Bărbatul unei singure neveste.

În articolul precedent am văzut la ce-i folosește bărbatului să fie fără prihană, în acest articol vreau să vedem o altă calitate a bărbatului plăcut lui Dumnezeu – fidelitatea.
Deși sunt multe cauze a infidelității nu le voi aborda în acest articol ci doar voi prezenta beneficiile alegerii de a fi integru. Integru presupune și fidelitate în căsătorie.
Poate oare un bărbat să fie neprihănit și să își permită să gândească ceva imoral? Sunt standartele lui Dumnezeu prea mari pentru noi?

Ce spune Geneza?

Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.”De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.” (Geneza 2:22-24)

În a 6-a zi a creației Dumnezeu a creat bărbatul și femeia și a instituit astfel familia. Scopul familiei a fost unitatea dintre soț și soție. Unitatea dintre soț și soție este atât de puternică încât ei se identifică genetic unul în celălalt. Telegonia este o dovadă pentru acesta.

Ce spune Domnul Isus?

„Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”” (Matei 19:3-6)

Domnul Isus afirmă categoric că despărțirea nu este inițiată de Dumnezeu și este un lucru împotriva planului Său.
În alt text Domnul Isus afirmă un lucru de care trebuie să țină cont orice bărbat:

„Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”” (Matei 15:18-20)

Problema celor ce ajung să curvească sau să preacurvească este gândirea lor. Ei au permis gândurilor (care la prima vedere par destul de nevinovate) să le ocupe mintea. Inițial posibil a văzut o imagine indecentă sau a văzut un caz de imoralitate, apoi a început gândul său „dar dacă eu…”. Posibil și-a permis ca gândul să meargă mai departea, până când a ajus să îl obsedeze.
Un bărbat care a curvit este unul care a gândit mult înainte să păcătuiască. Posibil din acest motiv Pavel afirmă că un slujitor (o persoană cu standarte înalte) trebuie să fie bărbatul unei singure neveste.
Iată un comentariu la acest verset:

„Această condiţie nu priveşte starea civilă a pastorului (liderului), nu spune nimic despre căsătorie sau divorţ (pentru comentarii, priviţi la notiţele versetului 4). Nu se pune problema statutului marital al episcopului, ci a purităţii sale morale şi sexuale. Acest criteriu se află în fruntea listei deoarece este capitolul la care liderii sunt cel mai înclinaţi să cadă. …
„Bărbatul unei singure neveste” îl reprezintă pe acel bărbat complet devotat/dedicat soţiei sale, menţinând o afecţiune singulară, o deosebită puritate sexuală atât în gând cât şi în faptă. A încălca această cerinţă înseamnă a-şi pierde „prihana” (nevinovăţia, integritatea) sa (Tit 1:6,7) (compară şi cu Prov.6:32,33).”

Care sunt consecințele imoralității

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” (Evrei 13:4)

Una din consecințe este judecata lui Dumnezeu. Posibil tu vei spune că alegerea ta nu afectează pe nimeni, ceea ce faci este în urma unui liber consimțământ și nu încalci legea. Posibil nu încalci legea omenească însă înaintea lui Dumnezeu ești vinovat. Nimeni nu dorește să fie pedepsit sau să se gândească la consecințe atunci când încalcă o lege crezând că pedeapsa îl va ocoli.

„Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

O altă consecință este că nu vei avea parte de viața veșnică. O veșnicie o vei petrece separat de Dumnezeu și în chinuri. Nu vreau să sperii ci doar să prezint adevărul. Dacă citești încă o dată versetul din Apocalipsa vei vedea că curvarii este pusă în același rând necredincioșii, ucigașii și vrăjitorii. Ei cu nimic nu sunt mai buni.
Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului ci recuperarea lui. Dumnezeu este gata să ierte pe oricine vine la El cu pocăință și se dezice de păcatul său. Partea ta e să alegi de cine să asculți. Responsabilitatea este a ta, ca de obicei.

Dacă ești căsătorit trăiește-ți viața de familie într-un mod corect față de partenerul de căsătorie și față de Dumnezeu, dar dacă încă nu ești căsătorit – ia decizia să te păstrezi curat pentru viitoarea ta soție. Nu fă acest lucru pentru oameni sau pentru a impresiona pe cineva, ia această dezicie pentru tine și în fața lui Dumnezeu.

#femeia, #femeie, #matei