Publicitatea corectă despre poftă

Ieri am scris despre pofte și cum abordează apostolii acest subiect, astăzi mă voi strădui să generalizez cele explicate.

 1. Stîrnirea poftelor aduce regrete.
 2. Omul nu poate face ce voiește, el alege doar autoritatea de care să asculte.
 3. A fi a lui Hristos înseamnă a urî faptele firii.
 4. A fi condus de fire  înseamnă a urî lucrurile lui Dumnezeu.
 5. Cel condus de fire nu iubește Scripturile.
 6. Creștinul condus de pofte are o viață de credință care nu îi aduce satisfacție. Credința e corectă, pur și simplu nu e trăită corect.
 7. Cel condus de pofte dă prilej diavolului.
 8. Ori ești prieten cu Dumnezeu ori cu lumea. Nu poți fi cu picioarele în două bărci.
 9. Duhul ne vrea cu gelozie pentru el iar diavolul dorește să fim vrăjmași cu Dumnezeu.
 10. Nu există 90% creștin, așa cum nu poți fi 90% în lumină și 10% în întuneric.
 11. Când iubești lucrurile lumii (pofta ochilor, trupului și lăudăroșia vieții) ești departe de Dumnezeu.
 12. Pofta îți conduce viața. Nu poți doar să o guști, ci vei fi tîrît de ea.
 13. Este afectat de poftă cel care nu veghează asupra lui.
 14. Cel ce nu își plânge păcatul este insensibil și la voia lui Dumnezeu.

Poți controla păcatul din viața ta!

În viața creștinului există momente de cădere, momente cânt păcătuiește. Aceste accidente aduc întristare Duhului și celui care păcătuiește. Decoarece cazurile de cădere sunt bine cunoscute de toți creștinii – apare o întrebare, cum să le evităm?

Apostolul Iacov ne prezintă mecanismul, sau mai bine-zis algoritmul nașterii păcatului:

„Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15)

Omul păcătuiește atunci când nu își controlează gândurile, poftele inimii. Nu în zadar spune Solomon „Păzește-
ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvorarele vieți”. Inima, gândurile noastre trebuie să fie o prioritate. Atunci când nu veghezi nu poți păzi ceva. O minte care nu alege ce să vadă, ce să discute, ce să asculte – este o inimă care îți poate afecta negativ viața. Bătălia vieții trebuie să fie pentru mintea noastră, mai mult decât pentru orice altceva.
Citind Predica de pe munte observ că și Domnul nostru Isus Hristos interiorizează poruncile auzite sau scrise mai dinainte. Poruncile nu sunt ascultate doar de frica pedepsei ci din inițiativă proprie de a fi plăcut Celui ce le-a dat.

Apostolii care au scris cărțile din Noul Testament vin cu aceiași soluție, iată cum o formulează fiecare dintre ei:

Ce spune Pavel.

„16 Zic, dar: umblaţi* cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
17 Căci firea* pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că* nu puteţi face tot ce voiţi.
18 Dacă* sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
19 Şi faptele* firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei* ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit* firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” (Galateni 5:16-21,24)

Apostolul Pavel afirmă că cel ce a crezut poate trăi influiențat de Duhul Sfânt care îl primește la pocăință, sau de poftele firii sale. Condamnearea faptelor firii vine și din motivul că cei care își trăiesc viața conduși de poftele firii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Ori, ori. Nu poți trăi condus de fire și de Duhul. Atunci când dorința ta e să păcătuiești Duhul, fiind politicos, nu îți încurcă. Unicul lucru care îl poate face Duhul e să te convingă de faptul că trăiești în păcat, dar nu te poate călăuzi.
Cum să indentifici o persoană care nu e condusă de Duhul? Pavel spune că el cultivă poftele firii, investește în poftele descrise mai sus, nu în lucrurile sfinte.

Ce spune Iacov

„1 De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care* se luptă în mădularele voastre?
2 Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.
3 Sau cereţi*, şi nu căpătaţi, pentru că* cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.
4 Suflete preacurvare!* Nu ştiţi că prietenia* lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine* vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.
5 Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul* pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.
6 Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu* stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”
7 Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă* diavolului, şi el va fugi de la voi.
8 Apropiaţi-vă* de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă* mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă* inima, oameni* cu inima împărţită!
9 Simţiţi-vă* ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare:
10 smeriţi-vă* înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.” (Iacov 4:1-10)

