Prigoana creștinilor în perioada sovietică

Adevărul despre viața creștinilor baptiști în perioada sovietică.

Cum erau judecați creștinii și cum erau numiți.

”Demisia lui Darwin ” de Joe White si Nicholas Comninellis (carte audio)

Rabi Maharaj – ”Moartea unui guru” (carte audio)

Partea 1

Partea 2

C. S. Lewis – Crestinismul redus la esente (carte audio)

”Cunoasterea Celui Preasfant”-Aiden Wilson Tozer

„Succesul și creștinul” de Aiden Wilson Tozer

„Dacă Dumnezeu nu este cel mai mare lucru din lume pentru tine, toate vorbele tale nu mă vor impresiona niciodată.” – Aiden Wilson Tozer

„Rutina, putreziciunea sau trezirea” de Aiden Wilson Tozer

„Scopul meu este să trezesc pe câțiva din somn. Știu că este imposibil să-i trezesc pe toți, dar sper să trezesc câțiva.” – Aiden Wilson Tozer

”De ce întârzie trezirea?” de Leonard Ravenhill

„Este oare lungimea vieții noastre așa de dragă și este oare confortul caselor noastre atât de prețuit încât sa fim gata să le cumpărăm cu prețul unei vieți de necredință, cu prețul rugăciunilor uscate și fără viață? Nu cumva la marea judecată, în ultima instanță, în fața lui Dumnezeu vor veni milioane de oameni trimiși la pierzare, la focul cel veșnic, să mă acuze că am fost nepăsător de soarta lor, că am trait un materialism doar învelit în câteva versete din Scriptura? Ferească Dumnezeu Preasfântul! Nu știu ce vor alege alții. Cât despre mine, dați-mi focul trezirii sufletului meu și a Bisericilor din întreaga țara. Dacă nu, mai bine moartea!”

„Creștinul în armură completă” de William Gurnall

Această carte intitulată ”CREȘTINUL ÎN ARMURA COMPLETĂ” scrisă de William Gurnall, publicată ptr prima dată în anul 1655, este apreciată de unii ca cea mai valoroasă carte care tratează lupta spirituală a creștinului.

Cunoscutul John Newton fost comerciant de sclavi, convertit la creștinism, compozitor al imnului „Mărețul Har”, spunea despre cartea lui Gurnall: dacă ar fi să citesc numai o singură carte în afară de Biblie, eu aș alege „Creștinul în armura completă”…

Mai apropiat de noi, defapt contemporan cu noi pastorul David Wilkerson autorul cărții „Crucea și pumnalul” spunea la rândul său făcând referință la cartea lui Gurnal: eu cred că în biblioteca fiecărui om al lui Dumnezeu trebuie să existe această carte, nici un conducător, învățător, pastor, evanghelist sau lucrător creștin n-ar trebui să se lipsească de ea…eu cred că dintre toți scriitorii puritani, William Gurnall vorbește acestei generații în modul cel mai direct. Fără îndoială spunea David Wilkerson: după Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este cea mai importantă carte din câte au fost scrise vreodată si voi binecuvânta ziua când mi-a fost inmânată..

 

Descrierea luată de pe barzilaiendan

#lupta-spirituala

DID JESUS RISE FROM THE DEAD?

WHAT’S YOUR WORLDVIEW?

55 фактов о смерти Иисуса которые вы не знали

55 фактов о смерти Иисуса которые вы не знали

Ниже приведены факты того как Иисус умирал за нас.

Пожалуйста, поделитесь этим сообщением, чтобы распространять Благую Весть Христа.

Итак, распятие было изобретено персами в 300 г. до н.э., и усовершенствовано римлянами в 100 г. до н.э.

1. Это самая болезненная смерть, когда-либо изобретенная человеком, термин „мучение” тут актуален как никогда.

2. Это наказание было в первую очередь для самых „отмороженных” и злобных мужчин-преступников.

3. Иисус был раздет донага и Его одежда поделена между римскими воинами. «делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Псалом 21)

4. Распятие гарантировало Иисусу ужасную, медленную, мучительную смерть.

