Чудо в клетке! Наука обнаружила Бога!

Ce este un comportament stricat?

Ne este greu să credem că Dumnezeu care este dragoste poate urî ceva, însă Dumnezeu urăște păcatul. Expresia „Domnul urăște” este foarte des întâlnită în cartea Proverbe, deci din această carte vom putea vedea ce lucruri urăște Dumnezeu. Foarte intersant este faptul că Dumnezeu Își respectă propriile reguli și ceea ce urăște singur nu face.

broken_screen
Dumnezeu urăște oamenii stricați.

„ Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.” (Proverbe 3:32)

Ca să vedem la ce se referă Dumnezeu ca fiind un comportament stricat să vedem câteva trimiteri.
În primul rând aflăm că cei stricați nu vor ajunge în Împărăția lui Dumnezeu

„Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu” (Efeseni 5:5)

Cei stricați nu vor avea nici o moștenire în Împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă aici, pe pământ, se numesc creștini – ei nu vor avea partea de viața veșnică promisă de Dumnezeu. Acest comportament este pus în rând cu curvarii, lacomii și idolatri și pare a fi un păcat la fel de distructiv .
Comportament stricat înseamnă comportament idolatru:

„vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre,ca nu cumva să vă stricaţi şi să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei.” (Deoteronom 4:15b-16)

Idolatria este condamnată și în cele 10 porunci:

„Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” (Exod 20:3-6)

Comportament stricat este și comportamentul homosexual, astfel homosexualii din Ghibea sunt numiți în acest mod:

„ Pe când se înveseleau ei, iată că oamenii din cetate, nişte fii ai lui Belial, oameni stricaţi, au înconjurat casa, au bătut la poartă şi au zis bătrânului, stăpânul casei: „Scoate pe omul acela care a intrat la tine, ca să ne împreunăm cu el.”” (Judecători 19:22)

În ziua de azi sunt voci care afirmă că homosexualitatea este doar un mod alternativ de viață și reprezintă doar relații sentimentale, însă Biblia în repetate rânduri menționează că homosexualitatea este un comportament stricat chiar și oamenii din Sodoma au fost numiți stricați:

„dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi;” (2 Petru 2:6-7)

Idolatria și homosexualitatea sunt comportamente ce afectează pe cei din jur și mai mult de atât – ele nu doar afectează prezentul ci și viitorul.
Cum te relaționezi tu la Dumnezeu? Spui păcatului păcat – așa cum îi spune și Dumnezeu? Crezi că credința este doar o chestie personală? Crezi că homosexualitatea este doar un comportament ce trebuie acceptat?

Cum este prezentată teoria creaționistă în manuale

Manualele par să prezinte toate teoriile majore vehiculate: creaționistă, evoluționistă și panspermiei (care este o variație a teoriei evoluționiste).
Deși la primele pagini sunt prezentate titlurile tuturor teoriilor însă imediat teoria creaționistă este prezentată ca fiind imposibil demonstrată pe cale științifică.
Manualul de biologie clasa 12-a (ediția 2011)
IMG00601-20121116-2041

Manualul de biologie clasa 10-a (ediția 2011)

IMG00542-20121114-2220
Manualul de clasa 12 -a afirmă că teoria creaționistă are la bază

„adevărul teologic absolut, care, binențeles, nu necesită dovezi experimentale și trebuie acceptat întocmai”.

Teoria creației are foarte multe dovezi în sprijinul său: faptul că Pământul este tânăr (vezi articolul Vârsta Pământului, partea 1 și partea 2, Seminar video- Vîrsta Pământului) și faptul că popotul a existat au argumente foarte solide.

Argumentele câmpului magnetic

Câmpul magnetic.
Calculele efectuate pe timp de 140 de ani permit să afirme faptul că intensitatea câmpului magnetic terestru scade de două ori la 1400 de ani. Dacă extrapolăm aceste date- atunci 10.ooo de ani în urmă – planeta  ar trebui să fie o stea magnetică, iar 52.000 de ani în urmă – ar trebui să fie un pulsar. Ceea ce nu are sens.

