Una din consecinţele morţii lui Hristos.

 Sunt multe consecinţe ale morţii şi învierii Domnului nostru Isus Hristos, dar una ne oferă o mare mângâiere.

 Domnul Isus a murit ca noi să putem trăi neprihănit în faţa lui Dumnezeu.

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”. (2Corinteni 5:21

Domnul Isus n-a păcătuit niciodată, deşi a fost ispitit ca şi noi, dar Dumnezeu a permis ca El să moară ca un păcătos – răstignit.
Neprihănirea lui Dumnezeu înseamnă standartul lui Dumnezeu pentru om. Dar standartele Dumnezeului adevărat sunt înalte, prin simpla voinţă nimeni nu le poate atinge.

Cum pot să trăiesc neprihănit dacă Isus a murit?
Evanghelistul Ioan ne prezintă această soluţie:

„Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul. Pe orice mlădiţăi, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice plădiţă care aduce roadă , o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă. Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului , pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa, nici voi nu puteţi aduce roadă , dacă nu rămânenţi în Mine.” (Ioan 15:1-4)

Faptul că Isus a murit şi a înviat permite fiecăruia , prin credinţă în Domnul Isus, să aducă roadă (să trăiască neprihănit). Atunci când faci legământ cu Domnul Isus, El rămâne în tine şi te ajută să trăieşti conform standartelor lui Dumnezeu. Rămânerea în Isus înseamnă pocăinţă şi studierea continuă a Cuvântului lui Dumnezeu, adica o dependenţă zilnică de persoana Domnului Isus. De fapt , creştin înseamnă urmaş a lui Hristos.
Cum să fii dependent de Isus, de Cuvântul Lui zilnic? Prin rugăciune, studierea şi citirea Sfintelor Scripturi. Dacă nu ai o Biblie caută să faci rost de una, apoi caută o biserică în care se studiază Sfintele Scripturi şi caută să fii parte din această biserică.

Trăieşti tu dependent de voia Domnului Isus? Cauţi tu voia lui Dumnezeu zilnic? Care fapte vorbesc despre o neascultare a ta? Faptele tale arată că eşti o mlădiţă roditoare? Dumnezeu să vă ajute în a trăi neprihănit

#neprihanire, #pacat