Cine sunt creștinii în raport cu Dumnezeu?

Toți creștinii știu rugăciunea domnească – ea începe astfel:

Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilelea dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştrib; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” (Matei 6:9-15)

De aici învățăm următoarele :

  • creștinii Îl recunosc pe Dumnezeu ca Tată ceresc.
  • doresc și fac voia Tatălui.
  • recunosc dependența lor față de Dumnezeu.
  • au nevoie de iertarea lui Dumnezeu și
  • recunosc puterea Lui și suveranitatea lui Dumnezeu.

Cum devine Dumnezeu Tată pentru creștini?

„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:11-13)

Evanghelistul Ioan afirmă  două adevăruri  esențiale:
A primi pe Isus înseamnă a crede în Numele Lui.
Cei ce cred în Isus sunt numiți copiii lui Dumnezeu.

Ești creștin? L-ai primit pe Domnul Isus în viața ta? Cum se vede credința ta?