Încep antrenamentele de taekwon-do în satul Costești, rn. Ialoveni

#arte-martiale, #gtf, #sport, #taekwon-do

Are voie femeia să predică în biserică?

Întrebare

„Aș vrea sa știu cum este cu femeia și predica sau mai bine spus -cum e cu femeia în biserică? După Scriptură are voie să predice sau nu? Sau cum e cu poezia? Uneori o poezie e ca și o predică sau poate uneori chiar și mai îndreptătoare ca o predica.”

Această întrebare frământă pe foarte mulți: unii cred că femeia categoric nu are voie să predice alții cred că femeia poate să predice. Unii merg chiar la o extremă și consideră că femeia nu trebuie să aibă nici o funție în biserică. Să vedem ce spune Biblia.

Diaconi puteau fi bărbați și femei

În epistola către Timotei Pavel îi dă sfaturi cum să aleagă diaconii.

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav, ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat. Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. (1 Timotei 3:8-13)

În tot capitolul 3 Pavel descrie caracteristicile unui slujitor și persoanele care doresc să fie slujitori trebuie să aibă caracteristicile din capitolul 3. Când descrie diaconii Pavel menționează „femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile”, se pare că Pavel include în slujba diaconilor și femeile.
În epistola către Romani Pavel menționează chiar o diaconiță.

Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţa Bisericii din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.” (Romani 16:1-2)

Biserica din Chencrea a înțeles foarte bine spusele lui Pavel despre cine poate fi diacon.

Învățători puteau fi bărbați și femei.

La pocăință fiecare persoană primește Duhul Sfânt și un dar duhovnicesc. Iată cum sunt date darurile Duhului Sfânt:

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.” (1 Corintei 12:7-11)

Iată ce aflăm despre darurile duhovnicești.
–    sunt pentru folosul altora,
–    sunt date de Duhul Sfânt
–    Duhul le dă fiecăruia în parte (fiecăruia care este născut din nou),
–    Duhul le dă cum voiește.
Nu oamenii hotărăsc ce dar să primească ci le dă Duhul.
În Noul Testament găsim referire la unele femei învățători.

„Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus, care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate bisericile ieşite dintre Neamuri.” (Romani 16:3-4)

Priscila este soția lui Acuila, este unul din învățătorii acelui timp, Pavel îi numește pe ambii –  tovarăși de lucru. Pavel învăța Neamurile despre credința în Domnul Isus și acest cuplu binecuvântat făcea aceeași slujbă.
Printre apostolii acelui timp Pavel face referire la o femeie:

„Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar.” (Romani 16:7)

Iunia – o femeie – este o persoană de vază între apostoli.

Darul prorociei este și la femei.

Duhul Sfânt alege să dea daruri oamenilor, bărbaților și femeilor. În Sfintele Scripturi găsim referire la femei care proroceau.

„Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului.” (Luca 2:36-38)

La fel, fetele lui Filip evanghelistul proroceau:

„A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei şapte, şi am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau.” (Fapte 21:8-9)

Răspuns la întrebarea din titlu:

Da, femeile pot să predice (prorocească) în biserică, Noul Testament încurajează această practică și Biblia ne dă exemple de femei care așa de bine s-au isprăvit cu slujba lor că au ajuns printre persoanele de vază.
Unii ar putea să nu fie de acord din cauza versetele care spune că „Femeia să nu învețe pe alții”. Referitor la această întrebare vă invit să priviți predicaRugăciunea și purtarea femeilor evlavioase.

#biserica, #diaconi, #diaconite, #predica

La ce-i folosește bărbatului să fie fără prihană?

Te-ai săturat să fii un soț falimentar, un tată plin de regrete? Nu înțelegi cum să zidești relații frumoase cu soția ta sau cu copiii tăi? Nu știi ce standarde trebuie să respecți? Sunt persoane în viața ta care te critică pentru alegerile tale, sau pentru ceea ce nu ești?
Care sunt așteptările lui Dumnezeu de la bărbat? Ce a intenționat El ca să fii?
În articolele ce vor urma vreau să prezint caracterul unui bărbat după voia lui Dumnezeu. Dacă nu ești căsătorit trebuie să știi că nunta nu schimbă caracterul tău, cum ai fost înainte de căsătorie așa vei fi și după aceasta. Sunt unele aspecte în viața ta care nu corespund standardelor lui Dumnezeu? Îți recomand să citești acest articol.
În descrierea slujitorului creștin, Pavel menționează foarte des că trebuie să fie fără prihană. Ce înseamnă aceasta și de ce este o trăsătură indispensabilă a bărbatului?

Definiția cuvântului
Fără prihană înseamnă a avea un caracter moral ireproșabil.