Iacov afirmă că poftele care apar în viața credinciosului sunt datorate influienței din afară, numită prietenia cu lumea. Dur este mesajul pentru cei care prietenesc cu lumea, căci ei sunt numiți vrăjmașii lui Dumnezeu. Nu poți fi cu poftele lumii și să fii prieten cu Dumnezeu. Oricum trebuie să faci o alegere pentru tine. Să ai dușman pe Dumnezeu sau pe întreaga lume? Prietenia cu lumea aduce pofte nerealizate, himere vândute ieftin, bune de privit și care doresc să deschidă cuiva mintea, lucruri la modă și necesare pentru a fi consumate. Prietenia cu Dumnezeu aduce o dependență de El, o promovare ce vine din partea Lui, o schimbare a faptelor mâinilor noastre și o curățare a gândurilor noastre. Dacă e să alegi – atunci trebuie să te uiți și la sfârșitul unui mod de viață, nu doar la publicitate.

Ce spune Ioan

Ioan e cel care o spune cu dragoste categorică:

„4 Cine* zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este* un mincinos, şi adevărul nu este în el.
5 Dar cine* păzeşte Cuvântul Lui, în el* dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin* aceasta ştim că suntem în El.
9 Cine* zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
10 Cine* iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el* nu este niciun prilej de poticnire.
11 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă* în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
15 Nu* iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă* iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.
16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor* şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.
17 Şi lumea* şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” (1 Ioan 2:4-5,9-11,15-17)

Ioan vorbește despre o dragoste categorică cu orice ar putea-o compromite. O dragoste care se vede doar într-un singur mod – să iubești pe aproapele tău. Această dragoste este o dovadă că ești de la Dumnezeu, din Dumnezeu. A fi creștin înseamnă să iubești, din punctul de vedere a lui Ioan.
Însă dragostea nu are nimic cu poftele lumii. Ioan avertizează că lumea te momește cu ceva foarte atractiv: a ceea ce vezi, a ceea ce simți și iluzia a ceea ce poți fi în ochii altora.
Rămâi să alegi tu ce iubești.

Ce spune Petru

„13 De aceea, încingeţi-vă* coapsele minţii voastre, fiţi* treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea* lui Isus Hristos.
14 Ca nişte copii ascultători, nu* vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în* neştiinţă.
15 Ci*, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
16 Căci este scris: „Fiţi* sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.” (1 Petru 1:13-16)

Petru aliniază poftele cu modul nostru vechi de a gândi, nu cu cel care îl iubește pe Isus Hristos și ne amintește că poftele sunt cele care ne dictau modul nostru de viață, el spune că ele ne „târau”. Pe de cealaltă parte, sfințenia trebuie să fie o caracteristică trăită și purtată ca o podoabă a fiecărui creștin.
Tot aici Petru ne prezintă un contrast între pofte și Domnul nostru – dacă poftele ne târau ele încotro voiau, atunci Dumnezeu ne chiamă să îl urmăm. O chemare la sfințenie, o chemare la identificare cu Dumnezeu, în comportament.

Indiferent de autor a epistolei suntem puși în față cu același adevăr – ori ascultăm de Dumnezeu ori de poftele noastre, ori trăim fără păcat ori suntem târâți de păcat. Bătălia se duce la nivelul minții, acolo trebuie să fie investiția noastră – să veghem și să rămânem alipiți de Dumnezeu ca nu cumva să ne întoarcem la modul nostru de viață pe care l-am urât și care nu ne-a adus decât un gol și nici o bucurie.
Fiți atenți și nu reacționați doar la publicitate ci verificați produsul întâi!

HOMOSEXUALII IMPOTRIVA CASATORIILOR HOMOSEXUALE

Lucrurile se incing in Romania. In urmatoarele luni Romania va fi prinsa in batalia globala pentru familie, casatoria naturala si valorile crestine. Vorbim de proiectul cetatenesc de revizuire a Articolului 48 din Constitutie. In mai anul trecut cetatenilor Irlandei li s-a permis sa decida prin referend soarta casatoriei in tara lor si au ales eliminarea primordialitatii casatoriei naturale intre barbat si femeie, singura casatorie adevarata. Au avut dreptul sa o faca. Dar si romanii au acelasi drept. Sa decida, la fel ca irlandezii, ce tip de institutie a familiei si casatorie isi doresc. Nu suntem cu nimic ma prejos decit ei ori cetatenii altor tari care au putut vota modelul de casatorie si familie pe care si-l doresc. Romanii au dat 3 milioane de semnaturi cerind sa li se permita si lor sa voteze intr-un referend national viitorul Romaniei.
Lucrurile se incing si pentru ca doi homosexuali, unul roman si unul strain, au atacat in Curtea Constitutionala Articolul 277 din Codul Civil care nu permite casatorii intre persoane de acelasi sex in Romania. Ramine de vazut daca acest demers se va ridica de la pamint deoarece e dubios ca un cetatean strain sa poata ataca o lege organica a Romaniei in tribunalele romanesti ca fiind neconstitutionala. Asta insa ramine de vazut si va vom tine la curent.
 
