Încep antrenamentele de taekwon-do în satul Costești, rn. Ialoveni

#arte-martiale, #gtf, #sport, #taekwon-do

Are voie femeia să predică în biserică?

Întrebare

„Aș vrea sa știu cum este cu femeia și predica sau mai bine spus -cum e cu femeia în biserică? După Scriptură are voie să predice sau nu? Sau cum e cu poezia? Uneori o poezie e ca și o predică sau poate uneori chiar și mai îndreptătoare ca o predica.”

Această întrebare frământă pe foarte mulți: unii cred că femeia categoric nu are voie să predice alții cred că femeia poate să predice. Unii merg chiar la o extremă și consideră că femeia nu trebuie să aibă nici o funție în biserică. Să vedem ce spune Biblia.

Diaconi puteau fi bărbați și femei

În epistola către Timotei Pavel îi dă sfaturi cum să aleagă diaconii.

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav, ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat. Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. (1 Timotei 3:8-13)

În tot capitolul 3 Pavel descrie caracteristicile unui slujitor și persoanele care doresc să fie slujitori trebuie să aibă caracteristicile din capitolul 3. Când descrie diaconii Pavel menționează „femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile”, se pare că Pavel include în slujba diaconilor și femeile.
În epistola către Romani Pavel menționează chiar o diaconiță.

Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţa Bisericii din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.” (Romani 16:1-2)

Biserica din Chencrea a înțeles foarte bine spusele lui Pavel despre cine poate fi diacon.

Învățători puteau fi bărbați și femei.

La pocăință fiecare persoană primește Duhul Sfânt și un dar duhovnicesc. Iată cum sunt date darurile Duhului Sfânt:

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.” (1 Corintei 12:7-11)

Iată ce aflăm despre darurile duhovnicești.
–    sunt pentru folosul altora,
–    sunt date de Duhul Sfânt
–    Duhul le dă fiecăruia în parte (fiecăruia care este născut din nou),
–    Duhul le dă cum voiește.
Nu oamenii hotărăsc ce dar să primească ci le dă Duhul.
În Noul Testament găsim referire la unele femei învățători.

„Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus, care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate bisericile ieşite dintre Neamuri.” (Romani 16:3-4)

Priscila este soția lui Acuila, este unul din învățătorii acelui timp, Pavel îi numește pe ambii –  tovarăși de lucru. Pavel învăța Neamurile despre credința în Domnul Isus și acest cuplu binecuvântat făcea aceeași slujbă.
Printre apostolii acelui timp Pavel face referire la o femeie:

„Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar.” (Romani 16:7)

Iunia – o femeie – este o persoană de vază între apostoli.

Darul prorociei este și la femei.

Duhul Sfânt alege să dea daruri oamenilor, bărbaților și femeilor. În Sfintele Scripturi găsim referire la femei care proroceau.

„Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului.” (Luca 2:36-38)

La fel, fetele lui Filip evanghelistul proroceau:

„A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei şapte, şi am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau.” (Fapte 21:8-9)

Răspuns la întrebarea din titlu:

Da, femeile pot să predice (prorocească) în biserică, Noul Testament încurajează această practică și Biblia ne dă exemple de femei care așa de bine s-au isprăvit cu slujba lor că au ajuns printre persoanele de vază.
Unii ar putea să nu fie de acord din cauza versetele care spune că „Femeia să nu învețe pe alții”. Referitor la această întrebare vă invit să priviți predicaRugăciunea și purtarea femeilor evlavioase.

#biserica, #diaconi, #diaconite, #predica

La ce-i folosește bărbatului să fie fără prihană?

