Între Alexandr Soljeniţîn şi pedofilul Kinsey cultura a ales pe …

Între scriitorul Soljeniţîn şi cultura vremii lui a fost o mare diferenţă – el tranşant şi fără anestezie despre adevăr pe când societatea flămândă după distracţie a fost predispusă să asculte „cercetările” pedofilului Kinsey. Vă propun să citiţi două articole  „Asta chiar că n-o să i-o mai ierte nimeni!” Discursul lui Alexsandr Soljenițîn la Universitatea Harvard (8 iunie 1978) şi Atrocităţi sexuale pe copilaşi de numai 2 luni, considerate „cercetări ştiinţifice”. Pedofilii lui Kinsey. (Educaţia sexuală II) ca să vedeţi unde înclină mai uşor gândirea colectivă.
Educarea copiilor este spirituală şi intelectuală, sau cel puţin aşa ar trebui să fie însă nici într-un caz libertină şi sexualizatăl. E bine să se ştie pe ce se bazează pseudoştinţa lui Kensey şi de faptul că în materialele sale a folosit agendele pedofililor. Ecoul acestei educaţii se resimte astăzi pe holurile Ministerului Educaţiei care permite o astfel de abordare în şcoli.

De ce este importantă pocăința?

Când credem în Domnul și Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos – facem o alegere, o alegere de a intra în legământ cu El și de a asculta poruncile Lui. Domnul Isus spune că ascultarea poruncilor este foarte importantă, vitală și are consecințe veșnice. Dacă o persoană nu a ales să trăiască după voia lui Dumnezeu, adica nu s-a pocăit de pacatele ei și nu s-a botezat (aceste două lucruri le-a afirmat și Petru în ziua pogorârii Duhului Sfânt) această persoană nu are putere asupra păcatului și se va întoarce la modul vechi de trai. Pocăința aduce Duhul Sfânt în om, acel Duh care îi dă putere să nu păcătuiască.


Biblia pune semnul egal între pocăință și credința în Isus și la fel și între pocăință și ascultare de poruncile Lui. Nu este pocăință fără ascultare. Nu te poți pocăi și trăi oricum, așa cum nu te poți numi creștin și să încalci poruncile lui Dumnezeu. De ce spun toate acestea? Deoarece sunt două motive importante. Iată-le:

1. Nu oricine îmi zice „Doamne, Doamne”

Sunt vorbele Mântuitorului:

21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne*, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.
22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am* prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
23 Atunci*, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă** de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’
24 De aceea, pe oricine* aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.
27 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” (Matei 7:21-27)

Nu este suficient să vorbești despre credința ta, ci trebuie să fii categoric în ascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Nu este vorba de fanatism, ci de seriozitate în relația ta cu Dumnezeu. Nu poți spune unui copil că e fanatic dacă ascultă în totul de părinții lui și nu poți spune unui lucrător în uzină că este un pic fanatic și că își ia slujba prea în serios din motiv că ține cu strictețe la regulile de securitate. Copilul a învățat să iubească și să se încreadă în părinți, iar lucrătorul știe că regulile sunt pentru protejarea lui. Tot așa și ținerea poruncilor lui Dumnezeu nu este fanatism, ci seriozitate.
Să nu îți fie rușine că asculți de poruncile lui Dumnezeu căci nu ai de ce. Dumnezeul nostru a dat porunci de cea mai înaltă moralitate, nu se mai promovează o astfel de moralitate nici într-un alt mediu decât cel creștin. Nu este o rușine să te păstrezi curat până la căsătorie și nu este o rușine să îți cinstești părinții la fel cum nu e nici o rușine să mergi la biserică, ci  rușine este să îți fie dacă faci avort sau îți neglijezi părinții.

Dacă nu asculți de poruncile lui Dumnezeu dar ești un creștin de ocazie, adică te mai duci la biserică la cununii, Paște, Crăciun, înmormântări – vei avea o discuție foarte scurtă cu Domnul Isus „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege”.

2. Inima omului este rea și înșelătoare

Nu afirm eu aceasta, ci o spune Biblia.

„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?”(Ieremia17:9)

Inima noastră, mai bine spus gâdurile noastre, ușor se întorc la rău și ne înșelăm destul de ușor. Poate din acest motiv sunt atâtea escrocherii și cazuri de înșelăciune. Natura umană fără Dumnezeu este predispusă spre lucruri rele. Ușor motivăm comportamentul nostru rău și ușor prindem ură pe cineva. Posibil din acest motiv Domnul Isus și apostolii au vorbit atât de mult despre dragoste și iertare.
Persoanele care au ales să asculte de Dumnezeu vor fi atente la acest aspec și vor alege  să ierte mai degrabă, decât să urască.
Nu suntem gata să iertăm și să iubim până nu avem parte de un exemplu – de cineva care ne-a iertat și ne-a iubit mai mult decât am fi noi în stare. Acum avem ca exemplu pe Hristos care a iubit pe cei ce Îl urau (pe noi) și pe cei ce L-au răstignit și i-a iertat.  Cine nu iubește și nu iartă lasă ca inima să își urmeze cursul natural spre răutate.
Apoi ne și înșelăm pe noi înșine că avem dreptate, că nu noi trebuie să facem primul pas, că oamenii nu se poartă corect, că noi știm cum ar fi mai bine (noi cei cu intenții rele!). Se pare că la rău suntem dispuși să răspundem tot cu rău. Cu aceasta nu facem nimic deosebit.
Deosebiți ne face Hristos – El ne cere să iertăm și să întoarcem bine pentru rău, astfel ca prin bine să biruim răul. Cum să faci bine dacă ești setat pentru rău? Programa, algoritmul comportamental merge pe calea rezistenței minime și face ceea ce îi e natural, dar nu și biblic – răspunde cu rău. De ce ? Din mândria de a nu avea altă imagine în fața oamenilor sau din greșita motivare de a ne apăra personalitatea.
În viața unui creștin Dumnezeu este scutul lui și nădejdea lui.
NU POȚI TRĂI ORICUM FIIND CREȘTIN! Și nu poți trăi oricum și să te crezi creștin. O pocăință sinceră urmată de botez și o ascultare fără precedent față de poruncile lui Dumnezeu – aceasta este ceea ce se cere de la un creștin.

Melodia zilei

Cât vin se recomandă să bem?

Educație Pentru Tineret

Vinul este unul dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume. Unii oameni îl folosesc la ocazii speciale : nunți , aniversări, sărbători , alții ” în loc de apă, ” iar alții nu îl întrebuințează deloc.

Cum putem găsi de fapt și vedea care este ideea corectă cu privire la vin? Avem voie să bem din el? Dacă da, cât? Dacă nu, de ce?
Acestea sunt întrebările la care voi încerca să răspund în continuare și cu siguranță le voi aborda din prisma Bibliei.

Pentru prima oară în Biblie vinul este pomenit în istorisirea despre Noe :
„Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie.
A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham , tatăl lui Canaan , a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară. Atunci Sem și Iafet au luat mantaua…

Vezi articolul original 649 de cuvinte mai mult

Left behind ep.1, 2,3 (subtitrat română)

Ep. 1 (Răpirea)

Ep. 2 (Luptătorii necazului)

Ep.3 (Lumea în pragul războiului)

Cartea Daniel din Vechiul Testament. Lecții video.

Cartea Daniel din VT este o carte profetică cu multe ecouri în ultima cartea a Bibliei Apocalipsa. Vă recomand să urmăriți lecțiile video pe site-ul precept.ro sau să ascultați cartea pe youtube.