Dl Remus Cernea propune parteneriatele unisex (din nou)
Lucrurile devin si mai serioase pentru ca Remus Cernea (independent), Mihai Sturzu (independent), Dragos Gunia (independent), Cristina Dumitrache (PSD), si Cristian Horia (PNL) au lansat un nou proiect de lege pentru legalizarea parteneriatelor intre persoane de acelasi sex in Romania. Dl Cernea a incercat de unul singur, dar fara succes, in 2013 si din nou in 2014. Incearca din nou, dar acum in asociere cu inca doi independenti si cu cite un deputat din cele doua mari partide policite din Romania. Vor reusi ei? Speram ca nu. Mai ales dupa ce parlamentarii nostri vor citi, speram, materialul nostru de astazi.
 
Tot mai multi homosexuali se impotrivesc casatoriilor homosexuale. Subiectul acesta e tabu in cercurile homosexuale ori „progresiste”. Despre subiectul acesta nu am scris niciodata mai pe larg intr-o editie de joi, dar am redat si inca redam articole pe aceasta tema, scrise de homosexuali, in editiile AFR de marti. In ultimii ani, si mai ales anul acesta, tot mai multi homosexuali scriu si difuzeaza opinii negative despre casatoriile homosexuale. Homosexualii, ne spun ei, ne-au pacalit sa le acordam un drept la casatorie. Doua argumente principale sunt propuse de catre homosexuali impotriva casatoriilor homosexuale: (1) homosexualii nu se „casatoresc”; si (2) casatoria, ori de care fel ar fi ea, intre persoane de acelasi sex ori de sex opus, nu e compatibila cu stilul de viata caracterizat de promiscuitate al homosexualilor.
Dl Cernea e gresit nu doar pentru ca homosexualii cu discernamint se opun casatoriilor homosexuale ci si pentru ca Curtea Europeana a Drepturilor Omului continua sa respinga notiunea unui drept la casatorii intre persoane de acelasi sex. Decreteaza ca un astfel de drept nu exista in Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Periodic, din 2004 pina in iunie anul acesta, CEDO a decis din nou si din nou ca nu exista un drept la casatorii homsoexuale. Ultima decizie a fost data saptamina trecuta in cazul Charpentier v. Franta . [Decizia poate fi citita aici: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163436]
 
Homosexualii nu se „casatoresc”
Casatoriile homosexuale sunt o moda trecatoare, dar cu consecinte negative. Generatia tanara devine tot mai putin interesata in familie, casatorie, ori viata de familie. Din asta societatea are numai de pierdut. Am facut afirmatia asta inca in 2008 si perceptia noastra inca este valabila.  Evidenta ca, de fapt, casatoriile homosexuale sunt o moda trecatoare, se acumuleaza de la zi la zi. Spre exemplu, mai devreme in an BBC a publicat un dosar privind subiectul, conform caruia in primele 15 luni dupa legalizarea „casatoriilor” homosexuale in Marea Britanie, doar 15.098 de cupluri homosexuale s-au „casatorit”, adica cam 30.000. De atunci numarul e in scadere. [Detalii:http://www.bbc.com/news/magazine-36168415]
La fel in Irlanda unde casatoriile homosexuale au fost legalizate in mai anul trecut. In timp de un an doar 412 de cupluri homosexuale s-au „casatorit” acolo, adica 824 de homosexuali. [Detalii http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/over-400-same-sex-marriages-8016442] A fost justificata abolirea casatoriei naturale in favoarea casatoriei nenaturale cind doar un numar asa de mic de cupluri unisex se „casatoresc”? Absolut nu. Numarul acesta va scadea pina cind va deveni infim, dar va continua sa submineze confidenta tinerilor in institutia casatoriei si familiei.
 