Te-ai săturat să fii un soț falimentar, un tată plin de regrete? Nu înțelegi cum să zidești relații frumoase cu soția ta sau cu copiii tăi? Nu știi ce standarde trebuie să respecți? Sunt persoane în viața ta care te critică pentru alegerile tale, sau pentru ceea ce nu ești?
Care sunt așteptările lui Dumnezeu de la bărbat? Ce a intenționat El ca să fii?
În articolele ce vor urma vreau să prezint caracterul unui bărbat după voia lui Dumnezeu. Dacă nu ești căsătorit trebuie să știi că nunta nu schimbă caracterul tău, cum ai fost înainte de căsătorie așa vei fi și după aceasta. Sunt unele aspecte în viața ta care nu corespund standardelor lui Dumnezeu? Îți recomand să citești acest articol.
În descrierea slujitorului creștin, Pavel menționează foarte des că trebuie să fie fără prihană. Ce înseamnă aceasta și de ce este o trăsătură indispensabilă a bărbatului?

Definiția cuvântului
Fără prihană înseamnă a avea un caracter moral ireproșabil.

Noe a fost neprihănit

„Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.” (Geneza 6:9)

În același capitol cu câteva versete mai sus este descrisă starea omenirii:
„Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.”
Umblarea lui Noe cu Dumnezeu s-a văzut în viața lui, el a ales să nu fie afectat de răutatea oamenilor din jurul lui.
Atunci când Dumnezeu a poruncit lui Noe să facă un vas imens, sunt sigur că Noe a ales să asculte fără cârtire. A ales să fie ascutător de Dumnezeu, nu de oameni.  Posibil oamenii îl luau în bătaie de joc, posibil unii se arătau nemulțumiți de alegera lui, însă el nu se uita la ce spuneau oamenii.
Un bărbat neprihănit alege să fie ascultător de Dumnezeu indiferent de ce spun oamenii.
Poate te gândești că lui Noe îi era ușor: el s-a născut peste 50 de ani după moartea lui Adam și îi era bine cunoscut faptul că există un Dumnezeu, există o grădină Eden în care nu poți intra, nu mai există alți oameni decât descendenții lui Adam și Eva. Dumnezeu îți vorbește deslușit și îți spune voia Sa și-i spunea nu printr-o carte, ci într-un mod bine de înțeles…
Dar toți oamenii știau despre Dumnezeu, însă doar Noe a ales să asculte. Ascultarea lui Noe nu a avut ca rezultat o muncă ușoară – dimpotrivă, el a trebuit să muncească foarte mult asupra corabiei, a muncit un an, cât a durat potopul, să îngrijească de animale, apoi a trebuit să înceapă totul de la zero după potop.

Cum se vede neprihănirea?

Neprihnirea se vede în faptele bune. Neprihănirea este un rezultat al credinței în Dumnezeu, neprihănirea este vizibilă în relație cu oamenii. Iată ce spune Iacov.

„Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.” Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.” (Iacov 2:21-24)

Ce înseamnă fapte bune?
Dacă ești soț – vei respecta jurământul dat în fața lui Dumnezeu în ziua cununiei și îți vei iubi soția, o vei ocroti și te vei îngriji de familia care ți-a dat-o Dumnezeu. Nu-ți vei permite să o înjosești și nu vei permite altora să o înjosească. Nu pentru aceasta ești în poziție de cap al familiei. Îți vei învăța copii și te vei îngriji de părinții tăi.

Ce spune Domnul Isus despre cel neprihănit?

În predica de pe munte Domnul Isus învață noroadele care erau împrejurul lui astfel:

„ Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” (Matei 5:6)

Cel neprihănit își va vedea starea sa și va dori să aibă o neprihănire care o dă Dumnezeu, el va pune preț pe relația sa cu Dumnezeu – o sete ce va căuta să o stingă.  Va fi o dorință puternică de a căuta voia lui Dumnezeu și de a face voia Sa. Și aceasta va fi un mod de viață. Nu va studia Scripturile accidental, săptămânal sau doar când se întâlnește cu credincioși, studierea Scripturii va fi o prioritate în viața lui.
Nu în zadar Pavel menționează în primul rând această caracteristică în 1 Timotei 3:1-3

„Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.” Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani.”

Viața unui bărbat neprihănit va o viață de rugăciune, o viață disciplinată de rugăciune.

Să fie imposibil să trăiești neprihănit?

