care se află la milioane ani-lumină. Nu am găsit încă o explicație la aceasta. Cândva eram convinsă că Pământul a fost creat în 6 zile obișnuite, dar faza cu stelele nu o înteleg și aș dori o explicație. Mulțumesc!”

În prima zi Dumnezeu a creat lumina.

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.” (Geneza 1:1-5)

•Lumina  a fost creată la început, în prima zi a existenței materiei și întregului univers.
•Lumina a fost creată de Dumnezeu și ea era bună.
•Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric.
•Dumnezeu a numit lumina zi și întunericul –noapte.
Din acest text cunoaștem că lumina era orientată asupra pământului deoarece lumina o parte din el (s-a introdus termenul de zi și noapte). Lumina din Geneza nu este aceeași lumina din Apocalipsa.
Posibil în primele 5 versete este prezent un paradox – lumina (un efect) fără sursă (cauză). Dar Biblia menționează că Dumnezeu a creat doar  cerurile , pământul și lumina; nu este menționată crearea unei surse de lumină în ziua întâi.  O opinie la acest subiect leagă relatarea din Geneza cu teoria relativității restrânse:

„Albert Einstein susţine în teoria relativităţii că viteza luminii în vid este o constantă care nu depinde de sistemul de referinţă. Consecinţele acestui fapt sunt relativitatea timpului, a spaţiului, a masei şi a altor mărimi fizice. El a ajuns la acest rezultat prin calcul, dar nu a reuşit să explice din ce cauza viteza luminii în vid este constantă. Explicaţia o găsim în altă parte.Pe prima pagină a Bibliei ni se spune că atunci când a făcut lumea, Dumnezeu mai întâi a făcut lumina şi abia după aceea a creat şi celelalte lucruri care puteau fi luate ca sisteme de referinţă. Având în vedere acest fapt este perfect normal ca viteza luminii în vid să nu depindă de obiectele care nu existau atunci când a fost creată lumina.Vedem astfel că teoria relativităţii oferă o nouă confirmare a relatării biblice privind facerea lumii,dar mai vedem ceva: teoria relativităţii e considerată o culme a cunoaşterii omeneşti, pe când Biblia abia de aici începe. În concluzie, consider că ar rebui să avem mai multă încredere în ceea ce ne spune Duhul Sfânt în Biblie şi să nu mai plecăm urechea la basmele celor care o defaimă.”

Alternarea zilei cu noaptea a avut loc de trei ori.

În ziua întâi a fost creată lumina, pământul și cerurile,  însă abia în ziua a patra au fost create stelele, Luna (luminătorul cel mic) și Soarele (luminătorul cel mare). Versetele 14-18 oferă informație suplimentară:

„Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume:luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.”

Luminătorul cel mare va stăpâni ziua, exact acea zi care exista deja, zi care era caracteristică prin faptul că în ea era prezentă lumina.
Dumnezeu a plasat luminătorii în  întinderea cerului să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Lumina din ziua a patra avea ca sursă luminătorii și nu era lumina inițială, de parcă Dumnezeu a creat întâi lumina specifică planetei, apoi steaua care să producă această lumină.
Trebuie de observat că în zilele creației, Dumnezeu  crează din nimic și creează ce nu a mai fost înainte.
Apostolul Pavel  citează un verset din Geneza:

„Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” (2 Corinteni 4:6)

Pavel specifică faptul că lumina nu are sursă.
Prorocul Ieremia afirmă că Dumnezeu a creat sursele de lumină:

„Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor.” (Ieremia 31:35)

În concluzie, Dumnezeu a creat lumina apoi sursa de lumină.

Cărțile de dezvoltare personală sunt bune pentru creștini?

Sunt multe cărți de dezvoltare personală și multe sfaturi bune care le dau acestea, sfaturi ce țin de organizare, planificarea timpului – sfaturi utile, însă am identificat și câteva aspecte destul de rele pe care le promovează cărțile de dezvoltare personală. Iată care sunt ele:

1. Scopul vieții este succesul

Cărțile și autorii acestora afirmă că ei au soluția pentru succes. Metode care au funcționat, reguli după care s-au condus, algoritmi pentru aproape toate situațiile dificile. Totul este în trepte, pași, secrete și metode ce revoluționează viața cuiva.
De ce oamenii cumpără aceste cărți? Deoarece unele din ele îndeplinesc unele nevoi fundamentale ale oamenilor. Nevoi fundamentale sunt 3: de importanță, de siguranță și de a fi iubit. Aceste cărți vorbesc foarte mult cum ai putea să fii important și să influențezi oamenii și să fii în siguranță materială.

2. Succes înseamnă bani și carieră

Succes nu înseamnă bani. Este o himeră după care poți să alergi mult și fără rost.Biblia învață că dragostea de bani este problema cea mai mare, pe când cărțile de dezvoltare personală învață să iubești afacerea, să sacrifici multe lucuri pentru a-ți atinge scopul și cum să câștigi primul milion!

„Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.
Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.” (1 Timotei 6:10-12)

Iată ce se întâmplă cu cei care fug după bani:
– rătăcesc de la credință, adica se lasă de Hristos care a murit pentru ei și la promisiunea unei vieți veșnice,
– se străpung cu o mulțime de chinuri. Nimeni nu îi străpunge, singuri o fac, iar la aceasta îi ajută cărțile de dezvoltare personală.

