Caracteristicile unei persoane cu bun simț(19 adevăruri)

1. Nu vorbește de rău, nu bârfește ci are curajul să confrunte personal. Nu vorbește nimic neadevărat.
2. Să ține de promisiuni, nu promite ceea ce nu ar putea face. Este demnă de încredere, duce la capăt ceea ce i se încredințează.
3. Indiferent cum să simte nu dorește ca dispoziția sa să afecteze relația cu ceilalți.
4. Nu ține la fața omului ci oferă aceeași dragoste tuturor.
5. Știe să-și protejeze intimitatea.
6. Se poartă bine atât în familie cât și cu cei din jur. Are prioritățile bine puse la punct.
7. Se gândește la nevoile altora, dorește să slujească nu să i se slujească.
8. Nu face glume de prost gust nici despre el și nici la adresa altora.
9. Apreciază laturile bune ale oamenilor și nu se axează pe cele rele.
10. Dorește să știe dacă nu a afectat în vre-un fel pe ceilalți. Continuu învață să fie cu bun simț.
11. Știe să încurajeze nu să condamne.
12. O persoană îngăduitoare cu toți, care nu disprețuiește pe nimeni.
13. Nu invidiază ci se bucură de succesul celor din jur și îi încurajează sincer.
14. Vorbește cuvinte ziditoare, plăcute, își înfrânează limba chiar când e provocat la ceartă.
15. Studiază ca să crească personal apoi investește în alții.
16. Are o viață frumoasă de rugăciune și îi pasă de nevoile aproapelui.
17. Mustră cu multă blândețe.
18. Iartă din toată inima.
19. Se lasă schimbat imediat ce este confruntat.

Tabără de fizică 13-19 august


Trecerea de la etapa gimnazială la cea liceală crează unele dificultăți. Unii elevi au o perioadă de acomodară care ajunge până la 2-3 luni, iar materialul  predat la fizică în această perioadă este baza clasei a 10-a. Neînțelegerea corectă a operațiilor cu vectori îngreuiază mult înțelegerea altor teme din semestrul 1 și 2. Temele din a doua parte a anului se bazează pe cele din prima parte, în specila pe capitolul Cinematica.
În tabără se va preda capitolul Cinematica : mișcarea uniformă, mișcarea uniform variată, mișcarea circulară și mișcarea pe verticală (posibil și mișcarea pe traiectorie parabolică).
Avantaje:

  • predarea temei „Vectori. Operații cu vectori.” Această temă nu este predată uneori în școli și din această cauză elevii nu pot face față multor problem, ei le văd ca fiind prea dificile pentru ei.
  • analiza fiecărui tip de mișcare și rezolvarea problemelor la fiecare temă. Tematica va fi predată structurat și elevii vor învăța un algoritm de rezolvare a problemelor ce le va permite să rezolve majoritatea problemelor standarte (nivel ușor și mediu).

–  va fi o bună pregătire pentru elevii ce vin în clasa a 10-a, în special pentru cei ce vor  alege profilul real deoarece au teză la sfârșit de an.
-elevii vor fi învățați valori morale foarte înalte studiind cursul biblic „Cum să faci alegeri pe care să nu le regreți”.

  • prezența profesorului în tabără.

Cine poate veni?
Pot veni elevii care:

  • vor începe clasa 10-a,
  • elevii care au trecut  cursul clasei a 7-a, adica aboslvenții claselor a 7,8 și a 9-a,
  • elevii care au trecut în clasa 11-a și a 12-a și care au nevoie de aceste teme fie pentru BAC, fie pentru facultate.

Prețul taberei: 900 lei
Locul : Tabăra Speranța, s.Vatici, rn.Orhei.
Perioada: 13 august – 19 august

Date contact: mob. 079975205, email: alexcurbet@yahoo.com

Meditația zilei (14.07.12)

Ura pentru aproapele tău se vedea în vorba ta. Nu o poți ascunde dar o poți scuza cu starea ta de moment. Noi suntem foarte sensibili cu persoana proprie și uităm să iubim și pe ceilalți ca pe sine. A iubi este o alegere și o poruncă lăsată de Dumnezeu.


