Ce este un comportament stricat?

Ne este greu să credem că Dumnezeu care este dragoste poate urî ceva, însă Dumnezeu urăște păcatul. Expresia „Domnul urăște” este foarte des întâlnită în cartea Proverbe, deci din această carte vom putea vedea ce lucruri urăște Dumnezeu. Foarte intersant este faptul că Dumnezeu Își respectă propriile reguli și ceea ce urăște singur nu face.

broken_screen
Dumnezeu urăște oamenii stricați.

„ Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.” (Proverbe 3:32)

Ca să vedem la ce se referă Dumnezeu ca fiind un comportament stricat să vedem câteva trimiteri.
În primul rând aflăm că cei stricați nu vor ajunge în Împărăția lui Dumnezeu

„Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu” (Efeseni 5:5)

Cei stricați nu vor avea nici o moștenire în Împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă aici, pe pământ, se numesc creștini – ei nu vor avea partea de viața veșnică promisă de Dumnezeu. Acest comportament este pus în rând cu curvarii, lacomii și idolatri și pare a fi un păcat la fel de distructiv .
Comportament stricat înseamnă comportament idolatru:

„vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre,ca nu cumva să vă stricaţi şi să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei.” (Deoteronom 4:15b-16)

Idolatria este condamnată și în cele 10 porunci:

„Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” (Exod 20:3-6)

Comportament stricat este și comportamentul homosexual, astfel homosexualii din Ghibea sunt numiți în acest mod:

„ Pe când se înveseleau ei, iată că oamenii din cetate, nişte fii ai lui Belial, oameni stricaţi, au înconjurat casa, au bătut la poartă şi au zis bătrânului, stăpânul casei: „Scoate pe omul acela care a intrat la tine, ca să ne împreunăm cu el.”” (Judecători 19:22)

În ziua de azi sunt voci care afirmă că homosexualitatea este doar un mod alternativ de viață și reprezintă doar relații sentimentale, însă Biblia în repetate rânduri menționează că homosexualitatea este un comportament stricat chiar și oamenii din Sodoma au fost numiți stricați:

„dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi;” (2 Petru 2:6-7)

Idolatria și homosexualitatea sunt comportamente ce afectează pe cei din jur și mai mult de atât – ele nu doar afectează prezentul ci și viitorul.
Cum te relaționezi tu la Dumnezeu? Spui păcatului păcat – așa cum îi spune și Dumnezeu? Crezi că credința este doar o chestie personală? Crezi că homosexualitatea este doar un comportament ce trebuie acceptat?