Fetiţă violată de concubinul mamei

Am aflat de curând cazul cutremurător a unui concubin care a violat fetiţa de 5 ani a concubinei sale şi pe mama acesteia.
În urma acestei ştiri mi-au apărut unele întrebări:

1. Cum pot fi opriţi violatorii?
În unele articole am scris de ce văieţii violează fete şi ce comportamente trebuie să evite fetele pentru a nu cădea pradă violului.

2. Care-i pedeapsa pentru pefofilie şi viol în ţara noastră?
Iată ce am găsit pe internet:

Articolul 171. Violul
(1) Violul, adică raportul sexual săvîrşit prin constrîngere fizică sau psihică a persoanei sau profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani.
(2) Violul:
a) săvîrşit de către o persoană care anterior a săvîrşit un viol prevăzut la alin.(1);
b) săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra unui minor;
b1) săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide;
b2) săvîrşit asupra unui membru de familie
[Art.171 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
c) săvîrşit de două sau mai multe persoane;
e) însoţit de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;
f) însoţit de torturarea victimei;
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Violul:
a) persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau tratamentul făptuitorului;
b) unei persoane minore în vîrstă de pînă la 14 ani;
c) însoţit de contaminarea intenţionată cu maladia SIDA;
d) care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) care a provocat din imprudenţă decesul victimei;
f) soldat cu alte urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

Viaţa femeii şi în special a fetiţei va fi afectată pentru totdeauna.
Voi ce credeţi?
Are vre-o legătură concubinajul cu violul? Are mama fetei vre-o vină?

#concubinaj, #viol