„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.” (Matei 5:21-26)

Uciderea vine din mânie, o mânie necontrolată și lăsată să trăiască, o mânie la care nu dorești să renunți deoarece TU EȘTI VICTIMA. Însă mânia se poate vedea prin vorba ta de genul „nebunule”, „prostule”. Posibil găsești un moment în care să împrăștii și zvonuri în loc să   cauți împăcarea.
Cât de des dorim să spunem ce avem pe inimă fără să ține cont de vorbele spuse? Oare nu știai că acest fel de cuvinte sunt un indicator a mâniei tale?
Sunt sigur că regreți după ce le spui. Sunt sigur că poți să faci primul pas pentru împăcare.
Dorința de împăcare este indicatorul dragostei.

De ce Dumnezeu a vorbit doar prin poporul evreu?

Întrebare:

De ce Dumnezeu vorbește Cuvântul și poruncile doar poporului Său până la venirea lui Hristos?

De la crearea lumii

Dumnezeu a vorbit cu primii oameni – Adam și Eva, dintre patriarhi este menționat Enoh că a vorbit cu Dumnezeu, tot el este prima persoană care a fost luată la cer, Iov tot a umblat cu Dumnezeu.

După potop

Dumnezeu a ales pe Avram ca din mijlocul poporului în care trăia:

„Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” (Genesa 12:1-3)

Dumnezeu l-a ales pe Avram ca

  • să facă din el un popor,
  • pe cine va binecuvânta el și Dumnezeu îi va binecuvânta,
  • să fie o binecuvântare pentru toate familiile pământului.

Mai târziu Dumnezeu menționează:

„Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.”” (Genesa 17:3-8)

Legământul făcut cu Avraam era un legământ veșnic care se răsfrângea și asupra urmașilor săi, poporul evreu. Astfel Dumnezeu a fost Dumnezeul acestui popor.

Au mai fost persoane care slujeau lui Dumnezeu deși nu erau din poporul evreu:

Melhisedec – numit Preot al Dumnezeului celui Preaînalt.

„Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin: el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt.” (Genesa 14:18)

Famenul etiopean – deși nu era evreu venea să se închine la Templu.

„Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.” (Fapte 8:26-31)

Cum asculți tu de voia lui Dumnezeu? Ce te împiedică să urmezi pe Dumnezeu?

APEL CĂTRE MOLDOVA

„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi  întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite. Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare şi jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru?” (Ioel 2:12-14)

STUDIU – FAMILIA CONTEAZA (30 DE CONCLUZII)

La inceputul Mileniului ne confruntam cu un cosmar care cu doar 10 ani in urma ar fi fost de neconceput– eliminarea familiei ca institutie sociala. Parca toti “puternicii” zilei de azi s-au revoltat si conspira impotriva ei, cautindu-i moartea. Incepind cu politicienii, academicienii, vedetele cinematografice, intelectualii, scriitorii, sociologii, “minoritatile sexuale,” judecatorii, jurnalistii, si chiar unele culte religioase asa numite crestine. O fac in numele drepturilor omului, a libertatii si egalitatii. Miscarea feminista radicala demarata in anii 50 o priveste, aidoma fondatorilor comunismului, ca o exploatare a femeii de catre barbat. Ca atare, dezinstitutionalizarea familiei inseamna eliberarea femeii de sub tutela barbatului si a patriarhatului, iar pentru “minoritatile sexuale” dobindirea “egaliatatii” cu majoritatea societatii. Iar oamenii de buna credinta se mira si intreaba – de ce e pornita societatea atit de mult si de rau impotriva celei mai fundamentale institutii umane? A celei mai vechi si stabile? A institutiei care a existat inainte de aparitia statului, a politicii, a drepturilor omului, a notiunii de egalitate intre fiintele umane, a institutiei care a facut posibila civilizatia si perpetuarea in mod ordonat si fara incidente a speciei umane?

Ultimul studiu sociologic, publicat in August 2011 de Institute for American Values. Periodic, Institutul publica o brosura care listeaza un numar crescind de motive pentru care familia si casatoria conteaza. Motivele sunt extrase din studii sociologice facute in trecut, dar mai ales din cele facute in doar ultimele decenii si ultimii ani. Datele statistice care sunt disponibile tot mai mult in intreaga lume, inclusiv cele obtinute din recensaminte sau studii ale organizatiilor internationale, denota o imagine tot mai incontestabila despre cea mai veche institutie sociala a umanitatii – familia si casatoria conteaza. La inceputul Mileniului III familia si casatoria sunt institutii sociale viabile, relevante si indispensabile fericii individuale si bunastarii colective.
Intitulat, Why Marriage Matters? 30 Conclusions from the Social Sciences? (“De ce casatoria conteaza? 30 de concluzii ale stiintelor sociale”), studiul a fost compilat de 18 academicieni, sociologi si profesori universitari din diferite si prestigioase universitati si think-tank(uri) americane. E bazat pe cele mai recente studii publicate in reviste de specialitate si aclamate de colegii de breasla ca fiind bine investigate.