5. Колени Иисуса были согнуты под углом около 45 градусов, и Он был вынужден нести собственный вес мышцами бедра, что не является анатомически правильным положением, которое можно сохранять более чем на несколько минут без судорог в мышцах бёдер и голени.

6. Весь вес Иисуса давил на Его ноги с гвоздями, пробитыми через них. Поскольку мышцы ног Иисуса быстро уставали, вес Его тела должен был быть перенесен на Его запястья, руки и плечи.

7. Через несколько минут после того как Его положили на Крест, плечи Иисуса были вывихнуты. Минуты спустя локти и запястья Иисуса также оказались вывихнутыми.

8. Результатом этих вывихов является то, что Его руки были на 9 дюймов (23 см.) длиннее, чем обычно, как это показано на Плащанице.

9. Кроме того, в Псалме 21:15 было исполнено пророчество: «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались».

10. После того, как были вывихнуты запястья Иисуса, локти и плечи, вес Его тела через руки вызвал давление на мышцы грудной клетки.

11. Это заставило Его грудную клетку вытянуться вверх и наружу, в самом неестественном состоянии. Его грудная клетка постоянно находилась в состоянии максимального вдоха.

12. Чтобы выдохнуть, Иисус должен был опереться на пробитые гвоздями ноги и поднять собственное тело, позволив грудной клетке двигаться вниз и внутрь, чтобы выпустить воздух из легких.

13. Его легкие находились в состоянии покоя с постоянным максимальным вдохом. Распятие – катастрофа с точки зрения медицины.

14. Проблема заключалась в том, что Иисус не мог свободно опереться на ноги, потому что мышцы Его ног, согнутые под углом 45 градусов, затекли и чрезвычайно болели постоянно находясь в судорогах и в анатомически невероятно неправильном положении.

15. В отличие от всех голливудских фильмов о Распятии, жертва была чрезвычайно активна. Распятая жертва была физиологически вынуждена передвигаться вверх и вниз по кресту, на расстояние около 12 дюймов (30 см.) чтобы дышать.

16. Процесс дыхания вызывал мучительную боль, смешанную с абсолютным ужасом удушья.

17. Поскольку распятие продолжались 6 часов, Иисус все меньше и меньше мог переносить свой вес на ноги, так как Его бедра и другие мышцы ног всё более и более слабели. Увеличивалось смещение Его запястий, локтей и плеч и дальнейшее поднятие Его грудной клетки делало Его дыхание все труднее и труднее. Через несколько минут после распятия Иисус стал страдать сильной одышкой.

18. Его движения вверх и вниз на Кресте, чтобы дышать, доставляли мучительную боль Его запястьям, Его ступням и вывихнутым локтям и плечам.

19. Движения становились менее частыми по мере того, как Иисус становился все более изможденным, но ужас неминуемой смерти от удушья заставлял Его продолжать прилагать усилия дышать.

20. У мышц ног Иисуса развилась мучительная судорога от давления при попытках поднять собственное тело, чтобы выдохнуть.

21. Боль от двух раздробленных срединных нервов в Его запястьях буквально взрывалось при каждом движении.

22. Иисус был весь покрыт кровью и потом.

23. Кровь была результатом Бичевания, которое чуть не убило Его, и пот в результате Его попыток выдохнуть. К тому же Он был совершенно наг, а вожди иудеев, толпы и воры по обе стороны креста издевались, ругались и смеялись над Ним. Кроме того, это наблюдала собственная мать Иисуса. Представьте Его эмоциональное унижение.

24. Физически тело Иисуса переживало целую серию ведущих к смерти истязаний.

25. Из-за того, что Иисус не мог поддерживать адекватную вентиляцию легких, Он находился в состоянии гиповентиляции.

26. Его уровень кислорода в крови начал падать, у него развилась гипоксия. Кроме того, из-за ограниченных дыхательных движений уровень углекислого газа в крови (СО2) начал повышаться, это состояние называется гиперкритическим.

