Gigi Becali despre creștini evanghelici

Am găsit pe internet o secvență dintr-o emisiune în care patronul clubului sportiv „Steaua” Gigi Becali afirma că creștinii evanghelici sunt sataniști.

Apostolul Pavel a scris ucenicului său Tit următoarele lucruri:

Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii.
Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.(Tit 3:1-7)

Cei ce au ajuns să cunoască pe Hristos au avut un mod rău de viață:
-vorbeau de rău pe alții,
-gata de ceartă,
-lipsiți de cumpătare,
-fără minte,
-cu răutate și pizmă

  • urând pe alții.

Însă fiecare creștin a acceptat îndurarea lui Dumnezeu, mântuirea prin nașterea din nou făcându-se moștenitori ai vieții veșnice.
Bunătatea și caracterul lui Dumnezeu se vedea în fiecare creștin și dragostea lui Dumnezeu este o caracteristică pentru fiecare om născut din nou.
Comportamentul domnului Becali arată o nevoie de schimbare, o înnoire a minții care o poate avea doar printr-o credință sinceră în Domnul Isus.