Am nevoie de ajutorul dumneavoastră…

îmi propun să prezint cum manualele școlare strecoară falsuri evoluționiste în școli. Prima provocare va apărea zilele acestea.
Dar am nevoie și de ajutorul dumneavoastră. Dacă aveți un exemplu de promovare a evoluției în școală – vă rog să mă anunțați și să specificați manualul (disciplina),clasa, autorii și ediția.
Mulțumesc mult.

„Consecințele medicale ale actelor homosexuale” de Paul Cameron

#homosexualitate, #imoralitate, #paul-cameron, #pericol

Teoria evoluției -mit sau realitate?

Атеизм – религия безумцев

#ateism

„Strigătul bisericii prigonite” sau atitudinea comunismului față de biserică

Recent, împreună cu familia am început să citim cartea „Strigătul bisericii prigonite” de Richard Wurmbrand. Cartea descrie ,cu multe exemple, cum comunismul a afectat societatea și cum și-a bătut joc de creștinii de atunci. Ca să vă motivez și mai mult vă voi prezenta două pasaje din această carte:

Ucitelskaia Gazeta (Gazeta învăţătorilor) din august 1966 relatează că la Rostov pe Don, bap- tiştii au refuzat să înregistreze congregaţia, conform legii, să asculte de aşa numitele căpetenii stabilite de comunişti şi au organizat o demonstraţie de stradă.
S-a întâmplat în ziua de 1 Mai. Aşa cum Isus a făcut minuni în zilele de sâmbătă pentru a-i înfrunta pe farisei, oponenţii Săi, tot aşa Biserica Subterană a ales ziua sărbătorii comuniste, pen- tru a sfida legile acestui regim.
La 1 Mai este o sărbătoare mare şi se face o demonstraţie la care toată lumea este chemată să participe. De această dată, a doua mare forţă din Rusia, Biserica Subterană, a apărut şi ea pe străzi.
Au venit 15 000 de credincioşi. Ceea ce i-a impulsionat a fost dragostea pentru Dumnezeu. Ei ştiau că-şi riscă libertatea, că în închisoare îi aşteaptă foamea şi tortura.
Orice creştin din Rusia ştie despre „Manifestul secret” tipărit de creştinii evanghelici din Barnaul, în care se descrie modul în care sora Hmara, din satul Kulunda, a primit vestea morţii soţului ei în închisoare. Era o femeie cu patru copii mici. Când a primit cadavrul soţului, a putut vedea urmele cătuşelor pe mâinile lui. Mâinile, degetele şi tălpile picioarelor aveau urme de arsuri îngrozitoare. în partea de jos a abdomenului avea urme de bătaie; de altfel şi restul corpului păstra semnele unei bătăi cumplite.
Toţi credincioşii de la demonstraţia din Rostov pe Don, ştiau că aceasta putea fi şi soarta lor. Şi, totuşi au venit.
Dar ei mai ştiau că acest martir, care-şi dăduse viaţa numai la trei luni după convertirea sa, fusese înmormântat în prezenţa unei mari mulţimi de credincioşi, care purtau pancarte cu inscripţia: „Pentru mine Hristos este viaţă, si a muri înseamnă a câştiga”, „Nu te teme de cei care omoară trupul, dar nu pot ucide sufletul”, „Văd sub altar pe cei omorâţi pentru Cuvântul Domnului”. Exempul acestui martir i-a inspirat pe cei din Rostov. Ei s-au strâns în jurul unei căsuţe. Oamenii erau pretutindeni, unii pe acoperiş alţii în pomi, ca Zacheu în timpul de demult. S-au convertit 80 de persoane, mai ales tineri. Din aceştia 33 erau membri ai Komsomolului (Organizaţia comunistă pentru tineret).
Comuniştii au străbătut întreg oraşul, mergând spre râul Don unde a avut loc botezul.
Au sosit automobilele încărcate cu comu- niştii care i-au înconjurat pe credincioşi pe malul râului. Voiau să-i aresteze pe fraţii care slujeau (nu puteau aresta 15 000!) Credincioşii cu căzut cu toţii în genunchi şi au înălţat o rugă fierbinte către Dumnezeu, ca să se poată oficia serviciul în acea zi. Apoi, stând umăr lângă umăr, fraţii şi su- rorile au făcut zid în jurul celor ce oficiau, încer- când să împiedice arestarea lor. Situaţia a deve- nit foarte tensionată.
Gazeta mai relata că Organizaţia „ilegală” baptistă din Rostov are ascunsă o maşină de tipărit, (în Rusia termenul baptist îi include pe evanghelici şi penticostali.) în publicaţiile scoase, tineretul este chemat să-şi apere credinţa. într-una din aceste publicaţii subterane se cere părinţilor să facă ceva, ce şi eu consider că este un lucru foarte bun şi anume: „să-şi ia copiii să asiste la în- mormântări, pentru ca aceştia să înveţe să nu pună preţ pe lucrurile trecătoare! Părinţilor li se mai cere să dea copiilor o educaţie creştină, ca antidot împotriva ateismului cu care sunt intoxicaţi în şcoli.
Ucitelskaia Gazeta încheie articolul cu între- barea: „De ce profesorii se amestecă atât de timid în viaţa familiilor în care copiii sunt idiotizafi prin religie?!”