27. Рост уровня СО2 заставлял Его сердце биться быстрее, чтобы увеличить приток кислорода и удаление СО2.
28. Дыхательный центр в мозгу Иисуса посылал срочные сообщения в его легкие – дышать быстрее. Иисус начал тяжело дышать, судорожно хрипеть.
29. Физиологические рефлексы Иисуса требовали от него более глубокого дыхания, и Он невольно двигался вверх и вниз по Кресту гораздо быстрее, несмотря на мучительную боль. Мучительные движения спонтанно начинались несколько раз в минуту, к радости толпы, которая издевалась над Ним с римскими солдатами и синедрионом. „Я же червь (красное размазанное пятно), а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему». (Псалтирь 21:7-9)
30. Однако из-за пригвождения Иисуса к Кресту и Его увеличивающегося истощения, Он не может больше обеспечивать кислородом своё тело.
31. Гипоксия (недостаток кислорода) и Гиперкапния (обилие СО2) заставляли Его сердце биться все быстрее и быстрее, теперь у Него развилась Тахикардия.
32. Сердце Иисуса билось все быстрее и быстрее, и его частота пульса, вероятно, составляла около 220 уд/мин.
33. Иисус ничего не пил в течение 15 часов, начиная с 6 вечера предыдущего вечера. Напомним, что Он пережил бичевание, которое чуть не убило Его.
34. Он истекал кровью по всему телу из-за бичевания, тернового венца, гвоздей в запястьях и ногах, а также множественными рваными ранами, полученными Им при избиениях и падениях.
35. Иисус уже был очень обезвожен, а Его кровяное давление упало до минимума.
36. Его артериальное давление было, вероятно, около 80/50.
37. Он был в шоке первой степени, с гиповолемией (низкий уровень крови), тахикардией (чрезмерно быстрый пульс), тахипноэей (чрезмерно быстрым дыханием) и гипергидрозом (чрезмерным потоотделением).
38. Около полудня сердце Иисуса, вероятно, начало „пробуксовывать”.
39. Легкие Иисуса, вероятно, начали заполняться легочным отеком.
40. Это только усугубляло его дыхание, которое было уже сильно усложнено.
41. Иисус переживает сердечную и дыхательную недостаточность.
42. Иисус сказал: «Я жажду», потому что Его тело вопило о жидкости. „Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.” (Псалтирь 21:16)
43. Иисус остро нуждался в внутривенном вливании крови и плазмы, чтобы спасти Свою жизнь.
44. Иисус не мог дышать должным образом и медленно задыхался.
45. На этом этапе у Иисуса, вероятно, развилось нарушение кровообращения (Haemopericardium).
46. ​​Плазма и кровь собрались в пространстве вокруг Его сердца, называемого Перикардом. „сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.” (Псалтирь 21:15)
47. Эта жидкость вокруг Его сердца вызвала сердечную тампонаду (что мешало сердцу Иисуса биться правильно).
48. Из-за возрастающих физиологических потребностей сердца и развития Haemopericardium, Иисус, вероятно в конечном итоге получил разрыв сердца. Его сердце буквально лопнуло. Скорее всего, это стало причиной Его смерти.
49. Чтобы замедлить процесс смерти, солдаты установили на Крест небольшой деревянный уступ, который позволил бы Иисусу «привилегированно» нести свой вес на кресте.
50. Результатом этого было то, что на Кресте могли умирать до девяти дней.

51. Когда римляне хотели ускорить смерть, они просто ломали ноги жертвы, заставив жертву удушиться в считанные минуты.

52. В три часа дня Иисус сказал: «Свершилось». В тот момент Он испустил Свой Дух и умер.
53. Когда солдаты пришли к Иисусу сломать Ему ноги, Он уже был мертв. Ни одна из частей Его тела не была сломлена во исполнение пророчества.
54. Иисус умирал в течении шести часов после самых мучительных и ужасающих пыток, когда-либо изобретенных.

55. Он умер, чтобы простые люди, такие как вы и я, могли отправиться на Небеса.

„Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.” (2 к Коринфянам 5:21)

sursaa. http://www.inlight.news/2017/04/55.html

#crucificaare, #isus

SHOULD CHRISTIANS HAVE DOUBTS?

ARE YOU TOLERANT?

Două locuri de 1 la Campionatul Municipal de Taekwon-do 2017

Liceul Teoretic Costești

Doi sportivi din cadrul Liceului Teoretic Costești au participat la Campionatul Municipal de Taewondo și ambii s-au clasat pe locul 1 la proba sparing: Braescu Andrei și Borta Dan. Antrenor Curbet Alexandru. Felicitări. 

Vezi articolul original 9 cuvinte mai mult

Cine are de câştigat de la educaţia sexuală din şcoli

Între 1973 şi 1983, Carol Everett, după ce a născut doi copii, a făcut trei avorturi. Între 1977 şi 1983, ea a condus patru clinici de avort, unde s-au făcut 35.000 de avorturi, o femeie murind în urma greşelilor medicului care îi făcea avortul.

Din 1983 şi până în prezent, Carol Everett a scris câteva cărţi, a depus mărturii în legislativele diferitelor state americane, a participat la documentare, a susţinut mii de discursuri, a fondat organizaţia The Heidi Group – totul pentru a arăta adevărul despre avort. Cuvintele ei sunt ale omului din sistem, care dezvăluie ceea ce industria avortului încearcă mereu să ascundă şi să nege: avortul este o crimă care aduce banii şi distruge copii şi femei.

În 2011, la un dineu organizat la Ottawa, în Canada, ea a explicat relaţia strânsă dintre educaţia sexuală în şcoli şi industria avorturilor, îndemnând toţi părinţii să se intereseze îndeaproape ce lecţii li se predau la şcoală copiilor lor.

Veriga lipsă dintre educaţia sexuală şi avort

Încă din anii 1970-1980 se creau viitorii consumatori de servicii de avort. Iată ce declara anul trecut Carol Everett, citată de LifeSiteNews.com:

Începeam de la grădiniţă. La grădiniţă pui copiii în cerc şi mergi prin cameră, întrebându-i acelaşi lucru: „Cum numesc părinţii părţile voastre de jos?”

Cu toţii ştim că fiecare familie are alt cuvânt pentru aceasta. Aşa că, până ajungi la al treilea-al patrulea copil, acestora le devine clar că părinţii lor habar nu au despre acest subiect. Dar noi ştiam. Le spuneam: „Băieţi, voi aveţi asta, şi fetelor, voi aveţi asta şi nu trebuie să vă fie ruşine de părţile voastre de jos”.

Ideea era să le anihilăm tinerilor pudoarea firească, să-i separăm de părinţi şi de valori

Prin clasa a treia, copiilor li se arătau desene explicite cu privire la modul în care are loc actul sexual. Până în clasa a patra, copiii erau încurajaţi să se masturbeze, fie singuri sau în grupuri de acelaşi sex.

Vă prezentăm în continuare şi fragmente ample din filmul documentar în care Carol Everett dezvăluie multe secrete murdare şi orori petrecute în industria furnizării de servicii de avort din SUA.

VIDEO: Mărturisirea lui Carol Everett despre industria avortului

(Fragment din filmul documentar Blood Money)
Titrarea în limba română se activează selectând Română la CC

Transcrierea mărturiei lui Carol Everett

Educaţia sexuală: Extinderea pieţei avorturilor prin pregătirea viitorilor consumatori

Aveam un întreg plan de vânzare pus la punct, iar acesta se numea „educaţie sexuală”.

Ideea era să le anihilăm tinerilor pudoarea firească, să-i separăm de părinţi şi de valori şi să devenim specialiştii sexologi din viaţa lor, în aşa fel încât să apeleze la noi, iar noi să le dăm o doză mică de anticoncepţionale (din cauza căreia fetele să rămână însărcinate) sau un prezervativ defect – pentru că noi nu cumpăram prezervativele cele mai scumpe, ci pe cele mai ieftine.