Temperatura Pământului.

Timpul necesar ca Pământul să treacă , prin răcire, din stare lichidă – până laa temperatura de azi , este de aproximativ 22 milioane de ani.
Dacă ţinem cont de temeratura rezultată în urma reacţiilor nucleare – atunci timpul necesar de răcire este maxim de 45 milioane ,dar nicicum 45 miliarde de ani. (sursa:Сотворение мира или теория эволюции )

Astronomia afirmă că cunoașterea omului este nelimitată

IMG00669-20121215-2122Manualul de Astronomie (autori:B.A. Voronțov-Veliaminov, editura Lumina Chișinău 1992)  a abordat și o întrebare delicată.
Autorii demonstrează că „cunoașterea umană este nelimitată”
Iată ce afirmă manualul :

Determinînd prin calcule data viitoarelor eclipse de Soare și de Lună, apariția cometelor și explicând din punct de vedere al științelor naturii apariția și evoluția Pământului și a altor corpuri cerești, astronomia confirmă faptul că cunoașterea umană n-are hotare.

IMG00671-20121215-2122

Biblia spune :

„Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte; dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.” (1 Corinteni 13:8-10)

Cunoașterea omului este limitată, aș putea spune că cunoaștera omului este una progresivă și treptată. Însă niciodată omul nu va putea cunoaște totul în acest Univers. Dovada acestui fapt sunt cărțile noi care se scriu în fiecare an și lucrările de masterat și doctorat scrise în universități.
Iov a fost supus unui introgatoriu din partea lui Dumnezeu, iată câteva întrebări la care nici un om nu poate răspunde:

„ Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:„Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului, atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?
Cine a închis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am făcut haina din nori şi scutece din întuneric; când i-am pus hotar şi când i-am pus zăvoare şi porţi; când am zis: „Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor tale”?
De când eşti, ai poruncit tu dimineţii? Ai arătat zorilor locul lor, ca să apuce capetele pământului şi să scuture pe cei răi de pe el?” (Iov 38:1-13)

Ce vor spune vedetele la întâlnirea cu Dumnezeu

Într-o emisiune toți invitații au fost întrebați „Ce îi veți spune lui Dumnezeu când vă veți întâlni?”. Deși gazda emisiunii este ateu cred că această întrebare a fost doar ca să fie emisiunea mai interesantă. Vă recomand să vedeți răspunsurile multor persoane cunoscute, cele mai interesante sunt răspunsurile fostului primar al or.Moscova Lujkov și a actorului N.Mihaikov.
Biblia spune

„Cel rău zice cu trufie: „Nu pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile lui” (Psalmi 10:4)

Quo vadis (rus)

Acest film arată cum s-a răspândit Evanghelia în Imperiul Roman și cum au fost persecutați creștinii. Vizionare plăcută.

Gigi Becali despre creștini evanghelici

Am găsit pe internet o secvență dintr-o emisiune în care patronul clubului sportiv „Steaua” Gigi Becali afirma că creștinii evanghelici sunt sataniști.

Apostolul Pavel a scris ucenicului său Tit următoarele lucruri:

Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii.
Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.(Tit 3:1-7)

Cei ce au ajuns să cunoască pe Hristos au avut un mod rău de viață:
-vorbeau de rău pe alții,
-gata de ceartă,
-lipsiți de cumpătare,
-fără minte,
-cu răutate și pizmă

  • urând pe alții.

Însă fiecare creștin a acceptat îndurarea lui Dumnezeu, mântuirea prin nașterea din nou făcându-se moștenitori ai vieții veșnice.
Bunătatea și caracterul lui Dumnezeu se vedea în fiecare creștin și dragostea lui Dumnezeu este o caracteristică pentru fiecare om născut din nou.
Comportamentul domnului Becali arată o nevoie de schimbare, o înnoire a minții care o poate avea doar printr-o credință sinceră în Domnul Isus.