Familia:

1. Casatoria creste probabilitatea ca tatii si mamele sa aibe relatii bune cu copiii lor

2. Copiii au probabilitatea cea mai mare de a se bucura de stabilitate in viata de familie cind se nasc in familii casatorite

3. Copiii se confrunta cu dificultati mari de ajustare in familiile complexe

4. Coabitarea (concubinajul) nu este echivalentul functional al casatoriei

5. Cresterea copiilor in afara unei casatorii intacte creste probabilitatea ca si copiii lor la rindul lor sa divorteze sau sa traiasca in concubinaj

6. Casatoria este o institutie umana virtual universala

7. Casatoria si obligatitivatea normativa a casatoriei genereaza relatii de inalta calitate, atit intre adulti cit si intre parinti si copii

8. Casatoria are consecinte biosociale importante si pozitive atit pentru adulti cit si pentru copii

Aspecte Economice

9. Divortul si copiii nascuti in afara casatoriei rezulta in mai multa saracie pentru copii si mamele lor, iar concubinajul ofera posibilitati mai mici de reducere a saraciei decit casatoria

10. Cuplurile casatorite par sa acumuleze mai multa bogatie decit cei necasatoriti sau cei care doar convietuiesc

11. Casatoria reduce saracia si dificultatile materiale pentru femeile dezavantajate si copiii lor

12. Minoritatile sociale si rasiale sunt avantajate economic prin casatorie

13. Barbatii casatoriti cistiga mai bine decit barbatii necasatoriti cu un nivel de educatie similar

14. Divortul parintilor (ori concubinajul) par sa creasca riscul copiilor de a falimenta in scoala

15. Divortul parintilor reduce probabilitatea copiilor lor de a absolvi universitatea si de a atinge un nivel profesional inalt

Sanatatea Fizica si Longetivatea Vietii

16. Copiii care traiesc cu ambii parintii biologici casatoriti se bucura de o sanatate fizica mai buna decit copiii crescuti in alte forme de convietuire

17. Casatoria parintilor e asociata cu un risc de mortalitate infantila mult mai redus

18. Casatoria e asociata cu rate reduse de consum de alcool sau droguri la adulti si adolescenti

19. Persoanele casatorite, in special barbatii casatori, au o medie a vietii mai lunga decit a barbatilor necasatoriti

20. Casatoria e asociata cu sanatate mai buna si riscuri de accidente mai mici, boli sau dizabilitati, la barbati si femei

21. Casatoria pare sa fie asociata cu o mai buna sanatate printre minoritati si saraci

Sanatatea Mintala si Emotionala

22. Copiii ale caror parinti divorteaza au rate mai ridicate de depresie psihologica si boli mintale

23. Concubinajul e asociat cu probleme psihologice mai ridicate la copii

24. Destramarea familiei pare sa creasca considerabil riscul de sinicidere la adulti, copii si adolescenti

25. Mamele casatorite au rate mai mici de depresie decit mamele necasatorite sau in relatii de concubinaj

Criminalitatea si Violenta Domestica

26. Baietii crescuti in familii ne-intacte au o preponderenta mai mare de a se implica in comportamente delincvente sau criminale

27. Casatoria pare sa reduca riscul ca adultii sa se implice in activitati criminale

28. Femeile casatorite par a avea un risc mai redus de a fi victime a violentei domestice decit femeile care traiesc in concubinaj

29. Un copil care nu traieste cu parintii lui biologici casatoriti e expus unui risc mai mare de abuz

30. Decalajul casatoriei intre cei cu studii universitare si cei fara este in crestere
(sursa: Alianta Familiilor din Romania)

#criza-familiei, #familia, #pericolul-familiei

Gândul zilei (5iulie 2012)

De ce nu poate exista viață pe Mercur, Venus și Marte?

Vă invit să vedeți opiniea pe moldovacrestina.tv
Există viață pe planeta Venus?

Există viață pe planeta Mercur?

Există viață pe Marte?

#creatie, #marte, #mercur, #planete, #venus, #viata