Obiectivul nostru era de 3 până la 5 avorturi pe persoană, la fetele cu vârsta între 13 şi 18 ani, pentru că în industria avorturilor se lucrează la comision. Dar asta însemna mai întâi să creăm „piaţa avorturilor”.

Obiectivul era să-i facem să devină activi sexuali în timp ce foloseau o pilulă contraceptivă despre care ştiam că o să îi aducă în situaţia unei sarcini nedorite. Cum aşa? Le dădeam o doză mică de pastile anticoncepţionale, care, pentru a avea o eficienţă minimă, trebuia să fie luată la aceeaşi oră în fiecare zi. Or, cu toţii ştim prea bine că adolescenţii sunt cei mai puţin organizaţi oameni când vine vorba de program.

Fata nu lua pilulele în mod corect – iar dacă omiteai să le ia, nu mai era protejată. Iar dacă activitatea sexuală ajunge de la 0 sau una pe săptămână la 5-7 pe săptămână, iar fata nu lua pastila cum trebuie, rămânea însărcinată.

Dacă educaţia sexuală este corect făcută, când fata rămâne gravidă, va crede că nu are decât o singură opţiune.

Şi pe cine va suna? Pe noi. Că doar noi eram „pro-choice” („pro-alegere”).

Tactici de vânzare

Iar noi eram pregătiţi. Foloseam un scenariu [după care se ghidau angajaţii noştri], întocmit în aşa fel, încât să reuşeşti să anihilezi orice obiecţie a clientului (a vinde înseamnă a elimina obiecţiile) şi obţineai ”comanda”: în acest caz, avortul.

Atunci când sună, prima întrebare care i se punea era: „Eşti sigură?”. Fata spune: „Cred că sunt însărcinată.”, iar cel numit de noi consultant (de fapt un agent de „telemarketing” pe care tot ce îl interesa era să vândă prin intermediul telefonului) spunea: „Putem să ne ocupăm noi de problema ta; nu trebuie să ştie nimeni”.

Iar următoarea întrebare era: „Care a fost prima zi din ultimul ciclu de menstruaţie normal?” Ea îi spunea aşa-zisului consultant data, iar acesta îi spunea: „Eşti însărcinată în opt săptămâni”. Nu-i spunea: „E posibil să fii însărcinată”, sau: „S-ar putea să fii însărcinată”; îi spunea: „Eşti însărcinată în opt săptămâni”.

Consultantul sădea astfel „sămânţa” pentru vinderea produsului nostru… Iar lucrul cel mai trist este că în mintea fetei respective, consultantul era ”specialistul”; el era ”specialistul” în materie de sarcini.

Iar următoarea întrebare era: „E o veste bună sau proastă?”

Dacă ar fi fost veste bună, fata n-ar fi sunat la o clinică de avorturi. Era o veste proastă. Iar când ea răspunde: „Veste proastă”, consultantul acţiona imediat, localizând şi folosind frica fetei la fiecare semn de ezitare… pentru a o determina să facă avortul.

Iar dacă spunea: „Poate că trebuie să mă mai gândesc la asta”, îi spunea: „Ai tăi te omoară dacă aud; o să ratezi participarea la echipa de majorete; trebuie să faci avort”.

Avorturile se fac în orice moment al celor 9 luni de sarcină, nu din cauza cazului Roe vs. Wade, ci a cazului Doe vs. Bolton, care spunea că pentru „sănătatea” mamei, avortul poate fi făcut în orice moment al celor 9 luni. Dar „sănătatea” era definită acolo de fapt ca sănătate MENTALĂ.

Iar noi o întrebam pe această tânără speriată: „Dacă ar fi să duci sarcina până la capăt, ai avea probleme din cauza acestei sarcini, nu-i aşa?” Ea spunea: „Da”, iar noi îi „cartografiam” foarte atent starea emoţională.

Ştiam câţi consultanţi erau sunaţi şi de câţi oameni şi care era procentul de îndeplinire a ţintei, iar măririle de salariu se făceau pe baza procentului de avorturi efectuate. Şi primeau prime ş.a.m.d. Ne-am dat seama că se putea face o mulţime de bani din asta. Primeam apelurile la telefon şi acasă, noaptea, ca să nu ratăm nici un avort.