Noe a fost neprihănit

„Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.” (Geneza 6:9)

În același capitol cu câteva versete mai sus este descrisă starea omenirii:
„Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.”
Umblarea lui Noe cu Dumnezeu s-a văzut în viața lui, el a ales să nu fie afectat de răutatea oamenilor din jurul lui.
Atunci când Dumnezeu a poruncit lui Noe să facă un vas imens, sunt sigur că Noe a ales să asculte fără cârtire. A ales să fie ascutător de Dumnezeu, nu de oameni.  Posibil oamenii îl luau în bătaie de joc, posibil unii se arătau nemulțumiți de alegera lui, însă el nu se uita la ce spuneau oamenii.
Un bărbat neprihănit alege să fie ascultător de Dumnezeu indiferent de ce spun oamenii.
Poate te gândești că lui Noe îi era ușor: el s-a născut peste 50 de ani după moartea lui Adam și îi era bine cunoscut faptul că există un Dumnezeu, există o grădină Eden în care nu poți intra, nu mai există alți oameni decât descendenții lui Adam și Eva. Dumnezeu îți vorbește deslușit și îți spune voia Sa și-i spunea nu printr-o carte, ci într-un mod bine de înțeles…
Dar toți oamenii știau despre Dumnezeu, însă doar Noe a ales să asculte. Ascultarea lui Noe nu a avut ca rezultat o muncă ușoară – dimpotrivă, el a trebuit să muncească foarte mult asupra corabiei, a muncit un an, cât a durat potopul, să îngrijească de animale, apoi a trebuit să înceapă totul de la zero după potop.

Cum se vede neprihănirea?

Neprihnirea se vede în faptele bune. Neprihănirea este un rezultat al credinței în Dumnezeu, neprihănirea este vizibilă în relație cu oamenii. Iată ce spune Iacov.

„Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.” Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.” (Iacov 2:21-24)

Ce înseamnă fapte bune?
Dacă ești soț – vei respecta jurământul dat în fața lui Dumnezeu în ziua cununiei și îți vei iubi soția, o vei ocroti și te vei îngriji de familia care ți-a dat-o Dumnezeu. Nu-ți vei permite să o înjosești și nu vei permite altora să o înjosească. Nu pentru aceasta ești în poziție de cap al familiei. Îți vei învăța copii și te vei îngriji de părinții tăi.

Ce spune Domnul Isus despre cel neprihănit?

În predica de pe munte Domnul Isus învață noroadele care erau împrejurul lui astfel:

„ Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” (Matei 5:6)

Cel neprihănit își va vedea starea sa și va dori să aibă o neprihănire care o dă Dumnezeu, el va pune preț pe relația sa cu Dumnezeu – o sete ce va căuta să o stingă.  Va fi o dorință puternică de a căuta voia lui Dumnezeu și de a face voia Sa. Și aceasta va fi un mod de viață. Nu va studia Scripturile accidental, săptămânal sau doar când se întâlnește cu credincioși, studierea Scripturii va fi o prioritate în viața lui.
Nu în zadar Pavel menționează în primul rând această caracteristică în 1 Timotei 3:1-3

„Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.” Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani.”

Viața unui bărbat neprihănit va o viață de rugăciune, o viață disciplinată de rugăciune.

Să fie imposibil să trăiești neprihănit?

Domnul Isus a rezolvat această problemă pentru tine – prin credință în El poți trăi neprihănit.

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)

Tu cu puterea ta nu poți fi plăcut înaintea lui Dumnezeu, doar cu ajutorul Celui ce a murit ca noi să putem fi neprihănirea lui Dumnezeu, și aceasta e posibil doar în El, Isus Hristos.
Cartea Proverbe spune:„Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr.” (Proverbe 28:1).
Cel neprihănit îndrăznește să condamne păcatul, are acel curaj de a trăi viața frumos, să înfrunte pe cei ce îl condamnă. Noe, Avraam, Iov au fost oameni curajoși, ei au avut curajul să nu se conformeze gândirii acelei vremi, au ales să trăiască curat indiferent de preț.

Tu ce alegi?

#barbat, #credinta, #neprihanit

Un răspuns nedorit…

Am găsit o imagine ce conține pune pe gânduri

Regele Mihai despre creștinism

Un crestin adevarat este o fiinta lucida, nu se lasa ademenita pe cai potrivnice naturii lui. El apartine adevarului, si adevarul ne elibereaza. Eu stiu ca de nimic nu s-au temut comunistii mai mult decat de credinta oamenilor in Christos. Ei intelegeau mai bine decat toti ca un om credincios este un rob mai putin. Ori de cate ori vorbesc despre necesitatea credintei, imi aduc aminte de vorbele lui William Penn: daca nu te lasi condus de Dumnezeu, esti sortit sa fii condus de tirani.(sursa)

Umor serios

Homosexualii folosesc legea pentru a reduce la tăcere pe cei ce sunt împotriva lor

Este recentul caz a lui Vitalie Marian. Știu că a fost dat în judecată de către organizația GenderDocM, organizația ce apără drepturile homosexualilor, din simplu motiv că incită la ură. Constituția Moldovei nu devinește o astfel de crimă.
Dacă e ceea ce cred eu – atunci homosexualii vor începe o companie de hărțuire a tuturor persoanelor,organizațiilor și bisericilor să se pronunțe negativ la adresa homosexualilor.
Rămâne să vedem cât vom permite imoralilor să sfideze societatea.