Homosexualii impotriva casatoriilor homosexuale
Privind subiectul de astazi redam in traducere romaneasca citeva pagini dintr-un aticol lung publicat in mai de homosexualul Jason D. Hill, profesor de filosofie la Universitatea De Paul din Chicago. Remarcam ca in toti anii de cind monitorizam comentarii si articole pe aceasta tema, nu am aflat niciodata un articol mai bine argumentat de catre un homosexual, mai vitriolic, ori cu argumente mai lucide si variate impotriva casatoriilor homsexuale. Autorul conchide ceea ce am spus si noi inca in 2008: stilul de viata promiscuu al homosexualilor nu e compatibil cu casatoria, ori de care fel si ori cum ar fi ea definita. Autorul eticheteaza homosexualii narcisisti, singuratici, dezorientati, dependenti de droguri si de sex. Critica societatea civila pentru naivitatea ei cedind presiunilor homosexualilor pentru a le implini capriciile. Ataca chiar si Curtea Suprema a Statelor Unite pentru ca a legalizat casatoriile unisex, o institutie care e impotriva naturii, fara nici un rost, o aberatie de la normalitatea si firescul experientelor sociale umane. Redam citeva pagini din articol urmind ca cei interesati sa-l citeasca in intregime, in engleza, aici: http://thefederalist.com/2016/05/16/loveless-narcissistic-sex-addicts-a-gay-man-critiques-his-community/
Recomandam acest articol tuturor. Va rugam postati, dati mai departe. Toti politicienii Romaniei trebuie sa citeasca materialul de astazi, si mai ales articolul intreg a lui Jason D. Hill. Materialul a fost abreviat si tradus de Cezarina Ghioc, voluntar AFR din Timisoara. Ii multumim. Traducerea e impecabila. Titlul articolului e Loveless, narcissistic, sex addicts: a gay man critiques his community („Fara dragoste, narcisisti, dependenti de sex – un homosexual isi critica propria comunitate”)
 
Fara Dragoste, Narcisisti, Dependenti de Sex – un Homosexual isi Critica Propria Comunitate
Hotărârea Curții Supreme din Statele Unite la 26 iunie 2015, care a legalizat căsătoria intre persoanele de acelasi sex în toate cele 50 de state a fost zi de referinta in istoria SUA. Cu toate acestea, eu [Jason D. Hill] ma aflu la o răscruce morală profundă și simt un total disconfort  in legatura cu acesta decizie. Sunt gay, jamaican, și un democrat convins. Consider că o căsătorie între doi bărbați, în cultura noastră contemporană, este o colosală risipă de timp, o fără de speranță întreprindere sortita eșecului, și, în mod fundamental, un efort naiv, profund în contradicție cu natura culturii gay de sex masculin si cu un ethos hipersexual, realmente distrus.
Problema este că întregul mediu în care are loc o socializare morala si sexuala a barbatilor gay e atât de profund compromis, astfel ca angajamentul monogam de lunga durata e lipsit de sens durabil fata de o căsătorie în sensul tradițional (ceea ce, eu cred ca barbatii homosexuali încearcă sa savarseasca in vietile lor), si deci,  imposibil de realizat intre homosexuali. În cazul în care nu este imposibil, atunci căsătoria între doi bărbați ar putea schimba pentru totdeauna natura fundamentală acăsătoriei.  Majoritatea bărbaților homosexuali, cu preferința lor transparentă și flagrantă pentru relații deschise/relatii poliamoroase și aventuri multiamoroase, vor inunda cultura de masă cu „experimente pe viu”, fapt care va modifica radical peisajul sexual al culturii noastre.
Oameni pentru care o relație deschisă/poliamorie ar fi fost de neconceput, vor privi acest aspect ca pe ceva ”pur barbatesc”, pentru a trăi o viață plină și interesantă. Dependența de „petreceri”, relatii sexuale variate, consumul de droguri, reprezinta  o trăsătură constitutivă a culturii gay de sex masculin, care va fermeca acea trăsătură a culturii noastre și o va transforma intr-o eventuală normă/in normal, mai degrabă, decât sa fie o excepție a vieții cotidiene.
 
