Cine ne educă copiii noștri?

Simple statistici :

  • un tată stă în medie între 45 s  și 3 minute cu copilul său,
  • copiii sunt influiențați de media (reviste, TV, internet, calculator) 38 ore pe săptămână.
  • la televizor un copil vede (și aude) 14.000 de referințe (directe sau indirecte) la sex.

Cine influiențează gândirea copilului?