Starea preoților arată starea poporului?

Acest articol nu este doar pentru preoți, pastori, slujitori ai bisericii ci pentru fiecare creștin. Fiecare creștin trebuie să oglindească pe Hristos și modul lui de viață să fie în corespundere cu ceea ce ne învață Scripturile.Însă liderii Bisericii au o răspundere mult mai mare… ei sunt exemple vii pentru alții.

Liderii Bisericii sunt exemple pentru membrii acesteia, și așa trebuie să fie.

Apostolul Pavel îndeamnă pe Timotei și pe Tit să fie o pildă pentru cei din jur:

„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.” (1 Timotei 4:12-16)

„Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi.” (Tit 2:6-8)

Pavel a lăsat pe Timtei ca fiind unul din liderii Bisericii din Efes și a cerut de la el să respecte standarte înalte; însă aceleași standarte le avea și Pavel, chiar el a fost un exemplu pentru Timotei.

Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.” (2 Timotei 3:10-12)

Una din prioritățile liderilor Bisericii trebuie să fie învățarea din Cuvântul Domnului.

Imoralitatea afectează pe slujitorii bisericii când fac compromisuri.

În cartea Judecători sunt câteva cazuri de leviți corupți, care s-au depărtat de învățătura dată de Dumnezeu lui Moise: primul caz este a unui preot care lucra pentru bani, în al doilea caz levitul trăia în concubinaj . Leviții nu condamnau păcatul locuitorilor până aceste nu îi afecta personal (în Ghibea erau homosexuali care violau oameni).
În cartea Judecători se repetă o frază „Pe vremea ceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce vroia” expresia a fost valabilă pentru locuitorii țării și pentru o parte a slujitorilor bisericii.

Dacă cei care trebuie să fie sare și lumină nu sunt ce se întâmplă cu societatea?
Dacă cei care trebuie să fie exemple duc o viață în păcat câtă valoare are exemplul lor și vorbirea lor?
Dacă prioritățile liderilor de biserică nu sunt cele corecte ce exemplu dau ei? Vor putea ei condamna pe alții pentru aceleași priorități?
Dacă nu ești exemplu cum poți cere să fii urmat?
Domnul Isus a cerut ca creștinii să calce pe urmele Lui, Pavel a trăit astfel încât a afirmat același lucru. Cum trăiești tu? Felul tău de viață este un exemplu pentru cei din jur?
Cum pui tu preț pe Cuvântul lui Dumnezeu așa vor pune preț și cei ce te urmează?

#exemplu, #pastor, #pilda, #preot