Sexul promiscuu și consumul de droguri nu sunt curente excepționale sau marginalizate în cultura gay. Ele reprezinta o forță omniprezenta în fiecare registru și nisa a  lumii gay. Noul si deranjantul  „POZ Me”, tendință care fuzionează în cultura gay trebuie să fie luata in considerare la nivel național. Această cultură constă în site-uri online clandestine, unde bărbații homosexuali care sunt HIV negativ „agata’’ bărbați  gay care nu sunt negativi și efectiv cerșesc sa  fie infectati de către bărbați HIV-pozitivi.
O lectură plină de compasiune și psihologică a acestui fenomen nu este greu de înțeles. Astăzi, „cultura noastra gay„ e descrisă ca fiind o era de singurătate; una în care  intimitatea și conectivitatea profunda sunt absente iar izolarea emoțională devine mod de trai pentru o majoritate tot mai mare de vieți omenești. Este un strigăt disperat dupa intimitate si de contact profund  cu o alta fiinta – literalmente vorbind – in forma cea mai profundă: un schimb corporal de fluide infestate. Este aproape ca și în cazul în care participanții sexuali non-HIV se rezvratesc împotriva regulilor de ”sex sigur „sau ” sex protejat „, iar prima întrebare intre  potențialii parteneri înainte de angajarea în sex sa fie: „Esti curat?” Limbajul în sine este unul tehnic, care indica izolarea umana și non-conectivitate emotionala.
Pana cand barbatii gay vor  reusi sa ”contrafaca” un nou contract moral care sa combata utilizarea disproporționată de droguri, relatii sexuale promiscue, bolile cu transmitere sexuală, depresia, sinuciderile  – pana atunci cultura gay va muri, nu de o lovitură apocaliptica, ci, mai degrabă, prin sângerarea miilor de zgârieturi mici. Această moarte se bazează pe o formă letală și patologică a individualismului/singuratatii care afecteaza barbatii gay mai mult decât orice alt grup de persoane. Este ideea că „eu sunt deja întreg. Sunt complet. Am nevoie doar de cineva care să mă completeze.”
Această minciună ce ne-o spunem ne împinge să ne cautam aprecierea, completarea și integritatea în moduri foarte nesănătoase. Oamenii fericiți, încrezători în sine și completi, nu au impulsuri maniace de a consuma  droguri, de a frecventa bai publice infestate si de a participa la petreceri subterane ilegale care au menirea de a le umple un sfâșietor gol, evident, acestor suflete singure. Căsătoria ca si instituție înseamnă lumea intreaga pentru mine, și nu doar pentru că eu provin dintr-o familie despartita – părinții mei au divorțat când aveam șase ani. Mai important, eu cred în sensul moral al căsătoriei.
Căsătoria este, mai presus de toate, exercitarea anumitor valori – cele mai inalte valori la care se poate aspira, cum ar fi: dragostea, prietenia, angajamentul, formarea unei familii, responsabilitatea reciprocă, și relationare profundă. Oferindu-i casatoriei pozitia centrala, atunci e  nevoie de a fi stimati de catre  persoanele din viața noastră, și având în vedere nevoia psihologică de a fi stimati în sfera publică, înțelegem căsătoria ca, printre altele, un însemn de aprobare si recunoastere publică a alegerii facute de doi barbati. Legislatia  statului face ca aceasta uniune sa fie sacra. Putin morala si radicala revoluție în cultura mediul gay – mediul în care cei mai mulți bărbați homosexuali socializeaza sexual astazi – aduce minoritatii gay morale,  speranțe și aspirații catre o căsătoria tradițională care insa e obliterata de forțe culturale mai mari din cadrul culturii gay nihilista contemporana.
 
Incompatibilitate cu casatoria naturala
Câteva caracteristici constitutive ale culturii gay sunt endemice și formative a identității majorității barbatilor gay care îi aparțin și care, prin urmare, sunt inundate cu cutumele, normele și ethosul lor. În primul rând, insatienabila promiscuitate sexuală vorace care funcționează ca o activitate de agrement, si care nu încetează odata cu căsătoria sau cu un parteneriat pe termen lung și care crește odată cu vârsta.
Pentru cea mai mare parte a relațiilor homosexuale, semnificația cuvintului „angajament” sau  „monogamie”, are un sens radical diferit decât în căsătoriile heterosexuale. In toate statisticile pe care le-am studiat, 43% dintre toți bărbații gay din democrațiile occidentale au afirmat că au avut mai mult de 500 de parteneri în timpul vieții lor, și 28 % au susținut ca au avut mai mult de 1.000 parteneri. Aventurile sexuale ale unor astfel de oameni nu au scăzut semnificativ după căsătorie, pentru simplul motiv ca 50 % din totalul căsătoriilor gay din Statele Unite încep ca fiind relații deschise, în care barbatii continuă să aibă relații sexuale cu alți bărbați.
Promiscuitatea sexuala in randul barbatilor gay este o dependenta care are prea puțin de-a face cu  cucerirea si simpatia. La un moment dat în viața unui om heterosexual, lipsit de rațiune și chiar maniac sexual, începe, la fel ca si pentru femei, căutarea biologică pentru o pereche ideala, care sa fie adecvata pentru a fi mama viitorilor lui copii. Acest imperativ biologic împinge  sexele unul catre celalat și temperează  impulsul maniacal pentru sex. Criteriile inconstiente care evaluează alura unei femei sunt legate de starea ei fizica pentru procreare. Criteriile, pentru majoritatea barbatilor care nu sunt burlaci convinsi, nu mai iau in consideratie  forma fizica a sanilor, feselor, si soldurilor. Aceste criterii includ acum o serie de caracteristici care includ capacitatea de fidelitate, loialitate, capacitatea de relationare, increderea, și monogamia sexuală. Aceleași criterii au la baza si femeile heterosexuale cand  evalueaza potențialul barbatilor. Oricare dintre acestia  nu vor doar sex și pasiune, ci, mai important, un partener care va oferi copii sănătoși. Acest imperativ biologic  împinge  sexele unul catre celalat și temperează  impulsul maniacal pentru sex  si deasemenea ii tempereaza să caute plăceri anonime  în afara căminului.
Mediul cultural hipersexualizat în care are loc socializarea sexuală pentru bărbați gay determina un  comportament de netagaduit in care majoritatea barbatilor gay sunt dependenti sexual sau sunt predispusi la dependenta de sexualitate. Că cei mai mulți bărbați homosexuali sunt dependenți sexual este un motiv suficient pentru a se face o pauza  si a lua in considerare dacă legalizarea casatoriilor gay ar rezolva temporar sau aparent aceasta situație dificilă de a trai astfel in aceasta lume.
 