Domnul Isus a rezolvat această problemă pentru tine – prin credință în El poți trăi neprihănit.

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)

Tu cu puterea ta nu poți fi plăcut înaintea lui Dumnezeu, doar cu ajutorul Celui ce a murit ca noi să putem fi neprihănirea lui Dumnezeu, și aceasta e posibil doar în El, Isus Hristos.
Cartea Proverbe spune:„Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr.” (Proverbe 28:1).
Cel neprihănit îndrăznește să condamne păcatul, are acel curaj de a trăi viața frumos, să înfrunte pe cei ce îl condamnă. Noe, Avraam, Iov au fost oameni curajoși, ei au avut curajul să nu se conformeze gândirii acelei vremi, au ales să trăiască curat indiferent de preț.

Tu ce alegi?

#barbat, #credinta, #neprihanit

Un răspuns nedorit…

Am găsit o imagine ce conține pune pe gânduri

Regele Mihai despre creștinism

Un crestin adevarat este o fiinta lucida, nu se lasa ademenita pe cai potrivnice naturii lui. El apartine adevarului, si adevarul ne elibereaza. Eu stiu ca de nimic nu s-au temut comunistii mai mult decat de credinta oamenilor in Christos. Ei intelegeau mai bine decat toti ca un om credincios este un rob mai putin. Ori de cate ori vorbesc despre necesitatea credintei, imi aduc aminte de vorbele lui William Penn: daca nu te lasi condus de Dumnezeu, esti sortit sa fii condus de tirani.(sursa)

Umor serios

Homosexualii folosesc legea pentru a reduce la tăcere pe cei ce sunt împotriva lor

Este recentul caz a lui Vitalie Marian. Știu că a fost dat în judecată de către organizația GenderDocM, organizația ce apără drepturile homosexualilor, din simplu motiv că incită la ură. Constituția Moldovei nu devinește o astfel de crimă.
Dacă e ceea ce cred eu – atunci homosexualii vor începe o companie de hărțuire a tuturor persoanelor,organizațiilor și bisericilor să se pronunțe negativ la adresa homosexualilor.
Rămâne să vedem cât vom permite imoralilor să sfideze societatea.

Детали на СТС ПРИМА про ЕХБ.

Naty Panaite – predicuta ”Daniel în groapa cu lei”

Am privit această predică cu plăcere. Vizionare plăcută.

„Sunt homosexualii un pericol?” sau cum manipulează Publika TV

Astăzi am vizionat o emisiune de la PublikaTV  cu titlu ”Sunt homosexualii un pericol?”

Iată din ce motiv cred că Publika TV a manipulat în această emisiune.

1. În reportajul de la începutul emisiunii se afirmă că oamenii nu înțeleg corect termenul „homosexualitate„ dar persoanele intevievate au afirmat că homosexualii sunt pedofili, că, posibil, au partidul lor (am auzit de partidul pedofililor în Olanda) dar nici unul din ei nu a înțeles greșit. Unii oameni cred că ei sunt bolnavi dar nici unul nu a înțeles greșit.
Sunt aduse doar scurte reportaje ce prezintă homosexualiatatea ca ceva bun dar nu s-a prezentat nici un caz în care homosexualii violează copii, cazuri deschise de pedofilie.

2. Prezentatoarea favorizează homosexualii și cei ce sunt de-acord cu acest mod păcătos și distructiv de viață. Ca și jurnalist, prezentatoarea trebuia să fie imparțială în timpul emisiunii, eu cred că prezentatoarea a încălcat etica jurnalismului – trebuia să cheme în emisiune un număr egal de persoane pro și contra, ceea ce nu s-a realizat.

3. Avocatul organizației GenderDocM face acuzații fără fond la adresa lui Marian Vitalie și dorește să nu se țină cont de statistici reale (ce țin de SUA) replicând că Vitalie Marian nu reprezintă Statele Unite. Dacă e așa, atunci nici homosexualii nu pot aduce ca exemple țările în care acest mod imoral de viață (homosexualitate) este legal.

