Despre post: Cum să postim?

În predica de pe munte, Domnul Isus a menționat despre post:

„ Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.

Postul de dragul oamenilor

Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Evanghelia după Matei 6:16-18)

Iată ce învățăm despre post de aici:

  • să nu iai o înfățișare posomorâtă ca să arăți oamenilor că postești,
  • cei care face o față posomorâtă este un fățarnic,
  • unge-ți capul și spală-ți fața ca să arăți că postești nu oamenilor ci Tatălui tău.

Faptul că oamenii se plâng cât de greu este să ții postul, că nu mai pot de foame, că arată triști deoarece își chinuie trupurile nu fac să îi apropie de Dumnezeu.
Dacă postul nu îți aduce fericire ci este un chin pentru tine, atunci tu postești pentru oameni nu pentru Dumnezeu.
Caută voia lui Dumnezeu cu privire la post și nu căuta să impresionezi prin ținerea postului, nu fă ca postul tău să fie o simplă înflămânzire.

#post