Heteronormalitate este conceptul că ființele umane se încadrează în genuri distincte și complementare (barbati și femei), cu roluri naturale în viața lor. Se postulează că heterosexualitatea trebuie să fie regula / norma / normalul, și că relațiile sexuale și maritale sunt cele mai multe (sau numai) prin acuplarea între persoane de sex opus. Pentru unii critici, heteronormalitatea creează o „ierarhie de sex”, care gradeaza practicile sexuale din punct de vedere moral, ca find bune sau rele. Distrugerea heteronormalitatii civilizaționale e ca o trăsătură constitutivă a culturii homosexuale masculineși a barbatilor gay care  socializeaza sexual si etic in cadrul acestei  matrici.
Sexul gay, ca si activitate de-a lungul vieții, chiar dacă se poate practica  în cadrul legal al unei căsătorii, nu a fost niciodată din punct de vedere istoric, un criteriu și niciodată nu va fi. Mai important, aceasta poate și ar trebui să nu fie criteriu, deoarece desființează principiul de regenerare al procreării biologice.
Heteronormalitatea este standardul normativ al unei realități sexuale obiective, deoarece  este singurul mijloc care face posibila regenerarea traditiilor,  a normelor, a valorilor,  a principiilor și, prin urmare, a unei civilizații rațional posibile. Și o civilizație este singurul mediul social în care orice ființă umană se poate inregistra ca fiind umana, mai repede decât ca un animal sau o monstruozitate socială.
În cazul în care civilizația ar fi lăsata exclusiv în mâinile barbatilor homosexuali și heterosexualii ar fi eliminati de pe pământ, este nu numai evident că specia ar muri. Ce este mai puțin evident este acest lucru: s-ar trăi într-o stare de infectie morală. Acest lucru se datorează faptului că baza pentru moralitatea evolutivă provine dintr-o etica de ingrijire, unde impulsul de procreere e centrat pe grija pentru tinerii neajutorati. Într-o lume în care morala imaginației nu trebuie să se extindă dincolo de plăcerile sexuale, pentru a putea  avea grijă de urmasi, unul este descurajat de la crearea unui sistem de moralitate care vorbește despre păstrarea perpetuarii speciei .
Baza evolutivă pentru moralitate provine dintr-o etica de ingrijire, de la care impulsul procreativ, centrat pe grija pentru tineri neajutorati creste. În cazul în care statutul moral al sexului heterosexual, comparativ cu sexul homosexual urmau să fie măsurate în funcție de valoarea morală care stă la baza heteronormalitatii, atunci sexul heterosexual din punct de vedere moral e superior sexului homosexual de orice fel, deoarece – încă o dată – oferă axa fundamentală de-a lungul căreia se află traditiile, normele și principiile civilizaționale care securizeaza bunăstarea și longevitatea înfloritoare a speciei umane, precum și condițiile sociale și morale pentru un etos de îngrijire extinsă.
 