4. A fost adus un medic care este pro-homosexualitate, de ce nu a fost adus un medic care este împotriva acestui fel de comportament?

5. În minutul 50, înainte de pauza publicitară 77% din persoanele care au răspuns la televoting că ei consideră homosexualitate o problemă pentru R.Moldova, însă la sfârșitul emisiunii, în minutul 69 au fost 46%.

6. Un membru al consiliului GenderDocM afirmă că homosexualii sunt o categorie de persoane invizibile cărora le este frică să-și afirme orientarea sexuală. Faptul că el are un partener (homosexual) este ceva normal, el are nevoia de a socializa despre aceasta. E motiv suficient de a accepta homosexualitatea? Doar că ei au nevoie să socializeze despre aceasta?

7. Unul din argumente este că în cazul în care partenerul homosexual ajunge la spital și este incapabil să ia decizii pentru sine – el nu poate lua decizii pentru partener și nici nu-l poate vizita, pe când părinții care l-au bătut și l-au alungat de acasă și care nici nu l-au văzut de atâta timp, pot lua decizii pentru el și îl pot vizita. Se pune în contrast : părinții și partenerul homosexual, cine are mai multe drepturi în cazuri de spitalizare gravă? La ce situații se poate face referire? Ori se insinuează că părinții în asemenea situații ar alege rău pentru copilul lor?

8. Homosexualii insistă asupra faptului că în cazul unei parade a lor – ei nu vor ieși semidesbrăcați așa cum s-a făcut în Olanda. Atunci de ce doresc să facă parade? Doar ca să fie auziți? Dar primii pași în legalizarea imoralității (homosexualității) au fost făcute în Olanda – și cred că în aspectul ce ține de parade tot vor urma Olanda. De fapt, toate paradele legale au fost cu costumație indecentă.

9. Numărul celor invitați trebuie să fie egal la egal, însă cei ce sunt pro-homosexualitate sunt 9 (plus prezentatoarea) iar cei ce sunt împotrivă – 5 persoană.

10. O propunere a abasadorilor – „Legea nedescriminare ține de morală și nu de politică și nu este nici o contradicție între aceasta (proiectul de lege) și religie”. Este un fals din motiv că această lege va discrimina toți creștinii din R.Moldova.

#brega, #homosexualitate, #publika, #voxpublica

BBC corupe moralitatea tinerilor

Iată știrea integral de pe protv.ro.

Sex BBC - 4

Cat de mult e prea mult? La ce varsta ar trebui copiii sa afle ca pe bebelusi nu-i aduce barza? La aceste intrebari se chinuie sa afle un raspuns zilele acestea autoritatile britanice, dupa ce BBC a scos pe piata un CD explicit despre pubertate si sex.

Sex BBC - 1

Scopul – declarat de cei de la BBC – al CD-ului este sa-i invete pe copiii intre 9 si 11 ani despre adolescenta, ciclul vietii, sentimente, viata de familie si prietenie.

Insa CD-ul contine si un video cu doua personaje animate care fac sex si o secventa generata pe calculator cu un cuplu implicat in relatii sexuale, acompaniata de text explicit.

CD-ul mai include poze cu o femeie si un barbat, dezbracati, pentru a demonstra diferenta dintre sexe, informatii despre “visurile umede”, masturbare si diagrame explicite ale organelor genitale.

Materialul produs de cei de la BBC a starnit ingrijorarea mai multor parinti, care s-au adresat parlamentarului conservator Andrea Leadson.

“Acest material este explicit. Distruge inocenta specifica copilariei”, a spus parlamentarul britanic.

Sex BBC - 6

Leadson doreste ca, de acum inainte, materialele educationale referitoare la sex sa fie restrictionate, la fel ca cele artistice. Iar ministrul Educatiei britanic, Nick Gibb, a promis ca va lua in considerare propunerea.

BBC isi apara in continuare produsul si spune ca CD-ul a fost realizat in colaborare cu autoritati locale si experti in educatie.