Fetei îi era permis să-şi vadă rezultatul testului de sarcină, atât pe cele pozitive, cât şi negative; şi îi arătau pe un grafic de pe perete care era rezultatul: pozitiv sau negativ.

Dacă era pozitiv, îi învăţam pe angajaţii noştri să ia persoana de cot şi să strângă, spunând: „Eşti confuză, suferi; tocmai ai primit această veste că eşti însărcinată şi eşti cam tulburată.” Deci, o apuca de cot, o strângea pentru a-i capta atenţia şi-i spunea: „Dacă ai avea banii, ne-am ocupa de problemă chiar acum.”

Ştiam că dacă se duce acasă şi vorbeşte despre asta, cei din jur ar putea să o sprijine şi să-i spună că avortul nu este o soluţie. Dar ideea era că dacă se decidea atunci, imediat, totul era rezolvat.

Însă un anumit procent din rezultatul acelor teste este negativ. Nu sunt toate pozitive. Şi reţineţi că plăteai aceeaşi sumă de bani, indiferent dacă testul era negativ sau pozitiv. Deci dacă testul era negativ, aveam o altă tehnică de vânzare. Îi spuneam aşa:

„Testul acesta este negativ, însă nu e suficient de sensibil ca să detecteze o sarcină în stare incipientă. Ai putea fi, totuşi, însărcinată, chiar dacă testul ăsta este negativ. Iar tu vrei să ştii sigur… astăzi, nu-i aşa?” Iar ea spunea „Da”.

Iar noi spuneam: „Uite, mai avem un test pe care-l putem face; o să facem o sonogramă”. Şi o aşezam pe o masă – la fel cum ai putea aşeza orice altă femeie, sau un bărbat sau un copil pe masa aceea – şi apoi îi „căutam” o sarcină. Tot ce trebuie era să găseşti o proeminenţă – şi fiecare dintre noi avem o proeminenţă la nivelul abdomenului; iar fata habar nu are cum arată uterul unei femei însărcinate faţă de al unei femei neînsărcinate. Aşa că găseşti o proeminenţă în abdomen, mai palpezi, mai te învârţi şi-i spui: „Uite, vezi? – eşti însărcinată”.

Ea e şocată, tu o prinzi de cot şi-i spui: „Dacă ai banii, putem să ne ocupăm de asta chiar azi”.

Decese neraportate

Făceam 20-30 de avorturi pe oră dacă puteam; cel puţin 20. Aveam doar 21 de truse de instrumente – asta era tot ce aveam –, aşa că nu aveam cum să le scoatem din sala de operaţie, să le curăţăm, să le sterilizăm, să le sterilizăm 20 de minute la temperatură înaltă şi apoi să le răcim.

Complicaţiile – chiar spre sfârşitul perioadei în care am lucrat acolo, în ultimele 18 luni – au constat că una din 500 de paciente avea o operaţie chirurgicală care-i schimba viaţa într-un mod decisiv, sau deceda. Am avut o femeie care a murit. Dar pentru că nu se ţineau nişte statistici reale – şi dacă poţi să acoperi, nu raportezi… (noi n-am declarat niciodată nici un caz) -, nu se ştie cu adevărat ce s-a întâmplat.

Adolescenta post-abortivă care s-a sinucis pe masa de control

Am avut odată o fetiţă de 12 ani care a venit mestecând gumă; era aşa de lipsită de griji…

A avortat, a venit peste 2 săptămâni la control. Nu ieşea din cameră; am deschis uşa, iar ea era acolo – îşi adusese o bucată de geam spart şi îşi tăiase venele. Avea 12 ani…

Alt deces: O hemoragie scăpată de sub control

Nu am fost de faţă pe tot parcursul avortului acela; altcineva era înăuntru cu doctorul, dar am intrat spre sfârşit. Nu mai văzusem niciodată atâta sânge. Pur şi simplu, numai sânge, peste tot.

