Atitudine în conflict: de la cine învăț?

O situație de conflict este prezentată în Evanghelia după Matei capitolul 4 unde este relatată ispitirea Domnului Isus în pustiu:

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”
Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.”

Diavolul nu L-a ispitit doar o singură dată, și nu doar într-un singur fel:
-prima dată i-a spus să facă din pietre pâini,
-a doua oară i-a spus să se arunce de pe Templu, căci îngerii Lui Îl vor lua,
-și a treia oară i-a spus să i se închine lui.

Diavolul cerea ,într-un fel, lui Isus să confirme că este Fiul Omului, folosind expresia „dacă ești Fiul Omului” ca să-l motiveze să facă ce dorește el. Ca și cum Isus trebuia să demonstreze diavolului,pe care tot El l-a creat, că El este Fiul lui Dumnezeu. Același argument l-au prezentat și oamenii când L-au răstignit pe Isus:

„Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!”” (Luca 23:36-37)

Deși El putea să-i aducă aminte că și diavolul a fost creat de El – nu a început o discuție pe această temă, ci a răspuns de fiecare dată cu Cuvântul lui Dumnezeu. „Este scris” –așa începe orice argumentare a Lui.
Cum ești tu în conflicte? A cui exemplu îl urmezi?