Ce semnifica numele „Curbet”

Conform definitiei curbet inseamna – strain, venetic.
Biblia spune ca noi toti suntem straini pe acest pamant.

„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.” (Filipeni 3:20-21)