Mediatația zilei

„ Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”” (Luca 21:29 -36)

Sunt semne clare care arată că Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Acest lucru este sigur, poate să se întâmple când te aștepți sau când nu te aștepți – e alegerea ta. Dumnezeu dorește ca tu și eu să veghem asupra noastră și să nu avem priorități greșite, să nu avem scopul vieții hrana corpului și distracția (deși nu distracția este problema), ci relația noastră cu Cel ce vine și Cel ce dorește mult să fii cu gândul revederii cu El, El e Mirele Bisericii.Vor fi multe lucruri care vor trebui să se întâmple până atunci – dar avem responsabilitatea să fim tari astfel încât să putem sta în picioare înaintea Celui ce va judeca lumea, Judecătorul cel drept.
Uneori planificăm timpul pentru a reuși lucrurile cât mai bine și mai calitativ, dar ca timpul nostru să treacă calitativ – trebuie să mă analizez pe mine, trăirea mea, relația cu Dumnezeu.
Dacă zici că ești creștin – aceasta se vede prin felul cum Îl aștepți pe Domnul Isus, această așteptare îți va afecta rugăciunile și modul în care cercetezi Scripturile.
În studenție îmi plăcea să citesc și să recitesc scrisorile care le primeam de acasă – în special am păstrat scrisorile mamei, sorei și ale fratelui în care ei îmi spuneau despre Dumnezeu. Acum Dumnezeu ne-a scris o scrisoare despre adevărata noastră casă. Acum am altă scrisoare de citit.