Consecinte catastrofice
Legile  heteronormalitatii sunt la fel de invariante ca si legile naturii. Homosexualitatea este exclusivă. Generic vorbind, incapabila de a produce strategii evolutive din care sa derive moralitatea. Nu este exagerat  să se afirme că mulți progresiștii gay albi  au declarat război „persoanelor  heterosexuale albe și majoritatii heteronormativelor.” Cufundati în propriile lor ideologii rasiale si etnice,  se desfăta într-o mizerabila și somnolenta înșelăciune, care le permite să evite sa se autoexamineze, inainte de a aduce altor persoane acuzatia de bigotism. Gradul de vinovăție heterosexuala care devine rapid o realitate în politica de identitate sexuală a
Statelor Unite ale Americii acordă homosexualilor o  stima de sine recompensatorie, care se exprimă ca Putere gay. Dar această putere în mod paradoxal, o face tot mai greu să fie autentic gay in America de azi. Conferă un fals sentiment de invulnerabilitate, in care isi ascund,  majoritatea homosexualilor, anxietățile lor sexuale, de inferioritate, de rușine sexuală și, în ciuda  tendinței de creștere spre o mai mare toleranță sexuală, de diminuare sexuala, care este o diminuare in mod reflexiv  negata de catre mai mulți homosexuali, care insa, din motive subintelese psihologic, se tem sa nu ajunga victime.
 
Progresiștii de azi vor trebui să se confrunte cu o nouă schimbare de paradigmă. Copiii lor vor suferi o transformarea morală și sexuală, care îi va lăsa cu gura căscată. Imaginația sexuală a bărbaților homosexuali va inunda imaginația sexuală a copiilor lor, asa cum sexul homosexual inundă imaginația sexuală de masă, și nu o vor popula uimitor cu  moduri noi de functionare sexuala, doar ca vor savura un grad de carnalitatea biologică, care va decupla sexul -cel puțin – de sensul dragostei. Bărbații homosexuali care sunt obsedati de cultul frumuseții, a superficialității, a drogurilor și efemeritatii sexuale trebuie sa preia un nou contract moral. Acest contract moral, eu cred,  va crea o nouă cultură, în care un mediu de respect și de validare autentică  va transcende obsesia validării de sine și celorlati prin a face apel la farmecul/sex appeal si anatomia sexuala.
Nu este clar cum va arăta noul contract moral. Eu cred că divergenta dintre bărbații homosexuali care doresc o viața socială și romantică durabilă și o cultura concomitentă, va sprijini aceasta si  vor face reguli pentru lunga durata pe care sa le respecte. Oricare ar fi acele reguli de angajament, însă, pare puțin probabil să fie autentice, dacă nu admitem că, în ciuda acceptării tot mai mare a homosexualității, trauma  lor psihologica e in creștere, pentruca  trăiesc într-o lume care inca este condusă în principal de barbati heterosexuali, este inca o lume plina de suferinta.
(sursa AFR)

Cum leul dă târcoale- o ilustrație reușită

Această secvență ilustrează foarte bine versetul din 1 Petru 5:8 „Fiţi* treji şi vegheaţi! Pentru că* potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.”

Cât de periculos este să nu veghezi asupra sufletului tău doar pentru o clipă.
 146512276219416396

Знать, когда вовремя выйти

Знать, когда вовремя выйти

Эта статья, по сути, есть манифест нашей новой редакционной политики (www.hristiane.ru).

От редакции Христиане.ру: Эта статья, по сути, есть манифест нашей новой редакционной политики. Изначально заботясь о времени наших читателей, мы старались публиковать короткие статьи. В наших архивах уже много статей о различных аспектах христианской жизни. В какой-то момент мы вдруг поняли, что боремся за пять минут вашего ежедневного внимания, пытаясь вырвать вас из реальной жизни и затащить в жизнь виртуальную. Настало время признать, что статей уже достаточно. Гонка за посещаемость и внимание окончена. Теперь на сайте новая статья будет публиковаться, только если мы действительно не можем ее не публиковать. Пришло время выйти из сети и отправиться в реальный мир. В том числе и для создателей этого сайта.

Весь смысл «сети» сводится к вовлечению пользователя, чтобы тот «кликал», «скролил», смеялся, плакал и «расшаривал». Чтобы засиживался допоздна, а проснувшись – снова повторял свой замкнутый цикл взаимодействия с сетью. И, честно признаться, редактор этого ресурса и сам грешен в стараниях вписать чтение наших статей в твой ежедневный ритуал, дорогой читатель. По крайней мере, нам тут всем очень приятно, когда наши статьи читаются, «расшариваются» и вызывают эмоции.

