Poate fi Dumnezeu drept și iubitor? (2 Tesaloniceni 1)

Poate Dumnezeul dragostei să dorească mortea vre-o unui om? Face sens iadul?
Cei ce au aceste întrebări, de obicei, încurcă două trăsături – bunătatea și dreptatea. A doua trăsătură este prezentată în Epistola a 2-a către Tesaloniceni

6 Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
7 şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
8 într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
9 Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,
10 când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră

Dreptatea lui Dumnezeu se vede în faptul că a dat tuturor șansa să creadă în El, fără să ascundă ceva. Dacă omenirea știe despre Dumnezeu și despre calea de salvarea pregătită de El pentru oameni și, totuși, alege exact opusul aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu iubește oamenii, ci doar faptul că oamenii nu acceptă dragostea Sa.
Să presupune o situație: într-o țară este o maladie incurabilă și foarte mulți oameni mor, iar un medic a descoperit medicamentul pentru o maladie și îl propune gratis tuturor doritorilor. Este oare acest medic rău și putem spune că nu iubește oamenii? Dar dacă unii nu cred în acest medicament? Dacă unii ar fi murit înainte să ia medicamentul? Dacă unii au luat medicamentul și au murit? Toate acestea îl fac pe medic mai puțin iubitor?
Dumnezeu dorește ca toți să creadă și să nu moară niciunul, însă oamenii aleg.

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.(2 Petru 3:9)

Dacă eu voit aș respinge soluția lui Dumnezeu atunci cauza eșecului sunt eu și nu Dumnezeu.
Unii critică creștinismul fără să îl cunoască și fără să îl fi trăit.
Dreptatea lui Dumnezeu nu ține de opinia oamenilor și nici de ce este la modă, dreptatea Lui ține de caracterul Său. Dumnezeu este categoric în opțiunile care le avem, fără cale de mijloc – ori credem Evanghelia Fiului Său, ori nu. Alegem noi dacă să credem, însă nu alegem noi consecințele. Aici alege Dumnezeu.
Dreptatea Lui Dumnezeu se vede în faptul că nu forțează alegerea noastră, altfel nu ar mai fi un Dumnezeu iubitor.
De ce ne miră că Dumnezeu poate pedepsi când noi avem un exemplu pământesc foarte reușit – părinții noștri. Ei ne iubesc și dacă alegem greșit – ei ne pedepsesc. Atunci nu spunem că părinții nu ne mai arată dragostea, ci recunoaștem că ei s-au purtat corect.
Dacă recitiți textul din 2 Tesaloniceni de mai sus veți vedea că Dumnezeu pedepsește cu pierzare veșnică persoanele care „ nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos”.
Specific pentru om este să adauge „faptele bune” personale de care trebuie să țină cont Dumnezeu. Foarte mulți cred că dacă faci mai multe fapte bune – ajungi în Împărăția Cerurilor. Dreptatea lui Dumnezeu afirmă că unicul criteriu este să asculți de Dumnezeu și de Evanghelie.
În cartea Apocalipsa este prezentată o judecată – vor fi aruncați în iazul de foc persoanele care nu au fost găsite în cartea vieții, dar judecate vor fi pentru faptele lor. Face sens pentru tine? Destinația: iadul sau raiul – este determinat de credința ta, însă răsplata ta este determinată de faptele tale.

Ca ultim gând: dreptatea unora este mai „superioară” dreptății lui Dumnezeu, din acest motiv se naște conflictul.