De ce Dumnezeu a vorbit doar prin poporul evreu?

Întrebare:

De ce Dumnezeu vorbește Cuvântul și poruncile doar poporului Său până la venirea lui Hristos?

De la crearea lumii

Dumnezeu a vorbit cu primii oameni – Adam și Eva, dintre patriarhi este menționat Enoh că a vorbit cu Dumnezeu, tot el este prima persoană care a fost luată la cer, Iov tot a umblat cu Dumnezeu.

După potop

Dumnezeu a ales pe Avram ca din mijlocul poporului în care trăia:

„Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” (Genesa 12:1-3)

Dumnezeu l-a ales pe Avram ca

  • să facă din el un popor,
  • pe cine va binecuvânta el și Dumnezeu îi va binecuvânta,
  • să fie o binecuvântare pentru toate familiile pământului.

Mai târziu Dumnezeu menționează:

„Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.”” (Genesa 17:3-8)

Legământul făcut cu Avraam era un legământ veșnic care se răsfrângea și asupra urmașilor săi, poporul evreu. Astfel Dumnezeu a fost Dumnezeul acestui popor.

Au mai fost persoane care slujeau lui Dumnezeu deși nu erau din poporul evreu:

Melhisedec – numit Preot al Dumnezeului celui Preaînalt.

„Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin: el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt.” (Genesa 14:18)

Famenul etiopean – deși nu era evreu venea să se închine la Templu.

„Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.” (Fapte 8:26-31)

Cum asculți tu de voia lui Dumnezeu? Ce te împiedică să urmezi pe Dumnezeu?