Сегодняшняя статья – настоящий выстрел в себе в ногу, потому что ее цель – помочь тебе, о дорогой читатель, оторваться от своих привычек, пересмотреть приоритеты, сделав шаг в сторону от социальных сетей и интернета в целом. В конечном счете, важнее всяких рейтингов посещаемости ресурсов – здоровый «цифровой» баланс в жизни пользователей, эти ресурсы посещающих. Пришло время нажать на «цифровые торомза».

Начну же я с утверждения, что большинству пользователей смартфонов нужен срочный курс «цифровой детоксикации».

Умышленный оффлайн

Как и многие из нас, я не могу отключиться от сети полностью, забросить свой компьютер подальше, не проверять почту, не читать новости. Но вот от социальных сетей на две недели я точно в состоянии оторваться. Две недели – срок разумный. И если он вам кажется неуместно долгим настолько, что, согласно вашим ощущениям, за этот срок внутри вас что-то обязательно умрет, можно смело утверждать: вам уже давно пора провести цифровую детоксикацию.

Статистика обескураживает: сегодняшний пользователь Фейсбука (а это уже целое семейство платформ: инстаграм, фейсбук, мессенджер) проводит не менее 50 минут в день лапах «сети». И цифра эта растет постоянно, потому что гениальный проект Марка Цукерберга в основе своего существования имеет цель привлечь как можно больше твоего внимания. А мы особо и не сопротивляемся.

Тем же, кто все-таки решится воспротивиться желанию нажать пальцем на иконку социальной сети, зазывающей нас с экрана телефона погрузиться в цифровой поток новостей, сервированных и приправленных, позволю дать 12 шагов «цифрового детокса».

1. Правда, ничего кроме правды.

Первый шаг – это признать, что мы легко скатываемся к наивному, беспечному и слепому восприятию таких великанов, как Фейсбук. Нужно отвлечься на мгновение и принять «таблетку реальности». Вот вам доза правды от гуру маркетинга Сета Година, который намеренно не активен в социальных сетях:

«Поймите, социальные сети были изобретены не для вашего самосовершенствования, их изобрели, чтобы инвесторы извлекли прибыль», – сказал Годин совсем недавно. В его словах ничего нового. И тем не менее… Годин продолжает: «Погружаясь в социальную сеть, вы становитесь работником компании. Вы становитесь продуктом, который они продают. Вы становитесь их «хомячком в колесе», которого за периодические угощения заставляют бежать вперед. Большие социальные сети превратились из общественного достояния, способного приносить пользу, в публичные компании, главной целью которых стало увеличение капитализации».

И акции дорожают. Стоимость Твиттера постоянно скачет между 10-40 миллиардами долларов. Пинтерест стоит в районе 10-16 миллиардов. Снапчат оценивают в 16 миллиардов. Ну, а Фейсбук с его 350 миллиардами долларов – явный гигант на фоне остальных. Ожидается, что в ближайшие годы его стоимость увеличится до триллиона.

И цена социальных платформ будет держаться так высоко до тех пор, пока хомячки бегут, «кликая», «лайкая» и «расшаривая», как заведенные. Эти компании питаются нами и нашим временем.

Не будем уж тут обсуждать, что Твиттер и Фейсбук все больше и больше отфильтровывают «правильные» новости, влияя на то, что мы видим и не видим, за что их все чаще обвиняют в предвзятости алгоритма. (citește tot articolul)

Isus sau Iisus- Cum se scrie corect?

pentrusufletultau

I. Introducere

În urmă cu mai mulți ani, un student din Cluj mi-a atras atenția supărat, arătând spre titlul unei cărți pe care o aveam în mână. El a explodat, având un aer de expert: “Isus se scrie cu doi I. A scrie Isus cu un I e o blasfemie. Mi-a spus mie preotul din sat că Isus cu un I înseamnă măgar.” Nu-mi aduc exact aminte ce i-am răspuns, dar cu siguranță am fost cel puțin jenat de această replică.

Spre surprinderea mea, problema scrierii numelui Mântuitorului este încă actuală pentru mulți dintre cei cu care mă întâlnesc zilnic. Din această cauză, m-am decis să scriu acest articol. Nu am pretenția că el va clarifica orice dispută, dar cred că va aduce lumină măcar în câteva aspecte importante ale discuției noastre.

Image

II. Isus NU inseamna “magar”

Dacă discuția despre cum se scrie corect în românește numele Mântuitorului este…

Vezi articolul original 988 de cuvinte mai mult