Am dus-o în camera de recuperare, iar ea pur şi simplu a umplut patul de sânge. Am schimbat aşternuturile de câteva ori; avea tensiunea neregulată.

După ce a plecat medicul… Eram foarte îngrijorată din cauza ei şi am încercat să-l sun… Prietenul fetei spunea întruna că vrea să o ducă acasă. Tensiunea i se stabilizase un pic, dar aveam acel sentiment că ceva nu e în regulă.

La ora 10, prietenul ei îmi spune: „Uitaţi ce e; dacă se întâmplă ceva, o să vă sun imediat.”

La 4:30 a chemat doctorul. Acesta nu s-a uitat pe istoricul medical, a dat indicaţii să fie pusă într-o cadă cu apă fierbinte, unde i s-a scurs şi ultima picătură de sânge din corp.

Şi m-a sunat pe la ora 6 şi mi-a spus: „A murit”. Şi a început imediat să-mi spună cum o să muşamalizeze totul.

Cum-necum, totul a mers: la autopsie nu s-a observat nimic; nu s-au adus acuzaţii, nu s-a întâmplat nimic, n-a sunat nimeni de la vreun ziar şi n-a venit nimeni să se intereseze de ce s-a întâmplat. Noi am omorât-o pe femeia aceea: şi apoi am făcut avorturi, în dimineaţa următoare.

De obicei, familiile sunt atât de afectate de ceea ce li se întâmplă şi le e atât de ruşine că fiica lor a făcut un avort şi a murit din cauza asta sau cine ştie ce altceva i s-a întâmplat, încât nu ies niciodată în faţă să spună ceva.

Un avort finalizat într-o histerectomie cu colostomie

Am avut o fată, 22 ani – manechin – a intrat dansând, s-a urcat sprintenă pe masă, râzând la medic că nu purta lenjerie intimă.

Era însărcinată în 22 săptămâni. Am pus-o pe masă. Există o mişcare numită „manevra Hansis”, pe care o face fie doctorul, fie altcineva – cel care îl asistă. Am făcut-o eu (îl asistam eu, fiind unul dintre cei doi doctori ai noştri pentru copiii din sarcini avansate); am ţinut fătul – şi spui aşa: aici e capul, aici sunt picioarele, aici e funduleţul şi împingi uşor fătul în jos, spre instrumente.

Prima dată când doctorul a intrat înăuntru, a scos omentumul (epiplonul, „căptuşeala” intestinelor – ligamentul peritoneal care uneşte viscerele). Practic, i-a perforat uterul şi îi trăgea intestinul prin uter din prima introducere a instrumentelor. La a doua introducere, i-a scos afară intestinul şi i l-a băgat înapoi.

Copilul era viu. A trezit femeia din anestezie, a pus-o în maşina mea… O ambulanţă în faţa clinicii de avorturi înseamnă o publicitate teribil de proastă. Eviţi aşa ceva cu orice preţ. Aşa că am pus-o în maşina mea. şi n-am dus-o la cel mai apropiat spital de noi. N-am dus-o la spitalul care ar fi avut cel mai bine grijă de ea; ci la celălalt capăt al oraşului, la un spital care să ne ajute să muşamalizeze ce făcusem noi.

Chirurgul a luat această fată cu intestinul scos prin vagin şi cu un copil perfect şi complet dezvoltat înăuntrul ei şi a dus-o sus, în sala de operaţii. Şapte doctori au operat pe acel copil şi pe acea fată. Au trebuit să-i facă o colostomie, să-i scurteze intestinul gros, care de atunci înainte avea să-şi elimine conţinutul într-o pungă. Au scos bebeluşul şi l-au înfăşurat în prosoape de unică folosinţă şi l-a pus în incineratorul spitalului. Toţi cei şapte doctori au falsificat documentele. Aşa am omorât noi bebeluşul acela. Doctorii au falsificat documentele şi fetei i-am spus că a avut o sarcină extrauterină.

