Dacă devii călugăr îți mântuiești rudele?

Un cãlugãr, dacã slujește lui Dumnezeu așa cum a fãgãduit, prin el se mîntuiesc pînã la al șaptelea neam din neamul lui.

Această afirmație stranie am găsit-o într-un articol de pe portalul impact.md. Articolul se numește De ce aș alege calea monahală?

Ca să răspund la întrebarea din titlu voi prezenta câteva adevăruri din Biblie:

1. Călugăria este o opțiune personală.

„ Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” (Matei 19:12)

Conform dicționarului explicativ famen înseamnă

Bărbat castrat; spec. eunuc. ♦ Fig. Bărbat decăzut din punct de vedere moral. – Refăcut din fameni (pl. lui famăn înv. „bărbat castrat”, din lat. *feminus, din femina).

Din spusele Mântuitorului putem afla despre 3 tipuri de fameni:

  • născuți,
  • făcuți de oameni,
  • s-au făcut fameni pentru Împărăția cerurilor.

Cred că a treia categorie – cei ce s-au făcut fameni pentru Împărăția cerurilor pot fi interpretați ca și călugări.

2. Cine poate mântui oamenii?

„ Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi. Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.” (Filipeni 3:17-21)

Nu este alt nume prin care se pot salva (mântui) oamenii.
Evanghelistul Ioan prezintă un adevăr foarte important despre Domnul Isus:

„ A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:11-13)

Nimeni nu poate deveni copil a lui Dumnezeu decât prin credința în Domnul Isus.
Ca să fii născut din Dumnezeu e nevoie doar de credință,nu devii creștin prin moștenire (nici chiar dacă părinții tăi sunt creștin dedicați lui Dumnezeu), nici prin voia unui om (chiar de ar dori cineva să impună această voie) ci doar prin credința în Domnul Isus.

3. Avem doar un singur Mijlocitor între noi și Dumnezeu.

„ Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.” (1 Timotei 2:5-6)

Domnul Isus este singurul Mijlocitor între oamenii și Dumnezeu doar din motivul că S-a dat pe Sine ca preț de răscumpărare.
Nici un călugăr, preot, pastor, episcop, om cu frică de Dumnezeu nu poate garanta nimănui trecerea în Împărăția lui Dumnezeu.

4. Totuși poți să-ți mântuiești rudele…

dacă le veștești Evanghelia și ele acceptă iertarea lui Dumnezeu și cred în Isus din toată inima.