Un căpitan al armatei ruse s-a dus la un slujitor în Ungaria şi a cerut să-i vorbească între patru ochi. Băiatul era foarte tânăr şi brav, conştient de rolul lui de învingător. Când a fost condus într-o mică sală de conferinţe şi uşa s-a închis, a arătat spre crucifixul ce atârna pe perete.
— Ştiţi că acest obiect este o minciună?, s-a adresat slujitorului. Este un obiect cu ajutorul căruia voi, slujitorii bisericii, înşelaţi oamenii săraci, ajutându-i pe bogaţi să-i ţină în ignoranţă. Haide deci, suntem singuri! Recunoaşte că n-ai crezut niciodată că Isus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu!
Slujitorul a zâmbit:
— Vai tinere, te asigur că eu cred Este adevărat!
—Nu permit să glumeşti cu mine! a strigat căpitanul. Este foarte serios! Nu râde de mine!
Şi-a scos revolverul şi 1-a lipit de pieptul omului bisericii.
— Dacă nu admiţi că eo minciună, trag!
— Nu pot admite decât adevărul Domnul nostru este real şi este Fiul lui Dumnezeu.
Căpitanul a aruncat revolverul pe podea şi 1-a îmbrăţişat, plângând, pe omul Domnului.
— Este adevărat deci! Este adevărat! Şi eu credeam, dar nu eram sigur că sunt oameni care pot muri pentru această credinţă şi trebuia să mă conving personal. O mulţumesc! Mi-ai întărit cre- dinţa. Acum şi eu pot muri pentru Hristos! Mi-ai dovedit-o.”

„Noblețea suferinței” și „Cu Dumnezeu în subterană”

„Noblețea suferinței” și „Cu Dumnezeu în subterană” sunt două cărți care descriu perioada comunismului românesc, perioadă în care oamenii erau închiși pentru credința lor în Domnul Isus Hristos.
Aceste două cărți au fost scrise de un cuplu care a suferit închisoare pentru propovăduirea Evangheliei în acea perioadă. Acest cuplu sunt Richard și Sabina Wurbrand. Cartea scrisă de Sabina Wurbrand este „Noblețea suferinței” iar cea a lui Richard –„Cu Dumnezeu în subterană”.
Deși cuplul a făcut pușcărie în locuri diferite ambii se completează în descriere într-un mod frumos.
Aceste cărți le puteți găsi în format audio pe portalul resursecrestine.ro: „Noblețea suferinței” și „Cu Dumnezeu în subterană”.

LEE STROBEL: The Case for a Creator

LEE STROBEL: The Case for a Creator (Special Upload) Full Documentary from nlytetv on GodTube.

Atitudine în conflict: de la cine învăț?

O situație de conflict este prezentată în Evanghelia după Matei capitolul 4 unde este relatată ispitirea Domnului Isus în pustiu:

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”
Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.”

Diavolul nu L-a ispitit doar o singură dată, și nu doar într-un singur fel:
-prima dată i-a spus să facă din pietre pâini,
-a doua oară i-a spus să se arunce de pe Templu, căci îngerii Lui Îl vor lua,
-și a treia oară i-a spus să i se închine lui.

Diavolul cerea ,într-un fel, lui Isus să confirme că este Fiul Omului, folosind expresia „dacă ești Fiul Omului” ca să-l motiveze să facă ce dorește el. Ca și cum Isus trebuia să demonstreze diavolului,pe care tot El l-a creat, că El este Fiul lui Dumnezeu. Același argument l-au prezentat și oamenii când L-au răstignit pe Isus:

„Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!”” (Luca 23:36-37)

Deși El putea să-i aducă aminte că și diavolul a fost creat de El – nu a început o discuție pe această temă, ci a răspuns de fiecare dată cu Cuvântul lui Dumnezeu. „Este scris” –așa începe orice argumentare a Lui.
Cum ești tu în conflicte? A cui exemplu îl urmezi?

Cu ce este comparat procesul evolutiv

„Cât de mare este Dumnezeul nostru” -Louie Giglio

Louie Giglio este un om cu o mare dragoste pentru Dumnezeu și e minunat cum vede el măreția Dumnezeului nostru în creație, în special în stelele din univers. Într-un cuvânt – vă recomand acest video.