#bbc, #imoralitate, #protv, #tineri

Spurgeon. Resurse.

Zilele acestea am dorit să caut ceva scrieri de ale lui C.H. Spurgeon și am găsit multe predici scrise și chiar cărți în română și engleză.

Cine este Spurgeon? Un om ce a avut un scop în viață – să aducă oamenii  la Hristos. Lui i-a reușit să motiveze biserica sa la acțiune răspândind Cuvântul lui Dumnezeu în Londra. A fost un exemplu de predicator prin organizarea bisericii, cercetarea Sfintelor Scripturi și dragostea pentru oameni.
Pentru cei ce doresc să citească cărți scrise de el, sau predici aveți la dispoziție unele site-uri de pe care puteți copia cărți sau citi unele articole scrise de Spurgeon.

resursecrestine.ro – predici scrise.

viatavesnica.ro – predici scrise

blogultrezirespirituala.wordpress.com

spurgeongems.org– toate predicile lui Spurgeon în engleză.

4 lucruri care trebuie să le știi despre plecatul peste hotare


Populația R.Moldova constituie 3,6 milioane persoane  dintre care 500.000 sunt plecați peste hotare (populația raioanelor Ialoveni, Călărași, Strășeni, Hîncești și Căușeni la un loc). Închipuiți-vă că populația din cele 5 raioane au plecat. Unii au plecat după anii 90 nu de zile bune, alții au plecat după anii 2000 – pătura tinerilor.

Astăzi vreau să mă adresez celor care încă sunt în R. Moldova. Unii din voi se gândesc să plece în țări străne, alții au în familie pe cineva plecat.

Acum vreau să vorbesc despre câteva lucruri despre planificare de a pleca , ce trebuie să știi?

1. Nu te conduce după valorile lumii.

În capitolul 4 primele versete se vorbește despre faptul că unii creștini au început să împace principiile lui Dumnezeu  cu cele ale lumii.  Unii nu pun  preț pe țară și zic că patriotismul este pentru cei naivi însă chiar ei când ajung peste hotare vorbesc urât de Moldova, unora chiar le este rușine să spună că sunt cetățeni ai R.Moldova.

Biblia spune despre un caz în care o familie a plecat din țară – este cazul lui Elimelec și Naomi. Ei au plecat din țară din cauza că era o foame și nu puteau supraviețui în țară, însă s-au întors. Ei au apreciat țara lor și Naomi și-a pus nădejdea în Dumnezeu.

Unii care au fost peste hotare afirmă în țara noastră nu ai ce face. Oare nu Dumnezeu este acela care dă și bogății și sărăcie?

Dacă te uiți la cei din jur – situația este dezarmantă. Iată un citat dintr-un articol.

” Fiecare al patrulea susţine că nu ştie ce îi va aduce viitorul, fiecare al zecelea mărturiseşte că trăieşte doar pentru ziua de azi, un sfert din ei nu cred că viitorul va fi mai bun, aproape 15% consideră că viitorul va fi mai deprimat decît prezentul şi doar circa o treime din tinerii Moldovei speră că viitorul le va aduce o viaţă mai bună decît cea de acum”

Să nu crezi că soluția la problema ta este plecare din țară , să nu ajungi și tu cumva să te încrezi în ce se încred cei fără Dumnezeu.

Chiar ajungi să te lauzi cu posibilitățile tale, cu ceea ce ai putea face (poate ai mai realizat acest lucru și în viitor). Este un proverb român care spune ”Împarți pielea ursului din pădure.”

2. Cercetează-ți motivația.
Motivația poate fi diferită. Nu vreau să judec pe cei ce au plecat sau să critic pe o persoană anume, vreau să te atenționez asupra unor pericole. Iată care pot fi unele pericole:

a) nu cauți cumva să-ți împlinești vre-o poftă.
Am întâlnit tineri care doresc să plece în Europa deși salariul lor le permite să se întrețină. Cauți tu să lucrezi doar pentru a obține unele bunuri ca să te lauzi cu ele? Ori te-ai certat cu cineva și nu dorești să te împaci cu șeful de la serviciu?

„Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” (1 Ioan 2:16-17)

b) ori ai cerut lui Dumnezeu și nu ți-a răspuns la rugăciuni.
Posibil ai ajuns într-un motiv de disperare când doar gândul plecării dă naștere la o speranță, care îți aduce o liniște. În acest caz trebuie să vezi dacă nu ai cerut cu gând rău – ca să risipești în plăcerile tale, sau ceri doar pentru că ești invidios  – și aceste gânduri îți ocupă tot timpul.  Doar nu credeai că poți să mergi pe drumul credinței cu gândurile lumii?  Nu poți să  lucrezi în sala de operații cu instrumentele unui instalator.

c) nu pleci doar pentru dragostea de bani?

Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare.„ (1 Timotei 6:9)

Realizezi că dacă pleci doar cu gândul să te îmbogățești – poate vei ajunge să faci bani, dar ceea ce te va măcina din interior vor fi multe pofte nesăbuite și vătămătoare care vor duce la pierzarea  ta.

d) întreabă-te dacă este voia lui Dumnezeu să fii acolo.

În cazul lui Avram Dumnezeu i-a spus să lese țara sa și să trăiască în țara Canaan, motivația apostolilor, inclusiv a lui Pavel a fost să vestească Evanghelia tuturor popoarelor din lume. Pavel a făcut mai multe călătorii misionare și acest efort a fost făcut doar pentru a sluji oamenilor – să le prezinte adevărul lui Dumnezeu.
Dacă motivația ta este să faci misiune într-o țară – ai motivație foarte bună.

3. Nimeni nu-ți dă garanția că vei realiza ceea pentru ce ai plecat.

Nimeni nu știe ce poate aduce ziua de mâine.

Psalmistul zice:

Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm. (Ps 90:9-10)

Posibil această dragoste de bani sau avere să tot crească,căci și posibilitățile au crescut, și să nu te trezești peste mulți ani că ai lucrat doar pentru bani, care niciodată nu au fost suficienți.

Sau poate vei ajunge cu avere – dar îți vei pierde copii. La școală acești copii se evidențiază imediat. Sunt triști și doresc afecțiune și nimeni și poate ghici cum vor căuta să-și găsească un substituient.

Când stai de vorbă cu oamenii bătrâni- foarte mulți se laudă cât de mult lucrau și câte au tras în acestă viață. În vorbele lor se regăsesc foarte multe regrete, majoritea.

 

4. Ce trebuie să schimbi?

a) puneți încrederea în Dumnezeu (v.15).

Nu zic că nu trebuie să pleci peste hotare – dar fă acest lucru ținând cont de faptul că trebuie să ceri înțelepciune de la Dumnezeu ca să nu treacă zilele fără folos.

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom înveseli.  Înveseleşte-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâţia ani cât am văzut nenorocirea! (Ps.90:12,14-15)

b) planifică-te.

„Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.” (Proverbe 21:5)

Care este atitudinea ta față de muncă? Dacă nu îți place să muncești – vei fi în continuă căutare de un lucru ușor și cât mai bine plătit.

Cum te planifici în ceea ce faci? Ai un plan în lucrul tău sau lucrezi în fugă?

Care e motivația ta?

#epistola-iacov, #iacov, #plecare, #strainatate

Google încurajează imoralii sau asexualitatea?

La înregistrarea pe Google+ am fost nevoit să răspund la o întrebare – genul. Am căutat să bifez ”masculin”, însă mare mi-a fost mirarea că mai exista și opțiunea ”Altele”. Ce alte genuri mai există dacă nu doar – masculin și feminin?
Știam că doar imoralii (homosexualii) pretind că omul își poate schimba genul când dorește, dar să încurajeze așa ceva o companie precum Google nu m-am așteptat.
Acum ce mai urmează? Să bifăm și preferințe sexuale?

Vă propun articolul ”Ce este orientare sexuală” care dă o definiție foarte clară la acest subiect.