3. Pentru a atinge scopul trebuie să faci unele compromisuri

Pentru a face bani va trebui să sacrifici :
-timpul cu familia,
-va trebui să fii departe de familie,
– va trebui să înveți și copiii tăi să aibă aceeași atitudine față de bani (ca să te miri de acțiunile lor la bătrânețe),
-să legi relații doar cu cei care aduc folos în defavoarea celor dragi.
Mult timp în afaceri și foarte puțin timp cu Dumnezeu, iată rezultatul. Domnul Isus a avertizat despre aceasta mai înainte:

„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona”. (Matei 6:24)

Nu spun că metodele care se propun prim MLM sunt ilegale, ci doar faptul că ele presupun să iubești banii și afacerea în defavoarea lui Dumnezeu. Domnul Isus spune că nu doar că iubești banii, ci vei ajunge să urăști pe Dumnezeu. Posibil vei urî timpul petrecut în biserică sau nu vei vedea rost în citirea Bibliei.

4. Omul contează doar dacă e productiv

Cărțile de dezvoltare personală învață să te înconjori cu oameni mai buni ca tine. Sunt două aspecte de discutat aici:
Primul – dacă ceilalți gândesc la fel, atunci ei nu vor dori să fie în jurul tău.
Al doilea – Dumnezeu a văzut valoarea în om, chiar și când acesta era departe de Dumnezeu.

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:9-10)

Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele oamenilor care nu meritau aceasta. Oamenii meritau moartea „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23).
Dragostea aceasta care a avut-o Fiul a transmis-o ucenicilor pentru ca și ei să meargă la cei care nu Îl iubesc pe Dumnezeu ca să le spună despre aceasta.
Se dau multe soluții rapide la probleme, un fel de fast-food spiritual, nu se încurajează o apropiere de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă încercări pentru a verifica credința, pentru a ne face mai buni, mai pregătiți pentru ceea ce urmează. Creștinii pot uita că maturitatea lor spirituală depinde de creșterea în cunoștința și dragostea lui Dumnezeu.

5. Contează să ai influiență și putere

Iată un alt lucru care alimentează „dezvoltarea” personală- dorința de putere și influență. Această dorință nu doar că e nesănătoasă, dar și concurează cu alte nevoi: nevoia de a fi tată în familie, exemplu pentru copii, un membru activ al societății, nevoia de a se implica în biserică ș.a.. Chiar în toate domeniile trebuie să fii cel mai influent și să dai tonul?
Ideea de a fi mai bun nu este rea, ba chiar foarte bună. Însă standardul nu îl dau oamenii, ci Dumnezeu. Posibil pentru cei care nu au o relație personală cu Dumnezeu nu este nici un pericol, însă pentru creștini există pericolul de a promova propria persoană, nu lucrarea Duhului în acea persoană.

6. Tu poți face totul singur

Pavel îi amintește lui Timotei că Scriptura „ este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” Dacă creșterea ta o face o altă carte decât Biblia, atunci ești în pericol de a neglija Biblia, dacă nu ai făcut-o deja.
Scriptura este cea care îți dă înțelepciune și te perfecționează. Dacă spui că ești creștin, atunci trebuie să depinzi de Cuvântul lui Dumnezeu ca să fii pe placul lui Dumnezeu, pe când cărțile de dezvoltare personală te învață să reușești în ochii oamenilor, deci să depinzi de părerea oamenilor. Nu cred că toți oamenii de succes au fost și creștini de succes.
Pavel scrie efesenilor că „ noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”, fapte care Dumnezeu le-a pregătit, fapte de care nu ne putem lăuda cu nimic.
Poate despre aceasta e și vorba, să fii lăudat de oameni sau de Dumnezeu? Tu ce alegi?

Un milion!

Astăzi blogul meu a ajuns la cifra de 1 milion de vizualizări. Dacă am reuşit să direcţionez spre bine şi spre soluţii sănătoase măcar 1% din cititori – atunci face sens.

Nu putem identifica evoluția (partea 9)

Site-ul The Institute for Creation a prezentat foarte convingător lipsa evoluției între fosile (sau specii găsite în rășină) ca identificate cu milioane de ani și speciile actuale.


Sursa imaginilor este pagina de facebook Where is the evolution?

Nu putem identifica evoluția (partea 8)

Site-ul The Institute for Creation a prezentat foarte convingător lipsa evoluției între fosile (sau specii găsite în rășină) ca identificate cu milioane de ani și speciile actuale.


Sursa imaginilor este pagina de facebook Where is the evolution?

Nu putem identifica evoluția (partea 7)

Site-ul The Institute for Creation a prezentat foarte convingător lipsa evoluției între fosile (sau specii găsite în rășină) ca identificate cu milioane de ani și speciile actuale.


Sursa imaginilor este pagina de facebook Where is the evolution?

Nu putem identifica evoluția (partea 6)

Site-ul The Institute for Creation a prezentat foarte convingător lipsa evoluției între fosile (sau specii găsite în rășină) ca identificate cu milioane de ani și speciile actuale.


Sursa imaginilor este pagina de facebook Where is the evolution?

Nu putem identifica evoluția (partea 5)

Site-ul The Institute for Creation a prezentat foarte convingător lipsa evoluției între fosile (sau specii găsite în rășină) ca identificate cu milioane de ani și speciile actuale.


Sursa imaginilor este pagina de facebook Where is the evolution?

Devotional

Devotionalul este de pe site-ul ebiblia. Pe acest site veti gasi mai multe devotionale si carti bune.

Nu putem identifica evoluția (partea 4)

Site-ul The Institute for Creation a prezentat foarte convingător lipsa evoluției între fosile (sau specii găsite în rășină) ca identificate cu milioane de ani și speciile actuale.


Sursa imaginilor este pagina de facebook Where is the evolution?