Avorturi pe bandă rulantă şi evaziune fiscală

S-au zbătut foarte mult să obţină fonduri medicale şi vor să crească finanţarea prin impozite în acest domeniu la 700 milioane de dolari pe an.

Avortul este un produs comercializat cu abilitate, vândut unor persoane foarte speriate, aflate într-un moment de cumpănă al vieţii lor. Aceste persoane cumpără acest produs aşteptându-se la un remediu şi constată că e defect.

Am afişat un anunţ la clinică în care anunţam acoperirea cheltuielilor încă din prima lună. Era un centru de profit şi eram hotărâţi să deschidem mai multe clinici. De fapt, planul nostru era să deschidem 3 clinici de avorturi în 1983, astfel încât să ajung milionară în 1984.

Cei care operau veneau la clinică pentru 2 sau 3 ore, pentru câte 20 sau 30 de avorturi. Veneau să-şi facă banul şi să plece. Nu-i interesa dacă instrumentele nu erau curate, dacă nu erau răcite; tot ce-i interesa era să-şi ia banii, să-şi facă ziua de lucru şi să plece!

Pe orar erau chitanţele; le ridicau la intrare, le aduceau la ghişeu la sfârşitul zilei; îi plăteam în bani gheaţă. Fără formulare de impozit gen 1099 sau W2. Dar sunt sigură că oamenii care-şi câştigă existenţa din omorârea bebeluşilor raportează asta Fiscului…! Nu credeţi?…

Condiţii improprii pentru nişte servicii de sănătate

Doctorii pot să vă spună că au văzut sau văd tot timpul avorturi făcute de mântuială. Unul dintre motivele pentru care am putut să reglementăm clinicile de avort din Texas au fost tocmai cazurile de medici avorţionişti neprofesionişti raportate.

Odată, o fată a murit… S-au dus să examineze clinica şi au constatat că foloseau instrumente ruginite, nu aveau sterilizator, nici apă caldă. Dar nimeni nu vorbeşte despre ce se întâmplă într-o clinică de avorturi. Toată lumea se ceartă, este cel mai haotic loc pe care vi-l puteţi închipui. Medicii se ceartă; asistentele se ceartă; toată lumea consumă droguri, toată lumea bea, au relaţii amoroase.

Nimeni nu e tras la răspundere

Am recunoscut că am fost implicată în moartea a 35.000 de bebeluşi, în omorul unei femei care a decedat în urma sângerării de la un avort făcut în al doilea trimestru de sarcină, în operarea a 19 femei cărora li s-au făcut histerectomii sau colostomii – şi niciuna nu a apărut în vreun ziar şi nici nu s-a intentat niciun proces.

Nu poţi să ai de-a face cu moartea şi minciuna în fiecare zi fără să nu fii afectat într-o mare măsură de ele.

Şi n-a lucrat nimeni în acea clinică care să nu meargă în spate şi să nu adune părţi din corpuri de bebeluşi laolaltă. Şi chiar dacă nu făceai asta, treceai pe acolo şi le vedeai pe un prosop…

Să scoţi un cap este foarte, foarte greu chiar şi la 20 de săptămâni. Am avut un avorţionist care a ţinut o fată pe masă timp de şase ore, încercând să-i sfarme capul copilului. N-a putut.

Dar lucrul cu care nu mă pot împăca este… avortul meu… faptul că i-am luat viaţa propriului meu copil. Îi simţeam cum scot bucăţi dinăuntrul meu. Am încercat în ultimii 25 de ani să nu-mi mai amintesc asta. Dar îmi amintesc.

Linkuri utile:
Biografie Carol Everett
Mărturie Carol Everett
Organizaţia Heidi Group
O recenzie la cartea: The Scarlet Lady: Confessions of a Successful Abortionist 

Traducere de Andreea Tănase şi Mihaela Mihăilă
(www.valahia.wordpress.comhttp://cuvantdinrasarit.wordpress.com)

Preluat de pe http://stiripentruviata.ro/consilierea-in-criza-de-sarcina-ajuta-femeia-copilul-si-familia-10-un-fost-furnizor-de-avorturi-vorbeste/