Batjocoritorii- cât sunt de periculoși!

În zilele noastre este la modă să fii rebel, să nu asculți, să desconsideri pe alții și să te dai cu părerea. Tinerii ușor imită comportamentele actorilor, cântăreților care batjocoresc creștinismul, căsătoria și morala publică. Să vedem ce spune Biblia despre un astfel de comportament.


Definiția:

Batjocoritoare (batjocoritóri, batjocoritoáre)
1) care batjocorește; de batjocură, cuvinte batjocoritoare, vorbă batjocoritoare.
2) care vădește batjocură; cu batjocură, atitudine batjocoritoare.
Batjocură
1) atitudine obraznică și disprețuitoare; sfruntare.
2) mustrare umilitoare; bătaie de joc; ocară. * a fi (sau a ajunge, a se face) de batjocură (sau de batjocura cuiva) a fi, a ajunge sau a se face de râs, din batjocuri

Batjocoritorii trebuie confruntați.

„Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi! Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii tale. Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi. (Proverbe 9:7-12)

Batjocoritorul trebuie mustrat, însă cel ce îl mustră ajuge să fie disprețuit tocmai de cel care îl mustră, tocmai cel ce dorește să-l îndrepte va fi urât.
Pericolul, dacă îl putem numi așa, este că dorind să oprești răul pe care îl face batjocoritorul – vei avea parte de ura lui. Posibil că din acest motiv nu sunt mulți care vor să confrunte batjocoritorii – din motivul că ei îți vor păta numele tău sau vor veni cu amenințări sau te vor desconsidera. O astfel de atitudine vine împreună cu mândria.

„Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării.” (Proverbe 21:24)

Atitudinea batjocoritoare este o consecință a mândriei, a dorinței aprinsă de a arăta că este superior celorlalți. Ceea ce îl face deosebit pe batjocoritor este că acțiunile lui vin din aprinderea îngâmfării, acționează la moment, bazându-se pe sentimentul de superioritate.
Ai disprețuit pe cineva din motiv că te-a confruntat? Cum ai reacționat? Înțeleptul Solomon arată un contrast – înțeleptul și cel neprihănit au o altă atitudine față de mustrare – ei primesc mustrarea.
Un alt lucru care îl are batjocoritorul este că îi lipsește frica de Domnul.

Batjocoritorul trebuie pedepsit

„Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa.”(Proverbe 19:25)

Indiferent de consecințe, batjocoritorul trebuie confruntat, dacă nu va fi confruntat – alții vor lua exemplul lor, însă dacă va fi confruntat – cei din jur vor recunoaște acest comportament ca fiind rău. Acest rol de a confrunta deseori revine părinților, copii sunt tot mai mult influențați de filmele care le privesc – în care eroul principal este un rebel și un batjocoritor. Privind aceste filme – copiii nu mai fac diferență dintre bine și rău, ei înțeleg că aceasta înseamnă a fi bun și așa trebuie să te porți uneori.

Vinul este batjocoritor.

„Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.” (Proverbe 20:1)

Cei ce consumă vin ajung să fie batjocoritori, au un comportament ce sfidează bunul simț, un comportament răutăcios și denigrator. În Moldova știrile prezintă dese cazuri de violență, chiar crimă din cauza vinului.

Comportamentul batjocoritor se vede în discuții.

„Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta.” (Proverbe 22:10)

Batjocoritorii au o comunicare foarte dificilă – de obicei aceasta se termină cu:
-ceartă.

  • neînțelegeri,
  • ocară.

Sfatul dat de Solomon este să „izgonești”, adica să-l scoți din discuție și să să-l eviți. Uneori astfel de interlocutori te caută intenționat să poarte discuții în contradictoriu cu tine. Apostolul Pavel ne amintește,

„Dacă iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici bisericile lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 11:16 )

Unui creștin nu trebuie să-i fie caracteristice certurile.

Batjocura este o atitudine a inimii.

„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pentru că ai bătut din mâini şi ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor şi din adâncul sufletului de ţara lui Israel… .” (Ezechiel 25:6)

Este o atitudine a inimii, este o atitudine care uneori nu se vede, nu este exteriorizată. Batjocoritorul se bucură de necazul altuia și o face într-un mod urât. Deci batjocoritorii îi poți vedea în necaz – ei nu te vor ajuta ci te vor condamna, îți vor arăta dispreț și se vor bucura pentru necazul tău.

Batjocoritorii fac ce le place.

„Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor.” (2 Petru 3:3)

Batjocoritorii nu trăiesc după principii, ci după poftele lor. Pe de o parte ei critică tot în jur, pe de altă parte ei singuri trăiesc după poftele lor.

Care e soluția?

„Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă! Şi harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care este în Hristos Isus. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.” (1 Timotei 1:12-15)

Pavel recunoaște că a fost batjocoritor, un împotrivitor al Evangheliei până când a crezut în Domnul Isus și a propovăduit Evanghelia la Neamuri și și-a dedicat viața lui Hristos.
Cum ești tu? Cum te porți în discuții? Cum te relaționezi cu cei care nu au aceeași părere cu tine? Ești tu cel care provoacă certuri? În lupta ta pentru carieră ești gata să calci peste oameni?
Cum te porți cu părinții tăi? Te crezi superior din motiv că ai cunoștințe profunde în domenii în care unii nu se descurcă?