Cât timp au mers magii până la pruncul Isus?

Magii au venit la Domnul Isus ca să se închine:

„După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”” (Matei 2:1-2)

Iată ce aflăm din acest text
-Domnul Isus S-a născut în timpul domniei lui Irod,
-steaua a apărut după ce S-a născut Domnul Isus nu înainte.

Câți magi au fost?

În Biblia pentru copii sau orice ilustrație a acestui eveniment sunt prezentați 3 magi, în realitatea Biblia nu menționează numărul magilor. Pur și simplu numărul magilor s-a dedus după numărul darurilor:

După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.(Matei 2:9-12)

Următoarele versete ne arată cât timp au mers magii.

Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.” (Matei 2:16-18)

Irod a hotărât să omoare princii mai mici de 2 ani, după timpul aflat de la magi – nu se știe cât timp au călătorit doar știm că L-au vizitat pe pruncul Isus, Maria și Iosif  aproape de vârsta de 2 ani.

Ce trebuie să învățăm de la magi?

Magii nu se ocupau cu astrologia, după cum presupun unii, ci ei când au văzut că S-a născut un Împărat al iudeilor – au venit să se închine Lui. Cu siguranță acești magi erau persoane ocupate, dar când au aflat de un Împărat trimis de Dumnezeu nu au amânat să vină ca să se închine Lui și au făcut aceasta cu bucurie și dăruire.
Ei au pus timp de-o parte ca să vină doar să-L vadă și aceasta le-a luat aproape 2 ani. Tu cât timp pui deoparte pentru Dumnezeu? Cât efort pui pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu? Nu cumva ești și tu ca preoții și cărturarii lui Irod,deși știau despre venirea lui Isus și au văzut și ei steaua – nu au venit să se închine Domnului Isus? Ori și tu știi despre Dumnezeu dar nici nu dorești să afli mai mult?